YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
ELÄMÄNKATSOMUSTIEDON KOE 19.9.2012

Enintään 6 tehtävään saa vastata. Tehtävät arvostellaan pistein 0–6, paitsi muita
vaativammat, +:lla merkityt jokeritehtävät, jotka arvostellaan pistein 0–9. Moniosaisissa,
esimerkiksi a-, b- ja c-kohdan sisältävissä tehtävissä voidaan erikseen ilmoittaa eri alakohtien enimmäispistemäärät.

1. Mikä tekee ihmisen elämästä onnellista?


Kuvat: Tykografi

2. Yleensä oletetaan, että ihmiset pelkäävät kuolemaa. Joskus kuitenkin ihmiset haluavat omaa
kuolemaansa. Kuvaile näitä tilanteita ja pohdi niiden selityksiä.


3. Sanotaan ”Oikein tai väärin, minun isänmaani”. Onko tällainen isänmaallisuus perusteltavissa?

4. Kulutus määrittelee osaltaan nykyihmisen sosiaalista identiteettiä.

a) Anna esimerkkejä tästä ilmiöstä.

b) Mikä muu määrittelee ihmisen identiteettiä?
c) Kykeneekö ihminen päättämään omasta sosiaalisesta identiteetistään?


Sivu 2

5. Uudessa testamentissa kerrotaan:

”Yksi Jeesuksen seuralaisista ryhtyi vastarintaan, veti miekkansa esiin ja iski ylipapin palvelijaa niin että tältä irtosi korva. Silloin Jeesus sanoi hänelle: ’Pane miekkasi tuppeen. Joka miekkaan tarttuu, se miekkaan kaatuu.’" (Matt. 26:51–52)

Tästä varoituksesta huolimatta sotia on käyty jatkuvasti.

a) Millaisia perusteita sodille on annettu?
b) Arvioi sotien oikeutusta.


6. Kahdeksan vuotta Etelä-Afrikassa asunut Marianne Rislakki kirjoittaa Suomen Kuvalehdessä vuonna 1986:

”Missä voi syntyä jonoja, kuten virastoissa, lippujenmyyntipaikoissa, postissa, viinakaupoissa jne., nähdään taulut ’Vain valkoisille’. Se ei johdu vastenmielisyydestä tummaa ihonväriä kohtaan semmoisenaan, vaan kysymys on suurelta osalta hygieeninen ja siihen kytkeytyvät vissit järjestyssäännöt.”


Kuinka ennakkoluulot vaikuttavat ihmisten uskomuksiin ja tekoihin?

7. Television ajankohtaislähetyksessä 2.8.2011 pääministeri Jyrki Katainen kehotti pitämään ihmisoikeudet ja politiikan erillään toisistaan. Miten tämä väite voidaan tulkita, ja voidaanko
sitä pitää perusteltuna?

8. Säilyttääkö tieteellis-tekninen maailmankuva keskeisen asemansa tulevaisuudessa?


Sivu 3

+9. Selosta vertaillen kahden valitsemasi historiallisesti merkittävän uskonnon oppeja.


Kuvat: Tykografi

+10. Usein tunteita pidetään irrationaalisina ja oikullisina. Toisaalta kuitenkin tunteet voivat olla
perusteltuja ja tilanteeseen sopivia.

a) Anna kertomuksellisia esimerkkejä tunteiden rationaalisuudesta ja irrationaalisuudesta.
b) Mitä voidaan tarkoittaa tunteiden jalostamisella?
c) Millainen olisi maailma, jossa ihmisillä ei olisi lainkaan tunteita?