Jumalaton kulttuurilehti 16
Godless Culture Magazine 16

Huhtikuu April 2007

Julkaisija: Suomen ateistiyhdistys ry Sähköposti: info@ateismi.fiPublisher: Atheist Association of Finland E-mail: info@ateismi.fiSisällysluettelo Contents


Verkkojulkaisun vastaava toimittaja fil.maist. Erkki Hartikainen

Editor of the net magazine: Erkki Hartikainen, MA

Tämä on viimeksi päivitetty 1.2.2011.
Last uppdate 2/1/2011.


Important things: Tärkeät asiat:
15 books in Finnish 15 kirjaa suomeksi

Elämänkatsomustieto Life View (in Finnish)

Sanasto Sanasto
Peruskoulu et1-2 et1 et2 et3 et4 et5 et6 et7 et8 et9
Lukio et10 et11 et12 et13 et14
Elämänkatsomustieto, kotisivu etkirjat

Analytical Logical Empiricism: see

http://etkirja.pp.fi/ale.htm

Dictionary of Atheism
Atheists in action
Physics pages of Pekka T. Laakso

Tilaa kirja

Sisällysluettelo


 1. Pääkirjoitus
  1. Ateistifilosofi Pertti Lindfors on kuollut
  2. Filosofiaa seuraavassa numerossa
  3. Uskontojen ja elämänkatsomustiedon opetus pois lukiosta!
  4. Perusteluja uskontojen ja elämänkatsomustiedon opetuksen poistamiselle lukioista
  5. Suuria ajattelijoita: John Locke (29. elokuuta 1632 – 28. lokakuuta 1704) 
  6. Innovaatio
  7. Nukkuvien puolue syrjäytettiin hallitusneuvotteluissa
  8. Ehdotus Helsingin liikenneongelmien ratkaisuksi
  9. Lehti ilmestyy roskakoodista puhdistetussa HTML - muodossa
  10. Miksi herraskainen puhe on vahingollista?
  11. Onko luterilainen ateismi eräs muoto jakomielitautia?
 2. Kuukauden pähkinä
 3. Kansalaistieteen tehtäviä
 4. Kielten täsmentäminen on tarpeen
 5. Uskonnollisuuden ulottuvuudet
 6. Kirkon tutkimuskeskus on siirtynyt tehokkaisiin tilastollisiin menetelmiin
 7. Jumalapiste ihmisen aivoissa?
 8. Ihmisen moninkertaiset nokkimisjärjestykset (social dominance hierarcy)
 9. Pyhien kirjoitusten kirjoittamiskilpailu
 10. Sopiiko salamitaktiikka ateisteille?
 11. Imagosfasismin akipäivää
  1. Onko pienempi paha hyvä vai paha?
 12. Kansikuva
 13. Erikoispsykologi testaa 1
 14. Älykkäiden ihmisten tyhmät yleistykset
 15. Presidentin kirjasto paloi
  1. TULIPALO VALKOISESSA TALOSSA TUHOSI PRESIDENTIN YKSITYISKIRJASTON
 16. Harmaat paronit nousivat valtaan
 17. Kansantribuunit myös Suomeen
 18. Ehdotus niille, jotka eivät laadi hallitusohjelmaa
 19. Kielletään
 20. Apillipäivän alkuperä
 21. Sallitaan
 22. Ateistit osoittivat mieltään valtion erottamiseksi kirkosta
 23. Huhtikuun elämänohje
  1. LottoPorukka
  2. kaksi kappaletta Lauantai-Jokereita.
  3. Loton filosofiaa
 24. Muut lehdet
  1. Kirkkoveron poisto ei kiinnosta yrittäjiä
  2. Vahingossa vainajien kirjoihin
  3. Eläköön pessimismi!
  4. Jumalat ovat ihmisen omaa keksintöä
  5. Yli yhdeksän kymmenestä amerikkalaisesta uskoo Jumalaan
 25. Uskonto, tulot ja taloudellinen tasa-arvo
 26. Tieteessä tapahtuu
 27. Vapaa-ajattelijain liiton jäsenmäärä kasvoi 1650:stä 1400:aan
 28. Aprillipäivän iltasatu
  1. Humanolan huminoita kumpujen yöstä
 29. Humanolan siveysongelmat
 30. Matka Jerusalemiin
  1. Miksi hän varasti aasin
  2. Miksi hän kirosi viikunapuun?
  3. Miksi hän ryösti rahanvaihtajien pöydät?
  4. Kuka korvaisi viikunapuun?
  5. Millä valtuuksilla varastettin, ryöstettiin ja tuhottiin hedelmäpuita?
  6. Miksi aasivarasta ei hirtetty?
 31. Juutalainen satu jumalanpilkasta
 32. Muhammedin matka Jerusalemiin
 33. Eläinten ystävät ovat järkyttyneitä Vapaa Ajattelijan aasienpilkasta
 34. Kunnianloukkauskanne sanan "pölvästi" käyttämisestä?
 35. International
  1. Towards New Enlightenment In Africa
 36. Gravitation
 37. Geometria
 38. Ateismin määritelmä
 39. Ateistin määrittelemä
 40. Agnostikon eli jumalaongelmaisen määritelmä
 41. Uskonnon määritelmä
 42. Raamatun ristiriidat
 43. Linkkejä

Pääkirjoitus

Ateistifilosofi Pertti Lindfors on kuollut

Ateistifilosofi Pertti Lindfors kuoli torstaina 26.4.2007 Kivelän sairaalassa Helsingissä  sydäninfarktien heikentänänä.

Pertti Lindors

Pertti Lindforsin 80-vuotisjuhlajuttu on julkaistu Jumalaton lehden tammikuun 2007 numerossa http://www.dlc.fi/~etkirja/Jumalaton13.htm

Filosofiaa seuraavassa numerossa

2007-04-22 Erkki Hartikainen

Ludwig Wittgensteinin Tractatuksen uudelleen kirjoittaminen on viivästynyt ja viivästyy edelleen. Ei ole oleellisen tärkeää, että kirjoitan sen joskus uudestaan. Joku muu voi mainiosti tehdä sen luettuaan ajatuksen tästä lehdestä.

Esimerkiksi dosentti Pertti Lindforsin ajatuksen Eino Kailan Inhimillisen tiedon uudestaan kirjoittamisesta toteutti filosofi ja matemaatikko Heikki Partanen.

Seuraavassa numerossa esittelemme ajattelijan, jonka nimellä ei suomenkielinen Google löytänyt yhtään hakusanaa.

Oxford on useita kertoja kaupannut minulle Tim Mulganin teosta "The Demands of Consenquentalism" (= seurausetiikan vaatimukset). Kun kauppaan tuli pehmeäkantinen teos, tilasin sen Amazon.co.uk:sta.

Seuraavassa numerossa esitellään Tim Mulganin ajatuksia perinpohjaisesti. Tässä vaiheessa kerron vain pari piirrettä kirjan juonesta:
 1. Kaikilla siveysajattelijoilla (moraalifilosofeilla) on tapana esittää tavalliselle kansalle sopimattomia ja kohtuuttomia vaatimuksia. Seuraussiveys ei ole sen vaativampi kuin muut siveyskäsitykset yhdistelmäkäsitykset (hybridit, tässä kohden jouduin katsomaan sanakirjasta, mitä hybridi on suomeksi) mukaan lukien.
 2. Tim Mulgan asettaa kyseenalaiseksi sen, voidaanko seurausiveyttä vastustaa seuraussiveyden seurauksilla.

Uskontojen ja elämänkatsomustiedon opetus pois lukiosta!

Miten uskontojen ja elämänkatsomustiedon opetus tulivat lukioon?

Kauan sitten lukioissa eli oppikoulun luokilla 6-8 opetettiin kirkkohistoriaa mutta ei uskontoa. Turkulainen ateisti, entinen kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan jäsen Heli Astala on kertonut, että häneltä kysyttiin kirkkohistorian tentissä "Miksi Jeesus tapettiin?" Koska Heli ei ollut osallistunut minkäänlaiseen uskonnonopetukseen, hän ei tiennyt, miksi kristillinen taruhahmo Jeesus tarun mukaan tapettiin. Heli sanoi tenttijälle, ettei kysymys kuulunut kirkkohistoriaan, ja tenttijä aivan kiltisti vaihtoi kysymyksen.

Jossain vaiheessa lukioon tuli uskonnonopetus, ja siitä sai vapautuksen, jos ei kuulunut kumpaankaan valtiokirkkoon. Koska valtiokirkkoihin kuulumattomille ei järjestetty mitään korvikeopetusta, he saivat uskontotuntien ajan vapaata. Esimerkiksi Helsingin Alppilassa (jossa myöhemmin uskonnon ylitarkastajana toiminut Olavi Aula vaikutti uskonnon opettajana ja oppikirjojen tekijänä) varsin monet lukiolaiset erosivat (vanhempiensa luvalla) kirkosta päästäkseen pois uskonnon opetuksesta.

Jotkut vapaamieliset papit olivat häpeissään kirkkohistorian opetuksesta lukioissa.

Peruskoulun tullessa valtiokirkot säilyttivät valtiokirkkojen uskonnot ja lopuille annettavan Uskontojen historian ja siveysopin peruskoulun opetussuunnitelmassa. Lukioon korvikeainetta ei vielä tullut.

Peruskouluun jäi siis uskonnon korvikeaine uskontojen historia ja siveysoppi. Peruskoulun opetussuunnitelmakomiteaan ei kelpuutettu yhtään ateistia, ja peruskoulun uskontojen historian ja siveysopin opetussuunnitelma sisälsi 50 % kristinuskoa ja 50 % hömppää.

Tämän kirjoittaja oli siihen aikaan Pakanakilta ry:n puheenjohtaja. Järjestön varsinainen perustaja, rakennusmestari ja oikeustieteen ylioppilas (myöhemmin oikeustieteen kanditaatti ja asianajaja) Raimo Toivonen kertoi minulle peruskoulun uskontojen historian ja siveysopin opetuksen surkeasta tilasta Helsingissä. Raimo vastusti Paul J. Koposen toimintaa Helsingin vapaa-ajattelijoissa. Koponen kannatti peruskoulun tunnustuksellisen uskonnonopetuksen muuttamista tunnustuksettomaksi.

Ateisti, kouluhallituksen pääjohtaja ja suomalaisen peruskoulun isä sosialidemokraattien R. H. Oittinen yritti lievittää komitean määräämää peruskoulun uskontojen historian ja siveysopin nimellä kulkevaa uskonnnonopetusta työryhmällä, jonka oli tarkoitus laatia peruskoulun opetussuunnitelmasta jonkin verran poikkeavat ohjeet. Lopulta kouluhallitus ryhtyi laatimaan ylitarkastaja Pekka Elon myötävaikutuksella uutta peruskoulun uskontojen historian ja siveysopin opetussuunnitelmaa.

Uusi peruskoulun uskontojen historian ja siveysopin opetussuunnitelma syntyi, mutta se ei tullut koskaan voimaan, koska Suomen valtio joutui tämän kirjoittajan tekemän kantelun perusteella vaikeuksiin YK:n Genevessä toimivan ihmisoikeustoimikunnan kanssa. Lopulta ylitarkastaja Elo soitti minulle ja pyysi minua kotiinsa samana iltana siitä syystä, että huomenna kouluhallituksessa on hyväksyttävä YK:n ihmisoikeustoimunnalle kelpaava peruskoulun uskontojen historian ja sivesopin opetussuunnitelma.

Kantelu perustui siihen, että Kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen mukaan vanhemmilla on ensisijainen oikeus määrätä lastensa uskonnollisesta ja moraalisesta kasvatuksesta oman vakaumuksensa mukaisesti.

Kunnollinen peruskoulun opetussuunnitelma syntyikin yhdessä illassa ja ilman minkäänlaisia vuosikymmeniä istuvia komiteoita tai työryhmiä. Opetussuunnitelma hyväksyttiin seuraavana päivänä kouluhallituksessa läpihuutojuttuna.

Norjan Human Etisk Forbundin perustajaperhe, erityisesti Kristian ja Kjell Horn olivat saaneet kouluihin elämänkatsomustieto -nimisen oppiaineen. Kun ensimmäisen kerran tutustuin asiaan paikan päällä Oslossa, elämänaktsomustietoon oli Norjassa hyväksytty uusi peruskoulun opetussuunnitelma, jossa oli puolet kristinuskoa. Kjell Horn oli eronnut oppiaineen ylitarkastajan tehtävistä ja entinen helluntailaissarnaaja ja nykyinen humanistiateisti Levi Fragell ajoi kaikille yhteistä Ruotsin mallin mukaista uskonnonopetusta. Myöhemmin Hornin perheen jäseniä on kokonaan eronnut mokomasta "humanistijärjestöstä".

Sumen evankelis-luterilainen kirkko keksi sanassa "elämänkatsomustieto" oikotien Ruotsin mallin mukaiseen uskonnonopetukseen. Kirkon silloinen kasvatusasiain keskus ja ylitarkastaja Pekka Elo saivat aikaan esityksen, jonka mukaan evankelisluterilaisille olisi opetettu evankelisluterilaista uskontoa ja kaikille muille elämänkatsomustietoa, joka olisi tietysti ollut Ruotsin mallin mukaan puoliksi evankelisluterilainen ja muuten kaikkia uskontoja kehuva.

Ajatuksena oli, että olisi poliittisesti mahdollista ulottaa Ruotsin mallin mukainen uskonnonopetus myöhemmin kaikkiin oppilaisiin. Viime vuosina Rotsin mallia on ajanut erityisesti Irina Krohn, teosofifilosofi Sven Krohnin pojantytär. Onneksi Krohnin sisarukset eivät ole nyt eduskunnassa.

Kristillisiin sosialidemokraatteihin kuuluvan mutta kirkkoon kuulumattoman pääministeri Kalevi Sorsan tuella sain silloiselle Vapaa-ajattelijain liitolle ylimääräisen valtionavun, jonka varassa saatoin jäädä vuodeksi virkavapaalle vaikuttamaan muuttuvaan lainsäädäntöön ja tekemään monisteita entiseen uskontojen historiaan ja siveysoppiin. Koska sivistysvaliokunta oli päättänyt saada aikaan yksimielisen mietinnön, peruskouluun tuli uskonnoille oman uskonnon opetus ja uskontokuntiin kuulumattomille elämänkatsomustiedon opetus.

Evankelis-luterilainen kirkko oli yrittänyt haukata liian ison palan ja sain mm. ortodoksit mukaan vastustamaan aiottua lainsäädäntöä.

Evankelis-luterilainen luterilaisen kirkko voitti kuitenkin kahdella tavalla:
 1. Lukioihin tuli uskonnottomille tarkoitettu korvikeaine, kun ennen lukion uskonnonopetuksesta vapautetut saivat vapaata aikaa.
 2. Evankelis-luterilainen kirkko sai koko elämänkatsomustiedon opetuksen valvontaansa, ja oppiaineesta tuli ateisteja loukkaava turha hömppäaine.


Perusteluja uskontojen ja elämänkatsomustiedon opetuksen poistamiselle lukioista

Evankelis-luterilainen kirkko onnistui vähitelleen laajentamaan "lähetystyötä" koskemaan myös lukion ateisteja. Kuten nähdään, "pienten askelten" eli salamipolitiikka sopii uskontokunnille.

Uskonnonopettajien taloudellisia tukiaineita lukiossa ovat olleet myös psykologia ja filosofia. Kun tämän kirjoittaja oli lukiossa 1950-luvun lopulla, biologia ja psykologia ja siihen yhdistetty filosofia olivat vaihtoehtoisia aineita. Koska psykologiaa ja filosofiaa opetti uskonnonopettaja, valitsin biologian. Vielä siihen aikaan kehitysoppiiin saattoivat kouluissa tutustua vain ne, jotka kävivät lukion ja jotka valitsivat biologian. Ne, jotka ihmettelevät kehitysopin vaatimatonta kannatusta Suomessa ovat tietämättömiä, nuoria tai huonomuistisia.

Elämänkatsomustiedon jälkeen lukioon palasi entinen uskonnon tukiaine filosofia. Aiemmin filosofiaa oli ollut vain kristityn Suomen humanistiyhdistyksen jäsenen, edesmenneen professori Urpo Harvan kirjoittama "Suuria ajattelijoita".Koska uskonto ja sen korvike- ja tukiaineet on saatu lukioihin vääryydellä ja vähin askelin, ne pitäisi pikaisesti poistaa sieltä. Nuoret aikuiset eivät tarvitse mitään mielipideaineita lukiossa.

Tärkein syy siihen, miksi mielipideaineet pitäisi poistaa lukioista, on, että suurten ikäluokkien päästessä eläkkeelle koulutusta joudutaan joka tapauksessa järkeistämään. Mielipideaineet poistamalla voitaisiin vähentää nykyisen lukion venymistä kolmesta opiskeluvuodesta neljään, ja jos peruskoulussa suoritettaisiin samanlaisia järkeistyksiä, 12 - vuotinen kouluputki voisi lyhetä 11 vuoteen.

Jos koulu aloitettaisiin 6 - vuotiaana, lukion käyvät ihmiset pääsisivät kouluputkesta ulos nykyisen 18 vuoden iän sijasta 16 vuotiaina. Kun korkeakouluopintojakin järkeistettäisiin, meillä voisi olla 20 vuotiaita maistereita (tämä edellyttää, että Suomessa siirrytään palkka-armeijaan tai että osa miehistä käy armeijan tai siviilipalveluksen valmiina maistereina).

Yllä olevien muutosten jälkeen mm. keskustapuoluessa (entinen maalaisliitto) esillä ollut täysi-ikäisyyden alentaminen 18 vuodesta 16 vuoteen olisi mielekästä.

Suuria ajattelijoita: John Locke (29. elokuuta 1632 – 28. lokakuuta 1704) 


Esimerkkinä "suurista ajattelijoista" esitämme tässä lehdessä John Locken.

John Locke esittää mallikelpoisen kasvattajan esikuvana erään hänelle tuttavan viisaan äidin, joka katsoi olevansa pakotettu kahdeksan kertaa samana aamuna ruumiillisesti kurittamaan tytärtänsä ennen kuin hän lannisti hänen nuppiniskaisuutensa ja saattoi hänet tottelemään itseään erään vähäpätöisen seikan suhteen.

Ja Locke mainitsee, että jos tämä äiti olisi aikaisemmin hellittänyt ja lakannut kurittamasta jo seitsemännen kerran jälkeen, niin hän olisi lapsensa ainiaaksi turmellut ja tehottomilla lyönneillään vain voimistanut hänen niskoittelemishaluaan. (Lähde: Aksel Rafael Rosenqvist, Kurinpito ja kasvatus kodissa ja koulussa, toinen painos 1929, Gummerus, Jyväskylä ss. 183-183)

Innovaatio

Olen keksinyt, että Eniron puhenluetteloa ei kannata purkaa muovipakkauksesta. Koko pakkausta voi käyttää matonkulmalla estämässä imurointrobottia syömästä maton hapsuja.

Olisi toivottavaa, että keksittäisiin parranajorobotti.

Entinen lahjaparranajokone alkoi hajota. Korvasin joitakin muoviosia itse tehdyillä, mutta laitetta ei saanut alkuperäiseen kuntoon.

Kun mediat mainostivat vesipestävää halpaparranajokonetta, joka on sekä verkko- että akkukäyttöinen, ajattelin siirtyä vanhasta ja kauan kestäneestä verkkokäyttöisestä lahjaparranajokoneesta uudenaikaisempaan. 

Tällä kertaa en ryhtynyt tutkimaan enemmän tai vähemmän epäluotettavia testituloksia vaan menin siihen tavarataloon, josta saa suurinta bonusta ja ostin uuden parranajokoneen.

Sen verran harkintaa käytin, että en ottanut kasan päällimmäistä vaan jostakin keskeltä.

Kun seuraavana aamuna ryhdyin ajamaan uudella parranajokoneella partaa, kone ei leikannut ollenkaan.

Yritin tietysti selvittää asiaa Internetistä, mutta ei Internet tiennyt siitä partakoneesta muuta kuin sen, että joku oli antanut sille kolme tähteä ja valmistaja oli itse antanut sille viisi tähteä.

Lopulta älysin katsoa parranajokoneen ohjekirjaa. Ainakin me tietokoneharrastajat katsomme ohjekirjaa vasta sitten, kun mikään muu keino ei auta.

Ohjekirjasta selvisi, että parranajokoneesta puuttuu terä. 

Sain perheeltä sen verran opastusta että pitää mennä tavaratalon alemman sisäänkäynnin infoon. Info kutsui myyjän, joka otti toisesta koneesta terän ja laittoi sen minun koneeseeni. 

Mahtoikohan hän antaa vahingon kiertää ja pani terättömän koneen takaisin hyllyyn?

Että mitä tarkoittaa innovaatio? Älkää minulta kysykö, en minä sitä tiedä.

Nukkuvien puolue syrjäytettiin hallitusneuvotteluissa

Kuten oli odotettavissa, Suomen ylivoimaisesti suurin puolue Nukkuvien puolue jäi ilman sille kuuluvaa pääministerin paikkaa.

Tällainen äänestämättömien kansalaisten syrjiminen on yhtä perustuslain vastaista kuin maalaisisäntien vapauttaminen perintöverosta. Torpparithan maksavat perintöveron, kun pellot on aikoja sitten paketoitu.

Kun tässä lehdessä toisaalla ehdotetut kansanedustajien valitseminen arpomalla ja kansantribuunien valitseminen vaaleilla eivät ole saaneet kannatusta, ehdotan seuraaviin vaaleihin kompromissia:

Puolueet saavat kansanedustajapaikoista äänestysprosentin suuruisen osuuden ja loput arvotaan äänestämättä jättäneistä. Nämä muodostavat Nukkuvien puolueen eduskuntaryhmän. Jos Nukkuvuen puolue säilyttää edelleen suurimman puolueen asemansa, hallitusneuvottelijan paikka annetaan Nukkuvien puolueelle.

Nukkuvien puolueelle kuuluu tietysti yhtä suuri puoluetuki kuin muillekin puolueille. 

Ehdotus Helsingin liikenneongelmien ratkaisuksi

Toivon tämän kirjoituksen auttavan uutta hallitusta omaksumaan sellaisen myönteisen asenteen, että ainakin joissakin tapauksessa palkkioilla on huomattavasti suurempi teho kuin rangaistuksilla.

Tukholman kaupunki on vähentänyt keskustan liikennettä tietulleilla eli rangaistuksilla. Ehdotan seuraavassa järjestelyä, joka tarjoaa sekä palkkioita että rangaistuksia.

Helsinkiin johtavien moottoriteiden Helsingin puoleisiin päihin tuleva liikenne ohjataan rakennettaville ilmaisille pysäköintipaikoille. Pysäköintipaikan portilta saisi magneettikortin, jolla voisi matkustaa Helsingin julkisilla kulkuneuvoilla ilmaiseksi kuinka paljon tahansa saman päivän aikana.

Samalla magneettikortilla saisi autonsa ulos pysäköintipaikalta.

Jos kaikesta huolimatta haluaisi tulla kaupunkiin omalla autolla, joutuisi maksamaan tietullin, jonka suuruus riippuisi vuorokaudenajasta.

Jotta ehdotus tulisi kaikille selväksi, esittelen yhden esimerkkitapauksen. Pääministeri Matti Vanhanen lähtee Nurmijärveltä ja saapuu Hämeenlinnan moottoritietä Etelä-Haagaan. Siellä hän pysäköi autonsa rakennettavaan uuteen pysäköintirakennukseen. Tuskin Helsinki tarvitsee sen suurempia pysäköintirakennuksia kuin Venetsia, jossa olen pysäköinyt autoni tällaiselle pysäköintipaikalle.

Vanhanen pääsee pysäköintipailalle painamalla nappia laitteessa, joka antaa hänelle magneettikortin. Vanhanen ottaa kortin, pysäköi autonsa ja saa matkustaa tällä kortilla ilmaiseksi Valtioneuvostoon. Sieltä hän matkustaa tarvittaessa ilmaiseksi julkisilla kulkuneuvoilla Kesärantaan. Kesärannasta hän palaa ilmaiseksi julkisilla kulkuneuvoilla Etelä-Haagan pysäköintitaloon, josta hän saa magneettikortilla autonsa ulos ja ajaa kotiinsa Nurmijärvelle.

Magneettikortit voidaan käyttää yhä uudestaan ja uudestaan, joten korttikustannukset jäävät vähäisiksi. Laitteet tilataan tarjouskilpailun perusteella eikä liikenteestä vastaavan apulaiskaupunginjohtajan tuttavilta.

Pysäköintipaikoista järjestetään kansainvälinen tarjouskilpailu. Tarjouskilpailun voittaja voinee järjestää väliaikaisrahoituksen samalla tavalla kuin eräitä moottoriteitä rakennettaessa.

Koska melkoinen määrä ihmisiä kaikesta huolimatta ajaa omilla autoillaan (esimerkiksi espoolaiset ministerit), pysäköinnin kulut peitetään tietulleilla.

Investointiin saadaan EU-tukea ja valtion tukea. Kadut kuluvat vähemmän joten Helsingin kaupungin kannattaa panna hankkeeseen omaa rahaa.

Kun liikenneministerinä on maalaisliiton eli keskustapuolueen edustaja, tällä ympäristöteolla hillittäisiin myös maaseudun tyhjenemistä, kun maalaiset eivät enää osaisi tulla Helsinkiin ollenkaan.

Lehti ilmestyy roskakoodista puhdistetussa HTML - muodossa

Sanoin tämän lehden maaliskuun numerossa, että Jumalaton - lehti siirtyy puhtaaseen HTML - muotoon maaliskuun loppuun mennessä. Maaliskuum lehteä ei saatu vielä kiireen takia puhdistettua kaikista Microsoftin Wordin tekemistä kummallisuuksista, mutta tämä huhtikuun numero on tehty kokonaan ilman sovelluskehittimiä eli suoraan HTML:llä.

Myös tämä lehti alkaa ilmestyä huhtikuun ensimmäisenä päivänä, jolloin se on pelkkä luuranko, ja sisältö karttuu huhtikuun loppuun mennessä.

2007-04-04 Erkki Hartikainen

Huhtikuun MikroBitti - lehti mainosti sivustojen tekemistä Linuxilla. Olen kirjoittanut tähän lehteen joitakin juttuja Ubuntu-Linuxin omalla HTML - muokkaimella. Kun palasin Windows XP:hen, kaikki oli muuten OK, mutta tämän sivun loppu oli siirtynyt taulukossa solusta toiseen. 

Windowsia varten ostin myös Ace HTML Pro 6 tekstimuokkaimen. TextPad, jota käytin opettaessani Javaa, ei tuntunut oikein riittävän. Acella on hyvänä puolena se, että katselutilassa ei voi sotkea asiakirjaa. Koska pienet korjaukset on parasta tehdä katselutilassa, olen asentanut Windows - puolelle NVU:n. Se sotki aluksi koodia, mutta asetuksista löytyi esto koodin sotkemiselle. 

Todennäköisesti asennan NVU:n Ubuntu-Linuxiin, mutta komentorivillä tehtävien asennusten kiintiö tuli jo viime vuosisadalla täyteen, niin että asennus on viivästynyt. 

Otan vastaan hyviä neuvoja Linuxin suhteen. 

Miksi herraskainen puhe on vahingollista?

Minä ja dosentti Pertti Lindfors olemme monista asioista yhtä mieltä. Eräästä asiasta olemme olleet aikoinaan eri mieltä. Oikeaoppiset kommunistit olivat sitä mieltä, että kieli on luokkasidonnaista. Lindfors oli sitä mieltä, että kieli ei ole luokkasidonnaista. Lindfors ei juuri antanut kiitosta Josif Stalinille, mutta tässä kohden hän arvosti Stalinia siinä suhteessa, että Stalinin mielestä kieli ei ollut luokkasidonnaista.

Lindorsilla oli unelma tieteen ihannekielestä (MISIL). Tällainen ihanne on hyvä olla, mutta tämän ihanteen toteutuminen ei näytä ihmisten maailmassa todennäköiseltä.

Suomen kieli on osittain piispan (Agricola) tekemää ja myös muut kielet ovat vahvasti uskontojen, aatteiden ja inhimillisten tunteiden samentamia.

Herraskainen puhe on monessa suhteessa vahingollista. Ensiksi on melkein aina mahdollista, että puhuja tai joku kuulijoista ei täysin ymmärrä edes yksittäisten sanojen merkitystä. Toiseksi on mahdollista, että puhuttu synnyttää aivan toisenlaisia ajatustunteita (emootioita) kuin puhuja on tarkoittanut.

Kun joku puhuu neekereistä, hän ei ehkä tarkoita sanoa mitään muuta kuin että kyse on afrikkalaisista mustaihoisista ihmisistä. Suomen kielen sana "neekeri" tulee espanjan kielen sanasta "negro", joka tarkoittaa mustaa. Maahanmuuttajat ovat luulleet, että suomen kielen sana "neekeri" tulisi haukkumasanasta "nigger". Kummallista on, että Suomi on taipunut julistamaan sanan "neekeri" kielletyksi pelkästään maahanmuuttajien virheellisen käsityksen vuoksi.

Kolmanneksi on mahdollista, että vieraskielisen sanan merkitys on hyvin sekava ja monimerkitykseinen jo siinä kielessä, mistä se on lainattu. Esimerkiksi englannin kieli on eräs maailman sekavimmista, ja kuitenkin tätä kieltä käytetään yleisesti "tieteen" kielenä. Entinen kiuruveteläinen akatemian pääjohtajakin esitti, että "tieteeksi" ei saisi hyväksyä muuta kuin englanninkielistä tekstiä.

Tämä lehti tulee vastaisuudessakin jatkamaan taistelua herraskaista kielen käyttöä vastaan.

Onko luterilainen ateismi eräs muoto jakomielitautia?

Tässä lehdessä on käsiteltu luterilaista ateismia lähinnä eräänä muotoa ns. humanistista liikettä.

Jotta tämä hyödyllinen käsite saataisiin käyttöön, on syytä määritellä luterilainen ateismi aikaisempaa täsmällisemmin. Tässä yhteydessä on syytä tarkastella myös sitä, millaisia luterilaisia ateisteja Suomessa on.

Kun luterilainen ateismi on heikosti tunnettu, esimerkiksi "juutalainen ateismi" on aivan yleisessä käytössä eri puolilla maailmaa. Englanninkielinen Wikipedia luettelee seuraavat juutalaiset ateistit:
 • Albert Einstein
 • Woody Allen
 • Isaac Asimov
 • Carl Sagan
 • Irving Berlin
 • Andrew Bernstein
 • Lewis Black
 • Noam Chomsky
 • David Cross
 • Sigmund Freud
 • Billy Joel
 • Karl Marx
 • Teller (magician)
 • Leon Trotsky
 • Seth Green
 • Brian Solomon
Listaa voisi kuuluisuuksienkin osalta jatkaa.

Suomenkielinen Wikipedia ei tunne juutalaista ateismia, mutta englanninkielinen Wikipedia määrittelee juutalaisen ateistin seuraavasti:

"An Atheist Jew is a member of the Jewish community who does not believe in God but still considers himself or herself a Jew."

"Juutalainen ateisti on juutalaisyhteisöön kuuluva ihminen, joka ei usko jumalaan mutta pitää itseään juutalaisena."

On ilmeistä, että juutalainen ateisti voi kuulua tai olla kuulumatta johonkin juutalaiseen seurakuntaan.

Koska juutalaiset ateistit kutsuvat itseään ylpeästi juutalaisiksi ateisteiksi, käsite on laajalle levinnyt, ja esimerkiksi Google löytää sanoille "jewish atheist" noin 85 000 hakutulosta.

Sanat "muslim atheist" antavat 14 200 hakutulosta. Sanat "Catholic atheist" antavat vain 9 870 hakutulosta. Sanat "protestant atheism" antavat 1 290 hakutulosta. Sanat "buddhist atheist" antavat 996 hakutulosta. Sanat "lutheran atheist" antavat vain 137 hakutulosta.

Tuntuu kohtuulliselta, että luterilaisen ateismin määritelmässä huomioidaan tunnetuin ryhä eli juutalaiset ateistit.

"Luterilainen ateisti on luterilaisyhteisäöön kuuluva ihminen, joka ei usko jumalaan mutta pitää itseään muuten samanlaisena kuin luterilaiset."

Tavallisesti luterilainen ateisti on osallistunut koulujen uskonnonopetukseen ja pitää opetettua totena, mutta ei usko jumalan olemassaoloon eikä Raamatun ihmeisiin. Tällainen luterilainen ateisti pitää hyvin usein uskontojen ja erityisesti kristinuskon opettamista hyvin tarpeellisena.

Monet uskonnolliset ateistit pitävät "oman uskontonsa" tapoja tarpeellisina ja kannatettavina.

Uskonnollinen ateisti voi laulaa iloisella mielellä uskonnollisia lauluja ja vaikkapa rukoilla, vaikka hän ei uskokaan rukouksen mitään auttavan.

Koska uskonnollisissa ateisteissa on kaksi persoonaa, "oman uskonnon" persoona ja ateistinen persoona, joita ei edes hyvällä tahdolla voi pitää kovin yhteensopivina, voidaan kysyä, eikö esimerkiksi luterilainen ateisti kärsi jonkinlaisesta persoonallisuuden jakautumisesta eli skitsofreniasta.

Mielestäni tätä asiaa on puolueettomasti tutkittava.

Kuukauden pähkinä

Vasemmalla oleva punainen hakaristi on

1. Neuvostoliiton lipusta

2. Natsi-Saksan lipusta

3. Itämainen Punaisen ristin vastine
Vastaukset pyydetään lähemään osoitteeseen

pahkinat@ateismi.fi

Kansalaistieteen tehtäviä

1. Kuinka monta kehitysmaiden lasta voitaisiin pelastaa uskonnonopettajien palkkoihin käytetyillä rahoilla?

2. Kuinka monta jääkarhua voitaisiin pelastaa pappien palkkoihin käytetyillä rahoilla?

3. Kuinka monta simpanssia, gorillaa tai orankia voitaisiin pelastaa jumaluusopin professsoreiden palkkarahoilla?


Kielten täsmentäminen on tarpeen

Kun tavalliset ihmiset näkevät sanan, esimerkiksi "elämänkatsomustieto" he ryhtyvät mutustelemaan sitä, mitä se tarkoittaa. Aivan samoin on laita niiden muiden sanojen kanssa, joita virallinen koululaitos käyttää oppiaineiden niminä.

Menneinä aikoina "kielipoliisit" valvoivat kielen käyttöä, mutta nyt on menty toiseen äärimmäisyyteen. Mitä epäselvempää kieli on, sitä syvällisempää se on ja mitä kummallisempia sanoja käytetään, sitä taiteellisempaa kieli on.

Aikoinaan kuluneiden sanontojen käyttämisestä sakotettiin, mutta nyt on syntynyt "liikkeenjohdon" sanasto, jossa kuluneet ja jotakin valehtelemistarkoitusta varten kehitetyt sanat vaihdetaan suurin piirtein sitä vauhtia, että alan kouluttajat pysyvät hyvin työllistettyinä.

Elämänkatsomustieto on käsitteenä norjalainen keksintö. Norjan vanhat humanistit keksivät sen ja nuoret humanistit ajoivat sen nurin.

Evankelisluterilainen kirkko ja nykyinen ylitarkastaja Pekka Elo ajoivat Suomeen sellaista elämänkatsomustietoa, joka olisi ollut ortodokseilla, muille vähemmistöuskonnoille ja uskontokuntiin kuulumattomille yhteistä. Tämän lehden toimittaja onnistui estämään tämän, koska eduskunnan sivistysvaliokunta oli päättänyt tehdä yksimielisen mietinnön. Näin syntyivät vähemmistöuskontojen uskontokuntakohtainen uskonnonopetus ja uskontokuntiin kuulumattomille tarkoitettu elämänkatsomustieto.

Evankelis-luterilainen kirkko ei ole ryhtynyt tosissaan kaatamaan tätä oppiainetta, koska se on koko ajan ollut evankelisluterilaisten määräysvallassa ja kirkko pitää tätä oppiainetta yhtä hyvänä uskonnonopettajien työllistäjänä kuin filosofiaa.

Mielestäni oppiaineiden nimet pitäisi kirjoittaa isolla alkukirjaimella ja nimen perässä pitäisi olla maa, kieli ja uskonto, joka isännöi oppiainetta. Suomen elämänkatsomustieto olisi Elämänkatsomustieto(FI,fi,ev.lut.).

Tämän kirjoittaja on ehdottanut sanan "elämänkatsomustieto" vaihtamista "elämänkäsitystiedoksi", mutta tällä muutoksella ei saatane aikaan todellista muutosta ateistien raakaan syrjintään.

Koska kouluissa pitäisi opettaa totuus ja vain totuus, mitään lisäämättä tai mitään pois ottamatta, kouluissa pitäisi opettaa, että ateismi on tosi. Toisin sanottuna tämä tämä tarkoittaa "jumalaa tai jumalia ei ole olemassa".

Koulut on alun perin perustettu evankelisluterilaisen uskonnon juurruttamiseksi Suomen kansaan. Kansakoululaitos ja peruskoululaitos ovat onnistuneet tässä tehtävässä erinomaisen hyvin.

Vielä tämän kirjoittajan lapsuuden aikaan syrjäseuduilla eli muinaissuomalainen perinne, joka kuoli täsmälleen silloin, kun koululaitos alkoi kurittaa koko kansaa.

Pohjoissavolainen kansanperinne kertoo, että tämän kirjoittajan äidin äidin suku oli antanut kinkereillä papille selkään, kun pappi oli ryhtynyt pahoinpitelemään osaamatonta kinkeriläistä. Tämän kirjoittajan äidin äidin isä erosikin kirkosta täsmälleen sinä päivänä, kun se tuli Suomessa mahdolliseksi.

Itse asiassa elämänkäsitystä parempi sana olisi todellisuuskäsitys. "todellisuuskäsitystieto" saattaisi tuntua hassulta, mutta se olisi hyvä sana, jos koulussa kerrottaisiin, mikä monista todellisuuskäsityksistä on tosi.

Mielestäni vielä parempi sana olisi "todellisuustieto". Tällöin opetettaisiin vain sitä todellisuuskäsitystä, joka on tosi. Vastaava yliopistollinen aine olisi "todellisuustiede".

Yliopistoihin tuskin koskaan tulee oppiainetta, jonka nimi on "todellisuustiede". On luultavaa, että "viisauden ystävyys" eli filosofia säilyy yliopistoissa jumaluusopin tukiaineena.

Pythagoraan mukaan viisaita voivat olla vain jumalat, ihmiset voivat olla enintään viisauden ystäviä eli filosofeja.

Pythagoraan mukaan on nimettu euklidisen geometrian määrittelevä Pythagoraan lause. Kumma kyllä, mutta geometria, jota Pythagoraskin kehitti, on ollut eräs kaikkien aikojen mittavimpia käsiteharhojen lähteitä.

Alun perin geometria on tarkoittanut maanmittausta. Joissakin maissa tyydyttiin vain mittaamaan ja yleistämään kokemuksesta. Kreikkalaiset kehittivät aksiomaattisen eli epäsuoriin määritelmiin perustuvan geometrian. Esimerkiksi David Hilbert on kehittänyt Eukleideen geometrian täsmälliseksi osaksi matematiikkaa ja kieltä.

Oikeastaan Maapallolla käytettävän geometrian pitäisi olla pallogeometriaa, koska Maa on pallo (tarkasti ottaen Maa on likimäärin pyörähdysellipsoidi joten oikeastaan geometrian nimi olisi kvasipyörähdysellipsoidinen geometria). Eukleideen geometria tarkastelee tasoa ja sen olioita, erityisesti pisteitä ja suoria.

Pallogeometriassa suoria vastaavat ympyrät, mutta jossakin vaiheessa ympyröitä ja jopa mielivaltaisia avaruuskäyriä alettiin kutsua suoriksi. Koska fyysikkojen suojelusjumala Einsteinille ei mahda mitään, voitaisiin toki sopia, että kirjoitettaisiin suora(ympyrä), kun ympyröitä kutsutaan suoriksi tai suora(valonsäteen rata pisteestä (x,y,x) pisteeseen (u,w,v) kun säteen lähtöaika on paikallisessa koordinaatistossa t ja piste (x,y,z) on käytetyn koordinaatiston origo).

Uskonnollisuuden ulottuvuudet

Suomessa uskonnollisuuden ulottuvuuksia lienee tutkinut kunnolla vain Osmo Koskelainen vuonna 1968 julkaistussa väitöskirjassa "Maallistuva suomalainen suurkaupunki" (WSOY).

Ulkomaisista tutkimuksista oli vaikea löytää väitetyille ulottuvuuksille kunnollisia perusteluja. Edesmennyt Ninian Smart väitti, että uskonnollisuudella on seitsemän ulottuvuutta, joista osa on samoja kuin Osmo Koskelaisella. Jotkut muut tutkijat väittävät, että eräs ulottuvuus on yleisuskonnollisuus.

Ulottuvuuksien määrä ja laatu riippuvat tietysti käytetyistä kysymyksistä ja faktorianalyysiä tekevän tilastotieteilijän pätevyydestä. Kerran minulle annettiin aineisto, josta eräs sosiologi sanoi, ettei siitä saa mitään irti. Kun tutkijan kanssa aikamme ajoimme faktorianalyysiä SAS:illa, aineistosta tuli tutkijan lisensiaattityö.

On turha jossitella, tehdäänkö Suomessa tästä asiasta uusi kunnollinen tutkimus. Kimmo Ketola, joka mainostaa Ninian Smartin uskonnon seitsemää ulottuvuutta, ei edes mainitse lähteenä Osmo Koskelaisen väitöskirjaa

Muissa maissa tehdyt tutkimukset antavat luultavasti erilaista aineistoa kuin Suomessa tehdyt. Muun muassa tästä syystä kerron seuraavassa vain Osmo Koskelaisen väitöskirjasta. Eräs syys Koskelaisen väitöskirjan tulosten esittelyyn on se, että Koskelaisen tulokset selittävät myös Vapaa-ajattelijain liiton ja melkein kaikkien muidenkin uskonnottomien järjestöjen riidat.

Osmo Koskelainen sai seuraavat viisi ulottuvuutta:

 • Aatteellinen uskonnollisuus,
 • Tiedollinen uskonnollisuus.
 • Rituaalinen uskonnollisuus.
 • Elämyksellinen uskonnollisuus.
 • Seuraamuksellinen uskonnollisuus.

Kommentoin näitä ulottuvuuksia yksi kerrallaan.

Minä ja ystäväni olemme aatteellisia ateisteja.

Uskonnonopetus ja elämänkatsomustiedon opetus pitävät yllä tiedollista uskonnollisuutta,

Pro-Seremoniat - yhtiö edustaa rituaalista uskonnottomuutta.

Prometheus - leirit edustavat elämyksellistä neutraalisuutta.

Johdatukseen uskovat edustavat seuraamuksellista uskonnollisuutta.

Mitä asiassa voitaisiin tehdä?

Koska osa näistä tärkeistä tekijöistä on rakennettu sisään kädellisten aivoihin, tähän kysymykseen pitäisi voida vastata aivojen toimintaa käsittelevien hyvin moniulotteisten tutkimusten avulla. Ihmiskunta ei ole motivoitunut teettämään sellaisia tutkimuksia.

Jos rahaa löytyy, minäkin osaan johtaa sellaisen tutkimuksen. Pitäisiköhän kirjoittaa Bill Gatesille? En usko, että hän uskaltaisi vastata, vaikka hän on maailman rikkain ihminen. Microsoftin osakkeet voisivat romahtaa, jos Bill Gates sekaantuisi johonkin, mistä harmaat paronit eivät pidä.

Kirkon tutkimuskeskus on siirtynyt tehokkaisiin tilastollisiin menetelmiin

Maailman lukemattomien maiden lukemattomat ateistit kiistelevät mielipiteistä kuten keskiajan munkit. Uskonnoilla on lähes tajattomat voimavarat tehdä oikeaa tutkimusta siitä, mitä uskonnon aseman säilyttämiseksi tai parantamiseksi kannattaa tehdä.

Tutkijan kanssa vuorovaikutteiset menetelmät kuten faktorianalyysi joutuivat vasemmiston vastustuksen kohteiksi 1970 - luvulla. Nyt evankelislutterilainen kirkko on alkanut käyttää faktorianalyysiä, joka on oman kokemukseni mukaan tehokkain tapa löytää mielipidetutkimuksissa tärkeimmät ulottuvuudet.

Koska asiantuntemattomat ja tilastotieteeseen perehtymättömät toimittajat käsittelevät näitä tutkimustuloksia poimien niistä omia mielipiteitä myötäileviä irrallisia lauseita kehotan kaikkia näistä tutkimusta kiinnostuneita lukemaan nämä tutkimukset itse. Suorasanaista tekstiä ymmärtää kuka tahansa ja tilastotieteen kiemuroista voi kysyä vaikka tämän lehden toimitukselta.

Uusin tutkimus löytyy osoitteesta

http://www.evl.fi/kkh/ktk/13_karppanen.pdf

KIRKON ROOLI KOLLEKTIIVISISSA KRIISEISSÄ

Eetu Karppanen

Kirkon tutkimuskeskus, Tampere 2007 

ISBN 978-951-693-280-7 

ISSN 1459-2703

Jos tutkimus häviää kirkon sivuilta, kopio löytyy lehtemme toimituksesta.

Tässä tutkimuksessa myös paljon muita asioita alkaen siitä, kuinka moni uskoo jumaliin.

Jumalapiste ihmisen aivoissa?

Seuraavassa lyhyessä artikkelissa pohditaan sitä, missä aivojen osissa uskonnolliset kokemukset sijaitsevat. Tässä lehdessä esitellään asiaa, koska liikkeellä on paljon uskonnollista propagandaa, joka väittää, että ihmisen aivoista olisi löytynyt selvä alue, joka sisältää yhteysvälineen jumalien ja ihmisten väliseen vuorovaikutukseen.

Lehtemme mielestä tutkimusta pitäisi laajentaa kaikkiin voimakkaisiin kokemuksiin kuten urheilukilpailuihin, rockkonsertteihin jne.

Tutkimusta pitäisi tehdä myös johtajakokemuksista sekä ihmisillä että simpansseilla. Aivojen välittäjäainetutkimuksia pitäisi suorittaa myös simpansseilla.

Tutkimus pitäisi yhdistää uskonnollisuuden tilastotieteelliseen ulottuvuustutkimukseen (faktorianalyysiä ja mallintamista SAS:illa).

Lehtemme vastaa kaikista käännöksen epätarkkuuksista.

Ian Sample, tiedekirjeenvaihtaja, keskiviikkona 30. elokuuta 2006 (The Guardian)

Brain scans of nuns have revealed intricate neural circuits that flicker into life when they feel the presence of God.

Nunnien aivotutkimukset ovat paljastaneet mutkikkaita hermopiirejä jotka värähtävät henkiin kun nunnat ajattelevat jumalan läsnäoloa.

The images suggest that feelings of profound joy and union with a higher being that accompany religious experiences are the culmination of ramped-up electrical activity in parts of the brain.

MRI – kuvat panevat ajattelemaan, että tunteet vahvasta ilosta, joihin liittyy uskonnollisten kokemusten liittyminen korkeampaan olentoon, ovat aivojen osien vahvan sähköisen toiminnan kohokohta.

The scans were taken as nuns relived intense religious experiences.
Kuvat otettiin kun nunnat kokivat voimakkaita uskonnollisia kokemuksia.

They showed a surge in neural activity in regions of the brain that govern feelings of peace, happiness and self-awareness.
Ne osoittivat toimintaa niissä aivojen osissa, jotka hallitsevat rauhan, onnellisuuden ja itsetietoisuuden tunteita.

Psychologists at the University of Montreal say the research, which appears in the journal Neuroscience Letters, was not intended to confirm or deny the existence of God, but set out to examine how the brain behaves during profound religious experiences.

Montrelin yliopiston psykologit sanoivat, ettei tutkimus, joka ilmestyi lehdessä Neuroscience Letter, ollut tarkoitettu puolustamaan tai vastustamaan jumalan olemassaoloa, vaan selvittämään kuinka aivot käyttäytyvät uskonnollisten kokemusten aikana.

Mario Beauregard and Vincent Paquette used functional magnetic resonance imaging to scan the brains of 15 Carmelite nuns who were asked to remember the most intense mystical experience they had ever had.

Mario Beauregard ja Vincent Paquette  käyttivät tehokasta magneettiresonanssikuvausta tutiakseen 15 karmeliittanunnaa, joita pyydettiin muistelemaan kaikkein voimakkaimpia uskonnollisia kokemuksia mitä heillä oli ollut.

When the scans were compared with others taken beforehand, the scientists found electrical activity and blood oxygen levels had surged in at least 12 regions of the brain.

Kun kuvia verrattiin muihin kuviin, jotka oli otettu etukäteen, tutkijat havaitsivat sähköisen toiminnan ja veren happipitoisuuden muuttuneen ainakin 12 eri osassa aivoja.

Some regions, such as the medial orbitofrontal cortex, are strongly associated with emotions, while activity in the right middle temporal cortex is believed to be responsible for the impression of contacting a spiritual entity.

Jotkin alueet kuten keskinen otsalohkon aivokuori (Tässä yhteydessä ei ole väliä, missä se tarkasti ottaen on. Eräissä rahapelitutkimuksissa on todettu, rahapelit aktivoivat samoja aivoalueita ja sieltä saattaa löytyä kuvia suom. huom.) liittyvät vahvasti ajatustunteisiin (emootioihin), kun taas uskonnolliset kokemukset tapahtuvat  oikean otsalohkon aivokuoressa. 

The scans showed different brain activity from those taken when the nuns were asked to remember intense emotional experiences that involved another person.

Kuvat osoittivat erilaista aivojen toimintaa kun nunnia pyydettiin muistelemaan sellaisia voimakkaita ajatustunteita, jotka sisälsivät toisen ihmisen.

The findings contradict previous suggestions that human brains may have evolved with a "God spot" - a single region that lights up in response to deeply religious thoughts.

Nämä tulokset ovat ristiriidassa niiden aikaisempian käsitysten kanssa, joiden mukaan yksittäinen alue (jumalapiste) olisi syvällisten uskonnollisten ajatusten paikka.

"Rather than there being one spot that relates to mystical experiences, we've found a number of brain regions are involved," said Dr Beauregard.

“Pikemminkin olemme löytäneet yhden alueen sijaan joukon alueita, joilla uskonnolliset kokemukset tapahtuvat,” sanoo tohtori Beauregard.

Ihmisen moninkertaiset nokkimisjärjestykset (social dominance hierarcy)

Erkki Hartikainen 13.4.2007

Meitä ateisteja kiinnostavat lähinnä uskontojen ja yhteiskuntien vallankäyttöön liittyvien nokkimisjärjestysten syyt.

Näistä asioista on kehitetty joukko lähinnä huonoksi mielikuvitus- ja tieteiskirjallisuudeksi luokiteltavia käsityksiä.

Hyvin usein uskontojen ja taiteiden puolustaminen vie näitä ajatelmia pahasti harhaan. On esimerkiksi väitetty, että Neanderthalin ihmiset hävisivät nykyihmiselle siksi, että Neanderthalin ihmisiltä puuttui papisto. Toisaalta esi-isillämme kaloilla ja kaukaisilla sukulaisillamme ravuilla esiintyy nokkimisjärjestyksiä ja käyttäytymistä, joka perustuu samoihin aivoalueisiin, samoihin välittäjäaineisiin, samoihin hormoneihin jne. kuin ihmisellä.

Erilaisten huumeiden kuten amfetamiinin, kokaiinin ja alkoholin vaikutuksia lienee tutkittu eläimillä enemmän kuin ihmisillä.

Monissa eläimissä valtataistelun tulos aiheuttaa muutoksia voittajan aivoissa. Eräät ravut ilmoittavat toisilleen arvoasemansa virtsaamalla (koiria koskevia tämän alan tutkimuksia en tunne, mutta koirien tiedonvälitys toimii melkoisessa määrin virtsan avulla).

Tärkeimmät välittäjäaineet ovat:

 • Noradrenaliini eli norepinefriini (C8H11NO3)
 • Dopamiini (C6H3(OH)2-CH2-CH2-NH2)
 • Serotoniini eli 5-hydroksi-tryptamiini (5-HT) (N2OC10H12)
Eri eläinlajeilla ja eri kokeissa näiden aivojen välittäjäaineiden vaikutukset ovat erilaisia, mutta itse järjestelmän olemme perineet kaukaisilta esi-isiltämme kaloilta.

Tärkeitä hormoneja ovat mm.:
 • Adrenaliini (C9H13NO3)
 • Testosteroni (C19H28O2)
Nokkimisjärjestykseen vaikuttavia huumeita ovat mm.:
 • Amfetamiini C 9H13N
 • Kokaiini C17H21NO
 • Alkoholi C2H5OH
Yhteisön johtaja ja uskonnollinen johtaja ovat olleet joskus sama henkilö, mutta nämä nokkimisjärjestykset lienevät kehittyneet pääasiassa jo esihistoriallisella ajalla. Mitään vakuuttavaa näyttöä siitä, että Neanderthalin ihmisellä olisi ollut uskonto, ei ole. Itse asiassa on erimielisyyttä myös siitä, voivatko nykyihminen ja Neanderthalin ihminen lisääntyä keskenään. On esitetty arvioita, joiden mukaan Neanderthalin ihminen eroaisi perimältään nykyihmisestä noin 0,5 %, mutta nämä luvut muuttuvat koko ajan.

Välittäjäaineiden vaikutuksista uskonnollisuustaipumukseen kiistellään. Vähäinen dopamiinimäärä on yhteydessä Parkinsonin tautiin ja korkea jakomielitautiin ja uskonnollisuuteen. Siitä, onko uskonnollisuudella ja jakomielitaudilla jotain tekemistä toistensa kanssa, kiistellään kovasti.

Sekä uskonnollinen että valtaan liittyvä nokkimisjärjestys ovat suuria ongelmia koko ihmiskunnalle. Jos tilannetta voitaisiin parantaa antamalla vaikka kerran päivässä piikki johtajien istumalihakseen, hyvä olisi.

Yksisuuntaista mielialahäiriötä eli masennusta hoidetaan aivojen serotoniinin takaisinoton estäjillä. Kaksisuuntaisen mielialahäriön (touhotus - masennus) tunnistaminen on äskeisten rutkimusten mukaan heikkoa ja sen hoito vaikeaa. Pelkkää touhotusta ei edes hoideta vaan touhottajista tehdään usein johtajia.

Aivojen toiminta, välittäjäaineet, hormonit jne ovat tärkeitä jo pelkästään huume- ja mielenterveysasioiden takia. Sekä huume- että mielenterveysongelmiin vaikuttavat johtajat, joista pitäisi oikeastaan päästä kokonaan eroon. Vaikka kuningas alkoholin alamaisiin kuuluu yli puolet kansasta, alkoholista ja sitä korvaavista huumeista pitäisi päästä eroon. Vaikka yli puolet kansasta kannattaa uskontoja, uskonnoista pitäisi päästä eroon.

Tässä meillä on hankala takaisinkytkentä. Alkoholin ja uskontojen kannatus estää tutkimasta, miten niistä päästäisiin eroon.

Erityisesti olisi syytä selvittää, mitkä aivojen rakenteelliset osat ja mitkä välittäjäaineet vaikuttavat siihen, että ihminen voittaa

a. vallanäytön nokkimisjärjestyksessä
b. uskontojen nokkimisjärjestyksessä.

Lehtemme ottaa vastaan artikkeleita ja mielipiteitä näistä asioista.

Pyhien kirjoitusten kirjoittamiskilpailu

Jumalaton - lehti julistaa pyhien kirjoitusten kirjoituskilpailun. Kilpailuun saavat osallistua kaikki. Entisten pyhien kirjojen lainailu on kielletty. Kiellettyjä ovat myös entisten pyhien kirjoitusten roolihenkilöt. Ihmeet mukaan lukien parapsykologia ovat kiellettyjä. Kuolemen edellistä ja jälkeistä elämää tai sielunvaellusta ei sallita. 

Kolmelle parhaalle kirjoittajalle myönnetään profeetan arvonimi.

Voittaja on nimeltään "profeettojen sinetti", toiseksi tullut "suuri profeetta" ja kolmanneksi tullut "pienempi profeetta.

Käsikirjoitukset on toimittettava lehdellemme joko

 • tekstinä (.txt)
 • html - muodossa
 • .rtf - muodossa
 • .doc - muodossa
 • .pdf - muodossa
 • .odf - muodossa.

Kilpailu päättyy 31.12.2007 klo 24.00000.

Jumalaton - lehdellä on oikeus julkaista kolme parasta kirjoitusta Internetissä.

Sopiiko salamitaktiikka ateisteille?

Salamitaktiikka - nimitys on peräisin Unkarin kommunistisen puolueen pääsihteeri Mátyás Rákosi:lta. Taktiikan nimi tulee salamimakkaran leikkaamisesta. Tätä makkaraa leikataan vähitellen, ohuina siivuina. 

Erityisesti uskonnot ovat olleet taitavia salamitaktiikan käyttäjiä. Siellä, missä he eivät ole vielä vallassa, he etenevät vähitellen ja imagofasismia käyttäen. Siellä, missä heillä on kaikki valta, he tekevät mitä heidän uskontonsa ja heidän papistonsa käskevät oli se miten julmaa tahansa.

Uskonnot ovat tyypillisesti diktatuureja tai harvainvaltoja. Katolinen kirkko on maailman suurin, vaikutusvaltaisin ja rikkain diktatuuri. Paavi on erehtymätön. Myös Vladimir Putin on viimeisten uutisten mukaan erehtymätön, mutta Putinilla on valtaa vain mitätön murto-osa siitä, mitä paavilla on,

Salamitaktiikka sopii kaikille harvainvaltaisille järjestelmille. Uskonnot, komminismi ja imperialistinen monopolikapitalismi ovat tällaisia järjestelmiä. Harvainvaltaiset järjestelmät pysyvät pystyssä siitä huolimatta, että kansan suuri enemmistö huomaa tulleensa petetyksi.

Erityisesti uskonnoilla on pappeja jokaiseen puolueeseen ja joka lähtöön. Suomessa pappeja on jokaisessa puolueessa kristillisestä liitosta Suomen kommunistiseen puolueeseen.

Sam Harris oli äskettäin ollut eräässä tilaisuudessa, jossa erilaiset ateistit olivat puhuneet pötyä. Hän arveli osallistuvansa samaan tilaisuuteen vuoden päästä, mutta piti kokemusta epämiellyttävänä.

Uskonnottomat ovat jokaisessa tuntemassani maassa hajonneet lukuisiksi keskenään riiteleviksi järjestöiksi. Suurin osa niistä kuvittelee salamitaktiikan ja imagofasismin johtavan johonkin. Vuosisatojen komemus osoittaa, että kansanvaltaiset, kuvaansa kiillottavat ja äärimmäisen varovaiset järjestöt johtavat kehitystä täysin päinvastaiseen suuntaan kuin he väittävät sitä johtavansa.

"Pienin askelin" päästään tavallisesti vain taaksepäin. 

Uskonnottomat kansanvaltaiset järjestöt on helppo kaapata, varsinkin, jos järjestöllä on peitenimi. 

Uskontoja, diktatuureja muita harvainvaltaisia järjestelmiä on hyvin vaikea kaapata tai kaataa. Minun mielestäni esimerkiksi Neuvostoliitto kaatui siihen, etteivät kommunistit älynneet rosvota itselleen riittävästi etuja. Maa oli liian kansanvaltainen. Nykyinen rosvokapitalismi puolestaan pysyy vakaasti pystyssä, koska sen johtajat ja heidän perheensä hyötyvät järjestelmästä näyttävästi.

Salamitaktiikka ei sovi ateisteille eikä muillekaan totuuden puolesta toimiville. Ihmisten enemmistöä ei voi millään keinolla käännyttää viisaammiksi mitä he ovat. Olen usein sanonut, että puolet kansasta on keskimääräistä tyhmempiä, vaikka kaksi kolmasosaa luulee olevansa keskimääräistä viisaampia. Tämä pätee vain, jos keskimääräisyyden mittana käytetään mediaania (keskimmäistä, kun ihmiset on pantu jonoon) tai mittari on normalisoitu (kuten älykkyysteollisuus tekee).

Imagosfasismin akipäivää

Onko pienempi paha hyvä vai paha?

Koska tällaisen eläkeläisen kieli alkaa kangerrella, julistan sanonnalle "imagofasismi" suomennoskilpailun. Paras ehdotus liitetään suomen kieleen.

Imagofasmilla tarkoitetaan jonkin ihmisryhmän imagon korottamisen asettamista kaikkien muiden asioiden edelle. Esimerkki imagofasismista on homojen aseman parantaminen kutsumalla heitä nimellä "gay" ja väittämällä, että tällainen uudelleennimeäminen on parantanut homojen asemaa.

Ateistit eivät ole halunneet jäädä huonommiksi vaan ovat varanneet sanan "gay" kanssa suunnilleen samaa merkitsevän sanan "bright". Surkuhupaisaa on, että jos nämä sanat suomennettaisiin, niistä tulisi kenties sama sana.

Esimerkkejä uskonnottomasta imagofasismista löytyy runsaasti sekä kotimaasta että muista maista

Esimerkiksi uskonnottomien piilotteleminen sanan "vapaa-ajattelija" takana on ilmiselvää imagofasismia. Vielä pahempaa imagofasismia on kutsua uskonnottomuutta humanismiksi.

Oma luokkansa imagofasisteja ovat ne, joiden mielestä liberaali uskonto on hyödyllinen ja että ateisteilla pitää olla uskovaisia ystäviä. Maailmankuulu perusesimerkki tällaisesta ajattelusta on tietysti Intian ateistikeskuksen pitkäaikainen johtaja Lavanam Goparaju.

Perinteinen suomalainen esimerkki on tietysti S. Albert Kivinen. Brittihumanistit ovat suurinpiirtein kaikki imagofasisteja, ja äskettäin tähän joukkoon on liittynyt myös ateisti Julian Baggini (Free Inquiry 2/2007). Tästä Bagginin kömmähdyksestä huolimatta olen sitä mieltä, että Bagginin kirja elämän tarkoituksesta pitäisi pikaisesti suomentaa, ja jos mahdollista, jakaa Helsingin yliopiston professoreille.

Mielestäni hyvä esimerkki imagofasismin virheellisyydestä on uskonnollisuuden räjähdysmäinen nousu Neuvostoliiton romahdettua.

Jos kaikkia kommunisteja ei voi nimittää imagofasisteiksi, voin vakuuttaa, että tunsin henkilökohtaisesti ison joukon NKP:n johtoon kuuluneita imagofasisteja. Tapasin jälkeen päin NKP:n keskuskomitean "humanismista" vastanneen jäsenen. Hän yritti kohottaa mielialaa perustamalla laulukuoron ja nostelemalla maljoja, mutta tunnelma jäi ainakin minun osaltani vaisuksi.

Hyvin lähellä imagofasismia on se ryhmittymä, jonka mukaan tärkeintä on lisätä evankelis-luterilaisesta kirkosta eroavien lukumäärää. Oikeampi asenne olisi, että pitää lisätä ateistien määrää. Kirkollisverojen takia kirkosta eronneethan liittyvät helposti takaisin kirkkoon ja heidän kirkosta eroamisensa aiheuttaa vain vähäistä harmia kirkolle.

Toinen imagofasismia lähellä oleva ryhmä ovat ne, joiden mukaan tärkeintä olisi erottaa kirkko valtiosta. Opetusministeriön hallintojohtaja Håkan Mattlin sanoi aivan oikein, että kirkon ja valtion siteitä on enää uskonnonopetuksessa, avioliiton solmiamisessa ja muutamissa muissa vähäisemmissä asioissa.

Mielestäni pienempi paha on aina paha eikä hyvä. Kun uskonnoille antaa pikkusormen, ne vievät koko käden. Uskonnot ovat ihmisen sisäistä huumetuotantoa (aivojen välittäjäaineet, ihmisen elimistön kehittämät morfiininsukuiset endorfiinit jne.). Riippuvuuksista, myös uskonnollisista, pääsee eroon vain oikealla vieroitushoidolla. Parasta olisi, että huumeita ja uskontoja ei levitettäisi ollenkaan.

Kansikuva

Ketä seuraavista profeetoista kansikuva esittää?

 1. Krishna
 2. Buddha
 3. Mooses
 4. Jeesus
 5. Muhammed

by professor Victor J Stenger (astronomy, physics)

Atheism: The Case Against GodDarwin chased God out of his old haunts in biology, and he scurried for safety down the rabbit hole of physics. The laws and constants of the universe, we were told, are too good to be true: a set-up, carefully tuned to allow the eventual evolution of life. It needed a good physicist to show us the fallacy, and Victor Stenger lucidly does so...

Erikoispsykologi testaa 1

Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten eräitä suomalaisia nuorisojärjestöjä?

1. Sudenpennut

2. Orwellin koirat

3. Jisreelin koirat

Älykkäiden ihmisten tyhmät yleistykset

Free Inquiry (= Vapaa Tutkimus") -lehden numerossa 2/2007 on meemikäsitteestä kirjoja kirjoittaneen Susan Blackmoren haastattelu. Kuten tämän alan kuuluisuuksille on tavallista, hän vastaa oikein kaikkiin muihin kysymyksiin paitsi viimeiseen ja tärkeimpään.

Ennen kuin sirrymme tarkastelemaan viimeistä kysymystä ja sen väärää vastausta, on syytä pohtia, miksi viimeiseen kysymykseen vastataan hyvin usein väärin.

Hyvin moniin eläimiin ihminen mukaan lukien on luonnollisen valinnan tuloksena syntynyt tarve yleistää jo hyvin pienestä määrästä henkilökohtaisia kokemuksia. Esimerkiksi meidän koiramme oppii jo yhdestä ainoasta riittävän vaikuttavasta tapahtumasta.

1960 - luvulla eräät ystäväni ajattelivat, että tulevaisuudessa tarvittaisiin pikemminkin menetelmien kuten tilastotieteen osaamista kuin nippelitietoa. Toisin kävi. Minäkin elän pienellä opettajan eläkkeellä ja asiaa eniten painottanut ystäväni vaimonsa palkalla. Yliopistojen ja korkeakoulujen kursseihin laitettiin pieni määrä menetelmien alkeita, mutta minusta tuntuu siltä, että pienestä määrästä menetelmien alkeita on ollut enemmän haittaa kuin hyötyä

Esimerkiksi Susan Blackmore ja Richard Dawkins tekevät kokemuksistaan brittiyhteiskunnassa muutamia tärkeitä ja vääriä yleistyksiä. Jos nämä henkilöt osaisivat uida, he voisivat uida Kanaalin yli Ranskaan ja huomata, että asiat ovat siellä eräissä tärkeissä asioissa täsmälleen päin vastoin kuin Britanniassa.

Kaikkia mahdollisia virheellisiä yksittäistapauksista yleistämisiä ei ole mahdollista vastustaa. Tässä lehdessä käsitellään vastaisuudessa muutamia tärkeitä virheellisiä yleistyksiä. Itse asiassa Sam Harris on haastanut lukijansa kilpailuun virheellisten yleistysten kumoamisessa. Palkkiona parhaat vastauksen julkaistaan Free Inquiry - lehdessä ja niistä maksetaan 100 $:n palkkio. Koska dollarin kurssi on alhainen, en ryhdy kirjoittamaan näistä asioista englanniksi vaan tarkastelen virheellisiä yleistyksiä tässä lehdessä. Se on minulle ilo, sillä tärkeimmät vihamiehenin vastustavat minua virheellisillä yleistyksillä.

Myös Sam Harrisin omat virheelliset yleistykset käsitellään tässä lehdessä myöhemmin.

Susan Blacmoren haastattelun virheellinen yleistys on uskomaton. Hänen mielestään Britannian kaikille pakollinen uskonnonopetus vieraannuttaa ihmiset uskonnosta. Susan Blacmoren mielestä nimenomaan nykyaikainen liberaali uskonnonopetus vieraannuttaa ihmiset uskonnosta.

Edesmennut kouluhallituksen pääjohtaja R. H. Oittinen oli sitä mieltä, että Suomen vanhanaikainen uskonnonopetus vieraannuttaa ihmiset uskonnosta.

Molempien olisi pitänyt tehdä matka Ranskaan. Siellä yhteiskunnan koulujen uskonnonopetus ei ole sallittua, opettajat ovat sivistyneitä ihmisiä ja uskonnollisuus on alhaisempi kuin Suomessa tai Britanniassa.

Toisaalla tässä lehdessä on kerrottu, että Yhdysvalloissa ja muissakin kehittyneissä maissa uskonnollisuus on sitä vähäisempää mitä korkeammat tulot ihmisillä on. Vaikka yksittäiset esimerkit eivät vielä kerro paljon mitään, on tullut ilmi, että maailman rikkain mies ja maailman rikkaiden kärkijoukkoon kuuluva mies ovat paitsi yhdessä suunnittelemiensa suurten hyväntekeväisyyslahjoitusten tekijöitä myös ateisteja.

Susan Blacmore kertoo haastattelussa, että uskonnot ovat äärimmäisen haitallisia meemejä, jotka istutetaan lapsiin nuorina. Hyvin voivassa kilpailuyhteiskunnassa uskonnot unohtuisivat kokonaan, jos niitä ei opetettaisi kouluissa. Kuten toisaalla tässä lehdessä on kerrottu, taloudellinen tasa-arvo vähentää uskonnollisuutta - paitsi Suomessa, jossa on liberaali uskonnon opetus ja huono elämänkatsomustiedon opetus.

Kristittyjen hallitsemassa valtiossa kouluopetus voi vain kehua uskontoja. Kaikkien uskontojen opetus on kaikkien uskontojen mainontaa. Mainostoimistot voisivat sulkea heti ovensa, jos monien erilaisten tuotteiden mainonta vähentäisi niiden kulutusta.

Murhattua Jon Murrayta on historiankirjoituksessa sanottu äitinsä käskyläiseksi, mutta kun satuin tuntemaan miehen aika hyvin, voin suoralta kädeltä sanoa, että Jonilla oli aivan omia ajatuksia, jotka sopivat tähän yhteyteen. Jon sanoi Venäjän uskonnollisuuden kasvun johtuvan siitä, että sinänsä ateistiset kommunistit eivät mitenkään rokottaneet ihmisiä uskontoja vastaan. Siihen, onko Jon ollut sängyssä Ellen Johnsonin kanssa, en ota kantaa, varsinkaan kun en tiedä, miten asia on.

Lintuinfluenssavirukseen, HIV (AIDS) - virukseen ja moniin muihin viruksiin etsitään suurella rahalla rokotteita. Mielen viruksia (meemejä) vastaan rokottaminen sen sijaan on ankarasti kielletty. 

Päin vastoin: Lähes koko viestintävälineet (media) elävät mielen viruksista.

Presidentin kirjasto paloi

TULIPALO VALKOISESSA TALOSSA TUHOSI PRESIDENTIN YKSITYISKIRJASTON
Washington DC 1.4.2007 (Reuters)

Tulipalo Valkoisessa Talossa lauantaiyönä oli syttynyt tuntemattomasta syystä. Onnettomuus ei vaatinut ihmishenkiä. Valkoisen Talon tiedotuksen mukaan tuli oli todennäköisesti päässyt irti ikävystyneen turvamiehen tupakoinnin seurauksena.

 Palo ehti tuhota osan presidentin kanslian sisustusta ennen kuin palokunta saatiin paikalle. Palokunnan paikalle tuloa hankaloittivat rakennuksen erityiset turvajärjestelyt toimistohenkilökunnan ollessa poissa paikalta.

Turvamiesten tupakointi virantoimituksessa on kielletty, mutta kiellon valvonta on toistaiseksi ollut heidän omissa käsissään. "Meidän on uusittava koko turvajärjestelmämme vastaisten tapauksien varalle", totesi Valkoisen Talon tiedottaja tiedotustilaisuudessa tänä aamuna. "Suojautuminen terroristeja vastaan tulee edelleen olemaan prioriteettinamme, mutta liioitellut turvatoimet eivät jatkossa saa olla esteenä nopealle toiminnalle onnettomuustilanteissa."

Tulipalon aineelliset vahingot jäivät pieniksi. Kipeimmin vahingot koskettivat itse presidentti George W. Bushia, joka menetti kansliassa sijainneen yksityiskirjastonsa kokoelman. "Rahallista arvoa kirjoillani ei ollut, mutta tunnearvoa sitäkin enemmän," presidentti Bush lausui tiedotustilaisuudessa. "Henkilökohtaisesti kirjasivistys on aina ollut minulle tärkeää," presidentti vakuutti tiedotusvälineiden edustajille.

Presidentin kokoelmaan oli kuulunut hengellistä kirjallisuutta runsaalla piirroskuvituksella. "Kirjani olivat minulle merkittävä tietolähde erityisesti tärkeitä kansainvälispoliittisia ratkaisuja tehtäessä," presidentti totesi murheissaan. "Ikävintä koko tapauksessa oli, että toinen niistä oli vielä jäänyt värittämättä."

Harmaat paronit nousivat valtaanHella Wuolijoen

syntymämaassa Virossa on ollut monenlaisia vallanpitäjiä. Viroa ovat hallinneen mm. ruotsalaiset, saksalaiset, venäläiset ja myös virolaiset itse.

Hella Wuolijoen mukaan veäläisiä saattoi petkuttaa helpommin kuin saksalaisia. Hankalimpia olivat harmaat paronit, joiden vikana oli kaikkien oikeiden paronien vikojen lisäksi se, että harmaat paronit olivat sivistymättömiä.

Nyt harmaat paronit ovat nousseet valtaan Virossa Ruotsissa ja Suomessa.

Suomen harmaat paronit eroavat Viron ja Ruotsin harmaista paroneista siinä suhteessa, että täkäläiset harmaat paronit ovat selvästi uskovaisempia kuin virkaveljet Virossa ja Ruotsissa. Suomen ateistelle koittavat huonot ajat

Hellasta löydät lisätietoja osoitteesta

http://www.hauho.fi/nettihella/

Kansantribuunit myös Suomeen

Eräät valveutuneet ihmiset ovat ehdottaneet kansantribuunilaitoksen perustamista rajoittamaan yläluokkaistuneen eduskunnan mahdollisuuksia heikentää köyhien asemaa

On ehdotettu, että tribuuneja olisi 50 ja että heidät valittaisiin arvalla. Vaikka kannatan kansanedustajien valitsemista arvalla, vastustan kansantribuunien valitsemista arvalla. Ei Roomassakaan kansantribuuneja valittu arvalla, vaan kansantribuunit valitsi plebeijien kokous.

Suomessa kansantrubuuneja voisi olla 50, ja heidät valitsisi vaaleilla kansan heikoimmin toimeen tuleva neljännes. Entiset tribuunit valvoisivat, että vaalit ovat rehelliset. Poliittiset puolueet eivät saisi osallistua vaaleihin, ja tribuunien itsensä pitäisi kuulua köyhimpään neljännekseen.

Tribuuneilla olisi valta kumota kaikki sellaiset eduskunnan, valtioneuvoston, presidentin ja valtion tai kunnan hallinnon päätökset, jotka heikentävät vähäosaisten asemaa. Siitä, mitkä asiat heikentävät vähäosaisten asemaa, päättäisivät kansantribuunit itse.

Tribuunit saisivat julkaista valtion kustannuksella lehtä, joka jaettaisiin ilmaiseksi kaikille vähäosaisille. Yläluokka voisi lukea tribuunien lehden Internetistä.

Ehdotus niille, jotka eivät laadi hallitusohjelmaa

Erkki Hartikainen 6.4.2007

Kun Suomen Terveystalo on listautunut pörssiin, Mehiläinen - yhtymä on myyty ulkomaalaisille, ja kristityillä on Diacor, osuustoimintaväen on syytä alkaa osallistua terveyspalvelujen järjestämiseen.

Näin tekee osuuskauppaväki: S-ryhmä, jolla on paljon myös terveyspalvelujen järjestämiseen sopivia kiinteistöjä, avaa valtakunnallisen lääkäriasemaketjun, joka myöntää bonuksia samoilla perusteille kuin muista ryhmän myymistä palveluista.

Hotelliketjun sviittejä voidaan käyttää lääkärien tilapäismajoitutuksiin niillä seuduilla, joilla on vaikea saada ketjun palvelukseen ammattitaitoisia lääkäreitä.

Kun osakkeenomistajia ei ole ketjua rahastamassa, palvelut voidaan myydä kohtuulliseen hintaan ja antaa niistä asiakasomistajille bonustakin. Kilpailu yksityisten asemien kanssa pitää liiketoiminnan tehokkaana.

Ketjua voidaan laajentaa esimerkiksi Viroon niin, että potilaat voivat käydä Tallinnassa, jos jonotusajat venyvät Suomessa liian pitkiksi. Suomen kielen taitoiset virolaiset lääkärit ryhtyisivät mielellään osuustoiminnallisiksi yksityislääkäreiksi.

S-ryhmä voisi ostaa vaikka jonkun virolaismiehistöllä varustetun pika-aluksen, jotta terveyspalveluja olisi nopeasti saatavana myös heinäkussa. Myös matkoista voitaisiin tällöin antaa bonusta.

Kun S-ryhmä tunnetaan myös porvarien osuuskauppana, porvarihallitus voisi hieman muuttaa lakeja ja asetuksia niin, että povarien osuuskaupan terveyspalveluille ei asetettaisi mönkäre-esteitä.

Kielletään

aiheeton onnellisuus tai valheellinen onnellisuus.

STD 1.4.2007 klo 00:00: 

Matti Vanhasen II hallitus on kieltänyt sairastumisen perjantai-illan ja maanantaiaamun välillä.

Apillipäivän alkuperä

Aprillauksen alkuperää on koskevat otaksumat ovat uskottavuudeltaan aprillijuttujen tasoa.

Sallitaan

mahdollisimman monen onnellisuus.

Ateistit osoittivat mieltään valtion erottamiseksi kirkosta

Lue Jouni Luukkaisen juttu osoitteesta http://www.ateistit.fi/uutiset/uuti138.pdf

Huhtikuun elämänohje

LottoPorukka

täydentää porukkamyyntiäsi Viime viikolla (krs 31/06) alkoi LottoPorukan myynti. Nyt voit tarjota asiakkaillesi Loton porukkaosuuden aina peliajan sulkeutumiseen asti, vaikka olisitkin jo myynyt loppuun omat porukkasi.

LottoPorukka on valtakunnallinen Loton porukkapeli, jonka online-järjestelmä on valmiiksi jakanut kymmeneen osuuteen. Saman porukan osuuksia voidaan myydä ympäri Suomen.

LottoPorukka myydään yksi osuus kerrallaan, joten sinulle ei jää myymättömiä osuuksia. LottoPorukka on oma tuotteensa, jonka myyminen on näppärää: Kun asiakas haluaa mukaan isoon porukkaan, tarjoa hänelle LottoPorukkaa, joita on kaksi erihintaista.

Kun ostopäätös on tehty, tulosta LottoPorukka asiakkaalle. Löydät pelin online-päätteeltä Vinopino-painikkeen alta.

Kaksi Lauantai-Jokeria molempiin suuntiin

Pienemmällä, 8,80 euron LottoPorukalla, saa jännitettävää 120 rivin verran ja 23,50 euron porukassa riittää tarkistettavaa 330 rivissä. Erikoisuutena kumpikin LottoPorukka sisältää

kaksi kappaletta Lauantai-Jokereita.

Niistä kumpikin on valittu molempiin suuntiin. LottoPorukan myyntiaika on torstaista lauantaihin kello 20 asti.

Loton filosofiaa

Suuren lottovoiton todennäkäisyys on pieni, mutta Oy Veikkaus Ab on järjestänyt asiat niin, että suuri loppovoitto on Suomessa mahdollinen.

Sen sijaan evankelis-luterilainen kirkko pelkästään kuluttaa verotuksen yhteydessä perimiään jäsenmaksuja. Veikkauksen Oy Veikkaus Ab:lle tuottamia rahoja sen sijaan jaetaan moniin hyviin tarkoituksiin ja myös joihinkin huonoihin.

Siirtymällä kirkon jäsenyydestä pelkäksi lottoajaksi ihminen tukee vuosittain suurella summalla monenlaisia hyviä asioita, ja on mahdollisuuksien rajoissa, että hän jopa rikastuu.

Evankelis-luterilaisen kirkon lupaukset kuolemanjälkeisestä elämästä ovat täysin mahdottomia, ja kirkkoa vastaan pitäisi pikaisesti nostaa syyte sellaisen tuotteen myynnistä, jota ei ole olemassa.

Sen sijaan loton ja muun vastaavan toiminnan avulla tuetaan meidän kaikkien hyvinä tai ainakin kohtuullisen hyvinä pitämiä asoita paljon suuremmalla summalla kuin kirkon väitetyn hyväntekeväisyystyön arvo. Jos lottoat joka kierroksella yhden lottokupongin jokerilla kumpaankin suuntaan, se maksaa 10,40 €. 52 kierroksella menee rahaa 10,4 x 52 = 540,8 €, mikä on  2%:n kirkollisverolla 27040 € ansaitsevan ihmisen kirkollisvero.

Muut lehdet

Kirkkoveron poisto ei kiinnosta yrittäjiä

Firmoilta peritään sata miljoonaa euroa ilman vastikkeita.

Kirkon verokarhu kouraisee myös yrityksissä.

Seppo Peltoniemi
Uutispäivä Demari

Kun yritys syntyy, sille ei kirkon kasteessa anneta nimeä. Kun kirkko kuolee, sitä ei kuopata seurakunnan multiin, vaan jäämistö haudataan arkistojen kätköihin.

Jos yritys menee naimisiin toisen firman kanssa, häät vietetään ja uskollisuutta vakuutellaan muualla kuin alttarilla.

Kirkollisveroa firmat maksavat sata miljoonaa euroa vuodessa, vaikka eivät seurakuntien palveluja käytäkään.

Suomeen on syntynyt viime vuosina uusia maahanmuuttajien perustamia pilkkufirmoja kuin sieniä sateella. Useimmat firmojen perustajat tunnustavat ihan muuta uskontoa kuin sitä, jolle kymmenykset pulittavat.

Tavallinen kansalainen voi erota kirkon jäsenyydestä milloin tahansa. Samalla jää rahaa säästöön. Firma ei voi erota. Kirkon jäsenyys on pakollinen ja kestää niin kauan kuin yritys on elossa.

"Hyvä-veli" -verkosto tulppana

Piskuinen liberaalit -puolue on lähes ainut, joka ajaa ohjelmassaan kirkollisveron poistamista yrityksiltä. Puolueen puheenjohtaja Ilkka Innamaa sanoo, että asia on jonkinlainen tabu, johon ei saisi sormellakaan koskea.

- Yrityksen asiat ja hengenasiat ovat kaksi tyystin eri asiaa, hän perustelee.

Innamaa on itsekin ammatiltaan yrittäjä, ja pitää käytäntöä hölmönä.

Yrittäjien etujärjestö Suomen Yrittäjätkään eivät ole nostaneet haloota, vaikka järjestön jäseniä rokotetaan joka vuosi melkoisilla summilla palveluista, joita ei tarjota eikä käytetä.

- Kokoomuksen vaikuttajia on sekä Suomen Yrittäjien johdossa että kirkon johtopaikoilla. Eero Lehti on kokoomuslainen puheenjohtaja ja Jussi Järventaus on kokoomuslainen toimitusjohtaja, liberaalijohtaja näkee kokoomuslaisen "hyvä-veli" -järjestelmän syyksi haluttomuuteen puuttua tarpeettomaan ja kalliiseen jäsenmaksuun.

- Asiaa ei ole laajemmin selvitetty, mutta minulla on semmoinen tuntuma, ettei tällainen ole missään tapauksessa yleistä muualla Euroopassa, Innamaa otaksuu.

Hallitusohjelma vaikenee

Uuden hallituksen ohjelmassa ei ole halaistuakaan sanaa siitä, että yritysten maksama kirkollisvero tulisi poistaa.

Kirkollisvero on osa yhteisöveroa. Yhteisövero on Suomessa yhteisöjen maksama tulovero. Yhteisöveroa maksavia yhteisöjä ovat osakeyhtiöt, osuuskunnat sekä liikelaitokset, julkisyhteisöt, yhdistykset, laitokset, säätiöt ja asunto-osakeyhtiöt. Yhteisöveroa saavat valtio, kunnat ja seurakunnat.
Yritykset maksavat yhteisöveron muodossa evankelis-luterilaiselle ja ortodoksiselle kirkolle valtiontukea, riippumatta siitä kuuluuko kukaan yrityksessä edellä mainittuihin kirkkoihin.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon saama yhteisöveron tuotto on ollut noin sata miljoonaa euroa viime vuosina.
Kirkollisvaltuusto vahvistaa kirkollisveroprosentin vuosittain.

Matalaa profiilia

Suomen Yrittäjien veroasiantuntija Leena Romppainen myöntää, ettei firmojen maksamasta kirkollisverosta ole juurikaan järjestössä keskusteltu.

- Meidän edunvalvontamme painopiste on yhteisöveron kokonaistasossa, hän sanoo.

- Tätä kysymystä ei ole itse asiassa nostettu esille millään tavalla. Meille olennaista on enemmänkin se, että yhteisöveron kokonaisuus pysyy kilpailtukykyisenä, Romppainen sanoo.

17.04. 17:35

Vahingossa vainajien kirjoihin

perjantai 13.04.2007


Vaasan maistraatti julisti Piia Hauhian kuolleeksi. Paluu elävien kirjoihin ei olekaan yksinkertainen juttu.


MUSTASAARI Jaana-Stiina Ala-Korpi jaana.ala-korpi@pohjalainen.fi

Mustasaarelainen Piia Hauhia, 23, istuu elävänä, vaikka vähän nuhaisena, kotinsa keittiössä.

Hänen edessään on kirjeitä, joiden saajaksi on merkitty "Piia Maria Hauhian kuolinpesä".

- Aluksi nauratti, mutta nyt alkaa jo ärsyttää. Tämä on kestänyt jo turhan kauan. On kova työ vakuuttaa eri tahoille, etten ole kuollut.

Surkuhupaisa jupakka sai alkunsa siitä, kun Piia päätti viime vuoden lopulla erota kirkosta.

- Olemme juuri ostaneet talon ja halusin säästää kaikessa ylimääräisessä. Päätin, että kätevintä on täyttää eroilmoitus internetissä.

Eroakirkosta-nettisivuilta Piian tiedot välitettiin Vaasan maistraattiin 20. joulukuuta.

Virkailija hädissään

Tammikuun alkupäivinä Piia sai Ajoneuvohallintokeskuksesta kirjeen, joka oli päivätty 22. joulukuuta.

- Vilkaisin kirjettä vain ohimennen lähtiessäni töihin. Vasta illalla luin kirjeen tarkemmin ja hätkähdin: saajaksi oli merkitty "Piia Maria Hauhian kuolinpesä".

AKE muistutti kirjeessään perikuntaa vainajan ajoneuvon omistusoikeuden siirtymisestä.

- Ensin vähän järkytyin, mutta sitten alkoi naurattaa.

Syy outoon kirjeeseen selvisi seuraavana päivänä, kun Piia sai soiton Vaasan maistraatista.

- Virkailija kertoi vahingossa siirtäneensä minun lomakkeeni väärään pinoon. Hän oli virheestä pahoillaan ja lupasi oikaista väärän tiedon niin hyvin kuin kykenee.

Piia ei silloin vielä tajunnut, miten iso soppa erheestä syntyy.

- Virkailija kyllä tiesi, koska hän oli enemmän hädissään kuin minä.

"Sulhanen jäi leskeksi!"

Mutta Piia-vainaan perikunta sai yhä vain postia.

- Seuraavaksi tuli postimyyntifirmalta lasku kuolinpesälleni. Firma ei uskonut soittoani, vaan halusi maistraatilta kirjallisen varmistuksen siitä, että olen elossa.

Tutulta pankkivirkailijalta oli mennä jalat alta, kun hän näki listan kuolleista asiakkaista.

- Virkailija kertoi säikähtäneensä, että nyt sulhaseni jääkin ihan yksin velkoineen, vastikään kihlat ostanut Piia naureskelee.

Vakuutusyhtiöllekin Piia oli kuollut.

- Soittelin sinne muissa asioissa, ja kun esittelin itseni, sieltä yskittiin, että anteeksi, mikä se nimi oli?

Ei aihetta oikeusjuttuun

Viimein Piia otti yhteyttä asianajajaan. Tuloksena oli vesiperä.

- Asianajaja tivasi taloudellisia menetyksiäni. Eihän niitä ole kuin vaivannäkö ja puhelinkulut. Sain kuulla, että oikeusjuttua ei kannata nostaa.

AKEn virkailija oli kertonut tällaisia tapauksia sattuvan muutama vuodessa.

- Kukaan tuttavistani ei ole koskaan kuullut vastaavaa, Piia pyörittelee päätään.

Hän pohtii, kuinka pahalta kuolleeksi julistaminen tuntuisi vanhuksesta.

- Mietin, miten oma mummani reagoisi, jos hän saisi postia, jossa oman nimen perässä lukee "kuolinpesä".

Virheellinen tieto aiheuttaa Pialle yhä mielipahaa.

- Koko ajan askarruttaa, kuinkahan monelta taholta "perikunnalle" vielä tulee yhteydenottoja.

Syynä inhimillinen virhe

Vaasan maistraatin päällikkö Pentti Asp myöntää joulukiireisen virkailijan virheen.

- Pahoittelen tilannetta kovasti. Väestötietojärjestelmän ylläpito vaatii erityistä tarkkuutta, mutta siitä huolimatta tällaista sattuu. Elämme reaaliajassa, ja virhe leviää heti kulovalkean tavoin.

Vaasan maistraatin erheiden saldo täyttyi kerralla sadaksi vuodeksi, sillä samassa rytäkässä kuolleiden listalle päätyi toinenkin kirkosta eronnut pohjalainen.

Eläköön pessimismi!

Metro- lehti tiistai 27.3.2007 Reetta Ravi/STT
 
"Jos pystyt katsomaan, näe. Jos pystyt näkemään, huomaa", kuuluu motto Jose Saramagon romaanissa Kertomus sokeudesta.

Portugalilainen Nobel-kirjailija on teoksissaan tarkkaillut maailmaa tiukasti ja ollut elämäs-sään muutenkin yhteiskunnallisesti aktiivinen. Tänä vuonna 85 vuotta täyttävä Saramago ha-luaa edelleen nähdä - ja ennen kaikkea huomata.

-    Demokratia on kuin suljettu rakennus, jossa ei ole sisällä mitään, mitä julkisivu lupaa, kirjailija menee suoraan asian ytimeen.

Jumalat ovat ihmisen omaa keksintöä

-    Kansa voi vaaleissa äänestämällä vaihtaa hallitusta, mutta mikään ei muutu. Valta on monikansallisilla yrityksillä ja finanssijärjestöillä eli kansainvälisellä pääomalla. Kapi-talismi on talousjärjestelmä, demokratia poliittinen, siksi ne eivät kohtaa.

SARAMAGON ENSI syksynä suomeksi ilmestyvä romaani Kertomus näkevistä (Tammi) ampuu täyslaidallisen politiikkaa ja demokratiaa kohti. Tarina alkaa nimenomaan vaaleista, joissa valtaosa äänestyslipuista on hallituksen järkytykseksi tyhjiä. Uusintavaaleissa tyhjien äänten osuus vain lisääntyy. Romaanin tapahtumat sijoittuvat kaupunkiin, jossa ihmiset aikai-semmin sokeutuivat. Teos on siis eräänlainen sisarromaani vuonna 1995 ilmestyneelle Ker-tomus sokeudesta -romaanille. - Todellisessa demokratiassa köyhät ihmiset olisivat enemmis-tönä päättäjissä. Missä on sellainen valtio? kysyy edelleen kommunistiksi itseään luonnehtiva kirjailija.

KAIKKEIN PAHIN turhuus Jose Saramagon mielestä ihmiselämässä on kuitenkin jumala.

-    Jumalat ovat ihmisen omaa keksintöä. Ja niiden vallan alle hän on sitten itse itsensä alistanut, olemattoman orjaksi.

-    Mitkään uskontokunnat eivät ole lähentäneet ihmisiä toisiinsa. Päinvastoin ihmiset tappavat ja kiduttavat tieten tahtoen - jopa tieteellisin menetelmin - toisia ihmisiä, usein jumalien nimissä. Silloin he samalla  tekevät jumalistakin tappajia.

Saramagon mielestä tällaisessa maailmassa ei ole mitään aihetta optimismiin. Vaikka ihminen pystyy myös hyvään: kirjoittamaan hienoja kirjoja, tekemään hienoa taidetta, säveltämään hienoa musiikkia.

-Voidaan miettiä, mitä on optimismi, mitä pessimismi. Optimisti on tyytyväinen vallitsevaan olotilaan. Pessimisti haluaa parempaa maailmaa, hänellä on järkeä haluta muuttaa sitä. Elä-köön siis pessimismi!

-    Mutta kaiken kaikkiaan kannattaa painaa mieleensä erään fyysikon lausahdus: Hiili on kevyt ja hajuton alkuaine. Riittävän ajan kuluttua se muuttuu ihmiseksi.

VUONNA 1998 Nobelin palkinnon saaneen Saramagon ei ole enää pitkään aikaan ollut pak-ko kiertää maailmaa teoksiaan markkinoimassa. Edelleen ahkerasti kirjoittavan kirjailijan voi saada liikkeelle kotoaan Lanzarotella esimerkiksi musiikki.

Suomeen hän tuli katsomaan rakastamansa säveltäjän Domenico Scarlattin (1685–1757) mu-siikkiin tehtyä poikkitaiteellista esitystä, jonka teksti perustuu Saramagon romaaniin Baltasar ja Blimunda. Scarlatti on yksi kirjan henkilöhahmoista. Saman romaanin pohjalta on tehty myös Milanossa esitetty oopperateos.

Lauluistaan lintu tunnetaan -teoksen cembalisti Elina Mustonen lähetti esityksestä kirjeen Sa-ramagolle, ja tämä innostui siitä kovasti. Niin paljon, että päätti lähteä ensivierailulle pohjoi-seen Helsinkiin, kun Mustonen ja teoksen ohjaaja Lisbeth Lanfdefort sekä Tammi kutsuivat hänet esitystä katsomaan.

Lue lisää osoitteesta http://www.ateistit.fi/uutiset/uuti137.html

Yli yhdeksän kymmenestä amerikkalaisesta uskoo Jumalaan

1.4.2007, stt–afp Washington. 

Lähes kaikki amerikkalaiset uskovat Jumalaan. Newsweek -lehden lauantaina julkaiseman kyselyn mukaan 91 prosenttia amerikkalaisista uskoo Jumalaan, ja ainoastaan kuusi prosenttia ei.

Kyselyyn vastanneista noin puolet eli 48 prosenttia oli sitä mieltä, ettei ihminen ole kehittynyt evoluution kautta. Yliopistokoulutuksen hankkineista vastaajista peräti kolmannes uskoi, että ihminen on Jumalan luoma.

Valtaosa kyselyyn vastanneista amerikkalaisista ei myöskään äänestäisi poliitikkoa, joka on ateisti. Tätä mieltä oli 62 prosenttia.

Newsweek -lehden kyselyyn vastasi yhteensä 1 004 ihmistä.

Uskonto, tulot ja taloudellinen tasa-arvoYllä oleva kuva on pfd-muodossa olevasta englanninkielisestä artikkelista
God, guns, and gays:
Religion and Politics in the US and Western Europe
Pippa Norris (Harvard University) and Ronald Inglehart (University of Michigan)

Samasta artikkelista löytyy hyvin paljon kaikkia ateisteja kiinnostavaa tietoa. Esimerkiksi kehittyneissä maissa uskonnollisuus alenee, kun tulotaso kasvaa.

Tilastot on laatinut Maailmanpankki (http://www.worldbank.org).

Yllä olevasta kuvasta ilmenee, että taloudelliseen samanarvoisuuteen nähden Suomessa on korkea rukoilevaisuus. Ranskassa on pienemmästä taloudellisesta tasa-arvosta huolimatta alhainen rukoilevuus.

Toimitus toivoo, että joku laatisi artikkelista suomenkielisen lyhennelmän ja lähettäisi sen vaikkapa sähköpostina toimitukselle.

Tieteessä tapahtuu

Lähde: Jussi Halla-ahon sivustot.

Pellolla on höyryävä lantakasa, jota lähestyy eri suunnilta ihmisiä. He ovat laatineet teorian, joka ennustaa, että paska maistuu hyvältä. Yksi kerrallaan he haukkaavat läjästä. Joku saa vatsanpuruja, joku oksentaa, mutta kaikki jatkavat naama irvessä hotkimista, koska "sen on pakko maistua hyvälle". Syytä (näennäiseen) pahaan makuun (joka siis uhmaa teoriaa) etsitään eri suunnilta:

- Ehkä minun olisi pitänyt kahmaista vasemmalla eikä oikealla kädellä.

- Ehkä minun olisi pitänyt kahmaista oikealla eikä vasemmalla kädellä.

- Ehkä minun olisi pitänyt pureskella enemmän.

- Ehkä minun olisi pitänyt pureskella vähemmän.

- Ehkä minun olisi pitänyt syödessäni seistä yhdellä jalalla ja nostaa toisen käden nimetön sormi pystyyn.

Sivusta seuraava ulkopuolinen huikkaa:

- Äijät hei. Se on paskaa, ja se maistuu paskalle, söitte sen miten päin tahansa.

Maistelijat loukkaantuvat:

- Muuttujia on kuule paljon.

- Ei tämä ole mikään yksinkertainen asia.

- Tutustu vähän paremmin biologiaan, sosiologiaan ja hiukkasoppiin ennen kuin tulet heittelemään tuollaisia.

- Löysää populismia, joka vetoaa alikoulutettuihin ja syrjäytyneisiin.

Yksi saapuu paikalle myöhässä. Hän katselee maassa puolitajuttomina viruvia aatetovereitaan. Hän maistaa varovasti sormenpäällään ja haistelee. Uskoako teoriaa ja ryhtyäkö syömään? Vai uskoako silmiään, suutaan ja nenäänsä ja mennäkö hampurilaiselle?

Vapaa-ajattelijain liiton jäsenmäärä kasvoi 1650:stä 1400:aan

Jori Mäntysalo, päääsihteeri (keskustelulistalla)

Liittohallitus hyväksyi vuoden 2006 tilinpäätöksen kokouksessaan  17.3.2007. Tilintarkistus tehtiin 29.3. ja tilintarkastajat eivät löytäneet huomautettavaa.

Tilinpäätös on yli 11000 euroa plussan puolella. Vuoden 2005 osalta  tilinpäätös näytti yli 4000 euron tappiota, joten suunta on kääntynyt rajusti. Pääsyy tähän on se, että nyt liitolla on yksi työntekijä, aiemmin oli puolitoista. Toisaalta on haluttu myös varautua 70-vuotisjuhlavuoden menoihin tänä vuonna ja liittokokouksen 2008 menoihin.

Jäsenmäärä kasvoi, kuten otsikossa todetaan, 1650 jäsenestä 1400 jäseneen... Eli siis: Liiton uudet säännöt vaikuttivat nyt kokonaisuudessaan, ja jakoa A- ja B-jäseniin ei enää ole. A-jäsenten määrä kasvoi selvästi, ja jäsenmaksujen tuotto kasvoi noin 15%. Toisaalta osa yhdistyksistä ei tilittänyt B-jäsenistään maksuja lainkaan. Todellinen jäsenmäärän muutos on noin 200 jäsentä lisää.

Aprillipäivän iltasatu

Humanolan huminoita kumpujen yöstä

Lehtemme aloittaa iltasatujen sarjan kertomuksella Humanolan kylästä.

Humanot asuvat Humanolan kylässä eteläisessä Hämeessä. Humanot ovat muuten muiden ihmisten kaltaisia,mutta he ajattelevat olevansa enemmän ihmisiä kuin muut ihmiset.

Humanolan kylän perusti viisi veljestä, Harold, Corliss, Rob, Harry ja Levi. Suurehko kansalliskirjailijamme Aleksis Stenvall erehtyi siis veljesten lukumäärässä kahdella. Harry on saanut myöhemmin mainetta mm. Harry Potterin esikuvana. 

Heti synnyttyään veljekset ilmoittivat maailmalle olevansa pelkkiä humanoita päin vastoin kuin jotkut muut humanoidit. Muut humanoidit olivat veljesten mielestä turhaan kaataneet rahanvaihtajien pöydät. Veljekset väittivät, että mm. Länsi-Hämeessä humalismi tuotti painotuoreita seteleitä.

Suomen Humalistiliiton tieteellinen asiantuntija professori E. L. Olevisto kertoi lehdellemme, että painovoimattomuusteoriassa ongelmallisiksi koetut tähtijärjestelmien liikkeet johtuvat johdatuksesta. Valistusajatteluun ei muutenkaan sovi oletus pimeästä valosta puhumattakaan pimeästä aineesta.

Humalistien mukaan elämme keskustan galaksissa. Vaikka Aurinko ei ole aivan keskellä keskustan galaksia (vanhalta nimeltä Linnunrataa), voidaan katsoa, että keskustan kiintotähteä (entistä Aurinkoa) kiertävä keskustan planeetta (entiseltä nimeltääm Maa) on mittaustarkkuuden rajoissa (huomaa Werner Heisenbergin  epätarkkuusperiaate) kaikkeuden keskellä.

Ns. muilla planeetoillla ei voi olla humanoidista elämää siitä syystä, että muut planeetat eivät sijaitse keskustassa. 

Aallopituus on keskustan valtiossa (aikaisemmin Kiina, nykyään Suomi) siirtynyt pitkäaaltoisesta punaruskeasta lyhytaaltoiseen sivivihreään päin vastoin kuin koko muussa kaikkeudessa. 

Seuraavassa numerossa kerromme viidestä veljeksestä lukkarin koulussa (humalistipäivät).

Humanolan siveysongelmat

Jotta en tulisi liiaksi mollanneeksi Humanolan kylää, annan puheenvuoron vanhalle ystävälleni Harrylle.

Mieleeni on jäänyt se, kuinka Harry jaksoi väitellä eläkkeellä olevan puolalaisen ateistiprofessorin kanssa siitä, voiko siveys perustua tieteeseen (eli olla objektiivinen). Harry yritti - turhaan - selittää puolalaiselle, ettei siveys voi perustua tieteeseen.

Mieleeni on myös jäänyt myös se, että punaisessa paidassa olevalle työväenpuolueen miehelle eli Harrylle ei annettu kaikkia hänen pyytämiään puheenvuoroja.

Seuraavassa annan puheenvuoron Harrylle. Valitan, että suomentaminen oli vaikeaa.

Mill's ethical problems and human nature

Millin siveelliset ongelmat ja ihmisluonto

Mill was right: consequence and happiness are the basis of morality.

Mill oli oikeassa, seuraukset ja onnellisuus ovat siveyden perusta.

But he could not solve two critical problems.

Mutta hän ei pystynyt ratkaisemaan kahta tärkeää ongelmaa.

First, happiness is not always morally good: how discriminate morally acceptable happiness?

Ensiksi, onnellisuus ei ole aina siveellisesti hyvää: kuinka selvittää, mikä on hyväksyttävää onnellisuutta.

Secondly, when does an individual deserve to be denied happiness?

Toiseksi, milloin yksilö on ansainnut, että onnellisuus evätään?

Maximisation of happiness is not a morally acceptable criterion.

Onnellisuuden mahdollisimman suuri määrä ei ole siveellisesti hyväksyttävä peruste.

Morality gives no evolutionary advantage.

Siveellisyydestä ei ole mitään hyötyä luonnonvalintaan perustuvassa kilpailussa.

(Altruism as such is not moral.)

(Altruismi sinänsä ei ole siveellistä.)

But evolution has endowed human nature with powers and propensities which endow individuals and traditions with the possibility of recognising how human beings can work towards the Moral Ideal; and also a drive which (amongst other, selectively advantageous, things) drives them to move vaguely in that direction.

Mutta luonnonvalinta on varustanut ihmisen kyvyillä ja taipumuksilla jotka antavat yksilöille ja perinteille mahdollisuuden tunnistaa kuinka ihmiset voivat työskennellä kohti siveysihannetta; ja myös käyttää niitä (muiden, valikoivasti hyödyllisten asiain kanssa) mikä ajaa heitä liikkumaan heikosti siihen suuntaan.

We have these attributes because they gave our ancestors selective advantage; they involve neither supernatural design nor supernatural support.

Meillä on nämä ominaisuudet koska niistä oli luonnollisessa valinnassa esi-isillemme hyötyä; ne eivät sisällä sen enempää yliluonnollista suunnittelua kuin yliluonnollista ylläpitoa.

The Fundamental Principles of Morality (giving solutions to Mill's problems) can be derived by diagnosing and analysing these attributes; together with the source of the importance of morality -- the importance to individuals of their happiness and suffering.

Siveyden perusteet (antaen ratkaisut Millin ongelmiin) voidaan johtaa tunnistamalla ja tutkimalla näitä ominaisuuksia; yhdessä moraalin tärkeyden lähteen kanssa - tärkeyden yksilöille heidän onnellisuudessaan ja kärsimyksissään.

The above establishes substantial constraints on morally acceptable action, not unique answers to all moral questions.

Yllä oleva esittää oleellisia rajoituksia siveellisesti hyväksyttävälle toiminnalle, ei yksikäsitteisiä vastauksia kaikkiin siveellisiin kysymyksiin.

No moral theory has plausible answers to critical moral questions.

Yksikään siveysteoria ei anna uskottavia vastauksia vaikeisiin siveellisiin kysymyksiin.

Harry Stopes-Roe

Matka Jerusalemiin

Tämä pieni kertomus ei kerro Muhammedin matkasta Jerusalemiin. Kertomuksen kirjoittajaa ja paikkansapitävyyttä ei tunneta, joten se voidaan julkaista veloituksetta.

Miksi hän varasti aasin

1 Kun he lähestyivät Jerusalemia ja tulivat Betfageen ja Betaniaan Öljymäen rinteelle, Jeesus lähetti edeltä kaksi opetuslastaan

2 ja sanoi heille: "Menkää tuolla näkyvään kylään. Heti kun te tulette sinne, te näette kiinni sidotun aasinvarsan, jonka selässä ei kukaan vielä ole istunut. Ottakaa se siitä ja tuokaa tänne.

3 Jos joku kysyy, miksi te niin teette, vastatkaa, että Herra tarvitsee sitä mutta lähettää sen pian takaisin."

4 Opetuslapset lähtivät ja löysivät varsan, joka oli sidottu kujalle oven eteen. He ottivat sen.

5 Paikalla olevat ihmiset kysyivät: "Mitä te oikein teette? Miksi te viette varsan?"

6 He vastasivat niin kuin Jeesus oli käskenyt, ja heidän annettiin mennä.

7 He toivat varsan Jeesukselle ja heittivät vaatteitaan sen selkään, ja Jeesus nousi ratsaille.

8 Monet levittivät vaatteitaan tielle, toiset taas lehviä, joita he katkoivat tienvarresta.

9 [i] Ja ne, jotka kulkivat hänen edellään ja perässään, huusivat: -- Hoosianna!* Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä!

10 Siunattu isämme Daavidin valtakunta, joka nyt tulee! Hoosianna korkeuksissa!

11 Niin Jeesus saapui Jerusalemiin. Hän meni temppeliin ja katseli siellä kaikkea, mutta koska oli jo myöhä, hän lähti kahdentoista opetuslapsensa kanssa Betaniaan.

Miksi hän kirosi viikunapuun?

12 Kun he seuraavana päivänä lähtivät Betaniasta, Jeesuksen tuli nälkä.

13 Hän näki jonkin matkan päässä viikunapuun, joka oli lehdessä, ja meni katsomaan, löytyisikö siitä jotakin. Puun luo tultuaan hän ei kuitenkaan löytänyt muuta kuin lehtiä, sillä vielä ei ollut viikunoiden aika.

14 Silloin Jeesus sanoi puulle: "Älköön kukaan enää ikinä syökö sinun hedelmääsi!" Hänen opetuslapsensa kuulivat tämän.

Miksi hän ryösti rahanvaihtajien pöydät?

15 He tulivat Jerusalemiin, ja Jeesus meni temppeliin ja alkoi ajaa myyjiä ja ostajia sieltä ulos. Hän kaatoi rahanvaihtajien pöydät ja kyyhkysenmyyjien jakkarat

16 eikä antanut kenenkään kulkea tavaraa kantaen temppelialueen kautta.

17 Hän opetti ihmisiä näin: "Eikö ole kirjoitettu: 'Minun huoneeni on oleva kaikille kansoille rukouksen huone'? Mutta te olette tehneet siitä rosvojen luolan."

18 Ylipapit ja lainopettajat kuulivat tämän ja miettivät, miten saisivat Jeesuksen raivatuksi pois tieltä. He pelkäsivät häntä, koska hänen opetuksensa oli tehnyt ihmisiin voimakkaan vaikutuksen.

Kuka korvaisi viikunapuun?

19 Illan tultua Jeesus ja opetuslapset lähtivät kaupungin ulkopuolelle. Viikunapuusta saatu opetus

20 Kun he varhain aamulla kulkivat viikunapuun ohi, he näkivät sen kuivettuneen juuriaan myöten.

21 Silloin Pietari muisti, mitä oli tapahtunut, ja sanoi Jeesukselle: "Rabbi, katso! Puu, jonka kirosit, on kuivettunut."

22 Jeesus sanoi heille: "Uskokaa Jumalaan.

23 Totisesti: jos joku sanoo tälle vuorelle: 'Nouse paikaltasi ja paiskaudu mereen!', se myös tapahtuu, jos hän ei sydämessään epäile vaan uskoo, että niin käy kuin hän sanoo.

24 Niinpä minä sanon teille: Mitä ikinä te rukouksessa pyydätte, uskokaa, että olette sen jo saaneet, ja se on teidän.

25 Ja kun seisotte rukoilemassa, antakaa anteeksi kaikki mitä teillä on jotakuta vastaan. Silloin myös teidän Isänne, joka on taivaissa, antaa teille rikkomuksenne anteeksi.

[ 26 [i] Jos te ette anna anteeksi, ei teidän taivaallinen Isännekään anna anteeksi teidän rikkomuksianne."]*

Millä valtuuksilla varastettin, ryöstettiin ja tuhottiin hedelmäpuita?

27 He tulivat taas Jerusalemiin. Kun Jeesus kävi temppelissä, tulivat ylipapit, lainopettajat ja vanhimmat hänen luokseen.

28 He kysyivät häneltä: "Millä valtuuksilla sinä tällaista teet? Kuka sinut on valtuuttanut tekemään tätä?"

29 Jeesus vastasi heille: "Minäkin teen teille kysymyksen. Vastatkaa te ensin minulle, niin minä sanon teille, millä valtuuksilla minä kaikkea tätä teen.

30 Oliko Johanneksen kaste peräisin taivaasta vai ihmisistä? Mitä sanotte?"

31 He neuvottelivat keskenään: "Jos sanomme: 'Taivaasta', hän sanoo: 'Miksi sitten ette uskoneet häntä?'

32 Sanoisimmeko sitten: 'Ihmisistä'?" Mutta he pelkäsivät kansaa, sillä kaikkien mielestä Johannes oli todella profeetta.

33 Niin he vastasivat Jeesukselle: "Emme tiedä." Silloin Jeesus sanoi: "En minäkään sitten sano teille, millä valtuuksilla minä kaikkea tätä teen."

Miksi aasivarasta ei hirtetty?

???

Juutalainen satu jumalanpilkasta

Alla oleva satu sisältää raakoja kohtauksia. Siksi sitä ei suositella alle 18 vuotiaille.

Silloin ylipappi teki hänelle uuden kysymyksen: "Oletko Messias, ylistetyn Jumalan poika?"

62 "Olen", vastasi Jeesus, "ja te saatte nähdä Ihmisen Pojan istuvan Voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvien keskellä."

63 Silloin ylipappi repäisi vaatteensa ja sanoi: "Mitä me enää todistajia tarvitsemme!

64 Kuulittehan, miten hän herjasi Jumalaa. Mitä ehdotatte?" Kaikki olivat yhtä mieltä siitä, että hän oli syyllinen ja ansaitsi kuoleman.

Muhammedin matka Jerusalemiin

Tasapuolisuuden vuoksi kerromme Muhammedin matkasta Jerusalemiin. Päin vastoin kuin Jeesus Muhammed ei tarvinnut varastaa aasia, vaan hänellä oli siivekäs valkoinen hevonen Buraq. Matka Mekasta Jerusalemiin ja takaisin taittui yhdessä yössä. Arabihevoset ovat siis maailmanmaineensa ansainneet. 

Miksi Muhammedin ratsastajapatsasta ei ole pystytetty Helsinkiin. Kiasman viereen mahtuisi toinenkin ratsastajapatsas. 

Profeetta Muhammed (saas) matkasi yöllä Jerusalemiin Mekasta (Pyhästä moskeijasta) ja nousi siellä korkeimpiin taivaisiin. Jerusalemin oli hänen maanpäällisen matkansa (öisen matkan) sekä myös taivaallisen (nousemisen) keskipiste. Siinä paikassa hänen öinen matkansa päättyi ja hänen taivaaseen nousunsa alkoi. Koraanin sanoin:

1. "Kunnia olkoon Hänelle, joka yön aikana kuljetti palvelijansa pyhitetystä moskeijasta toiseen, kaukaiseen - jonka ympäristön olemme siunanneet - jotta hän saisi nähdä joitakin tunnusmerkeistämme. Totisesti, Hän on kaikkikuuleva, kaikkinäkevä" (Koraani 17:1)

2. "Totisesti hän on nähnyt Hänet toisessakin ilmestyksessä, lähellä etäisintä lootuspuuta, jonka vieressä on ikiasumusten puutarha, kun lootuspuun verhosi se, mikä kykenee verhoamaan; katse ei harhaillut eikä pettänyt; totisesti hän näki suurimman Herransa tunnusmerkeistä." (Koraani 53:13-18)

Eläinten ystävät ovat järkyttyneitä Vapaa Ajattelijan aasienpilkastaVapaa Ajattelija lehti on numerossaan 1/2007 julkaisemallaan  kuvalla järkyttänyt maailman eläinten ystävät. Kuvassa pilkataan aaseja, jotka ovat eläinten käyttäytymistutkimuksen mukaan älykkäämpiä kuin hevoset.

Kukahan pölvästi on skannannut tällaisen kuvan Internetiin?

Kunnianloukkauskanne sanan "pölvästi" käyttämisestä?

Edellisessä jutussa sanottiin "pölvästiksi" henkilöä, joka laittoi kuvan "Aasit ratsastavat Jeesuksella" Internetiin. Paikallinen syyttäjä harkitsee syytteen nostamista kirjoittajaa vastaan. 

Ongelmana on, että kirjoittaja on sanonut itseään pölvästiksi. Kärsimyskorvaukset menisivät syytetylle itselleen. 

Sakoista valtio sentään saisi rahaa. Valitettavasti kirjoittaja elää vaatimattomalla opettajan eläkkeellä, joten sakotkin jäisivät vaatimattomiksi. 

Toimitus odottaa jännittyneenä, saavuttaako Suomi kunnianloukkausjuttujen maailmanennätyksen tuomitsemalla toimittajan itsensä loukkaamisesta. Asiaan vaikuttaa se, että Jumalaton - lehti ja sen toimittaja pääsisivät Guinnesin ennätysten kirjaan

International

Towards New Enlightenment In Africa

28th March

E-MAIL IT PRINT IT
By Leo Igwe

The Enlightenment stands for the intellectual trends in 18th century Europe that espoused the use of reason and science as a universal method for obtaining knowledge and solving human problems.

The Enlightenment writers argued that the light of reason and science could free humanity from the darkness of ignorance, the burden of false beliefs, and the destructive influence of prejudices and superstition.

They believed in liberty, equality, secular society, democracy and in the potential of education, science and technology transforming the human condition – reducing poverty, misery and diseases.

The Enlightenment intellectuals emphasized universal ethical norms that transcend the narrow confines of race, colour, sex, religion, ethnicity, nationality and birth status. The values of the Enlightenment illuminated Europe and brought the Western World tremendous progress and advancement.

The Enlightenment inspired the democratic, scientific and technological revolutions at the root of contemporary western civilization and development. So, for Europe, the 18th Century "Age of Light" was a true Enlightenment.

But for Africa, it was not. Because, while Europe was glowing with the light of reason and science, Africa was groaning under the burden of European slavery, tyranny and imperialism. It could be rightly said that the European Enlightenment caused darkness in Africa.

It dislodged Christian theocracy and expelled to the black continent the forces of unreason and superstition. European Christian missionaries invaded Africa in search of "believers" in what they self styled a civilizing mission (La mission civilatrice) - and European merchants thronged the continent in search of raw materials to feed the industrial revolution. In actual fact, what Europe rejected and abandoned to get ‘enlightened’ was forced and foisted on Africans as a civilizing or enlightening matrix.

As if that was not enough, as Christian crusaders were ravaging the continent, Arab jihadists were fighting, raiding, enslaving and killing their way to enlighten Africans on the basis of Islam and the Arab culture. So, in the past centuries, the black continent has been plagued by the false ‘alien’ enlightenment missions of Christianity and Islam.

Africa has been both the clash and flash points of these dark age forces and mentalities. These militant, racist and financial creeds exploited women, sanctity ignorance and sacrifice human welfare and happiness in pursuance of the will of mythical gods and their earthly instruments.

The real tragedy is not that Europeans and Arabs infiltrated and darkened the continent with their cultural myths and superstitions. After all, Africa has its own traditional myths and taboos, which have also undermined the process of African Enlightenment and emancipation.

Rather the real tragedy is that Africans have at the end of the day – blindly embraced these alien dogmas and misconceptions at the expense of social peace, intellectual growth, moral progress, truth and originality.

Today, most Africans want to order their lives and organize their societies based on Christian and Islamic norms, not on the basis of human rights, human values, rational thoughts and commonsense knowledge. And this has led to a lot of confusion, stagnation, division and conflict.

For two decades, the Islamic government of Khartoum waged a vicious war on the Christians and animists in the South who rejected Sharia Law. And the crisis in Darfur has lingered partly because the Sudanese government has refused to make necessary concessions.

In Algeria, Islamic militants massacred over a hundred thousand people in protest over the cancellation of an election, which an Islamic party was set to win. In Egypt, Islamic militant groups have been terrorizing the country in their quest to impose an Islamic Social order, And Somalia, in the Horn of Africa, has been without a central government for 15 years due to clan and sectarian fighting for the control of the state by Islamic militants and warlords.

In Uganda, Joseph Kono, and his Lord’s Resistance Army have been fighting to remove the government of Yoweri Museveni and enthrone a government based on the Ten Commandments.

In Nigeria, thousands of people have lost their lives in various religious riots and clashes since independence. Muslim fundamentalists have foisted sharia law on the Islamic majority states in the North. Throughout the continent, religious fanatics are prosecuting an inquisition. They oppose the legalization of abortion and gay marriage, the abolition of the death penalty, female genital mutilation and child marriage, among other cultural undesirables.

All these are clear pointers to the fact that the African continent is in a Dark Age. So, early in this 21st century, Africa is in dire need of a New Enlightenment – which is a rediscovery of the ideals of the old Enlightenment but this time with a global emphasis and application. The New Enlightenment entails the promotion of universal ethical norms, universal education, universal human right and the secularization and humanization of all societies.

We need to critically examine religious creeds and dogmas and challenge their totalitarian and intolerant tendencies. We need to promote free thought, freedom of expression, search for truth and educational reform.

We need to combat superstition and irrationalism. The New Enlightenment project requires that no race or region be left out. That no place or people be left in the dark. And that the entire human race glow with the illuminating matrices reason, science, critical thinking and free inquiry. I am deeply persuaded that it is only on the basis of the New Enlightenment that Africa can experience a genuine renaissance and realize a civilization with a global dimension.

 • Igwe is Director, Centre for Inquiry, in Nigeria

Gravitation

This is a link.

Geometria

Tämä on linkki.

Ateismin määritelmä

George H. Smithin ontologinen ateismin määritelmä:

Ateismi on väite: jumalaa tai jumalia ei ole olemassa

Tässä määritelmässä on määritelty olemassaoloa koskeva eli ontologinen käsitys. Jumala joko on olemassa tai ei ole olemassa. Mitään olemassaolon ja olemattomuuden välimuotoa ei ole.

Teismi on väite: jumala tai jumalia on olemassa

Deismi (jumala on olemassa, mutta ei puutu maailmanmenoon) ja panteismi (jumala on sama kuin maailmankaikkeus) ovat tämän mukaan teismiä

Inhimillinen tieto siitä, mitä on olemassa, on vajavaista. Joku saattaa pitää varmana, että jumalaa tai jumalia ei ole olemassa. Joku toinen saattaa pitää varmana, että jumala tai jumalia on olemassa. Joku kolmas voi olla epävarma siitä, onko jumalaa tai jumalia olemassa vai ei.

Ateistin määrittelemä

Ateisti on henkilö, jonka mielestä ateismi on tosi.

Agnostikon eli jumalaongelmaisen määritelmä

Agnostikko eli jumalaongelmainen on henkilö, joka ei mielestään tiedä, onko ateismi tosi vai onko teismi tosi.

Uskonnon määritelmä

Uskonto on järjestäytynyttä teismiä.

Ne käsitykset joissa ei ole jumalia, eivät ole tämän määritelmän mukaan uskontoja.

Raamatun ristiriidat

Lukeaksesi napauta tästä.

Linkkejä

Ateistien ehdotus lukion elämänkatsomustiedon opetussuunnitelmaksi
Ateistien ehdotus perusasteen elämänkatsomustiedon opetussuunnitelmaksi
Ateistifilosofi Pertti Lindforsin juhlakirja on ilmestynyt
Bill ja Melinda Gates’in säätiö antoi yli 10 miljoonaa dollaria Discovery Institute’lle, “älykkään suunnittelun jumalatodistuksen” propagandaan
Edvard Westermarck: Siveys ja kristinusko (1907)
Esitelmä ateismista 30.10.2003
Esitelmä posthumanismista 16.2.2004
Islam ja naiset
Jumalanpilkkasakot Suomessa
Lausunto uskonnonvapauskomitean  mietinnöstä
Lausunto vihkimisoikeuden laajentamisesta
Lavanam on terrorism
Lavanam: Let all of us search for new means
Lavanam's open letter to Naxalite (Maoist) friends
Ortodoksipappi aiheutti Suomessa naisen kuoleman ja peri hänen omaisuutensa
Rolf Lagerborg (1907) Kristinuskon opetusta vai maallista siveys­kasvatusta
Tunnettuja ”älykkään suunnittelun jumalatodistuksen” kannattajia ja vastustajia
Tätä Helsingin Sanomat ei julkaissut
Vapaa Ajattelijan päätoimittaja on erotettu kaikista tehtävistään
Vapaa-ajattelijain liiton liittovaltuuston kokous 27.11.2005
Vapaa-ajattelijain tiedottaja vastustaa ateismia
Wikipedia ateisteja vastaan
Write to Lavanam