Jumalaton kulttuurilehti 45
Godless Culture Magazine 45


Joulukuu 2009
December 2009


Julkaisija: Suomen ateistiyhdistys ry
Sähköposti: info@ateismi.fiPublisher: Atheist Association of Finland
E-mail: info@ateismi.fiVerkkojulkaisun vastaava toimittaja fil. maist. Erkki Hartikainen

Editor of the net magazine: Erkki Hartikainen, MA

Tämä on viimeksi päivitetty 31.12.2009.
Last uppdate 12/31/2009.

Tärkeät asiat:
Important things:

14 kirjaa suomeksi
14 books in Finnish

Elämänkatsomustieto
Life View (in Finnish)

Elämänkatsomustiedon ja filosofian sanasto:
Sanasto

Peruskoulu
et1-2 et3 et4 et5 et6 et7 et8 et9

Lukio
et10 et11 et12 et13 et14

Elämänkatsomiustieto, kotisivu
etkirjat

Dictionary of Atheism

Physics pages of Pekka T. Laakso

Tilaa kirja


Vuosikalenteri 2010
Juhlapyhiä 2010
Nimipäivät 2010

Sisällysluettelo
 1. December 21 is a Solstice Day in 2009
 2. Editorial
  1. Main goal of atheists
  2. Elämänkatsomustieto on kiusanteko-oppiaine
  3. Talvipäivän seisauksen saarna
  4. Onko Erkki Hartikainen antikommunisti vai kommunisti eli sosialidemokraatin joulusaarna
   1. SDP:n vapaajäsen
   2. Karl Marxin määritelmät
   3. Arvot ja tosiasiat
   4. Hyvinvointiyhteiskunta
   5. Pessimisti
   6. Menneiden muistelua
 3. Happy New Year
 4. Population Growth and Climate Change
 5. The many ways Africans are dying
 6. Fundamentalist Alpha Course infiltrating more schools
 7. See
  1. France
  2. Ireland
  3. Russia
 8. Atheists in office: Déjà vu all over again
 9. Minarets
 10. Mosques and Minarets
  1. Swiss Vote Reveals European Concerns
  2. Worship
  3. Numbers
  4. Proportion
 11. Cemeteries
 12. Critics of Cecil Bothwell cite N.C. bar to atheists
  1. Additional Facts
 13. War on Solstice? Celebrate!
 14. What to do during the Christmas season?
 15. Proposal for An International De-Baptism Day or A World Apostasy Day
  1. To secular associations around the world
 16. Uganda death penalty for gays
 17. Letters
  1. Jesus is a total fabrication
 18. Gravitation
 19. Geometria
 20. Geometrian ylioppilastehtäviä
 21. Tietojenkäsittelytieteen ylioppilastehtäviä
 22. Hyssälän oppi
 23. Kirkon sijoituksista vain 14 prosenttia kotimaassa
 24. Teloitusvideoista ehdollista vankeutta helsinkiläismiehelle
 25. Tammi jättää islamilaisen puolueen terrorismikiistan vuoksi
 26. Espanjassa valmistellaan krusifiksien poistamista kouluista
 27. Saksalaispoliitikko: Muslimien pidättäydyttävä silmäänpistävistä moskeijoista
 28. Poliittinen tietokilpailu
 29. IS: Hautajaiskaappaus!
 30. Vapaa-ajattelijat ovat entistä sopuisampia
  1. Vapaa-ajattelijain liiton imago on parantunut eikä riitoja ole
  2. Hullunkurisia kirjeitä
 31. Yleisöltä
  1. Paskantamisoikeus takaisin ihmisoikeuksiin
 32. Joukuun mietelause
 33. Vastine joulukuun mietelauseeseen Jumalaton-lehdessä:
 34. Ateismin määritelmä
 35. Ateistin määrittelemä
 36. Agnostikon eli jumalaongelmaisen määritelmä
 37. Uskonnon määritelmä
 38. Raamatun ristiriidat

December 21 is a Solstice Day in 2009

The December solstice will occur at 17:47 (or 5.47pm) Coordinated Universal Time (UTC) on December 21, 2009. It is also known as the winter solstice in the northern hemisphere and the summer solstice in the southern hemisphere due to the seasonal differences. Its date varies from December 20 to December 23 depending on the year in the Gregorian calendar.

Editorial

Erkki Hartikainen 12.12.2009

Main goal of atheists

is to reduce of the number on non-atheists.

Elämänkatsomustieto on kiusanteko-oppiaine

Erkki Hartikainen 28.12.2009

Kun sosialidemokraatit noin sata vuotta sitten eivät saaneet evankelis-luterilaista uskontoa pois kouluaineiden joukosta, he ajattelivat, että oppiaineeseen kuulumattomat oppilaat saisivat uskontotuntien verran vapaata.

Näin ei käynyt, vaan pappien johtama oikeisto sääti kiusanteko-oppiaineen, uskontojen historian ja siveysopin.

Lukioissa oli kiusanteko-oppiaineena kirkkohistoria.

Peruskoulun tultua uskontojen historiaan ja siveysoppiin tuli opetussuunnitelma, jossa puolet oli kristillistä uskonnonopetusta ja puolet muuta hömppää.

Silloisen Vapaa-ajattelijain liiton johto (Timo I. Vasama ja Paul J. Koponen) ei kannattanut uskonnonopetuksen poistamista kouluista vaan sen tekemistä tunnustuksettomaksi. Tämä ilmenee Paul J. Koposen kirjoituksesta Vapaa Ajattelija -lehdessä 1960 -luvun lopulla.

Vasta YK:n Genevessä toimivan ihmisoikeustoimikunnan puuttuminen asiaan sai silloisen kouluhallituksen muuttamaan opetusuunnitelman kunnolliseksi.

Tämä toimikunta nimenomaan totesi, että Suomen on korjattava tilanne, ja Suomi teki korjauksen.

Lukioissa oppilaat saivat vapaata jäädessään pois uskonnonopetuksesta.

Kun elämänkatsomustieto tuli kouluihin käytännöllisesti katsoen minun junttaamanani (Pekka Elo kannatti kaikille ei-luterilaisille yhteistä elämänkatsomustietoa), lukiolaisten kiusaksi säädettiin elämänkatsomustieto.

Kun elämänkatsomustieto tuli, kirkko halusi varmistua siitä, että opetuksesta tulisi huonoa, ja vakinaisti Pekka Elon viran silloisessa kouluhallituksessa.

Kerron joskus toisella kertaa, miten minua niihin aikoihin kohdeltiin.

Talvipäivän seisauksen saarna

Erkki Hartikainen 21.12.2009

Kun tänään poltamme kokkoja talvipäivän seisauksen kunniaksi, on syytä kommentoida aihepiiriä käsittelevää keskustelua.

Keskustelun kunniaksi ja luettuani suuren määrän poliittisen henkilökemian historiaa (mm. kaikki Arvo Tuomisen kirjat, Boris Björkelundin muistelmat ja Nikita Hrustshevin muistelmat) julistan uuden kilpailun väärämielisten ateistien luokittelemiseksi.

Ehdotuksia:
 1. Margariiniateistit (J. V. Stalin)
 2. Elämänkatsomustiedon vastainen klikki (Hrustshev)
 3. Trotskilaisten kätyrit (= Ranskan vapaa-ajattelijat)

Onko Erkki Hartikainen antikommunisti vai kommunisti eli sosialidemokraatin joulusaarna

Erkki Hartikainen 24.12.2009

SDP:n vapaajäsen

On yleisesti tiedossa, että olen vuodesta 1973 lähtien ollut Suomen sosialidemokraattisen puolueen jäsen ja että olen eläkepäivilläni puolueyhdistykseni vapaajäsen.

En siis ole sen enempää antikommunisti kuin kommunistikaan.

Karl Marxin määritelmät

Koska sanoja kuten "kommunisti" ja "soaialisti" voidaan käyttää melkein missä merkityksessä tahansa, palautan mieliin, miten Karl Marx määritteli nämä käsitteet.

Karl Marxin mukaan sosialistisessa yhteiskunnassa vaaditaan kykyjen mukaan ja annetaan ansioiden mukaan.

Karl Marxin mukaan kommunistisessa yhteiskunnassa vaaditaan kykyjen mukaan ja annetaan tarpeiden mukaan.

Arvot ja tosiasiat

Suomen sosialidemokraattisen puolueen Forssan puoluekokouksen (17.–20. elokuuta 1903) ohjelma on monilta osin lähellä Karl Marxin ja Friedrich Engelsin Kommunistisen puolueen manifestia (1848).

Forssan puoluekokouksen ohjelmasta on huonoiten toteutettu kirkon ja koulujen erottaminen toisistaan. Kirkko ja valtio on Suomessa erotettu paremmin kuin Ruotsissa.

Karl Marxin mukaan yhteiskunnat siirtyvät ensiksi sosialismiin ja sitten kommunismiin.

Hegeliläisenä filosofina Karl Marx ei tässä asiassa selkeästi erottanut arvoja, tosiasioita ja keinoja arvojen saattamiseksi voimaan.

Hyvinvointiyhteiskunta

Yhteiskunta, jossa jokaiselta vaaditaan kykyjen mukaan ja jokaiselle annetaan tarpeiden mukaan on itse asiassa hyvinvointiyhteiskunta hieman nykyisestä parannettuna. Kaikki Suomen puolueet ilmoittavat kannattavansa tällaista hyvinvointivaltiota, mutta valitettavasti puolueiden kansanedustajat eivät ole halukkaita säätämään lakeja, jotka parantaisivat kaikkein vähäosaisimpien asiaa.

Ihmisen kykyjä ja tarpeita voidaan aikamme keinoin mitata hyvin tarkasti. Tietysti niukkuuden laki eli että ruokahalu kasvaa syödessä, on otettava huomioon. Esimerkiksi jos tarve syödä ylittää kohtuuden rajat, tuloksena on liikalihavuus, joka ei ole liikalihavan muiden tarpeiden kannalta katsottuna toivottava asiantila.

Sen sijaan se, että jokaiselle ennettaisiin hänen ansioidensa mukaan, on ihmisten yhteiskunnassa täysin mahdotonta. Se, mikä on ansiokasta ja mikä ei ole, on ollut suuri erimielisyyksien aihe koko ihmiskunnan historian ajan, eikä ole odotettavissa, että tässä suhteessa tapahtuisi mitään suurta muutosta.

Pessimisti

Vaikka olen vakaumuksellinen hyvinvointivaltion kannattaja, minusta valitettavasti tuntuu siltä, että hyvinvointivaltioita on jo jonkin aikaa ajettu voimaperäisesti alas. Obaman terveydenhoitouudistus jäänee Yhdysvaltojen viimeiseksi muutokseksi hyvinvointivaltion suuntaan.

Suomessa hyvinvointivaltion alasajon saivat vauhdittumaan ne sosialidemokraatit, jotka kaatoivat Anneli Jäätteenmäen.

Kun ns. liberaalille talouspolitiikalle ei ole enää maailmassa mitään vastavoimaa, vähäosaisille lapsille, sairaille, työttömille ja vanhuksille koittavat ankarat ajat.

Menneiden muistelua

Vaikka tämä saarna pitenee hieman tarpeettomasti, kerron vielä sen, miksi minua on pidetty milloin antikommunistina milloin kommunistina.

Antikommunistisyytteet pääkaupunkiseudulla saivat alkunsa siitä, kun arvioin Jarno Pennasen julkaisemassa Tilanne- lehdessä (1960-luvulla) kirjasen, joka käsitteli kommunistien moraalia. Koska kirjasessa ei ollut mitään muuta kuin iskulauseita ja lainauksia joidenkin poliitikkojen puheista, katsoin, ettei kommunisteilla ole tämän kirjasen perusteella moraalia lainkaan.

Erkki Susi painoi tämän kirjoituksen mieleensä ja muistutti siitä Tiedonantaja -lehdessä (1960 -luvulla).

Kommunistisyytteet lienevät peräisin osittain kaukaa menneisyydestä (isäni isä oli ateisti ja sosialisti, isäni oli suojeluskuntalainen, ensimmäisen luokan vapaudenmitalin saaja ja SKDL:n kunnanvaltuutettu ja sosiaalilautakunan jäsen), osittain siitä, että kirjoittelin joskus 1960 -luvulla lehtiin kirjoituksia, joiden sisältöä en tarkasti muista.

Kirjoitin jopa Juhani Simojoen pyynnöstä Kirkko ja kaupunki -lehteen (arvioin Terho Pursiaisen kirjan Uusin testamentti ja väitin, ettei siinä valitettavasti ole mitään uutta).

Erityisesti lienee pantu merkille, että Oiva Björklundin pyynnöstä arvostelin tohtori Pertti Lindforsin väitöskirjan Kommunisti -lehteen (jonka päätoimittaja oli siihen aikaan Inkeri Lehtinen).

Happy New Year

We wish you all the best in the New year in all your endeavors.
 
Atheist Centre had a hectic year of 2009. It started with the Seventh World Atheist Conference held in the first week of January. We had a wonderful Magic Workshop to for the young and youth in which hundreds of them participated at Atheist Centre. Its aim was to develop critical thinking and rational outlook as well as a scientific bent of mind.

The anniversaries of Gora and Saraswathi Gora, founders of Atheist Centre, were observed in which people from various walks of life participated.
 
We also had a very good large scale Science Exhibition at Atheist Centre in December first week in which Medical, engineering, science and arts Colleges and NGOs, Government Departments participated. The three-day Science exhibition attracted wide attention in the press and the electronic media.
 
Lavanam was recipient of the Jamanlal Bajaj National Award for his outstanding contribution to Gandhian Constructive Work. It was presented in an impressive gala function in Mumbai in October.
 
In the last week of December Dr. Samaram assumed charge as the National President of the Indian Medical Association in an impressive function held at Hyderabad. The Chief Minister of Andhra Pradesh Mr. Rosaiah and many other distinguished guests participated in the IMA National Conference. It is heartening to note that Dr. Samaram became IMA National President unanimously.
 
We had a number of National and international visitors at Atheist Centre during the year at Atheist Centre.
 
Atheist Centre functions with the good  will and cooperation of the people. Our journals “Nasthika Margam” in Telugu and “Atheist” in English continue to be published uninterruptedly from Atheist Centre which act as a link  in wider dissemination of information about the activities and thought of Atheist Centre.
 
We seek your continued cooperation and support from all of you in further strengthening the activities of Atheist Centre and to strengthen the secular ramparts we guard.
 
Greetings to all of you on the Happy occasion of the NEW YEAR which is full of a promise for a better future with our collective endeavors.
 
With the Warm New Year greetings,
 
Yours humanly
Vijayam
Dr. Vijayam
Executive Director,
Atheist Centre
Vijayawada 520010, INDIA.
Phone +91 866 2472330
Mobile: +91 9848458220
Email: atheistcentre@yahoo.com
positiveatheist@gmail.com
www.atheistcentre.in

Population Growth and Climate Change

Combined effect of global income growth (77%) and global population growth (69%); both drivers of increasing energy-related CO2 emissions.

The many ways Africans are dying

The Nigerian author, Ben Okri in his book, A Way of Being Free, said, “There are many ways to die, and not all of them have to do with extinction. A lot of them have to do with living. Living many lies. Living without asking questions. Living in the cave of your own prejudices. Living the life imposed on you, the dreams and codes of your ancestor’s”

Fundamentalist Alpha Course infiltrating more schools

Fri, 11 Dec 2009, NSS GB

The fundamentalist Christian Alpha Course is being operated in state schools up and down the country, drawing in children to its particular brand of literalist religious dogma – and all with the schools’ approval and support.

The NSS is receiving increasing numbers of complaints from parents who are alarmed by the number of evangelical groups that are being allowed into schools to spread intolerant religious teaching, but the Alpha course is by far the most organised and widespread.

The Times Educational Supplement last week reported the growing influence of Alpha in schools. It cited Archbishop Blanch CofE High School in Liverpool, where “Youth Alpha” courses have been running for 3 years and has had 300 pupils participating. It runs for eight weeks at lunchtime and is promoted throughout the school on notice boards and in assemblies.

The course was set up with the headteacher’s backing by Reverend Kate Wharton, the Bishop of Liverpool’s appointee on the school’s board of governors. She claims that the Alpha Course is a “balanced introduction” to Christianity.

What she does not mention is its homophobia and the final sinister “holy spirit” session that encourages participants to speak in tongues and behave hysterically.

Terry Sanderson, President of the National Secular Society, said: “This is real fundamentalist stuff all wrapped up in reassuring words and delivered by a bloke in a jumper with a permanent smile who looks remarkably like Tony Blair. This is not a ‘balanced introduction’ to anything; it is a carefully planned attempt to push people in a very specific direction. It is deeply manipulative and has no place in schools paid for by the taxpayer.”

Quoted in the TES, Jonathan Bartley of the Ekklesia Christian “think tank” said the courses deal with doctrine rather than Christianity as a way of life. “It’s about sin, hell and resurrection and what people must do to get to heaven. I would be very worried about the adult content being used in schools unless it has been heavily modified.” He said that Governing bodies of “faith schools” (who are mostly representatives of the local diocese) are “overstepping the mark” in pushing these courses in schools.

Keith Porteous Wood, Executive Director of the NSS, told the TES: “We have pupils, a captive audience, funnelled into hardline proselytising on school premises. These schools should be seeking permission from parents, but I’ll bet they aren’t.”

See

France

http://atheists-in-action.com/184/English.html

Ireland

http://www.countmeout.ie/faq/

Russia

http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1341357?eng=y

Atheists in office: Déjà vu all over again

By Herb Silverman  |  December 14, 2009;

I'm reminded of my South Carolina experience when I hear that some folks in Asheville, North Carolina want to remove Cecil Bothwell from City Council. What he and I have in common is not just that we are atheists, but that we are open about it. The constitutions of both North and South Carolina bar atheists from holding public office.

I first heard about the South Carolina exclusion in 1990. I'm no constitutional scholar, but I knew that Article 6 of our U.S. Constitution explicitly states that there may be no religious tests for public office. The U.S. Supreme Court ruled in 1961 that this provision also applies to the states. So I assumed this was just an anachronism, and could easily be changed. I was wrong. I wound up to running for public office, first as a gubernatorial candidate and then as a notary public, in order to challenge this unconstitutional provision. It took eight years and a unanimous verdict of the South Carolina Supreme Court to state the obvious, that no religious test for public office may be applied, not even in South Carolina.

Our state wasted about $100,000 trying to keep me from becoming a notary public. None of the political leaders in South Carolina, and certainly not the lawyers advising them, believed they would prevail legally if I continued to pursue my case. Yet, those same politicians showed that they would rather waste time and money on a lost cause than risk the wrath and lose the votes of the state's well-organized religious right. But South Carolina is known as a state that fights lost causes. Et tu, North Carolina?

Atheists are now eligible to run for any office in South Carolina, which means the provision against atheists is unenforceable. However, the South Carolina Constitution can only be amended by a referendum in which the majority of voters approve the change. This is not likely to happen anytime soon. It took a referendum in 1998 for South Carolina to remove its anti-miscegenation laws from the State Constitution. Even then, 38% of South Carolinians voted against allowing blacks and whites to marry, though the U.S. Supreme Court ruled in 1967 that states could no longer prevent interracial marriage.

I noticed in recent newspaper articles that both Bothwell and I were called "avowed" atheists, though neither of us had taken vows. I once had a discussion with a public editor about why the local paper always put an adjective before "atheist," but did not apply one to people of religious faiths. I was told it was unnecessary for those who belonged to communities of worship, but the newspaper had only the word of one person who says he or she is an atheist. I asked which is more likely, that a religious person in this country would pretend to be an atheist or that an atheist would pretend to be religious? The paper conceded I had a point, but it continues to "avow" me. Even worse, I've been introduced on radio as a "so-called atheist" or an "admitted atheist." I wonder what the reaction would be were someone introduced as a "so-called Jew" or an "admitted Southern Baptist."

What Bothwell and I also have in common is that some people judge us more by our beliefs than by our behavior. H.K. Edgerton, a North Carolina voter, is threatening a lawsuit to remove Bothwell from office. Here is one of his reasons: "I have problems with people who don't believe in God." Edgerton continued, "I'm not saying that Cecil Bothwell is not a good man." This reminds me of the time in 2003 I was invited to give an invocation at a Charleston, South Carolina, City Council meeting. As I got up to speak, half the council members walked out because they knew I was an atheist. Those who stayed to listen said my invocation was fine.

One councilman justified the walkout by quoting from Psalm 14: "The fool says in his heart, 'There is no God.' They are corrupt, their deeds are vile; there is not one who does good." He then told me it was not personal. In other words, his religious beliefs compelled him to ignore or demonize an entire class of people he was elected to represent. Frankly, I would rather it had been personal.

That walkout vividly showed that we are still engaged in one of the last civil rights struggles in which blatant discrimination is viewed as acceptable behavior. Of course, bigotry exists everywhere, but it is especially lamentable when government officials defend public acts of intolerance at government functions. What would have been the reaction had city council members walked out because a Jew, a Muslim, or a Buddhist was giving an invocation?

Prior to 1990, I was apathetic about my atheism, feeling I had better things to do than talk about the nonexistence of gods. When I began to view atheism as a civil right issue, I helped found the Secular Coalition for America, whose mission is to increase the visibility of, and respect for, nontheistic viewpoints. The Secular Coalition held a contest for people to nominate the person they believed was the highest-ranking elected leader with no god beliefs. As a result, Rep. Pete Stark (D-Calif.) became the first in the history of Congress to publicly acknowledge he doesn't believe in God. Does anyone think there aren't scores more who feel the political need to remain in their atheist and agnostic closets? It is my hope that one day politicians like Cecil Bothwell and others will be judged on the content of their character and the issues they find important, rather than on their professed religious beliefs. That would be my idea of true religious freedom.

Minarets

The Swiss are not hampering the practice of any religion, far from that and temples of any sort are accepted and built in all Cantons (provinces).

Sermons of any faith can be listened (at day-light hours!) from official radio stations (unlike in Italy where - except Catholics - these are grouped late in the night).

Their point is twofold:

1) the purpose of minarets as well as catholic bell towers is to call believers to their respective functions and they use loud bells or rabbi shouting (minarets).

This fact may produce noise to non-believers particularly in early and late hours.

In fact the use of bells (Catholics) is forbidden in almost all Cantons! but nobody hampers priests to send sms to call adepts! (several claims have been reported to Italian Courts by close-by dwellers for excessive bell noise, especially at 6-7am!); should also be mentioned that houses close to bell towers show a lesser value!

Noteworthy is the fact that washing machines in CH cannot be installed in apartments but they are placed in purposely built spaces in the basement; all this to avert noise to neighbours.

2) a lesser reason is the architectural discrepancy compared to the Swiss landscape.

Elio Peneasy

Mosques and Minarets

Swiss Vote Reveals European Concerns

By Father John Flynn, LC

ROME, DEC. 6, 2009 (Zenit.org <http://www.zenit.org> ).- Switzerland’s referendum on banning the construction of minarets for mosques raised once more the issue of the growing Islamic presence in Western Europe. According to final results, 57.5% of voters and a majority of cantons voted in favor of the ban.

There are an estimated 200 mosques and prayer rooms in Switzerland, mainly in disused factories and warehouses, according to a report by the news agency Swissinfo on Nov. 29. Only four of these have a minaret.

As ZENIT reported on Dec. 1 the Swiss bishops criticized the minaret ban. In a communiqué published Sunday, the Swiss bishops' conference stated that the move, "represents an obstacle and a great challenge on the path of integration in dialogue and mutual respect."

Fortunately just before the Swiss referendum Stefano Allievi, an Italian sociologist at the University of Padua, published a report on mosques, titled: “Conflicts Over Mosques in Europe: Policy Issues and Trends.”

Published under the auspices of the Network of European Foundations, the report started by noting the various controversies in Europe raised by the presence of Islam.

-- Conflicts about principles and ideas: from the Rushdie affair in Britain to the cartoons affair in Denmark.

-- Conflicts brought about by dramatic events happening in Europe concerning Islam and caused by Islamic terrorism and its consequences in European countries.

-- Controversies frequently raised and discussed in public debate relating to gender issues, for example on the role of women in Islam.

Worship

Turning to the issue of mosques, Allievi explained that this matter is not limited to the establishment of places of worship, but also involves the question of their visibility in European cities, which has an evident symbolic value.

Then, there is the matter of the broadcasting of the adhan, the call to prayer, from mosques to the areas surrounding them, as well as the issue of Muslim cemeteries and the right to obtain religiously exclusive areas within existing cemeteries.

It’s a mistake, the report commented, to interpret these conflicts as if it were just something stemming from action by “political fearmongers.” At stake, Allievi continued, are questions of deep social and cultural import.

Historically, the matter of places for Islamic worship was linked to the presence of Islamic workers who arrived in Europe starting several decades ago.

Initially, Allievi explained, prayer halls appeared in the foyers of buildings where the workers lived or were employed. By the end of the 1970s and especially the 1980s, there was a gradual spread of prayer halls, which was partly the result of a growing awareness that this was a permanent migration, the report commented. With time the number of prayer halls multiplied and there were increasing concentrations of Muslims in the local communities.

As a consequence in large cities, especially the capital cities, large purpose-built Islamic centers were constructed. This was normally done with finance from external resources, the report noted, which was often from the Muslim World League, an organization under the control of Saudi Arabia.

Outside of the capital cities the mosques that were eventually built tended to be located in the industrial suburbs, where it was easier to find buildings of sufficient size to adapt to these purposes, or in ethnic neighborhoods, on the outskirts of a big city.

Numbers

A section of Allievi’s report examined the matter of how many mosques are present in Europe. He also compared the total number of Muslim inhabitants to the number of mosques.

In the area of Western Europe he calculated that there are 18.06 million Muslims and 10,869 mosques, roughly equivalent to one mosque for every 1,660 Muslims.

This is, he noted, a ration roughly comparable to the situation in many Muslim countries or, in Europe, to places of worship of the dominant Christian religion in the respective countries.

He then excluded the data on Bosnia, where Islam is a historically established presence and also Thrace, where there is also a historical Muslim minority. The result was a total of 8,701 mosques serving a world of Islamic immigration made up of approximately 16.44 million people, corresponding to one prayer room for every 1,890 Muslims living in Europe. “The figure may seem surprising, given the widespread assumption that Muslim places of worship are few in number,” Allievi commented.

While this popular impression may still be true for some countries exposed to more recent immigration phenomena, it is not true in terms of the European average, he added.

Then, the report continued, if we compare these figures to the people of Muslim origin who actually practice their religion, which is about one-third according to a recent study he cited, the number of Muslims per mosque is of course significantly lower. “Therefore, there is no problem of a lack of places of worship,” he concluded.

The report then turned to look at the situation in those countries where the Islamic presence is particularly notable.

In France, Muslims account for about 5.5 million people, or 8% of the population. There are approximately 2,100 Islamic places of worship in the country. This is proportionally lower than in other countries, but the report explained this figure is similar to that of other religions and is testimony to the impact of the secular and republican ideology in the life of the country.

Proportion

Germany comes second behind France in the ranking of European countries for the number of Muslims -- 3.2 to 3.4 million -- even though the proportion in relation to the overall population is considerably lower, at about 3%.

The absolute number of mosques, however, is the highest in Europe (at least 2,600), the report affirmed. In fact, the ratio between the number of mosques and the number of Muslims is the highest in Europe, excluding Bosnia, and their presence is significant and highly visible, according to Allievi.

In the United Kingdom the proportion of mosques is significant when we take into account that the estimated 2.4 million Muslims have over 1,000 mosques, the report commented. As well, many mosques are purpose-built, especially in the large ethnic communities around the country. Thus, there are 116 mosques in Birmingham, of which 10 are purpose-built, for a total of 140,000 Muslims. There are 44 in Bradford, of which six are purpose-built, for the city’s 75,000 Muslims. And there are 31 in Manchester, of which five are purpose-built, for 125,000 Muslims.

Overall, the proportion of mosques is twice the European average, with almost one mosque for every 1,000 Muslims.

It’s also possible to frequently find Islamic prayer rooms and other forms of religious facility in a wide range of places: airports, shopping centers, and meeting places of various kinds, including football stadiums.

Further on in the report it observed that the minaret “appears to have become a symbol par excellence of the conflict surrounding Islam, or rather of its visibility in the public eye.”

Allievi commented that historically towers have always been a sign of power and domination.

For example, in medieval Italian cities the victory of a family or a city over another resulted in the destruction of the towers of the defeated party.

He concluded by saying that the mosques in themselves are not the problem, but rather there are the problems related to an increasing cultural and religious plurality that is now producing not only a quantitative but also a qualitative change in European states.

How Europe deals with this situation will continue to be a topic of much interest in coming years.

Cemeteries

The proposal put forward in the canton of Geneva is aimed at reuniting all dead, irrespective of anyone's religion, in a single cemetery - given that its administration is the responsibility of the public administration which is non-confessional.

Elio Peneasy

December 8, 2009

Critics of Cecil Bothwell cite N.C. bar to atheists

By Jordan Schrader
December 8, 2009

North Carolina's constitution is clear:

politicians who deny the existence of God are barred from holding office.

Opponents of Cecil Bothwell are seizing on that law to argue he should not be seated as a City Council member today, even though federal courts have ruled religious tests for public office are unlawful under the U.S. Constitution.

Voters elected the writer and builder to the council last month.

"I'm not saying that Cecil Bothwell is not a good man, but if he's an atheist, he's not eligible to serve in public office, according to the state constitution," said H.K. Edgerton, a former Asheville NAACP president.

Article 6, section 8 of the state constitution says: "The following persons shall be disqualified for office: First, any person who shall deny the being of Almighty God."

Rights enshrined in the U.S. Constitution trump the restriction in the state constitution, said Bob Orr, executive director of the N.C. Institute for Constitutional Law.

"I think there's any number of federal cases that would view this as an imposition of a religious qualification and violate separation of church and state," said Orr, a former state Supreme Court justice.

In 1961, the U.S. Supreme Court ruled Maryland's requirement for officials to declare belief in God violated the freedom of religion guaranteed by the First Amendment.

Additionally, Article VI of the U.S. Constitution says: "no religious Test shall ever be required as a Qualification to any Office or public Trust under the United States."

Bothwell's campaign treasurer, Jake Quinn, said everyone should be entitled to their own beliefs.

"The test occurred on (Nov. 3)," Quinn said. "It was called an election."

Fliers mailed before the election criticized Bothwell over his atheism and his book, "The Prince of War," which denounces evangelist and Montreat resident the Rev. Billy Graham for pushing what Bothwell says is a theocratic agenda.

Now, denizens of Internet message boards and the blogosphere are arguing over whether he can legally serve.

Edgerton said City Council should hold off swearing Bothwell into office until a constitutional question can be resolved.

"If they go ahead, then the city of Asheville and the board of elections could be liable for a lawsuit," said Edgerton, who is known for promoting "Southern heritage" by standing on streets decked out in a Confederate soldier's uniform and holding a Confederate flag.

Bothwell didn't respond Monday to requests for an interview, but he wrote in an e-mail to the Citizen-Times: "I am not 'an avowed atheist.'"

He has told the Citizen-Times in the past he believes in the Golden Rule, not a deity.

Bothwell labels himself an atheist on his MySpace page, though he wrote in an online post last week on fellow incoming councilman Gordon Smith's blog, Scrutiny Hooligans, that he prefers the term "post-theist."

Bothwell added: "I don't 'deny the being of Almighty God;' I simply consider the question of denial or acceptance irrelevant.

"Could make for a very interesting court case, seems to me."

Staff writer Dale Neal contributed to this report.

Additional Facts

TWO OATHS OF OFFICE

North Carolina officeholders, including the Asheville City Council members to be sworn in today, may take one of two oaths of office:

SWEAR:

"I, (name), do solemnly and sincerely swear that I will support the Constitution of the United States; that I will be faithful and bear true allegiance to the State of North Carolina, and to the constitutional powers and authorities which are or may be established for the government thereof; and that I will endeavor to support, maintain and defend the Constitution of said State, not inconsistent with the Constitution of the United States, to the best of my knowledge and ability; so help me God."

AFFIRM:

"I, (name), do solemnly and sincerely affirm that I will support the Constitution of the United States; that I will be faithful and bear true allegiance to the State of North Carolina, and to the constitutional powers and authorities which are or may be established for the government thereof; and that I will endeavor to support, maintain and defend the Constitution of said State, not inconsistent with the Constitution of the United States, to the best of my knowledge and ability."

Affirming, rather than swearing, also exempts an officeholder from a requirement in North Carolina law to "lay his hand upon the Holy Scriptures, in token of his engagement to speak the truth and in further token that, if he should swerve from the truth, he may be justly deprived of all the blessings of that holy book and made liable to that vengeance which he has imprecated on his own head."

Asheville City Council swearing-in
When: 5 p.m. today.
Where: Council chambers, City Hall.

War on Solstice? Celebrate!

(Cranford, NJ). 'Tis the season for celebrating, and we should all rejoice, according to American Atheists, Inc. As President Ed Buckner notes, "Claims abound that both Thanksgiving and Christmas are Christian in origin, but in fact both are grounded in non-Christian ideas and rituals that the churches have co-opted for their own purposes.

CHRISTMAS - Christianity is not the first, nor even the tenth religion to co-opt the Winter Solstice as their own holiday. For example, the Pagan festival of Yule (as in 'Yuletide') was a celebrated winter event centuries before Jesus' alleged birth. Indeed, nearly every tradition currently associated with Christmas has non-Christian roots.

As an educational organization, American Atheists urges all Christians to ask their ministers why December 25 was chosen to celebrate Jesus' birth (enjoy the hemming and hawing).

WINTER SOLSTICE the celestial event that started it all has been measured and celebrated since man first looked up. The solstice affects all life on earth, and the human traditions surrounding it are rich and plentiful.

While Christmas is a Christian holiday, the Solstice is the real 'reason for the season', and it belongs to everyone. A small, well-funded, and vocal minority of Christians are unhappy with the fact that their holiday has not totally eclipsed all others. They want all other celebrations squashed out, in an effort to make the season uniquely

Christian, and organize protests and boycotts against any company which promotes an all-encompassing tolerant attitude ("Happy Holidays" vs "Merry Christmas").

American Atheists acknowledges that such views are only shared by an ignorant and bigoted minority of Christians, but at the same time we look to the more tolerant Christians to quell this attitude.

As it is with Islam, the health and growth of Christianity depends on those within the church.

Atheists and others who demand strict separation of church and state seek only to prevent government agents from deciding, for anyone, whether or how to celebrate the season.

The multitude of seasonal celebrations underscores the importance of the government's neutrality.

Atheists enjoy parties, celebrations, presents, and life.

To those who celebrate America's diversity, we extend our heartfelt wishes for a wonderful season.

To those who selfishly try to claim the whole season as their own, we wish a lousy one.

What to do during the Christmas season?

December marks key religious holidays for religious groups in America, particularly with the Christian celebration known as "Christmas."

A growing segment of Americans, however, do not embrace religion. Surveys indicate that nearly 15% of us embrace "no religion."

Within this category (known as "the seculars") are Millions of Atheists, Freethinkers, Humanists and others.

They are increasingly visible, especially over the debate dubbed "the war on Christmas."

There are now over 270 billboards throughout the country carrying messages like "It's OK to not believe," and "Be Good for Goodness Sake."

Many of these nonbelievers celebrate a remarkable natural event -- the Winter Solstice, that time of the year when the sun reaches its lowest point in the annual journey across the sky as seen from the Northern Hemisphere.

The 2009 Solstice occurs on Monday, December 21.

Long before the alleged birth of Jesus Christ, humans observed the Summer and Winter Solstices as markers in the routine of daily life.

Many nonbelievers enjoy parties with friend and family, giving gifts, even putting up decorations -- including Solstice trees -- to mark this event.

Madalyn Murray O'Hair, founder of American Atheists, called for the recognition of Solstice and Equinox as "natural holidays" uniting all of humanity, an alternative to the disputatious religious celebrations of competing faiths.

Today, American Atheists complements its mission on behalf of civil rights and state-church separation with efforts to encourage the cultural shift toward the recognition and celebration of the Winter Solstice.

We sell books, decorations, and our famous Winter Solstice Greeting Cards (http://atheists.org/atheism/solstice)

If your news organization would like further information on the growing celebration of Solstice in America, feel free to contact us.

We can also refer you to some of the many, many Atheist families throughout the nation that observe this "natural holiday," and celebrate life, friends, families and nature.

Proposal for An International De-Baptism Day or A World Apostasy Day

To secular associations around the world

Dear Friends,

Ten years ago our association obtained legal recognition of the Italian citizen's right to renounce the religion to which he or she formally belongs.

Since then we estimate that between fifteen thousand and twenty thousand Italians have officially withdrawn from the Catholic Church, thus drawing attention to an act that is now referred to in Italian as sbattezzo or 'debaptism'.

Unfortunately we are not able to furnish exact figures on the number of persons who have taken this step, because every request is presented by an individual rather than by an organization, and because other groups (some of them connected with other religious denominations) have begun promoting the practice as well.

Our estimates are based on the number of persons who have visited our site and downloaded the form that UAAR has prepared (at present, more than four thousand per month) and the number of citizens who have contacted us for information specifically on this point (an average of five per day).

In order to better understand the dimensions of the phenomenon, which reflect significant developments in contemporary society, and to raise public awareness, in 2008 UAAR organized the first National Debaptism Day (25 October), during which 1,032 citizens (most of them members of our organization) participated by submitting their request to be debaptised.

This was followed by the second National Debaptism Day held on 25 October 2009 in which 820 citizens (the majority of whom were not members of UAAR) participated.

The debaptism movement is attracting increasing interest abroad as well as in Italy.

Below you will find a list of links to reports in the international media on this phenomenon.

The French media (France Press and Channel 3) mistakenly referred to an "international debaptism day". As yet no such event has yet been organized, but it seems to us an excellent idea.

If in 2010 secular associations around the world could coordinate an international day of apostasy, we believe that the public impact would be considerable.

It is for this reason that we are contacting you. We are eager to know whether the idea is of interest and if you think it would be feasible.

If there is sufficient interest then we could decide in concert how to organize such an event.

With our warmest regards,
Raffaele Carcano
Secretary, UAAR

Uganda death penalty for gays

An Atheist public policy group today called up lawmakers linked to the Christian group supporting a Uganda death penalty for gays proposal, and a mega-church pastor who delivered the invocation at President Obama's inauguration to speak out about the controversial proposal.

Lawmakers in Uganda -- where homosexuality is already punishable -- have crafted legislation that would stiffen penalties and include even the sentence of death for The measure has been proposed by an official linked to the international Christian group that operates the notorious house on C-Street in Washington, DC which is a spiritual retreat and residence for key religious-right members of Congress.

Journalist Jeff Sharlet exposed the group in his best-selling book "The Family."

Ed Buckner, President of American Atheists, has encouraged an official government probe into the activities of the C-Street politicians, dubbed "the Christian Mafia."

"We need to hear where these officials stand on this outrageous legislation, and whether they intend to continue their close personal and political involvement with the Christian organization behind the C-Street residence," said Buckner.

Buckner also called upon Rick Warren, the mega-church pastor who delivered the invocation at President Obama's inauguration.

Warren, who has a record of anti-gay statements, has been trying to alter his public image and be seen as a more tolerant and moderate preacher.

"So far, he has backed off about making any definitive statement on the Uganda death penalty plan," said Buckner.

Dave Silverman, Communications Director and Vice President for American Atheists, suggested that the C-Street politicians -- a list which includes Reps. Zach Wamp, R-Tenn.; Bart Stupak, D-Mich.; Jim DeMint, R-S.C.; Mike Doyle, D-Pa.; and Sens. John Ensign, R-Nev. and Sam Brownback, R-Kan.-- need to clarify where they stand on the proposed Uganda legislation, and how this might affect their votes on gay rights legislation for Americans.

"If 'The Family' continues to support this strident anti-gay agenda, these American lawmakers -- who took an oath to support the Constitution of the United States -- should consider resigning, and speak out against this kind of bigoted sentiment," said Mr. Silverman.

Letters

Jesus is a total fabrication

"A brilliant case. Your work is first rate."
Gore Vidal

"I agree with you one hundred percent that the biblical Jesus is a total fabrication. I had always thought so as a hunch after some casual investigation, but you make the case beyond possible doubt."

Ralph Anspach, Distinguished Professor of Economics Emeritus, San Francisco State University.

"Yours is the first statement, since Albert Schweitzer's at the beginning of the 20th Century, that Christianity will have to surrender the historicity of Jesus."

Professor G.A. Wells, Birbeck College, University of London (Wells is one of the foremost biblical scholars in the world and the author of such classic works on Jesus as Did Jesus Exist?).

"The Case Against 'Jesus' is the most complete historical and archaeological examination of the "Jesus" character ever written.

Once you have read this book, you will be convinced beyond all doubt that the Jesus of the gospels is a totally contrived, imaginary character whose existence is comparable to Humpty Dumpty, the Wizard of Oz, Superman, and numerous other mythical characters.

This is a book that belongs on the shelf of every freethinker and, if at all possible, on the shelf of every member of the Christian clergy and theologian who has been indoctrinated into believing in the fairy tale of a realistic Jesus.

This book will contribute to a better understanding of what the early Christian religionists did in order to concoct one of the most devious deceptions in the history of civilization.

I cannot see how any religious apologist can find any opposing rational argument against the facts and history which Burton Wolfe so intelligently exposes in regard to the never was-never existed "Jesus" of the gospels."

Leland W. Ruble, Editor-Publisher, Perceptive Freethought

"You may not call yourself a scholar, but you certainly have done a great deal of honest scholarly research...It often takes so-called 'amateurs' such as yourself to get us so-called 'scholars' to see that the Emperor has no clothes!...You have many excellent scholars who support you in your view that no Talmudic reference to Jesus is trustworthy...Why would a Jew admit that Jesus even lived?...I believe that you are to be commended for stressing the importance of the issue of whether Jesus ever lived, inasmuch as the existence of Jesus is the sine qua non for Christianity..."

Louis H. Feldman, Professor of Classics, Yeshiva University, New York (Feldman is renowned as one of the foremost translators of the histories attributed to the First-Century historian Flavius Josephus, into whose works the early Catholics dumped brief forgeries referring to Jesus, James, and John the baptizer).

"The Case Against "Jesus" is the most important book on Christian religion ever produced.

It makes all other books on the subjects of Jesus and Christian religion irrelevant.

The book proves, by irrefutable evidence, that "Jesus Christ" is nothing more than an invention of ancient Hebrew scribes and that the entire New Testament consists of fiction.

The revelations in this book are shattering to the beliefs of Christians or anyone who has thought of the Jesus story as historical fact. The truth had to come out sometime, and now that Burton Wolfe has proved that the story is fiction, all believers will have to face that fact."

Susan B. Loebl, President, Boca Home Medical Supplies.

"When Burton Wolfe tackles a subject, he produces the definitive work on that subject. His book The Hippies (New American Library) was and remains the definitive book about that phenomenon. His book Pileup on Death Row (Doubleday) was and remains the definitive book on capital punishment and what causes the lengthy stays and appeals of prisoners under sentence of death. And now Wolfe has produced the definitive book on "Jesus" and Christian religion."

Michael C. Pantazis, President, MCP Real Estate/Investors Mortgage.

Order through your local book dealer via Ingram Book Group (the world's largest book distributor), online from Amazon.com or Barnes & Noble, or directly from the publisher (World Audience Publishers - http://worldaudience.org.

To get the book in e-book form at half the price of the print version, go to http://mindopeningbooks.com.

PRIVACY POLICY:

I protect your privacy as carefully as I would my own. I do not sell, trade, or pass on in any way, email addresses I have acquired. To be removed from my mailing list, hit your reply button and type "Remove" in the subject field. To obtain more information about me and any writing I have produced, contact me via my primary email address - bhwolfe(at)msn.com.

Burton H. Wolfe.

Gravitation

This is a link.

Geometria

Tämä on linkki.

Geometrian ylioppilastehtäviä

 1. Miksi vain yksi kolmesta säännöllisestä kaksoispyramidista on Platonin kappale?
 2. Voiko säännöllisestä kymmentahkoisesta kaksoispyramidista valmistaa nopan, jolla arvotaan numeroita 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9?

Tietojenkäsittelytieteen ylioppilastehtäviä

 1. Kirjoita FORTRAN-, Pascal-, C tai C++ kielinen ohjelma, joka etsii piin desimaalikehitelmästä piin kymmenen ensimmäisen desimaalin toitumisen.
 2. Laske aika, jonka kuluessa ajan tasalla oleva pelimikro löytää toistumisen 99%:n todennäköisyydellä.
 3. Tee Java- tai C# -kielinen ohjelma, joka suorittaa kohdassa 2 mainitun tehtäbvän.
 4. Laske aika, joka menee kohdan 2 tehtävään kohdassa 3 mainituilla ohjelmointikielillä.
 5. Arvioi Carl Saganin teoksessa Ensimmäinen yhteys (1985) esiintyvän ympyrää ja sen halkaisijaa kuvaavan ykkösnollaketjun löytymisaikaa 99 %:n todennäköisyydellä 11 - järjestelmässä maailman tällä hetkellä nopeimmalla tietokoneella (liitteessä ilmoitetaan maailman nopeimman tietokoneen ominaisuudet).

Hyssälän oppi

Aktuaaria (aktuaaritutkinnon suorittanutta vakuutusmatemaatikkoa) ei enää nykyään voida asettaa sosiaali- ja terveysministeriön johtajan virkaan siitä syystä, että aktuaari ei Hyssälän mukaan ymmärrä, mihin suuntaan vakuutusyhtiöiden laskelmia saa vääristellä.

Tarmo Pukkila, tilastotieteilijä, oli kelvoton johtaja siitä syystä, että hänellä on tunnetusti huono käsiala, nimikirjoituksesta ei saa ilman selvennystä selvää,

kirjoittaa nimimerkki Entinen aktuaari

Kirkon sijoituksista vain 14 prosenttia kotimaassa

Evankelisluterilaisen kirkon sijoituksista vain 14 prosenttia on kotimaassa, kertoo Aamulehti. Kirkon keskusrahastolla on hoidossaan neljä rahastoa, joissa on yhteensä 690 miljoonaa euroa.

Teloitusvideoista ehdollista vankeutta helsinkiläismiehelle

Teloitusvideoiden pitäminen nettisivulla toi 32-vuotiaalle helsinkiläismiehelle ehdollista vankeutta. Mies piti verkkosivuillaan helmikuusta 2006 lähtien viime vuoden loppupuolelle asti islamilaisten ääriryhmien kuvaamia videoita, joissa ihmisiä teloitetaan ampumalla tai leikkaamalla uhrilta pää irti. STT

Tammi jättää islamilaisen puolueen terrorismikiistan vuoksi

STT Suomen islamilaisen puolueen julkisuuteen tuonut Abdullah Tammi ilmoitti lauantaina eronneensa puolueen puheenjohtajan paikalta. Tammen ja puolueen hallituksen muiden jäsenten välille oli tullut kiistaa, kun Tammi otti kantaa terrorismia vastaan.

Espanjassa valmistellaan krusifiksien poistamista kouluista

Espanjassa on otettu ensimmäinen askel krusifiksien kieltämiseksi kouluissa. Maan parlamentin valiokunta kehotti hallitusta soveltamaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen äskeistä päätöstä äänin 20–16.

Saksalaispoliitikko: Muslimien pidättäydyttävä silmäänpistävistä moskeijoista

Kristillisdemokraattista CDU-puoluetta edustava saksalaispoliitikko Volker Bouffier sanoo, että Saksassa asuvien muslimien on pidättäydyttävä rakentamasta liian massiivisia tai silmäänpistäviä moskeijoita. Osavaltioiden sisäministerit aikovat hänen mukaansa vedota asiassa maan muslimiyhteisöön.

Poliittinen tietokilpailu

 1. Esko Aho palkittiin Nokian johtajan viralla. Millä viralla Matti Vanhanen palkitaan?
 2. Mistä johtuu, etteivät evankelis-luterilaiset kunnallispoliitikot olleet jäävejä antaessaan evankelis-luterilaiselle kirkolle kappelin paikan Helsingin ydinkeskustasta Kampista?
 3. Mistä johtuu, että Helsingin evankelis-luterilaiset poliitikot eivät ole sataan vuoteen löytäneet paikkaa uskonnottomien hautausmaalle?

IS: Hautajaiskaappaus!

Ilta-Sanomat: Hautajaiskaappaus! 28.12.2009

28-vuotiaan miehen kristilliset hautajaiset saivat yllättävän käänteen Helsingissä, kun vainajan muslimisukulaiset saapuivat haudalle ja ottivat hautajaiset johtoonsa.

Paikalle Malmin hautausmaalle saapui myös imaami, joka luki hautarukouksen arabiaksi, piti puheen englanniksi ja pyyhki pastorin kappelissa muotoileman hiekkaristin pois arkun päältä.
- Minusta tuntui, etä he ottivat hautajaiset haltuun. Pääsimme haudalle asti, ja siellä yllättäen pusikoista suomalaisten kantajien tilalle tulivat muslimimiehet, jotka alkoivat imaamin johdolla suorittaa toimitusta, kertoo kristillisen siunauksen toimittanut Herttoniemen seurakunnan pastori Jukka Simoila.

28-vuotias vainaja oli kääntynyt kristityksi joulukuussa 2008 ja mennyt naimisiin kristillisin menoin viime kesänä. Hänen isänsä oli muslimi.

Vainaja kuoli vakavaan sairauteen syyskuussa ja oli itse toivonut kristillisiä hautajaisia. Miehen kristitty vaimo ja anoppi hoitivat hautajaisjärjestelyt, koska muslimisukulaiset eivät halunneet olla niissä mukana. Ainoa muslimien esittämä toive oli se, että vainajaa ei polttohaudattaisi.

Vapaa-ajattelijat ovat entistä sopuisampia

Vapaa-ajattelijain liiton imago on parantunut eikä riitoja ole

väittävät erityisesti Tampereen vapaa-ajattelijat. Kuitenkin liitossa liikkuu

Hullunkurisia kirjeitä

kuten seuraava:

Heljä Pekkalin
Killingintie 4 B 19
45700 KUUSANKOSKI
puhelin 040704 4638
sähköposti helja.pekkalin@pp.inet.fi

Vapaa-ajattelijain Liitto ry
Liittovaltuusto
Liittohallitus

AVOIN KIRJE

Haluan lähestyä teitä avoimella kirjeellä Vapaa-ajattelijain Liiton viime aikojen tapahtumien johdosta.

Kuten varmaan tiedätte, olen Kouvolan Vapaa-ajattelijat ry:n pitkäaikainen puheenjohtaja ja toiminut myös Vapaa-ajattelijain Liitto ry:n liittohallituksessa jo puheenjohtaja Erkki Hartikaisen aikana.

Nykyisin toimin myös Vapaa-ajattelijain Liitto ry:n taloudenhoitajana.

Olen erittäin hämmästynyt liittovaltuuston kokouksen (21.11.2009) päätöksistä ja kyseenalaistan ne. Ovatko päätökset laillisia vai laittomia, se ratkennee aikanaan.

Kuinka liittovaltuustolla on pokkaa potkia minut ulos liittohallituksesta ja valita Paula Vasama liittohallitukseen varajäseneksi? Aivan uskomatonta!

Liittokokous valitsi minut hallitukseen varajäseneksi. Vielä viime hallituskaudella oli se käytäntö, että jos varsinainen jäsen syystä tai toisesta on estynyt hoitamaan tehtäviään tai eroaa, on hänen varajäsenensä astunut hänen tilalleen.

Näin kävi kun Raimo Väisänen erosi varsinaisen jäsenen tehtävistä vedoten luottamustoimiensa runsauteen, niin liittovaltuusto nimesi automaattisesti hänen varajäsenensä Anneli Laakkosen hänen tilalleen kunnioittaen näin liittokokouksen päätöksiä.

Tällä kertaa minun tapauksessani onkin asia aivan toinen. Olen kuullut itseäni nimitettävän vittumaiseksi akaksi, noita-akaksi ja vanhaksi kommariksi ja otan mielihyvin ja jopa ylpeydellä nämä nimitykset vastaan, mutta….!

Onko teillä valtuutetuilla aikaa vähän mietiskellä päätöksiänne ihan omassa rauhassanne, katsokaa itseänne välillä peiliin ja kysykää itseltänne, oletteko olleet johdateltavissa vai ihan itsenäisesti nämä päätöksenne tehneet?

Kuulin kyllä jo elokuussa valtuuston puheenjohtaja Olavi Korhoselta, että on ollut puhetta (siis keiden kesken?), ettei minulle hallituspaikkaa suoda, mutta sanoin Olaville, että valtuuston kokoushan on vasta marraskuussa, kuinka nämä asiat ovat jo nyt päätetty ja ilman kokousta!!!!

Nyt ymmärrän, miksi Olavi kehotit minua olla tulematta valtuuston kokoukseen! Paskan marjat olit huolissasi minun juuri operoidusta jalastani, kyllä minä nyt sinun motiivisi tiedän.

Mitä tulee herrojen Eino Huotari ja Aki Räisäsen toimiin koskien salassa liittohallitukselta kirjoitettua ”työtodistusta” Paula Vasamalle, olen vielä enemmän tyrmistynyt! Petri Karisman sanoja lainaten: ”Työtodistuksen sisältö on täyttä sontaa”!

Nyt ymmärrän, miksi Akia ei ole näkynyt hallituksen kokouksissa, on ehkä häntä hieman hävettänyt toimia hallituksen selän takana. Nämä molemmat herrat ovat menettäneet luottamukseni. Osaisitte edes hävetä ja pyytää anteeksi.

Mietin vain, onkohan kyseessä mahdollinen lainrikkomus, ainakin näyttöä on hallituksen selän takana toimimisesta ja vallan väärinkäytöstä.

Tämä kirje on minun kirjeeni minun nimissäni, mutta yhdistyksemme hallitus kokoontuu vielä ennen vuoden vaihdetta ja tulemme laittamaan liittovaltuustolle aivan virallisenkin nootin allekirjoituksineen.

Kehotan valtuutettuja ja erityisesti valtuuston puheenjohtajaa perehtymään yhdistyslakiin ja liiton sääntöihin. Onkohan jotakin jäänyt huomaamatta vahingossa?

Olen liiton tehtävissä mukana ollessani törmännyt mm. seksuaaliseen ahdisteluun, jota aluksi pidin vitsinä, mutta se olikin ihan täyttä totta. Tämä herra liittovaltuutettu on käyttäytynyt muitakin naisia (liiton) kohtaan törkeästi. Viimeksi Kotkan Kesäpäivillä. Pillua emme jakaneet hänelle emmekä tule jakamaan.

Kuulin myös liiton työntekijä Niina Liljanderilta, että Ulla Kindstedt-niminen henkilö Karkkilasta oli soittanut liiton toimistoon 23.11.2009 ja vaatinut, että pääsihteeri Eino Huotarille teetetään avain liiton toimistoon.

Eipä ollut avainta edelliselläkään pääsihteerillä Jori Mäntysalolla.

Tämä Ulla on kaiketi se henkilö, joka Kotkan kesäpäivillä käveli Erkki Hohenthalin vierellä.

Ulla olikin ainut vapareista, joka ei minua tervehtinyt saati noteerannut. Olen kyllä myös ainoa, jolle hän ei ole soittanut koskien Paula Vasaman erottamista liiton tehtävistä.

Ulla lienee Paula Vasaman täti ja oli valitsemassa Paulaa viime liittovaltuuston kokouksessa liittohallituksen varajäseneksi!

Kouvolassa 4.12.2009

Heljä Pekkalin

Yleisöltä

Paskantamisoikeus takaisin ihmisoikeuksiin

Periyar Erode Venkata Ramasamille on pystytetty Tamil Nadun osavaltioon Intiaan patsaista, joissa lukee "No God" (jumalaa ei ole olemassa).

Tamil Nadun julkisissa käymälöissä asioimisesta maksetaan.

Vaikka Tamil Nadussa puhutaan "vihreästä vallankumouksesta", siellä ei ole vihreää puoluetta, joka vaatisi paskantamisen maksulliseksi ja korottaisi koko ajan paskantamisen hintaa.

Vaikka on ilmiselvästi hyvin vaikeaa järjestää maailman lisääntyvälle väestölle lisää ruokaa, paskantamisoikeus on sitäkin helpompaa järjestää.

Suomessa vielä toisen maailmansodan jälkeen monet korpiseutujen entiset torpparit paskansivat pienen navettansa ulkona olevalla tunkiolla sijaitsevalla riu'ulla. Heitä ei yhtään hävettänyt, jos naapuri sattui kulkemaan ohi, tapana oli jopa vaihtaa muutama sana naapurin kanssa.

Maaseudulla ensimmäiset paskahuusit tulivat navetan taakse tai päätyyn puuseppien perheisiin. Paska kompostoitui ja levitettiin pelloille samoin kuin karjan ja hevosten lanta.

Virtsaaminen suoritettiin talon nurkan takana.

Näissä paikoissa kasvillisuus on nykyään runsasta. Viime kesänä mitattiin runsaasti yli kahden metrin pituisia maitohorsmakasvustoja edemenneiden navettojen paikoilta ja ympäristöissä. Kuitenkin juomavesi sadan metrin päässä olevassa lähteessä saattoi olla erinomaista.

Nyt entisten torpparien ja pienviljelijäin jälkeläiset on pantu vihreiden ja keskustalaisten (entiset maalaisliittolaiset) toimesta tiukille. Puhdistuslaitosten rakentaminen esimerkiksi kesämökkinä toimivan vanhan talon paskoja ja virtsaa varten maksaa enemmenän kuin koko talo.

On siis viisasta noudattaa Arto Paasilinnan kirjan neuvoa ja polttaa tällaiset talot.

Huomatkaa, että talojen polttaminen metsäpalovaroituksen aikana on kiellettyä.

Maa- ja metsätalousministeriö suosittaa talojen polttamista helmikuussa, jolloin maassa on todennäköisiimmin lunta.

Talojen polttajien ei kannata jäädä odottamaan kasvihuoneilmiön etenemistä, voi käydä niin, että talojen polttaminen jää tekemättä ja tontitkin myydään pakkohuutokaupoissa isojen talojen isännille (jotka kuskaavat satojen lehmien jätteet edelleen pelloilleen).

kirjoittaa nimimerkkki Kaukaa viisas

Joukuun mietelause

Elämä ilman aittaa on kuin pilvinen päivä.

Vastine joulukuun mietelauseeseen Jumalaton-lehdessä:

Varastoaittani palon jälkeen
näen nyt entistä paremmin
nousevan kuun

Ateismin määritelmä

George H. Smithin ontologinen ateismin määritelmä:

Ateismi on väite: jumalaa tai jumalia ei ole olemassa

Tässä määritelmässä on määritelty olemassaoloa koskeva eli ontologinen käsitys. Jumala joko on olemassa tai ei ole olemassa. Mitään olemassaolon ja olemattomuuden välimuotoa ei ole.

Teismi on väite: jumala tai jumalia on olemassa

Deismi (jumala on olemassa, mutta ei puutu maailmanmenoon) ja panteismi (jumala on sama kuin maailmankaikkeus) ovat tämän mukaan teismiä

Inhimillinen tieto siitä, mitä on olemassa, on vajavaista. Joku saattaa pitää varmana, että jumalaa tai jumalia ei ole olemassa. Joku toinen saattaa pitää varmana, että jumala tai jumalia on olemassa. Joku kolmas voi olla epävarma siitä, onko jumalaa tai jumalia olemassa vai ei.

Ateistin määrittelemä

Ateisti on henkilö, jonka mielestä ateismi on tosi.

Agnostikon eli jumalaongelmaisen määritelmä

Agnostikko eli jumalaongelmainen on henkilö, joka ei mielestään tiedä, onko ateismi tosi vai onko teismi tosi.

Uskonnon määritelmä

Uskonto on järjestäytynyttä teismiä.

Ne käsitykset joissa ei ole jumalia, eivät ole tämän määritelmän mukaan uskontoja.

Raamatun ristiriidat

Lukeaksesi napauta tästä.