Syyttäjä vaatii rahankeräysrikoksesta tuomitulle maallikkosaarnaajalle Pirkko Jalovaaralle huomattavasti kovempaa rangaistusta. Jalovaara tuomittiin huhtikuussa kahdeksan kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen.

Maallikkosaarnaaja Pirkko Jalovaara tuomittiin huhtikuussa kahdeksan kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen rahankeräysrikoksesta.
Maallikkosaarnaaja Pirkko Jalovaara tuomittiin huhtikuussa kahdeksan kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen rahankeräysrikoksesta. (HEIKKI TYYNYSNIEMI)

Kihlakunnansyyttäjä Anja-Riitta Rinkinen vaatii rahankeräysrikoksesta tuomitulle maallikkosaarnaajalle Pirkko Jalovaaralle ja Rukousystävät -yhdistyksen hallinnosta vastanneelle miehelle yli puolentoista vuoden ehdollisia vankeusrangaistuksia.

Kaksikko tuomittiin huhtikuussa Helsingin käräjäoikeudessa kahdeksan kuukauden ehdollisiin vankeusrangaistuksiin. Lisäksi kaksikko tuomittiin menettämään valtiolle rikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä yhteensä 232 000 euroa.

- Tuomittu rangaistus ei ole oikeudenmukaisessa suhteessa teon motiiviin ja vahingollisuuteen, Rinkinen perustelee.

Syyttäjä: Erityisen moitittava teko

Helsingin hovioikeudelle toimitetussa valituskirjelmässä Rinkinen perustelee vaatimustaan sillä, että Jalovaara ja yhdistyksen hallinnosta vastannut mies ovat tunteneet rahankeräyslupakäytännön, teko on jatkunut pitkään, rahaa on kerätty luvan vastaisesti huomattava määrä ja kerättyjä rahoja on käytetty suurelta osin kaksikon omaksi hyödyksi.

Keräysvaroja on käytetty muun muassa Jalovaaralle ja yhdistyksen hallinnosta vastanneen miehelle maksettuihin palkkoihin.

Käräjäoikeus arvioi Jalovaaran saaneen rikoksesta taloudellista hyötyä 329 000 euroa ja yhdistyksen hallinnosta vastanneen miehen 135 000 euroa. Käräjäoikeus kohtuullisti määrät kuitenkin puoleen.

Rinkisen mukaan taloudellinen hyöty on tuomittava kokonaisuudessaan valtiolle menetetyksi eikä sitä tule kohtuullistaa miltään osin.

- Käräjäoikeus on perustellut kohtuullistamista sillä, että vastaajat ovat tehneet työtä yhdistyksen hyväksi. Tällä perusteella menettämisseuraamusta ei pidä kohtuullistaa. Käytännössä tämä on tarkoittanut palkan hyväksymistä työstä, vaikka rahankeräyksellä saatujen varojen käyttö palkkaan on ollut kielletty, Rinkinen perustelee.

Rinkisen mukaan on poikkeuksellista, että menettämisseuraamusta kohtuullisestaan. Erityisesti tämä koskee tahallisia rikoksia, hän muistuttaa.

- Tässä tapauksessa lupakäytännön tunteminen, luvan vastaisesti kerättyjen varojen suuri määrä ja niiden käyttäminen omaksi eduksi osoittavat teon erityistä moitittavuutta.

Jalovaara kiistää kaiken

Jalovaara ja yhdistyksen hallinnosta vastannut mies vaativat omassa valituksessaan, että hovioikeus hylkää syytteen ja kaikki syyttäjän syytekirjelmässä esitetyt muut vaatimukset ja kumoaa käräjäoikeuden tuomion. Lisäksi kaksikko vaatii, että hovioikeus velvoittaa valtion korvaamaan heille asiassa aiheutuneet oikeudenkäyntikulut käräjäoikeudessa ja hovioikeudessa. Käräjäoikeuden osalta oikeudenkäyntikulut ovat yhteensä 34 000 euroa.

Jalovaara ja yhdistyksen hallinnosta vastannut mies pyytävät, että hovioikeus järjestää asiassa pääkäsittelyn.

- Asian ratkaiseminen on riippunut käräjäoikeudessa vastaanotetun suullisen todistelun uskottavuudesta ja todistelu on otettava vastaan uudelleen hovioikeudessa. Käräjäoikeus on jättänyt huomioimatta muutoksenhakijoiden ja todistajien lausuntoja oleelliselta osin, niitä on tulkittu väärin ja osa muutoksenhakijoiden kertomuksista on jätetty huomioimatta, Helsingin hovioikeudelle toimitetussa valituskirjelmässä todetaan.