Nihilismi

Pääasiallisena lähteenä on käytetty Anssi Vartiaisen blogikirjoitusta.

 1. Nihilismi
  1. Euroopan ensimmäinen täydellinen nihilisti
  2. Miten nihilismi ilmenee?
  3. Mistä nihilismi johtuu?
  4. Mitä lauman välineenä oleminen tarkoittaa?
  5. Mikä on Nietzschen ratkaisu nihilismiin?
  6. Lisää tietoja Nietzshestä löytyy osoitteesta

Euroopan ensimmäinen täydellinen nihilisti

nietzsche


Professori Friedrich Nietzsche (1844 – 1900)

Nietzsche julisti olevansa Euroopan ensimmäinen täydellinen nihilisti, mutta samalla hän totesi, että hän on myös ensimmäinen, joka on kulkenut nihilismin polun loppuun saakka ja jättänyt sen taakseen, alapuolelleen ja ulkopuolelleen.
Nihilismi (lat. nihil, ei mitään) on vallitsevat arvot ja käsitykset kieltävä ajatussuunta.
 1. Tietoteoreettinen nihilismi kieltää totuuden tietämisen mahdollisuuden,
 2. Arvonihilismi kieltää siveellisten arvojen, arvostusten tai sääntöjen pätevyyden tai mahdollisuuden.
 3. Poliittinen nihilismi torjuu vallitsevan yhteiskuntajärjestyksen täydellisesti.
Nihilismi perustuu arvottomuuden kokemukseen. Kun yksilö, kuten Nietzsche, peräänantamattomasti kyseenalaistaa omat arvonsa ja perinteisen todellisuuskäsityksen, seurauksena voi olla hyppy tyhjyyteen.

Tämä voi olla seurausta peräänantamattomasta totuuden tahdosta, jolloin arvoille etsitään esimerkiksi jumalasta lähtöisin olevaa perustaa. Ehdottoman perustan puuttuesssa nihilismi väijyy totuuden tahtojan kellarissa.

Miten nihilismi ilmenee?

öevottomat


Nihilisti kärsii tyhjyyden ja vieraantumisen kokemuksista. Nihilistin maailma on mieletön (Sinnlosigkeit). Yhdenlainen nihilisti on esimerkiksi kotimaisen Levottomat-elokuvan päähenkilö, jolle mikään ei tunnu miltään ja kysymys mitä sinä tahdot on mieletön, sillä nihilisti ei osaa tahtoa mitään.

Nihilistin seuralainen on kuluva aika. Nihilisti on eräänlainen kävelevä kuollut tai ajaton kuoleman hauta, kuten Nietzsche asian ilmaisee.

Useimmat ihmiset eivät ymmärrä Nietzscheä eivätkä nihilismiä, koska heille ongelmat ovat toisenlaisia. Ei-nihilistille ongelmat liittyvät lähinnä rohkeuteen ja uskallukseen toteuttaa omia ihanteitaan ja tavoitteitaan tai pettymyksiin, jotka liittyvät tavoitteiden saavuttamattomuuteen.

Nihilistillä tavoitteita ei ole, koska kaikki on  roskaa tai tyhjyyttä. Nihilistisen ihmisen sisällä on arvotyhjiö, hän pyörii tyhjyydessä ja kärsii vieraantumisesta.

Mistä nihilismi johtuu?

karl-marx

Karl Marx (1818 – 1883).

Karl Marx ajatteli vieraantumisen olevan seurausta siitä, että kapitalistisessa yhteiskunnassa ihmisestä on muokattu väline teollisen tuotannon rattaisiin.

Viimeisimpänä Aapo Riihimäki (Nietzschen arvoitus) on esittänyt, että vieraantuminen on seurausta suhteestamme rahaan ja rahankäyttöön.

stirner


Johann Kaspar Schmidt (1806 – 1856), alias Max Stirner

Ehkäpä lähimmäksi Nietzschen ajattelua pääsee Max Stirner (The Ego and Its Own), jolle vieraantuminen ei ole, kuten Feuerbach olettaa, ainoastaan jumalan vieraannuttavasta ajatuksesta johtuvaa, vaan vieraantuminen johtuu ihmisyydestä tai ihmiskunnan yhtenäistävistä aatteista ylipäänsä.

Nietzschelle vieraantuminen on liian kepeä sana kuvaamaan hänen kokemaansa mielettömyyttä, mutta ilmiöllä on yhtenäiset juuret.

Ihminen kärsii vieraantuneisuudesta ja vieraantuneisuuden syy on Nietzschen mielestä siveys.

Kantin tunnettu arvoväittämä ihmisistä päämääränä sinänsä kääntyy Nietzschen filosofiassa ympäri. Nietzsche jakaa Kantin kanssa kyllä sen käsityksen, ettei ihmistä tule kohdella välineenä, vaan päämääränä sinänsä.

Kant ei tunnu kuitenkaan ymmärtävän sitä, että siveydessä ihminen toimii itse lauman välineenä. Nietzschelle siveellinen ihminen on lauman väline, ja vieraantuminen on suoraa seurausta siitä että ihminen asettaa itsensä lauman välineeksi.

Mitä lauman välineenä oleminen tarkoittaa?

mob

Nietzschelle siveydessä  ihminen ei koe olevansa eheä yksilö (individuum), vaan hän joutuu rikkoutumaan moneudeksi (dividuum). Ollaksemme siveellisiä meidän tulee asettaa moniarvoisessa todellisuudessa minuutemme kyseenalaiseksi ja ravistella omia käsityksiämme siitä, mikä on arvokasta ja mikä on oikein. Jos asetamme yhdellä kertaa liian paljon kyseenalaiseksi, menetämme arvopohjan, josta siveyden ylipäätään pitäisi ponnistaa.

Vieraantuminen ei kuulu kuitenkaan kaikkiin maailmassa oleviin siveysjärjestelmiin. Nietzschelle nihilismi piilee siveyden aivan tietyssä, kristillisessä tulkinnassa.

Kysymys on ensinnäkin kristillisen maailman keksimästä kieltäytymisen ihanteesta. Kieltäytyminen, omasta tahdosta pidättäytyminen ja hiljalleen luopuminen, takaavat rauhallisen yhteisöelämän.

Sokraattinen järki on Nietzschelle mekaniikkaa. Robotit ovat siveellisiä kunhan niihin on kylliksi ohjelmoitu käytännöllistä järkeä (fronesis). Toiseksi, kysymys on kristillinen todellisuuskäsityksen kehittymisestä tieteelliseksi omaksitunnoksi.

Nietzsche koki olevansa tuon epäilyn ansiokkain edustaja, ja hän vei sen johdonmukaiseen päätökseensä. Lopulta kristillisen todellisuuskäsityksen totuuden vimma käänty sitä itseään vastaan. Puolueettomalla ihmisellä ei ole arvoja, mutta hän elää arvoista.

Mikä on Nietzschen ratkaisu nihilismiin?

purpose-2

Nietzschen mielestä ihmisen tulisi oppia rakastamaan kohtaloaan, ja rakkauden vastakohta ei ole viha vaan välinpitämättömyys.

Nietzschelle oma tahto, maali ja päämäärä voi löytyä tanssin ja pitkäaikaisen harjoittamisen avulla. Vieraantumisen voittaminen on siis Nietzschelle pitkälti yksilön tehtävä, ja lujimmat vieraantumisen voittajat ansaitsevat arvonimen yli-ihminen.

Yli-ihmiset suhtautuvat asioihin sellaisella ylitsevuotavalla rakkaudella, ettei tuo rakkauden kohde oikeasti ole sen arvoinen. Yli-ihmisen rakkaus on siis sokeaa. Sokeuden seurauksena maailmasta tulee vähemmän siveellinen ja sen tähden murheellinen.

Nietzschen ratkaisu nihilismiin on siis murheellinen. Nietzsche kutsui tämän johdosta itseään ensimmäiseksi murheelliseksi filosofiksi. Nietzschelle rakkaudessa on aina hitunen murhetta, mutta puoluettomuudessa on sitäkin enemmän välinpitämättömyyttä.

Lisää tietoja Nietzshestä löytyy osoitteesta

http://etkirja.pp.fi/yli-ihminen.html