Jumalaton kulttuurilehti 42
Godless Culture Magazine 42


Syyskuu 2009
September 2009


Julkaisija: Suomen ateistiyhdistys ry
Sähköposti: info@ateismi.fiPublisher: Atheist Association of Finland
E-mail: info@ateismi.fiVerkkojulkaisun vastaava toimittaja fil. maist. Erkki Hartikainen

Editor of the net magazine: Erkki Hartikainen, MA

Tämä on viimeksi päivitetty 27.9.2009.
Last uppdate 9/27/2009.

Tärkeät asiat:
Important things:

14 kirjaa suomeksi
14 books in Finnish

Elämänkatsomustieto
Life View (in Finnish)

Sanasto
Sanasto

Peruskoulu
et1-2 et3 et4 et5 et6 et7 et8 et9

Lukio
et10 et11 et12 et13 et14

Elämänkatsomiustieto, kotisivu
etkirjat

Dictionary of Atheism

Physics pages of Pekka T. Laakso

Tilaa kirja

Sisällysluettelo Contents

 1. Sisällysluettelo Contents
 2. Pääkirjoitus Editorial
  1. Blasphemy law of Finland
  2. Finnish politician sentenced for blasphemy
  3. Biggest newspaper in Finland for blasphemy law
  4. Bigges newspaper in Finland for Halla-Aho's sentence
  5. Criticism grows over Yale Muhammad censorship
  6. Jumalanpilkkalaki on pikaisesti kumottava
  7. Kulttuuri(poliittisista) ohjelmista
 3. Aceh passes adultery stoning law
  1. About 98% of Aceh's population is thought to be Muslim
  2. 'Moral degradation'
 4. Secular moral support in health care
 5. Should the motto "In God We Trust" be removed from U.S. currency?  
  1. A comment
 6. Muslims Press for School Holidays in New York City
 7. The moment a teenage girl was stoned to death for loving the wrong boy
 8. New blasphemy trial in Finland
 9. Previous blasphemy sentence in Finland
 10. Atheists: Kentucky appeal of Homeland Security case is waste of money
 11. Gravitation
 12. Geometria
 13. Heikki Orsila kieltää kaiken uskonnottoman koulun puolustamisen
  1. Filosofi Janne Vainio kirjoitti
  2. Heikki Orsila vastasi Janne Vainiolle
 14. Arvonlisävero puolueille ja poliitikoille annettaville yhteisölahjoituksille
 15. Tiede
  1. Miksi Neanderthalin ihmiset kuolivat sukupuuttoon?
  2. Psykologian kysymyksiä
 16. Talousjumaluusopin kysymyksiä
 17. Muut lehdet
  1. Hautaaminen on Suomessa kallista
   1. Kansalliset markkinat ja EU-yhteistyön puute pitävät hinnat korkealla kaikkialla Euroopassa
   2. Vertailu vaikeaa
   3. EU ei kunnioita vainajia
   4. Hautausala Suomessa
   5. Arvopaperisijoitukset romuttivat kirkon tuloksen
   6. Liikevaihdoltaan kirkko on samaa kokoluokkaa kuin Alko
   7. Velat eivät paina
   8. Kirkko on ylikapitalisoitunut
   9. Kirkon talouden vahvuudet...
   10. ... ja heikkoudet
   11. Kirkko numeroina
   12. Varakkaimmat seurakunnat
 18. Vihreä teko
 19. Tapahtui Vapaa-ajattelijain liitossa
 20. Joukossa tyhmyys tiivistyy
  1. Marie Jean Antoine de Condorcet'n 1700-luvulla esittämä käsitys
 21. Suomalainen uskoo Jumalaan
 22. Tackade Gud – krossades under altaret
  1. Ville tacka Gud
  2. Krossades under altaret
 23. Kirkko irti valtiosta ja yliopistosta!
 24. Veronmaksajien rahoja Paavo Väyrysen kirkon tekoon
 25. Jyrki Virolaisen blogi
  1. Halla-ahon oikeudenkäynti
 26. Vasarahammer Jyrki Virolaisen kirjoituksesta
  1. Kiihotus ja tuomio kirjoituksesta
  2. Milloin Suomeen saadaan sharia?
  3. Lisää monikulttuuria
  4. Suomen oikeuslaitos soveltaa jo sharian jumalanpilkkasäädöksiä
 27. Halla-aho tuomittiin sakkoihin uskonrauhan rikkomisesta
 28. Muhammed ei näyttäytynyt kuvaajille
 29. Kuukauden palindromi
 30. Kuukauden runo
 31. Kuukauden vääryys
 32. Yalen yliopisto poisti Muhammed-piirrokset kirjasta
 33. Mukavaa
 34. Ateismin määritelmä
 35. Ateistin määrittelemä
 36. Agnostikon eli jumalaongelmaisen määritelmä
 37. Uskonnon määritelmä
 38. Raamatun ristiriidat

Pääkirjoitus Editorial

Blasphemy law of Finland

Erkki Hartikainen 9/1/2009

Section 10 - Breach of the sanctity of religion (563/1998):

A person who

(1) publicly blasphemes against God or, for the purpose of offending, publicly defames or desecrates what is otherwise held to be sacred by a church or religious community, as referred to in the Act on the Freedom of Religion

(267/1998), or

(2) by making noise, acting threateningly or otherwise, disturbs worship, ecclesiastical proceedings, other similar religious proceedings or a funeral, shall be sentenced for a breach of the sanctity of religion to a fine or to imprisonment for at most six months.

Finland should abolish the blasphemy law!

Finnish politician sentenced for blasphemy

Finnish politician Jussi Halla-Aho has been sentenced for blasphemy, after he wrote on his blog (halla-aho.com/scripta) that Mohammed was a paedophile. Mohammed married his third wife, Aisha, when she was a child.

The sentence was a fine of 30 days salary.

Biggest newspaper in Finland for blasphemy law

Helsingin Sanomat, the biggest newspaper in Finland, writes 2009/09/09 that the balsphemy law is OK.

Bigges newspaper in Finland for Halla-Aho's sentence

Helsingin Sanomat, the biggest newspaper in Finland, writes 2009/09/09 that the Dr. Halla-Aho's sentence is OK.

Criticism grows over Yale Muhammad censorship

Yale University Press has come under heavy criticism for removing images of the prophet Muhammad from a book it is publishing.

Jumalanpilkkalaki on pikaisesti kumottava

Erkki Hartikainen 1.9.2009

Suomessa on edelleen voimassa seuraava jumalanpilkkalaki:

10 §
Uskonrauhan rikkominen

Joka

1) julkisesti pilkkaa Jumalaa tai loukkaamistarkoituksessa julkisesti herjaa tai häpäisee sitä, mitä uskonnonvapauslaissa (267/1922) tarkoitettu kirkko tai uskonnollinen yhdyskunta muutoin pitää pyhänä, tai

2) meluamalla, uhkaavalla käyttäytymisellään tai muuten häiritsee jumalanpalvelusta, kirkollista toimitusta, muuta sellaista uskonnonharjoitusta taikka hautaustilaisuutta,

on tuomittava uskonrauhan rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Kun valtakunnansyyttäjä Mika Illman on useita kertoja määrännyt nostettavaksi syytteitä islamin arvostelusta, ja kun jopa vankilatuomioita on annettu, jumalanpilkkalaki on pikiasesti kumottava.

Valtakunnansyyttäjä on tulkinnnut jumalanpilkkalakia niin, että myös islamille kiusallisten tosiasiain esittäminen on muslimeja loukkaavana rikollista.

Kun tosiasiain esittämisestä tuomitaan vankilaan, ollaan tellä, joka johtaa takaisin pimeään keskiaikaan.

Kulttuuri(poliittisista) ohjelmista

Erkki Hartikainen 1.9.2009

Kun olin 1970 - luvun loppupuolella silloisen Vapaa-ajattelijain liiton pääsihteerinä, edesmennyt Alli Lehtisalo ehdotti, että järjestölle laadittaisiin kulttuuripoliittinen ohjelma. Asiaa tarkemmin miettimättä ilmoitin, että sellainen kirjoitetaan, ja kirjoitin sen seuraavaa liittohallituksen kokousta varten.

Toki ohjelma käytiin tarkasti läpi liittohallituksessa.

Se julkaistiin Vapaa Ajattelijassa ja löytyy vanhoista lehdistä.

Kun Kari Saaresta tuli 1990 - luvulla liiton puheenjohtaja, hän syystä tai toisesta käynnisti kulttuuriohjelman kirjoittamisen. Minulle hän lainasi Mario Bungen kirjan emergentistä materialismista, jotta pysyisin ajan tasalla.

Pelästyin hieman hanketta, sillä käsittäkseni hankkeen taustalla oli ihmisiä, joiden mielipiteistä en ole koskaan pitänyt.

Olin hyvin yllättynyt nähdessäni lopputuloksen. Se oli paljon parempi kuin olin uskaltanut kuvitella. Erityisesti siveysajattelun (moraalifilosofian) osalta kunnia kuuluu Kimmo Sundströmille, joka on suorittanut käytännöllisen filosofian cum lauden (Kimmo on suorittanut täysin pistein sosiologian laudaturin, mikään "konttorirotta" Kimmo ei ole).

Suomen ateistiyhdistys ry:llä ei ole kulttuuriohjelmaa. Järjestö ei aio sellaista laatiakaan. Ateistit ovat monista poliittisista ja mielipideasioista eri mieltä, ja olisi ateistien tarpeetonta hajoittamista laatia ohjelmia, joista ei voida olla yhtä mieltä.

Ympäripyöreiden ohjelmien laatimisen jätämme puoluepoliitikoille.

Aceh passes adultery stoning law

BBC, September 14th 2009

About 98% of Aceh's population is thought to be Muslim

Indonesia's province of Aceh has passed a new law making adultery punishable by stoning to death, a member of the province's parliament has said.

The law also imposes severe sentences for rape, homosexuality, alcohol consumption and gambling.

Opponents had tried to delay the law, saying more debate was needed because it imposes capital punishment.

Sharia law was partially introduced in Aceh in 2001, as part of a government offer to pacify separatist rebels.

A peace deal in 2005 ended the 30-year insurgency, and many of the former rebels have now entered Aceh's government, which enjoys a degree of autonomy from the central government in Jakarta.
   
The legislation was passed unanimously by Aceh's regional legislature, said assembly member Bahrom Rasjid.

"This law will be effective in 30 days with or without the approval of Aceh's governor," he said.

The governor of Aceh, a former rebel with the Free Aceh Movement, is opposed to strict Sharia law. He had urged more debate over the bill.

'Moral degradation'

Married people convicted of adultery can be sentenced to death by stoning. Unmarried people can be sentenced to 100 lashes with a cane.

Previously, Aceh's partially-adopted Sharia law enforced Muslim dress codes and mandatory prayers.

"This law is a preventive measure for Acehnese people so that they will avoid moral degradation," said Moharriyadia, a spokesman for the Prosperous Justice Party.

A new parliament will be sworn in next month, after local polls saw the moderate Aceh Party win the most seats in the provincial assembly.

The Aceh Party has said it will review the law once the new parliament is sitting.

"It needs more public consultation. We need to involve the ulemas - the Islamic clerics - in drafting the law," said Adnan Beuransah, a spokesperson for the Aceh Party.

About 90% of Indonesia's 235 million people are Muslim, practising a moderate form of the religion.

Secular moral support in health care

At the Hospital "Le Molinette" in Turin everything is set; beginning in October a non-religious volunteer will be available to offer comfort and moral support to patients and family members who request such assistance.

This is the result of an agreement worked out between the hospital and UAAR, which defines secular moral support as follows:

"Qualified and sensitive assistance furnished by atheist and agnostic individuals who, within the health care institution, will help patients explore such existential issues as the meaning of illness, life and death."

This theme/project has also been discussed at the first national conference of non-believers, on Saturday, September 19th.

"Juridically, non-religious moral support must be assimilated with considered equivalent to religious spiritual assistance," the agreement specifies, "given that secular convictions in the area of spirituality represent an objectification/expression of the freedom of religion that is equally protected by article 19 of the Constitution.

For this reason moral help and guidance for atheists and agnostics must be considered to form an integral part of general patient care."

The Hospital "Le Molinette" already has in place and at the disposition of patients, non-Catholic spiritual advisers belonging to different religious faiths, as well as a room set aside for quiet meditation for persons of any belief system.

The only thing lacking was non-religious moral support, and as of October the hospital will be fully provided in this sense, in line with health care institutions in many countries in northern Europe.

Secular moral support in health care institutions, an article published in Il Corriere della Sera Italy's leading conservative newspaper, Il Corriere della Sera, on Thursday published an article by Erika Dellacasa on the news that a member of UAAR, Emilia Fabris, will be providing areligious help and guidance on a volunteer basis at the Hospital "Le Molinette" of Turin.

Ms. Fabris states that she has "followed a course [editor's note: organized by UAAR's Milan branch] given by a psychologist to prepare myself for this responsibility" and has declared that her goal is "to be there to listen. No one can claim to have in his or her pocket the answers to life's big questions."

Raffaele Carcano
segretario UAAR
www.uaar.it

Should the motto "In God We Trust" be removed from U.S. currency?  

* 17 136 218 responses
  
 • Yes. It's a violation of the principle of separation of church and state. 11%
 • No. The motto has historical and patriotic significance and does nothing to establish a state religion. 89%

A comment

At least here in Canada we don't have that problem - I wonder if [other] ultra religious countries, such as Saudi Arabia or Iran have a similar slogan on their currency?

Amazing how the religious dogma in the US has brainwashed the population according to this poll.

Horst Klaus, Canada

Muslims Press for School Holidays in New York City

The Wall Street Journal

By SUZANNE SATALINE

NEW YORK -- Muslims groups here are pressing city officials to close public schools on two of the faith's holiest days, just as schools do for major Jewish and Christian holidays. But the groups have yet to persuade the man in charge of New York City schools, Mayor Michael Bloomberg.

Muslim groups have asked the city to cancel classes on Eid Ul-Fitr, which marks the end of Ramadan, and Eid Ul-Adha, which marks the end of the annual pilgrimage to Mecca.

New York is one of many public-school systems now struggling with appropriate ways to recognize religious holidays for a diverse population. An estimated 100,000 Muslim children are enrolled in New York City schools, about 10% of the enrollment.

The matter has taken on a political aspect as Mr. Bloomberg, seeking a third term as mayor, has steadily courted the endorsement of a slew of ethnic groups. One city councilman said Muslims might withhold their votes if the mayor doesn't heed their wishes. Candidates are running in a primary Tuesday for the right to face Mr. Bloomberg, an independent, in the November election.

"This city is supposedly the most diverse city in the world. The city's laws and rules have to reflect that," said Councilman Robert Jackson, a Muslim from the borough of Manhattan. "I am hoping that pressure from the Muslim community will help Mayor Bloomberg decide, in the best interest of himself politically, to incorporate these two holidays."

The mayor often says children need to be in school more, not less, and that establishing more holidays would encourage every religious group to demand that their holy days be recognized. Children are required to attend school for at least 180 days a year in New York.

Other states have found a workable approach. Dearborn, Mich., where nearly half of the 18,000 students are Muslim, is believed to be the first city to close school on Muslim holy days, a spokesman said. Several cities in New Jersey now close school on the holy days.

After Muslims asked for school closings in Hillsborough County, Fla., the school board in 2007 approved a secular calendar that doesn't commemorate any religious holidays for the 189,000 students. Schools remain open on Good Friday, a Christian holiday, even though many students are absent, said Linda Cobbe, a spokeswoman. "There are so many religions we don't want to single out one or two," she said.

Mr. Bloomberg is still considering the Muslims' proposal. "He has charged a number of people with thinking about this," said Fatima Shama, the mayor's newly appointed immigrant-affairs commissioner, who is Muslim.

Dawn Walker, a spokesman for the mayor, said that because one Eid holiday falls on a Sunday this year and the other during what will be Thanksgiving break, city officials "have the time to take a careful look at it." But in future years, the holidays could fall on school days.

New York City schools close on major federal holidays, as well as the Jewish holy day of Yom Kippur. School recesses are scheduled during Christmas, Good Friday, Easter and Passover. City schools permit children to stay home on days when they are celebrating a religious holiday. "Accommodations are made for any student," a schools spokeswoman said.

Mr. Bloomberg has staked his reputation on running the schools and trying to raise academic performance. He took a great deal of heat for refusing to close all schools when hundreds of children and school staff fell ill this spring with the H1N1 flu virus.

The effort to recognize the two Muslim holy days got a boost when the city council passed a nonbinding vote in June calling for the city and the state to create the two school holidays.

Linda Sarsour, who lives in the borough of Brooklyn, said her three children feel slighted when they choose to stay home from class to practice their Muslim faith. Recognizing the holy days "is about being accepted in our community," she said.

Not every Muslim believes that creating official school holidays would serve Muslims well. "The second the schools get into the business of officially recognizing holidays, it gets into establishing religion," a potential constitutional problem, said Hussein Rashid, an Islamic scholar at Hofstra University. How would the city establish criteria for granting Muslims days off, but not Hindus or other groups, he asked.

The moment a teenage girl was stoned to death for loving the wrong boy

http://www.dailymail.co.uk/news/

As a horrifying video of the stoning went out on the Internet, the British arm of Amnesty International condemned the death of Du?a Khalil Aswad as "an abhorrent murder" and demanded that her killers be brought to justice.

Reports from Iraq said a local security force witnessed the incident, but did nothing to try to stop it. Now her boyfriend is in hiding in fear for his life. 

New blasphemy trial in Finland

Jussi Halla-aho, PhD, a Finnish blogger, politician and a City Council member, is to stand trial on August 25. He has been charged with blasphemy and incitement of an ethnic-group and ordered to stand trial for making statements on his blog about Somalis and about Islam's prophet being a pedophile.

Halla-aho's controversial text has been translated in English by blogger Tundra Tabloids.

More on Halla-aho: Finnish news, Jihadwatch, Gates of Vienna.

Previous blasphemy sentence in Finland

Click here.

Atheists: Kentucky appeal of Homeland Security case is waste of money

"We're ready to take this to the Supreme Court" says attorney Edwin Kagin.

An Atheist civil rights group today criticized the Kentucky Attorney General's office for appealing a case challenging laws that it says allowed the Commonwealth to establish religion.

Statutes passed after the September 11, 2001 faith-based attacks ordered the state Office of Homeland Security office to display a plaque citing dependence on God as an essential tool in fighting terrorism, and to incorporate that theme in its training materials.

American Atheists and 10 other plaintiffs filed suit; two weeks ago, a Circuit Court Judge rejected a state request to dismiss the case, and ruled in favor of the Atheists.

On Friday, the Kentucky Attorney General's Office announced that it would appeal. Edwin Kagin, National Legal Director for American Atheists, accused state officials of wasting money.

"We're in an economic crisis, and the Commonwealth of Kentucky continues to squander taxpayer revenue to defend a bad and unconstitutional practice."

Mr. Kagin challenged a claim by one state attorney that the plaque was "about God, not religion." "If this isn't a violation of state-church separation, what is?" Kagin added, "This case is all about whether the state has the right and duty to promote religion. I look forward to fighting this case all the way to the Supreme Court of the United States if necessary."

Ed Buckner, President of American Atheists, said that the suit is being watched closely across the country. "The outcome could determine if, and how far, states can go in promoting belief in a deity and sectarian religion," said Buckner.

"Saying that 'God is on our side' in the war on terror sends the message that millions of non-religious people -- Atheists, Freethinkers, Humanists and anyone else who does not believe in a god or attend church (roughly half of all Americans) -- is a slacker when it comes to being patriotic."

"As a military veteran, I resent that, and so do other non-believers who have worn the uniform and fought for this country."


Gravitation

This is a link.

Geometria

Tämä on linkki.

Heikki Orsila kieltää kaiken uskonnottoman koulun puolustamisen

...ja itse asiassa uskonnotonta koulua puolustavia kannanottoja ei pitäisi lausua edes vapaa-ajattelijoiden sisäisellä keskustelulistalla, koska sekin kuulemma on imagoa luova tavaramerkki ulospäin, ja jos joku erehtyy ajamaan uskonnotonta koulua, niin koko vapaa-ajattelijaliike siinä sitten leimautuu ikävästi räyhääjäliikkeeksi:

Filosofi Janne Vainio kirjoitti

Haloo! Missä on ymmärrys julkisen vallan ja yksityisten preferenssien  välisestä erosta?

Jos julkinen valta julistaa Suvivirren tai jonkin muun virren, niin tämä  on kategorisesti ERI ASIA kuin se, että jos minä itse yksityisesti  diggaan vaikka Elviksen parhaita gospel-piisejä. Minun  lempikappaleisiini kuuluu muun muassa Mylviksen "Peace in the Valley" ja  "Where Can I Go but to the Lord" - mutta raivostuisin siitä huolimatta,  jos sellaisia piisejä ja sanoituksia pantaisiin laulamaan peruskouluissa.

Eikö jumalauta mene jakeluun, että Suvivirsi on pakotettua  uskonnonharjoitusta, joka pitäisi kieltää euroopanlaajuisella  perustuslailla? Eikö jumalauta mene jakeluun, että on ERI ASIA, jos me  ateistit yksityisesti diggaamme ja kuuntelemme jotakin jonkin tietyn  uskonnon hengentuotetta?

Heikki Orsila vastasi Janne Vainiolle

Janne, älä ota tätä moitteena. Kirjoitukseni on vähän asian sivusta, mutta käytän suvivirttä esimerkkinä.

IMO, imagon vuoksi ei kannata nostaa haloota suvivirrestä. Se on perinnelaulu eikä suinkaan uskontunnustus. Perinteistä kiistely on huonoa imagoa, ja tässä asiassa ei juurikaan ole voitettavaa. Räyhääminen pienistä asioista pudottaa uskottavuutta.
Toki siinä on uskonnollista sanomaa, ja valitsisin itsekin toisen kappaleen, mikäli se voitaisiin vaihtaa. En usko, että koululaiset kokevat suvivirren kovin uskonnolliseksi.

Vapaa-ajattelijoiden pitäisi kiinnittää keskustelu suuriin epäkohtiin mistä suuri osa kansalaisista on meidän kanssamme samaa mieltä:
 •  kirkon ja valtion erottaminen - uskonnollisten yhdyskuntien erityisoikeudet pois laeista
 • uskontoja ei sovi tuputtaa ihmisille  - ei myöskään ateismia heidän  mielestään
 •  elämänkatsostiedon, hautaustoimi, ... kuntoon
Lähes kaikki mikä liittyy filosofiaan ja uskonasioihin on epäkiinnostavaa tai jopa poistyöntävää sanomaa.

Vaikka kyseessä on va-keskustelu, niin meidän pitäisi mielestäni huomioida sitä, että tarkoituksemme EI OLE puhua toisille vapaa-ajattelijoilla vaan ulkopuolisille. Tämä on mielestäni sumentanut monet keskustelut täällä. Pitäisi enemmän pohtia mitä ulkopuoliset ajattelevat meidän ajatuksistamme. Me kaikki varmastikin koemme suurin piirtein samat asiat hyviksi (ja huonoiksi).

Olen hieman huolestunut siitä, että tällä listalla (enkä nyt puhu Janne Vainiosta jonka viestiin vastaan) on sellainen henki, että räyhäämällä asiat paranevat. Se ei pidä paikkansa. Uskottavuutemme katoaa räyhäämällä. Varsinkin on huolestuttavaa, jos vapaa-ajattelijoihin alkaa liittymään jäseniä sen vuoksi että olemme viihteellinen räyhäorganisaatio. Sellainen organisaatio ei voi tehdä uskottavaa politiikkaa tai aatteelista toimintaa.

Heikki Orsila
Eroakirkosta.fi:n tiedottaja

Arvonlisävero puolueille ja poliitikoille annettaville yhteisölahjoituksille

Koska rikkaiden on halvempaa lahjoittaa paljon rahaa kannattamilleen puolueille ja poliitikoille yhteisöjen (yhtiöt, säätiöt, yhdistykset jne.) kautta kuin omista rahoista, joista on maksettu ainakin pääomatulovero 28 %, hallituspuolueet ehdottavat epävirallisen tiedon mukaan, että yhteisöjen poliittisille lahjoituksille asetetaan 28 %:n arvonlisävero.

Arvonlisäveron maksamatta jättämisestä tuomitaan veron kaksinkertaistamiseen. Arvonlisävero on suoraan ulosottokelpoista.

Tällä järjestelmällä saadaan Internetiin tosiaikaiset tiedot yhteisöjen puolueille ja poliitikoille antamista lahjoituksista.

Nimitys arvonlisävero on aivan oikea, näin saa niin hyvän hallituksen kuin rahalla saa, ja veropohjaa saadaan laajennettua mikä jarrurtaa  Suomen velkaantumista.

Tiede

Miksi Neanderthalin ihmiset kuolivat sukupuuttoon?

Uusimpien jumaluustieteellisten tutkimusten mukaan Neanderthalin ihmiset kuolivat sukupuuttoon siksi, että he rukoilivat vääriä jumalia.

Psykologian kysymyksiä

Onko kyky ymmärtää Humen giljotiini periytyvä vai opittu ominaisuus?

Talousjumaluusopin kysymyksiä

Miksi Jahve yksityisti Helvetin?

Muut lehdet

Hautaaminen on Suomessa kallista

Kansalliset markkinat ja EU-yhteistyön puute pitävät hinnat korkealla kaikkialla Euroopassa

Heli Satuli Kauppalehti 2009-09-14 Bryssel , sivu 7

Hautauskustannukset ovat Suomessa EU-maiden kärkitasoa. Suomen Hautaustoimistojen Liiton mukaan hautaus maksaa keskimäärin 3 500 euroa.

Ruotsissa hautauskuluista selviää kuluttajajärjestön selvityksen perusteella 1 800-2 000 eurolla.

Ranskassa hautauspaketti maksaa puolestaan noin 2 200 euroa, Britanniassa 2 300 euroa, Espanjassa 2 200-2 500 euroa ja Saksassa 3 000 euroa. Lähelle Suomen lukemia päästään Italiassa ja Portugalissa.

Vertailu vaikeaa

Hautaustoimistojen Euroopan järjestön European Federation of Funerals Servicen puheenjohtajan *Birgit Baltzerin* mukaan hintavertailu EU-maiden välillä on vaikeaa, sillä kansallinen lainsäädäntö ja etenkin kulttuurierot vaikuttavat kustannuksiin.

Esimerkiksi Italiassa vain seitsemän prosenttia ja Espanjassa alle kolmekymmentä prosenttia vainajista polttohaudataan, kun luku Pohjoismaissa on lähes 90.

Katolisissa maissa hautajaiset ovatkin Pohjoismaita näyttävämpi tapahtuma. Myös markkinoiden rakenne on erilainen.

Toisin kuin Pohjoismaissa, Keski- ja Etelä-Euroopassa alalla kilpailee sekä julkisia että yksityisiä krematorioita ja muita palveluntarjoajia. Osa kuluista on lisäksi hautaustoimistoista riippumattomia.

Krematoriot, seurakunnat, pitopalvelu, hautakivivalmistajat ja sanomalehdet ottavat osansa.

EU ei kunnioita vainajia

Taloustilanne on Baltzerin mukaan saanut asiakkaat vertailemaan enemmän myös arkkujen hintoja. Suomessa hinnoissa ei kuitenkaan hautaustoimistojen välillä juuri eroja löydy.

Suurin osa alan toimijoista kuuluu Suomen Hautaustoimistojen Liittoon. Liiton jäsenet puolestaan omistavat arkunvalmistuksen ylivoimaisen markkinajohtajan SHT-Tukku Oy:n.

Vuonna 2005 Suomessa kuolleista 47 800 ihmisestä 30 000 siunattiin ja haudattiin SHT-Tukun valmistamassa arkussa.

Kansalliset markkinat ja eurooppalaisen yhteistyön puuttuminen aiheuttavat ongelmia myös hautaustoimistoille.

Akuutein niistä liittyy vainajien kuljetukseen, vapaa liikkuvuus EU-maiden välillä kun koskee ainoastaan eläviä ihmisiä. 1930-luvulla säädetyn lain mukaan vainaja on kuljetettava valtioiden välisen rajan ylitse sinkkiarkussa.

Baltzerin mukaan prosessi paitsi lisää tuntuvasti kustannuksia on myös eettisesti arveluttavaa. - Läheisen saattaminen viimeiselle matkalle mielletään kalliiksi kaikkialla. EU-yhteistyön tiivistyminen hyödyttäisi sekä kuluttajia että hautaustoimistoja.

Hautausala Suomessa

Suomessa toimii 500 hautaustoimistoa, joista 300 on Suomen Hautaustoimistojen Liiton jäseniä.

Hautajaisjärjestelyihin käytetään Suomessa vuodessa noin 170 miljoonaa euroa.

Suomessa toimii viisi arkkuvalmistajaa. Arkut maksavat 400 eurosta useisiin tuhansiin Tavallisesti hautauskulut maksetaan vainajan kuolinpesästä.

Varattomien kulut maksaa sosiaalitoimi.

Suomalainen vierailee hautaustoimistossa elämänsä aikana 1,7 kertaa

Suomalaisia kuolee vuodessa noin 50 000 eli prosentti väestöstä. Kuolleisuus on vuonna 2030 arviolta 62 000 henkilöä vuodessa Lähde: Tilastokeskus

Arvopaperisijoitukset romuttivat kirkon tuloksen

Tulos voi painua pakkaselle tänä vuonna. Kolmen miljardin tase turvana, seurakuntien tileillä makaa 250 miljoonaa euroa. (Kyösti Jurvelin Kauppalehti 2009-09-14 , sivu 6)

Seurakuntien yhteinen nettotulos romahti viime vuonna 29,3 miljoonaan euroon edellisvuoden reilusta 90 miljoonasta eurosta. Tulosta söivät etenkin arvopaperisijoituksista tehdyt alaskirjaukset, joiden summa nousi 32 miljoonaan euroon.

Evankelis-luterilaisen kirkon tulosta söivät myös kasvaneet toimintamenot, jotka kasvoivat peräti reilut seitsemän prosenttia.

Liikevaihdoltaan kirkko on samaa kokoluokkaa kuin Alko

Liikevaihto kasvoi kuitenkin hitusen ja se oli reilut 1,1 miljardia euroa.
Liikevaihto muodostui valtaosin kirkollis- ja yhteisöveroista sekä toimintatuotoista.

Liikevaihtoa kasvatti etenkin verotuottojen kasvu. Tänä vuonna verotuotot kääntyvät laskuun taantuman myötä, joten kirkon nettotulos voi painua peräti miinukselle, etenkin jos jäsenkato jatkuu voimakkaana.

Viime vuonna kirkosta erosi 34 000 ihmistä. Viime kädessä kirkon tämän vuotisen tuloksen etumerkin ratkaisee pörssikurssien kehitys. Alaskirjauksia ei tarvitse tehdä, jos pörssikurssit jatkavat nousuaan.

Velat eivät paina

Kirkko ei ole kuitenkaan talouskriisissä, koska se istuu suuromaisuuden päällä. Kirkon varallisuuden tasearvo oli reilut kolme miljardia euroa.

Summasta oli likvidejä varoja yli 700 miljoonaa euroa, joista pankkitileillä oli noin 250 miljoonaa euroa ja arvopapereissa 520 miljoonaa euroa.

Suuret kassavarat heikensivät oman pääoman tuottoa, joka oli 2,2 prosenttia. Pitkäaikaissijoituksissa kirkolla oli kiinni esimerkiksi asunto-osakkeissa 150 miljoonaa euroa. Kirkon omaisuusmassa on rahoitettu lähes kokonaan omin varoin.

Seurakunnilla oli pitkäaikaista lainaa vain 59 miljoonaa euroa. Koska kassavaroja on on selvästi korollista velkaa enemmän, kirkko on käytännössä velaton.

Kirkko on ylikapitalisoitunut

Kirkko omavaraisuusaste oli yli 90 prosenttia. Yritysmaailmassa vastaavaa lukua pidetään jo epäterveenä eli kirkkoon niin sanotusti "ylikapitalisoitunut". Suhteellisesti Suomen varakkain seurakunta on Salo-Uskela, jolla oli viime vuonna karttunut rahoitusvarallisuutta jäsentä kohden reilut 1 000 euroa.

Salo-Uskelan asemaa selittää se, että seurakunta on nauttinut hyvistä yhteisöverotuotoista, joita on siunaantunut Nokiasta. Kirkon reilun miljardin euron liikevaihdosta kirkollisvero toi 852 miljoonaa euroa ja yhteisöisveron osuuksista karttui lähes 122 miljoonaa euroa.

Kirkollisveron tuotto kasvoi kuusi prosenttia. Yhteisöverojen tuotto kasvoi kolmisen prosenttia. Oman toiminnan ohessa merkittävimmät tulolähteet olivat metsän myyntitulot 21 miljoonaa euroa. Vuokratuloja seurakunnat saivat 42 miljoonaa euroa.

Kirkon työntekijöitä ei voi syyttää ainakaan ahneudesta. Henkilötyövuosista laskettuna palkollisten keskimääräinen ansio oli vajaat 2 500 euroa kuukaudessa.

Kirkon talouden vahvuudet...

 • Vahva tase
 • Erinomainen likviditeetti
 • Suuri jäsenmäärä

... ja heikkoudet

 • Verotuloissa laskupaineita
 • Matala korkotaso
 • Kulujen nopea kasvuvauhti
Lähde: Fakta

Kirkko numeroina

Vuonna 2009 kirkollisveroprosentin keskiarvo on 1,32 prosenttia.

Veroprosentti vaihtelee yhdestä prosentista kahteen prosenttiin.

Vuonna 2008 valtio jakoi luterilaiselle ja ortodoksiselle kirkolle yhteisöverosta yhteensä 1,75 prosenttia.

Vuosiksi 2009–2011 kirkolle tulevan yhteisöveron tuoton suuruudeksi on vahvistettu 2,55 prosenttia.

Kirkon tasevarallisuuden arvo on reilut kolme miljardia euroa Seurakuntatyössä eniten varoja käytetään lapsi- ja nuorisotyöhön, yhteensä 321 miljoonaa euroa eli 32 prosenttia seurakuntien toiminnasta

Varakkaimmat seurakunnat

A. Rahoitusvarallisuus
B. Taseeseen kertynyt yliäämä euroa/jäsen
C. Rahavarojen riittävyys päivinä
           A   B   C  
1. Salo-Uskela 1 113 1 000 1 113
2. Loviisan srky.   738  340   901
3. Ylitornio     562  337  1 184
4. Saltvik      556  449   762
5. Hammarland     525  389   558
Lähde: Suomen evankelis-luterilainen kirkko

Vihreä teko

Presidentti Ahtisaaren neuvottelema Acehin rauha on osoittautunut vihreäksi teoksi.

Kun ihmiset tappoivat ennen toisiaan suuren jalanjäljen rynnäkkökivääreilla, he tappavat nyt toisiaan kivittämällä, joka on huomattavasti vihreämpää (vihreähän on peräti islamin väri).

Asia varmistui, kun Acehiin säädettiin kivittämisrangaistus. Kivet on uusiutuva luonnonvara.

Tiettävästi islamilaisesta Acehista löytyy riittävästi kiviä toisin kuin körttiläisalueen Kiuruvedeltä, jonne katukiviä jouduttiin tuomaan Kiinasta asti.

Tapahtui Vapaa-ajattelijain liitossa

Italia ei aio enää hyväksyä sitä, että EU-komission jäsenet ja heidän tiedottajansa antavat lausuntoja.

Joukossa tyhmyys tiivistyy

Marie Jean Antoine de Condorcet'n 1700-luvulla esittämä käsitys

Condorcet esitti, että jos yksittäisellä valamiehellä on yli 0,5 todennäköisyys tehdä oikeudenmukainen päätös, suurella valamiehistöllä on paremmat mahdollisuudet päättää oikein kuin pienellä. Vastaavasti, jos todennäköisyys on alle puolet, pieni ryhmä tekee parempia päätöksiä.

Suomalainen uskoo Jumalaan

22.9.2009 STT Yli kolme neljästä suomalaisesta uskoo Jumalaan. Taloustutkimuksen toukokuussa haastattelemista suomalaisista kuitenkin vain runsas neljännes kertoi uskovansa samalla tavalla kuin kristinusko opettaa. Kymmenen prosenttia kertoi, ettei usko Jumalaan ollenkaan. Vastaava määrä vastanneita epäili Jumalan olemassaoloa. Kirkon imago on kymmenessä vuodessa hieman parantunut. Vastaavassa kyselyssä vuonna 1998 kirkko sai enemmän negatiivisia luonnehdintoja kuin nyt. 1990-luvun lopulla kirkkoa piti suvaitsemattomana lähes 20 prosenttia vastanneista, kun nyt suvaitsemattomaksi kirkkoa luonnehti enää runsas kymmenen prosenttia vastanneista. Taloustutkimus haastatteli Valittujen Palojen tilaamaa tutkimusta varten 1 004 ihmistä. Tutkimuksen virhemarginaali on 2,5 prosenttia.

Tackade Gud – krossades under altaret

Aftonbladet 12.9.2009 Günther Link, 45, ville tacka Gud för att ha räddat hans liv. Han gick till kyrkan och omfamnade altaret. Som föll – och krossade honom till döds.

Den 45–årige österrikaren Günther Link blev skräckslagen när han fastnade i hissen.

– Han var en djupt troende man. Han blev rädd och bad Gud om hjälp, säger polisens talesman Roman Hahslinger, enligt brittiska Telegraph.

Det dröjde inte länge innan felet på hissen åtgärdades och Link släpptes ut.

Ville tacka Gud

Han var övertygad att hans böner hörsammats och ville tacka Gud för att ha räddat hans liv.

– Han gick raka vägen till kyrkan, säger Roman Hahslinger.

Men efter det kom Günther Link aldrig hem och hans kusin polisanmälde hans försvinnande.

Krossades under altaret

I söndags hittades han i Weinhaus Church i Wien. Kyrkbesökare fann hans livlösa kropp under det 200 kilo tunga altaret, som rasat ner.

I veckan meddelade polisen att man hittat Günther Links fingeravtryck på stenpelaren vid altaret och att han har rört vid den innan altaret rasade ned, uppger österrikiska tidningar.

– Han verkar ha omfamnat stenpelaren som höll uppe altaret. Den föll över honom och han dog omedelbart, säger Roman Hahslingen till Telegraph.

Polisens fortsatta utredning ska visa om det var något fel på stenpelaren.

Kirkko irti valtiosta ja yliopistosta!

MIELENOSOITUS YLIOPISTOJEN USKONTOSIDONNAISUUTTA VASTAAN

Kokoontuminen Senaatintorilla klo 12.15, yliopiston avajaispäivänä maanantaina 7.9.2009. Mielenosoitus kestää siihen asti, kunnes kulkue marssii avajaisjumalanpalvelukseen.

Järjestäjä: Helsingin yliopiston vapaa-ajattelijayhdistys Prometheus ry, lisätietoja 050-365 6808

Suomen yliopistot on edelleen sidottu luterilaiseen uskontunnustukseen, ja tämä näkyy yliopistojen virallisissa tilaisuuksissa, kuten promootioissa ja avajaisissa. Yliopistojen vuosittaiset avajaiset, joissa marssitaan näyttävästi yliopistorakennuksesta kirkon puolelle jumalanpalvelukseen, ovat näkyvin merkki uskontosidonnaisuudesta, jota kaikki yliopistolaiset joutuvat vakaumuksestaan huolimatta sietämään.

Helsingin yliopiston vapaa-ajattelijoiden mielestä kenelläkään ei pidä enää tällä vuosituhannella olla mitään velvollisuutta osallistua uskonnollisiin taikamenoihin voidakseen hankkia korkeakoulusivistystä tai toimia yliopistovirassa. Läntisistä demokratioista mm. Ranska ja USA pärjäävät hyvin ilman valtionkirkkoja. Yliopistossa ei pitäisi kouluttaa ketään uskonnollisiin työtehtäviin. Pappiskoulutus sekä uskonnollinen varhaiskasvatus tulisi jättää uskonnollisten yhteisöjen omaksi huoleksi.

Koska yliopistolaitos tunnustaa kirkollisen sidonnaisuutensa vuosittain juhlallisissa avajaisseremonioissaan, myös vapaa-ajattelijat osoittavat vuosittain mieltään tätä sidonnaisuutta vastaan. Juuri nyt on oikea aika osoittaa mieltä kirkon erottamiseksi valtiosta ja yliopistosta.

Veronmaksajien rahoja Paavo Väyrysen kirkon tekoon

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrynen rakennuttaa Pohjanrannan tilalleen Keminmaahan paanukirkon, kertoo /Yle uutiset.

Ylen mukaan kirkon esikuvana on 1300-luvulla rakennettu Keminmaan ensimmäinen kirkko.

Tilan pehtoori Mikko Lampela kertoo Ylelle, että luvat rakentamista varten ovat jo kunnossa. Rakennustyöt alkavat tänä syksynä.

Yli 100-neliöinen rakennus maksaa Ylen mukaan runsaat 200 000 euroa. TE-keskus avustaa rakentamista noin 30 prosentin rahoitusosuudella. Kirkko valmistuu keväällä. Väyrysen
Pohjanranta-tilalla toimii mm. hotelli ja ravintola. IS

TE-keskukset tukevat ja neuvovat yrityksiä niiden elinkaaren kaikissa vaiheissa ja osallistuvat innovaatioympäristön kehittämiseen. Ne hoitavat alueellista työvoimapolitiikkaa sekä edistävät maatilatalouden ja maaseutuelinkeinojen kehittymistä.

TE-keskusten toimintaa ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriö, maa- ja metsätalousministeriö sekä sisäasiainministeriö.

Jyrki Virolaisen blogi

Halla-ahon oikeudenkäynti

Keskiviikko, elokuu 26, 2009

1. Paljon puhuttu ja odotettu juttu syyttäjä vs. Jussi Halla-aho käytiin eilen Helsingin käräjäoikeudessa. Jotkut tv-kanavat sanoivat, että "Halla-ahon oikeudenkäynti alkoi tänään käräjäoikeudessa." Tämä on tuttu fraasi näissä yhteyksissä, mutta itse asiassa Halla-ahon juttu samalla myös päättyi käräjäoikeudessa. Kyseessä oli nimittäin paitsi jutun ensimmäinen, myös viimeinen istunto. Tuomio jutussa annetaan niin sanottuna kansliatuomiona eli kirjallisena käräjäoikeuden kansliasta 8.9.

2. Kyseessä näytti eilen olleen varsinainen pikaoikeudenkäynti, sillä jutun käsittely alkoi aamulla kello 9.00 ja käsittely päättyi jo paria tuntia myöhemmin. Periaatteellisesti kyse sangen merkittävästä jutusta, joten tällainen pikakäsittely ihmetyttää. Olin kyllä varautunut tällaiseen käsittelytapaan jo keväällä. Kirjoitin jo heti AVKS Jorma Kalskeen syytemääräyksen julkaisemin jälkeen 7.4. blogissani (Halla-ahon syyte), että ilmeisesti "herrat" eli syyttäjä- ja oikeusviranomaiset ovat keskenään päättäneet hoitaa tämän heille hieman kiusallisen oikeuskäsittelyn pois päiväjärjestyksestä mahdollisimman huomaamattomalla tavalla ja periaatteella á la Raipe Helminen: "ei ny tarvi tehrä tästä mitään isoo numeroo." Tässä tarkoituksessa syytteessä valittiin oikeudenkäynnin kohteeksi vain yksi Jussi Halla-ahon kyseistä kritiikkiä sisältäneistä blogijutuista vain yksi eli 3.6.2008 julkaistu juttu, jonka otsikkona oli "Muutamia täkyjä Illmanin Mikalle."

3. Hämmästystä herätti myös se, että jutun käsittely tapahtui kovin pienessä istuntosalissa, jonne mahtui tuomareiden, syyttäjän ja syytetyn lisäksi lehtitietojen mukaan vain kolmisenkymmentä ihmistä, joista suurin osa oli lehtimiehiä ja loput ilmeisesti Halla-ahon kannattajia. Osa paikalle tulleista ihmisistä jouduttiin yleisöryntäyksen takia "heittämään" ulos salista tilanpuutteen vuoksi. Tänään käräjäoikeuden laamannin sijaisena toimiva käräjätuomari Antero Nuotto selittelee Uudessa Suomessa, että tungos yllätti käräjäoikeuden ja että sali olisi pitänyt vaihtaa suurempaan saliin. Etukäteisarviointi petti, silti olisi voitu vaihtaa huonetta, käräjäoikeudessa kun on paljon saleja, totesi Nuotto.

4. Kas kummaa, kun tunku istuntoon pääsi "yllättämään." Kyllähän kaikki tiesivät, että yleisöä oli tulossa istuntoon paljon tavallista enemmän. Miksi Antero Nuotto päällikkötuomarina ei itse etukäteen huolehtinut siitä, että juttua varten valitaan kunnollinen istuntosali? Käräjätuomari Nuotto on toiminut aiemmin pitkään Helsingin käräjäoikeuden hallintopäällikkönä, joten hänen olisi pitänyt ymmärtää tilantarve ja hoitaa asia etukäteen kuntoon eikä päivitellä vasta jälkikäteen tilannetta.

5. Eilisestä oikeudenkäynnistä on tarkka ja jopa hauskasti kirjoitettu kuvaus dosentti Johan Bäckmanin blogissa. Bäckmanin tekstiä ei häiritse nyt edes hänelle muuten tyypillinen kiihkoilu, joten kerrankin Bäckman yllätti lukijansa positiivisesti. Bäckman kuvaa muun muassa syyttäjän pukeutumista - syyttäjä Simo Kolehmaisella oli kuulemma keltaiset housut - samoin kuin Halla-ahon tervettä punakkuutta ja schwarzeneggerimäistä habitusta sekä tuomarin olemuksen muuttumista istunnon kuluessa.

6. Käräjätuomari nimi on jäänyt kaikilta tiedotusvälineiltä mainitsematta - myös Johan Bäckmanilta. Tuomarin nimen ilmoittamatta jättäminen on suomalaisessa oikeuskulttuurista hyvin yleinen ilmiö; meillä ehkä ajatellaan ranskalaisittain siihen tapaan, että tuomari on vain ikään kuin "lain suu", joka käsittelyn jälkeen "löytää" lakikirjastaan asiaan ratkaisun, joka on ehdottomasti ainoa oikea. Tämä on kuitenkin nykyaikana täydellinen harhaluulo, sillä laki jättää juuri tämänkaltaisissa arvostuksenvaraisissa asioissa tuomarille sangen laajan harkintavallan.

7. Tuomari ei suinkaan löydä ratkaisua automaattisesti jonkinlaisen suoraan laista tai lain perusteella, sillä laki on usein, kuten myös tässä tapauksessa, sangen tulkinnanvarainen. Tuomari itse asiassa "valitsee" kahden tai useamman ajateltavissa olevan ratkaisuvaihtoehdon joukosta sen, jota hän pitää oikeana tulkintana. Tähän taas vaikuttavat monet eri asiat, asenteet, arvostukset, mieltymykset ja kenties jopa tuomarin henkilökohtainen elämäntilannekin. Amerikkalaisen oikeusrealismin edustajien mukaan tuomarin ratkaisu voi riippua jopa siitä, onko tuomari aamulla riidellyt vaimonsa kanssa tai kärsiikö hän kenties ruuansulatushäiriöistä.

8. Tuomarin nimi on siten todella tärkeätä tietää ja ilmoittaa, sillä hän ratkaisee jutun paitsi lain myös oman harkintavaltansa ja arvostustensa perusteella. Eilisessä istunnossa oikeuden puheenjohtajana toimi käräjätuomari Jussi Sakari Sippola (48). Hän on eläkkeellä olevan KHO:n hallintoneuvos Sakari Sippolan poika. Jussi Sippolalla on takanaan suomalaisille tuomareille sangen tyypillinen ja aika kapea virkaura: ensin hovioikeudessa viskaalina eli esittelijä kymmenisen vuotta ja sitten toiset kymmenisen vuotta käräjätuomarina.

9. Mutta missä olivat käräjäoikeuden kolme lautamiestä? Minua hämmästytti suuresti, että käräjäoikeus käsitteli periaatteellisesti erittäin tärkeän jutun yhden tuomarin kokoonpanossa ilman lautamiehiä. Lautamieskokoonpano on sentään käräjäoikeuden peruskoonpano, yhden tuomarin kokoonpano sitä vastoin poikkeus pääsäännöstä. Kyse ei ole nyt mistään pikkuasioista, sillä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan säädetty maksimirangaistus on kaksi vuotta vankeutta. Toki vuoden alussa voimaan tulleen OK 2 luvun muutoksen mukaan käräjäoikeus voi ratkaista myös näin vakavan rikosasian yhden tuomarin kokoonpanossa, mutta mikään pakko tällä tavalla ei ole suinkaan tehdä, vaan käräjäoikeus voi ratkaista myös tällaisen jutun, samoin kuin kaikki "vähäisemmätkin" rikosasiat aina lautamieskokoonpanossa.

10. Minusta olisi ollut jutun periaatteellinen merkittävyys huomioon ottaen paikallaan, että käräjäoikeuden kokoonpanoon olisi kuulunut kaksi lainoppinutta jäsentä ja kolme tai neljä lautamiestä. Tällaisessa jutussa jos missä on perusteltu - ja suorastaan pakko - käyttää niin sanottua lautamies- tai tervettä maalaisjärkeä, koska lakipykälät ovat varsin väljästi muotoiltuja ja sisältävät lukuisia arvostuksenvaraisia käsitteitä. Esimerkiksi kysymys siitä, oliko Halla-aholla kirjoituksessaan ollut uskonrauhan rikkomiseen (RL 17:10) vaadittava loukkaamistarkoitus tai kansanryhmän vastaan kiihottamisen laissa edellytetty tahallisuus (RL 11:8), ovat sellaisia kysymyksiä, joissa olisi ollut tarpeen tuomiota tehtäessä kuulla myös maallikkojäsenten näkemyksiä.

11. Mutta tässäkin kohdin oli päätetty "jossakin", että juttu yritetään viedä läpi suurempaa kohua ja huomiota herättämättä, eikä oikeuden kokoonpanoon haluttu tästä syystä poliittisin perustein valittuja lautamiehiä. Lautamiehethän arvotaan - ainakin näin pitäisi tehdä - käräjäoikeuden kokoonpanoihin, Helsingin käräjäoikeudessa peräti 400 lautamiehen joukosta. Arvonta olisi voinut tuottaa tulokseksi, että kaikki kolme lautamiestä olisivat olleet vaikkapa perussuomalaisia tai muihin "hankaliin" ryhmiin kuuluvia maallikkoja. Siksi lautamiehet päätettiin jättää kokonaan pois kokoonpanosta, mikä minusta on selvä epäkohta, vaikkei kokoonpanon valinta ollutkaan lainvastainen.

12. Ihmetystä herätti myös se, että jutun syyttäjäksi oli määrätty paikallissyyttäjä eli kihlakunnansyyttäjä, vaikka syytemääräys oli VKSV:n toiseksi ylimmän syyttäjän eli apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalskeen laatima. Mutta Suomessa on vakiintunut maan tapa, että korkeat syyttäjät ja oikeuskanslerit eivät vaivaudu tai halua itse tulla tavallisen rahvaan pariin ja esiintyä syyttäjinä käräjäoikeudessa tai edes hovioikeudessa, vaan he vain antavat syytemääräyksiä ja panevat pikkuvirkamiehet lukemaan syytteitään ja ajamaan juttuja tuomioistuimissa. Jutun laatu ja merkittävyys olisi edellyttänyt, että syytettä olisi käräjäoikeuden istunnossa ajanut joku valtionsyyttäjä.

13. Valtionsyyttäjä Mika Ilman ei toki olisi tullut jutun syyttäjänä kysymykseen, koska Halla-ahon kirjoituksen tarkoituksena oli nimenomaan ärsyttää ja provosoida Mika Illmannia ("Muutama täky Illmanin Mikalle"). Aika monet kommentaattorit ovat väittäneet, että juttu onkin itse asiassa tapaus Mika Illman vs. Jussi halla-aho. Tämän mukaan syyte nostettiin vain siksi, että Mika Illman todella provosoitui Halla-ahon kirjoituksesta. Oikeussalissa syyttäjä Simo Kolehmainen luki käsittelyn alkupuolella kuulemma pitkiä pätkiä Mika Illman väitöskirjasta, joka käsittelee juuri rasistisia rikoksia ja erityisesti juuri kiihottamista kansanryhmää vastaan. Halla-aho väitti, että hänen kirjoituksensa johdosta ei ollut kiihottunut kukaan muu kuin Mika Illman, jolle kirjoitus JH:n mukaan oli myös suunnattu. - Tiedä häntä sitten.

14. Ihmettelin blogissani 7.4., miksi Jorma Kalske oli nostanut syytteessään esille Jussi Halla-ahon monista blogijutuista vain yhden kirjoituksen, vaikka JH:n useissa muissakin blogeissa oli käsitelty samoja teemoja. Tämäkin kuului kuitenkin syyttäjän taktiikkaan ja tavoitteeseen olla herättämättä jutulla liian suurta huomiota; yhden blogijutun syyttämisellä pääsee nopeasti irti jutusta ja näin myös tapahtui, sillä prosessi kesti vain edellä mainitut kaksi tuntia. Toisaalta arvelin blogissani 7.4., että syyttäjä tulee esittämään jutussa todisteeksi myös joitakin muita Halla-ahon kirjoittamia blogijuttuja pyrkiäkseen näyttämään toteen Halla-ahon asenteen muslimeja ja somaleja kohtaan samoin kuin Halla-ahon tahallisuuden ja loukkaamistarkoituksen.

15. Presiis näin myös tapahtui, sillä syyttäjä Kolehmainen "löi tiskiin", kuten Johan Bäckman asian blogissaan ilmaisi, myös kolme muuta Jussi H:n blogikirjoitusta ja luki niitä ääneen oikeussalissa. Bäckmanin mukaan syyttäjän "yllätyshyökkäys" oli tarkkaan suunniteltu. Syytteen kohdistaminen vain yhteen blogikirjoitukseen oli Bäckmanin mukaan hämäystä, sillä vasta oikeussalissa syyttäjä aloitti "tykistökeskityksen" kaivamalla esiin muitakin Halla-ahon blogitekstejä.

16. Bäckmanin mainitsemasta "yllätyshyökkäyksestä" ei kuitenkaan todellisuudessa ollut kyse, sillä jo Kalskeen 27.3.-09 päivätyssä syytekirjelmässä/haastehakemuksessa mainitaan, että syyttäjä tulee esittämään jutussa kirjallisiksi todisteiksi juuri nuo kolme muuta blogitekstiä, jotka Kolehmainen sitten eilen myös "löi pöytään." Jussi Halla-aho tiesi siis jo etukäteen oikein hyvin, että nuo kolme muuta blogikirjoitusta tullaan esittämään jutussa todisteena. Hän oli voinut siten varautua tähän ja saattoi esittää omat argumenttinsa noiden kolmen muun kirjoituksen johdosta.

17. Jussi Halla-aho esiintyi oikeudessa yksin ilman avustajaa. Tämä herätti huomiota, sillä lähes kaikki niin sanotut huippuadvokaatit ja muutkin lakimiehet olisivat varmaan lähteneet ilomielin puolustamaan (rahasta) Jussia, sillä esiintyminen näin merkittävässä jutussa on tietenkin mitä näyttävintä mainosta rikosasianajajille. Luulen, että myös tämä oli tarkkaan harkittu valinta. Jussi halusi esiintyä ilman lainoppinutta avustajaa, sillä eihän hän, täysin syytön mies, toki mitään avustajaa tarvitse! Jos Jussi olisi palkannut itselleen avustajan, olisi tätä voitu pitää merkkinä siitä, että kenties Jussi sitenkin pelkää saavansa langettavan tuomion. Hovioikeudessa, jossa jutun käsittely mitä ilmeisimmin aikanaan jatkuu, kävi käräjäoikeudessa miten tahansa, Jussi tarvitsee kyllä avustajan.

18. Itse pääasiasta eli syytteen asiasisällöstä olen esitellyt omia käsityksiäni aika laajasti jo 7.4.-09 julkaistussa blogissani, johon tuli yli 40 kommenttia. Viitaan tuohon kirjoitukseeni.

19. Halla-aho väitti eilen, että hänen kirjoituksessaan oli kyse vain normaalista kriittisestä sananvapauteen liittyvästä keskustelusta, jossa ei ollut tarkoitus häpäistä ketään. Jussilla ei kertomansa mukaan ollut siis loukkaamis- tai häpäisytarkoitusta, joten rangaistavuuteen kuuluva tahallisuus puuttuu. Somalitekstissä oli Halla-ahon mukaan kyse parodiasta ja irvailusta tiedotusvälineille näiden käyttämän kaksoisstandardin johdosta; mainittu termi on tavalliselle lukijalle kenties hieman outo, sen synonyyminä voitaisiin ehkä puhua kaksinaismoraalista.

20. Halla-aho sanoi saaneensa pontimen kirjoitukseensa sanomalahti Kalevan pääkirjoituksesta, jossa oli sanottu, että suomalaisten geneettiseen perimään kuuluu humalassa tappaminen. JSN ei edes ottanut tutkittavakseen sanottua suomalaisia solvaavaa väitettä, joten Jussi päätti kirjoittaa blogiinsa "samantapaisen naurettavan ja olemattoman" väitteen somaleista. Nyt siis tuo somaliväite, jonka mukaan somalien geneettiseen perintöön kuuluu ohikulkijoiden ryöstely ja verovaroilla loisiminen, onkin käräjäoikeuteen ehdittäessä Halla-ahon mukaan "naurettava ja olematon väite." - Hmm, mielenkiintoista! Halla-aho sanoiesittäneensä sanotun väitteen arveluna, ei faktana, ja kirjoituksella pyrittiin osoittamaan suomalaisessa mediassa vakiintunut kaksoisstandardien käytäntö. Suomalaisista saa sanoa miten loukkaava tahansa, mutta ulkomaalaisista ryhmistä ei. "Miksi sanotunlainen lause muuttuu loukkaavaksi vasta, kun siinä käsitellään somaleja", Halla-aho tiivisti. - Omasta puolestani olen yrittänyt löytää tämän "eron" blogissani 7.4.

21. Uskonrauhaa koskevan loukkaavaksi väitetyn kohdan osalta Halla-aho kertoi halunneensa kyseenalaistaa sen, että profeetta Muhammedia ja islamia ei saa kritisoida yhtä jyrkästi kuin kristinuskoa. Hän kertoi kirjoittaneensa islamista oppirakenteesta, ei muslimeista. Islamia on voitava arvostella uskontona länsimaisessa yhteiskunnassa. Halla-aho kiisti esittäneensä väitettä loukkaamistarkoituksessa.

22. Syyttäjä Kolehmaisen mukaan jutussa on toki kyse sananvapaudesta, mutta siihen ei sisälly oikeutta sanoa mitä tahansa. Syyttäjä viittaisi mm. Suomen allekirjoittamiin kv. rotusyrjinnän kieltäviin sopimuksiin. Uskonrauhaa rikkomissyytteen osalta Kolehmainen piti selvänä, että Halla-ahon blogin kohta on niin loukkaava, että sen loukkaavuuden käsittää sellainenkin, joka ei itse pidän uskonkappaleita pyhinä. Halla-aho olisi voinut käsitellä teemaa mainitsematta mitään erityistä kansanryhmää tai uskontoja, totesi syyttäjä loppulausunnossaan. Kysymyksessä on hyökkäys somaleita ja islamia vastaan ja kyseessä on kansan kiihotus, syyttäjä lausui. Tällainen vihapuhe on erityisen vahingollista, sillä suuri yleisö ottaa helposti väitteet todesta ja se vaikuttaa suuren yleisön suhtautumiseen näitä kansanryhmiä kohtaan.

23. Mielenkiintoinen oikeustapaus kerrassaan! Tässä on tarpeetonta ryhtyä pohtimaan, mihin tulokseen käräjäoikeus eli tuomari Jussi Sippola ratkaisussaan päätyy. Minusta jutussa on kysymys tapauksesta, johon ei ole eikä edes voi olla olemassa ehdottomasti yhtä ainoasta oikeata ratkaisua. Tapauksessa on kyse siinä määrin arvostuksenvaraisista asioista ja tulkinnoista, että jutussa voidaan puoltaa erilaisia vaihtoehtoisia ratkaisuja.

24. Jos Halla-aho sai tuomari Jussi Sippolan vakuuttuneeksi siitä, että hänellä ei ollut kirjoituksessaan loukkaamistarkoitusta, vaan hän kirjoitti juttunsa todella vain "täkyksi Illmanin Mikalle" ja kritisoidakseen hänen mielestään Suomessa näissä asioissa vallalla olevia kaksoisstandardeja, hän voittaa jutun ja syyte hylätään. Jos taas tuomari on sitä mieltä, että juttu oli kirjoitettu - joko edellä mainitun kritiikin ohella tai yksinomaan - kiihottamis- ja loukkaamistarkoituksessa, Halla-aho voi saada langettavan tuomion. Rangaistus tulee joka tapauksessa olemaan vain sakkoa. Halla-ahon kannattajakunta voisi "kiihottua" liikaa, jos Jussi tuomittaisiin ehdolliseen vankeusrangaistukseen.

25. Jos nyt kuitenkin sorrun lopuksi veikkaaman lopputulosta, niin sanoisin, että sakkorangaistus tuntuisi käräjäoikeudessa syytteen hylkäämistä hieman todennäköisemmältä vaihtoehdolta. Eri asia on, miten tapaus ratkaistaan aikanaan hovioikeudessa ja KKO:ssa. Entisenä tuomarina tiedän, että tuomareilla on tapana harkita asioita ja tulkita lakia aika pragmaattisesti. Näin voi käydä tässäkin tapauksessa. Loukkaamis- ja kiihottamistarkoitukseen viittaa Halla-ahon tekstissä mm. se, että hän on kirjoittanut nuo kriittiset lauseensa somaleista ja islamista kahteen kertaan ja vieläpä lihavoidulla tekstillä. Halla-aho on siis halunnut, että nuo lauseet todella huomataan; Mika Illman olisi toki varmaan huomannut ne, vaikka ne olisi kirjoitettu normaalisti ja vain yhteen kertaan. En myöskään ole oikein vakuuttunut Halla-ahon kaksoisstandardia koskevista väitteistä. Lisäksi Halla-aho on syyttäjän todisteiksi esittämissä muissa kirjoituksessa käsitellyt samoja asioita samalla tavalla, joten mistään yksittäisestä blogijutusta ei ole ollut kyse. Useiden samantyyppisten kirjoitusten perusteella näyttäisi todennäköiseltä, että Halla-aholla on myös syytteenalaisessa kirjoituksessaan ollut kiistämisestään huolimatta loukkaamis- ja kiihottamistarkoitus.

26. Jos joku kirjoittaa - olkoonpa vaikka pääkirjoituksessa - että suomalaiseen geneettiseen perintöön kuuluu humalapäissään tappaminen - niin eihän tämä hetkauta tai kiihota ketään, ei ainakaan suomalaisia - tuskin edes perussuomalaisia! Täysin eri asiasta on sitä vastoin kyse, jos Suomessa kirjoitellaan halventavaan sävyyn tällä asuvista etnisistä vähemmistöistä ja heidän taipumuksistaan tai uskontonsa moraalinormeista. Tämä voi hyvinkin olla omiaan loukkaamaan sanotun uskonnon harjoittajia tai kiihottamaan ihmistenmieliä mainittuja vähemmistöryhmiä kohtaan. Sananvapauteen kuuluu toki kritiikki, joten Suomen harjoittamaa virallista maahanmuuttopolitiikkaa saa kritisoida ja myös vähemmistöryhmin kuuluvia ihmisiä voi arvostella. Uskonnon loukkaaminen ja suoranainen kiihottaminen esimerkiksi somaleja vastaan on kuitenkin eri asia, sillä se on kielletty Suomen lain ohella myös Suomea velvoittavissa kv. ihmisoikeussopimuksissa.

27. Vasarahammer-niminen blogisti viittasi blogissaan 20.8.-09 allekirjoittaneen 7.4. julkaistuun blogiin. "Virolainen yrittää punnita syytettä oikeusopilliselta kannalta sekä syyttäjän että Halla-ahon kannalta, mutta mielestäni takertuu epäolennaisuuksiin ja käsittelee asioita suppeasta pykälänikkarin näkökulmasta," kirjoittaa Vasarahammer. - Kyllä, olen blogissani 7.4. pohtinut juttua pro et contra -näkökohtien valossa, ja niin muutkin "pykälänikkarit" eli tämänkin jutun eri oikeusasteissa ratkaisevat tuomarit tulevat varmaankin tekemään. Juridinen päätöksenteko on aina normisidonnaista, ei siitä mihinkään pääse, vaikka olisi kuinka suuri suuri vasara käytössään.

28. Vasarahammerin mukaan ei ole olemassa objektiivista kriteeriä, jonka mukaan jokin yksittäinen kirjoitus voitaisiin määrittää kiihotukseksi kansanryhmään vastaan. Mielipideartikkelin kirjoittaja ei voi hänen mielestään etukäteen tietää, milloin hän menee lain väärälle puolella. Ja sitten tulee tämän vasaramiehen varsinainen loppukaneetti: "Siksi laki itsessään on kehotus itsesensuuriin, mikä nakertaa vapaan yhteiskunnan perustaa." Vasarahammer ei itse todellakaan sorru minkäänlaiseen pykälänikkarointiin, vaan askartelee vasaroineen "isojen kysymysten" kimpussa; koko helkkarin laki on väärä ja se on moukaroitava palasiksi! Minusta mielipidekirjoittajat kyllä oikein hyvin itse tietävät, mitä saa kirjoittaa ja mitä ei, kunhan vain käyttäisivät tervettä maalaisjärkeä.

29. Vasarahammerin mielestä olen blogini 7.4. lopussa osoittanut henkisen pienuuteeni, kun kirjoitin, että Halla-aho itse provosoi Illmanin Mikaa - kaivoi niin sanotusti oikein verta nenästään - mainitulla täkykirjoituksellaan 3.6.-08. Kirjoitin, että jos siis fatwaa alkaisi todella sataa niskaan - tätähän Jussi itse hieman tuntui pelkäävän - saa Jussi siitä minusta syyttää vain itseään. No, tuo fatwa-kohta oli lähinnä huumoria, jota vasarahammerin tapaiset tiukkapipot eivät näytä oikein ymmärtävän.

30. Selvää on, että Halla-aho halusi kirjoituksellaan testata sananvapauden rajoja ja luultavasti jopa salaa toivoi Mika Illmanin ja kumppanien provosoituvan. Halla-ahon rukoukset kuultiin ja oikeusprosessi pantiinkin vireille. Tästä Halla-aho sai paljon ilmaista lisämainosta itselleen ja harjoittamalleen maahanmuuttokriittiselle politiikalleen. Halla-ahon marttyyriys vain kasvaisi entisestään, jos hän saisi käräjäoikeudesta langettavan tuomion. Milloinkas ne seuraavat eduskuntavaalit taas ovatkaan? Jos juttu etenee, kuten vahvasti näyttää, hovioikeuteen ja sieltä vielä KKO:een saakka, ollaan (sopivasti) jo vuoden 2011 eduskuntavaalien kynnyksellä, ennen kuin asiassa saadaan lopullinen tuomio.

Jyrki Virolainen,
professor (law, especially procedural law), former judge (district court, court of appeals)

Vasarahammer Jyrki Virolaisen kirjoituksesta

Kiihotus ja tuomio kirjoituksesta

Torstai, elokuu 27, 2009

Jyrki Virolainen oli blogissaan kommentoinut kirjoitustani Jälkinäytös.

”Vasarahammer ei itse todellakaan sorru minkäänlaiseen pykälänikkarointiin, vaan askartelee vasaroineen "isojen kysymysten" kimpussa; koko helkkarin laki on väärä ja se on moukaroitava palasiksi! Minusta mielipidekirjoittajat kyllä oikein hyvin itse tietävät, mitä saa kirjoittaa ja mitä ei, kunhan vain käyttäisivät tervettä maalaisjärkeä. ”

Olen seurannut Mika Illmanin ristiretkeä sananvapautta vastaan siitä asti, kun Mikko Ellilä kertoi vähemmistövaltuutetun tutkintapyynnöstä, joka koski hänen kirjoitustaan ”Yhteiskunta koostuu ihmisistä”. Sen ja myöhempien ”sananvapausrikoksia” koskevien oikeustapausten perusteella olen päätynyt käsitykseen, että virhe tehtiin jo silloin, kun laki kiihotuksesta kansanryhmää vastaan laadittiin.

Siitä lähtien oli vain ajan kysymys, milloin Mika Illmanin kaltainen mies alkaa hyödyntämään lain koko potentiaalia. Kiihotus kansanryhmää vastaan on uhriton rikos, josta ei voida edes osoittaa mitään konkreettista haittaa kenellekään. Lisäksi rikoksen toteaminen edellyttää subjektiivista harkintaa, jonka lopputulos on enemmän harkitsijan omista asenteista kuin teon laadusta kiinni.

Miten muka kirjoitus olisi yhtään loukkaavampi, jos se on tehty loukkaamistarkoituksessa, verrattuna siihen, että kirjoittaja tekisi sen piloillaan? Kanadalainen Ezra Levant joutui Ihmisoikeuskomission kuultavaksi, kun hän oli julkaissut Muhammad-pilakuvat toimittamansa Western Standard -lehden sivuilla. Ihmisoikeuskomission virkailija kysyi Levantilta, missä tarkoituksessa kuvat julkaistiin. Kysymys ja Levantin vastaus on nähtävissä oheisella videolla.

Mika Illmanin väitöskirjan yksi tavoite on venyttää lain tulkintaa siten, että pienimmästäkin kansanryhmien välisestä vertailusta tulisi rikollista. Illman on lisäksi avoimesti myöntänyt Akkusatoori-lehdessä vuonna 2005:

”Tuskin millään rikosoikeuden lohkolla lainkäyttäjälle on jätetty yhtä paljon harkintavaltaa kuin sananvapausrikosten alueella.”

Demokraattisesti hallitussa valtiossa oikeuslaitoksen tehtävänä ei ole säätää lakia tuomioistuimessa eikä varsinkaan venyttää sanamuodoltaan epämääräisen lain tulkintaa. Illman sen sijaan avoimesti pyrkii tähän. Valitettavasti hänen toimintaansa on nykyisen lain puitteissa vaikea pysäyttää, vaikka mielestäni olisi oikeuslaitoksen arvovallan kannalta parasta, että Mika Illmanin ristiretki ajaisi karille mahdollisimman pian.

Järkevässä yhteiskunnassa Jussi Halla-ahon ei tarvitsisi puolustella kirjoitustaan tuomarin edessä vaan normaalissa julkisessa keskustelussa, jossa hänen kirjoituksensa ansiot ja puutteet tulisivat esille.

Lisäksi Halla-ahon tapauksessa kiihotuslakia on käytetty poliittiseen kiusantekoon, mitä Vihreiden Naisten tekemä tutkintapyyntö mitä suurimmassa määrin edusti. Laista on harvinaisen vähän hyötyä kenellekään etenkin niille ryhmille, joiden puolustamiseksi laki on kulttuurimarxistisessa hengessä laadittu. Vain kiusantekijät saavat ilmiannnostaa hetkellisen tyydytyksen.

Tuomio ei lisäksi poista tekstiä internetistä, vaan poistettavaksi määrätty teksti säilyy käytännössä ikuisesti ja leviää jopa laajemmalle Streisand-efektin vaikutuksesta.

Virolainen löytää kuitenkin perusteluja laille kirjoituksensa kommenttiosastossa:

”Muslimit ja somalit sen sijaan ovat vähemmistöihin kuuluvia kansanryhmiä, joiden syrjintää ja loukkaamista Suomikin on sitoutunut vastustamaan myös kv. Ihmisoikeussopimuksissa.”

Tätä perustelua Illman ja muut ”ihmisoikeuksien” puolustajat käyttävät. Ihmisoikeudet kuitenkin muuttuvat irvikuvakseen siinä vaihessa, kun niitä käytetään keppihevosena epämiellyttävien mielipiteiden vaientamiseen kansalaisen perusoikeuksia polkemalla. Tästä ovat esimerkkinä sekä Suomen ”sananvapausrikokset” että kanadalaisten ihmisoikeuskomissioiden toiminta.

Perustuslain takaaman sananvapauden tulisi olla vahvempi kuin Rikoslaissa määritetty kiihotus kansanryhmää vastaan. Käytännössä tämä tarkoittaa, että vain törkeimmät tapaukset eli suorat kehotukset väkivaltaan olisivat rangaistavia. Tähän taas ei edes tarvita mitään kiihotuslakeja vaan tekoa voidaan käsitellä yllytyksenä väkivaltaan.

Jos lakia käytetään herkästi loukkaantuvien erityisryhmien suojeluun, ajaudutaan tilanteeseen, jossa laki ei enää olekaan sama kaikille. Lisäksi ihmisen asema lain edessä on riippuvainen hänen edustamastaan ryhmästä. Valkoihoinen kantaväestöön kuuluva heteromies ei käytännössä voi vedota syrjintäpykäliin.

Virolaisen toinen perustelu kiihotuslain ja Jussi Halla-ahon tuomion puolesta on ihmisten holhoamista pahimmillaan:

”Vaikka Jussi Halla-aho ei ole rasisti, tulee toki ottaa huomioon, että hänen blogillaan on ollut tuhansia, ilmeisesti kymmeniä tuhansia, lukijoita. Näiden joukossa on varmuudella myös rasisteja sekä pienellä manipuloinnilla helposti rasismiin taipuvia ihmisiä. ”

Ensinnäkin sana rasisti on muuttunut niin epämääräiseksi käsitteenä ja kulunut leimakirveskäytössä, että se vastaa käytännössä 70-luvulta tuttua käsitettä ”neuvostovastainen”. Virolainen jatkaa:

”Nämä ei -älyköt lukijat voivat hyvinkin kiihottua (entisestään) Jussi sanottujen tekstinpätkien johdosta. Tämä voi lisätä rasismia Suomessa ehkä merkittävästikin, sillä, kuten sanottu, Jussilla on paljon näitä ns. opetuslapsia.”

Tämä on täysin spekulatiivista eikä Virolaisella ole mitään näyttöä väitteensä tueksi muuta kuin Jussin ns. opetuslapset, jotka ovat olemassa vain Virolaisen omassa mielikuvituksessa. Minusta Suomen nykyinen turvapaikkapolitiikka lisää rasismia moninkertaisesti enemmän kuin Jussin kirjoitukset yhteensä. Ja myös se, että Jussi viedään kirjoituksistaan oikeuteen, tekee omalta osaltaan rasisminvastaisesta taistelusta naurettavaa.

Virolainen lisäksi moittii allekirjoittanutta huumorintajuttomaksi tosikoksi. Olen aina noudattanut ikivanhaa news-etiketin periaatetta:

”Sarkasmi on vaativa tyylilaji. Mikäli et hallitse sitä, voi yrityksesi olla huvittava tai sarkastinen muuttua kirjoitettuna veriseksi loukkaukseksi. Kun äänenpaino ja ilmeet eivät ole tukemassa lausetta, sen merkitys muuttuu helposti.”

Virolaisen oma yritys huumorin saralla kompastui tuohon. Asiatekstin sekaan ei kannata sotkea hauskoja juttuja, koska ne ovat usein hauskoja vain kirjoittajan itsensä mielestä.

Lähettänyt Vasarahammer

Milloin Suomeen saadaan sharia?

Maanantai, elokuu 31, 2009

Kun noin kuukausi sitten kommentoin HS:n suomalaisia sharia-sovittelulautakuntia myönteiseen sävyyn kuvaavaa artikkelia, en arvannut, että näiden sovittelulautakuntien virallistaminen olisi vain ajan kysymys. Noin vuosi sitten pidin sharian hyväksymistä osaksi lainsäädäntöä monikulttuurin loogisena huipennuksena.

Kun perustamatta jääneen Suomen Islamilaisen Puolueen puheenjohtaja Abdullah Tammi kommentoi sharia-lakia sanoin ”Sehän olisi mahtavaa”, suomalaisissa tiedotusvälineissä nousi pienimuotoinen kohu. Tammi joutui puolustamaan näkemyksiään Arto Nybergin keskusteluohjelmassa ja maahanmuutto- ja eurabiaministeri Astrid Thors piti shariaa islamin vastaisena. Valtiovallan edustajat ministeri Thors etunenässä vaativat jopa Tammen puolueen kieltämistä.

Lisää monikulttuuria

Siksi on hieman yllättävää (tai oikeasti ei ole), kun Suomen tunnetuin imaami Khodr Chehab melko avoimesti puhuu sharia-tuomioistuinten virallistamisen puolesta Suomen evankelisluterilaisen kirkon ylläpitämällä pod.fi -sivustolla. Chehab kommentoi Britanniassa virallisen aseman saaneita sharia-tribunaaleja:

”Britannian malli on mielestäni hyvä asia.”

”...Silloin jokainen on vapaa valitsemaan sen mukaan, mikä on itselle hyvä systeemi. Se on monikulttuurisempi, avarampi. On vaikea sanoa suoraan tarvittaisiinko Suomeen virallisempaa shari´a –järjestelmää. Ainakin silloin tarvittaisiin hyvät sovittelijat käsittelemään asioita. Oma uskonto pitäisi ymmärtää hyvin ja tuntea myös Suomen lakia.”

Chehab tuntuu tietävän, mistä naruista kannattaa vetää. Sharia tuo Suomeen lisää monikulttuuria eli Presidentinlinnan itsenäisyysjuhlien vakiovieras vetoaa valtion viralliseen ideologiaan edistääkseen omia tavoitteitaan.

Mitään ei tietysti vaadita vaan annetaan ymmärtää. Chehab myös kertoo totuuden islamista:

”Islaminusko liittyy joka elämän alueeseen. Shari´aan kuuluu kaikki, koko elämä.”

Itse olen toistanut tätä samaa koko tämän blogin olemassaoloajan. Islam on kokonaisvaltainen uskonnollispoliittinen oppijärjestelmä, joka kattaa kaikki elämänalueet. Islam ei siis ole länsimaisessa mielessä uskonto. Siksi sille ei myöskään pidä antaa uskonnon asemaa vaan sitä on kohdeltava ja arvosteltava ekspansiivisena poliittisena ideologiana. Sharia koskee myös ei-muslimeja, joiden on "kunnioitettava" islamia. Islam taas kunnioittaa vain itseään.

Chehabin seuraava lause kuvastaa hyvin islamin suhtautumista vääräuskoisen kansallisvaltion instituutioihin:

”Joskus Suomen laki on samanlainen kuin meidän lakimme. Jos ei halua tyytyä Suomen lakiin, voi muuttaa pois. Toinen keino on, jos Suomen lakien sisällä saa toimia islamin lakien mukaisesti.”

Suomen laki siis ei ole ”meidän” laki eli sharia-laki ajaa Suomen lain yli. Toki Chehab toivoo, että hänen edustamansa yhteisö saisi toimia omien lakiensa mukaan Suomen lain sisällä. Joidenkin mielestä tämä voisi jopa olla hyvä asia, mutta silloin suljettaisiin silmät sharian epätasa-arvoiselta ja länsimaisten oikeusperiaatteiden vastaiselta luonteelta.

Suomen oikeuslaitos soveltaa jo sharian jumalanpilkkasäädöksiä

Suomen oikeuslaitos on itse asiassa jo soveltanut ja soveltaa parhaillaan sharian jumalanpilkkaa koskevia säädöksiä. Jussi Halla-aholle odotelllaan tuomiota profeetta Muhammadin pilkkaamisesta, vaikka Halla-ahon lausunnot profeetan suhteessa 9-vuotiaaseen Aishaan olivat islamilaisten lähteiden mukaisia.

Vastauksena otsikon kysymykseen ennustan, että ”sovittelulautakunnat” virallistetaan Suomessa vuoden sisällä. Alaikäisten avioliittoja koskevista lausunnoistaan huolimatta Khodr Chehab nähdään Tarja Halosen vieraana Presidentinlinnassa 6.12.2009.

Lähettänyt Vasarahammer

Halla-aho tuomittiin sakkoihin uskonrauhan rikkomisesta

Helsingin käräjoikeus tuomitsi uskonrauhan rikkomisesta helsinkiläisen kaupunginvaltuutetun Jussi Halla-ahon 30 päiväsakkoon. Syyte kiihottamisesta kansanryhmää vastaan hylättiin.

Muhammed ei näyttäytynyt kuvaajille

Toimittaja Juhani Urja 08.09.2009 kirtjoitti oikeudenkäynnistä mm.

(HELSINKI) Helsingin käräjäoikeudessa paikan päällä oikeudenkäyntiä seurannut profeetta Muhammed onnistui jälleen välttämään kaikkien valokuvaajien yritykset saada harvoin nähty tähti kameransa etsimeen.

Kuukauden palindromi

Oh Allah siis Halla-aho,

sanoi nimimerkki Pikku-Eemeli

Kuukauden runo

Rati riti rallah, tuli Halla-Allah,

kirjoitti nimimerkki Isäm maan puollustaja

Kuukauden vääryys

Tasa-arvo ei toteudu uskonrauhanrikkomisasioissa. Halla-aho saa pienen tuomion ja runsaasti julkisuutta väitettyään että Muhammed oli pedofiili, mutta minä en saa mitään, vaikka olen haukkunut Jeesusta homoksi ja deekuksi jo vuosia niin netissä kuin lähiöbaarissakin.

kirjoitti nimimerkki On se niin väärin

Yalen yliopisto poisti Muhammed-piirrokset kirjasta

Yalen yliopiston päätös poistaa profeetta Muhammedia kuvaavat pilapiirrokset piakkoin ilmestyvästä kirjasta on herättänyt kovaa arvostelua Yhdysvalloissa. Kirja on kuvitettu kohutuilla Muhammed-pilapiirroksilla, jotka julkaistiin alun perin tanskalaisessa Jyllandsposten-sanomalehdessä vuonna 2005.

Mukavaa

- Sano mummolle jotain mukavaa!
- Pesukone on rikki.

Ateismin määritelmä

George H. Smithin ontologinen ateismin määritelmä:

Ateismi on väite: jumalaa tai jumalia ei ole olemassa

Tässä määritelmässä on määritelty olemassaoloa koskeva eli ontologinen käsitys. Jumala joko on olemassa tai ei ole olemassa. Mitään olemassaolon ja olemattomuuden välimuotoa ei ole.

Teismi on väite: jumala tai jumalia on olemassa

Deismi (jumala on olemassa, mutta ei puutu maailmanmenoon) ja panteismi (jumala on sama kuin maailmankaikkeus) ovat tämän mukaan teismiä

Inhimillinen tieto siitä, mitä on olemassa, on vajavaista. Joku saattaa pitää varmana, että jumalaa tai jumalia ei ole olemassa. Joku toinen saattaa pitää varmana, että jumala tai jumalia on olemassa. Joku kolmas voi olla epävarma siitä, onko jumalaa tai jumalia olemassa vai ei.

Ateistin määrittelemä

Ateisti on henkilö, jonka mielestä ateismi on tosi.

Agnostikon eli jumalaongelmaisen määritelmä

Agnostikko eli jumalaongelmainen on henkilö, joka ei mielestään tiedä, onko ateismi tosi vai onko teismi tosi.

Uskonnon määritelmä

Uskonto on järjestäytynyttä teismiä.

Ne käsitykset joissa ei ole jumalia, eivät ole tämän määritelmän mukaan uskontoja.

Raamatun ristiriidat

Lukeaksesi napauta tästä.