Jumalaton kulttuurilehti 2
Godless Culture Magazine 2

Helmikuu February 2006

Julkaisija: Suomen ateistiyhdistys ry Sähköposti: info@ateismi.fiPublisher: Atheist Association of Finland E-mail: info@ateismi.fiSisällysluetteloon

Verkkojulkaisun vastaava toimittaja fil.maist. Erkki Hartikainen

Editor of the net magazine: Erkki Hartikainen, MA

Tämä on viimeksi päivitetty 1.2.2011.
Last uppdate 2/1/2011.


Important things: Tärkeät asiat:
15 books in Finnish 15 kirjaa suomeksi

Elämänkatsomustieto Life View (in Finnish)

Sanasto Sanasto
Peruskoulu et1-2 et1 et2 et3 et4 et5 et6 et7 et8 et9
Lukio et10 et11 et12 et13 et14
Elämänkatsomustieto, kotisivu etkirjat

Analytical Logical Empiricism: see

http://etkirja.pp.fi/ale.htm

Dictionary of Atheism
Atheists in action
Physics pages of Pekka T. Laakso

Tilaa kirja

Sisällysluettelo
 1. Pääkirjoitus
  1. Saatteeksi
  2. Profeetta Muhammedin pilakuvat
  3. Suvaitsevuudesta
 2. Looginen empirismi yhdellä lauseella
 3. Epimetheus-leirin tuki perustettu
  1. Mottoja:
  2. Mikä on Etu?
  3. Etu-leirit
  4. Mitä leirillä tapahtuu?
  5. Miten voi olla mukana?
  6. Taru Epimetheuksesta Platonin mukaan
 4. Gravitation
 5. Geometria
 6. Ateismin määritelmä
 7. Ateistin määrittelemä
 8. Agnostikon eli jumalaongelmaisen määritelmä
 9. Uskonnon määritelmä
 10. Raamatun ristiriidat
 11. Linkkejä

Pääkirjoitus

Helmikuu 2006-02-28

Erkki Hartikainen

Saatteeksi

Kuten Jumalattoman kulttuurilehden lukijat ovat jo huomanneet, lehti ilmestyy tällä kertaa aivan kuukauden loppupäivinä. Syynä on vastaavan toimittajan sairastelu. Maaliskuussa vastaava toimittaja todennäköisesti on osan kuukautta sairaalassa, joten myös maaliskuun numero saattaa ilmestyä vasta aivan kuukauden loppupuolella. Siitä eteenpäin vastaava toimittaja toivoo pystyvänsä työstämään materiaalin hieman ennen kuukauden loppua.

Profeetta Muhammedin pilakuvat

Helsingin Sanomain olisi uhoamisen sijasta pitänyt julkaista pilakuvat.

Koska filosofi Janne Vainio on keskustelupalstalla keskustelu@vapaa-ajattelijat.fi esittänyt asiasta erittäin perusteellisen ja oikean selvityksen, emme kommentoi tätä aihetta tämän enempää.

Suvaitsevuudesta

Suomen Opetushallitus ja Suomen valtio muutoinkin on omaksunut varsin merkillisen suvaitsevuuspolitiikan. Ateistien pitää tässä maassa suvaita ihmisarvoa alentavaa kohtelua, mutta esimerkiksi muslimien ei tarvitse suvaita yhtään mitään. Tämä näkyy mm. Opetushallituksen ehdotuksissa eri oppiaineiden opetussuunnitelmiksi.

Elämänkatsomustiedon opetussuunnitelmaehdotuksissa esiintyy melkein joka toisessa lauseessa suvaitsevuus. Uskontojen opetussuunnitelmissa suvaitsevuutta ei mainita ollenkaan tai vain aivan satunnaisesti.

Lawrence Kohlbergin siveellisen kasvun asteikkoa ovat ankarimmin arvostelleet naisasiaihmiset. Naiset ovat viime vuosina suorittaneet tutkimuksia Kohlbergin asteikolla ja todenneet, että päinvastoin kuin aikaisemmin väitettiin, naiset saavat asteikolla yhtä hyvät pisteet kuin miehet.

Kohlbergin asteikon korkeimmalle eli kuudennelle asteelle ehtinyt ihminen ei suvaitse mitä tahansa. Päinvastoin hänelle on kehittynyt järjestelmä johdonmukaisia sääntöjä, joiden perusteella hän päättää, mitä hän suvaitsee ja mitä ei.

Oikea suvaitsevuuskasvatus siis sisältää periaatteita, joiden avulla päätetään, mitä suvaitaan ja mitä ei. Ranskan vallankumouksen aikainen vapaamielinen suvaitsemissääntö on, että pitää suvaita mitä tahansa sellaista, mistä ei ole vahinkoa muille ihmisille kuin toimijalle itselleen.

Minun mielestäni kuitenkin esimerkiksi alkoholismia, tupakointia ja huumeiden käyttöä pitää pyrkiä vähentämään, koska näiden ilmiöiden haittavaikutuksista kärsivät kokonaiset kansat. Toinen hyvin yleinen suvaitsemissääntö sanoo, että tekojen seuraamukset on huomioitava.

Suvaitsevuuden hyvin suuri määrä ei siis ole välttämättä hyväksi. Sen sijaan on hyväksi, että suvaitaan oikeasti hyviä asioita ja ollaan suvaitsematta oikeasti huonoja asioita.  Lisäksi monia asioita voidaan suvaita, vaikka niitä kannattaa vastustaa.

Looginen empirismi yhdellä lauseella

Kerrotaan, että ennen kristinuskon syntyä eläneeltä juutalaiselta kirjanoppineelta Hilleliltä kysyttiin, miten hän esittäisi juutalaisuuden, jos se pitäisi esittää yhdellä jalalla seisoen. Hillelin kerrotaan esittäneen kultaisen säännön.

Kultainen sääntö yhdellä lauseella on: Tee toisille, mitä toivot tehtävän itsellesi. Heikompi muoto on: Älä tee toisille, mitä et toivoisi tehtävän itsellesi. Kultainen sääntö on kelvoton siveyden pohjaksi. Tämä on esitetty esimerkiksi sivustossa

http://www.dlc.fi/~etkirja

Voi olla, että esimerkiksi loogista empirismiä (johdonmukaista kokeelliseen tutkimukseen perustuvaa todellisuuskäsitystä) ei voida esittää yhdellä lauseella. Seuraavassa esitän kuitenkin yhden ehdotuksen:

Kaikki viisaus on jälkiviisautta.

Epimetheus-leirin tuki perustettu

Mottoja:

Kulttuuri on tulos joukosta enemmän tai vähemmän epäonnistuneita yrityksiä päästä selvyyteen tyhmyydestä.

Kulttuuri on järjestynyt ylpeyden ja häpeän varaan välineenään imartelu, toisin sanoen valhe.

Hyveet ovat juonia itsekkyyden tyydyttämiseksi.

Ihminen ei ole luonnoltaan hyvä eikä paha vaan tyhmä.

Tyhmyyttä ei saa unohtaa, koska demokratia perustuu siihen.

Postmoderni tyhmyys: Isä, he tietävät, mitä tekevät, mutta he tekevät sitä kuitenkin.

Viallisesta naurunauhasta johtuen ohjelma ei sisällä huumoria.

Toisin kuin aasi, ihminen törmää lukemattomia kertoja samaan kiveen.

          MATTHIJS VAN BOXSEL

Mikä on Etu?

Etu-leirit ovat 14–15 -vuotiaille tarkoitettuja ateismiin sitoutuneita aikuistumisleirejä. Leirit on suunnattu ateisteille ja virallista elämänkatsomustietoa arvosteleville. Kaikki kiinnostuneet ateistit ovat tervetulleita.

Etu-leirit

Etu-leirejä varten perustettiin 2006 yhdistys: Epimetheus-leirin tuki. Leirit oli aikoinaan aloittanut Vapaa-ajattelijain liitto ry. Forssassa. Leirit ja niiden ennakkojärjestelyt sekä ohjaajien kouluttaminen hoidetaan kokonaan vapaaehtoisvoimin. Toiminta on nuorisotyön kentässä ainutlaatuista, sillä valtaosa aktiivisesti käytännön asioista huolehtivista toimijoista on nuoria. Leiritoiminnan talous on jatkuvasti tiukalla, sillä koko toiminta pyörii leiri- ja jäsenmaksujen tuen varassa.

Yhdistyksen toiminta ei rajoitu pelkästään leireihin. Eri puolella Suomea asuvat nuoret perustavat paikkakunnilleen Etu-leirin tuen paikallisryhmiä. Ryhmissä jatketaan leireillä alkaneita keskustelua, kutsutaan alustajia puhumaan mielenkiintoisista aiheista ja tiedotetaan leireistä nuoremmille. Paikalliset Etu-toimjat tulevat mielellään kouluihin ja erilaisiin tilaisuuksiin kertomaan leireistä ja yhdistyksen toiminnasta.

Mitä leirillä tapahtuu?

Leirien tavoitteena on antaa nuorille eväitä aineellisen todellisuuskäsityksen muodostamiseen. Leiriviikon aikana käsitellään nuoren elämän kannalta tärkeitä asioita sitoutumalla totuuteen ja ihmisoikeuksiin. Oppitunteja ei tunneta vaan asioita puidaan vapaamuotoisesti keskustelemalla sekä ryhmätöiden, näytelmien ja leikkien avulla. Tärkeänä tavoitteena on saada leiriläiset pohtimaan oman elämänsä keskeisiä tiedollisia ja siveellisiä kysymyksiä. Erityisesti leireillä pohditaan sitä, mitä totuuden ja ihmisoikeuksien valossa voidaan suvaita ja mitä ei voida suvaita.

Jokaiselle leiripäivälle on oma pääaiheensa. Aiheita ovat aineellinen todellisuuskäsitys, posthumanistinen siveys, ihmisoikeudet, huumeet ja päihteet, yhteiskunta, tulevaisuus sekä ateistin asema suomalaisessa yhteiskunnassa. Näiden lisäksi käsitellään sivuteemoja, joita ovat ihmissuhteet, seksi ja seurustelu, nuorisokulttuurit sekä nuoret vaikuttamisen kohteena.

Loppuviikosta jokaisella leirillä järjestetään todellisuuskäsityspaneeli, johon kutsutaan puolet ateisteja ja puolet muiden todellisuuskäsitysten edustajia. Leiri päättyy Etu-juhlaan, johon leiriläisten vanhemmat, ystävät ja sukulaiset ovat tervetulleita.

Tilaisuudessa leiriläiset esittävät itse valmistamaansa ohjelmaa ja saavat todistuksen leirin suorittamisesta, kaulaan kultaisen (vaihtoehtoisesti: kullatun) etu-korun ja päähän etu-hatun, joka on varustettu led-valaisimella ja häikäisysuojalla.

Monissa perheissä nuoren aikuistumista juhlistetaan leirin jälkeen myös kotona. Erityisen tärkeän osan muodostavat etu-lahjat, joita sukulaiset ja tuttavat tuovat etu-leirin hyväksytysti suorittaneelle.

Leiriohjaajina toimii eri-ikäisiä, vapaaehtoisia aikuisia opettajista opiskelijoihin ja sekatyömiehistä toimitusjohtajiin. Heitä yhdistää kiinnostus aineelliseen todellisuuskäsitykseen ja posthumanistiseen siveyteen sekä halu toimia nuorten kanssa. Kahden aikuisen ohjaajan lisäksi jokaisella leirillä on viisi nuorta apuohjaajaa.

Joka kesä järjestetään leirejä eri puolilla Suomea. Niiden joukossa on myös erikoisleirejä, erityisesti luonnonsuojeluleirejä.

Etu-leirit ovat saaneet nimen Kreikan taruston titaanilta Epimetheukselta, joka järjesti luonnon tasapainon – ihmistä lukuun ottamatta.  Samalla hän sysäsi liikkeelle posthumanismin.

Miten voi olla mukana?

Leiritoimintaan kaivataan koko ajan mukaan uusia toimeliaita ihmisiä. Pahin pula on aikuisista leiriohjaajista, joita tarvitaan joka kesä.

Ohjaajiksi etsitään täysi-ikäisiä, aineellisesta todellisuuskäsityksestä ja posthumanismista kiinnostuneita ihmisiä, jotka ovat valmiita käyttämään yhden kesälomaviikkonsa keskusteluun ja yhdessäoloon nuorten kanssa.

Yhdistys kouluttaa ohjaajat. Työstä ei makseta palkkaa mutta luontaisetuja on tarjolla runsaasti: leirinaikainen täysihoito, uusia tuttavuuksia, lämpimiä halauksia, kesämuistoja ja auringonlaskuja sekä yllättäviä ajatuksia. Ohjaajana toimimisesta saa lisätietoa ohjaajien omasta esitteestä.

Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä kaikki, jotka haluavat antaa tukensa ateistiselle posthumanistiselle aikuistumistoiminnalle. Jäseniin pidetään yhteyttä Internetin välityksellä.

Taru Epimetheuksesta Platonin mukaan

Platonin Protagoras – dialogin kohdissa 320a – 322a kerrotaan seuraava taru Epimetheuksesta:

”Monet läsnäolijoista pyysivät häntä käsittelemään asiaa, kummalla tavalla hän vain halusi.

No sitten minusta on hauskempaa kertoa taru, hän sanoi.  Oli kerran aika, jolloin jumalat jo olivat olemassa, mutta kuolevaisia olentoja ei vielä ollut. Kun myös näille säädetty syntymisen aika tuli, jumalat muovasivat ne maan uumenissa maasta ja tulesta ja kaikesta sellaisesta, mitä sekoitetaan tuleen ja maahan.

Kun he olivat aikeissa saattaa nämä luodut ilmoille, he antoivat Prometheuksen ja Epimetheuksen tehtäväksi varustaa ne kullekin sopivilla kyvyillä. Epimetheus pyysi Prometheukselta, että hän saisi jakaa. »Kun minä olen jakanut, niin sinä sitten tarkastat,» hän sanoi, sai Prometheuksen suostumaan ja suoritti jaon.

Jakaessaan hän antoi joillekuille voimaa ilman nopeutta, näitä heikommille taas nopeutta; toiset hän varusti aseilla, toisille hän korvaukseksi aseettomuudesta antoi jonkin muun keinon suoriutua. Niille jotka hän hahmotti pienikokoisiksi, hän jakoi siivet pakenemista varten tai maanalaiset pesät; niitä taas, joille hän lisäsi kokoa, hän suojeli juuri sen avulla. Ja samoin hän jakoi kaiken muunkin tasapuolisesti. Näin järjestellessään hän huolehti, ettei mikään laji kuolisi sukupuuttoon.

Kun hän oli näin turvannut eläimet keskinäiseltä tuholta, hän ryhtyi laatimaan suojakeinoja Zeuksen säätämiä vuodenaikoja vastaan. Hän verhosi eläimet tuuheisiin karvoihin ja paksuihin nahkoihin, jotka riittäisivät torjumaan pakkasen mutta myös kuumuuden, ja näin niillä jokaisella myös olisi makuulle mennessään sama tuttu ja luontainen peite. Toisten jalat hän varusti kavioilla, toisten kynsillä ja paksulla verettömällä anturanahalla.

Sitten hän huolehti erilajisten eläinten erilaisesta ravinnosta: toisille maan ruohoa, toisille puiden hedelmiä, eräille juuria; joillekin hän antoi ravinnoksi toisten eläinten lihan. Näille hän sääti niukan lisääntymisen, niiden saaliseläimille taas runsaan, turvaten siten lajin säilymisen.

Nyt tämä Epimetheus ei kuitenkaan ollut kovin viisas eikä huomannut, että hän oli jakanut kaikki kyvyt eläimille. Jäljellä ja aivan varustamattomana oli vielä ihmissuku, eikä hän tiennyt mitä tehdä. Hänen siinä ymmällä ollessaan tuli Prometheus tarkastamaan jakoa ja totesi, että kaikki muut elolliset olivat sopusuhtaisesti varustettuja, mutta ihminen oli alaston ja paljasjalkainen, verhoton ja aseeton. Mutta oli jo koittanut päivä, jolloin myös ihmisen piti nousta maan uumenista valoon.

Keksiäkseen ihmisille jonkin keinon suoriutua Prometheus varasti Hefaistokselta ja Athenelta heidän taituruutensa käsitöissä sekä tulen - ilman tultahan ei kukaan olisi voinut heidän taitoaan omaksua tai käyttää mihinkään - ja lahjoitti ne ihmisille.

Sillä tavalla ihminen siis sai elämässään tarvittavat taidot, mutta ei yhteiskunnallista viisautta; se oli Zeuksen hallussa. Prometheuksen ei ollut mahdollista enää tunkeutua Zeuksen asuntoon Olympoksen Akropoliille; sitä paitsi Zeuksen vartijat olivat pelottavia. Sen sijaan hän pääsi huomaamatta Athenen ja Hefaistoksen yhteiseen työpajaan, jossa he harjoittivat mielitaitojaan.

Varastettuaan Hefaistokselta ne taidot, joihin tarvittiin tulta, ja Athenelta muut taidot, hän antoi ne ihmiselle. Siten ihmisellä on mahdollisuudet elää ja tulla toimeen. Prometheuksen taas kerrotaan myöhemmin joutuneen Epimetheuksen vuoksi syytteeseen varkaudesta.

Koska ihminen näin pääsi osalliseksi sellaisesta, mikä kuuluu jumalille, niin ensiksi hän ainoana eläimistä alkoi kunnioittaa jumalia, koska oli heille sukua, ja ryhtyi rakentamaan alttareita ja pystyttämään jumalien kuvapatsaita. Toiseksi hän pian taidollaan kehitti puheen ja sanat ja keksi asunnot, vaatteet, jalkineet ja peitteet ja kaikki maan tuottamat ravintoaineet.

Näin varustettuina ihmiset kuitenkin aluksi asuivat hajallaan eikä heillä ollut kaupunkeja. Eläimet myös tuhosivat heitä, kun he olivat kaikessa niitä heikompia, sillä vaikka heidän käsityötaitonsa riittikin ruoan hankkimiseen, niin se ei kuitenkaan riittänyt sodassa eläimiä vastaan. Heillähän ei vielä ollut valtiotaitoa, josta sotataito on yksi osa. Niinpä he pyrkivät kokoontumaan yhteen ja suojelemaan itseään rakentamalla kaupunkeja. Mutta ollessaan yhdessä he tekivät vääryyttä toisilleen, kun heillä ei ollut yhteiskunnallista taitoa, ja niin he jälleen alkoivat hajaantua ja joutuivat alttiiksi tuholle.

Silloin Zeus peläten koko meidän lajimme tuhoutuvan lähetti Hermeksen tuomaan ihmisille häpeän ja oikeuden tuntoa, jotta ne saisivat aikaan järjestystä ja ystävyydensiteitä kaupungeissa. Hermes kysyi Zeukselta, millä tapaa hän antaisi häpeän- ja oikeudentunnon ihmisille: »Jaanko minä ne kuten muutkin taidot on jaettu? Nehän on jaettu näin: yksi jolla on lääkärintaitoa riittää huolehtimaan monista tavallisista kansalaisista, samoin muutkin ammattimiehet. Sijoitanko myös häpeän- ja oikeudentunnon samoin vai jaanko sen tasan kaikille ihmisille?»

»Kaikille», sanoi Zeus, »jokainen saakoon osansa. Eihän syntyisi yhteiskuntia, jos näitä ominaisuuksia olisi vain harvoilla, kuten on muiden taitojen laita. Sitä paitsi säädä minun nimissäni tällainen laki: joka ei kykene tuntemaan häpeää ja oikeutta muiden tavoin, on yhteiskunnan vitsauksena surmattava.”

Etu (Epimetheus-leirin tuki) korjaa Platonin käsitystä seuraavasti:
 1. Epimetheus ei ollut tyhmä, sillä kaikki viisaus on jälkiviisautta.
 2. Ennalta näkemisten taitoa ei ole ihmisellä. Väitteet ennalta näkemisestä ovat huuhaata. Tässä Etu on samassa rintamassa skeptikkojen kanssa.
 3. Etu vastustaa kuolemantuomiota. Tässä Etu on samassa rintamassa ihmisoikeusjärjestöjen kanssa.
 4. Etu vastustaa prometheuslaisten ihmiskeskeisyyttä eli vanhentunutta humanismia.
 5. Etu kannattaa luonnon suojelua ja on samassa rintamassa alan järjestöjen kanssa.

Gravitation

This is a link.

Geometria

Tämä on linkki.

Ateismin määritelmä

George H. Smithin ontologinen ateismin määritelmä:

Ateismi on väite: jumalaa tai jumalia ei ole olemassa

Tässä määritelmässä on määritelty olemassaoloa koskeva eli ontologinen käsitys. Jumala joko on olemassa tai ei ole olemassa. Mitään olemassaolon ja olemattomuuden välimuotoa ei ole.

Teismi on väite: jumala tai jumalia on olemassa

Deismi (jumala on olemassa, mutta ei puutu maailmanmenoon) ja panteismi (jumala on sama kuin maailmankaikkeus) ovat tämän mukaan teismiä

Inhimillinen tieto siitä, mitä on olemassa, on vajavaista. Joku saattaa pitää varmana, että jumalaa tai jumalia ei ole olemassa. Joku toinen saattaa pitää varmana, että jumala tai jumalia on olemassa. Joku kolmas voi olla epävarma siitä, onko jumalaa tai jumalia olemassa vai ei.

Ateistin määrittelemä

Ateisti on henkilö, jonka mielestä ateismi on tosi.

Agnostikon eli jumalaongelmaisen määritelmä

Agnostikko eli jumalaongelmainen on henkilö, joka ei mielestään tiedä, onko ateismi tosi vai onko teismi tosi.

Uskonnon määritelmä

Uskonto on järjestäytynyttä teismiä.

Ne käsitykset joissa ei ole jumalia, eivät ole tämän määritelmän mukaan uskontoja.

Raamatun ristiriidat

Lukeaksesi napauta tästä.

Linkkejä

Ateistien ehdotus lukion elämänkatsomustiedon opetussuunnitelmaksi
Ateistien ehdotus perusasteen elämänkatsomustiedon opetussuunnitelmaksi
Ateistifilosofi Pertti Lindforsin juhlakirja on ilmestynyt
Bill ja Melinda Gates’in säätiö antoi yli 10 miljoonaa dollaria Discovery Institute’lle, “älykkään suunnittelun jumalatodistuksen” propagandaan
Edvard Westermarck: Siveys ja kristinusko (1907)
Esitelmä ateismista 30.10.2003
Esitelmä posthumanismista 16.2.2004
Islam ja naiset
Jumalanpilkkasakot Suomessa
Lausunto uskonnonvapauskomitean  mietinnöstä
Lausunto vihkimisoikeuden laajentamisesta
Lavanam on terrorism
Lavanam: Let all of us search for new means
Lavanam's open letter to Naxalite (Maoist) friends
Ortodoksipappi aiheutti Suomessa naisen kuoleman ja peri hänen omaisuutensa
Rolf Lagerborg (1907) Kristinuskon opetusta vai maallista siveys­kasvatusta
Tunnettuja ”älykkään suunnittelun jumalatodistuksen” kannattajia ja vastustajia
Tätä Helsingin Sanomat ei julkaissut
Vapaa Ajattelijan päätoimittaja on erotettu kaikista tehtävistään
Vapaa-ajattelijain liiton liittovaltuuston kokous 27.11.2005
Vapaa-ajattelijain tiedottaja vastustaa ateismia
Wikipedia ateisteja vastaan
Write to Lavanam