YLIOPPILASTUTKINTO-
LAUTAKUNTA
FILOSOFIAN KOE
16.3.2011


Enintään 6 tehtävään saa vastata. Tehtävät arvostellaan pistein 0–6, paitsi muita vaativammat, +:lla merkityt jokeritehtävät, jotka arvostellaan pistein 0–9. Moniosaisissa, esimerkiksi a-, b- ja c-kohdan sisältävissä tehtävissä voidaan erikseen ilmoittaa eri ala-kohtien enimmäispistemäärät.

1. Määrittele väline- ja itseisarvo ja anna esimerkkejä.

2. Olet Hampurissa ja etsit Altonan rautatieasemaa. Taskussasi on Pariisin kartta. Kuvaile ja erittele tilanteen aiheuttamaa ongelmaa tieto-opillisesti.

3. Ovatko ihmiset aina egoisteja? Määrittele egoismi ja pohdi egoististen teorioiden kykyä selittää ihmisen toimintaa.

4. Liisa ja Matti kirjoittavat yhteistyössä artikkeleita lehtiin. He molemmat tekevät yhtä paljon kirjoitustyötä ja ansaitsevat hyvin. Matti on kuitenkin parempi myymään artikkeleita ja siten saa enemmän rahaa kuin Liisa. Onko tilanne sellainen, että Liisalla on hyvä syy lopettaa yhteistyö Matin kanssa?

5. Eräs metafysiikan perusongelmista on aineen jaettavuus osiin.

a) Kuvaile ongelmaa. (2 p.)
b) Millaisia ratkaisuja on ehdotettu? (2 p.)
c) Esittele aihetta käsitelleitä filosofeja. (2 p.)

6. Aristoteles esitti kysymyksen, onko tänään totta, että huomenna on meritaistelu. Pohdi, miten eri tiedonkäsitykset soveltuvat tulevaisuutta koskeviin uskomuksiin.

7. ”Oikeus työpaikkaan – vapaus valita työnsä – ja tosiasialliseen työntekoon edellyttää tiettyjen muiden oikeuksien olemassaoloa: esimerkiksi mahdollisuuden muodostaa työntekijöiden yhdistyksiä tai liittoja, samoin kuin oikeudenmukaisen palkkauksen. Yksinkertaisen selkeä oikeus työhön on läheisessä yhteydessä ammattiyhdistysten perustamisoikeuteen, koska ne kumpikin tukevat toisiaan.

Ammattiyhdistysten olemassaolo ja niiden toiminta työntekijöiden oikeuksien puolustamiseksi ei ainoastaan vahvista oikeutta työhön kaikissa yhteiskunnissa, vaan se myös takaa oikeudenmukaisen tasa-arvoisen
palkkauksen.”

Ihmisoikeuskasvatuksen käsikirja. UNESCO 2000

Millainen oikeus on oikeus työhön, vai onko työnteko yhteiskunnallinen velvollisuus?

8. Oletetaan, että terroristit iskevät valtiota vastaan turvatoimien pettäessä. Presidentti sanoo kantavansa täyden vastuun tapahtuneesta. Miten tässä yhteydessä käytetään vastuun käsitettä?

+9. ”Pitäisikö meidän myöntää, että uskonnon tueksi on olemassa salainen tiedon lähde, joka on tieteen ulkopuolella ja jota voi hyvin kutsua ilmestykseksi? ... Me uskomme ihmistä, joka on nähnyt kaukoputkella jotakin mitä me emme ole nähneet; miksi sitten, he kysyvät, me emme uskoisi heitä, kun he kertovat asioista, jotka ovat heille yhtä lailla epäilyn ulkopuolella.” (käännös)

Bertrand Russell, Religion and Science (1935)

Onko olemassa tieteestä riippumattomia tiedon lähteitä? Pohdi kysymystä tieto-opillisesti.

+10. Sosiologi Thorstein Veblen puhuu joutilaan luokan kerskakulutuksesta ja filosofi Georges Bataille ylijäämäenergian ja -tavaran hävittämisen välttämättömyydestä. Kummankin ajatuksena on kulutus hävittämisenä. Tähän voidaan liittää esimerkiksi sodankäynti ja monet tuhlauksen muodot, kuten juhlat, lahjat ja uhrimenot.

Pohdi tällaisen ajattelun suhdetta kestävän kehityksen periaatteeseen. Voit käyttää alla olevia kuvia virikkeenä.