Jumalaton kulttuurilehti 53
Godless Culture Magazine 53


Elokuuu August 2010


Julkaisija: Suomen ateistiyhdistys ry Sähköposti: info@ateismi.fiPublisher: Atheist Association of Finland E-mail: info@ateismi.fiSisällysluettelo Contents

Verkkojulkaisun vastaava toimittaja fil. maist. Erkki Hartikainen

Editor of the net magazine: Erkki Hartikainen, MA

Tämä on viimeksi päivitetty 29.8.2010. Last uppdate 8/29/2010.

Important things: Tärkeät asiat:
14 books in Finnish 14 kirjaa suomeksi

Elämänkatsomustieto Life View (in Finnish)

Sanasto Sanasto
Peruskoulu et1-2 et3 et4 et5 et6 et7 et8 et9
Lukio et10 et11 et12 et13 et14
Elämänkatsomustieto, kotisivu etkirjat

Dictionary of Atheism
Atheists in action
Physics pages of Pekka T. Laakso

Tilaa kirja

Vuosikalenteri 2010
Juhlapyhiä 2010
Nimipäivät 2010

Sisällysluettelo Contents
 1. Viroon pakollinen tunnustuksellinen uskonnonopetus
  1. Jos puu kaadetaan
  2. Toimituksen kommentti
  3. Maailman ateistisin maa porvarien pakkovoimin kristilliseksi
 2. Uskonto on naisten juttu
 3. Economic crisis rekindles Irish debate on abortion
  1. Backstreet abortions
  2. Court case
 4. Rally against the cross
 5. The Orthodox Church is still playing catch-up despite religious liberty
 6. In Nigeria
 7. Ground Zero Mosque Violates First Amendment
 8. Pääkirjoitus
  1. Mikä on keskustapuolueen osuus ateistien sorrossa?
  2. Keitä sosialidemokraatti enää voi äänestää?
  3. Talouskriisi pahentaa Venäjän ateistien tilannetta
  4. Puola
  5. Miksi uskonnot menestyvät?
  6. Ateistiset antikommunistit
  7. Miksi loogista empirismiä ei ole kumottu
  8. Tämän lehden laajuudesta
  9. Ruotsin ja Norjan humanistit
 9. Paavo Lipponen ortodoksisen uskonnon puolesta
  1. Vanhassa Valamossa
 10. Pedofiliakohut kiihdyttivät katolisen kirkon jäsenkatoa Itävallassa
 11. Imagofasismia tai ei
 12. Hartikaiselle ei saa kertoa mitään
  1. Jori Mäntysalo kirjoittaa
  2. Taukka kirjoittaa
  3. Toimituksen kommentti
 13. Eikö kukaan enää välitä?
 14. Alaikäisten avioliitot salliva laki kuohuttaa Malesiassa
 15. Seksi vei teinitytön vankilaan Arabiemiraateissa
 16. Medvejev ottaa oppia vapaa-ajattelijoilta
 17. Kuukauden vihreä ajatus
 18. Vihreät afrikkalaiset
 19. Neuvoja päämimisterille
 20. Elinkeinoelämä ehdottaa
 21. Gravitation
 22. Geometria
 23. Ateismin määritelmä
 24. Ateistin määrittelemä
 25. Agnostikon eli jumalaongelmaisen määritelmä
 26. Uskonnon määritelmä
 27. Raamatun ristiriidat

Viroon pakollinen tunnustuksellinen uskonnonopetus

Jos puu kaadetaan

Turun Sanomat 28.8 2010 02:33:52
Harri Raitis

Kirjailija Torsti Lehtinen sanoi taannoin radiossa viisaasti kristinuskon ja kirkon merkityksestä: ”Monet asiat, joita pidämme hyvinä, ovat kristinuskon hedelmiä. En ole ollenkaan varma, että hedelmät säilyvät, jos puu kaadetaan.”

Tämän soisi pysyvän niiden mielessä, jotka ajoittain raivoisina hyökkäävät kirkkoa vastaan ja väittävät silti edustavansa humaaneja arvoja. Kristinuskon ja kirkon merkitys suomalaiselle yhteiskunnalle on varsin suuri. Yhteiskunnan näkökulmasta on toisarvoinen kysymys se, onko Jumala olemassa vai ei. Suhtautumisen pohjaksi riittää tieto, että maapallon asukkaista ylivoimainen enemmistö uskoo jumaluuteen ja liittyy oman kulttuurinsa uskontoon.

Yhteiskunnan tehtävä on pitää huolta jäsenistään, myös heidän uskonnollisesta elämästään. Tämä tapahtuu tukemalla uskonnollisten yhteisöjen toimintaa ja opettamalla kouluissa kunkin oppilaan omaa uskontoa. Sen pitäisi olla itsestään selvää, mutta yhä uudelleen nousee esiin päinvastainen ajatus, joka tosiasiassa merkitsee uskontojen aktiivista vastustamista.

Asialla ovat tietysti ns. vapaa-ajattelijat, mutta usein myös vakavasti otettavat luonnontieteilijät, joille kysymys jumaluudesta on henkilökohtaisesti liian vaikea. Jököttävät usein alkeellisessa asenteessa: Jos ilmiöt ovat luonnontieteellä selitettävissä, ei tarvita jumalia. Ajatus kuin suoraan yläkoululaisten välituntikeskusteluista. Olisivatpa tällaiset tieteentekijät ottaneet opintoihinsa rahtusen teologiaa tai edes seuranneet koulun uskontotunneilla opetusta kunnolla.

Jos uskonnonopetusta heikennetään tai se hävitetään, on yhteiskunnalla ennemmin tai myöhemmin edessään ongelmia. Kansa uskoo mihin sattuu, ja syntyy myös yhteiskuntarauhaa nakertavia oppeja.

Virossa miehitysaikana uskonto poistettiin kouluista ja muusta julkisesta elämästä. Nyt ovat poliitikot vuosikausia pähkäilleet asian kanssa. Vallitsee laaja yhteisymmärrys siitä, että yhteiskunta tarvitsee uskontoa etiikan perustaksi, mutta ei ole kyetty päättämään siitä, miten opetus kouluissa olisi järjestettävä. Opetusta on ollut, mutta ei kaikkialla.

Tulevan syyskuun alusta otetaan tärkeä askel. Riigikogu eli eduskunta on vahvistanut uuden peruskouluja ja lukioita koskevan säädöksen ja siinä on myös määritelty uskonnonopetuksen sisältö. Opetus voi olla joko tunnustuksetonta tai tunnustuksellista. Uskonto kuuluu valinnaisaineisiin, mutta se voidaan koulukohtaisesti myös määrätä pakolliseksi. Jos yksikin oppilas opetusta vaatii,on sitä järjestettävä.

Menneinä vuosina kävi Tarton kuuluisassa Hugo Treffnerin lukiossa niin, että oikeuskansleri vaati pakolliseksi määrätyn uskonnonopetuksen muuttamista vapaaehtoiseksi. Uuden säädöksen tullessa voimaan ei tällaista enää pääse tapahtumaan, koska pakollisuus on koulujen päätettävissä. Asiantuntijat ovat sitä mieltä, että suunta Virossa on kohti oman uskonnon opetusta, sellaista joka Suomessa on.

Suomessa on otettu esille käsite ”kaikille yhteinen etiikan opetus”. Se on paitsi mieletön myös vaarallinen ajatus. Etiikka voi olla kaikille yhteinen vain totalitaarisessa yhteiskunnassa, enkä usko kovin monen Suomessa sellaista haikailevan.

On tehtävä lopullisesti selväksi, että demokraattisessa yhteiskunnassa etiikkaa ei säätele poliittinen päätöksenteko, vaan yhteiskuntaetiikka koostuu eettisten periaatteiden kirjosta, jonka sisällöstä huolehtivat uskonnolliset ja muut elämänkatsomukselliset yhteisöt. Juuri siksi meillä on hyvänä käytäntönä se, että tällaisia kysymyksiä eduskunnassa käsiteltäessä on kansanedustajilla vapaat kädet toimia omantuntonsa mukaan.

Kirjoittaja on kirjailija.
Harri Raitis

Toimituksen kommentti

Sellainen koulu, joka määrää uskonnonopetuksen kaikille oppilailleen pakolliseksi, rikkoo kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen 18 artiklaa, jonka mukaan vanhemmilla tai laillisilla holhoojilla on ensisijainen oikeus määrätä lastensa uskonnollisesta ja moraalisesta kasvatuksesta yhdenmukaisesti oman vakaumuksensa kanssa.

Viron valtiopäivien päätös on suorassa ristisiidassa tämän artiklan kanssa, ja asia on suoraan valituskelpoinen sekä YK:n Genevessä toimivalle ihmisoikeustoimikunnalla että Euroopan Strassbourgissa sijaitsevalle ihmisoikeustuomioistuimelle. Toivottavasti virolaiset pian valittavat.

Maailman ateistisin maa porvarien pakkovoimin kristilliseksi

Erkki Hartikainen 29.8.2010

Viro on monien maailmanlaajuisten tutkimusten mukaan maailman ateistisin maa. Maailman kristillisin maa on Brasilia.

Nyt Viron porvarit kääntävät valtiovallan voimin kehitystä sata vuotta taaksepäin.

Joka paheksuu sanan "porvari" käyttöä, antakoon esimerkin siitä, missä vuosisatamme monopolikapitalistinen imperialismi on toiminut muuhun suuntaan?

Karl Marx oli väärässä väittäessään, että uskonto on köyhälistön oopiumia. Näin ei ole laita. Uskonto on erottamaton osa kapitalistista yhteiskuntajärjestelmää, ja uskonto on kapitalismin henkinen ylärakenne.

Köyhälistö matkii vallanpitäjiä aina kansallispukuja myöten. Koyhälistö teki vallankumouksensa kiväärein, mutta nyt, kun kiväärien aika on ohi, uskonnot ovat lisäämässä valtaansa kaikkialla maailmassa.

Uskonto on naisten juttu

Naiset ovat selvästi uskonnollisempia kuin miehet, sekä kirkkoon kuulumisen että tutkimusten perusteella. Näin on ilmeisesti ollut aina, ja tilanne on sama maailmankolkasta tai uskonnosta riippumatta. Tutkijat uskovat, että ero on viime kädessä biologinen.

Uskontokuntiin kuulumattomia miehiä on Suomessa noin 540 000, mutta naisia vain 400 000. Vastaavasti käytännössä kaikissa uskonnollisissa yhteisöissä on selkeästi enemmän naisia kuin miehiä.

Tutkimusten mukaan naiset myös kokevat itsensä uskonnollisemmiksi kuin miehet. Kansainvälisessä World Values 2005 -tutkimuksessa yli kaksi kolmasosaa suomalaisnaisista koki olevansa uskonnollisia, miehistä vain hieman yli puolet.

Uskonnollisuutta tutkiva Kati Niemelä Kirkon tutkimuskeskuksesta törmää tähän sukupuolieroon jatkuvasti.

- Ei löydy maata, jossa miehet olisivat uskonnollisempia kuin naiset. Vaikka esimerkiksi islam mielletään usein aika miehiseksi, senkin piirissä naiset ovat uskonnollisempia kuin miehet, Niemelä sanoo.

Uskontoja syytetään usein naisten sortamisesta, mutta se ei ole tahtia haitannut.

- Tämä ero on todella yleismaailmallinen. Myös uskonnot, jotka meille näyttäytyvät varsin patriarkaalisina, vetoavat paremmin naisiin, Niemelä sanoo.

Kaikesta päätellen naiset ovat olleet miehiä uskonnollisempia aina. Niinpä useat vaihtoehtoiset selitysmallit ovat pikkuhiljaa lentäneet romukoppaan.

- Pitkään esimerkiksi ajateltiin, että miehet uskovat vähemmän, koska he ovat koulutetumpia. Se on ainakin osoittautunut vääräksi, Kati Niemelä sanoo.

- Monissa perheissä, myös Suomessa, naisilla on selkeä vetovastuu uskonnollisesta kasvatuksesta. Naisten antama uskonnollinen kasvatus puree paremmin tyttöihin. Mutta ei se riitä selitykseksi, Niemelä sanoo.

Tutkijat ovat päätyneet siihen, että mieheydessä ja naiseudessa itsessään on jotain, mikä eron selittää.

- Yksi selitysmalli, johon nykyisin moni luottaa, on miesten naisia voimakkaampi riskikäyttäytyminen. Kun ollaan valmiita ottamaan riskejä, ei olla niin turvallisuushakuisia. Turvallisuushakuiset ihmiset ovat usein uskonnollisia, ja naiset näyttäytyvät turvallisuushakuisina, Kati Niemelä selittää.

Huomattavaa on, että erittäin uskonnolliset ihmiset ovat todennäköisemmin miehiä kuin naisia. Miehet ovatkin uskonasioissa ehdottomia: he uskovat todennäköisemmin koko pakettiin, siinä missä naiset poimivat helpommin maailmankuvaansa aineksia eri uskonnoista.

- Uskonnolliset miehet kaipaavat esimerkiksi enemmän uskonnollista julistusta kuin naiset. Mies ei halua sitoutua väljään, epäselvään uskonnollisuuteen.

- Naisille ei välttämättä tuota vaikeuksia uskoa samanaikaisesti Jeesuksen ylösnousemukseen ja astrologiaan, Kati Niemelä sanoo.

Tutkimusten mukaan naiset uskovat ylipäätään helpommin myös astrologian ja uskomushoitojen kaltaisiin asioihin. Ainoan poikkeuksen muodostavat avaruusolennot, joiden olemassaoloon miehet uskovat syystä tai toisesta enemmän kuin naiset.

Tämä saattaa liittyä siihen, että naisille tuottaa vaikeuksia uskoa ikäviin asioihin.

- Kristinuskoisille miehille on tyypillistä, että myös helvetti ja kadotus kuuluvat siihen uskoon. Naiset taas haluavat nähdä Jumalan anteeksiantavana ja rakastavana, ja tuomitsevan Jumalan yhdistäminen tähän on vaikeampaa kuin uskovaisille miehille, Niemelä sanoo.

Vaikka naispappeus on vielä osin arka asia, ajatukseen lienee parasta totutella. Jo nyt valtaosa uusista papeista on naisia, eikä tahti tule muuttumaan. Teologian opiskelijoista 70 prosenttia on naisia.

Kirkkohäiden suosio on ollut selvässä laskussa. Tämä johtuu osin nimenomaan siitä, että on entistä vähemmän pareja, joissa myös mies kuuluisi kirkkoon. Myös miespuoliset kummit ovat kiven alla.

Kirkosta eroamisten syyksi nähdään usein kirkon kyvyttömyys käsitellä tasa-arvoasioita. Miehiin tämä vaikuttaa kuitenkin tutkijan mukaan naisia vähemmän.

- Konservatiivisuus karkottaa naisia. Varsinkin nuorilla naisilla on vahva tasa-arvon vaatimus myös kirkkoa kohtaan. Sen sijaan miehille vaikkapa kirkon suhtautuminen homoseksuaalisuuteen ei ole yhtään niin akuutti kysymys kuin naisille.

Kirkko houkuttelee miehiä esimerkiksi miehille räätälöidyllä toiminnalla tai miehille suunnatuilla lehdillä. Mutta jos syy miesten naisia laimeampaan uskonnollisuuteen on biologinen, miksi vaivautua?

- Täytyy muistaa, että nämä ovat kaikki yleistyksiä ja kärjistyksiä. Suomessakin uskonnollisia miehiä on enemmän kuin uskonnottomia miehiä, Kati Niemelä huomauttaa.

YLE Uutiset / Matti Tyynysniemi

Economic crisis rekindles Irish debate on abortion

Wed Aug 11, 2010

DUBLIN (Reuters) - Minutes after the test revealed she was pregnant, Amy saw only one option -- to leave Ireland and have an abortion in Britain.

Her architect partner had lost his job in Ireland's property crash and she was worried about hers, so the 29 year-old office assistant felt she had no choice.

"We found it hard enough to finance the abortion," said Amy, who declined to give her full name because of the sensitive subject. "So how could we effectively support a child?"

Women's activists say Ireland's deep economic crisis may have driven more women to consider an abortion. But a growing number cannot afford to travel to Britain for the procedure and may be forced into the hands of underground abortionists.

A year later, Amy has not told her parents. Growing up in mainly Roman Catholic Ireland, abortion was taboo and she recalls how women rumoured to have had one were shamed.

"Abortion was a no-no then, and still is now," she said.

Terminating a pregnancy has long been a fraught issue in Ireland, where one of the strictest abortion laws in Europe allows it only when the mother's life is in danger.

Women who have an abortion still face a maximum sentence of life imprisonment, driving thousands abroad each year, mainly to Britain. Even that is a little more liberal than before a 1992 referendum which gave women the freedom to receive abortion information and travel abroad to terminate pregnancies.

Today, following the former 'Celtic Tiger's' slide from boom to bust, Amy is not alone in seeking that route, although statistical evidence is hard to find.

Last year, 15 percent of the 1,300 women who visited the Dublin Well Women Centre cited financial problems as the main reason for seeking information on terminating a pregnancy.

"Financial pressure might have always affected a women's decision around whether she continued with her pregnancy but in the last year there was some sort of shift in the priorities," Alison Begas, chief executive of the centre, said.

"She would say she had lost her job, or her salary had been cut or even those for whom the guy has lost his job."

Backstreet abortions

Ireland crawled out of the longest recession of any euro zone country in the first quarter of this year, but sustained economic recovery is some way off.

Ann Rossiter, a London-based Irish author who for years helped Irish women seek terminations in Britain, has warned that the credit crunch could bring a return to illegal abortions.

Abortions in UK clinics start from 350 pounds ($551). There are also travel costs. "I see no reason why we wouldn't have a return to the backstreet or self-induced abortions," she said.

Between 1980 and end-2009, at least 142,060 women travelled for abortion services in England and Wales, according to the Irish Family Planning Association (IFPA).

Last year, 4,422 women providing Irish addresses had terminations in England and Wales, British figures show, down 178 on 2008. Numbers have fallen since 2001.

But IFPA says the figures are an underestimate as not everyone wants to provide their address for confidentiality reasons, and women also travel to the Netherlands.

"I think what makes it tougher is the stigma," said Mara Clarke, of the UK-based Abortion Support Network. "(Abortion) is one of the most commonly performed medical procedures."

Women in Catholic Poland also face strict laws. Official statistics show several hundred abortions performed annually but pro-choice campaigners estimate hundreds of thousands are performed underground or abroad, sometimes in poor conditions.

Traditionally Catholic Spain has changed its law making it easier for women to have a termination but some conservative-led regions have refused to allow their hospitals to perform them.

Court case

In decades of debate in Ireland both pro-choice and pro-life campaigners have had their victories.

A March YouGov poll for British sexual health consultants Marie Stopes showed 78 percent of those questioned supported abortion if the pregnancy endangers a woman's health or is the result of sexual abuse, rape or incest.

A month later, a poll for the Pro-Life Campaign showed support for a continued ban, with 70 percent in favour of constitutional protection for the unborn child.

"People in Ireland just don't want abortion to be introduced, and that's very clear from the polls," Cora Sherlock of the Pro-Life Campaign, said. "It's not really an issue, because people are happy with the status quo."

Ireland is defending its abortion law at the European Court of Human Rights, countering a legal challenge by three women who said it endangered their health and violated their rights. The two Irishwomen and a Lithuanian living in Ireland went to Britain for abortions.

"I think it could be the case that gets the political system really focussed on trying to resolve the issue," said Niall Behan, chief executive of IFPA, which supports the women.

While the court is unlikely to rule on the substance of Ireland's abortion law, it could say it is deficient in respecting the right to private life of those concerned, said Adam McAuley, a law lecturer at Dublin City University.

But he sees no immediate change. "The state will probably dilly-dally, I can't see it being quick," he said.

"The reality is (politicians) can just see votes being lost on this rather than being gained."

Rossiter knows it will take more than a court case for change. She has performed a one-woman-show, "Making a Holy Show of Myself, An Abortion Monologue," to select Irish audiences.

"I got weary of the usual format of presenting talks on the abysmal state of Irish women's reproductive rights," she says in a flyer for her show. "But I am not hanging up my spurs to retire to one of God's waiting rooms just yet."

Rally against the cross

A spontaneous demonstration of thousands of participants took place in Warsaw on the night of August 10 to protest against the cross in front of the Presidential Palace .

The cross, erected illegally after the disaster of the presidential plane and defended by dozens of devotees against the decision of the new President of the move it to a church , became a source of conflict between supporters and opponents of the presence of a cross in this place .

The conflict,was fueled and exploited politically by the party "Law and Justice" led by Jaroslaw Kaczynski, twin brother of the late president against Bronislaw Komorowski , the newly elected president and his party " Civic Platform " . That night , the conflict changed in character and evolved into confrontation between the clerics and laymen .

Thousands of people, especially young people, gathered outside the Presidential Palace to protest against the clericalization of life in Poland and to demand a secular state . The crowd chanted endlessly "The cross to the church!", carried banners with slogans such as " We are also Polish", "We want the rule of law ", "Down with the cross " etc..

The rally was organized spontaneously in two days by a previously unknown young man and convened using Facebook and SMS . This is the first anticlerical and pro - secular mass demonstration in Poland and is a serious warning to both the Catholic Church in Poland and the politicians who rely on its power.

The Orthodox Church is still playing catch-up despite religious liberty

Michael Bourdeaux Writer is the founder of an anticommunistic Keston Institute (1969), which regularly reported on "the situation of persecuted believers in the USSR" and the countries of Eastern Europe.
Last updated July 31 2010

....
 
When Russian church leaders were permitted to gather to celebrate the millennium of the Baptism of the Eastern Slavs in 1988 some had foreseen the problem and criticised the publications department of the Moscow Patriarchate for its inadequacy. But nothing happened fast enough and when the floodgates opened it was groups such as the Church of Scientology (American-financed) that rushed in to fill the void. The Russian Orthodox Church - understandably - reacted with horror: this was anarchy.  

For 20 years the debate on how to regulate religious education has rumbled on. It was only with a pronouncement by President Medvedev on July 21 last year that some order was to be introduced into a situation which was still often chaotic. He was obviously trying to be both statesmanlike and conform to the current law, which gives equality to the "traditional" religions of Russian Orthodoxy, Judaism, Islam and Buddhism. The immediate result is still not far removed from chaos, but it represents a start, perhaps a focal point upon which the Russian Orthodox Church can now build and begin to impart its priceless heritage in a systematic way to those children whose families require it.  

The first steps to a new policy just introduced experimentally on April 1 in selected areas only, have been far from smooth. Catholics, Protestants and other minorities are excluded from the field of state education, as they do not enjoy equal rights under the 1997 law, but this is only the start of the problem.  

No one has explained why only children of the fourth grade (10 to 11-year-olds) as they pass into the fifth grade were selected. Nineteen regions (of Russia's 89) were chosen initially, but this has involved no fewer than 170,592 children from the 16 regions that have supplied statistics, and 15,000 teachers overall are reported to be involved.

At this stage children move from primary to secondary education, now taught by specialised teachers (not an ideal time, because of the weight of other new subjects). Parents, in consultation with the school, would have the choice of enlisting their children for teaching in any one of the four religions, or courses in secular ethics or the fundamentals of world religions, intended as minority opt-outs.

There were widespread consultations during the early part of this year. The Moscow Patriarchate, which had brought continuous pressure on the state organs, was obviously in dialogue with President Medvedev before his pronouncement, and confidently expected that the majority of parents would choose instruction in Russian Orthodoxy for their children. It was wrong.  

The first problem was the lack of preparation by the teachers. Most received nothing better than a two-week course, led by tutors who themselves had had a mere two weeks of training (by whom, one wonders). There are disturbing signs of crass anti-sectarian teaching in teacher-training colleges.

Moscow City Pedagogical University, for example, far from being a seat of enlightenment seems to be going in the opposite direction. A new course on the history of world religions, with a syllabus compiled by Konstantin Zakharov, professor of world history, lumps all sects together, by implication condemning them all.

Included are not only groups such as the Moon Unification Church and Krishna devotees, but also Jehovah's Witnesses, Charismatics and "New Age" Christians. Respected commentators in Moscow claim that the syllabus would give rise to religious xenophobia; it incites discord, and indeed contradicts the religious tolerance which is - still officially - the goal of the secular Russian state.  

The first results from most of the relevant regions are now to hand from the Ministry of Education. They were deliberately chosen for their wide geographical spread and religious diversity: the far east of Siberia (Kamchatka) to the Baltic (Kaliningrad), a solid Muslim area (Chechnya) and a Buddhist region (Kalmykia). They show many surprises.  

The initial expectation of the Moscow Patriarchate was that 60-80 per cent of children would be receiving Orthodox education. In fact, only Kostroma (75 per cent of children) and Tver (62.3 per cent), in the Russian heartland, Stavropol in the south (60 per cent) and - amazingly - the Jewish Autonomous Region of Birobijan (61 per cent) came anywhere near the target.

Overall, just over 35 per cent of parents chose instruction in the Orthodox Church, a figure topped by the almost 38 per cent who chose secular ethics. Add to this a further 16 per cent who chose history of world religions and the rejection of teaching Russian Orthodoxy stands out. Only a tiny minority (often less than 1 per cent) chose Islam, except in Karachaevo-Cherkesia (20 per cent) and Chechnya, where the overwhelming vote for Islam stood at 99.64 per cent. In Kalmykia, the only Buddhist area initially represented, 51 per cent chose the region's traditional faith.  

Reliable reports say that the majority of head teachers were daunted by the task of teaching Russian Orthodoxy and sought refuge in the easier options of offering parents secular ethics or the history of world religions. The reports give no indication of how any of this teaching has progressed since April, but it is highly likely that those who chose minority religions will remain unsatisfied. Patriarch Kirill, in his second year in office, continues to attempt to gain special privileges for the church in all public spheres, so these results represent a major setback.  

Canon Michael Bourdeaux is the Founder of Keston Institute (Oxford and Baylor University, Texas)

In Nigeria

Dear Friends Last night two unidentified gunmen went to my family house. They shot twice in the air before descending on my father. They hit him several times with stones on the head, eyes, face and other parts of the body. He fainted and was later rushed to a near by clinic where he is currently receiving some urgent medical treatment. I sent some friends to go and see him at the hospital and they said he had regained consciousness and that the head, eyes and the entire face were swollen and that he could not talk.

 My mother was unharmed. They only took away their cellphones and some other personal belongings. I spoke to her through a friend's phone and her voice was shaking. She was still under shock. My mother just returned from the US where she underwent a haert surgery She is hypertensive. Most of the people I spoke to said the gunmen must have been sent by Edward Uwa. They regarded it as another ploy to intimidate us .... I am deeply worried by this development but will not relent in using every civilized means to handle this problem.

I called the police(formality) to inform them and they said I should send a petition. I am currently in Abuja trying to secure a visa interview date with the embassy of South Africa.

As soon as I am through I would leave for home immediately.

So far

Leo Igwe

Ground Zero Mosque Violates First Amendment

An Atheist public policy group is denouncing a proposal by New York Gov. David Patterson that could make a discounted parcel of public land available for the construction of an Islamic mosque if proponents move their project further away from Ground Zero.

Patterson floated the idea on Tuesday as a possible compromise between those who view the $100 million Islamic social center and mosque as an affront to 9/11 victims, and groups defending the mosque as an example of religious freedom.

"Whatever his intentions, Governor Patterson has no right to use public money or other taxpayer resources to assist ANY religious group to build a house of worship," said Dr. Ed Buckner, President of American Atheists.

"Government must stay out of the business of subsidizing mosques, churches, temples, and synagogues. This amounts to imposing a 'religion tax' on the public, including on millions of Atheists, Freethinkers, agnostics, Humanists and other non-believers. In fact, the various income and property tax exemptions afforded religious organizations are already massive--and we think unconstitutional--subsidies of religion."

Buckner added that American Atheists sees no more problem with Islamic groups building mosques and cultural centers on their own property and with their own funds than there would be with Christians building churches on their own.

David Silverman, Vice President of American Atheists and Communications Director, said that Patterson's proposal, if allowed, "establishes a bad precedent and encourages religious groups to seek other avenues of public assistance."

"If Gov. Patterson chooses to raid the public treasury in support of any religious group, we'll be looking forward to seeing him in court."

Pääkirjoitus

Mikä on keskustapuolueen osuus ateistien sorrossa?

Erkki Hartikainen 12.8.2010

Se on merkittävä. Keskustapuolue hallitsee suurta osaa Suomen pinta-alasta. Itse asiassa muilla puolueilla on kannatusta lähinnä asutuskeskuksissa. Neovostoliiton romahdus tukki kommunistien rahoituksen ja vahvisti keskustapuolueen kannatusta maaseudulla.

Elämänkatsomustiedon opetuksen kurjuus on keskustapuolueen syytä. Keskustapuoluelaiset virkamiehet ja filosofit ovat pääsyyllisiä siihen, että mitään tilanteen parantamiseksi ei tehdä.

Onhan filosofian perustotuus, että Pohjanmaan isännät, varsinkin Keskipohjanmaan, saavat tehdä mitä tahtovat.

Pohjalaiset ateistitkin taitavat olla pahempia kuin muun maan uskovaiset.

Puolue se määrää, millaista tiedettä ja kasvatusoppia tässä maassa harjoitetaan.

Keitä sosialidemokraatti enää voi äänestää?

Erkki Hartikainen 12.8.2010

Alempana on Paavi lipposen tunteikas vuodatus Venäjän ortodoksisen kirkon puolesta.

Sosialidemokraattisen puolueen johto on uskovaisia evankelisluterilaisia.

EU:ssa suomalaisia sosialidemokraatteja edustaa ortodoksipappi.

Vaikka vasemmistoliiton vähistä kansanedustajista vain muutama kuuluu uskontokuntiin, vasemmistoliittoa voidaan pitää melkein islamistisena puolueena.

Ennen eduskuntavaaleja tämä lehti pyrkii julkaisemaan luettelon kaikista eduskuntaan pyrkivistä uskonnottomista. Ellei se ole mahdollista, äänestäjille tarjotaan valikoitu joukko ihmisiä, jotka eivät ole valmiita kiristämään atsistien sortoa Suomessa.

Talouskriisi pahentaa Venäjän ateistien tilannetta

Erkki Hartikainen 12.8.2010

Venäjän tilannetta pahentaa Yhdysvaltain talouskriisi, Valeri Kuvakinin Moskovasta käsin harjoittamaa koulutustoimintaa rahoittavat Yhdysvaltain sekulaarihumanistit, joilla on rahoitusvaikeuksia.

Venäjän tilanne on maailman ateistien tiedossa, ja halukkaita auttajia on jo ilmaantunut. Voisivatko Suomalaiset auttaa Pietarin ateisteja? Auttamiseen tarvitaan venäjän kielen taitoa.

Puola

Erkki Hartikainen 11.8.2010

Alempana kerrotaan englanniksi mielenosoituksesta, joka on järjestetty sitä vastaan, että Puolan presidentin palatsin edustalla on risti.

Mielestäni Stalin teki vakavan virheen ja tapatti miljoonia venäläisiä turhaan Puolan valtauksessa. Venäjän johdon olisi pitänyt ymmärtää, että Puolan hyväksi tehdyt uhraukset eivät tuota muuta kuin ryssävihaa, joka kyllä oli aivan avointa jo  neuvostomiehityksen aikaan.

Monen puolalaiset pitivät ja pitävät suomalaisia suurina sankareina, kun sodimme venäläisiä vastaan toisessa maailmansodassa.

Maailma voisi olla nyt toisen näkäinen, jos venäläisten joukot olisivat pysähtyneet suurin piirtein Puolan nykyiselle rajalle. Tietysti Valko-Venäjän vapautus Puolan miehityksestä oli aiheellinen.

Miksi uskonnot menestyvät?

Erkki Hartikainen 10.8.2010

Uskonnoista ja huuhaasta on aina ylitarjontaa.

Tavallisten runsaasti työtä tekevien ihmisten mahdollisuudet saada selvää ns. perimmäisistä kysymyksistä ovat heikot.

Kurjuudessa eläneen ihmiskunnan perinteet eivät helposti häviä.

Ihmisten enemmistö on autoritaarisia Theodor Ludwig Wiesengrund Adornon määrittelemällä asteikolla.

Poliittinen valta on muutamia lyhytaikaisia poikkeuksia lukuunottamatta nojautunut aina joko muutamaan tai useimmiten yhteen uskontoon.

Harvainvalta on edelleen yleisin vallan muoto, myös Suomessa.

Vallanpitäjät valitsevat alamaisilleen itseään eniten miellyttävän uskonnon, ja tätä kannatti myös Martin Luther.

Tiedotusväineet menneiden aikojen puskaradiosta suuriin tiedotusvälineisiin ja viihdetuotantoon ovat uskontomyönteisen harvainvallan hallinnassa.

Usein oppositiot ovat vielä uskovaisempia kuin harvainvalta itse (Suomessa sosialidemokraattinen puolue, tuleekohan jostain piispasta sosialidemokraattinen presidentti?).

Lasten ehdollistamien vallanpitäjien uskontoon on vahvin kaikista yhteiskuntien lainalaisuuksista. Tässä suhteessa siis tunnustan, että on olemassa yhteiskunnallisia lainmukaisuuksia.

Harjoitustehtävä: Keksi yhtään miettimättä kymmenen syytä lisää.

Ateistiset antikommunistit

Toisaalla on englanninkielinen selostus siitä kuinka ortodoksinen uskonnonopetus laajenee Venäjällä.

Ateistiset antikommunistit, jotka seitsemänkymmentä vuotta vaahtosivat siitä, että Neuvostoliitossa muka syrjitään uskovaisia, ovat nyt vaiti. Venäjän ateisteille ei näy löytyvän puolustajaa mistään.

Jos kommunistit olisivat olleet oikeasti ateisteja, he olisivat seitsemässäkymmenessä vuodessa valistaneet kansaa niin, ettei Venäjän presidenttinä ja pääministerinä olisi hartaasti uskova ortodoksi.

Tunsin henkilökohtaisesti Neuvostoliiton kommunistisen puolueen sisällä olleet ateistien johtajat keskuskomitean "humanistisista asioista" vastaavaa jäsentä myöten.

Nämä ihmiset ehkä olisivat halunneet tehdä enemmän, mutta ateistinen valistustyö työnnettiin syrjään aina siitä lähtien, kun Stalin sodan aikana ortodoksisen kirkon pyynnöstä lakkautti Jumalattomien liiton.

Mainittakoon, ettei Jumalattomien liiton lakkauttamista paheksuttu missään länsimaassa, vaikka kyseessä oli suunnilleen samanasteinen toimenpide kuin eräiden puolueiden lakkauttamiset lännessä.

Ja Vapaa-ajattelijain liiton johdossa on suu vaahdossa saarnaava antikommunisti!

Miksi loogista empirismiä ei ole kumottu

Erkki Hartikainen 8.8.2010

Helsingin Sanomat löytää tarvittaessa sata filosofia, jotka kertovat, että looginen empirismi on kumottu.

Loogista empirismiä ei voida edes periaatteessa kumota, sillä se ei sisällä mitään kumoutuvaa. Se sisältää vain normeja, jotka eivät ole edes periaatteessa kumoutuvia.

Tässä ei ole kuitenkaan kyseeessä paradoksi, vaikka looginen empirismi vaatii, että tosiasiavätteiden pitää olla sellaisia, että ne voidaan periaatteessa kumota.

Looginen empirismi ei ota kantaa tosiasiaväitteisiin vaan asetttaa normeja sille, miten tosiasiaväitteitä on syytä arvioida.

Normeja ei loogisen empirismin itsensä mukaan voida pitää tosina tai epätosina. Toki niitä voidaan pitää hyvinä, käyttökelposina jne. Normeista voidaan olla eri mieltä.

Loogisen empirismin perusnormi oli, että tosiasiaväitteet ja kaikki muut lauseet pitää erottaa toisistaan ja että tämä erottelu on kaikkien muiden inhimillisiä lauseita koskevien normien perusta.

Huomaa, että käytin sanaa "pitää". Siitä, mitä pitää tehdä tai miten pitää ajatella, voidaan olla aina eri mieltä.

Minä satun olemaan loogisen empirismin perusväitteen kanssa samaa mieltä, ja on osoittautunut, että loogisen empirismin muutkin normit ovat hyvin tarpeellisia, jos inhimillistä elämää tällä planeetalla pidetään suotavana.

Sen sijaan esimerkiksi juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin normeja pidän pitkällä tähtäyksellä ihmislajille tuhoisina.

Tämän lehden laajuudesta

Erkki Hartikainen 3.8.2010

Tässä kuussa olen muutaman viikon Iisalmen Pörsänmäessä, joten lehden lajuus jäänee pienemmäksi kuin heinäkuussa.

Ruotsin ja Norjan humanistit

Erkki Hartikainen 3.8.2010

Eilen tuli uusintana FST 5:ltä ohjelma "Taistelu humanismista".

Ihmettelin aikaisemmin sitä, että puheenjohtaja Crister Sturmark esiintyi Kööpenhaminan ateistikongressissa, mutta televisio-ohjelmasta päätellen hän taitaa olla peremmin kotonaan ateistien kuin humanistien joukossa.

Wikipediassa Sturmarkista riidellään ilmeisesti yhtä paljon kuin minustakin.

Vaikka Sturmark on nörttejä, hän vaikuttaa aika tervejärkiseltä.

Ohjelman tekijät olivat löytäneet agnostikon haukkumaan ateisteja ja Sturmarkia, ja he olivat jopa löytäneet ihmisen, joka väitti, ettei hän liittynyt Ruotsin humanisteihin, koska siellä on hirveitä ateisteja.

Myös Norjan humanistien puheenjohtajaa oli haastateltu, ja hän leperteli, että meillä on jopa kristittyjä jäseniä.

Norjan humanistien puheenjohtaja Åse Kleveland kehtasi valehdella, kun häneltä kysyttiin sitä, että miksi järjestössä on niin paljon jäseniä. (Mainittakoon, että Kleveland on entinen Norjan kirkollisasiain ministeri.)

Oikea syy on se, että Norjan humanistit saavat oman osuutensa kirkollisverosta.

Norjassa on vanhakantainen valtiokirkko ja kaikille pakollinen vanhakantainen uskonnonopetus, joka tuli takaisin siitä syystä, että humanistijärjestö niin halusi.

Paavo Lipponen ortodoksisen uskonnon puolesta

Vanhassa Valamossa

Turun Sanomat 6.8 2010 02:28:34

Paavo Lipponen

Viime viikonvaihteessa tein vaimoni kanssa, ortodoksisten ystäviemme johdattelemana, matkan Laatokalle Vanhaan Valamoon.

Jokaisen suomalaisen olisi hyvä käydä ainakin kerran elämässään kokemassa yhtä aikaa pyhän läsnäolo, ihmisten syvä usko, ortodoksisen kirkon merkitys Venäjän kansalle ja luostarin merkitys kahden naapurin välisille suhteille.

Karjalan ensimmäisen ortodoksisen luostarin historia alkaa 900-luvun lopulta, jolloin perimätiedon mukaan kreikkalainen munkki Sergei asettui asumaan Valamon saarelle, seurassaan karjalainen munkki Herman .

Luostari lienee aloittanut toimintansa 1100-luvulla ja se nousi jo keskiajalla Karjalan hengelliseksi keskukseksi. Ruotsin ja Venäjän monien sotien aiheuttamasta tuhosta Valamo selviytyi lopulta vauraaksi pyhiinvaelluspaikaksi. 1800-luvun lopussa valmistui luostarin nykyinen, kauas Laatokalle kreikkalais-sinivalkoisin värein loistava pääkirkko.

Vanhan Suomen mukana Valamo jäi itsenäiselle Suomelle ja kehittyi ortodoksiseksi kulttuurikeskukseksi. Talvisodan aikana luostari evakuoitiin Suomeen, viimeiset munkit poistuivat sieltä 13.3. 1940.

Suomen ja Venäjän ortodoksisten kirkkojen välisiä suhteita ei rasita se, että Valamosta evakuoitiin lähes kaikki kirkollisesti tärkeät taide- ja muut esineet kuten ikonit, ikonostaasien monet osat, Aleksanteri II:n lahjoittama muistoarkku, alttaripöytiä ja pääkirkon valtava kynttelikkö.

Ne ovat nyt sijoitettuina Heinäveden Uuteen Valamoon, Kuopion ortodoksiseen museoon ja Uspenskin katedraaliin Helsingissä. Paradoksaalisesti tällä tavoin varmistettiin, että pyhä esineistö säilyi, sillä kommunistivallan aikana Venäjän kirkkoja ja niiden irtaimistoa tuhottiin systemaattisesti.

Valamon pääkirkko ja luostarirakennukset on nyt saatu täysin restauroiduksi. Vanhat skiitat eli luostarin sivupisteet on myös kunnostettu ja uusia rakennettu. Uusista vaikuttavin on Vladimir Putinin tuella pystytetty Vladimir Pyhän skiitta, kokovalkoinen venäläisbysanttilainen luomus kolmine kirkkoineen ja luostarisiipineen, kaikki yhdessä kompleksissa. Vladimir Suuri oli se Kiovan suuriruhtinas, joka kääntyi bysanttilais-ortodoksiseen uskoon ja siten ratkaisi Venäjän kirkon erottumisen läntisistä kirkoista.

Vladimirin skiitan läheisyydessä sijaitsevat Venäjän kirkon patriarkan ja Putinin komeat, suomalaisen Honkarakenteen pystyttämät datshat.

Valamossa kokee sekä Venäjän korkeimman johdon suojeluksen että kansan hartaan hakeutumisen pyhän kosketukseen. Palveluksiin pääkirkossa voi osallistua jopa tuhansia ihmisiä ja ne kestävät pisimmillään seitsemän tuntia. Putin ilmoittautui presidenttikaudellaan oikeaksi uskovaiseksi, asettuen sillä tavoin muiden uskovaisten kansalaisten joukkoon. Ortodoksinen kirkko asetettiin valtion rinnalle tukemaan Venäjän nousua ja vahvistamaan kansallista identiteettiä.

Kirkkoja rakennetaan vauhdilla. Vuonna 1914 niitä oli Venäjällä 54 000, kommunistien jäljiltä vuonna 1939 vain 200, nyt jo noin 30 000. Samassa suhteessa on myös pappien lukumäärä vaihdellut.

Kirkon ja valtion liitossa Venäjällä voidaan nähdä nationalistisia piirteitä, mutta Venäjän kansa tarvitsee yhdistävän tekijän luomaan uskoa tulevaisuuteen kaikkien vaikeuksien keskellä. Valamossa me panimme merkille nuorten ihmisten paljouden.

Suomen ortodoksinen kirkko on erottamaton osa suomalaisuutta. Luterilaisina me emme ole osanneet täysin arvostaa ortodoksian kulttuurista merkitystä. Me voisimme ottaa oppia ortodoksisen seurakunnan ihmisläheisyydestä. Ortodoksinen kirkkomusiikki, joka on laulua, kohoaa korkealle tasolle. Valamossa Suomen ja Venäjän ortodoksiset kirkot kohtaavat, muodostaen tärkeän siteen maittemme välillä.

Kirjoittaja toimi pääministerinä vuosina 1995–2003.

Paavo Lipponen

Pedofiliakohut kiihdyttivät katolisen kirkon jäsenkatoa Itävallassa

Pedofiliakohun vaivaama katolinen kirkko menettää jäseniä Itävallassa kiihtyvässä tahdissa. Vuoden alkupuoliskolla kirkosta oli eronnut jo arviolta 57 000 ihmistä, eli enemmän kuin koko viime vuonna yhteensä, kertoo Standard -lehti.

Imagofasismia tai ei

mutta myös liiton toimistotilat ovat yksi ulospäin suuntautuva viestinantaja. Poiketessani lauantaina liiton toimistossa olin oikeastaan tyytyväinen siihen, että kovin harva ulkopuolinen ohikulkija sinne kadulta poikkeaa.

EI KUKAAN ENÄÄ, KUTEN ENNENVANHAAN KUN OVI OLI AINA SELJÄLLÄÄN.

Työpöydät sekaisin, lattia roskien ja lian peittämä, takahuoneessa vanhojen pitsojen ja pölyisten kirjojen hajua, etuhuoneen lattialla raamattuja ja muita uskonnollisia kirjoja sikinsokin.

On perustettu toinenkin työryhmä siistimään paikkoja, järjestelemään tavaroita, somistamaan näyteikkunaa jne, mutta *mikään ei näytä toimivan*.

Vaikka meillä olisi minkälainen tiedotusstrategia tahansa, niin kaikki kyllä kaatuu viimeistään siinä kohdassa, kun asiasta kiinnostunut avaa toimiston oven. Sitäkö meidän pitäisi olla, puheissa siistejä, mutta käytännössä pyörimme omassa sonnassamme.

kirjoittaa Vapaa-ajattelijain liiton toimistosta liittohallituksen jäsen Taukka.

Hartikaiselle ei saa kertoa mitään

Jori Mäntysalo kirjoittaa

Oletko huomannut, että Hartikainen on laittanut 17.6. sivulleen erään hänelle lähettämäsi viestin? Ks.
http://etkirja.pp.fi/Jumalaton51.html#mozTocId722324

Minusta Hartikaiselle ei pitäisi kertoa liiton asioista yhtään mitään. Jos jotain hyvää sattuu, siitä ei Erkin sivulle koskaan kehuja tule; jos joku menee huonommin, niin virheet kyllä Erkki muistaa mainita.

Jori Mäntysalo

Taukka kirjoittaa

Jori on siis sitä mieltä, että jos liitossa tapahtuu selvää luottamustoimen väärinkäytöstä, se pitää lakaista maton alle.

Kun kirjoja on nyt ostettu ilman hallituksen päätöstä yli viidentoistatuhannen (15.000) euron edestä eikä liittohallitus ei ole asiaan puuttunut, on mielestäni lupa käyttää mitä kanavia tahansa asian tiedottamiseksi jäsenistölle.

Voisitko Jori mainita jonkun kohdan nyt kritisoimastasi kirjoituksesta joka olisi virheellinen.

Jos jollakulla on asiaan huomauttamista, se olisi Anneli, jonka kysymys oli, kai hänen tietämättään, otettu  mukaan.

Taukka p. 050 - 3250 891

Toimituksen kommentti

Erkki Hartikainen 4.8.2010

Kun olin liiton toiminnassa mukana enemmän tai vähemmän noin vuosina 1965-2005, vasta tämän ajan loppupuolella alkoi tapahtua asioita, joita on syytä ihmetellä.

Mukaan tuli toimintatapoja, jotka olivat olleet tuntemattomia liiton perustamisesta 1937 lähtien.

Minun mielestäni Vapaa-ajattelijain liiton tulisi hieman hillitä omaa töppäilyään eikä syyttää niistä niitä, jotka pitävät aiheellisena kertoa niistä niillekin, jotka eivät ole olleet läsnä nimenomaan siinä liittohallituksen kokouksessa, jossa töppäilyt on hyväksytty.

Olisikohan Vapaa-ajattelijain liiton syytä seuraavassa liittokokouksessa muuttaa nimensä Liittohallituksen kulloisenkin enemmistön päätösten mukaisesti ajattelevien liitoksi.


Liittohallituksen kokouksille ehdotan uutta aloitusseremoniaa. Aloitetaanhan kristillisdemokraattisen puolueen puoluekokokouksetkin virrenveisuulla.

Vapaa-ajattelijain liiton liittohallituksen kokous voitaisiin aloittaa (seisaalleen nousten ja kädet nyrkissä pitäen) viiden minuutin vihalla kaikkia niitä ihmisiä kohtaan, jotka eivät tule pitämään alkavan kokouksen päätöksistä.

Eikö kukaan enää välitä?

Kun valmistauduttiin vuoden 2008 liittokokoukseen, oli selkeästi nähtävissä, että oli tahoja joiden tarkoituksena oli saattaa liitto sekä taloudellisesti, että toiminnallisesti heikkoon jamaan.

Puheenjohtjaehdokas Jussi K. Niemelä lupasi taistella kaikin keinoin tätä pyrkimystä vastaan. Niinpä ne tahot jotka kantoivat huolta liitosta saivatkin hänet valituksi liiton puheenjohtajaksi. Valitettavasti olemme joutuneet nyt huomaamaan, että "kun mentiin paholaista pakoon tuli belsebuupi vastaan.

Pian liittokokouksen jälkeen liittohallitus valitsi erityisen talousvaliokunnan jonka tehtävänä oli valvoa liiton taloudenpitoa. Joissain piireissä valiokunta ilmeisesti katsottiin vaaraksi muille pyrkimyksille ja se hajoitettiin ennenkuin se ehti pitämään yhtään kokousta.

Niinpä sitten saatiin vuodelle 2009 tehdyksi talousarvio joka jo enteili ongelmien tuloa. Kun keväällä 2009 erotettiin silloinen toiminnanohjaaja/taloudenhoitaja olikin "reitti selvä". Asiat menivät sille mallille, että liittovaltuusto ei kokouksessaan keväällä 2010 voinut myöntää liittohallitukselle tili- ja vastuuvapautta.

Mutta auttoiko se? Toiminnanohjaaja/taloudenhoitajan potkujen jälkeen tilinkäyttöoikeuksia ja pankkikortteja jaettiin hallituksessa kuin palkintoina hyvästä palveluksesta. Kuitteja ja tositteita alkoi ilmaantua toimistolle kirjekuorissa ja muovitaskuissa ilman mitään selityksiä mistä tilaisuudesta tai tapahtumasta ne olivat.

Vaikka tositetarkastajat ja nyt taloudenhoitajana oleva Heljä Pekkalin huomauttivat näistä asioista, niitä ei otettu hallituksen käsittelyyn.

Mutta vielä ei oltu nähty pahinta. Tilinkäyttöoikeuttansa hyödyntäen puheenjohtaja alkoi maanisella vimmalla ostella kirjoja nettikaupasta ja antikvariaateista ilman, että asiasta hallituksessa olisi päätetty. Mitään tietoa/listaa siitä mitä kirjoja pitäisi ostaa, missä niitä tarvitaan, mihin niitä käytetään ja missä niitä ssäilytetään, ei liittohallitus ole tehnyt, eikä myöskään sellaista vaatinut. Kirjoja on nyt ostettu viidentoistatuhannen (15 000) euron arvosta. Pääosin englanninkielisiä. Liittyvätkö kirjat edes ohuesti vapaa-ajattelijoiden toimintaan ei ole tiedossa.

En ehkä kirjoittaisi näistä asioista nyt jos hallitus olisi asiat käsitellyt tai olisi edes näköpiirissä, että ottaa asiat käsittelyyn. Pekkalin on yrittänyt saada asiat hallitukseen vetoamalla sekä hallituksen varapuheenjohtaja Brotherukseen sekä liittovaltuuston puheenjohtaja Korhoseen, mutta heille tuntuu koko asia olevan yhdentekevää.

Koska hallitus ja liittovaltuusto näyttävät olevan voimattomia tämän asian suhteen vetoankin Teihin. Ottakaa asia keskusteluun kaikkien vapaa-ajattelijoiden kanssa. Estäkää liiton omaisuuden hävittäminen ja varmistakaa tämän, yli 70 vuotta uskonnottomien etujen puolesta toimineen liito tulevaisuus.

Vai eikö kukaan välitä?

Taukka p. 050 - 3250 891

Alaikäisten avioliitot salliva laki kuohuttaa Malesiassa

4.8.2010 reuters

KUALA LUMPUR. Yksi Malesian osavaltioista aikoo sallia alle 16-vuotiaiden tyttöjen avioliitot. Malaccan islamilaisen neuvoston ajaman lakimuutoksen taustalla on halu suitsia avioliiton ulkopuolisia raskauksia.

Päätös on saanut naisasia-aktivistit ja poliitikot raivostumaan. "Tämä on pöyristyttävää. Menemme ajassa taaksepäin, vaikka on olemassa raskaita todisteita siitä, että lapsiavioliittoja ei tulisi suvaita", sanoi Women's Aid -ihmisoikeusjärjestön toiminnanjohtaja Ivy Josh.

Samalla aiotaan sallia alle 18-vuotiaiden miesten avioituminen.

Malesian 28 miljoonasta asukkaasta noin 60 prosenttia on muslimeja. Jokainen 13 osavaltiosta päättää itse islamilaisen perhe- ja rikoslain tulkinnasta. Muut kuin muslimit noudattavat Malesian siviilioikeuden määräämiä lakia.

Malaccan osavaltion pääministerin Mohammad Ali Rustamin mukaan lupa avioon vaatii aina alaikäisen vanhempien ja oikeuden suostumuksen.

"Osavaltion hallituksen miestä tämä on paras tapa torjua ongelmia kuten lasten hylkäämisiä ja ei-haluttuja raskauksia", hänen kerrottiin kommentoineen malesialaisessa sanomalehdessä.

Osavaltio ilmoitti aiemmin, että se aikoo avata erityisiä kouluja muslimitytöille, jotka ovat tulleet raskaaksi avioliiton ulkopuolella. Myös tämä aiheutti närää ihmisoikeusjärjestöissä.

Malesian perheministeri Shahrizat Abdul Jalil kutsui alaikäisten avioliittoja "moraalisesti ja sosiaalisesti tuomittavia".

Seksi vei teinitytön vankilaan Arabiemiraateissa

Nuori brasilialaistyttö on tuomittu seksin harjoittamisesta vankeuteen Arabiemiraateissa. Paikalliset viestimet kertoivat keskiviikkona, että 14-vuotias tyttö sai puolen vuoden tuomion, jonka jälkeen hänet karkotetaan maasta.

Medvejev ottaa oppia vapaa-ajattelijoilta

Venäjän presidentti Dmitri Medvedev on päättänyt ottaa oppia vapaa-ajattelijain imagonkohotuskampanjasta. Korruptoituneiden ja mielivaltaa harrastavien miliisien mainetta parannetaan alkamalla kutsua heitä poliiseiksi.

Kuukauden vihreä ajatus

Nimmerkki "Vihreä" ehdottaa, että suurten kaupunkien poliisiautoja ja moottoripyöriä korvattaisiin poliisimopoilla, jotka tosin saisivat olla viritettyjä.

Vihreät afrikkalaiset

hajottivat tänään autoja asuntomme lähellä olevalla kaupungin omistamalla tontilla. Hyvä! Hajottakaa kaikki autot, niin maailma pelastuu!

Neuvoja päämimisterille

Venäjän pääministeri Vladimir Putin suunnittelee väestön eliniän nostamista useilla vuosilla. Suomen pääministerin pitäisi varoittaa Putinia tällaisen kehityksen vaaroista. Millä muka Venäjä pystyisi maksamaan eläkkeet?

Elinkeinoelämä ehdottaa

että Suomen kilpailukyvyn takaamiseksi Suomen köyhille on säädettävä maksimipalkkalaki.

Gravitation

This is a link.

Geometria

Tämä on linkki.

Ateismin määritelmä

George H. Smithin ontologinen ateismin määritelmä:

Ateismi on väite: jumalaa tai jumalia ei ole olemassa

Tässä määritelmässä on määritelty olemassaoloa koskeva eli ontologinen käsitys. Jumala joko on olemassa tai ei ole olemassa. Mitään olemassaolon ja olemattomuuden välimuotoa ei ole.

Teismi on väite: jumala tai jumalia on olemassa

Deismi (jumala on olemassa, mutta ei puutu maailmanmenoon) ja panteismi (jumala on sama kuin maailmankaikkeus) ovat tämän mukaan teismiä

Inhimillinen tieto siitä, mitä on olemassa, on vajavaista. Joku saattaa pitää varmana, että jumalaa tai jumalia ei ole olemassa. Joku toinen saattaa pitää varmana, että jumala tai jumalia on olemassa. Joku kolmas voi olla epävarma siitä, onko jumalaa tai jumalia olemassa vai ei.

Ateistin määrittelemä

Ateisti on henkilö, jonka mielestä ateismi on tosi.

Agnostikon eli jumalaongelmaisen määritelmä

Agnostikko eli jumalaongelmainen on henkilö, joka ei mielestään tiedä, onko ateismi tosi vai onko teismi tosi.

Uskonnon määritelmä

Uskonto on järjestäytynyttä teismiä.

Ne käsitykset joissa ei ole jumalia, eivät ole tämän määritelmän mukaan uskontoja.

Raamatun ristiriidat

Lukeaksesi napauta tästä.