Jumalaton kulttuurilehti 47
Godless Culture Magazine 47


Helmikuu 2010 February 2010

Julkaisija: Suomen ateistiyhdistys ry Sähköposti: info@ateismi.fiPublisher: Atheist Association of Finland E-mail: info@ateismi.fiSisällyslyettelo Contents

Verkkojulkaisun vastaava toimittaja fil. maist. Erkki Hartikainen
Editor of the net magazine: Erkki Hartikainen, MA

Tämä on viimeksi päivitetty 28.2.2010. Last uppdate 2/28/2010.

Important things: Tärkeät asiat:
14 books in Finnish 14 kirjaa suomeksi

Elämänkatsomustieto Life View (in Finnish)

Sanasto Sanasto
Peruskoulu et1-2 et3 et4 et5 et6 et7 et8 et9
Lukio et10 et11 et12 et13 et14
Elämänkatsomustieto, kotisivu etkirjat

Dictionary of Atheism
Atheists in action
Physics pages of Pekka T. Laakso

Tilaa kirja

Vuosikalenteri 2010
Juhlapyhiä 2010
Nimipäivät 2010

Sisällysluettelo Contents
 1. Pääkirjoitus Editorial
  1. Mistä johtuu, että monet älykkäät ihmiset ovat hyvin tyhmiä?
  2. Vapaa-ajattelijain liitto esitti evankelis-luterilaisen kirkon laatiman paperin elämänkatsomustiedon lopettamiseksi
  3. Vapaa-ajattelijain liiton kanta on kansainvälisten sopimusten vastainen
  4. Ehdotus perustuslain muuttamiseksi
  5. Helsingin Sanomat siirtyy suoraan kristilliseen valvontaan
  6. Helsingin Sanomat korkeakirkollisena
   1. Mitä korkeakirkollisuus on?
   2. Helsingin Sanomat on korkeakirkollinen
   3. Korkeakirkollisuutta on myös agnostikkoliikkeessä
   4. Korkeakirkollisuus ja ihmisoikeudet
   5. Kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskeva yleissopimus
   6. Miten sopimusta voitaisiin oikeasti noudattaa
  7. php
  8. Ilkka Niiniluoto ylimääräisellä kirkkokäynnillä
 2. Valtiovalta ja siten valtakirkko tulee pitää erossa arvokasvatuksen määräämisestä
  1. Kaikenlaisen pahan alku ja juuri on: "Valtiovallan on aika ottaa vastuu myös koulun arvokasvatuksesta."
 3. Kannanotto perusopetuksen katsomusaineiden opetuksesta
  1. Helsingin Yliopiston Vapaa-ajattelijayhdistys Prometheuksen mielestä kannanoton pitäisi olla pikemminkin seuraavankaltainen
 4. Feton lausunto elämänkatsomustiedon opetuksesta
 5. Ovatko Robert Brotherus ja Jussi K. Niemelä riemuidiootteja?
 6. Kristendomens betydelse stryks i ny kursplan
  1. Religionskunskap
  2. Skolverket ska ta fram nya kursplaner för alla ämnen i grundskolan
 7. Children and their rights under the law
 8. Richard Dawkins has been recording
 9. The origins of religion : evolved adaptation or by-product?
 10. Witch hunts in Nigeria: A Case of Two Pastors
  1. “War over Witches: As Pastors fight over Demons”
 11. Only prohibition to educate children will stop christian clergies and teachers sexual abuse of children
 12. INDIA: Murderous Blessings
 13. Fabricating Memories and Identities
 14. Religion being taught in health class at community college
 15. Laura Silsby, a local baptist missionary to Haiti, left trail of financial woes in Idaho
 16. Written Declaration at PACE agaisnt the Lautsi judgment
 17. 'Christian' Manifesto Comparing Liberals to Nazis Gathers Signatures of Religious Right Leaders -- and Catholic Bishops
 18. ATHEISTS HAIL PASSAGE OF STATE-CHURCH SEPARATION BILL IN MEXICAN LEGISLATURE
 19. A brilliant idea implemented in less than 36 hours
 20. Zur Verteidigung des Richters Tosti
  1. Aufruf zur Unterstützung
 21. Juhani Pösö in memoriam
 22. Tampereen vajarit erotettava Vapaa-ajattelijain liitosta
  1. ehdottaa entinen liittohallituksen jäsen
 23. Yleisöltä
  1. Sähköpostit
  2. Pölvästit
 24. Pölvästien teksti
 25. Ruokarukous säilyy Kokkolan ruotsinkielisissä kouluissa
  1. Ruokarukous ennen ruokailua
  2. Toimituksen kommentti
 26. Jussi K. Niemelä kannattaa seurakuntavaaleja kouluissa
 27. Uskonnot eivät paranna terveyttä
 28. Arkkipiispaehdokas ateisteista
 29. Arkkipiispasuhmurointia ennenkin
  1. Paarma oli viimeinen puolidemokraattisesti nimitetty arkkipiiska
  2. Ahtisaari arkkipiispaa valitsemassa
  3. Paarma ja Riekkinen
  4. Koevaali
  5. Kulissien takana
  6. Demokratiasta ei kuitenkaan ole kysymys
  7. Arkkipiispa ei valita kuin osuuskaupan hallintoneuvostoa
  8. Lobbausta
  9. Vaalityö on käynnissä, mutta laimeanlaisesti
  10. Turun hautausmaan piispakierros alkaa *Edvard Bergenheimista* (1828–1884)
  11. Kettingit vuohia vastaan
  12. Erkki Kaila ja C. G. Mannerheim
  13. Mieleenjäävä saarna
 30. Väitös: Uskonnon merkitys Suomessa luultua suurempi
 31. Virusvaroitus
  1. Win32:Trojan-gen
 32. Insinöörien ongelmanurkka
 33. Kuukauden mietelause
 34. Filosofia
 35. Kuukauden roskaposti
 36. Elinkeinoelämä
 37. Pulaa malaisliittolaisista lääkäreista
 38. Sauli Niinistö Raamatun lukijana
 39. Gravitation
 40. Geometria
 41. Islam määrää kuolemanrangaistuksen seuraavista teoista
 42. Islam määrää käden amputoinnin seuraavista teoista
 43. Ateismin määritelmä
 44. Ateistin määrittelemä
 45. Agnostikon eli jumalaongelmaisen määritelmä
 46. Uskonnon määritelmä
 47. Raamatun ristiriidat

Pääkirjoitus Editorial

Mistä johtuu, että monet älykkäät ihmiset ovat hyvin tyhmiä?

Erkki Hartikainen 28.2.2010

Minua on jo hyvin kauan askarruttanut se, miksi monet hyvin älykkäät ihmiset ovat hyvin tyhmiä.

Ammatistani johtuen olen tuntenut näitä älykkäitä tyhmiä jo opintojeni ajalta lähtien.

Aivokuvaus on vähitellen tuomassa hieman selvyyttä tähän asiaan.

Olen juuri lukenut artikkelin, joka antaa asiaan varsin yksinkertaisen selityksen Ennglanninkielistä artikkelia pääset lukemaan napauttamalla tästä.

Ns. älykkyys liittyy vahvasti hyvään lyhytkestoiseen muistiin, erään aivojen valkeaa ainetta sisältävän osan vastenopeuteen ja aivojen hapen saantiin.

Kun älykkyys ei ole mitään tämän kummempaa, ei ole ihme, että maailmankuulut ja Suomessa kuulut älykkäät ihmiset käyttäytyvät kuin riemuidiootit (tämä käsite on määritelty alempana tässä lehdessä, jos olet älykäs, käytät selaimesi hakutoimintoa).

Vapaa-ajattelijain liitto esitti evankelis-luterilaisen kirkon laatiman paperin elämänkatsomustiedon lopettamiseksi

Erkki Hartikainen 26.2.2010

On jonkinlainen lohtu, että olen eronnut Vapaa-ajattelijain liitosta.

Vapaa-ajattelijain liitto on liittokokouspäätösten, liiton kulttuuriohjelman vastaisesti ja järjestön satavuotisten perinteiden vastaisesti ryhtynyt ajamaan Suomeen Ruotsin mallin mukaista kaikille pakollista uskonnon opetusta.

En varmasti osu mitenkään pahasti harhaan, jos väitän, että esityksen on laatinut opetusneuvos Pekka Elo evankelis-luterilaisen kirkon pyynnöstä. Paperi on kokonaisuudessaan alempana.

Paperissa mainittua "yleimaailmallista arvokasvatusta" on tiettävästi ollut pohtimassa kopla, johon ovat kuuluneet Pekka Elo, Satu Honkala, Ilkka Niiniluoto jne.

Toivon, että ortodoksit, muslimit ja muut vähemmistöuskonnot kaatavat tämän evankelis-luterilaisen kirkon uuden kappausyrityksen. Kun Pekka Elo yritti sitä edellisen kerran, ortodoksinen kirkko kaatoi yrityksen.

Vapaa-ajattelijain liiton kanta on kansainvälisten sopimusten vastainen

Erkki Hartikainen 26,02,2010

Suomea sitovan YK:n kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskeva sopimus sanoo mm:

"18 artikla.
.....
4. Yleissopimuksen sopimusvaltiot sitoutuvat kunnioittamaan vanhempain ja tarvittaessa laillisten holhoojain vapautta taata lastensa uskonnollinen ja moraalinen opetus omien vakaumustensa mukaan."

Ehdotus perustuslain muuttamiseksi

Erkki Hartikainen 14.2.2010

Ehdotan, että tasavallan presidentin virkakausi lyhennetään neljäksi vuodeksi. Tällöin eduskunta, presidentti ja pääministeri voidaan valita samoissa vaaleissa.

Ehdotan siis, että myös pääministeri valitaan suoralla kansanvaalilla.

Ehdotan, että suorassa kansanvaalissa toisella kierroksella eniten ääniä saanut on presidentti ja toiseksi eniten ääniä saanut on pääministeri.

Ehdotan, että kaksi kierrosta järjestetään aina.

Pääministerin ei tarvitse olla eduskunnan jäsen.

Ehdotus lisäisi sekä kansanvaltaa että valtakunnallisiin vaaleihin osallistumista.

Helsingin Sanomat siirtyy suoraan kristilliseen valvontaan

Erkki Hartikainen 11.2.2010

Helsingin Sanomien kustantajaksi ja vastaavaksi päätoimittajaksi on nimitetty 1. huhtikuuta 2010 alkaen toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen, 45.

Sanoman hallitus päätti asiasta tänään.

Pentikäinen toimii nykyisin Sanoma News -liiketoimintaryhmän toimitusjohtajana.

Kustantajana ja vastaavana päätoimittajana Pentikäinen vastaa Helsingin Sanomien liiketoiminnasta ja sisällöstä.

Mikael Pentikäinen (s. 1964) on ollut Sanoma Newsin toimitusjohtaja vuodesta 2004 sekä Sanomalehtien liiton puheenjohtaja vuodesta 2009.

Pentikäinen ollut toimittajana Helsingin Sanomien politiikan toimituksessa vuosina 1992–1996, Etelä-Saimaan päätoimittajana 1996–1999 ja STT:n päätoimittajana ja toimitusjohtajana 1999–2004. Hän on saanut metsänhoitajan koulutuksen ja valmistunut Sanomain toimittajakoulusta vuonna 1990.

Hän on professori Juha Pentikäisen poika ja Kirkon Ulkomaanavun toiminnanjohtajan Antti Pentikäisen veli.

Pentikäiset ovat tunnettu laestadiolaissuku, ja Mikael Pentikäisen isä on uskontotieteen emeritusprofessori, joka on esiintynyt laestadiolaisten seuroissa.

Helsingin Sanomat korkeakirkollisena

Erkki Hartikainen 7.2.2010

Mitä korkeakirkollisuus on?

Korkeakirkollisuudeksi nimitetään kirkkokäsitystä, joka korostaa kirkon perinteitä, pappijohtoisuutta ja juhlatoimituksia. Nimitys on lähtöisin anglikaanisen kirkon (=Britannian valtiokirkko) High Church (=korkea kirkko) -suunnasta. Korkeakirkollisilla on katto korkealla ja seinät leveät.

Korkeakirkollisuudelle päinvastaista kirkkokäsitystä kutsutaan usein "matalakirkollisuudeksi", joka sekin on  peräisin anglikaanisuudesta. Luterilaisuudessa sen piiriin voidaan katsoa kuuluviksi pietismi, evankelioiva herätyskristillisyys ja karismaattinen liike sekä myös näille vastakkainen kulttuuriprotestanttisuus.

Helsingin Sanomat on korkeakirkollinen

Helsingin Sanomat on sen jälkeen, kun Mikael Pentikäinen tuli Sanoma Newsin toimitusjohtajaksi, siirtynyt lisää korkeakirkolliseen suuntaan.

Tänään lehti oli erityisen korkeakirkollinen, siinä esiteltiin korkeaa kirkkoa, ja puheenvuoron oli saanut myös korkeakirkollinen "sekulaarihumanisti" Jussi Pikkusaari.

Korkeakirkollisuutta on myös agnostikkoliikkeessä

Jumaluusongelmaisten (agnostikkojen) piirissä korkeakirkollisuutta edustavat Suomen Humanistiliitto ja Vapaa-ajattelijain liittoa nykyään johtava enemmistö.

Korkeakirkollisuus ja ihmisoikeudet

Korkeakirkollisuus viisaustieteen ja jumaluustieteen professoreineen on ihmisoikeuksien vastainen liike.

Helsingin Sanomat, Jussi Pikkusaari, Esa Ylikoski  jne. vastustavat jyrkästi etenkin ateistien mutta myös uskonnollisten pienryhmien ihmisoikeuksia.

Kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskeva yleissopimus

YK:n kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskeva sopimus on voimassa Suomessa, ja kansainvälisenä sitovana sopimuksena se menee jopa Suomen perustuslain yli.

Sopimuksen 18 artiklan mukaan vanhemmilla tai laillisilla holhoojilla on ensisijainen oikeus määrätä lastensa uskonnollisesta ja siveellisestä kasvatuksesta yhdenmukaiseti omien vakaumustensa kanssa.

Tätä oikeutta ei siis olekaan Suomen eduskunnalla, opetusministeriöllä, koulu- yms. lautakunnalla tai opetushallituksella.

Sopimuksen perusteella on selvää, että tämä oikeus koskee myös ateisteja.

Kun eri uskonnoille on järjestetty kouluissa oman uskonnon opetusta, ateisteille olisi järjestettävä opetusta, joka vastaa ateistivanhempien vakaumuksia.

Lisäksi kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevasta sopimuksesta seuraa, että jos koulu ei pysty järjestämään vanhempien oman vakaumuksen mukaista koulutusta, lapset ovat vapaita  mielipideopetuksen tunneista.

Miten sopimusta voitaisiin oikeasti noudattaa

Ehdotan, että koulujen kaikki mielipideopetus annettaisiin lauantaina, jolloin ne, jotka eivät halua osallistua mielipideopetukseen, saisivat vapaata.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon oma ongelma olisi, miten se ratkaisisi uskonnonopettajien ja muiden jumaluustieteilijäin työnjaon. Esimerkiksi voitaisiin katsoa, että kaikki jumaluustieteiden kandidaatit eli kaikki papit ja jumaluustieteilijät voisivat opettaa evankelis-luterilaista uskontoa.

Vastaavasti uskonnonopettajiksi pätevöityneet voitaisiin katsoa päteviksi suorittamaan evankelis-luterilaisen kirkon muita tehtäviä.

Monet koulut ovat työväen- ja kansalaisopistojen, urheiluseurojen ym. järjestöjen toimintaa varten valvotusti auki lauantaisin. Kun valvontaa opetuksen takia lisättäisiin, kansalaisjärjestöille olisi helppoa antaa ilmaista tai lähes ilmaista aikaa toiminnalleen.

Mielipideopetusta voitaisiin antaa usean tunnin jaksoina esimerkiksi joka toinen viikko tai kerran kuukaudessa.

Koska lauantaiopetuksesta oltaisiin paljon poissa, opetettavien määrä vähenisi ja kustannukset laskisivat.

php

Erkki Hartikainen 3.2.2010

Kuten lukijat ovat huomanneet, tämä lehti alkaa ilmestyä vasta tämän kuun 3. päivänä.  Viime päivinä minulla on ollut töitä lapsenlapsen ulkoiluttajana ja opetellessani php -kieltä.

Melkein kaikki php -kielen rakenteet ovat samoja kuin jossain muussa ohjelmointikielessä, mutta muutama piste on teettänyt töitä. Piste nimittäin tarkoittaa php:ssä samaa kuin Bertrand Russellin ja Alfred North Whiteheadin teoksessa Principia Mathematica (1912-1927) eli sanaa "ja", mistä käytetään muissa ohjelmointikielissä kielissä sanaa "and", merkkiä && jne.

Tietysti olen joutunut opiskelemaan jonkin verran myös tämän kielen valmiita funktioita (aliohjelmia).

Ilkka Niiniluoto ylimääräisellä kirkkokäynnillä

Erkki Hartikainen

Nappulaliigan ateistina mainostama (aikaisemmin agnostisismia yliopistoon levittänyt, sittemmin kirkollisessa kokoomateoksessa filosofiseksi ateistiksi ilmoittautunut) Helsingin yliopiston kansleri Ilkka Niiniluoto marssi Helsingin tuomiokirkkoon myös valtiopäivien avajaisjumalanpalvelukseen.

Tavallisesti hänet on nähty kirkkoon marssimassa Helsingin yliopiston avajaisissa.

Asian voi varmistaa Pääkaupunkiseudun ateistien sivulla olevasta valokuvasta.

Pääministeri Matti Vanhasen jalkavaiva ei haittaa, kun marssitaan kirkkoon, kiitos siitä Jahvelle!

Valtiovalta ja siten valtakirkko tulee pitää erossa arvokasvatuksen määräämisestä

Kaikenlaisen pahan alku ja juuri on: "Valtiovallan on aika ottaa vastuu myös koulun arvokasvatuksesta."

Itänaapurissa valtiovalta otti vastuulleen "arvokasvatuksen", ja tulos oli kommunismin opettaminen.

Pohjois-Euroopassa, joitakin vuosisatoja sitten, valtiovalta otti vastuulleen arvokasvatuksen. Käsikassaraksi rakentui valtionkirkko, kuhunkin maahan. Valtiovallan arvohallinnollinen osasto oli kirkollisasiain ministeriö ja sen alaiset valtion laitokset kuten paikallisseurakunnat ja hiippakunnat. Asiaa tehostettiin sakonuhkin järjestetyin kirkossakäyntivelvollisuuksin jnpp.

Arvokasvatuksen ottaminen valtiovallan vastuulle on yleensä aina teko, joka johtaa jonkin asteiseen totalitarisoitumisen lisääntymiseen, koska valtio alkaa määritellä, mitkä ovat arvot.  Tietysti valtiovallan otteen (= vastuun) tiukentuminen arvokasvatuksesta tapahtuu tyypillisimmin aikoina, jolloin totalitaristissuuntaisella ideologisella asemoitumisella on lujemmin kannatusta väestön keskuudessa.

Kim Sjöström
Helsingin Yliopiston Vapaa-ajattelijayhdistys Prometheus ryn puheenjohtaja

Helsingin Yliopiston Vapaa-ajattelijayhdistys Prometheuksen mielestä kannanoton pitäisi olla pikemminkin seuraavankaltainen:

Kannanotto perusopetuksen katsomusaineiden opetuksesta

Helsingin Yliopiston Vapaa-ajattelijayhdistys Prometheuksen mielestä kannanoton pitäisi olla pikemminkin seuraavankaltainen

Nykyinen tilanne

Maamme perusopetuksessa katsomusaineina opetetaan noin kymmentä eri uskontoa sekä elämänkatsomustietoa. Perusopetuksessa eri oppiaineiden opetuksen pitäisi olla opetussuunnitelman perusteiden mukaan (s. 14) poliittisesti sitoutumatonta ja uskonnollisesti tunnustuksetonta.

Uskontojen, myös valtauskontojen opetus on, vastoin opetussuunnitelman perusteita, kuitenkin käytännössä tunnustuksellista. Esimerkiksi evankelisluterilaisen uskonnon opetussuunnitelmassa on kohta: ”Jumala Isänä ja Luojana, Herran siunaus ja Jeesuksen opetukset Jumalan huolenpidosta” (s. 205). Eettiset tavoitteet ovat em. opetussuunnitelman eri luetteloissa useimmiten vasta viimeisellä sijalla ja niitäkin tarkastellaan epätieteellisesti luomisen näkökulmasta, esim. ”ihmisen arvo erityisesti luomisen näkökulmasta”. Näitä asioita ei lapsille voida opettaa ilman oletusta Jumalan olemassaolosta ja mahdollisuudesta vaikuttaa maailmankaikkeuden tapahtumiin. Myös alakoulussa yleisesti käytetyt oppikirjat sisältävät runsaasti tunnustuksellista materiaalia.

Vapaa-ajattelijoiden mielestä koulun opetusohjelman ja koulun kaikkien oppiaineiden tulee perustua nykytieteen antamaan rationaaliseen maailmankäsitykseen. Nykymuotoinen uskonto-niminen oppiaine ei täytä näitä vaatimuksia. Jos kuitenkin uskontoja opetetaan, niidenkin opetuksen tulee käytännössäkin olla tunnustuksetonta. Vain näin voidaan taata perustuslain turvaama uskonnonvapaus ja vakaumusten yhdenvertainen kohtelu. Oman uskonnon opetus on asianomaisen uskontokunnan tehtävä.
  
Tuntimäärät

Uskontojen opetusta on peruskoulun ensimmäiseltä luokalta alkaen vähintään yksi tunti viikossa. Uskonnon opetuksen kokonaistuntimäärä (yhteensä 11 vuosiviikkotuntia), on suhteettoman suuri verrattuna esim. historiaan ja yhteiskuntaoppiin (10) ja A-kieleen (16). Perusopetuksen rajallisia tunteja on perusteltua käyttää käyttökelpoisen tiedon ja taidon hankintaan.

Myös nykyinen tilanne, jossa yhteiskuntaoppia opetetaan vasta 9. luokalla, kun taas Israelin kansan tarinoita opetetaan jopa moneen kertaan peruskoulun 1. luokalta alkaen, on huono aktiiviseen kansalaisuuteen kasvattamisen kannalta.

Neutraalia tietoa uskonnoista on mielekästä antaa vasta, kun oppilaat ovat riittävän kypsiä käsittelemään abstrakteja asioita. Tähän he ovat valmiit näkemyksemme mukaan vasta peruskoulun ylimmillä luokilla.

Monen eri uskonnon opetuksen järjestäminen on myös käytännöllisesti ja taloudellisesti haasteellista. Vaikka julkisin varoin toimiva peruskoulu ei uskonnon opetusta enää tarjoaisi, kaikille säilyy silti mahdollisuus saada uskonnon opetusta osallistumalla haluamansa uskonnollisen yhdyskunnan toimintaan. Uskonnosta vapautuvat tunnit voidaan käyttää mielekkäämpien aineiden opettamiseen ilman, että kokonaistuntimäärä kasvaa.

Yhteisökasvatuksellinen näkökohta

Uskontojen opetuksen takia jo peruskoulun ensimmäisen luokan oppilaita erotellaan eri ryhmiin heidän vanhempiensa vakaumuksen perusteella. Opetussuunnitelman perusteiden mukaan kuitenkin perusopetuksen tulee edistää ”yhteisöllisyyttä, vastuullisuutta sekä yksilön oikeuksien ja vapauksien kunnioittamista” (s. 14). Joutuessaan erilleen luokkayhteisöstään lapsi kokee olevansa eristetty ja erilainen, eikä se voi olla vaikuttamatta hänen kehitykseensä. Myös uskonnonharjoittamista sisältävät tilaisuudet, kuten uskonnolliset aamunavaukset ja koululaisjumalanpalvelukset osassa kouluja ovat ongelmallisia. Sen lisäksi, että ne ovat perustuslain ja uskonnonvapauslain vastaisia, nekin asettavat oppilaat eriarvoiseen asemaan. Ohjatun uskonnon harjoituttamisen ei pidä kuulua koulun tehtäviin.
 
Arvokasvatuksellinen näkökohta

Valtiovalta on osittain ulkoistanut koulun eettisen arvokasvatuksen uskonnoille. Uskonnot ovat ottaneet tehtävän vastaan mutta värittäneet sen omilla opeillaan. Tämä on väärin. Valtiovalta ei saa antaa koulun resursseja uskonnollisesti värittyneeseen opetukseen, ei edes kun kyse on niin kutsutusta arvokasvatuksesta.

Arvojemme perusta on kuitenkin yleisinhimillinen ja tärkeimmät moraaliperiaatteet ovatkin universaaleja, eivätkä ne ole syntyneet uskontojen opetuksista, joita tulee ja menee. Arvot lähtevät ihmisestä itsestään, hänen elämänkokemuksestaan, ajattelustaan ja eettisistä pohdinnoistaan. Uskonnot vain omaksuvat inhimilliset moraalikäsitykset oppeihinsa.

Tällä hetkellä ainoastaan uskontokuntiin kuulumattomat, sekä ne vähemmistöuskontoihin kuuluvat joiden omaa uskontoa ei opeteta, pääsevät osallisiksi elämänkatsomustiedon kasvatuksellisesti korkeatasoisesta opetuksesta.
Näin kouluista ei etiikan opetus periaatteessa puutu.

Valtiovalta ei saa ryhtyä määrittelemään yhtä yhteistä arvoideologiaa koulujen niin kutsuttuna katsomusaineena opetettavaksi.

Kouluissa mahdollisesti olevaan katsomus- tai etiikkaopetukseen emme hyväksy mallia, jossa  kyseinen opetus olisi kaikille yhteistä.

Maineikas Suomen koulu ja universaali etiikka  

Maamme koululaitos on PISA-tutkimuksen myötä niittänyt mainetta maailmalla. Koulu on lähtenyt kehittämään itseään ja onnistunut siinä – kiitos opettajien, ja päättäjien.

Mm. Ruotsissa on käytössä uskontotieto-niminen oppiaine, mutta oppiaineen sisältö on käytännössä sama kuin entisen evankelisluterilaisen uskonnon opetus. Yleismaailmalliset arvot puuttuvat, ja opetus on monasti käytännössä värittynyt alueen valtauskontosuuntauksen mukaiseksi. Suomen ei pidä lähteä matkimaan tätä.

Kansainvälisten ihmisoikeussopimusten näkökulmasta koulujen katsomusopetus on aina riskialtista, sillä mikäli katsomusopetusta annetaan kouluissa, silloin kunkin yksittäisen oppilaan vanhemmilla on kuitenkin oikeus vaatia ja valvoa, että koulun antama katsomusopetus vähintäänkään ei loukkaa perheen omaa uskonnollista vakaumusta.

Tämä johtaa kovin usein tilanteisiin, jossa katsomusaine pitää sitten jakaa melko sirpaleisiin ryhmiin.

Kun Suomen koulua ollaan viemässä kansainvälisyyteen, on oivallinen hetki muuttaa myös sen tuntijakoa vastaamaan ajan haastetta, ja vähän tulevankin. Kehitetään koulua lopettamalla koko uskonnon opetus, joka aina herättää ristiriitoja, ja jolla on korkeat kustannukset ja aiheuttaa työläitä järjestelyjä.

Suomen tulee liittyä niiden maailman maiden joukkoon, joissa uskontoa ei opeteta kouluissa. Näitä maita lienee nykyisin kolme (USA, Ranska, Turkki).


Ehdotus    

Yllä olevin perustein .... ehdottaa, että uskonnonopetus lopetetaan Suomen kouluista.

Tilalle ei tarvita uutta oppiainetta.

Tarpeellista, neutraalia tietoa uskonnoista annetaan yläkoulun yhteiskuntaopin yhteydessä.

Toissijainen tilanne

Mikäli uskonnonopetus jatkuu kouluissa:
 • senkin tunneilla pitäisi ennen kaikkea opettaa eri vakaumuskuntia yhdistäviä asioita etiikasta ja siten edistää vakaumusten tasa-arvoa
 • uskonnonopetuksen tulee olla nykyistä tunnustuksettomampaa
 • sen rinnalla elämänkatsomustiedon opetus jatkuu niille, jotka eivät osallistu uskonnon opetukseen.

Feton lausunto elämänkatsomustiedon opetuksesta

Filosofian ja Elämänkatsomustiedon Opettajat ryn kanta löytyy napauttamalla tästä

Hyviä kohtia ko kannanotossa on mm:
 • erityisesti yhteinen uskontotieto on merkittävä huononnus katsomusopetuksen nykytilaan ja suoranainen loukkaus uskonnottomien oppilaiden ihmisoikeuksia vastaan.
 • mainittu Norjan näennäisesti neutraalin mutta evlut maassa kaikille oppilaille yhteisen katsomusoppiaineen vuonna 2007 Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimelta saama tuomio, Fölgerö vastaan Norja ja Turkin näennäisesti neutraalin katsomusoppiaineen samassa tuomioistuimessa 2007 saama tuomio, Zengin vastaan Turkki
Muuten lausunto on harrastelijamainen verrattuna esimerkiksi Helsingin Yliopiston Vapaa-ajattelijayhdistys Prometheuksen kannanottoon.

Ovatko Robert Brotherus ja Jussi K. Niemelä riemuidiootteja?

Riemuidiootit on tyyppejä jotka elää ja yrittää elää kuten haluavat. Se on helekkarin vaikiaa, mutta riemuidiootit kuitenkin yrittävät.

Ryhmässä riemuidiotismi pääsee valloilleen, yksinäistä riemuidioottia ahdistaa.

Riemuidiotismeja:

Kuvittele Jussi K. Niemelä sanomassa Robert Brotherukselle: "Mentäiskö jonnekin ulos tekemään jotakin tyhmää."

Kirjoitti nimimerkki Huolestunut ateisti

Kristendomens betydelse stryks i ny kursplan

Aftonbladet Nyheter
Publicerad: 2010-02-17

Religionskunskap

"Religionskunskapen syftar också till en ökad förståelse av sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser. En förståelse av det svenska samhället och dess värderingar fördjupas genom kunskaper om de kristna traditioner som dominerat i Sverige. Sådan kunskap ger också möjlighet till förståelse av västerländsk konst, musik och litteratur.”

"Ett gemensamt ursprung finns för de tre religionerna kristendom, judendom och islam. Religionskunskapsämnet ger fördjupad kunskap om dessa religioner, som har haft och har stor betydelse för människor och samhällen. Västerländsk kultur och samhällsutveckling har under lång tid påverkats och påverkas av kristendomen och dess värderingar. Det svenska samhället är starkt influerat av kristendomen i värde- och normsystem, lagstiftning och rättssystem, kultur och traditioner. En viktig grund för denna förståelse är kunskaper om Bibeln och kyrkoåret. Psalmer, sånger, etiska principer och sedvänjor ger uttryck för kristen tro i olika tider.”

Skolverket ska ta fram nya kursplaner för alla ämnen i grundskolan

Men när det gäller kursplanen för religion har verket fått hård kritik

Texter om kristendomen som funnits med tidigare har strukits.

– Det leder till historielösa elever, säger Stefan Gustavsson, ordförande i Svenska Evangeliska Alliansen.

Regeringen har beslutat att kursplanerna i grundskolorna ska ändras. I stället för att beskriva ämnets karaktär och inriktning ska de beskriva ämnets syfte och de krav som ställs på eleverna.

Skolverket jobbar just nu med få fram de nya kursplanerna. Men när det gäller religionskunskap har man stött på patrull.

Över 700 upprörda brev- och mejlprotester har skickats in till verket, uppger Sveriges Radio Ekot.

Anledningen är att texter om kristendomen och dess betydelse för det svenska samhället, som funnits med i de gamla kursplanerna, har plockats bort.

"Nödvändigt"

Svenska Evangeliska Alliansen är en av de som upprörts. På sin hemsida uppmanar föreningen folk att skicka in protester till Skolverket.

– Det är självklart nödvändigt att skolan ger en allsidig undervisning om världens alla religioner. Men det är också nödvändigt att skolan undervisar om den påverkan kristendomen har haft på det svenska samhället, bland annat när det gäller lagstiftning, kultur och konst, säger Stefan Gustavsson, ordförande i Svenska Evangeliska Alliansen.

Enligt honom riskerar Skolverkets förslag till nya läroplaner leda till historielösa och okunniga elever.

– Ska man förstå Sverige och Europa, måste man förstå kristendomen, säger han.

"Svårt att jämföra"

Maria Weståker, ämnesansvarig på Skolverket, säger till Ekot att det även i den nya kursplanen tydligt framgår att kristendomens betydelse för det svenska samhället ska läras ut.

– Det finns också med ritualer, levnadsregler, heliga platser och urkunder. Men det är svårt att jämföra nuvarande kursplaner med dem som vi tar fram eftersom de har ett centralt innehåll vilket inte har funnits tidigare, säger hon.

Utbildningsminister Jan Björklund säger att han vill se Skolverkets slutgiltiga förslag innan han ger besked om hur regeringen ställer sig.

Tyngdpunkt på kristendomen

Björklund understryker dock att kristendomen ska en central betydelse i grundskolands religionsundervisning.

– Jag menar att i ämnet religionskunskap ska alla elever få en allsidig och objektiv undervisning alla stora världsreligioner.

– Men det är samtidigt klart att när det gäller kristendom är det där en tyngdpunkt ska läggas och det har att göra med att kristendomen är fundamental del i hela vår kultur och historia, det som har byggt vårt samhälle, säger Jan Björklund till Ekot.

Mikael Stengård

Children and their rights under the law

Leo Igwe
Punch (Nigeria)
Published 2/25/2010

Child witchcraft stands for the claim that children can be witches and wizards; or that infants can or do engage in witchcraft activities like turning themselves into birds or insects at night for nefarious activities. It is the belief that children have evil powers which they use or can use to destory people, particularly their family or community members.

Somtimes , children who talk in their sleep or sleepwalk are said to be witches. They are blamed for whatever goes wrong in their families. And this could be death, diseases, business failure, accidents, child birth difficulties, etc. Children are accused of witchcraft at home by their parents and family members, in the church by ignorant and unscrupulous pastors, in school by friends and colleagues, and at the shrines by primitive witch doctors.

Children are forced to confess to being witches and wizards or to have indulged in witchcraft activities by family members or by a mob, in most cases after physical and mental torture. They are subjected to torture, inhuman and degrading treatment which sometimes lead to death. Such children are starved, chained, beaten, matcheted or lynched.

In churches, pastors subject children alleged to be witches or wizards to torture in the name of exorcism. Witchdoctors force such children to drink concoctions which often kill them or damage their health. In Akwa Ibom State, the phenomenon of child witchcraft is common and wide-spread. This misconception has caused many people to endorse the persecution of children, while many remain indifferent to child rights abuses that are committed in the name of exorcism. It has made most members of the public to regard accusers, persecutors and killers as heroes, not villains or criminals.

The situation in Akwa Ibom was really so bad to the point that it attracted both local and international outrage. Thousands of children alleged to be witches or wizards were tortured, driven out of their homes or killed. Some of the child victims rescued by some public spirited individuals were kept at a camp, the Child Rights and Rehabiltation Network, in Eket. Many of them bear the scars of their traumatic experience. And it was in response to this very ugly and embarrassing situation that the government of Akwa Ibom State signed into law the Child Rights Act in December 2008.

According to Governor Godswill Akpabio, the Child Rights Act was signed into law “to protect children and posterity.” According to him, it would be “futile to make the gains we have made in terms of development and progress without preparing the next generation for sustaining our legacy.”

The child rights law protects the growth of perceptual, emotional, intellectual and behavioural capabilities and functioning during childhood of Akwa Ibom children under 16 years. It empowers them to enjoy physical, social and psychological well-being to the enforcement of their physical, mental and emotional freedom from abuse.

The implementation of the Child Rights Act would create a conducive atmosphere for the development of the child. It will bring to an end child abuse by criminalising and penalising abusers. The law guarantees comprehensive govern-ment protection for Akwa Ibom State children, and strengthens the mechanisms for the defence and protection of children.

Specifically, the law prescribes up to 15 years’ imprisonment without an option of a fine or both for offenders in child stigmatisation, accusation of witchcraft or torture. It empowers the government to seal off premises of any organisation used to perpetrate child abuse. It is obvious that when it comes to stamping out a complex phenomenon like child witchcraft, the government cannot do it alone. It needs the cooperation of the people and all the citizens of Akwa Ibom to succeed in fully implementing the Child Rights Act

The government needs the people’s cooperation in identifying and prosecuting offenders.

Child rights abuses in the name of witchcraft went on for so long because offenders were not prosecuted or punished. People need to report to the police all those who stigmatise or label children as witches or wizards, whether they are parents, family members, pastors or traditional medicinemen. We need to inform the police of any witch testing, witch screening and witchcraft deliverance churches, centers or ‘clinics’ anywhere in the state.

The prosecution of some pastors arrested in connection with child witch stigmatisation and persecution in the state is currently stalled because people are not coming forward to testify against them. The child rights law cannot be fully enforced if people are afraid of reporting or testifying against parents, family members, pastors or witch doctors or anyone alleged to have labelled children witches or wizards.

Lastly, I commend the government of Akwa Ibom State for adopting this important legislation and urge all the people of the state to rise up to the challenge of helping the government to implement it. The implementation of the Child Rights Act is critical to the eradication of child witchcraft and to the protection of the rights of the child in Akwa Ibom State.

Richard Dawkins has been recording

short (~5 min.) videos for the British network t5m.com. They're now available here:

   http://richarddawkins.net/articles/4801

They are:
 • Fighting the Good Fight (aftermath of The Selfish Gene)
 • Defying Religion (nature of sin, source of morality)
 • "Atheist" — the Dirty Word? (the word "bright" as a noun)
 • Great Breakthroughs in Science (as a biologist, Dawkins is fondest of DNA ... in the 20th Century)
 • Meeting Darwin and Jesus (avatars of cranes and skyhooks, well worth meeting)

#2, #3, and #5 in particular deal with atheism as evidence of progress away from the Dark Ages of religion. You can sail thru them all in less than half an hour. The format is video, but the content is radio.

The origins of religion : evolved adaptation or by-product?

See the full text clicking here

Witch hunts in Nigeria: A Case of Two Pastors

Leo Igwe

If you are in doubt as to how pastors could be instrumental to fueling or eradicatiing the persecution or execution of alleged witches and wizards then you need to read this report

“War over Witches: As Pastors fight over Demons”

by Joe Effiong in The Sun of April 21 2009. Effiong reported on the crusade “Coven on the Naked Wire, organised by Nigeria’s witch hunter general, Helen Ukpabio in Uyo Akwa Ibom state. The program was held at Ibom plaza. The poster of the crusade said it all in terms of what the event was all about- a propaganda on witchcraft and witch exorcism.

“Are you in bondage, affliction, oppressed or tormented by witches? Come for free deliverance.”  Helen must have emphasized the word “free’ to create the impression that she was not charging money for deliverance.

But Nigerians who patronize these penticostal churches and prayer houses know that there is no free deliverance anywhere.

According to the report, at the end of the crusade, Helen Ukpabio claimed that more than 500 people mostly children voluntarily came out and labeled themselves witches and were delivered.

Wow, miracle will never cease to happen! That means children came out and branded themselves witches? Wonderful! And my question is this: who brought these children to the crusade venue? In whose custody have they been? Who taught the kids the meaning of witchcraft and the characteristics of witches for the children to label themselves witches? Who asked them to come for deliverance? The witch in them or the holy spirit?

For me this is another confirmation of how Helen Ukpabio and her church members have been fueling witchcraft accusation and torture of children in the name of doing God’s work.

Many pastors and churches have tortured to death children alleged to be witches and wizards.

Many families have abused or abandoned their kids in the name of witchcraft as a result of stage managed miracles, fake witch identifying sessions and fraudulent claims about witchcraft and witch exorcism.

But I am glad that some pastors are not keeping quite. Some pastors are speaking out against the false, dangerous and destructive claims and schemes of self appointed witch exorcists like Helen Ukpabio.

And one of them is Apostle John Okoriko of the Solid Rock Kingdom Church in Uyo Akwa Ibom State. Rev Okoriko dismissed the claim by Ukpabio to have delivered over 500 witches as ‘fraudulent and ungodly’.

According to him, there weren’t such number of witches in Akwa Ibom. He noted that it was embarrassing that while in this 21st century, when many countries were going scientific, Nigerians were still talking about witchcraft.

Yes it is unfortunate that at a time many nations are embarking on various scientific and technological projects to improve the quality of life, Africans are preoccupied with witchcraft accusation, witch persecution and killing. 

Apostle Okoriko challenged all prophets to an open contest to prove if there were more than one witch in Akwa Ibom state.

Personally I am challenging all pastors, prophets and Apostles including Helen Ukpabio to come and prove if there is any blood sucking, accident or disease causing, nocturnal or flying witch or wizard, demon or spirit anywhere in Akwa Ibom, in Nigeria, in Africa or in the world.

Rev Okoriko should be commended for coming out to openly challenge, contest, condemn and dismiss the false amd misleading claims of Helen Ukpabio and her church members.

I hope other pastors will emulate his courage and commitment to critical thinking and examination and save Nigeria and the African continent from this dark age barbarism. Part of the reason for the ongoing witch hunt in Nigeria and in other parts of Africa is because such false, baseless and reckless claims go uncontested and unchallenged.

Only prohibition to educate children will stop christian clergies and teachers sexual abuse of children

February 16, 2010
Written by Hans Atrott (from Klaipéda, Lithuania), author of

<http://www.publishamerica.net/product87475.html>
„Jesus‘ Bluff – The Universal Scandal of the World“ ( PublishAmerica,Baltimore, MD, USA, 2009, 583 p)

<mailto:info@yeshu.net> info@yeshu.net   

Abuse of Children  already reported from Christian “Apostles”, i.e., is as „old“ as Christianity is ·     

Pope’s Declaration of wanting to prevent Abuses of (Christian) children is just a Fuss of Perfidy ·     

BAN SRICTLY Christian clergies and teachers from children’s education !

At present, Catholic Irish bishops are gathering with the pope  in the Vatican on account of an Irish report proving that in Christian-Irish orphanages sexual abuse and rape of children by Christian clergies was the rule, in fact,  for decades if not centuries. A victim called that what he had to suffer in Nazi camps during WW II “a tea party” compared to the “love” he had to bear by Christan clergies.[i]

At the same time, in Germany Catholic schools admit the same crimes on hundreds of children entrusted to them for education. We know that already in the U.S.A., Catholic sect paid hundreds of millions of US-Dollars in order to free itself from becoming prosecuted by the law enforcement authorities.

Indictments of Christian clergies because of sexual abuses are also reported from Australia or France. From other Christianly conditioned countries, there are no  such reports because the Christian clergies (argot: „good shepherds“) do not commit those crimes but because Christian sect can provide impunity to itself as it could do so in Australia, North America, Ireland, France or Germany, in former times.

Where there is Christianity, crimes of sexual abuse are the rule and the absence of such crimes an exception…

Sexual misdemeanor and crimes are as „old“ as Christianity is.

Already, Christian Eucharist of very early Christians was known as sexual scandals so that several Christian councils even forbade it. [ii]

There are early Christian – not Pagan or anti-Christian – scriptures like, for example, „The Acts of Peter“  relating that the little daughter of a gardener became entrusted to religious lessons to Simon Peter. Suddenly, she was found as a corpse. The „St.“ Murderer afterward praises her death, e.g. by alleging what seductions (of Satan) the girl now becomes spared by being dead...[iii]

Christian criminals and murderers not only as “benefactors” but even as “saints” …!

The Christian „saint“  (Simon Peter) also murdered because of greediness. According to Ac 5:1-10 a couple (Hananias and Saphira) Peter murdered since they did not deliver all their properties to (greedy) Christian sect.

Sexual misdemeanor even is reported from Jesus „Christ“. In the second century, a sexual licentious Christian sect („The Carpocratians“) in Egypt referred its sexual wantonness to the original gospels of Mark in which Jesus was reported having spent a night as „naked man with naked man“. Clement of Alexandria (150-215) contests this information but advises his fellow Christian even to perjure that „The secret Gospel of Mark“ was written by the „apostle“ Mark…[iv]

He did not do so by dicing…

In 1945 a lot of suppressed early Christian scriptures were detected in Nag Hammadi (Egypt).

Christian sect tries diverting attention from these debunking scriptures by fervently „discussing“ the scrolls of Quran. The latter have nothing to do with Christianity (but with Judaism). Among the redetected Nag Hammadi scriptures, there is one reporting how the left eleven disciples visited her boss lonely hiding on an Isle presumably in the Mediterranean Sea as pearl seller while he was lied having ascended into heaven “to god’s right”...

Even there, he did not do it  without a young boy.[v]

The Christian „martyrs of the truths“ have been sexual criminals since ever, from the outset, i.e. even the founders of this sect are sexual criminals. Early Christians rightly were regarded as a dangerous species of criminals until Christian emperor bestowed impunity to them. In addition he handed over social buisiness to Christian sect.

Hereby, Constantine deliberately wanted felons to appear as "upholders of moral standards" or the evildoers as “benefactors” to "the poor in spirit" (Mt 5:13). Today, it is a milestone regarding efficiency of Christian conditioning of humans.

In many Christianly conditioned countries at least regarding sexual criminality, the slaves (argot: „sheep“) do not accept impunity for their slaveholders (argot: „Good Shepherds“). At least partly,  Christianly conditioned countries do not accept impunity for Christian clergies and teachers, whereas other parts still are doing.

The latter are the countries, e.g. in Southern Europe, Latin America or Africa, that do not report those Christians’ crimes. When Christian emperor Constantine in 305 made Christianity the only allowed religion in ancient Rome, he successfully turned the Christian clergies‘ reputation from  felons to „martyrs of the truths“ and „preachers of love“ by bestowing impunity to them and punishment of "blasmphemy" to those who did not cringe before those furtive criminals....[vi]

Constantine forbade the courts to rule against the statement of a Christian clergy.[vii]

This impunity for Christian criminals worked for millennia and even in those countries like, for example, in  the U.S.A. of the 20th century. The U.S.A. is used to praising itself as a role model for democracy. For instance, in the 1960ties there was a murder on several colored people in Birmingham (Alabama, U.S.A.). Among the murderers, there was a Christian clergy.

The murderers became acquitted because the members of the jury took the view that a Christian priest cannot become condemned of murder, even if he commits a murder (in recent years the case became reopen and the clergy – now more than eighty years of age – became a life sentence…).

Those who have fallen for this sophisticated Christian sham are surprised of that what they hear today, e.g. the immense sexual crimes of Christian clergies and teachers. This sort of impunity even is refused in Ireland, today.

For Christian sect, it is a completely new situation. The pope affirmations to impede those crimes in future are ridiculous and the usual fuss of perfidy that shall make "the poor in spirit" (Mt 5:3) to trust in their evildoers...

As long as there will be Christianity, there will be crimes, especially, sexual ones. Only impunity can render the impression of „martyrs for the truths“ and “benefactors” to  Christian clergies…

In a sense, the Christian sect still enjoys impunity. If they could accuse their rivals, e.g. the Muslims, Hindu, Scientology Church or Freethinkers etc. of such crimes, they (the Christian “good shepherds”) are used to perpetrating, they certainly would not only demand that those rivals are to ban from children’s education and the social buisiness but also become forbidden as organized crime…

Although the pope on March 12, 2000, admitted crimes outdoing all other organized crimes together, the Christians, nevertheless, are presume to prohibit Scientology Church and Asian religions in France and Germany. By the way, if the French fairly would apply their new law on religions, the first sect that is to prohibit would be Christianity…

Protect our children from sexual abuse first means to ban Christian educational and social facilities…

The sexual abuse is perpetrated too often as one can call it a (single) vitiation of Christianity. On the other hand, the Germans even punish John Bull if he inadvertently stumbles upon  a web page showing child pornography.

However, nothing happens to the Christian criminals abusing children, really and not only virtually. Punishment becomes replaced by  words of hypocrisy and perfidy that the criminals never will do it, again --  what they always are used to feigning...

Criminals are also those who allow, provide and finance "fresh flesh", i.e. children,  for the Christian sexual abusers, although knowing the risk. It is a matter of course, that the Christians – very deft at  perfidy  --  will affirm that they never will do again what they committed and are going to perpetrate…

It’s always the same old story. Detailed information how Christian (sexual and other sorts of) criminals became “upholders of moral standards” in the book of Hans Atrott “Jesus Bluff – The Universal Scandal of the World”.[viii] 

Annotations: 
____

[i]  See: http://www.timesonline.co.uk/tol/comment /columnists/guest_contributors/artic le6381318.ece

[ii] G. W. Foote AND  J. M. Wheeler say: “Even in the time of Paul the celebration of the Eucharist was the occasion of some scandal.” “Trials took place before competent tribunals, and the Christians were punished. When we know that the Agape were prohibited by several councils because of the scandals to which they gave rise, it is difficult to exonerate the early Christians from these grave charges. “  Ibidem

[iii] THE ACTS OF PETER, From "The Apocryphal New Testament", M.R. James, Translation and Notes Oxford: Clarendon Press, 1924, Chapter II. On: <http://wesley.nnu.edu/biblical_studies /noncanon/acts/actpete.htm%20%28Last% 20call%2009/06/2006%29> http://wesley.nnu.edu/biblical_studies /noncanon/acts/actpete.htm, see also: <http://www.bare-jesus.net/e4032.htm> www.bare-jesus.net/e4032.htm

[iv] See: The Secret Gospel of Mark, ed. by THE GNOSTIC SOCIETY LIBRARY, Gnostic Scriptures and Fragments, on: <http://www.gnosis.org/library/secm.htm> http://web.archive.org/web/20001209003700 /gnosis.org/library/secm.htm, last call:10/02/2008

[v] Ed. THE GNOSTIC SOCIETY LIBRARY, The Nag Hammadi Library, The Acts of Peter and the Twelve Apostle, Translated by Douglas M. Parrott and R. McL.Wilson, on: http://web.archive.org/web/20001209003700 /gnosis.org/naghamm/actp.html <http://www.gnosis.org/naghamm/actp.html>

[vi] G. W. Foote AND  J. M. Wheeler say: “He (Constantine) gave to the bishops the privilege of being tried by their peers, and their episcopal brethren were their judges even when they were charged with a capital crime. He originated the notion that clerical impunity was better than a public scandal, and declared that if he surprised a bishop in the act of adultery, he would cast his imperial mantle over the holy sinner.

Montesquieu alleges that Constantine even ordained that, in the legal courts, the single testimony of a bishop should suffice, without hearing other witnesses.” Crimes  of Christianity, vol. 1, chapter: 1,London, Progressive Publishing Company, 1887, electronically published on: <http://www.ftarchives.net/foote/crimes/c1.htm> http://www.ftarchives.net/foote/crimes/c1.htm  -

[vii] See: Ibidem

[viii] H. Atrott, Jesus’ Bluff – The Universal Scandal of the World (M. Magnes)”, on: www.publishamerica.net/product <http://www.publishamerica.net /product%2087475.html>  87475.html

INDIA: Murderous Blessings

Source: http://www.rationalistinternational.net

A TV program with Sanal Edamaruku puts a stop to a crazy 'godman's' horrifying activities

Though Katihar in east Bihar is proud on its Medical College, there are hundreds of people living in the nearby villages who would not seek modern medical treatment for their children when they fall ill. They submit them to a local 'godman' instead, who claims to have magic powers to cure anything from malaria to malnutrition. Baba Jamun Yadav made the poor and illiterate villagers believe that he was able to transfer divine energy through the soles of his feet to their ailing little children. And they allowed him to perform a barbaric ritual.
 
A camera team of the Indian TV channel Headlines Today caught horrifying scenes of the crazy baba trampling brutally on the tender bodies of hapless infants. He puts one foot with his full weight on their thighs and genitals, the other on their throat, muzzling their screams of deadly terror till they nearly suffocate.
 
This is nothing but child torture in the garb of religion. But nobody ever stopped the crazy 'holy man; neither the gullible villagers, nor police and authorities. These cruelties are allegedly going on for some twenty years now. The perpetrator is even making a living out of them as the deluded villagers would shed away gifts and money for his 'blessings'. Nobody knows how many babies have suffered dangerous injuries and sooner or later died as a result of this 'treatment'. And nobody knows what deep psychological wounds and scars this haunting experience has caused in the survivors.

http://www.youtube.com/watch?v=wbhte8vvtps

Sanal Edamaruku on Headlines Today see an abbreviated version of the program (in English) on our YouTube channel:

http://www.youtube.com/rationalists

In a live program on Headlines Today, Sanal Edamaruku called for an immediate stop to this madness and for action against the 'godman'. He accused the authorities of tolerating these crimes in the name of religion for political expediency.

During the program, pressed for a statement, the Health Minister of Bihar refused to take any action as tradition and religion were involved.

Nikhil Chaudhary, member of Indian parliament (from the Hindu nationalist BJP), elected from Katihar where this happened, said: if people are benefited by this ritual they have the right to have it performed. He did not hesitate to defend this barbarism as a respectable part of the local tradition.

So did the Shankaracharya swamy, spiritual head and chief priest of Kashi Sumeru peeth.

Sanal Edamaruku urged him in the program, over telephone, to use his immense influence among believers and stop such dangerous superstitions.
 
The program made an enormous impact. After less than 24 hours, the godman was arrested for child torture.

Fabricating Memories and Identities

Source: http://www.rationalistinternational.net

'Past Life Regression Therapy' hits Indian television
Hunting for higher TRP (television rating points), the Hindi language entertainment channel in India NDTV Imagine has come up with a sensationalist and bizarre reality show.

Raaz Pichhle Janam Ka (Secrets of past life) invited viewers to witness every evening another glossy and highly dramatic session of so-called Past Life Regression Therapy with one Dr. Tripty Jain.

The practitioner put her TV patients; many among them aspiring stars and starlets; in hypnotic trance and made them allegedly 'remember' the secrets of their past lives. They were the key, she claimed, to all their present problems such as fear from flying, water, crowds and snakes.

What came to light were heart-wrenching tales of love, revenge, betrayal, rape and murder across the centuries and continents; all nicely pre-recorded to provide the colorful backdrop for the tearful procedures on the couch.

And finally, but certainly not surprisingly, it would turn out that those afraid of flying in their present lives had earlier died in an air crash and those afraid of crowds had once (or even twice!) been lynched. 

"The main problem with Past Life Regression Therapy is that there is no past life", said Sanal Edamaruku in one of the discussion programs in other TV channels, reacting to the obscure show.

"All those memories however vivid, are delusion and self-deception. They are prompted by the therapist with questions and suggestions, and shaped by the subject own experiences, knowledge, imagination and desire. Such pseudo-memories and fabricated past identities can sometimes appear quite real to the patient. That makes this 'therapy' so dangerous, as any negative impact of haunting false memories cannot easily be corrected. Past Life Regression Therapy has no scientific base. It is occultism rather than therapy. How could possibly memory - stored as it is in neurons - be transmitted after death from the decayed brain cells to another brain?"

Through different TV channels, responding to the Past Life program, Sanal Edamaruku mobilized Indian public opinion and opened up a wide education plan through the media. He explained that the show was unscrupulously capitalizing on superstitions and the old belief in karma and unchangeable fate that damages people's mindset and paralyses all personal and social development.

"It is inhuman and unethical also. Take for example the case of a man, who suffers from stunted growth and short legs. In the show, he is made to 'remember' that he broke his legs in a former life when he tried to escape the punishment of a furious crowd for raping a woman! Such programs have to be stopped for violating the general code of public ethics," Sanal demanded.
 
Though the Past Life TV show was stopped in NDTV Imagine after some episodes, the producers are planning an English remake for the British viewers.
 
Headlines Today, earlier, invited Sanal Edamaruku and Dr. Hans Tendam, the pioneer of 'Regression Therapy' from The Netherlands, for a TV debate on the obscure practise. Dr. Tendam has trained many Indian Past Life Therapy practitioners. Excerpts of this interesting encounter are available on YouTube.

Religion being taught in health class at community college

ACLU: FCC instructor giving anti-gay views Posted at 10:49 PM on Monday, Feb. 08, 2010 By Cyndee Fontana / The Fresno Bee

A Fresno City College instructor is wrongly presenting religious-based and anti-gay views as fact in an introductory health class, the American Civil Liberties Union charged Monday.

The organization outlined complaints against full-time instructor Bradley Lopez in a letter sent to City College President Cynthia Azari. The ACLU -- which requested a response by Feb. 15 -- demanded the campus ensure that health-science classes teach unbiased and medically accurate information.

Azari said officials are investigating student complaints filed in December. The campus has 90 days to investigate; she said Lopez continues to teach.

"The college takes its nondiscrimination and prohibition-of-harassment policy seriously, investigates alleged violations and takes appropriate action to enforce compliance," Azari said. She declined to elaborate, citing confidentiality rules.

Monday, Lopez said he hadn't had time to review the ACLU's letter and could not comment.

One student who complained about Lopez was Jacqueline Mahaffey, 24, of Fresno. She said Lopez assigned Bible study as homework, said that homosexuals were "degrading society" and contradicted the textbook by insisting that abortion -- not cancer -- was the leading cause of death. "He was teaching things that were definitely not in the curriculum," said Mahaffey, who took the introductory health class last semester. She said she stayed in the class -- even earning an "A" -- but registered her concerns with college officials.

Elizabeth Gill, a staff attorney with the ACLU of Northern California, said Lopez is teaching his personal views as science -- neglecting the established facts that he should present to students. "Instead of teaching about abortion as an option for women and about the actual health implications, he's teaching that abortion is murder based on the Bible."

Gill charged in her letter that Lopez has presented homosexuality as a "biological misapplication of human sexuality" that can be treated with counseling or hormone supplements. He also used Bible passages as empirical evidence that life begins at conception to support his assertion that abortion is murder, she said.

In a section on environmental health, Gill alleged, Lopez offered a biblical quote about the world ending in flames as "the real global warming we should be worried about."

Because the class is taught at a publicly funded college, such lectures violate federal and state constitutional protections that guarantee the separation of church and state, she said.

Gill said the controversy doesn't involve academic freedom because Lopez isn't simply expressing an opinion -- he's teaching it as fact or science.

Lopez doesn't have a free-speech right to teach a secular class from a sectarian perspective, she said. But City College has "an obligation to protect its students from religious indoctrination and anti-gay bias presented as 'science' or 'fact,' " she said.

Gill said two students filed grievances against Lopez last fall. He submitted responses that note he disagrees with the concept of the separation of church and state and says he provides students only with "measured, scientific information in current issues in health," according to Gill's letter to Azari.

Lopez's use of religious references in class had been cited previously by students who post anonymously to the Web site ratemyprofessor.com.

The respondents gave him mixed reviews, with some describing him as funny and helpful and others complaining that he was narrow-minded and improperly introduced religious beliefs into the class.

Lopez has a doctorate in education through the joint doctorate program offered by California State University, Fresno, and University of California at Davis, college officials said.

The American Civil Liberties Union is charging that a health instructor at Fresno City College is presenting religious-based and anti-gay views as science and fact.

In a letter sent today to college administrators, the ACLU alleges that instructor Bradley Lopez, who teaches an introductory health class, is teaching sectarian views and personal bias as fact. The organization said it was reacting to complaints by students and gave the college until Feb. 15 to explain how it will address the problem.

City College President Cynthia Azari said officials are conducting an investigation into allegations by students filed in December. The college has 90 days to investigate; she said Lopez continues to teach.

"The college takes its nondiscrimination and prohibition of harassment policy seriously, investigates alleged violations and takes appropriate action to enforce compliance," Azari said. "Beyond that, we don't make comments on personnel matters for confidentiality reasons."

The ACLU letter is available at fblinks.com/aclu

Laura Silsby, a local baptist missionary to Haiti, left trail of financial woes in Idaho

Click here to read the story.

Written Declaration at PACE agaisnt the Lautsi judgment

Doc. 12150 revised
28 January 2010

European Court of Human Rights’ ruling against crucifixes in Italian classrooms

Written Declaration No 437

This written declaration commits only the members who have signed it

On 3 November 2009 the European Court of Human Rights ruled that crucifixes hanging in Italian classrooms violate religious and educational freedoms. We, the undersigned members of the Assembly, strongly dissociate ourselves from this ruling for the following reasons:

-       crucifixes are no longer only religious symbols but are also broadly considered to represent Italian history and identity;

-       no religious activities are imposed on pupils in Italian schools and they are not coerced into adoring the crucifixes displayed in their classrooms;

-       the ruling is based on Paragraph 9 of the Convention which grants freedom of religion but not equality between religions. Only if this was the case would the State be obliged to be neutral towards all religions to ensure freedom of religion;

-       the ruling is in conflict with the concept of “Margin of Appreciation” obliging the Court to take into account cultural, historic, and philosophical differences between Strasbourg and the nation in question.

We are concerned about how the ruling will affect the rights of countries with a state religion to display religious symbols in public spaces in general;

We believe this ruling to be political thus going beyond the jurisdiction of the Court.

Signed (see overleaf)
Signed: 1

JENSEN Michael Aastrup, Denmark, ALDE
AGIUS Francis, Malta, EPP/CD
ANIKASHVILI Magdalina, Georgia, ALDE
BENDER Ryszard, Poland, EDG
COLEIRO PRECA Marie-Louise, Malta, SOC
DALGAARD Per, Denmark, EDG
DAVITAIA Paata, Georgia, ALDE
DEBONO GRECH Joseph, Malta, SOC
FALZON Joseph, Malta, EPP/CD
HANCOCK Michael, United Kingdom, ALDE
KAŹMIERCZAK Jan, Poland, EPP/CD
KELLY Peter, Ireland, ALDE
KÜHNEL Franz Eduard, Austria, EPP/CD
LEYDEN Terry, Ireland, ALDE
LIPIŃSKI Dariusz, Poland, EPP/CD
LØHDE Sophie, Denmark, ALDE
MAISSEN Theo, Switzerland, EPP/CD
MIGNON Jean-Claude, France, EPP/CD
NĚMCOVÁ Miroslava, Czech Republic, EDG
ROSSELL TARRADELLAS Amadeu, Andorra, ALDE
ROWEN Paul, United Kingdom, ALDE
SCHMIDT Hans Christian, Denmark, ALDE
SKIBBY Hans Kristian, Denmark, EDG
ŠOJDROVÁ Michaela, Czech Republic, EPP/CD
TORRES PUIG Joan, Andorra, ALDE
WEEKERS Frans, Netherlands, ALDE
SIMMS Scott, Canada
__________________
Total = 27

1    EPP/CD: Group of the European People’s Party
      SOC: Socialist Group
      ALDE: Alliance of Liberals and Democrats for Europe
      EDG: European Democratic Group
      UEL: Group of the Unified European Left
      NR: not registered in a group

'Christian' Manifesto Comparing Liberals to Nazis Gathers Signatures of Religious Right Leaders -- and Catholic Bishops

Click here to read the story

ATHEISTS HAIL PASSAGE OF STATE-CHURCH SEPARATION BILL IN MEXICAN LEGISLATURE

Measure clears the way for gay rights, abortion

In an historic move last week, lawmakers in the lower house of the Mexican Congress approved a bill officially instituting the separation of church and state.

The measure will impact a number of important human rights issues including gay marriage, and abortion. The Roman Catholic Church has aggressively opposed these measures. The bill passed 363 in favor with one "no" vote and one abstention. It "guarantees the autonomy of institutions from religious norms, rules and convictions or individual ideologies as well as the equality of people before the law..."

Dr. Ed Buckner, President of American Atheists said that the bill "should send a message to our politicians that in many respects, the world is moving ahead in the battle for human rights."

"We have lawmakers who consider 'secularism' to be a dirty word, and deny the fact that at least in theory, America is a country which supposedly upholds the separation of religion and government."

Indra Zuno, a linguist who will be a Spanish-speaking presenter at the upcoming American Atheists National Convention April 2-4, 2010, said "It's worth noting that my native land has a long, rich history of support for secularism and religious liberty, but I certainly welcome this latest addition to that."

"Religious groups in Mexico, particularly the Roman Catholic Church, have had a stranglehold on our political process for too long," Zuno added.

A brilliant idea implemented in less than 36 hours

by Hope Knutsson

I would like to share this information with you in case it gives a useful idea to anyone else.

On Wednesday night at a monthly meeting at my house, a brilliant idea occurred to the board members of Sidmennt, of which I am president. We implemented it in less than 36 hours and have been getting praise from around the world!

The new session of the Althing, the Icelandic Parliament, is always opened with the Members of Parliament going into the main cathedral in Reykjavik which is next door to the Parliament building and sitting through a mass held by the Bishop and some other ministers of the Icelandic Lutheran state church. Afterwards they all parade out of church and into the House of Parliament. After the Icelandic government collapsed recently and elections were held, the new government was established last Sunday and Parliament was convened on Friday. Sidmennt decided to offer a secular alternative to the traditional mass and we invited every Member of Parliament to attend a thought provoking short talk right across the street given by one of our celebrants who is a philosopher, on the subject of the importance of ethics in politics.

We sent announcements to all the media in Iceland and they all picked up on it. We posted it on Facebook as well and and it set the blog world on fire. We have received enormous praise and a groundswell in favor of complete separation of church and state and condemnation of the religious service that has always been connected with the Althing which is an entirely worldly institution. People wrote things like "we need to listen to more philosophers, not more clergy". Sidmennt’s mottoes are "It’s valuable to have choices" and "It’s all right to be different".

On Friday we got fabulous media coverage. Every TV and radio station and every newspaper and web news service repeated the news of our event throughout the day. Around 20 people showed up, 4 of whom were very brave new Members of Parliament and one City Council member.

Iceland hasa total of 63 MPs. One of the MPs who attended our event told us that her party which includes a majority of people in favor of separation of church and state, but also has a handful of religious people one or two of whom are clergymen, exerted enormous pressure on her to NOT come to our event.

Our philosopher gave an excellent 10 minute talk with lots of great advice for politicians and we served coffee and cake in a ritzy private room of a fashionable hotel across the street from the Althing. When we went outside many people praised and congratulated us. We posted the speech on our website, sent it to the media, and said we will continue to offer this alternative to the traditional Parliamentary Mass. There have only been a very few disgruntled believers writing on blogs and criticizing the event.

There were many protest demonstrations in front of the Althing about many issues (mostly about the economic collapse in Iceland) and some of the signs said things like "4 billion kronur Mass" The state church receives 4 billion Icelandic kronur per year in government funding. Many people at the protest who were interviewed on the news said they thought it was outrageous and inappropriate that Parliament is opened with a religious ceremony in this day and age. The MPs who attended our event said they saw absolutely no reason why religion should be connected in any way with Parliament.

We got an unbelievable amount of free publicity and positive press coverage on this event which was organized in less than 36 hours and have been feeling very proud of ourselves

Zur Verteidigung des Richters Tosti

Aufruf zur Unterstützung

Der italienische Richter wurde zu 7 Monaten Gefängnis verurteilt, weil er sich geweigert hatte unter einem Kruzifix zu urteilen. Diese Verurteilung wurde im Juli 2009 vom Berufungsgerichtshof verworfen. Dieser Beschluss zeigt, dass die Haltung des Richters Totsi dem Gesetz und der menschlichen Intelligenz entspricht. Der Oberste Verwaltungsrat hat am 22. Januar 2010 sich gerächt indem der Richter Totsi abgesetzt wurde. Richter Totsi hat beschlossen Widerspruch beim Berufungsgerichtshof der Italienischen Republik einzulegen.

Juhani Pösö in memoriam

Varatuomari Martti Juhani Pösö syntyi 13.6.1940 ja kuoli 18.1.2010.

Opin tuntemaan Juhanin 1960 - luvun lopulla Helsingin vapaa-ajattelijoissa ja Pakanakillassa. Siihen aikaan hän oli töissä LEL-eläkekassassa, joka sijaitsi Kampissa samassa huoneistossa, jossa Urho Kekkonen oli asunut. Työpaikallaan Juhani tutustui myös vaimoonsa Kaarinaan.

Juhanin nuoruudesta on kerrottu hänen kirjoituksessaan Muistelua Itä-Helsingin vaiheista. (Herttoniemelainennettiin07.pdf)

Juhani oli yhdessä Raimo Toivosen, Veikko Päiviön ja Jukka Aikalan kanssa kantavia voimia Pakanakillassa, joka toimi 1960- luvun lopulla kootakseen uskonnottomia nuoria ihmisiä yhteen. Pakanakilta kokoontui Helsingin kaupungin nuorisotiloissa, ja Pakanakillan kerhoilloissa vieraili esimerkiksi Elisabeth Rehn.

Pakanakilta järjesti monia näyttäviä tapahtumia, jotka saivat julkisuutta Helsingin Sanomia ja Ilta-Sanomia myöten. Pakanakiltaan kuului melkoinen joukko myöhemmin johtaviin asemiin nousseita ihmisiä.

Eräässä. Wiipurilaisessa osakunnassa järjestetyssä Pakanakillan tapahtumassa oli ihmisiä paljon enemmän kuin olisi ollut sallittua. M. A. Numminen esiintyi yhtyeineen, ja tilaisuuden juonsi Juha Virkkunen.

Vuonna 1973 Juhani muutti Majavatielle Herttoniemeen taloon, jossa oli aikaisemmin asunut mm. Pekka Herlin. Sieltä on hyvät näkymät Vanhankaupungin lahdelle ja koko Helsinkiin.

Paitsi Pakanakillassa Juhani toimi pitkään Helsingin vapaa-ajattelijain puheenjohtajana ja Vapaa-ajattelijain liiton varapuheenjohtajana.

Vapaa-ajattelijain liiton hopeinen ansiomerkki myönnettiin hänelle liittohallituksen suosituksen mukaan Vaasan liittokokouksessa 17.6.1978, ja kultainen ansiomerkki myönnettiin hänelle 6.5.1990 ja luovutettiin hänelle Äänekosken liittokokouksessa 9.6.1990.

Juhani tunnettiin ystävällisenä, leppoisana ja harkitsevaisena ihmisenä. Muistan, kun hän kerran kysyi, että pitäisiköhän liittyä sosialidemokraattiseen puolueeseen. Olin sitä mieltä, että se olisi hyvä asia. Juhani toimikin pitkään Herttoniemen sosialidemokraattien puheenjohtajana.

Tampereen vajarit erotettava Vapaa-ajattelijain liitosta

ehdottaa entinen liittohallituksen jäsen

Syynä on Tampereen vapaa-ajattelijain sabotaashi elämänkatsomustiedon opetusta vastaan. Toimitus on samaa mieltä entisen liittohallituksen jäsenen kanssa.

Lisäksi toimitus kumoaa jyrkästi Janne Vainion väitteet, että Vapaa-ajattelijain liitossa ei olisi riitoja päämääristä. Oikeiden ateistien päämäärät eroavat jyrkästi luterilaisten ateistien päämääristä.

Toimitus

Tampereen vapaa-ajattelijain elämänkatsomustiedon esite kansanedustajille 19.2.2010    


ET-opetus.fi -projektin työryhmä on postittanut kaikille kansanedustajille vuoden alussa valmistuneen elämänkatsomustiedon esitteen: Tietopaketti esi- ja alakoululaisen vanhemmille. Esite on vapaasti ladattavissa osoitteessa: http://www.et-opetus.fi/et/esittelymateriaalit

Elämänkatsomustiedon opetussisällöt ja opetusmenetelmät ovat poikkeuksellisen onnistuneita kansainvälisestikin mitaten. Elämänkatsomustiedon voidaan ajatella olevan kooste etiikan, lasten filosofoinnin, uskontotiedon ja kansalaiskasvatuksen oppiaineista. Elämänkatsomustieto sopisi peruskoulun oppiaineena kaikille koululaisille.

"Toivomme, että meneillään olevan tuntijakouudistuksen myötä elämänkatsomustiedon tärkeät opetussisällöt tulevat säilymään peruskoulussa" toteaa et-opetus.fi -projektin tiedottaja Petri Karisma. "Kansanedustajista kovinkaan moni ei ole opiskellut elämänkatsomustietoa, joten näimme hyväksi antaa heille tietoa oppiaineen sisällöstä ja siihen liittyvästä lainsäädännöstä".

Lisätietoja:
Petri Karisma
et-opetus.fi tiedottaja

LISÄTIEDOKSI TOIMITUKSILLE

Elämänkatsomustieto on uskontokuntiin kuulumattomille tarkoitettu oppiaine peruskoulussa ja lukiossa. Elämänkatsomustieto on monitieteinen oppiaine, ja siihen kuuluu aineksia filosofiasta, yhteiskuntatieteistä ja kulttuuritieteistä. Opetusopillisesta lähtökohdastaan johtuen elämänkatsomustieto sopii katsomusaineeksi kaikille koululaisille heidän kulttuuritaustastaan riippumatta.

Nykyinen lainsäädäntö antaa mahdollisuuden opiskella elämänkatsomustietoa ainoastaan uskontokuntiin kuulumattomille sekä vähemmistöuskontoihin kuuluville, mikäli heidän omaa uskontoaan ei opeteta. Ainoastaan uskontokuntiin kuulumattomat voivat valita katsomusaineensa elämänkatsomustiedon ja enemmistön uskonnon välillä.

Mikäli elämänkatsomustiedon opetus avattaisiin meneillään olevan tuntijakouudistuksen myötä myös uskontokuntiin kuuluville, tulisivat elämänkatsomustiedon oppilasmäärät nousemaan kymmeniin prosentteihin.

Viimeksi päivitetty 20.02.2010 00:36

Yleisöltä

Sähköpostit

Toimitus on saanut seuraavan sähköpostin:

"Minä, Jahve, olen Israelin jumala. Minä en ole suomalaisten jumala.

t. Jahve
jahve@jahve.org

Pölvästit

No nyt ne pölvästit Vapaa-ajattelijain liiton johtajat ovat menneet pöhköyksissään siunaamaan yhteisen uskonnolliseksi muodostuvan opetuksen kouluihin, kun 25.2.2010 kannanotossaan kannattavat keksimäkseen kuvittelemaansa älyttömyyttä nimeltä 'maailmanetiikka'.

Pölvästien typeriin aivoihin (vai onko heillä sellaisia) ei ole vieläkään mahtunut, että jos katsomuksen opetus on yhteistä kouluissa, niin valtakirkko tekee siitä suunnilleen haluamaansa. Siihen ei auta, että kyseiset pölvästit kirkuvat nimeä 'uskontotieto' vastaan, koska valtakirkko voi aina vaihtaa oppiaineelle jonkin muun nimen.

Kuinka pitkään meidän tarvitsee sietää tuollaisia pölvästejä edunvalvonnan johtajina?

Harmistunut ateisti

Pölvästien teksti

Vapaa-ajattelijain Liitto ry
Neljäs linja 1
00530 Helsinki
25.2.2010


Perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon työryhmälle Asia: Kannanotto perusopetuksen katsomusaineiden opetuksesta

Nykyinen tilanne Maamme perusopetuksessa katsomusaineina opetetaan noin kymmentä eri uskontoa sekä elämänkatsomustietoa. Perusopetuksessa eri oppiaineiden opetuksen pitäisi olla opetussuunnitelman perusteiden mukaan (s. 14) poliittisesti sitoutumatonta ja uskonnollisesti tunnustuksetonta.

Uskontojen, myös valtauskontojen opetus on, vastoin opetussuunnitelman perusteita, kuitenkin käytännössä tunnustuksellista. Esimerkiksi evankelisluterilaisen uskonnon opetussuunnitelmassa on kohta: ”Jumala Isänä ja Luojana, Herran siunaus ja Jeesuksen opetukset Jumalan huolenpidosta” (s. 205). Eettiset tavoitteet ovat em. opetussuunnitelman eri luetteloissa useimmiten vasta viimeisellä sijalla ja niitäkin tarkastellaan epätieteellisesti luomisen näkökulmasta, esim. ”ihmisen arvo erityisesti luomisen näkökulmasta”. Näitä asioita ei lapsille voida opettaa ilman oletusta Jumalan olemassaolosta ja mahdollisuudesta vaikuttaa maailmankaikkeuden tapahtumiin. Myös alakoulussa yleisesti käytetyt oppikirjat sisältävät runsaasti tunnustuksellista materiaalia.

Vapaa-ajattelijoiden mielestä koulun opetusohjelman ja koulun kaikkien oppiaineiden tulee perustua nykytieteen antamaan rationaaliseen maailmankäsitykseen. Nykymuotoinen uskonto-niminen oppiaine ei täytä näitä vaatimuksia. Jos kuitenkin uskontoja opetetaan, opetuksen tulee käytännössäkin olla tunnustuksetonta. Vain näin voidaan taata perustuslain turvaama uskonnonvapaus ja vakaumusten yhdenvertainen kohtelu. Oman uskonnon opetus on asianomaisen uskontokunnan tehtävä.

Tuntimäärät

Uskontojen opetusta on peruskoulun ensimmäiseltä luokalta alkaen vähintään yksi tunti viikossa. Uskonnon opetuksen kokonaistuntimäärä (yhteensä 11 vuosiviikkotuntia), on suhteettoman suuri verrattuna esim. historiaan ja yhteiskuntaoppiin (10) ja A-kieleen (16). Perusopetuksen rajallisia tunteja on perusteltua käyttää käyttökelpoisen tiedon ja taidon hankintaan.

Myös nykyinen tilanne, jossa yhteiskuntaoppia opetetaan vasta 9. luokalla, kun taas Israelin kansan tarinoita opetetaan jopa moneen kertaan peruskoulun 1. luokalta alkaen, on huono aktiiviseen kansalaisuuteen kasvattamisen kannalta.

Neutraalia tietoa uskonnoista on mielekästä antaa vasta, kun oppilaat ovat riittävän kypsiä käsittelemään abstrakteja asioita. Tähän he ovat valmiit näkemyksemme mukaan vasta peruskoulun ylimmillä luokilla.

Monen eri uskonnon opetuksen järjestäminen on myös käytännöllisesti ja taloudellisesti haasteellista. Vaikka julkisin varoin toimiva peruskoulu ei uskonnon opetusta enää tarjoaisi, kaikille säilyy silti mahdollisuus saada uskonnon opetusta osallistumalla haluamansa uskonnollisen yhdyskunnan toimintaan. Uskonnosta vapautuvat tunnit voidaan käyttää mielekkäämpien aineiden opettamiseen ilman, että kokonaistuntimäärä kasvaa.

Yhteisökasvatuksellinen näkökohta

Uskontojen opetuksen takia jo peruskoulun ensimmäisen luokan oppilaita erotellaan eri ryhmiin heidän vanhempiensa vakaumuksen perusteella. Opetussuunnitelman perusteiden mukaan kuitenkin perusopetuksen tulee edistää ”yhteisöllisyyttä, vastuullisuutta sekä yksilön oikeuksien ja vapauksien kunnioittamista” (s. 14). Joutuessaan erilleen luokkayhteisöstään lapsi kokee olevansa eristetty ja erilainen, eikä se voi olla vaikuttamatta hänen kehitykseensä. Myös uskonnonharjoittamista sisältävät tilaisuudet, kuten uskonnolliset aamunavaukset ja koululaisjumalanpalvelukset osassa kouluja ovat ongelmallisia. Sen lisäksi, että ne ovat perustuslain ja uskonnonvapauslain vastaisia, nekin asettavat oppilaat eriarvoiseen asemaan. Ohjatun uskonnon harjoituttamisen ei pidä kuulua koulun tehtäviin.

Arvokasvatuksellinen näkökohta

Valtiovalta on osittain ulkoistanut koulun eettisen arvokasvatuksen uskonnoille. Uskonnot ovat ottaneet tehtävän vastaan mutta värittäneet sen omilla opeillaan. Arvojemme perusta on kuitenkin yleisinhimillinen ja tärkeimmät moraaliperiaatteet ovatkin universaaleja, eivätkä ne ole syntyneet uskontojen opetuksista, joita tulee ja menee. Arvot lähtevät ihmisestä itsestään, hänen elämänkokemuksestaan, ajattelustaan ja eettisistä pohdinnoistaan. Uskonnot vain omaksuvat inhimilliset moraalikäsitykset oppeihinsa.

Tällä hetkellä ainoastaan uskontokuntiin kuulumattomat, sekä ne vähemmistöuskontoihin kuuluvat joiden omaa uskontoa ei opeteta, pääsevät osallisiksi elämänkatsomustiedon kasvatuksellisesti korkeatasoisesta opetuksesta. Koulusta puuttuu siis käytännössä etiikan opetus. Valtiovallan on aika ottaa vastuu myös koulun arvokasvatuksesta.

Maineikas Suomen koulu ja universaali etiikka

Maamme koululaitos on PISA-tutkimuksen myötä niittänyt mainetta maailmalla. Koulu on lähtenyt kehittämään itseään ja onnistunut siinä – kiitos opettajien, ja päättäjien. Mm. Ruotsissa on käytössä uskontotieto-niminen oppiaine, mutta oppiaineen sisältö on käytännössä sama kuin entisen evankelisluterilaisen uskonnon opetus. Yleismaailmalliset arvot puuttuvat. Suomen ei pidä lähteä matkimaan tätä.

Kun Suomen koulua ollaan viemässä ulkomaille, on oivallinen hetki muuttaa myös sen tuntijakoa vastaamaan ajan haastetta, ja vähän tulevankin. Kehitetään kouluun ristiriitoja herättävän uskonnon tilalle arvokasvatusta vaikkapa nimellä maailmanetiikka. Kun maailmassa lienee vain kolme maata, joissa uskontoa ei opeteta kouluissa (USA, Ranska, Turkki), Suomi liittyisi niiden joukkoon, mutta toisi kouluun uskonnon tilalle uuden oppiaineen, universaalin etiikan. Vapaa-ajattelijain liitto ry:n mielestä tällaisen yhteisen aineen tunneilla pitäisi ennen kaikkea opettaa eri vakaumuskuntia yhdistäviä asioita etiikasta ja siten edistää vakaumusten tasa-arvoa.

Vapaa-ajattelijain liitto ry:n ehdotus

Yllä olevin perustein Vapaa-ajattelijain liitto ehdottaa, että uskonnonopetus lopetetaan Suomen kouluista, uskonnon tilalla oppilaille annetaan yleismaailmallista arvokasvatusta, jota varten yläkouluihin luodaan uusi oppiaine esim. nimellä maailmanetiikka, tietoa uskonnoista eli uskontotietoa annetaan yläkoulun yhteiskuntaopin yhteydessä, mikäli uskonnonopetus jatkuu koulussa, sen tulee olla nykyistä tunnustuksettomampaa ja sen rinnalla elämänkatsomustiedon opetus jatkuu niille, jotka eivät osallistu uskonnon opetukseen.

Liitto vastustaa uskontotieto-nimisen oppiaineen tuomista kouluun. Vapaa-ajattelijain Liitto ry:n puolesta,

Jussi K. Niemelä, puheenjohtaja

Robert Brotherus, varapuheenjohtaja

Ruokarukous säilyy Kokkolan ruotsinkielisissä kouluissa

17.2.2010

Ruokarukous ennen ruokailua

Kokkola pitää kiinni ruotsinkielisten koulujen ruokarukouksista. Koulutuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston mukaan rukous on perinnettä, ei uskonnon harjoittamista. Jaosto muotoili kantansa rukouskäytäntöön vastatessaan asiasta tehtyyn valitukseen.

Ruotsinkielisissä kouluissa luetaan ennen lounasta lyhyt rukous. Joissakin kouluissa ruokailu aloitetaan laulamalla.

Ruokarukouksesta lääninoikeuteen valittaneen yksityishenkilön mielestä ruokarukous on uskonnon harjoittamista, jollainen ei saisi olla oppilasta velvoittavaa.

Jaosto ei suunnittele muutoksia asiasta ruokarukouskäytäntöä koskevaan paikalliseen ohjeistukseen.

Valitus ei koskenut suomenkielisiä kouluja, joten Kokkolan suomenkielinen kouluosasto ei ole käsitellyt asiaa. Sivistystoimen tarkastaja Tove Saarto Länsi - ja Sisä Suomen

Aluehallintovirastosta sanoo, että Kruunupyy ja Pietarsaari ovat jo lähettäneet lausuntonsa. Asia saatanee käsittelyyn näillä näkymillä ensi kuun puolivälissä.

YLE Keski-Pohjanmaa

Toimituksen kommentti

Suomenruotsalaiset rikkovat sekä perustuslakia että Suomea sitovia kansainvälisiä sopimuksia.

Jussi K. Niemelä kannattaa seurakuntavaaleja kouluissa

Vapaa-ajattelijain iton puheenjohtaja Jussi K. Niemelä ei näe asiassa ongelmaa. Niemelän mukaan kunnallisia tiloja saa käyttää minkälaisiin vaaleihin tahansa.

-En kannata uskonnonharjoittamista kouluissa, mutta seurakuntavaalit ovat luonteeltaan byrokraattiset eikä kysymyksessä ole uskonnonharjoittaminen, Niemelä sanoo.

Poliittisesti Jussi K. Niemelä kuuluu vihreisiin.

Uskonnot eivät paranna terveyttä

11.2.2010 Duodecim

Uskonnolliset ihmiset eivät elä terveempinä ja pitempään, vaikka niin on usein väitetty. Tuore yhdysvaltalaistutkimus osoittaa, etteivät he säästy esimerkiksi sydänsairauksilta sen todennäköisemmin kuin muut. Lisäksi he ovat usein ylipainoisia.

Tutkijat määrittelivät uskonnollisuuden paljon monipuolisemmin kuin tutkimuksissa yleensä. Osallistujilta kysyttiin, kuinka usein he osallistuvat uskonnollisiin tai hengellisiin tilaisuuksiin sekä kuinka usein he rukoilevat tai mietiskelevät. Myös yleisempää henkisyyttä ja henkisiä kokemuksia kartoitettiin.

Kun osallistujien ikä, sukupuoli, kansallinen tausta, koulutus ja tulot huomioitiin, uskonnollisuus ei liittynyt lainkaan siihen, missä kunnossa henkilön valtimot olivat tutkimuksen alussa, tai todennäköisyyteen saada sydän- ja verisuonitautien oireita seuraavan neljän vuoden aikana.

Tutkijat havaitsivat lisäksi, että päivittäin uskonnollisissa tilaisuuksissa käyvät olivat ylipainoisia selvästi useammin, mutta tupakoivat harvemmin kuin vastaajat, jotka eivät harjoittaneet uskontoa lainkaan. Sama todettiin tarkastellessa henkisyyttä, rukoilua ja mietiskelyä.

Yhdysvaltalaisten tutkimus on monin tavoin laadukkaampi kuin aikaisemmat, uskontojen terveysvaikutuksiin viitanneet tutkimukset. Osallistujat esimerkiksi asuivat eri puolilla Yhdysvaltoja ja olivat kansallisesti hyvin moninaisia. Kaikkia ilmiöön vaikuttavia seikkoja ei silti tässäkään tutkimuksessa huomioitu, joten aiheesta kaivataan lisää laadukkaita selvityksiä.

Tutkimus julkaistiin Circulation-lehdessä. Siihen osallistui 5 500 keskimäärin kuusikymppistä miestä ja naista.

Arkkipiispaehdokas ateisteista

Olen nähnyt läheltä, kuinka pahaa jälkeä ateistinen kasvatus on saanut aikaan: Ei ole rehellisyyttä, ei lain kunnioitusta, oikeuslaitos on mätä. Kehenkään ei voi luottaa, kaikki vetävät kotiin päin, käyttävät muita hyväkseen, ainut jumala on raha. Yhteiskunnan suurin ongelma on kaiken läpäisevä korruptio. Vallitsee vahvimpien oikeus, köyhistä ei välitä kukaan.

Miikka Ruokanen
Professori
Helsingin yliopisto
Ehdokas Suomen ev.-lut. kirkon arkkipiispan vaalissa 2010

Arkkipiispasuhmurointia ennenkin

Valitsijoille lähetetään postitse vaalimainoksia tänä vuonnakin. Tämä on kooste lehdissä menneinä vuosina kerrotusta.

Paarma oli viimeinen puolidemokraattisesti nimitetty arkkipiiska

Kuukauden takaisessa koevaalissa parhaiten menestyivät Turun tuomiorovasti Jukka Paarma 296 äänellä, Kuopion hiippakunnan piispa Wille Riekkinen 174 äänellä ja päätoimittaja Jaakko Elenius 144 äänellä.

Äärimmäisen niukasti, vain 21 äänellä arkkipiispan vaalin keskiviikkona voittanut tuomiorovasti Jukka Paarma oli vielä tulosten julkistamisen jälkeen erittäin varovainen kannanotoissaan.

Lain mukaan tasavallan presidentillä on oikeus nimittää kirkon johtoon kuka tahansa kolmesta eniten ääniä saaneesta.Kentältä tulleiden kommenttien mukaan Martti Ahtisaaren uskotaan kuitenkin kunnioittavan kirkon omaa äänestystulosta. Tätä mieltä olivat myös toiseksi ja kolmanneksi tulleet Kuopion piispa Wille Riekkinen ja päätoimittaja Jaakko Elenius.

Vaalin jälkeen Riekkinen osoitti olevansa hyvä häviäjä toteamalla painokkaasti, että nyt on työnteon aika.-Palikat on jaettu, pulinat pois. Uusi arkkipiispa tarvitsee kaiken mahdollisen tuen. Presidentti Ahtisaari itsekin katkoi runsas viikko sitten spekulaatioilta siipiä sanoessaan, että eniten ääniä saava on myös tuleva arkkipiispa.

Ahtisaari arkkipiispaa valitsemassa

Keskiviikkona Ahtisaari oli valtiovierailulla Kreikassa. Kreetalta tavoitettu presidentti tyytyi kommentoimaan vaalia ja arkkipiispan nimitystä hyvin niukkasanaisesti.

-Ratkaisen asian normaalissa järjestyksessä, Ahtisaari sanoo. Arkkipiispan vaali oli odotetusti kahden kauppa. Paarma keräsi 417 ääntä ja Riekkinen 396 ääntä. Muut kuusi kannatusta saanutta keräsivät yhteensä vain noin sata ääntä, Elenius sai niistä 83.

Vastavalittu Paarma painotti, että kirkon tehtävänä on toimia heikoimmassa asemassa olevien hyväksi. Ohjenuoranaan hän pitää ajatusta, että Raamatun sanan julistamisen ohella on tehtävä konkreettisia tekoja.

-Kirkon tehtävänä on etsiä heikoimmassa asemassa olevat ja toimia heidän hyväkseen. Siinä työssä kirkko on perinteisesti ollut pioneeri, yhteiskunta on tullut perässä, Paarma sanoo. Kun aikanaan kirkko raivasi tilaa kehitysvammaisten auttamiselle, nyt työskennellään perheiden hyväksi.

-Perheneuvonnan järjestäminen olisi yhteiskunnan tehtävä, mutta se ei ole sitä hoitanut. Siksi kirkko tekee sitä nyt. Samoin kirkon pitää ottaa hoitaakseen koululaisten iltapäivähoito, koska yhteiskunnalta ei siihen rahaa tunnu riittävän, Paarma sanoo.´Uusi arkkipiispa vihitään virkaansa loppiaisena 6. tammikuuta 99.

-En näe mitään syytä, miksi Ahtisaari nimittäisi jonkun muun kuin Paarman, olkoonkin, että vaali oli näin tasainen. Pidän silti todennäköisenä, että Riekkisen tukijoukot yrittävät asiaan jotenkin vaikuttaa, kolmanneksi ääniä kerännyt Jaakko Elenius huomautti. Tasainen kisa ei Eleniuksen mielestä merkitse minkäänlaista kahtiajakoa kirkon sisällä.

Paarma ja Riekkinen

-Sekä Paarma että Riekkinen ovat aatteellisesti hyvin lähellä toisiaan. Miehet eroavat toisistaan lähinnä persoonallisuuspiirteiltään. Yhteistyökykyä vakuutti myös kärkikaksikko.

-Vaali oli jännittävä, se on nyt käyty ja numerot ovat pöydässä. Tulosta on kunnioittaminen. Arki on edessä, nyt on aika ryhtyä työhön, myös mahdollisimman hyvään yhteistyöhön, Riekkinen kommentoi tuoreeltaan vaalin tulosta. Paarma vakuutti, ettei juopia ole syntynyt.

-Kovin hyvin minä en Riekkistä ennestään tunne. Sen, mitä olemme olleet tekemisissä, olemme tulleet hyvin toimeen, Paarma sanoo. Viime keväänä Jukka Paarma hävisi selkein numeroin keväällä pidetyt apupiispan vaalit Ilkka Kantolalle. Keväisen vaalin ei myöskään uskota herättävän kitkeryyttä.

-Ehkä monet äänestäjät kaavailivat Paarmasta arkkipiispaa jo tuolloin, eivätkä äänestäneet häntä apupiispaksi. Olemme pitkäaikaisia työtovereita, mikä on myös hyvä pohja yhteistyölle, Kantola painotti.

Koevaali

- Varsinaissuomalaiset papit ja maallikot käyttävät suurinta valtaa koevaalissa 19.8 ja vaalissa 16.9 arkkipiispaa valittaessa. Tarkoitus on punnita kandidaattien kannatusta ja seuloa esiin henkilöt, joilla on varsinaisessa vaalissa parhaat menestymisen mahdollisuudet. Koevaali on käytössä nyt toista kertaa.

Ensimmäisen kerran sitä kokeiltiin keväällä Turun arkkihiippakunnan toisen piispan viran täyttämisen yhteydessä. Menettely toi kirkollisen henkilövaalin valmisteluun uudenlaisia, voisi sanoa maallisia piirteitä. Sama tuntuu toistuvan arkkipiispan valinnassa.

Arkkipiispaksi voidaan valita kuka tahansa luterilainen kirkon pappi, joka katsotaan soveliaaksi tehtävään. Kelpoisuusehtojen väljyys, luterilaisen tradition pidättyvyys ja ehdokaslistojen puuttuminen saavat aikaan sen, ettei parhaan valikoituminen ole helposti kirkossa kuulutettu.

Kulissien takana

Joulukuussa eläkkeelle siirtyvän arkkipiispa John Vikströmin seuraajaa on etsitty kulissien takana kuumeisesti. Aktiivisimmin on tälläkin kertaa esiintynyt arkkihiippakunnan nuori papisto, joka kevään kirkolliskokouksessa järjesti arkkipiispaehdokkaista ensimmäisen listauksen.

Autuaan Hemmingin apupappien aloitteellisuus on herättänyt myös muut kirkolliset ryhmät toimiin omiensa puolesta. Lehtien yleisönosastot ovat viime aikoina tulvehtineet kirjoituksia, joissa äänioikeutetut kuuluttavat kannatustaan eri ehdokkaille.

Kampanjoinnin tarkoitus on tietysti keskustelun käyminen ja vaikuttaminen. Näin on syntynyt jopa tietty demokraattisuuden vaikutelma.

Demokratiasta ei kuitenkaan ole kysymys

Vaikka kannattajat näyttävät vetoavan suureen yleisöön, todellinen valta on vain harvojen käsissä. Luterilaisen kansankirkon tärkein virka ratkaistaan vaalissa, jossa äänioikeus on 950 papilla ja maallikolla.

Käytännössä siitä päättävät arkkihiippakunnan valitsijat, joita on kaikkiaan 840. Muodollisesti viimeinen sana on tasavallan presidentillä. Hän nimittää arkkipiispan kolmesta eniten ääniä saavasta. Mitä tulee esille nostettuihin ehdokkaisiin heidän joukostaan varmaan löytyy vaativan viran mitat täysipainoisesti täyttävä vaihtoehto. Vastuu valinnasta on annettu niille, joilta on lupa odottaa myös kykyä ja viisautta tehtävästä suoriutumiseen.

Tähän kohtaan osui rovasti Osmo Setälän mielenkiintoinen heitto (TS 1.8.) siitä, että piispat valitsisivat keskuudestaan arkkipiispan, kuten katolinen kirkko paavin.

Vertaus nyt on kaukaa haettu eikä tällainen harvain valta istu suomalaiseen demokraattiseen perinteeseen - kansan kirkkoon, joka tunnustaa seurakuntien ja maallikoiden oikeudet.

Arkkipiispa ei valita kuin osuuskaupan hallintoneuvostoa

Piispat kuitenkin tuntisivat toisensa. Arkkipiispaa ei pidä lähteä valitsemaan kuin osuuskaupan hallintoneuvostoa. Tässäkin vaalissa maallikot seuraavat kiltisti pappeja - mitä pienempi seurakunta, sen varmemmin. Vaali on kuin kuurupiilo: virasta johon kutsutaan ja josta ei voi kieltäytyä kuitenkin kieltäydytään; virkaan johon ei olla ehdokkaina ollaan kuitenkin ehdokkaina.

Kotimaa-lehden markkinointiosaston järjestämä "kansanvaali" saattoi kääntyä ehdokkaana esiintyvää lehden päätoimittaja Jaakko Eleniusta vastaan. Arkkipiispan valintaan voi osallistua vain 954 pappia ja maallikkoa, heistä 846 kaiken lisäksi Turun arkkihiippakunnasta. Tämän joukon luulisi tuntevan melko hyvin kysymykseen tulevat vaihtoehdot ilman gallup-demokratiaakin.

Tässä suhteessa Kotimaa-lehden 17000 lukijan "äänestys" oli turhaa viihdettä. Säilyttäjien asema on edelliseen vaaliin verrattuna vahvistunut Juvan mukaan muun muassa siksi, että maallikkoedustajia piispanvaalissa on nyt nelinkertainen määrä.

Mutta mitä suljetumpi yhteisö, sitä kiivaampaa on usein kulissien takainen intrigointi, joka on tunnusomaista erityisesti yliopistoille, armeijalle ja myös kirkolle.

Lobbausta

Joulukuussa eläkkeelle siirtyvän arkkipiispa John Vikströmin seuraajalobbaus alkoi keväällä. Arkkihiippakunnan nuori papisto, Autuaan Hemmingin apupapit, järjesti jo puoli vuotta sitten ensimmäisen piispaehdokkaiden listauksen. Arkkipiispan vaali pyörähtää toden teolla käyntiin ensi keskiviikon koevaaleissa. Siinä uskotaan yhdeksästä esiin nostetusta papista nousevan kärkeen kolme, korkeintaan neljä miestä, joista valitaan syyskuun puolivälissä Suomen evankelisluterilaisen kirkon uusi arkkipiispa.

Arkkipiispaksi on esitetty kirkkoneuvos Risto Cantellia (53), päätoimittaja Jaakko Eleniusta (59), piispa Voitto Huotaria (55), kenttäpiispa Hannu Niskasta (46), tuomiorovasti Jukka Paarmaa (55), piispa Juha Pihkalaa (56), johtaja Tapio Saranevaa (55), piispa Wille Riekkistä (51) ja kirkkoherra Samuel Salmea (47).

-Tuskinpa sieltä enää uusia nimiä keskusteluun nousee. Nyt näyttää siltä, että koevaalissa parhaiten menestyvät Elenius, Paarma sekä piispoista joko Riekkinen tai Huotari, kirkolliskokouksen maallikkoedustaja Sini Peltola arvelee.

Pastori Kalle Elonheimo pitäisi vahvojen ehdokkaiden joukossa molemmat piispat. Uutena hän nostaa joukkoon Juha Pihkalan, mutta monet kokevat Pihkalan työskennelleen Tampereen piispana liian lyhyen aikaa päätyäkseen arkkipiispaksi. Arkkipiispaksi ei voi pyrkiä, kannattajaryhmiä eivät säännöt koske.

Vaalityö on käynnissä, mutta laimeanlaisesti

-Arkkipiispan valinnasta on keskusteltu paljon laiskemmin kuin piispanvaalista. Ja jos viimekertaiset merkit paikkansa pitävät, ei keskustelu siitä juuri vilkastu, rovasti Terttu-Sisko Meskanen sanoo. Taktikointi alkaa kuitenkin jo koevaaleissa.-Monet ovat sanoneet, että äänestävät ensimmäisellä kerralla Cantellia, mutta koska hänellä ei ole loppuvaiheessa mahdollisuuksia, he varsinaisessa vaalissa antavat äänensä Eleniukselle, Sini Peltola kertoo.

Kannattajajoukot ovat vahvimmin asettuneet Eleniuksen, Paarman ja Riekkisen taakse. Monet arvelevat, että joukkoon kiilaa vielä Huotari. Eniten hämmästystä on herättänyt se, etteivät Huotarin kannattajat ole ryhtyneet kampanjaan.

-Välillä taitaa olla hyväkin, ettei liikaa kampajoi, Meskanen toteaa. Monet papit ovat ennättäneet saada Eleniuksen ja Paarman kannattajilta kirjeitä, joissa esitellään oman suosikin työuraa ja sopivuutta arkkipiispaksi.

Vaalien vahvat nimet jakautuvat kahteen ryhmään. Paarmaa ja Huotaria kuvataan rauhallisiksi. Molempien nähdään myös hankkineen vahvan työkokemuksen. Huotarin piispana ja Paarman piispan sijaisena uskotaan tietävän, mitä arkkipiispan työ toden teolla on.

Heitä luonnehditaan myös ajattelijoiksi, jotka varovat kannanottojaan. Riekkinen ja Elenius puolestaan nähdä vahvoina visioijina. Riekkinen nähdään parhaimmillaan raamatun tulkitsijana, joka osaa sovittaa sanansa niin, etteivät vanhakantaisimmatkaan loukkaannu hänen tulkinnoistaan.

Elenius puolestaan saa sekä kannatusta että moitteita Kotimaa-lehdessä esittämisensä vahvojen yhteiskunnallisten kannanottojen vuoksi.

Turun hautausmaan piispakierros alkaa *Edvard Bergenheimista* (1828–1884)

Berhenheimillä ei ollut kirkollista taustaa tullessaan nimitetyksi arkkipiispaksi vuonna 1850.

– Hänet oli vihitty papiksi ja hän oli väitellyt tohtoriksi. Siinä oli meriittiä tarpeeksi, sanoo Hallia. Bergenheim veti tarinan mukaan kirkolliskokouksissa mutkat suoraksi. Hän piti huutoäänestyksiä, jossa puoltajat huusivat jaa ja vastustajat nej. Tuloksen hän kirjasi itse puheenjohtajana pöytäkirjaan.

– Tulos oli puheenjohtajan ratkaisu, ei sitä ollut kyseenalaistaminen. Tällä tavalla ei tarvinnut laskeskella lippusia ja lappusia, Hallia nauraa.

Kettingit vuohia vastaan

Professori *Otto Granfeltin* (1818–1878) hautaa ympäröi rautainen kettinki. Tämä hautamuoti alkoi käytännöllisistä syistä.

– Ennen lukkarin ja suntion kotieläimet saivat laiduntaa hautausmaalla. Haudat piti aidata, jos ne halusi suojata. Aitaaminen alkoi kuitenkin elää omaa elämäänsä. Eihän koristeellinen aita pidä vuohta tai lammasta loitolla.

Myöhemmin hautausmaiden ohjesäännöt muuttuivat. Eläinten laiduntamisen lisäksi hautausmaalla kiellettiin myös koirat.

– Arvatkaa mihin se perustui? No siihen, että Ilmestyskirjassa sanotaan, että ulkopuolella ovat noidat, velhot ja koirat.

Erkki Kaila ja C. G. Mannerheim

Arkkipiispa *Erkki Kailan* (1847–1944) epäkiitollisena tehtävänä oli toimia piispana talvi- ja jatkosotien aikaan. Heti kun aselepo astui voimaan, Kaila sairastui ja kuoli samana vuonna.

Kailan aikana ratsuväenkenraali *C.G.E.Mannerheim* sai tehtäväkseen ottaa vastaan puolustusvoimain ylipäällikön tehtävät. Mannerheim koki, ettei selviä tehtävästä ilman jumalallista suojelusta. Niinpä hän matkusti Turkuun ja pyysi arkkipiispalta siunausta. Tiettävästi Erkki Kaila on ollut ainoa arkkipiispa, jolta on pyydetty tällaista palvelusta.

– Mannerheim kävi keskustelemassa Kailan kanssa aiemmin myös perheasioistaan. Hän harkitsi avioeroa, koska hänen vaimonsa kidnappasi parin molemmat tyttäret ja vei heidät ulkomaille.

Mannerheimin ja venäläisen kenraalin tyttären *Anastasia Arapovan* liitto päättyi käytännössä jo vuonna 1902 asumuseroon.

Virallisesti Mannerheim erosi kuitenkin vaimostaan vasta vuonna 1919 Tornion raastuvanoikeuden päätöksellä.

Mieleenjäävä saarna

Lukuisten piispojen hautojen ja niihin liittyvien tarinoiden jälkeen Jouko Hallia päättää hautausmaakierroksen Lauri Huovisen (1915–1994) haudalle. Huovisesta Hallialla on omakohtaisia kokemuksia. Huovinen oli tunnettu tempauksistaan.

– Olimme vaimoni kanssa marianpäivänä kirkossa. Saarna oli jo pidetty ja ihmettelimme, miksi ylivahtimestari vei saarnatuoliin jakkaraa. Huovinen nousi saarnatuoliin jakkaran päälle ja nojautui mikrofonien yli kohti kirkkokansaa. Sitten hän huusi kovaan ääneen: ”VALLANKUMOUS!”

Karjaisu sopi marianpäivän teemaan.

– Tulihan Mariasta yhden vallankumouksellisen eli Jeesuksen
äiti.

Väitös: Uskonnon merkitys Suomessa luultua suurempi

15.02.2010 14:00 | Uusi Tie | Jouko Makkonen Valdemar Kallungin väitöstutkimuksen mukaan uskonnolla on keskeinen rooli julkisella sektorilla Suomessa. Suomalaiseen kulttuuriin liittyvä uskonnon ja maallisen vuorovaikutteisuus luo myös edellytykset muissa Euroopan maissa nähtyjen konfliktien ehkäisemiseen. Valdemar Kallunki on tutkinut väitöstutkimuksessaan uskonnon vaikutusta suomalaisella julkisella sektorilla. Tarkastelun kohteena on erityisesti kuntien ja seurakuntien yhteistyö. Kallungin tutkimuksen mukaan kunnat tekevät yhteistyötä seurakuntien kanssa mielellään. Yhteistyössä uskonnolla ja perinteiden hyväksynnällä on keskeinen rooli. Esimerkiksi erittäin harvat vastaajat kunnissa (2 %) suhtautuivat kriittisesti kevätjuhlan Suvivirteen. Ilmiö selittyy luterilaisella kulttuurilla, jossa uskonnollisen ja maallisen välillä ei ole jyrkkää vastakkainasettelua. Kallungin mukaan uskonnollisen ja maallisen vuorovaikutus on hyväksyttävä luonnolliseksi osaksi paikallista elämää. - Tutkimukseni haastaa näkemykset, joiden mukaan uskonto voidaan erottaa selvästi maallisesta elämästä. Uskonto on keskeinen osa suomalaista paikalliskulttuuria, Kallunki sanoo. Uskonto vaikuttaa yksilöiden ja kulttuurin kautta julkisten organisaatioiden toimintaan.
Suomalaiseen kulttuuriin liittyvä uskonnon ja maallisen vuorovaikutteisuus luo myös edellytykset muissa Euroopan maissa nähtyjen konfliktien ehkäisemiseen.

- Paikallistasolta nouseva uskonnon merkitys heijastuu kirkon asemaan koko yhteiskunnassa.

Kallungin mukaan vastakkainasettelun puuttumista tulee käyttää tietoisesti suomalaisen yhteiskunnan voimavarana. Uskonnollisen ja maallisen vuorovaikutuksen tavoitteena on ehkäistä ristiriitoja ja tukea eri elämänkatsomusten keskinäistä ymmärrystä.

Tutkimus perustuu kunnille ja seurakunnille tehtyyn valtakunnalliseen kyselyyn, joka toteutettiin Suomen Kuntaliiton ja evankelis-luterilaisen kirkon Kirkkohallituksen kanssa.

Lähteet: Helsingin yliopisto, Kirkon tiedotuskeskus

Virusvaroitus

Win32:Trojan-gen

Erkki Hartikainen 9.2.2010

Jotkut ystäväni eivät tiedä, että käytän linuxia. Seuraavaa troijalaista on alkanut tulla tiheään:

Your internet access is going to get suspended
The Internet Service Provider Consorcium was made to protect the rights of software authors, artists.
We conduct regular wiretapping on our networks, to monitor criminal acts.
We are aware of your illegal activities on the internet wich were originating from
You can check the report of your activities in the past 6 month that we have attached. We strongly advise you to stop your activities regarding the illegal downloading of copyrighted material of your internet access will be suspended.
Sincerely
ICS Monitoring Team

Ja liitetiedostossa Win32:Trojan-gen

Insinöörien ongelmanurkka

Perusinsinöörillä oli tapana ratkoa kiistat muiden ihmisten kanssa kolikkoa heittämällä.

Sitä kolikon puolta, jossa on isokokoinen numero, sanotaan klaavaksi. Toista puolta sanotaan kruunaksi, vaikka siellä ei ole kruunun kuvia tai edes jellonaa.

Perusinsinööri antoi vastapuolen aina valita, kumpi kolikon puoli voittaa. Sitten perusinsinööri heitti omaa kolikkoaan ja voitti aina. Miten perusinsinööri menetteli?

Kuukauden mietelause

Jumalat suosivat niitä, jotka ovat rikkaita, johtavassa asemassa tai muista syistä pitävät itseään muita parempina ihmisinä.

Filosofia

Jos olet rikas, kaikki muut hyveet ovat sinulle tarpeettomia.

Kuukauden roskaposti

Mr. Ateismille tarjottiin jotain 71 % n alennuksella.

Elinkeinoelämä

aikoo jakaa ilmaiset tupakat kaikille 50 -vuotiaille työssä käyville. Elinkeinoelämä on todennut tämän ylivoimaisesti parhaaksi keinoksi alentaa eläkemenoja ja lisätä suuripalkkaisten käteen jääviä tuloja.

Pulaa malaisliittolaisista lääkäreista

Maalaisliittolaisia lääkäreitä tarvitaan lisää paitsi kehitysalueiden maalaislittolasten tarpeisiin myös siksi, että Helsingin Sanomat vastustaa pääkirjoitussivun toimittajan voimin ennalta ehkäisevää sairauksien hoitoa.

Jos Helsingin Sanomien terveydenhoitolinja voittaa, sukupolven vaihdokset varsinkin pienillä tiloilla vaikeutuvat, ja maalaisliiton äänestäjiä kuolee liikaa. Myös perintöriidat yleistyvät.

Sauli Niinistö Raamatun lukijana

Valtiopäivien avajaisjumalanpalvelus pidettiin tänään 3.2.2010.

Jumalanpalveluksessa tekstin luki puhemies Sauli Niinistö. Psalmin sanat ohjasivat presidenttiä ja valtiopäivämiehiä, että

"Herra, sinun armosi on avara kuin taivas,
pilviin ulottuu sinun totuutesi.
Vanhurskautesi on vuoria korkeampi
ja oikeutesi kuin syvyyksien syvyys.
Ihmistä ja eläintä sinä autat, Herra.
Ihmeellinen on sinun armosi, Jumala!
Sinun siipiesi suojaan
rientävät ihmislapset.
Sinä ruokit heidät talosi runsain antimin
ja annat heidän juoda ilosi virrasta.
Sinun luonasi on elämän lähde, sinun valostasi me saamme valon."

Kirkosta presidentti ja eduskunta siirtyivät valtiopäivien avajaisiin ja juhlakahveille Eduskuntataloon.

Gravitation

This is a link.

Geometria

Tämä on linkki.

Islam määrää kuolemanrangaistuksen seuraavista teoista

Lähde: Muslimien omat sivut

1. Harkittu murha.
2. Aviorikos.
3. Maantierosvous.
4. Kapina Islamilaista hallitusta vastaan.

Kuolemanrangaistuksen toteuttamiselle on kuitenkin eräitä ennakkoehtoja. Esimerkiksi aviorikoksen on täytettävä seuraavat ehdot:
 • Aviorikoksen suorittaja on naimisissa.
 • Rikos on kiistattomasti osoitettu tapahtuneeksi, ja ellei tunnustusta ole tehty, neljä täysikäistä miestä todistaa silminnäkijöinä nähneensä itse aktin. (On huomattava, että korostetaan sanoja "itse akti". Mitään tämän vähempää - riippumatta siitä, miten lähellä aktia ollaan oltu - ei voida pitää riittävänä kuolemanrangaistuksen langettamiselle.)
 • Jos syytetty peruu tunnustuksen myöhemmin, kuolemanrangaistus perutaan, sillä tapaus on nyt tullut epäilyksennalaiseksi.
 • Rikoksen tekijä on muslimi.
 • Rikoksen tekijä on mielellään terve.
 • Rikoksen tekijä on vähintään murrosikäinen.

Islam määrää käden amputoinnin seuraavista teoista

Lähde: Muslimien omat sivut

Rangaistus varkaudesta on käden amputointi ranteen kohdalta.

Rikoksen on kuitenkin täytettävä seuraavat ehdot:
 • Varastettu omaisuus on ollut lukitussa paikassa, johon pääsyyn on tarvittu voimankäyttöä.
 • Varastetulla omaisuudella on tietty vähimmäisarvo (nisab), joka vaihtelee valtion varakkuuden mukaan.
 • Tuomion langettaminen edellyttää, että syytetty on tunnustanut, tai rikoksen todistaa kaksi hyvämaineista mieshenkilöä.
 • Varastettu tavara ei ole ruokaa, hedelmiä, riistaa, heinää tai polttopuuta.
 • Rikollinen ei ole elänyt epätoivoisessa puutteessa tai hyvin niukoissa oloissa.
 • Rikoksen tekijä on aikuinen.
 • Rikoksen tekijä on mielellään terve.

Ateismin määritelmä

George H. Smithin ontologinen ateismin määritelmä:

Ateismi on väite: jumalaa tai jumalia ei ole olemassa

Tässä määritelmässä on määritelty olemassaoloa koskeva eli ontologinen käsitys. Jumala joko on olemassa tai ei ole olemassa. Mitään olemassaolon ja olemattomuuden välimuotoa ei ole.

Teismi on väite: jumala tai jumalia on olemassa

Deismi (jumala on olemassa, mutta ei puutu maailmanmenoon) ja panteismi (jumala on sama kuin maailmankaikkeus) ovat tämän mukaan teismiä

Inhimillinen tieto siitä, mitä on olemassa, on vajavaista. Joku saattaa pitää varmana, että jumalaa tai jumalia ei ole olemassa. Joku toinen saattaa pitää varmana, että jumala tai jumalia on olemassa. Joku kolmas voi olla epävarma siitä, onko jumalaa tai jumalia olemassa vai ei.

Ateistin määrittelemä

Ateisti on henkilö, jonka mielestä ateismi on tosi.

Agnostikon eli jumalaongelmaisen määritelmä

Agnostikko eli jumalaongelmainen on henkilö, joka ei mielestään tiedä, onko ateismi tosi vai onko teismi tosi.

Uskonnon määritelmä

Uskonto on järjestäytynyttä teismiä.

Ne käsitykset joissa ei ole jumalia, eivät ole tämän määritelmän mukaan uskontoja.

Raamatun ristiriidat

Lukeaksesi napauta tästä.