Huhtikuu 2017 April  2017

Suomen ainoa kulttuurilehti

Ateistien tappaminen ei ole vain muslimien perinne

Lisätty 30.4.2017

Kristityt tappoivat vuosituhansia kaikki ateistit ja pitkään myös kaikki vääräoppiset.

Viimeinen viittaus jumalanpilkkaajien tappamiseen lienee ollut arkkipiispa Johanssonin mielipide “kaikki jumalankieltäjät pitää tappaa”.

Käyttöjärjestelmien ongelmallisuus

Erkki Hartikainen 29.4, 2017

Kuten useimmat lukijat tietävät, teen tätä lehteä Ubuntulla.

On joitain erikoistapauksia, joissa tarvitsen Windowsia, mutta en käytä sitä koskaan pahasti suuttumatta. Ubuntu asentaa päivitykset sitä mukaa kuin niitä tulee, mutta harvoin käytetyn Windowsin päivitykset pyörivät pitkään ja päivityksiä on kaksoiskäynnistyksen takia vahdittava koko ajan.

Suomessa on niin paljon johtajia, että jos ne sijoitettaisiin päiväntasaajalle, niin hyvä olisi

Lisätty 28.4.2017

oli tapana sanoa nuoruudessani. 

Nyt lauseeseen pitää lisätä sana "parijonoon"

Ruuvimeisseleillä kiusaa tekevät

Erkki Hartikainen 27.4.2917

Älä koskaan osta Applen tuotteita.

Niiden hinta on kymmenkertainen niiden valmistuskustannuksiin verrattuna.

Jos ostat Applen puhelimen, osta samalla pentalobe - ruuvimeisselisarja. Halvimmillaan se maksaa Suiomessa 5,95 euroa. Vain sillä saat laitteen auki.

Melkein kaikkiin kiusantekoruuveihin löytyy meisseleitä. Joitain meisseleitä voi helposti valmistaa, jos on hiomakone ja kaarisahan teroittamiseen tarkoitettu viila.

Tieteelliset tosiasiat hylätään humpuukina, jos ne horjuttavat omaa maailmankuvaa – ”Ihmiset kyseenalaistavat tutkijoiden motiivit ja sitoumukset”

Kun tieto horjuttaa omaa maailmankäsitystä, on helpompi päätellä se humpuukiksi kuin muuttaa omia käsityksiään

Lisätty 26.4.2017
Lähde: Helsingin Sanomat

Ihminen ei kehittynyt toisista elämänmuodoista eikä aiheuta ilmastonmuutosta. Ainakaan, jos uskoo tiedetoimituksen saamaa palautetta näitä aiheita käsittelevistä jutuista.
Suomalaisten luottamus tieteeseen on hiukan kasvanut tällä vuosituhannella, kertovat kolmen vuoden välein toteutettavat tiedebarometrit. Samalla on vähentynyt usko homeopatiaan ja horoskooppeihin.

Pitkään tutkijat uskoivat, että tieteellisten tosiasioiden torjunta johtuu tiedon puutteesta. Ajateltiin, että mitä enemmän suuri yleisö saisi lukea yleistajuisia tiedejuttuja ja -kirjoja, katsoa dokumenttielokuvia ja vierailla tiedemuseoissa, sitä laajemmin ihmiset omaksuisivat tieteelliset selitykset.

Tietämyksen taso ei kuitenkaan varmasti ennusta ihmisen suhtautumista vaikkapa evoluutioteoriaan tai ilmastonmuutostutkimukseen, kertovat Yhdysvalloissa tehdyt tutkimukset.

Tieteen tulosten hyväksymisessä ei ole kyse puhtaasta järkeilystä vaan siitä, sopiiko uusi tieto ihmisen aiempiin uskomuksiin ja arvoihin.

Tiedettä ymmärtävät ihmiset pitävät yleensä tieteellistä konsensusta uskottavana, kunhan heillä ei ole henkilökohtaista tarvetta päätellä toisin.

Kun tieto horjuttaa omaa maailmankuvaa, on helpompi päätellä se humpuukiksi kuin muuttaa uskomuksiaan.

Tieteellisesti koetellunkin tiedon hylkäämiselle on helppo löytää järkevän tuntuisia perusteluja.

”Ihmiset kyseenalaistavat tutkijoiden motiivit ja sitoumukset”, totesi Pennsylvanian yli­opistossa tiedeviestintää tutkiva Asheley Landrum Yhdysvaltain tiedeviikolla.

”Ihmiset eivät kiellä tieteellisiä faktoja, vaan he päättävät, etteivät asetu tieteellisen konsensuksen kannalle, koska mahdollisesti epäilevät tutkijoiden luotettavuutta.”

Yhdysvalloissa suhtautumista selittää useissa asiakysymyksissä vahvimmin puoluekannatus. Ideologian mahdille häviävät sekä koulutuksen että testeillä osoitetun tiedetietämyksen vaikutus.

Korkea koulutus lisää uskoa tieteen tuloksiin poliittisesti liberaaleilla, mutta päinvastoin nakertaa sitä konservatiiveilla useissa kysymyksissä, jotka si­vuavat poliittisia ja elämänkatsomuksellisia jakolinjoja.

Kun kyselytutkimuksessa tiedusteltiin, kehittyikö ihminen toisista eläimistä, yhdysvaltalaisten vastaukset jakautuivat uskonnollisuuden mukaan. Uskonnollisimmat kiistivät jyrkimmin.

Vastaus muuttui, kun kysymys muokattiin muotoon ”esittääkö evoluutioteoria ihmisen kehittyneen muista eläimistä?” Siihen uskovaisetkin vastasivat myöntävästi.

Kyse ei siis ollut tietämättömyydestä.

Luottamusta tieteen tuloksiin selittää sekin, miten hyvin ihminen ymmärtää tieteellistä prosessia ja tieteen tiedonmuodostusta.

Perinteisesti ihmisten tiedetietämystä on selvitetty visatyyppisillä kysymyksillä vaikkapa dna:n rakenteesta tai ilmakehän koostumuksesta. Tieteen tulosten tunteminen ei kuitenkaan tarkoita, että ihminen on ymmärtänyt, miten ne on saatu aikaan.

Joanna Huxster Bucknellin yliopistosta on kehittänyt testin mittaamaan sitä, miten hyvin ihmiset ymmärtävät tiedeyhteisön toimintaa.

Kysymyksillään he selvittivät, miten yhdysvaltalaiset hahmottavat esimerkiksi vertaisarvioinnin. Tutkija saa työnsä vertaisarvioituun tieteelliseen julkaisuun vain, jos hänen nimettöminä pysyttelevät kollegansa ovat todenneet hänen menetelmänsä päteviksi ja tulokset niiden valossa uskottaviksi.

Tieteessä yksittäistä tutkimustulosta ei myöskään pidetä totuutena, vaan kokeita toistetaan ja asiaa lähestytään monia kertoja eri suunnista.

Aiempia virheitä korjataan ja käsityksiä muutetaan laadukkaan näytön kasautuessa.

Testi on paljastanut, että tieteellisen tiedon luonteen tunteminen vahvistaa uskoa tieteen tuloksiin enemmän kuin perinteinen tiedetietämys.

Kansalaisten eri teorioille antamaan kannatukseen voi vaikuttaa sekin, millaisilla kysymyksillä sitä mitataan.

Kun amerikkalaisilta taannoin kysyttiin, ovatko ihmiset kehittyneet muista eläinlajeista, vain runsas puolet vastasi myöntävästi. Suomalaisessa tiedebarometrissa väitteen hyväksyi seitsemän kymmenestä.

Yhdysvalloissakin kannatus pomppasi lähelle kahta kolmasosaa, kun sana eläinlaji korvattiin termillä laji. Kun kysymys vielä muotoiltiin koskemaan norsuja eikä ihmisiä, hyväksyi evoluution perusajatuksen jo kolme neljäsosaa vastaajista.

Ilmeisesti kaikki vastaajat eivät vain olleet valmiita lukemaan ihmistä osaksi eläinkuntaa.

Yksi piirre yhdistää tieteelliseen näyttöön uskovia ihmisiä eri puolueista, uskontokunnista ja koulutustaustoista. Se on tieteellinen uteliaisuus, Landrum osoitti talvella julkaisemassaan tutkimuksessa.

Uteliaisuutta mitattiin esimerkiksi sillä, mitä koehenkilöt valitsivat luettavaksi, kun tarjolla oli urheilua, viihdettä ja tiedettä, ja kuinka innokkaasti he katselivat tiededokumentteja.

Yleensä ihmiset lukevat, katsovat ja kuuntelevat varmimmin sellaista sisältöä, joka tukee heidän maailmankuvaansa. Niinpä esimerkiksi ilmastoskeptikko lukee aina vain enemmän ilmastonmuutosta epäileviä juttuja, jotka ilmastonmuutokseen uskova puolestaan sivuuttaa.

Landrum näytti koehenkilöille kaksi lehtiotsikkoa, joista heidän piti valita, kumman jutun he haluaisivat lukea. Näyttämänsä otsikot Landrum valitsi sen mukaan, oliko koehenkilö tunnustautunut poliittisesti liberaaliksi vai konservatiiviksi.

Toinen otsikoista myötäili koe­henkilön oletettua kantaa ilmastonmuutokseen: konservatiiveille sen kerrottiin hidastuneen, liberaaleille lisänneen äärisäitä.

Toinen otsikko haastoi koehenkilön ennakkokäsitykset: konservatiiveille napajään väitettiin sulaneen jopa odotettua nopeammin, liberaaleille vastoin odotuksia kasvaneen.

Toisin kuin ihmiset yleensä, tieteellisesti uteliaat halusivat lukea artikkelin, joka haastoi heidän näkemyksensä.

Landrum pitää havaintoa lohdullisena.

”Jos ihmisten valistaminen ei auta, ehkä uteliaisuuden herättäminen toimii.”

Kristinuskoon kääntyneet ulkomaalaiset voidaan toki käännyttää Suomesta

Ehkäpä juuri kristinuskoon kääntyneet olisikin syytä lähettää pois

Lisätty 25.4.2017

Kristinuskoiset ovat tietenkin riski länsimaiselle yhteiskunnalle, jonka kuuluu olla maallinen. Matti Vanhanen on oikeilla jäljillä kun sanoo että kristinuskoon kääntyneetkin voidaan palauttaa.

Uskontoon niin hurahtaneet että suorastaan aikuisina ottavat vielä kasteen, antavat vaikutelman että he ovat riskihenkilöitä.

Eihän järkevät maalliset ihmiset mihinkään uskoon käänny, päinvastoin järkevät eroavat uskonnosta. Kokonaan. Kaikista uskonnoista.

Onkohan Björn Wahlroos lomalla veronkiertosaarilla?

Erkki Hartikainen 24.4.2017

Kaikki viittaa siihen. Tänään köyhät eivät voi ostaa leipää Nordean pankkikortilla.

Eläkkeellä olevana tietotekniikan asiantuntijana voin vakuuttaa, että tarvittaessa järjestelmän muutos voidaan tehdä alle minuutin toimintakatkolla.

Kyse on siitä, että palvelukapasitteettia ei haluta ostaa muutostyön ajaksi muilta. Björn Wahlroos ei ole vielä mielestään riittävän rikas.

40 VUOTTA ATEISMIN ETULINJASSA (21.4.2017)

Lisätty 23.4.2017

http://www.ateistit.fi/uutiset/uuti170421.html

Suomesta puuttuu tulevaisuus

Lisätty 22.4.2017

Esimerkiksi saksan kielessä voidaan sanoa:

"Wir werden kommen."

Aivopesua uskon nimissä

Lisätty 21.4.2019

Kuusi vuotta sitten it-alalla työskentelevä Terho Miettinen joutui todistamaan tilannetta, jossa uuskarismaattista hengellistä yhteisöä johtava henkilö "tukijoukkoineen" yritti rukoilla kuollutta miestä henkiin. Miestä, jolle oli jo tehty ruumiinavaus ja joka makasi pöydällä oikeuslääketieteellisen laitoksen kappelissa. Tilanne oli makaaberi ja kaikkea muuta kuin vainajaa kunnioittava. "Olin kuulunut syntymästäni asti helluntailaiseen liikkeeseen, mutta tuo hetki avasi silmäni ja päätin erota liikkeestä," kertoo Miettinen. Epäilyksen hetkiä Miettinen oli kokenut jo lapsena ja viimeistään silloin, kun lähti yliopistoon opiskelemaan ja tieteen maailma avautui hänelle. Hän alkoi ymmärtää, miten kritiikittömästi ihmiset hengellisissä yhteisöissä saattavat toimia. Hän alkoi havaita, miten manipulatiivisesti esimerkiksi ihmeparantumisiin tähtäävissä rukousilloissa ihmisiä ohjaillaan ja miten fiksut ihmiset ylipäätään luovuttavat elämänsä kontrollin itsensä ulkopuolelle, liikkeen johtohahmolle. Ja teki lopulta eropäätöksen tuossa vainajan henkiinmanaamissessiossa.

Nyt Terho Miettinen on Uskontojen uhrien ry:n puheenjohtaja. Viime viikolla hän julkaisi yhdessä Raija Pellin kanssa kirjan "Harhaanjohtajat vahvassa uskossa" (Docendo 2017). Kirjassa Miettinen käy läpi erinäisiä rikoksia ja muita väärinkäytöksiä, joita uskonnollisissa yhteisöissä on tapahtunut vuosien mittaan ja pohtii, miksi seurakuntalaiset saattavat puhua esimerkiksi johtajansa tekemät talousrikokset tai erilaiseen hyväksikäyttöön syyllistymisen parhain päin.

Keskustelussa on mukana Tuija Hovi, joka tutkii Turun yliopistossa karismaattisuutta Suomessa, tällä hetkellä erityisesti Amerikasta lähtöisin olevan Healing Rooms -rukouspalvelun toimintaa meillä. Tutkimuksissaan hän on pohtinut ihmisen kääntymistä uskoon ja karismaattisiin liikkeisiin kuulumisen jäsenyyttä ja käsityksiä terveydestä ja parantumisesta.

_http://areena.yle.fi/1-4002765_

Kristillinen koulu hakee jo viidettä kertaa opetusministeriöltä perusopetuslupaa

Lahjoitusvaroin toiminut Kristillinen koulu Rovaniemellä odottaa ministeriöstä myönteistä päätöstä lupahakemukseensa

Lisätty 20.4.2017

Kristillinen koulu toimii yksityisten tuella Ounasvaaran hiihtoseuralta vuokratussa Punaisessa tuvassa. Koulussa opiskellaan normaalin koulun tavoin ja noudatetaan samaa opetussuunnitelmaa. Ero tavalliseen kouluun näkyy lähinnä oppilaan ja opettajan suhteessa.

Koulun opettajan Johanna Reimin mukaan merkittävin asia kristillisessä koulussa on sen arvopohja.

– Me uskotaan siihen, että jokainen lapsi on Jumalan luomana arvokas. Jokaisella lapsella ja ihmisellä on mittaamaton ja muuttumaton arvo ja siitä lähtökohdasta halutaan kohdata jokainen lapsi arvokkaana.

Koulu ei edusta mitään yksittäistä uskonnollista ryhmää vaan on yhteiskristillinen. Nyt toiminta perustuu yksityisten lahjoituksiin ja rahankeräykseen.

Perusopetuslupa tiukassa

Koululle haetaan perusopetuslupaa jo viidettä kertaa. Neljä kertaa opetusministeriö on sen evännyt. Lupa toisi koululle valtion tuen ja helpottaisi rahankeräystä.


Opettajaopiskelijain mielipiteitä katsomusopetuksesta

Lisätty 19.4.2017opettajaopiskelijat

Pitkäperjantai merkitsi ennen etenkin lapsille erityisen synkkää ja pitkää päivää

18.4.2017

Ennen vanhaan pitkäperjantain aamuna tarkkailtiin nousevaa aurinkoa: sen väristä voi päätellä, onko tulossa hyvää vai huonoa. Usein sanottiin, että pitkäperjantain aurinko on verenpunainen.

Ja huonoa olikin useimmiten tulossa: ainakin Ruotsin vallan aikana isännillä oli tapana antaa pitkäperjantain aamuna lapsille piiskaa muistutuksena Jeesuksen kärsimyksistä, mutta tapa lienee ollut käytössä myöhemminkin.

”Pitkänäperjantaina ei kukaan saanut liikkua missään paitsi kirkossa. Toiset fyrrykyrölääseet (vähäkyröläiset) tapasivat aamulla aikaisin piiskata kaikki lapsensa”,

kertoo vähäkyröläinen Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran julkaisemassa aineistossa vuodelta 1935.

Itsenäinen valtio, jossa Uskontojen uhrien tuki UUT ry:llä on valitettavan laaja asiakaspohja

Lisätty 17.4.2017

esimerkiksi traumatisoituneita ja syvästi kaltoinkohdeltuja ex-uskonlahkolaisia ei ole fundamentalistinen teokratia Lähi-Idän liepeiltä vaan meidän oma rakas Suomemme. Henkistä väkivaltaa harjoittavien uskontokuntien piiristä tavattavien epäkohtien julkituonnissa ja joiden vastaisessa toiminnassa riittäisi kosolti työnsarkaa monille klassista humanismia peräänkuuluttaville yhteiskunta-aktiiveille.

Poliisi-TV:stä koko kansalle tutun toimittaja Raija Pellin sekä entisen helluntaiseurakuntalaisen Terho Miettisen kirjoittama Harhaanjohtajat - Vahvassa uskossa -kirja esittelee hengellisistä marginaaliryhmistä muutamia äärimmäisimpiä (Iltalehti 13.4.-17, s. 6). Peräaukon voitelua veteen kastetulla pullasudilla ja naisten kumartelua miesten edessä kunnioitustaan osoittaakseen.

Kirjassa "marssitetaan valokeilaan kirjava joukko uskonnollisia hahmoja: huijareita, horrossaarnaajia (mitä ihmettä tämä ikinä tarkoittaakaan, toim. huom.), ihmeparantajia, naistenjahtaajia, hyväksikäyttäjiä, kielilläpuhujia ja maailmanlopun profeettoja".

Miettinen kuvailee sekä kirjassa että lehtiartikkelissa kokemuksestaan, jossa kymmenkunta ihmistä yritti herättää jo kuolleeksi julistetun vainajan oikeuslääketieteen laitoksella Helsingin Ruskeasuolla helmikuussa 2011. Ei liene yllätys, että vainaja pysyi kuolleena ponnisteluista huolimatta. Läsnäolijoita tämä ehkä yllätti.

Messua johti Nokia Mission silloinen johtaja, entinen koulupastori ja huvipuistopappi Markku Koivisto, joka aiheutti muutamia vuosia sitten seuraajajoukkonsa keskuudessa dissonanssia paljastuttuaan irstailijaksi, eli käytännössä tavalliseksi kuolevaiseksi. Tuohon aikaan kerrottiin, kuinka häneen uskoneet itkivät vuolaasti kuultuaan johtajansa toisesta minästä.

Lainaan itseäni:

Henkistä sekä fyysistä väkivaltaa, alistamista, painostamista ja hyväksikäyttöä tavatakseen ei tarvitse syväosata jokaista lähinnä jonkun yhden harvinaisen itseriittoisen ja perustavanlaatuisesta jumalharhasta kärsivän henkilön ympärille keskittynyttä marginaaliliikettä. Vastaavia ilmiöitä tavataan nimenomaan uhrien kautta myös tunnetummista hengellisistä ryhmistä, kuten Jehovan todistajista.

Luopuneet – Kohtaloita Vartiotornin varjosta -dokumenttielokuva valottaa henkilöhaastattelujen kautta yksityiskohtaisesti esimerkiksi käsitettä karttaminen. On yleistä, että jehovalaisuudesta eroon pyrkivät tai siitä hengellisten johtajien päätöksellä erotetut yksilöt eristetään perheenjäsenistä, sukulaisista ja ystävistä.

Kaikkein kipeintä tämä on nuorille, joilta riistetään autoritaarisesti yksi elämän peruspilareista – yhteisöllisyys. Eronnut tai erotettu henkilö joutuu rakentamaan sosiaaliset piirinsä tyhjästä, koska uskonlahkoon vielä kuuluttuaan hänen ei ole annettu olla tekemisissä "vääräuskoisten" kanssa.

Jos Suomi olisi aidosti sekä nykytilanteen vastaisesti sekulaari, ja aito uskonnonvapaus toteutuisi, maallinen lainsäädäntö ylittäisi fundamentalistiset taikauskot. Tällaisessa yhteiskunnassa meillä ei arasteltaisi pidättää sekä saattaa oikeuden eteen uskonnollisten yhteisöjen väkivaltaa harjoittavia johto- ja puuhahenkilöitä. Mutta kun ei. Tähän ei riitä poliittista tahtotilaa.

Maallinen ja sekulaari lainsäädäntö matelee sekä vaikeroi kaikista järjenvastaisimpienkin uskonlahkojen sisäisen diktatuurin ja räikeiden ihmisoikeusloukkausten edessä. Sekulaarissa yhteiskunnassa ei nöyristeltäisi mielikuvitusolentojen edessä, jos faktisia, so. todistettavissa olevia, rikoksia ilmenee.

Se, ettei jonkun kanssa halua olla tekemisissä, tai ettei vanhempi halua jälkikasvunsa olevan tekemisissä jonkunlaista vääränlaista ihmistyyppiä edustavan aineksen kanssa lapsen omasta tahdosta riippumatta, ei ole laitonta, mutta tämä on vain jäävuoren huippu kaikista väärinkäytöksistä.

Ehdotukseni on erästä ylle linkatussa videossa haastateltua henkilöä vapaasti lainaten uskonnonvapautta koskevan lain viilaaminen koskien sitä, millainen toiminta uskonnollisten yhteisöjen keskuudessa on hyväksyttyä. Ei sitäkään painettaisi villaisella, mikäli peruskoulussa "vääränlaisista asioista", kuten valtavirrasta poikkeavista harrastuksista kiinnostuneita lapsia eristettäisiin oppimisympäristön ulkopuolelle.

Vaikka poliittisen tahdon puutetta sinänsä hyvästä syystä moitinkin, lienee suurin syy siihen, ettei hengellisten yhteisöjen sisäisistä asioista kerrota viranomaisille se, että tämä vaatii aktiivisuutta nimenomaan siltä kenties hyvinkin heikossa mielentilassa olevalta yksilöltä.

Näin ollen hengellisissä yhteisöissä harjoitetun väkivallan ei tulisi olla asianomistaja- vaan yleisen syytteen alainen rikos ja näin ollen mahdollisuus tehdä esitutkintapyyntö tulisi olla kenellä tahansa, joka havaitsee minkäänlaisen väärinkäytöksen tapahtuneen.

Janne J.M. Muhonen, Jyväskylä

Pääministerin mielestä Ruotsin kouluissa ei saisi olla mitään uskonnollista

Lisätty 16.4.2017

Ruotsin pääministeri Stefan Löfvenin mielestä Ruotsissa ei tarvita uskonnollisia kouluja. Löfven sanoi puheessaan sosiaalidemokraattien puoluekokouksessa Göteborgissa, että kouluissa ei pitäisi olla mitään tunnustuksellisia piirteitä.

Stefan Löfven piti Ruotsin sosiaalidemokraattien puoluekokouksessa Göteborgissa sunnuntaina 9.4. puheen, jossa hän korosti, että hän haluaisi, ettei kouluissa olisi mitään uskonnollisia piirteitä. Dagenin mukaan myöhemmin lehdistötilaisuudessa Löfvenilta kysyttiin, haluaisiko hän kieltää yksityiset uskonnolliset kokonaan. Tähän pääministeri vastasi, että täytyy tutkia tarkemmin tilannetta.Hänen mukaansa nykysysteemi ei kuitenkaan toimi.

Kysymys uskonnollisista kouluista nousi yhdeksi puoluekokouksen teemaksi, kun maaliskuun loppupuolella 13 sosiaalidemokraattisen puolueen poliitikkoa kirjoitti Dagens Nyheterin Debatissa, että uskonnolliset koulut pitäisi kokonaan kieltää Ruotsissa. Heidän mielestään lapsilla pitäisi olla oikeus käydä koulua, jossa ei ole mitään uskonnollisia piirteitä.

Siilinjärvellä afganistanilaisen pahoinpidelleen miesjoukkion tuomiot riittämättömän pieniä

Lisätty 15.4.2017

Yleinen oikeustaju vaatii ehdottomia vankeusrangaistuksia ja isoja korvauksia, kun miesjoukkio yhteistoimin ihan tahallaan kaappasi ja pahoinpiteli yhden ihmisen.

Syksyllä 2016 Siilinjärvellä Pohjois-Savossa paikallinen ääliöjoukkio päätti napata afganistanilaisperäisen turvapaikanhakijan, muilutti eli vei tämän soramontulle ja yhteisvoimin pahoinpiteli ja jätti heitteille, kauas hoidosta ja kauas avun saamisesta. Jokainen järjissään oleva ihminen ymmärtää että tapahtunut on raskas rikos, aiheutti vakavaa vahinkoa pahoinpidellylle, ja oli eettisesti mitä paskin tekonen, siis rikollisjenginä tehty väkivaltarikos.

Mutta Pohjois-Savon ääliömäinen käräjäoikeus antoi pahoinpitelystä vain keveitä tuomioita, lähinnä vain ehdollisia, eikä myöskään tuominnut tarpeeksi isoina vahingonkorvauksia, siis jotka olisivat edes likimainkaan korvanneet väkivallan aiheuttamat fyysiset ja psyykkiset vahingot.

Täytyy vain ihmetellä, mitä ääliöitä käräjäoikeudessa nyt siis oli päättäjinä. Tulee jopa mieleen, että tuomioiden pienuudesta vastuusa olevat käräjäoikeuden jäsenet joutaisivat myös vankilaan, pilaamasta heikkomielisyydellään ihmisten oikeusturvaa.

Nuo pahoinpitelijät, nuo väkivaltarikollisjoukkion ääliöt, ovat yleisestikin vaarallisia. He ryhtyivät joukkiona tekemään ihmisen terveyteen ja jopa henkeen kohdistuvaa pitkäkestosta rikosta, vieden pahoinpideltävän kauas pois avun ulottuvilta. Ovat kuin hulluja koiria. Heidät pitäisi estää jatkossa tekemästä rikoksia, eli turvata muut ihmiset heidän taipumukseltaan väkivaltaan.

Rangaistusten pitäisi olla tuntuvasti kovempia - ehdottomia vankilatuomioita, niin pysyisivät edes jonkin ajan poissa vaarantamasta muita ihmisiä.

Ruotsissa on paljon hihhulikouluja

Lisätty 14.4.2017

Ruotsissa katsomuksellisia kouluja löytyy paljon enemmän kuin Suomessa. Siellä on myös toistakymmentä muslimikoulua ja tämä, yhdessä pidemmälle edenneen sekularisaation kanssa, aiheuttaa kiitettävästi kitkaa monen päättäjän mielessä.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Konfessionella_skolor

https://www.svd.se/religiosa-friskolor--en-fristad-i-hatsamhallet

Haulla ’ Religiösa friskolor i Sverige’ löytyy paljon kiinnostavaa.

Myös Folkpartiet suhtautuu kriittisesti katsomuksellisia kouluja kohtaan. 

Ei ulkomaalaisten rahoittamia moskeijoita Suomeen

Erkki Hartikainen 13.4.2017

Sikäli kuin Suomen muslimeilla on vain velkaa, heille ei pidä lupaa rakentaa moskeijoita ulkomaalaisella rahoituksella. 

Sikäli kuin ulkomalaisilla muslimeilla on liikaa rahaa, tänne tulleet muslimit pitäisi lähettää heidän elätettävikseen.

Islam on maailman uskonnoista ylivoimaisesti pahin, ja saattaa olla ihmiskunnalle säilymiskysymys hävittää islam. Miten muuten planettaamme tuhoava väestöräjähdys saadaan kuriin?

Vanhoillisuus ja uskonnollisuus sai tyrmäysiskuja 9.4.2017 kuntavaaleissa

Lisätty 12.4.2017

Kevään 2017 kuntavaalit olivat lujaa takapakkia uskonnollisille ja muille konservatiivisille. Vastaavasti, vapaamieliset ryhmittymät kasvattivat edustustaan.

Taantumukselliseksikin vuosikymmenien mittaan muodostuneet demarit, se kirkkopuolue, vaikka olivat oppositiossa, eivät paljoakaan hyötyneet edes oppositionosteesta, vaan jäivät melko entiselleen.

Vapaamielisyyttä edustavat Vihreät etenivät voimakkaasti.

Tällä kertaa, oppositionoste hyödytti etenkin Vihreitä - mikä osoittaa että oppositionostetta muodostavat liikkuvat äänestäjät ovat enimmäkseen kallellaan vapaamielisyyteen.

Kristillissosiaalinen persujen puolue sai rökäletappion. Siinä näkyy että taantumuksellisuus ja uskonnollinen hörhöily ei sovi Suomeen.

Mikään maahanmuuttokriittinen voima ei menestynyt millään merkittävällä tavalla. Päinvastoin, maahanmuuttokriittiset enimmäkseen menettivät.

Maahanmuuttokriittiset höntit olivat onneksi hajottaneet omia voimiaan, vaikka minkälaisiin ääliömäisiin kotkotuksiin.

Konservatiivien kiiltokuvapuolue Kokoomus suunnillen vain säilytti asemiaan - ilmeistä on että tämä oli äänestäjien kiitos sille siitä että se ei ollut lähtenyt suorastaan mihinkään takapajuisuuden ajamiseen eikä edes korostamaan uskonnollisuutta.

Maaseudun konservatiivinen Kepu ei saanut mitään voittoa. Edelisiin edusuntavaaleihin verrattuna, se sai "kuonoonsa". Sen konservatiivisuus ei onneksi nyt menestynyt.

Donald Trump pitäisi rangaista sotarikollisena - Donald Trump is a war criminal and should be punished as one

Lisätty 11.4.2017

Donald Trump määräsi laukaisemaan ohjuksia Syyriaan. Ne eivät olleet tietenkään Yhdysvaltain itsepuolustusta, koska Yhdysvallat ei ollut joutunut minkään hyökkäyksen kohteeksi, eikä Yhdysvaltain joukot. Siksi ohjusisku on kansainvälisen lain vastaista toimintaa ja nyt toteuduttuaan se on sotarikos.

Yhdysvaltain pitäisi luovuttaa Donald Trump tuomittavaksi ohjusiskustaan sotarikollisena Nûrnbergiin. Hirttosilmukka tai elinikäinen kuritushuone odottavat Trumpia.

Pirkko Jalovaaran tuomio on riittämättömän pieni

Lisätty 10.4.2017

Rikosoikeudenkäynnin tuloksena, tuomioistuin havaitsi toteennäytetyksi että uskovaisiin puuhasteluihinsa rahaa yleisöltä kerännyt Pirkko Jalovaara on eräillä teoillaan syyllistynyt rahankeräysrikollisuuteen.

Jalovaaran keräämistä, uskonnon varjolla yleisöltä kerätyistä rahoista valtava määrä olikin päätynyt Pirkko Jalovaaran henkilökohtaisiin kuluihin tai ylellisyyden rahoittamiseen hänelle ja lisäksi jotakin myös hänen lähipiirinsä korruptioksi ja muutenkin kätyreidensä palkitsemisiksi.

Tietenkin on niin että vain pöhköt antavat rahaa, kun sitä kerätään uskonnon varjolla. Mutta ilmeisesti juuri siitä syystäkin Suomessa on rahankeräyslainsäädäntöä, siis myös suojelemassa juuri sellaisia pöhköjä, jotka saattaisivat pöhköyttään antaa jopa itsensä köyhdyttävästi rahaa hupsuihin juttuihin joihin pöhköt tuntevat vetoa, siispä juuri uskonnolle.

Yhteiskunta haluaa lainsäädännöllä suojella myös heikoimpia jäseniään, siis pöhkojäkin, jotka ovat erityisen alttiita esimerkiksi uskonnollisten huijareiden harjoittamalle höynäyttämiselle. Yhteiskunnan on siis ihan perusteltua asettaa rangaistusuhin noudatettavaksi rahankeräyslainsäädäntöä joka rajoittaa uskonnon varjolla tapahtuvaa höynäyttämistä ja uskonnollisten johtajien itselleen puijaamaa ylellisyyttä.

Pirkko Jalovaara käytti ainakin satojatuhansia euroja omaan ylellisyyteensä ja muuhun keräyslupaehtojen vastaiseen. Pidämme raskauttavana asianhaarana sitä että hän on itsestäänselvästi huijannut rahaa nimenomaan pöhköiltä.

Pirkko Jalovaara pitäisi estää jatkossa tekemästä rahankeräämistä. Hän on jo osoittanut, että hänelle on ominaista huijata sitä tehdessään itselleen ylellisyyttä ja rahoittaa korruptiota. Jalovaara pitäisi myös saada eristetyksi höynähtämiseen alttiista yleisöstä, sillä Jalovaaran toimintatapa on hyväksikäyttää heitä, joten Jalovaara pitäisi saada pitkäksi aikaa vankilaan.

Jalovaaran rangaistuksen pitäisi olla tuntuvasti kovempi.

Kepun Laura Kolbe pyrkyröi

Lisätty 9.4.2017

Patakonservatiivisen, uskonnollishenkisen, maalaisuuteen suuntautuneen Keskustapuolueen ehdokas ja poliitikko Helsingissä, Laura Kolbe, joka on jo pitkään pyrkyröinyt moniin tehtäviin joihin ei ole päässyt, hakee nyt myös Helsingin yliopiston kansleriksi.

Kolbea ei pidä päästää kansleriksi. Yliopistoa ei pidä taannuttaa kepulaiseen muinaisaikakauteen.

Kepulaisuus merkitsee korruptoituneisuuteen taipuvaisuutta ja epärehellisyyttä. Kepu pettää aina.

Laura Kolbe haluaa veronmaksajien rahaa käytettäväksi valtavat määrät milloin mihinkin hupsutukseen - juuri niin kuin kepulaiset tyypillisesti aina. Maataloustukiaiset ovat päällimmäisin tyyppiesimerkki ja muita verorahojen tuhlauksen esimerkkejä tulee toistuvasti esiin kepulaisten politiikassa.
Viimeksi Laura Kolbe halusi Helsingin veronmaksajien rahoista annettavaksi mittava rahoitus Guggenheim-museolle.

Laura Kolbe on yliopistoa ajatellen kovin yksipuolinen ja aihealueiden suhteen rajoittunut henkilö. Kolbella ei ole osaamista kuin korkeintaan yhdestä tieteenalasta, eli historiantutkimuksesta. Eikä häntä silläkään alalla mitenkään huippupätevänä pidetä yleisesti eikä maailmanlaajuisesti.

Mutta se vakava puute siis on yksialaisuus: kuin yliopisto on monialainen eli monen tiedekunnan yliopisto jossa on kymmenittäin tietenaloja, niin Kolbe ei ole pätevä edes kahdella eri alalla, useammasta nyt puhumattakaan, vaan hän on korkeintaan yhden tieteenalan edustaja. Kyllä yliopiston kanslerin pitäisi olla monialaisesti perehtynyt ja pätevä.

Haitallinen valikoituminen päättäjiksi on ollut tuhoisan suurta Vapaa-ajattelijan liiton johdossa

Lisätty 8.4.2017

Vapaa-ajattelijoihin on esimerkiksi pari vuosikymmentä sitten tullut harmillisen lukuisasti narsistisia manipulaattoreita, jotka organisaatiossa pelaavat omia likaisia taustapelejään, josta saavat nautintoa. Heistä on kertynyt rutkasti ongelmia vuosien varrella.

Harmillista on, että nämä niinsanotun haitallisen valikoitumisen kautta vapaaehtoistoimintaan tulevat yksilöt saavat aikaan niiden henkilöiden poistumaa, jotka ovat liikkeellä oikeista motiiveista – innosta uskonnottomien edunvalvontaan.

Haitallisilla henkilöillä ei yleensä ole mitään muuta missä he olisivat menestyneet ja päteneet. Yleensä koska he ovat niin vahingollisia. Niinpä tällä tavoin haitallisia henkilöitä on laittautunut hankkimaan pätemisen tunnetta vapaaehtoistoiminnassa, jossa he sitten usein pikku-hitleröivät.

Kaj Torrkulla, Petri Karisma, Jori Mäntysalo, Kari Pasanen, Marko Koivuniemi, Anneli Laakkonen, Maarit Fredlund ja etenkin Juha Kukkonen ovat esimerkkejä sellaisista haitallisista henkilöistä jotka ovat tulleet vapaa-ajattelijoiden päättäjäasemiin ja niissä pelanneet ilkeitä taustakieroilujaan.
Kun eräät näistä pääsivät 2000-luun alussa joihinkin päättäjäasemiin Vapaa-ajattelijain liitossa, sen jälkeen liiton jäsenmäärä on yleensä ollut pudotuksessa. Etenkin on vähentynyt kykenevien, osaavien, pyyteettömien ihmisten lukumäärä liiton toiminnassa - koska nämä vierastavat haitallisten touhuja ja ainakin vähitellen jättäytyvätkin syrjään tai haitalliset henkilöt suorastaan syrjäyttävät kykeneviä, osaavia ja pyyteettömiä.

Mistäköhän Helsingin Sanomat ostaa tietotekniikkapalvelunsa?

Erkki Hartikainen 7.4.2017

Niitä ei ainakaan tee lehden taloustoimittaja Excelillä. Niin mieletön oli keskiviikon 5.4.2017 talousaukeama A28-A29.

Jos tietotekniikkayritykset eivät olisi aikoinaan oppineet maailman kehittyneintä korruptiota, Suomessa ei olisi minkään lajin tietokoneohjelmoijia eikä edes tietokonepomoja. Pomojakin tarvitaan lähinnä lahjonnan asiantuntijoina.

Asiat ovat tässä suhteessa aivan hullusti maailmanlaajuisesti. Samaa koodia väännetään miljoonissa yrityksissä eri puolilla maailmaa.

Kun olen seurannut tietotekniikkaa ensimmäisten tietokoneiden Suomeen tulosta saakka, olen huomannut, että minun puolen vuosisadan takaiset ajatukseni olivat aivan virheellisiä. Maailma ei toimi sen enempää järkevästi kuin taloudellisestikaan.

Mitä tulee kuuluisiin neroihin, todettakoon, että maailman rikkain mies Bill Gates sai heti rikastumisensa jälkeen kiellon kirjoittaa koodia omassa yrityksessään.

Kun olen kapean leipäni ansaitakseni opetellut toistakymmentä ohjelmointikieltä, näen ohjelmointikielten kehityksessä erään syyn nykyiseen asiantilaan. Ohjelmat käännetään alemman tason kielelle ja asiakas saa tämän käännetyn paketin. Asiakas pystyy käytännössä muuttamaan ohjelmaa vain pyytämällä apua lähdekielisen ohjelman omistajalta eli tietotekniikkayritykseltä.

Tekoälyllä toimivia lääkäriohjelmia ei tule. Koko tekoäly on vuosikymmeniä jatkunutta hoopoilua. Kun Googlelle annetaan oikeus kirjoittaa reseptejä verkkokaupoille, jotka toimittavat lääkkeet suoraan kotiin, lääkäreiden määrä vähenee. Kun robottiambulanssi kuljettaa potilaat robottisairaalaan, tarvitaan vain joukko hoitajia, jotka sopivat robotteja paremmin potilaiden nosteluuun.

Eräs edesmennyt ystäväni väitti, että neroista on ylitarjontaa. Ei ole. Keisari Neron jälkeen neroja ei ole ollut omemassakaan.

USKOMATON ILMESTYI ENSI KERTAA KEVÄTLEHTENÄ (2.4.2017)

Lisätty 6.4.2017

http://www.ateistit.fi/uutiset/uuti170402b.html

Käräjäoikeus langetti kohusaarnaaja Pirkko Jalovaaralle ehdollista vankeutta rahakeräysrikoksesta

Lisätty 5.4.2017

Syytteen mukaan yhdistyksen keräämiä varoja oli käytetty lupaehtojen vastaisesti.Maallikkosaarnaaja Pirkko Jalovaara oli syytteessä rahankeräysrikoksesta.

Maallikkosaarnaaja Pirkko Jalovaara oli syytteessä rahankeräysrikoksesta. (KUVA: Sami Kero)
Kohuttu maallikkosaarnaaja Pirkko Jalovaara on tuomittu kahdeksan kuukauden ehdolliseen vankeuteen Helsingin käräjäoikeudessa.

Jalovaara tuomittiin rahankeräysrikoksesta.

Syytteen mukaan Jalovaaran johtaman Rukousystävät ry:n keräämiä varoja oli käytetty lupaehtojen vastaisesti.

Jalovaara on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen.

Jalovaaran toimista kohuttiin vuonna 2013, kun Ylen MOT-ohjelma uutisoi Jalovaaran saarnanneen muun muassa siitä, että lääkkeiden mukana ihmiseen tulisi demoneita.

YLE:N PORMESTARIKIERROKSELLA ATEISTIAKTIIVI KIM SJÖSTRÖM (1.4.2017)

Lisätty 4.4.2017

Hän esiintyy YLEssä:

http://areena.yle.fi/1-4090905

Toinen uutinen on osoitteessa:

http://www.ateistit.fi/uutiset/uuti170401.html


Persuilta rajat kiinni!


Seuraava osuva kirjoitus löytyi Hesarin nettikommenttipalstalta:

"En ole rasisti eivätkä aivan kaikki persut ole pahoinpitelijöitä, mutta kyllä persurötöstelylle täytyy tehdä jotain.

Persukuplassa elävä vaihtoehtomedia on piilotellut kansalta persueliitin rikoksia!
Perustetaan katupartioita valvomaan persuja!

Ja persuilta rajat kiinni ainakin isompiin kaupunkeihin!"

Entinen Viskipuolue on selvitysten mukaan eräs Suomen rikollispitoisimmista puolueista

Helsingin Sanomat on selvittänyt kuntavaalien ehdokkaiden vuosina 2012-2017 saamien rikossyytteiden kertymää ja julkistanut tiedot myös puolueittain, huhtikuun alussa.

Entinen Viskipuolue (nykyään käyttää muun muassa nimeä "Vapaus Valita") on rikossyytteessä hiljattain olleiden ehdokkaidensa prosenttiosuudella mitattuna eräs Suomen rikollisimmista puolueista - suunnilleen yhtä rikollispitoinen kuin Persut. Ja se kyllä tarkoittaa että rikollispitoisuus on korkea !

Espoolaisen viskiveikon ja päihdevapausaktivistin, Juhani Kähärän, johtama entinen Viskipuolue on asettanut kuntavaaleihin aika monta ehdokasta, jotka ovat rikollisia.

Eräs entisen Viskipuolueen nyt asettamista kuntavaaliehdokkaista sattuu olemaan Kaj Torrkulla, Tampereen Vapaa-ajattelijoista. Entinen Viskipuolue yrittää vaaleissa nykyään käyttää toisille kuuluvaa puoluenimeä.

Venäläislehti: Tšetšeniassa aloitettu homojen massapidätykset – ainakin kolme kuollutta

Lisätty 3.4.2017

Novaja Gazetan mukaan Tšetšeniassa on pidätetty yli sata homoksi epäiltyä miestä. Lehti väittää, että pidätysten yhteydessä on tapettu seksuaalivähemmistön edustajia.

MOSKOVA Venäjän Pohjois-Kaukasiassa sijaitsevassa Tšetšenian tasavallassa on aloitettu massiiviset seksuaalivähemmistöihin kohdistuvat pidätykset.

Asiasta uutisoi opposition sanomalehtenä tunnettu

. Lehti kertoo perustavansa tietonsa useisiin Tšetšeniassa toimiviin viranomaislähteisiin sekä paikallisten seksuaalivähemmistöjen oikeuksia puolustavien aktivistien tietoihin.

Lehden mukaan parin viime viikon aikana ympäri Tšetšeniaa on pidätetty yli sata homoa tai homoksi epäiltyä miestä.

Pidätysten yhteydessä tapettu homomiehiä

Novaja Gazeta myös väittää, että pidätysten yhteydessä on tapettu seksuaalivähemmistöihin kuuluvaksi katsottuja miehiä.

Lehti sanoo tietävänsä kolmen tapetun henkilöllisyyden. Lisäksi se kertoo lähteisiinsä viitaten, että uhreja olisi enemmän.

Novaja Gazeta kertoo ottavansa lähiaikoina asiasta yhteyttä Venäjän tutkintakomiteaan ja pääsyyttäjään sekä presidentin hallintoon ja vaativansa asiasta virallista tutkintaa.

Pidätykset ovat aiheuttaneet Tšetšeniassa paniikkia seksuaalivähemmistöihin kuuluvien keskuudessa. Monen kerrotaan paenneen tasavallasta.

Pidätykset vastaus Pride-marssikaavailuihin

Vainot liitetään suunnitelmiin järjestää seksuaalivähemmistöjen Pride-marsseja Pohjois-Kaukasiassa.

Novaja Gazetan mukaan Venäjän muilta alueilta kotoisin olevat aktivistit olivat hakeneet lupaa järjestää neljään pohjoiskaukasialaiseen kaupunkiin seksuaalivähemmistöjen oikeuksia puolustavia tapahtumia. Lehti väittää tämän toimineen provokaationa paikallisten viranomaisten toimille.

Tšetšenian sisäministeriöstä kerrotaan, ettei siellä ole tietoa seksuaalivähemmistöihin kohdistuvista massapidätyksistä.

haastattelema sisäministeriön lehdistöpäällikkö Magomed Denijev pitää uutista aprillipilana.

Tšetšeeniviranomaisilta ei ymmärrystä homoille

Itsevaltaisesti Tšetšeniaa johtavan Ramzan Kadyrovin lehdistösihteeri kiistää tiedot homojen pidätyksistä ja pitää Novaja Gazetan uutista yrityksenä mustamaalata tasavaltaa.

– Jos Tšetšeniassa olisi tuollaisia ihmisiä, niin viranomaisten ei tarvitsisi huolehtia heistä, koska näiden sukulaiset lähettäisivät heidät sellaiseen paikkaan, josta ei ole paluuta, lehdistösihteeri Alvi Karimov kommentoi asiaa.

Asiaa on myös kommentoinut Tšetšenian päämiehen yhteydessä toimivan ihmisoikeusneuvoston jäsen Heda Saratova. Hänen mukaansa järjestysvalta ja koko oikeusjärjestelmä suhtautuu ymmärryksellä siihen, että homo tapetaan sukulaistensa toimesta.

– Minulle ei ole tullut asiasta yhtään ilmoitusta, mutta sellaisen tullessa en alkaisi sitä edes tutkimaan, Saratova sanoo radiokanava.

Lääkeristiretkeläiset

Erkki Hartikainen 2.4.2017

Lääkkeiden vastustajat olivat kuskanneet Suomeen Kööpenhaminan yliopiston professori Peter Gøtzschen, joka on ristiretkellä masennuslääkkeitä vastaan.

Koska tunnen näitä asioita Suomessa tutkineen dosentin ja minulla on tässä iässä monenlaisia kokemuksia lääkkeistä, voin omien kokemusteni perusteella sanoa, että tiedeyhteisön vieroksuma tanskalaisprofessori taitaisi itse tarvita mielenterveyshoitoa. On melkoinen joukko aineita, jotka tehoavat masennukseen.

Tehokas ja riippuvuutta aiheuttamaton amitriptyliini tuli markkinoille jo vuonne 1961, ja ainakin tästä aineesta sekä tieteellä että minulla itselläni on kokemuksia. Ainakin minuun lääke tehoaa varmasti ja jopa kahdella tavalla. Ensiksi se kohottaa mielialaa nopeasti ja toiseksi se vaikuttaa kipukynnykseen niin, ettei pieniä kipuja edes tule.

Itse olen syönyt tätä lääkettä molempiin tarkoituksiin.

Järeämpää lääkettä jouduin syömään ennen eläkkeelle suurtymistä, kun minulle tuli hyvin pahoja selkäkipuja, joiden syy näkyi magneettikuvissa. Leikkausta odotellessa jouduin syömään vahvanpuoleista tramadolia, joka on heikko opioidi. Sen kanssa pärjäsin selkäleikkaukseen asti ja samalla minulle selvisi, että lääke kohottaa mielialaa.

Tramadoli on siitä hyvä opioidi, ettei se ainakaan minulle aiheuttanut mitään riippuvuutta. Tosin minulla oli tavallisia masennuslääkkeitä, joiden avulla mieliala pysyi tramadolin jälkeen koholla.

Jatkuvassa masennuksessa on kysymys eräiden aivojen väliaineiden puutteesta. Masennusta ei voida lääkitä näillä aineilla, koska ne eivät pääse verenkierrosta aivoihin. Tavallisimmat masennuslääkkeet estävät näiden välittäjäaineiden häviämistä aivoista ja pitävät mielialaa kohtuullisen hyvänä.

Välittäjäaineiden aineenvaihduntaan vaikuttavat ihmisen perintötekijät, ja sopivia välittäjäainemääriä voidaan pitää yllä oikeilla lääkkeillä.

Lääkkeitä vastustavan professorin kannattaisi panna naamaansa joka ilta 50 mg amitriptyliiniä niin hän huomaisi sen tehon.

Jos professorillamme on kuitenkin taipumusta maniaan, hänellä on vaara saada serotoniinimyrkytys, ja jos hän saisi sen, se olisi hänelle aivan oikein.

Kevään 2017 elämänkatsomustiedon ylioppilastehtävissä ortodoksinen kysymys

Erkki Hartikainen 1.4.2017

Elämänkatsomustiedon ylioppilastehtävät ovat myös Satu Elon (os. Honkala) johdolla harkitsemattomasti laadittuja. Nainen oli nuorena kaunis mutta ala-asteen lapsia opettaessaan hän jäi itsekin ala-asteelle.

Uskontoja käsitteleväksi tehtäväksi oli valittu pääsiäinen. Uskonnollisten juhlien korostaminen uskontokuntiin kuulumattomille tarkoitetuissa tehtävissä on heidän pilkkaamistaan.

Uskonnottomat EU-maissa (Eurobarometri 2010)

Lisätty 1.2.2017

Sija Maa Osuus %
1 Ranska 40
2 Tšekki 37
3 Ruotsi 34
4 Alankomaat 30
5 Viro 29
6 Norja 29
7 Saksa 27
8 Belgia 27
9 Slovenia 26
10 Iso-Britannia 25
11 Luxemburg 24
12 Tanska 24
13 Suomi x22
14 Unkari 20
15 Espanja 19
16 Islanti 1
17 Bulgaria 15
18 Slovakia 13
19 Portugali 12
20 Liettua 12
21 Itävalta 12
22 Latvia 11
23 Sveitsi 11
24 Irlanti 7
25 Kroatia 7
26 Italia 6
27 Puola 5
28 Kreikka 4
29 Kypros 3
30 Malta 2
31 Romania 1
32 Turkki 1

Laskuharjoitin lapsille löytyy osoitteesta

Laskuharjoitin

Gravitation

This is a link. Updated 5/7/2013.

Ateismin määritelmä

George H. Smithin ontologinen ateismin määritelmä:

Ateismi on väite: jumalaa tai jumalia ei ole olemassa

Tässä määritelmässä on määritelty olemassaoloa koskeva eli ontologinen käsitys. Jumala joko on olemassa tai ei ole olemassa. Mitään olemassaolon ja olemattomuuden välimuotoa ei ole.

Teismi on väite: jumala tai jumalia on olemassa

Deismi (jumala on olemassa, mutta ei puutu maailmanmenoon) ja panteismi (jumala on sama kuin maailmankaikkeus) ovat tämän mukaan teismiä

Inhimillinen tieto siitä, mitä on olemassa, on vajavaista. Joku saattaa pitää varmana, että jumalaa tai jumalia ei ole olemassa. Joku toinen saattaa pitää varmana, että jumala tai jumalia on olemassa. Joku kolmas voi olla epävarma siitä, onko jumalaa tai jumalia olemassa vai ei.

Ateistin määrittelemä

Ateisti on henkilö, jonka mielestä ateismi on tosi.

Agnostikon eli jumalaongelmaisen määritelmä

Agnostikko eli jumalaongelmainen on henkilö, joka ei mielestään tiedä, onko ateismi tosi vai onko teismi tosi.

Uskonnon määritelmä

Uskonto on järjestäytynyttä teismiä.

Ne käsitykset joissa ei ole jumalia, eivät ole tämän määritelmän mukaan uskontoja.

Raamatun ristiriidat

Lukeaksesi napauta tästä

Godless Culture Magazine

www.ateismi.fi

New book: Logicical empiricism 2016

An antirelativist postulate

Anti-relativist-postulate.html

Wainamoinen's Departure

Julkaisija Suomen ateistiyhdistys ry
Sähköposti: info@ateismi.fi

Publisher: Atheist Association of Finland
E-mail: info@ateismi.fi

Exmuslims

http://ex-muslim.org.uk/

Last uppdate April 30, 2017
Päivitetty 30.4.2017


Sisällysluettelo
Contents
 1. Huhtikuu 2017 April  2017
 2. Ateistien tappaminen ei ole vain muslimien perinne
 3. Käyttöjärjestelmien ongelmallisuus
 4. Suomessa on niin paljon johtajia, että jos ne sijoitettaisiin päiväntasaajalle, niin hyvä olisi
 5. Ruuvimeisseleillä kiusaa tekevät
 6. Tieteelliset tosiasiat hylätään humpuukina, jos ne horjuttavat omaa maailmankuvaa – ”Ihmiset kyseenalaistavat tutkijoiden motiivit ja sitoumukset”
  1. Kun tieto horjuttaa omaa maailmankäsitystä, on helpompi päätellä se humpuukiksi kuin muuttaa omia käsityksiään
 7. Kristinuskoon kääntyneet ulkomaalaiset voidaan toki käännyttää Suomesta
  1. Ehkäpä juuri kristinuskoon kääntyneet olisikin syytä lähettää pois
 8. Onkohan Björn Wahlroos lomalla veronkiertosaarilla?
 9. 40 VUOTTA ATEISMIN ETULINJASSA (21.4.2017)
 10. Suomesta puuttuu tulevaisuus
 11. Aivopesua uskon nimissä
 12. Kristillinen koulu hakee jo viidettä kertaa opetusministeriöltä perusopetuslupaa
  1. Lahjoitusvaroin toiminut Kristillinen koulu Rovaniemellä odottaa ministeriöstä myönteistä päätöstä lupahakemukseensa
  2. Perusopetuslupa tiukassa
 13. Opettajaopiskelijain mielipiteitä katsomusopetuksesta
 14. Pitkäperjantai merkitsi ennen etenkin lapsille erityisen synkkää ja pitkää päivää
 15. Itsenäinen valtio, jossa Uskontojen uhrien tuki UUT ry:llä on valitettavan laaja asiakaspohja
 16. Pääministerin mielestä Ruotsin kouluissa ei saisi olla mitään uskonnollista
 17. Siilinjärvellä afganistanilaisen pahoinpidelleen miesjoukkion tuomiot riittämättömän pieniä
 18. Ruotsissa on paljon hihhulikouluja
 19. Ei ulkomaalaisten rahoittamia moskeijoita Suomeen
 20. Vanhoillisuus ja uskonnollisuus sai tyrmäysiskuja 9.4.2017 kuntavaaleissa
 21. Donald Trump pitäisi rangaista sotarikollisena - Donald Trump is a war criminal and should be punished as one
 22. Pirkko Jalovaaran tuomio on riittämättömän pieni
 23. Kepun Laura Kolbe pyrkyröi
 24. Haitallinen valikoituminen päättäjiksi on ollut tuhoisan suurta Vapaa-ajattelijan liiton johdossa
 25. Mistäköhän Helsingin Sanomat ostaa tietotekniikkapalvelunsa?
 26. USKOMATON ILMESTYI ENSI KERTAA KEVÄTLEHTENÄ (2.4.2017)
 27. Käräjäoikeus langetti kohusaarnaaja Pirkko Jalovaaralle ehdollista vankeutta rahakeräysrikoksesta
   1. Syytteen mukaan yhdistyksen keräämiä varoja oli käytetty lupaehtojen vastaisesti.
 28. YLE:N PORMESTARIKIERROKSELLA ATEISTIAKTIIVI KIM SJÖSTRÖM (1.4.2017)
 29. Persuilta rajat kiinni!
 30. Entinen Viskipuolue on selvitysten mukaan eräs Suomen rikollispitoisimmista puolueista
 31. Venäläislehti: Tšetšeniassa aloitettu homojen massapidätykset – ainakin kolme kuollutta
  1. Pidätysten yhteydessä tapettu homomiehiä
  2. Pidätykset vastaus Pride-marssikaavailuihin
  3. Tšetšeeniviranomaisilta ei ymmärrystä homoille
 32. Lääkeristiretkeläiset
 33. Kevään 2017 elämänkatsomustiedon ylioppilastehtävissä ortodoksinen kysymys
 34. Uskonnottomat EU-maissa (Eurobarometri 2010)
 35. Laskuharjoitin lapsille löytyy osoitteesta
 36. Laskuharjoitin
 37. Gravitation
 38. Geometria
 39. Ateismin määritelmä
 40. Ateistin määrittelemä
 41. Agnostikon eli jumalaongelmaisen määritelmä
 42. Uskonnon määritelmä
 43. Raamatun ristiriidat
 44. Godless Culture Magazine
 45. New book: Logicical empiricism 2016
 46. An antirelativist postulate
 47. Wainamoinen's Departure
 48. Exmuslims
 49. Saudi Arabia to execute atheist for blasphemy
 50. Atheist Killed for Renouncing Islam
 51. Three women are to be put on trial for parading a giant vagina
 52. Mayor Taylor Says Poverty is a Symptom of Godlessness
 53. Joseph Stone, An American Paramedic Killed In Ukraine, Was An Open Atheist
 54. US doctor admits mutilating girls for religious reasons
 55. There’s always one imbecile
 56. Kadyrov wants to rid Chechnya of gays before Ramadan
 57. Catholic official arrested for photographing underage boys
 58. A non-religious country
 59. Christian nudists anf atheist nudists
 60. Christians Outnumbered By Atheists In England And Wales, Religious Identity Report Reveals
  1. New research charts the decline in religious identity
 61. Pakistan: another ‘blasphemer’ killed by murderous Islamists
 62. Utah: ‘An extraordinarily good’ Mormon bishop jailed for rape
 63. Public funds must no longer be used to finance churches and religions!
 64. Michigan Doctor Charged With Mutilating Girls’ Genitalia At the Request of Their Parents
 65. Easter idiocy: London are buses displaying the words of Jesus
 66. Urgent: Asylum Assistance
 67. “Humanist” Student Mashal Khan Beaten to Death in Pakistan After Accusations of Blasphemy
 68. Preacher warns Muslim men not urinate in public toilets
 69. Life of Outspoken Atheist, San Antonio Murder Revisited in Hated Woman
 70. Ireland’s latest census shows a steady decline in godliness
 71. Spanish police arrest Muslim couple for abuse of daughter
 72. Texas anti-masturbation bill moves closer to becoming law
  1. 11 obscene ways politicians are trying to stop women having abortions
  2. Read more
 73. Albert Einstein and hindu-earth myth
 74. Hungary passes law targeting Soros-founded university, U.S. 'disappointed'
  1. LOCAL PROTEST, INTERNATIONAL SUPPORT
  2. Also In World News
 75. Turkish secularists fear Erdogan’s theocracy as referendum looms
 76. Teacher in trouble for saying Adam & Eve story is a myth
 77. Rabbi allegedly stole funds from special needs school
 78. At Least Three Reportedly Killed In Sweeping Purge Of Homosexuals In Chechnya
 79. Countries with a Strong Religious Culture Are Worse at Maths and Science
 80. Contradictions of the Bible
 81. Arguments for atheism
 82. Vom Himmel Hoch
  1. (In Finnish Uusi Enkeli taivaan)
 83. Den blomstertid nu kommer
  1. (In Finnish Suvilaulu, Suvivirsi)
 84. Birthday tango
  1. (In Finnish Syntymäpäivätango)
 85. The Time of the Sorrow
  1. (In Finnish Surujen aika)
 86. Habanera
 87. Filosofia ja elämänkatsomustieto
  1. Elämänkatsomustiedon opetussuunnitelma 2016
 88. Filosofi och livsåskådning
 89. Philosophy and Life View
  1. Constructed language misil
 90. Katsomusaineiden didaktiikkaa
  1. Yleistä didaktiikkaa
  2. Kristillinen dogmatiikka
  3. Filosofian, elämänkatsomustiedon ja uskonnon didaktiikkaa
 91. Lukion filosofia, Filosofi i gymnasiet
  1. Opetussuunnitelmat ja lisätietoa
  2. Ilmaiset filosofian oppikirjat
  3. Filosofian ylioppilastehtävät
 92. Elämänkatsomustieto, livsåskådning
  1. Opetussuunnitelmat ja lisätietoa
  2. Peruskoulu Grundskola
   1. Ilmaiset oppikirjat
   2. Opetussuunnitelmat ja lisätietoa
  3. Lukio Gymnasium
   1. Ilmaiset oppikirjat
   2. Opetussuunnitelmat ja lisätietoa
  4. Elämänkatsomustiedon ylioppilastehtävät
 93. Syksyn 2017 ylioppilaskirjoituksiin valmistautuminen
 94. Elämänkatsomustieto ainereaalissa
 95. Muuta tietoa
 96. Ehdotus lukion opetuksen järkiperäistämiseksi

Saudi Arabia to execute atheist for blasphemy

Added April 30, 2017
A Saudi Arabian man who renounced Islam and made disparaging remarks about the prophet Muhammad has been sentenced to death, reported Yahoo news.

Atheist Killed for Renouncing Islam

Added April 29, 2017

The Daily Mail reports that an atheist has been killed for renouncing Islam and the purported prophet Mohammed in Saudi Arabia.

A man in his 20s, Ahmad Al Shamri, has been picked up by the Saudi Arabian authorities in 2015 when he uploaded a video. The video was questionable to the authorities. In the video, there were women and men dancing. The Supreme Court in Saudi Arabia ruled against his appeal, wherein he stated that he was both high and drunk.

The sentence in Saudi Arabia for the man in his 20s for renouncing Islam and purported Prophet Mohammed was death. Another charge tied to it was blasphemy. Based on his appeal, he was technically insane.

“After a lengthy appeal process, the country’s Supreme Court ruled against him this week, effectively sending him to his death. In the original case against Mr Shamri, his legal team said that he was under the influence of drugs and alcohol and therefore technically insane, according to Erem News.”

However, the strict laws within the Kingdom of Saudi Arabia determines that citizens who turn their back on Islam, will be punished harshly, including even death in some instances.

Many other citizens in Saudi Arabia appeared to support the decision of the Supreme Court to put him to death. In 2015, the Saudi Arabian judicial system sentenced and executed 153 people mostly for drug trafficking and murder.

The kingdom has a track record of being questionable regarding human rights and women’s rights, and in this case the freedom of belief (or non-belief) in one religion or another, or none, which has been put under the spotlight multiple times. Some of the strict Islamic legal code restrictions are on drug trafficking, and bribery, rape, and apostasy. All punishable by the death penalty. As in the case with the 20-year-old, Ahmad Al Shamri, this was shown to be true.

Three women are to be put on trial for parading a giant vagina

Added April 28, 2017

Three women are to be put on trial for parading a giant vagina

Thanks to an intervention by Spain’s Association of Christian Lawyers (ACL), three women who paraded a giant vagina through the streets of Seville in 2014 could be convicted for a ‘religious hate crime’.

According to this report, at their first trial a judge acquitted the three, saying they had legitimately exercised freedom of expression.

This so incensed the ACL) that they appealed the verdict. As a result, the ruling was overturned by another judged who found that there was evidence that the women had deliberately set out to insult the “religious sentiments of Catholics” by making “a mockery of the Easter parades”.

The accused carried the giant plastic vagina as part of a feminist protest mimicking the Easter processions. In the May Day protest, organisers appealed for support for the protest on social media and took to the streets wearing hoods as they carried the vagina on a plinth in the manner of penitents who solemnly parade religious statues through the streets at Easter.

The group called themselves the “Hermandad del Sagrado Coño Insumiso”, or the “Brotherhood of the Blessed Rebellious Vagina”.

The protest was designed to highlight issues of discrimination against women in the workplace as part of the national Workers’ Day march in Seville by the Spanish union the General Workers’ Confederation (CGT).

If found guilty the women face a fine and a prison sentence of up to 18 month, although in Spain a jail sentence of up to two years for a first offender is likely to be suspended.

Mayor Taylor Says Poverty is a Symptom of Godlessness

Added April 27, 2017

At an April 3 mayoral candidate forum, Mayor Ivy Taylor shared her surprising views on systemic poverty in San Antonio. To her, the "broken people" facing poverty just have a bad relationship with God.

Now, weeks after the forum, a video of her answer has gone viral. The video shows Taylor and fellow candidate Councilman Ron Nirenberg answering a question from Megan Legacy, the director of SA Christian Resource Center. She asks: "What do you see as the deepest, systemic causes of generational poverty in San Antonio?"
"I'll go ahead and put it out there," Taylor responds.

"To me, it's broken people...people not being in a relationship with their Creator, and therefore not being in a good relationship with their families and their communities....and not being productive members of society.
I think that's the ultimate answer."
In San Antonio, a city where nearly 15 percent of the population lives below the poverty line, this strategy may not go over too well (especially since many of those living in poverty are, in fact, religious). She made no mention of how the city's  job creation rate, minimum wage, or social service programs could play a role in the city's ongoing poverty issues.

This comes from a mayor who's already on thin ice for using her religious beliefs to discriminate against the city's LGBT community. In 2013, when Taylor was still a councilwoman, she voted against a nondiscrimination ordinance that would protect LGBT San Antonians from being discriminated against by public and private business owners. Her reasoning? People shouldn't be forced to treat everyone equally if it goes against their faith or "moral values." It's the same excuse far-right conservative state lawmakers have used in writing bills to keep transgender kids out of public bathrooms.

This time around, the Democratic incumbent running for mayor has used her faith to chastise the city's poorest citizens — weeks before election day.

In a statement sent to the Current, Taylor said that the video had been "intentionally edited to mislead viewers." However, it's hard to see how NOWcastSA's livestream video of the event could have been manipulated. The full video shows no obvious signs of editing.

Joseph Stone, An American Paramedic Killed In Ukraine, Was An Open Atheist

Added April 26, 2017
by  

Joseph Stone, a 36-year-old paramedic, was killed over the weekend in a landmine blast while doing government work in the Ukraine. He was there as part of a mission on behalf of the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE), a worldwide security-oriented group.

JosephStone

The Special Monitoring Mission is an unarmed civilian mission tasked with working to help normalize and stabilize the situation in eastern Ukraine.
They’d drive around and look to see who is violating the Minsk Agreement and got their share of harassment.

“That was their mission to drive around and report the facts,” [brother] Matthew Stone said.

“If somebody got injured, it was his job to treat them.”

“He liked going to those places where he could make a difference,” Matthew Stone said. “He liked going where people needed him. He couldn’t not try to help somebody. That’s just who he was.”

Joseph had also spent time in Afghanistan, Liberia, and Iraq before being assigned to the Ukraine.

He was clearly selfless, and he did it without thinking he’d be rewarded in the afterlife for his sacrifice. His brother made sure to point out that Joseph was a proud atheist.

Matthew describes his brother as a “secular activist” and a “humanist” and had a great passion for thinkers in the secularist and atheist traditions.

He was a “voracious reader” of Christopher Hitchens, Richard Dawkins, Sam Harris, Lawrence Krauss, and Maajid [Nawaz].

“The world,” Matthew said of his brother, “is a lot worse off without him.”

That last line is so true. How much better off would the world be with more people risking their own lives to help others?

US doctor admits mutilating girls for religious reasons

US doctor admits mutilating girls for religious reasons

Jumana Nagarwala, above, a Detroit-area Muslim doctor accused of mutilating the genitals of young girls, did so for religious reasons.

Her attorney, Shannon Smith, acknowledged during a federal court hearing that Nagarwala, 44, removed the girls’ genital membrane as part of a custom practiced by the Dawoodi Bohra, a small sect of Indian Muslims of which Nagarwala is a part.

Nagarwala was charged last week with female genital mutilation, transportation with intent to engage in criminal sexual activity and making a false statement to a federal officer. Federal investigators say she performed genital mutilations on two seven-year-old girls at a medical clinic in Livonia, just outside Detroit. The procedures were performed secretly after business hours and without medical billing records, according to a criminal complaint.

Nagarwala, an emergency room doctor for the Henry Ford Health System in Detroit, initially denied performing genital mutilation on children. She told investigators earlier this month that she’s aware the procedure is illegal in the United States.

During the hearing, a federal judge decided to keep Nagarwala incarcerated while the criminal case is pending. US Magistrate Judge Mona Majzoub told Smith:

I think there’s clear and convincing evidence that your client poses a danger to the community.

According to the complaint, the girls’ family traveled last February from Minnesota to Michigan, where they were brought to see Nagarwala. One of the girls told investigators that she was taken to Michigan for a “special” girls’ trip. In describing the procedure, she said it was “to get the germs out”. The other girl said she screamed after a painful “shot”. Both girls said they were told to not talk about what happened.

Nagarwala is one of two Michigan doctors arrested in connection to genital mutilation this past week.

Authorities arrested another doctor, Fakhruddin Attar, 53,  abovem and his wife, Farida Attar, 50, both of Livonia, Michigan, last Friday. Federal prosecutors say Fakhruddin Attar owns the clinic where Nagarwala performed genital mutilations, while his wife, the clinic’s office manager, assisted during the procedures.

The Attars have been charged with conspiring to perform female genital mutilations on minor girls.

Fakhruddin Attar told investigators that Nagarwala saw patients, girls between ages six and nine, at his clinic about five to six times a year. He said Nagarwala saw the patients for problems with their genitals, including treatment of rashes. The visits were usually after clinic hours, on Friday evenings or Saturdays, he told investigators.

His wife, Farida, comforted the girls during the examinations by holding their hands, Attar told investigators.

Investigators say they believe that Nagarwala mutilated the genitals of several other children at Attar’s clinic between 2005 and 2017.

Federal child forensic interviewers have talked to several Michigan children who said that Nagarwala had performed genital mutilation on them. Two parents said the doctor performed the procedure on their daughter, while others denied knowing anything about it, according to the complaint.

Investigators also say that Nagarwala and the Attars are members of the same religious community.

Female genital mutilation remains common among the Dawoodi Bohras who mainly live in India. But some members of the religious community have come out to rebel against the practice.

Two online petitions, started by a group called Speak out on FGM, is seeking to end female genital mutilation in India and have so far garnered a total of more than 240,000 signatures. The practice is known as “khatna” in the Dawoodi Bohra community.

One of the petitions’ writers argued that the practice, held in secret and usually without consent, is more of a cultural one, and:

Has nothing to do with religion. The Dawoodi Bohras are amongst the most educated in India, yet we are also the only Muslim community in India to practice FGM. Most of us are too scared to speak out publicly. We fear ostracization, social boycott and exclusion of our families from the rest of the community by our religious clergy if we object to the continuation of this practice.

Female genital mutilation — or removing all or part of a female’s genital for non-medical reasons — is considered a human rights violation, though it is practiced extensively in some African countries and areas of the Middle East, according to UNICEF. A June 2016 report from the Government Accountability Office found that increased immigration from countries where it is practiced had brought it to the United States, and the Centers for Disease Control and Prevention estimated that in 2012, 513,000 women and girls here were “at risk of or had been subjected” to it.

The report also found that while female genital mutilation was a crime under federal and many state laws, there were few investigations or prosecutions stemming from it – because of under-reporting and other problems.

The report said the FBI had two investigations from 1997 to 2015, one which resulted in a prosecution on other charges. Department of Justice officials indicated to the Government Accountability Office they were aware of two state prosecutions involving the practice.

There’s always one imbecile

There’s always one imbecile …

The photo above shows one prat who imagines that the Bible trumps scientific knowledge. I have no idea where it was taken. It was posted on Reddit Atheism by some who said:

One of the dumbest signs I’ve ever seen. I honestly couldn’t believe people could be this ignorant.

Someone replied:

This sign likely appeared to counter-protest the Science March. No science supporter agrees with the sign’s contents.

According to William Hughes of the AV Club, the first March For Science, part of Earth Day, saw people concerned with matters such as climate change gather in more than 600 cities on seven continents.

Unsurprisingly, science-friendly celebrities came out in droves; Bill Nye, Questlove, and current Doctor Who star Peter Capaldi were all seen in attendance, while Twitter has filled up with voices of support.

Photo Haley Edwards/Time. You can see more pictures of the march here.

Hughes pointed out that a number of protesters called out President Trump and his administration’s pushes to deregulate factors that lead to climate change, as part of the problem the march was meant to address.

He added:

But it’s not like Trump ignored Earth Day, either (although he hasn’t mentioned the March itself). His office issued a press release … reminding us all that strong economic growth – ie, giving corporations what they want – is actually good for the environment, and encouraging us all to cherish the planet and its wonders.

Trump said:

Our Nation is blessed with abundant natural resources and awe-inspiring beauty. Americans are rightly grateful for these God-given gifts and have an obligation to safeguard them for future generations. My Administration is committed to keeping our air and water clean, to preserving our forests, lakes, and open spaces, and to protecting endangered species.

Trump, who has claimed that climate change is a hoax that the Chinese invented, has appointed multiple climate change skeptics to fill his cabinet.

The Independent reported today that Trump has drawn criticism for failing to mention climate change in his Earth Day statement.

Despite the fact the 47th global annual event urges people to “build a global citizenry fluent in the concepts of climate change and aware of its unprecedented threat to our planet”, the President ceased to make any explicit mention of global warming.

The omission marks a significant break with previous US governments. Fellow Republican President George W Bush highlighted the need to address climate change in his statement and Barack Obama mentioned the term five times in his 2016 earth day statement.

Kadyrov wants to rid Chechnya of gays before Ramadan

Kadyrov wants to rid Chechnya of gays before Ramadan

Added April 23, 2017

The Muslim President of Chechnya – the gun-toting lunatic Ramzan Kadyrov, above – has publicly declared he wants to see his country’s homosexual population eliminated by the start of Ramadan.

According to PinkNews, Sir Alan Duncan, Minister of State for Foreign and Commonwealth Affairs, revealed the terrifying threat from the Chechen leader while taking an urgent question on the situation in parliament.

Gay men have spoken of horrific beatings and torture in “concentration camp” style prisons.

Duncan, who himself is gay, said:

Human rights groups report that these anti-gay campaigns and killings are orchestrated by the head of the Chechen republic, Ramzan Kadyrov. He has carried out other violent campaigns in the past, and this time he is directing his efforts at the LGBT community.

Sources have said that he wants the [LGBT] community eliminated by the start of Ramadan.

The minister added:

Such comments, attitudes and actions are absolutely beyond contemptible.

PinkNews has spoken to the Foreign Office, who verified that President Kadyrov had made the threat in local Russian language media, seen by the UK government.

Ramadan starts on May 26 this year, and is widely celebrated in Chechnya, which is a predominantly Muslim area.

These allegations have been supported by human rights groups, and led to the United Nations’ High Commissioner for Human Rights, UK and US governments to call for the Kremlin to investigate.

Foreign secretary Boris Johnson’s deputy, labelled the reported abuses of gay men as “utterly barbaric” and “despicable” in a strongly worded statement to the Commons.

Duncan revealed that he spoke directly to his counterpart, Russia’s deputy foreign secretary Vladimir Titov, to challenge the Russian Federation on human rights abuses against LGBT people.
British Embassy representatives have also spoken directly to the Russian government to raise the issue.

However a spokesperson for Vladimir Putin has said the Russian president has no reason to believe the attacks are genuine.

Dmitry Peskov, Putin’s Press Secretary, claimed that investigators have found no evidence to support reports of the purge, which originated in respected newspaper Novaya Gazeta, according to Associated Press.

The Chechen republic is a federal subject of Russia, but has its own government and court system.

This week, Putin had a meeting with Chechen leader Ramzan Kadyrov, who told the Russian president not to believe the “provocative” articles.

He also accused international organisations of conducting:

A massive information attack using the most unworthy methods, reality is distorted, attempts are being made to blacken our society, lifestyle, traditions and customs.

A spokesperson for Kadyrov has previously denied there are any gay people to purge, insisting:

That you can’t detain and harass someone who doesn’t exist in the republic.

Novaya Gazeta reported that more than 100 gay men have been detained, allegedly in concentration camps, and four are now thought to have been killed.

Editors of Novaya Gazeta have voiced fears over the safety of the staff after they received countless threats following reports on the alleged purge.

PinkNews has launched a petition, which says:

Urgent intervention is needed to stop the persecution of gay men by Chechen authorities.

It has so far attracted over 36,000 signatures.

Catholic official arrested for photographing underage boys

Added April 22, 2017

Evrard-Nicolas Sarot, 53, above right, employed by the Church to offer pastoral care at Schiphol airport in Holland, was arrested in Cambodia this week for photographing naked underage boys.

According to Dutch News, he was nabbed on suspicion of producing child pornography. He paid the boys, all younger than 15, to pose for him. Police found almost 1,300 nude photographs on his camera and iPad.

Local police chief Chhay Haklong said:

He gave them some money, a couple US dollars for each person to have a naked photo. All boys, no clothes.

Anti-paedophile NGO Action Pour Les Enfants (APLE) received a report of the alleged abuse in late December from an informant and helped police investigate and identify victims.

Sarot has visited Cambodia regularly since 2011. He appeared in court in Cambodia on Thursday and faces a jail term of seven to 15 years.

Before starting work at Schiphol, where he helped counsel relatives of the MH17 disaster, Sarot spent eight years working in Culemborg.

Cambodia began clamping down on child abuse by foreign paedophiles in 2003 and dozens have been jailed since then.

The Cambodia Daily reported that  Nikon camera found in Sarot’s backpack when he was arrested held 1,292 images of naked children. Sarot admitted that he’d been visiting Wat Aranh Sakor village in Siem Reap commune, where the boys live, several times a year for the last few years, Haklong said.

The old people living there, they know he’s coming to do that activity.

Sarot drew pictures to show his alleged victims, all aged under 15, how he wanted them to pose and paid them $2 or $3 for “simple” poses and $4 or $5 if the boys agreed to be photographed upside down or laying down with their feet lifted in the air.

None of the boys reported being physically harmed by Sarot.

Haklong said:

They got very low education. They want the money. I don’t think that [the children] knew about the law.

A non-religious country

Added April 21, 2017

https://fi.wikipedia.org/wiki/Liberland

Christian nudists anf atheist nudists

Added April 20, 2017

adam-and-eve

Atheist nudists.

adam-eve

Christian nudists.

Christians Outnumbered By Atheists In England And Wales, Religious Identity Report Reveals

New research charts the decline in religious identity

Added April 19, 2017

Christians are now outnumbered in England and Wales by atheists, research has shown.

Analysis shows 48.5% of people identified in 2015 as having no religion, compared with just 25% who said the same in the last census in 2011.

This means atheists outnumber the 43.8% who identify as Christian.

The figures, in the report Contemporary Catholicism in England and Wales, reviews trends religious identity in the Social Attitudes Surveys over three decades and is to be launched today in the House of Commons. 

Report author Dr Stephen Bullivant, an academic at St Mary’s Catholic University, analysed data collected through British Social Attitudes surveys over three decades.

Pakistan: another ‘blasphemer’ killed by murderous Islamists

Added April 18, 2017

University student Mashal Khan was brutally slain in Pakistan on the morning of April 13, by fellow students who ‘turned into barbarians’.

Rumours had started circulating on the morning of April 13 about Khan’s alleged gustakhi – literally disrespect, but in the context of Pakistan, blasphemy. Concerned by these rumours, some of his teachers drove  him away from the Wali Khan University campus in Mardan, but Mashal returned to his hostel, saying:

I have done nothing wrong, why should I hide?

When a mob came for him, he stood no chance. Police who watched the attack said they were helpless. Hopelessly outnumbered and inadequately trained, the best they could do for Khan was to prevent the mob from burning his battered body, which they removed even as dozens of charged young men demanded it back.

Writing for The Wire, Beena Sarwar said:

This violence – for which there is no justification morally, legally or religiously – falls into a familiar pattern. It starts with rumours that the person has committed some kind of blasphemy. A mob is gathered and incited to attack the accused.

While there have been several such instances in the past, this is the first time that students at a university campus have succumbed to the ‘poison in the body politic’ that Pakistan has been witnessing for some time.

In this case, rumours had begun circulating that Mashal and his friend Abdullah were ‘promoting the Ahmadi faith on Facebook’.

The mob dragged Mashal, a journalism student, out of his hostel room. They stripped, beat and clubbed him, then shot him. Videos circulating online show young men, some carrying backpacks, kicking and throwing stones at his near-naked, bloodied, lifeless body.

They first attacked another mass communications student, Abdullah, who had hidden in the chairman’s washroom. The mob smashed the office and beat him even as he recited verses from the Koran to prove his faith. Police who reached the scene managed to rescue him and get him to a nearby hospital.

After the police rescued Abdullah, the mob hunted down Khan.

Sarwar wrote:

Over the last decades, simply accusing someone of “blasphemy” has proved enough to trigger a vigilante death sentence.

Obviously, Pakistan has not got to this situation overnight. A critical point in this path was the 1974 constitutional amendment that officially declared the Ahmadi community to be non-Muslim. Ten years later, General Zia ul-Haq’s military dictatorship made it a criminal offence for Ahmadis to practice or propagate their faith as Muslims. He further added sections to the British colonial-era Section 295 of the Pakistan Penal Code, expanding on the earlier “injury to religious sentiment” offence with its milder sentence.

These amendments, which form what are termed as Pakistan’s “blasphemy laws”, include 295-C, which made any insult to Prophet Mohammad punishable by life imprisonment or death. In 1992, the option of life imprisonment lapsed and death became the only option for 295-C convictions.

Sarwar added:

Clearly, reasoning and facts are inadequate to counter the prevailing dominant narrative, where just accusing someone of gustakhi is considered evidence of their guilt. This narrative has become a convenient tool to muzzle progressive voices who challenge the dominant hegemonic narrative in Pakistan.

From all accounts, including his posts on social media, Khan was someone who upheld progressive values, including women’s rights. He was a poet and a thinker, and he questioned the mainstream discourse.

He was “one of the most intelligent students of our department,” a university teacher told Mushtaq Yusufzai, a Peshawar-based reporter with The News.

“He was different from other students. He would raise questions and challenge people,” said another teacher, adding that Mashal was “blunt but inquisitive”. He would not take injustices lying down. When something went wrong, like lack of water or electricity at the hostel, Mashal would not stop at filing a complaint, but persistently follow up.

I never heard of him saying anything against religion or the state, but he was critical of the present political system.

Zar Ali Khan Afridi, a human rights defender based in the Federally Administered Tribal Areas adjacent to Khyber Pakhtunkhwa said:

When students at an institution meant to impart education can turn barbarian and so intolerant in a matter of alleged charges of blasphemy then what can we expect from religious seminary students who are imparted such education 24 hours seven days a week and 365 days a year?

“To their credit,” Sarwar wrote, “civil society activists in Pakistan are speaking up in public against the brutal murder. Besides voicing their views on social media, some are planning to demonstrate in various cities against it.”

Heartbreakingly, nothing will bring back Mashal. “But we can stop other mothers from losing their Mashals,” said Taimur Rahman, a Marxist economist and musician.

Sarwar concluded:

Whether this is possible or not, the efforts must continue.

Utah: ‘An extraordinarily good’ Mormon bishop jailed for rape

Added April 18, 2017

When Keith Robert Vallejo, above, was sentenced to life imprisonment for sexual abuse and rape, Utah judge Thomas Low, inset, described him as ‘an extraordinarily good man’, adding ‘but great men sometimes do bad things’.

According to the Guardian, one of Vallejo’s victim said on Friday that Low appeared to care more about the person he was convicting than he did about the victims. She said she planned to file an official complaint against him in the hope of getting him removed as a judge.

Low appeared emotional on Wednesday as he sentenced Vallejo to up to life in prison after a jury found him guilty of ten counts of forcible sexual abuse and one count of object rape.

According to this report, victim Julia Kirby, 23, said she was shocked by the judge’s sympathy.

That judge didn’t care about me. He only cared about the person he was convicting, and I think that is really kind of despicable.

Kirby agreed to have her name published to show the judge that she will not let him get away with these comments.

She said she was 19 when Vallejo, a relative, groped her multiple times when she stayed at his house while attending Brigham Young University in 2013.

The abuse occurred in Provo, a Mormon stronghold that is home to BYU. Low attended BYU, where almost all students are Mormon.

There was no indication that Low had any prior friendship or relationship with Vallejo, said Ryan McBride, the prosecutor on the case. A judge would have to disclose something like that, he said.

McBride called Low’s comment inappropriate, and it they may have come in response to more than 50 character letters sent in about Vallejo. McBride said the suspect’s brother spoke at the hearing and compared Vallejo to Jesus in making the argument that he is being wrongly convicted.

Said McBride:

I don’t think it’s wrong to acknowledge the good things that someone has done in their lives. But I think whenever you do that in a case like this, you’ve also got to say, but it doesn’t excuse what you’ve done.

A spokesman for The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints said Vallejo was released from his position as bishop after church leaders found out about the accusations.

Sexual assault victim advocates also expressed outrage over the comments.

Said Turner Bitton, Executive Director of the Utah Coalition Against Sexual Assault.

The signal that it sends to sexual violence survivors is that if you choose to disclose, that we’re still going to treat your perpetrator as if they’re a good person.

Public funds must no longer be used to finance churches and religions!

Added April 17, 2017

We represent associations from all continents acting for separation of churches and religions from states, for formal secularization of institutions, in accordance with the increasing secularization of societies.

The watchword of our actions is to work towards respect for the freedom of conscience of each and every one, of all human beings living on the planet. That is to say, the freedom to believe or not to believe. We do not conflate freedom of conscience with freedom of religion because the latter is only one component of the former and not its equivalent.

We reject the idea that religion be considered a separate category among the variety of convictions of Humanity. Or that it should be given special status exempting it from rational and human criticism. Or that it should in addition be financed by public funds taken from the total contributions of taxpaying citizens.

That is why we are opposed to any form of civil and criminal enforcement of what is generally referred to as “the crime of blasphemy.” The right to engage in unfettered criticism is a fundamental democratic right. Its necessary corollary is complete freedom of expression. We are referring here to criticism of opinions and facts, not individuals as such.

That is also why we refuse and condemn the privilege of churches and religions – which represent the convictions of only a few – being financed from public funds which are the fruit of the contribution by everyone.

Coming from the USA (1791), Mexico (1857), France (1905), Portugal (1911), Russia (1918), Uruguay (1918), Spain (1931) and Turkey (1937), the democratic demand for the necessary Separation of churches and religions from states has continued to mobilize conscious Humanity. Since then, numerous countries on all continents have established that principle. The progress of Separation has a long history.

Ever since James Madison, Father of the American Constitution and 4th president of the United States, observed in 1819 that “the number, the industry and the morality of the clergy, and the devotion of the people have been manifestly increased by the total separation of church and state,” the History of human emancipation has shown that, whatever the dominant religious cultures in society, the principle of Separation of the sphere of public institutions from the religious sphere is not only possible and feasible, but it is highly desirable in order to establish and consolidate Democracy.

In all countries, on all continents, in all national and international institutions, we must take action to advance the Separation of churches and religions from States.

Together, let us work for secularism!

Michigan Doctor Charged With Mutilating Girls’ Genitalia At the Request of Their Parents

Added April 16, 2017
 by  

A emergency room doctor from Detroit, 44-year-old Jumana Nagarwala, has been charged with mutilating the genitals of two 7-year-old girls, apparently at the request of their parents. It’s believed to be the first case of its kind in the U.S.

It also needs to be the last.

Easter idiocy: London are buses displaying the words of Jesus

Added April 15, 2017


Easter idiocy: London are buses displaying the words of Jesus

Deranged evangelical, Howard Conder, inset above, wants buses throughout the UK to display the words of Jesus, and his plan got off to a grand start in London, where 75 vehicles are displaying Jesus quotes until April 24.

According to the Christian Institute, millions of people this Easter will be seeing the quotes “thanks to a new evangelistic campaign” led by Conder, who says in the video below that God gave him a vision to launch the “costly” campaign, and he hopes that it will spread to other parts of the country and “to the ends of the earth”.

Among the quotes are: “Everyone who lives and believes in me will never die”, “I am the way the truth and the life”, and “Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest”.

Quote Jesus, the name of the Conder’s campaign, says the initiative is about addressing the lack of hope in a disillusioned generation, and about showing millions of people the hope that the Bible offers.

Said Conder:

Our vision for this campaign is to influence the hearts, minds and perceptions of this generation, to offer them hope and faith for a better future.

He spoke of the comfort of Jesus’ words, saying:

The Bible is a book of hope and this generation is missing out because it has little knowledge of what the Bible has to say.Support for the campaign has been widespread, with endorsements being received from Christians in America and Australia.

It comes eight years after a controversial atheist bus campaign by the British Humanist Association.

At the time, some buses featured advertisements saying:

There’s probably no God. Now stop worrying and enjoy your life.

At the time cross-party MPs attacked:

The religiously offensive and morally unhelpful advertisements.

Urgent: Asylum Assistance

Added April 14, 2017

It was a very bad day in Pakistan , though it has been the same situation from last many years but things have polarized in last couple of Months. On one hand, govt is trying to crack down on people with secular/humanist/atheistic views and on the other hands, people are taking the law into their own hands.

I am Najamul Husnain, an Entrepreneur and US exchange alumni from Pakistan. I have received trainings from Taiwan, The Netherlands, USA etc and i am an accomplished professional with extensive travelling. It was during these travels that i had a reality check about religion and the violence they preach.

Currently i feel extremely threatened by the surrounding environment. I have been publicly critical of the religion and blasphemy laws of Pakistan on social media. This can be enough here to put you behind bars or in worst case scenario, a public lynching. Today they lynched one such person in an extremely violent way which is keeping me awake even after mid night. Due to my open criticism, Once a very close friend of mine gave me a hidden death threat that he would have killed me if he were a good muslim.

Due to these condition, i thought it would be appropriate for me to seek asylum. I came to know that your organization supports asylum seekers who are threatened in their communities due to their faith. I wish to know how it may help me get out of this country and region? I have no economic intentions to move to any of those countries as i have already came back during the validity of my visa.

Looking forward to hear from you soon.

Warm regards,
Najam

“Humanist” Student Mashal Khan Beaten to Death in Pakistan After Accusations of Blasphemy

April 13, 2017 by  

According to very disturbing reports out of Pakistan, Mashal Khan, an activist who called himself “The Humanist” on Facebook and a student at Abdul Wali Khan University in the Khyber Pakhtunkhwa province, was shot and beaten to death by fellow students today after being accused of blasphemy.

Preacher warns Muslim men not urinate in public toilets

Added April 12, 2017

Abdulghani Albaf, above, an Islamist preacher in Sydney, has become an international laughing stock after he appeared in a video posted yesterday on YouTube warning Muslims not to expose their genitals in public toilets.

According to this report, Albaf denounced public urinals during a sermon about death, and the punishments that will be inflicted on those who disobey the Allah’s rules – one being that their should keep their private parts hidden.

Every public, every male public toilet now has urinals where they just stand up like animals and urinate in front of one another. What’s worse is we even have Muslims using these urinals.

He did not identify animals that stand up to piss.

Albaf’s denunciation was delivered in a prayer room for men and boys above the Bukhari House Islamic Bookstore at Auburn, in Sydney’s west.

His sermon was part of a forum organised by the hardline Ahlus Sunnah Wal Jamaah Association in Auburn.

ASWJ’s fundamentalist founder Sheikh Feiz Muhammad last year delivered a sermon saying it was a “major sin” for Muslims to attend non-Muslim events.

Is it part of the sharia? Are we allowed to entertain ourselves with celebrations that are built on non-Muslim concepts?

If you go on the belief, ‘I just want to join in and have the fun, you know, just have a night out, and enjoy myself but I don’t believe in all this nonsense’, that’s a major sin,’ he said.
‘It’s a what? It’s a major sin.’

Both sermons were shared by Sydney Islamic Lectures, which posts links to Islamist groups and sharia law lectures.

Life of Outspoken Atheist, San Antonio Murder Revisited in Hated Woman

Added April 11, 2017

Posted By

atheist

In 1964, Life magazine called Madalyn Murray O’Hair, atheist activist and founder of American Atheists, “the most hated woman in America.” The year prior, O’Hair was involved in the historic U.S. Supreme Court case that declared Bible reading unconstitutional in American public schools.

Thirty-two years after the landmark ruling, O’Hair, at the age of 76, along with her son Jon, and granddaughter Robin, were murdered and dismembered in San Antonio, Texas, after an attempt was made to extort money from O’Hair’s organization.

If the violent crime in 1995 is not something you’re familiar with, the recently-released Netflix drama The Most Hated Woman in America revisits the life of O’Hair and explains how she became one of the nation’s most outspoken leaders of atheism and how that led to her death at the hands of convicted felon David Waters.

The film stars Academy Award-winning actress Melissa Leo (The Fighter) as O’Hair, and actor Josh Lucas (Hulk) as Waters. During an interview with the Current at the South by Southwest Film Festival earlier this month, Leo and Lucas were more than open to discussing the admiration they both have for O’Hair and the religious freedom she fought for her entire life.

“I can’t imagine what this country would be like if every person educated through the public-school system had been indoctrinated over these years in that way,” Leo, 56, said. “We would live in a Christian nation, and that would be very terrifying to me.”

While some would argue that O’Hair attempted to force her own beliefs on others, Lucas, who describes O’Hair’s story as a “phenomenal mess,” thinks she was helping protect all religions.

“She was telling everyone that they have the right to do whatever they want,” Lucas, 45, said. “That’s what this country was established as and that’s what this manic struggle from an ideological perspective has been ever since. This country has always been at war with itself in that way.”

For Leo, the answer to how the U.S. was established is an obvious one that should not be ignored. It’s an ugly history that this country will never heal from, Leo said, unless it is recognized a lot more than it has been in the last 500 years.

“It will always go back to the genocide of the first nation’s people, on which this country is based,” Leo said. “White people came here seeking religious freedom. There is a contradiction there that, until it gets spoken about, will never change and only worsen.”

As for his own personal religious beliefs, Lucas said making The Most Hated Woman in America has challenged him to question his relationship to God, spirituality, and humanity, especially during a transitioning political climate that is currently instilling fear in people nationwide.

“The world order is changing,” Lucas said. “It has led me to ask myself more directly about who I am and what I want in my life. What I keep coming back to is that human beings are both divine and diabolic at the same time, which is exactly what these characters are in the film.”

Leo hopes an introduction to these characters, especially O’Hair, will reignite dialogue about religious freedom in the U.S. Whether you agree or disagree with her belief system, she would like people to realize that O’Hair transformed this nation for the better.

“She had the kind of flaws most people have” Leo said. “If she had been less vilified as 'the most hated woman in America,' maybe she wouldn’t have had to say, ‘OK, I’ll show you that I am!’ I think Madalyn got in her own way, but no more so than most human beings.”

Ireland’s latest census shows a steady decline in godliness

Added April 10, 2017

Reacting to Irish census figures that show a drop of just 3.4 percent of people claiming to be Catholic, Humanist Society of Ireland’s spokesperson Brian Whiteside, above, this week expressed his scepticism over the figure.

In this report, Whiteside said:

It seems odd that the number of Catholics has only declined by 3.4 percent. The evidence on the ground, that is, the meagre numbers entering the priesthood, and the massive decline in church attendance would suggest that, while many identify as being Catholic, few actually practice the religion on any regular basis.

The figures seem to overestimate the strength of established religions in the country.

Whiteside said the latest figures show that one in ten people in Ireland have no religion.

Quite clearly the number of citizens who identify as having no religion is sharply increasing as the number of Catholics and Protestants decreases.

Those with no religion almost doubled from 269,800 to 468,400 and the number of Catholics in Ireland dropped by 132,200 from 3,861,300 to 3,729,100.

The association ran campaign in the lead-up to Census 2016 urging people mark “No Religion” on the census form if they did not practise a religion.

He said:

Another interesting statistic is the fact that 125,300 people declined to answer the religion question at all so the increase in those with ‘no religion’ maybe even higher.

Overall, the census indicated that there has been a 73.6 percent increase in the number of Irish people with no religion. 468,400 Irish people claimed no religion in the 2016 survey  – a rise of 269,800 since the 2011 census. The “nones” now comprises 9.8 percent of the Irish population, the second largest group in the religion category behind Catholics.

Despite numbers declining from 3,861,300 to 3,729,100, Catholics still make up 78.3 percent of the Irish population. This is despite the figures showing a much-reduced mass attendance across the country.

Back in 1991, 92 percent of the population identified as Catholic while only two percent responded with “no religion”. In 15 years, this has increased five times over to almost a tenth of the Irish population.

The decline in Catholicism in Ireland may also be a result of a global trend noted by Pew Research Center which showed that across Europe the number of deaths among Christians exceeded the number of births.

Spanish police arrest Muslim couple for abuse of daughter

Added April 9, 2017

In a case indicative of Spain’s determination to clamp down on Islamic extremism and child abuse, a husband and wife were arrested this week for abusing their daughter who had who strayed from their devout Muslim lifestyle.

According to this report, the girl from San Javier in Murcia was insulted and beaten for her “Western” behaviour.

The local Guardia Civil reported that the parents of the adolescent girl have been placed under arrest for forcing their daughter to adhere to their Islamic faith.

According to the Guardia, the girl was subjected to abuse, humiliation and threats by her parents as they attempted to force her to follow their faith, a situation she had endured since 2011 before reporting it to the police.

This treatment was not confined only to the family home, as she was also coerced into Islamism in her social life. When she attempted to behave in a manner similar to her peers in public, by smoking, wearing “Western” clothes or failing to observe Ramadan, she was verbally abused and beaten by her parents.

The reason for the girl choosing to seek help from police was because that the situation worsened a few months ago when she began a relationship with a non-Muslim.

This resulted in the physical violence increasing before she was ejected from the family home on reaching the age of 18.

However, the insults continued by mobile phone message, and other members of the Islamic faith in the local community joined in, insulting her, obstructing her path as she walked the streets and even throwing objects at her.

The couple who have been arrested are both Moroccan nationals and are aged 47 and 31, and the case is now in the hands of the courts of San Javier. Further arrests have not yet been discounted.

Texas anti-masturbation bill moves closer to becoming law

Added April 8, 2017

Under the Man’s Right to Know Act, Texan men would be fined $100 for every 'unregulated masturbatory emission' - although they may be reassured to learn this is a satirical bill highlighting how women have been targeted by anti-abortion laws.

A bill that would see Texas men fined $100 (£82) for masturbating has taken a step closer to becoming law after it received its first reading in the state’s House of Representatives.

Under section 173.010 of House Bill 4260, the Man’s Right to Know Act, Texas men would only be allowed to masturbate under supervision, inside approved health care and medical facilities.

Any “unregulated masturbatory emissions outside of a woman’s vagina, or created outside of a health or medical facility, will be charged a $100 civil penalty for each emission, and will be considered an act against an unborn child, and failing to preserve the sanctity of life.”

The bill, created by state representative Jessica Farrar of Houston, would also promote “fully abstinent sexual relations” and create a “Hospital Masturbatory Assistance Registry” to “provide fully-abstinent encouragement counselling, supervising physicians for masturbatory emissions, and storage for the semen.”

11 obscene ways politicians are trying to stop women having abortions

Allowing Texas men only “occasional” masturbatory emissions inside the approved facilities, the bill would insist that the resulting semen be “stored for the purposes of conception for a current or future wife.”

After receiving its first reading, the bill has now been referred to the Texas House State Affairs Committee.  Ms Farrar has proposed that it become law on September 1.

But before the men of Texas panic, (or head obediently to their nearest health facility), they should note that Ms Farrar is not being entirely serious.

The Texas Democrat knows her bill has no hope of becoming law, and has introduced it to satirise how women have been affected by targeted healthcare legislation in her state, particularly relating to abortion.

Hence the references to “sanctity of life” and anti-masturbation clauses that appear to take Monty Python’s advice that “every sperm is sacred” to its logical, legal conclusion. Her bill, Ms Farrar has claimed, “mirrors real Texas laws and health care restrictions faced by Texas women every legislative session.

Emphasising the need for full male abstinence, it comes three months after Republican Tony Tinderhold proposed criminalising abortion in Texas, arguing it would make women “more personally responsible” about their sexual behaviour.

Ms Farrar’s bill also insists that any doctor providing a vasectomy or prescribing Viagra must first read a ‘Man’s Right to Know’ booklet with the patient.

This, Ms Farrar has said, is a response to current Texas law which obliges doctors to give women considering an abortion a “Women’s Right to Know” booklet.  Ms Farrar has criticised this as a “guilt mechanism” to get the woman to change her mind.

She has also criticised the Texas law requiring a woman to have a trans-vaginal ultrasound before she can have an abortion as an “invasive, medically unnecessary procedure [where] one of the state's objectives is to guilt her into changing her mind."  

So her bill also insists: “An attending physician must administer a medically-unnecessary digital rectal exam and magnetic resonance imagining of the rectum before administering an elective vasectomy or colonoscopy procedure or prescribing Viagra.”

When in less satirical mood, Ms Farrar has previously sought to abolish the death penalty in Texas and is currently trying to get a bill passed that would require healthcare facilities to provide information on emergency contraception to sexual assault survivors.

The near-impossibility of her satirical Man’s Right to Know bill becoming law is underlined by the fact that for it to pass, the Texas House State Affairs Committee chairman, Republican Byron Cook, would have to hold a public hearing on the measure.

Which is unlikely given that Mr Cook has filed or supported some of the bills criticised by Texas abortion rights activists.

Albert Einstein and hindu-earth myth

Erkki Hartikainen April 7, 2017

hindoo.earth
You can see the hindu-earth myth in a picture above.

It is better than Einstein's myth of gravity.

Einstein only gave a new name for the gravitation. The New name for the gravitation was the curvature of the space.

The space is an old human concept. We are living in a space which has an Euclidean geometry. Human imagination can change the conceps of the Euclidean geometry and create Non-Euclidean geometries.

In the ordinary life the path of the light in the air is an Euclidean line. Near strong gravitation fields the path of the light is curved. By comparing the apparent distance between stars in the constellation Taurus, with and without the Sun between them, Arthur Eddington stated that the theoretical predictions about gravitational lenses were confirmed.

The observation with the Sun between the stars was only possible during totality since the stars are then visible. Though Eddington's observations were near the experimental limits of accuracy at the time, work in the later half of the 20th century confirmed his results.

The results are not proving the Einstein's theory of gravitation. The results only prove that the gravitation has an effect to the path of the light.

The fact that the Einteinian myth is strongly living proves that the physicists are no philosophers.

The Nobel Prize in Physics 1921 was awarded to Albert Einstein "for his services to Theoretical Physics, and especially for his discovery of the law of the photoelectric effect".

My opinion is that Albert Einstein deserved his Nobel Prize for his discovery of the law of the photoelectric effect".

Hungary passes law targeting Soros-founded university, U.S. 'disappointed'

Added April 6, 2917

Students and faculty of the Hungary-based Central European University listen to the school's rector, Michael Ignatieff, address a town hall meeting after the government of Prime Minister Viktor Orban tabled a new bill that could force the 25-year-old school out of Hungary, in Budapest, Hungary March 29, 2017. REUTERS/Bernadett Szabo

By Gergely Szakacs and Marton Dunai | BUDAPEST

Hungary approved a new law on Tuesday that could force a university founded by financier George Soros out of the country despite protests against the plan in Budapest and condemnation abroad.

Prime Minister Viktor Orban, a critic of liberal civil organizations funded by Soros, said last week the Central European University had violated regulations in awarding diplomas, an allegation the college rejects.

The law, which the government says is designed to address the administrative shortcomings of foreign universities, marks the latest clampdown on independent institutions that has seen Orban allies increase their influence over the judiciary, the media and the central bank.

U.S. and European leaders have spoken out in defense of the university and of academic freedom in general.

But Orban's human affairs minister told parliament that institutions backed by Soros were trying to undermine the government.

"The organizations of George Soros operating in Hungary and around the world are just such pseudo-civilian agents, and we are committed to stamping out such activity," Zoltan Balog said.

CEU, founded in Budapest in 1991, has 1,400 students. It said it operated lawfully. The school will challenge the law's constitutionality and mount an international campaign to convince Orban's government to reverse course, CEU Rector Michael Ignatieff told a press conference.

Ignatieff spoke from Washington DC, where he is meeting lawmakers and government members, including Deputy Secretary of State Thomas Shannon.

"We will respectfully ask the president of Hungary to exercise his constitutional responsibility (regarding) the legislation," he said.

"In the fight to save CEU we are fighting for the academic freedom of all Hungarian institutions of higher learning."

LOCAL PROTEST, INTERNATIONAL SUPPORT

Thousands of students, professors and supporters rallied in Budapest on Sunday demanding the government withdraw the draft legislation. Another protest is planned on Tuesday.

The new law sets several requirements that could force the CEU to leave Hungary.

German President Frank-Walter Steinmeier urged the European Parliament on Tuesday to defend human rights, specifically citing CEU.

"Europe should not remain silent, if civil society, even science – we are seeing now at the Central European University in Budapest – is being stifled," Steinmeier said.

The Council of Europe, Europe's leading human rights organization, said it was following developments.

Under the law, foreign universities must have campuses in Budapest and their home country. The CEU operates in Budapest but is the only international college with no overseas branch.

Foreign universities can henceforth only award degrees in Hungary if its government and, in CEU's case, the United States sign an accord on the matter within six months of the law taking effect.

The top U.S. diplomat in Hungary said Washington was "disappointed by the accelerated passage of legislation targeting Central European University."

"The United States will continue to advocate for its independence and unhindered operation in Hungary," chargé d'affaires David Kostelancik said.

"This (bill) has zero professional justification," Socialist lawmaker Istvan Hiller, a former education minister, told parliament.

More than 500 international academics including 17 Nobel Laureates have voiced their support, and the U.S. State Department urged Budapest "to avoid taking any legislative action that would compromise CEU's operations or independence."

(Additional reporting by Joseph Nasr in Berlin; Editing by Stephen Powell and Hugh Lawson)

Turkish secularists fear Erdogan’s theocracy as referendum looms

Added April 5,  2017

Turkish secularists fear Erdogan’s theocracy as referendum looms

Turkish secularists have expressed their fears for the country's secular future ahead of a referendum to drastically increase the power of President Erdogan.

PBS reported on campaigners who are working to resist the Islamisation of Turkish state schools.

Aysel Celikel, head of the Society for the Promotion of Contemporary Life, told PBS that "the situation is of course worrying us because the political powers have said they want to raise a religious generation.

"With all these prayer rooms and small mosques opening up at schools with the kind of education they're offering they're really pumping this idea of a religious generation."

Turkish parliamentarian Safak Pavey, who was named Secularist of the Year in 2014, said the referendum was "critical" for secularism in Turkey. Earlier in the year Safak was thrown to the ground from her wheelchair, during a brawl in the Turkish parliament over the reforms.

Erdogan has said he seeks an "executive presidency". Last year he compared the presidential system he sought to "Hitler's Germany".

Campaigning for the April referendum spilled into a diplomatic crisis between Turkey and the Netherlands earlier in March. And following the Dutch election Turkey's foreign minister said a "collapsing" and "decaying" Europe would face religious wars.

"Soon there's going to be a holy war," Mevlut Cavusoglu said. "It's going to start."

Teacher in trouble for saying Adam & Eve story is a myth

Affed April 4, 2017

adamandeve

Parents of children attending a Muslim school in New York are furious that an English teacher, Nina Kossman told a class that Adam and Eve did not exist.

They are even angrier with Kossman for showing pupils a picture of the naked pair by 17th-Century artist Paul Rubens.

Imani Al-Amin, an assistant to the principal at Razi School in Woodside, Queens, told Kossman:

The parents were in shock – in a fury.

He told her that a group of angry parents showed up at the school the next day to complain that she:

Discussed Jews with them and showed them pictures of naked people. You have to understand that this is a different environment.

Kossman was cast out of Razi and exiled to a Department of Education “rubber room”, a Queens office used for educators facing discipline. While she does nothing but menial paperwork, taxpayers have to foot her $90,000 salary.

Trouble erupted during a discussion with third grade pupils. The teacher explained:

One girl was trying to say that girls are as important as boys because without women there would not be any men.

The girl turned to Kossman:

Teacher, all people are born from a woman’s belly, right?

Kossman agreed, but a boy chimed in:

One person was not born from a woman’s belly – Adam!

Kossman replied:

It’s just a story, a myth. It’s not real.

The boy objected:

Adam is not a story! He is real!

But Kossman persisted:

The story of Adam and Eve belongs to three religions  first Judaism, then Christianity, then Islam.

When some kids said they didn’t believe it, Kossman opened her laptop and called up the Wikipedia page on Adam and Eve. Up popped the famous painting by 17th-Century artist Paul Rubens of nude Adam and Eve. The kids cried:

Ooh! Naked people! We’re not allowed to look at naked people!

Kossman said she covered the picture with her hands, but read from the Wikipedia entry, which says Adam and Eve is a “creation myth” of the three religions.

With kids still calling her wrong, Kossman insisted:

Well, it’s up to you to think that, but it happens to be true.

An NYU Islamic studies professor who did not want to be named criticised Kossman:

Many religious people think that someone in the scripture is actually an historical truth. To say it is a myth can be deemed offensive.

Kossman said she’s never gotten in trouble before. Since 1991, the DOE has sent her to about 20 religious schools, mostly Catholic but several yeshivas and one other Muslim school. She was assigned to Razi in September 2014.

She teaches English as a second language to students who speak Urdu, Bengali, Farsi and Arabic at home, using fairy tales and literature in lessons. She said:

The children like me very much. They like my classes.

Kossman, who emigrated from Russia to the US with her parents in 1973, describes herself as non-religious. She has written seven books, including her own poetry and translations, and an autobiography of her childhood in the Soviet Union. She is also a painter and sculptor.

DOE teachers assigned to non-public schools “don’t have any specific guidelines,” Kossman said.

It’s generally understood that we should not talk about religion to students. I probably should have avoided talking about it.

Al-Amin and Principal Ghassan Elcheikhali refused to comment, referring questions to the DOE, which said Kossman is under investigation.

Rabbi allegedly stole funds from special needs school

Added April 3, 2+17

Rabbi Osher Eisemann, 60, above, of Lakewood in New Jersey, has been indicted for stealing $630,000 worth of public tuition money from a special needs school that he founded – and used much of the cash to invest in a clothing business.

The tuition funds, according to this report, were meant to go towards students at the institution he runs, the School for Children with Hidden Intelligence, New Jersey Attorney General Christopher Porrino said in a statement.

SCHI receives approximately $1.8 million each month in tuition from the Lakewood school district and other school districts that send their students to Eisemann’s school, Porrino said.

He accused Eisemann of creating an extra source of funding, a fundraising foundation called Services for Hidden Intelligence, which raised $430,000 for his clothing company – TAZ Apparel, which has since folded

Porrino said:

By allegedly stealing public funds that were strictly earmarked for the education of special needs students, Rabbi Eisemann broke the law, violated the public’s trust, and betrayed the vulnerable population of children served by SCHI.

Eisemann also was accused of laundering $200,000, making it look like he was repaying school funds with personal money.

His attorney, Lee Vartan, said:

Rabbi Eisemann has never taken any SCHI funds for his personal use, and we strongly deny that there was any ill intent in the use of SCHI funds. We look forward to the complete exoneration of both SCHI and Rabbi Eisemann in this investigation.

The rabbi will be ordered to appear in court at a later date to be arraigned. He is currently facing second-degree charges of theft by misapplication of entrusted property and money laundering.

This report prompted me to look deeper into Lakewood, and I uncovered four deeply disturbing facts about the town:

• It is a magnet to ultra-Orthodox Jews who are putting heavy pressure on local inhabitants to sell their homes to them. One homeowner in adjacent Toms River was told by an Haredi estate agent “We’re ready to buy the whole neighborhood. Why would you want to live with us?” Ultra-Orthodox Jews now constitute more than 60 percent of Lakewood’s population of 100,000. Only Brooklyn, with 300,000, has a larger Haredim population in the US than Lakewood

• Lakewood has more than 100 yeshivas for elementary and high school students. Around 25,000 children are in religious schools supported in part by public funding while only 6,000 children are in public schools.

• Lakewood must foot the bill to bus these children to faith schools in the town, and faces a $15-m budget shortfall.

• Lakewood has hundreds of tax-exempt yeshivas, synagogues and other religious properties owned by the Orthodox Jewish community. Together, these religious and charitable properties totaled nearly $597 million in assessed value in 2015, the equivalent of $5.1 million in lost local tax revenue.

• In Lakewood, 4,000 children were born in 2013 year into a Haredi population of perhaps 10,000 to 12,000 families. The fertility rate of the Jewish population of Lakewood is nearly four times that of the residents of Jersey City and Newark, two far larger municipalities in the Garden State. Each year, more classes have to be added to local Jewish day schools to accommodate the swelling population, according to a Commentary article written in support of ultra-Orthodox Jews by Jack Wertheimer.

Students at Beth Medrash Govoha in Lakewood. Photo Peter van Agtmael/Magnum, for The New York Times.

Wertheimer wrote that Haredim have are reviled by “modern” Jews who see them as parasites who have made the choice to sustain their lifestyle – and large families – by working the system to obtain government support. Significant percentages of Haredim in the US collect food stamps, and benefit from Section 8 rent assistance, Medicaid, and other subsidies.

He quoted Rabbi Steven Pruzansky, as saying:

It is unconscionable that there exists [among the Haredim] this idea that work and army service are beneath them, and the rest of society which they hold in contempt must work and pay higher taxes in order to support them [so] they should sit and learn.

Pruzansky added:

Why would a ‘secular’ Jew be attracted to a ‘Torah’ lifestyle that purports to demand estrangement from the general society, a cloistered abode, a rejection of general knowledge, an inability to function in the presence of women, a disdain for gainful employment and self-support? … It doesn’t seem very attractive, except for one who wants to escape from the world.

At Least Three Reportedly Killed In Sweeping Purge Of Homosexuals In Chechnya

Added April 2, 2017

More than 100 men have been detained in recent weeks.

Reports out of Chechnya indicate there has been a purge of homosexuals in the region in recent weeks. More than 100 men suspected of being gay have been detained by police in the predominantly Muslim region of Russia, according to Novaya Gazeta, and at least three were killed.

The detainees allegedly include prominent religious leaders and at least two well-known Chechen TV personalities.

A Chechen policeman looks into the cell in one of the prisons in Grozny, 26 August 2003, at a suspected murderer.  (Photo credit should read ALEXANDER NEMENOV/AFP/Getty Images)
ALEXANDER NEMENOV/AFP/Getty Images

The mass detentions have reportedly been confirmed by the prosecutor’s office, the Ministry of Internal Affairs, and the Federal Security Service, but a representative from the office of president Ramzan Kadyrov said he hadn’t heard of the arrests.

Bizarrely, he suggested it may simply be an April Fool’s “joke.”

The “preventative cleansing,” as it’s been referred to, was prompted by LGBT activists filing permitd to hold rallies in cities in the North Caucasus. The demonstrations were never expected to occur—the goal was to be refused permission and then appeal to the European Court of Human Rights.

Victims were baited with messages looking for dates on social media, and then arrested or attacked after they responded. One report claimed a 16-year-old had been detained and returned days later, beaten and bruised, “just a sack with bones.” Gay men have begun deleting accounts, and even fleeing the region, as news spreads.

There is little hope for justice, or even or assistance from family members: Human rights activist Kheda Saratova says Chechen society would not condemn “even the extreme measure” against gay people,” and that law enforcement would likely “sympathize” with the killing of a gay man by his relatives.

MLADEN ANTONOV/AFP/Getty Images

In 2011, a newspaper columnist declared there was no such thing as homosexuality in Chechnya: “The country does not have such completely amoral phenomena as drug addiction, pedophilia, homosexuality and prostitution, which are all alien to Chechens,” Marat Batalov wrote in the Chechen Republic.

In 2008, President Kadyrov declared, “For a Chechen, the worst crime is to say, ’I’m friend with a homosexual! I should not even utter a word.” He went on to blast gay clubs for “weakening the State, and weakening the will, honor and courage [of the people].”

Kadyrov has spoken in favor, however, of polygamy and honor killings.

Countries with a Strong Religious Culture Are Worse at Maths and Science

April 1, 2017
by  

This comes from the Daily Mail, of all places. Oh, the cognitive dissonance that must have been going on there! The actual headline reads: “Countries with a strong religious culture are WORSE at maths and science, study claims”. They love a capitalisation, and the use of “claims” kind of says it all (though is technically correct, I suppose).

The role of religion in an increasingly secular world is a hotly debated topic.

But a new scientific study indicates that children raised in religious societies perform worse in maths and science at school than their atheist or agnostic counterparts.

The team behind the research suggests that standards in these subjects could be raised by keeping religion out of educational institutions.

The research was a joint effort between psychologists at Leeds Beckett University and the University of Missouri.

It revealed that the more religious a country is, the lower its students performance in these two key areas.

The study showed that there was a negative correlation between the amount of time children spent on religious activities and their educational attainment.

Dr Gijsbert Stoet, co-author of the study, said: ‘Science and mathematics education are key for modern societies.

‘Our research suggests that education might benefit from a stronger secular approach.

‘The findings support the idea of a “displacement hypothesis” that when children spent more of their time on religion, they will spend less time on other things.’…

Using a scale of zero to ten, they ranked 82 countries by their ‘religiosity score’.

Out of the countries analysed, the five least religious countries were shown to be Czech Republic, Japan, Estonia, Sweden and Norway.

The five most religious countries were Qatar, Indonesia, Egypt, Yemen, and Jordan….

In the large majority of countries – including the UK – women were found to be more religious than men, but this was not found to affect differences in their educational performance.

The study also suggests that levels of economic development and time spent on religious education itself played a role in students’ attainment.

Contradictions of the Bible

Added December 9, 2016

http://infidels.org/library/modern/jim_meritt/bible-contradictions.html

Arguments for atheism

Added December 10, 2016

http://www.argumentsforatheism.com/

Työvälineesi musiikkiin, toistoon ja säveltämiseen MuseScore 2

Vom Himmel Hoch

(In Finnish Uusi Enkeli taivaan)

Kopioi nuotit ja sanat tästä (notes and words)

Soita tai kopioi midi tästä (midi)

Den blomstertid nu kommer

(In Finnish Suvilaulu, Suvivirsi)

Soita tai kopioi midi pianolla tästä (midi).Kopioi sanat (words) tästä.

Birthday tango

(In Finnish Syntymäpäivätango)

Kopioi nuotit tästä (notes) ja waw - tiedosto tästä (waw).

The Time of the Sorrow

(In Finnish Surujen aika)

Copy pdf here and midi here.

Habanera

Copy pdf here and midi here.

Filosofia ja elämänkatsomustieto

Last update 01.04.2017

Yleistietoa, opetussuunnitelmia, oppikirjoja ja linkkejä.


Elämänkatsomustiedon opetussuunnitelma 2016

Tutustuaksesi opetushallituksen versioon elämänkatsomustiedon opetussuunnitelmasta napauta tästä (pdf) tai tästä (doc).

Html muodossa opetussuunnitelman löydät napauttamalla tästä.

Kevään 2017 elämänkatsomustiedon ylioppilastehtävät saat näkyviin napauttamalla tästä

Kevään 2017 filosofian ylioppilastehtävät saat näkyviin napauttamalla tästä

Syksyn 2016 elämänkatsomustiedon ylioppilastehtävät saat näkyviin napauttamalla tästä

Syksyn 2016 filosofian ylioppilastehtävät html-muodossa saat näkyviin napauttamalla tästä.


Kevään 2016 elämänkatsomustiedon ylioppilastehtävät saat näkyviin napauttamalla tästä

Kevään 2016 filosofian ylioppilastehtävät html-muodossa saat näkyviin napauttamalla tästä


Syksyn 2015 elämänkatsomustiedon ylioppilastehtävät saat näkyviin napauttamalla tästä

Syksyn 2015 filosofian ylioppilastehtävät html-muodossa saat näkyviin napauttamalla tästä.


Kevään 2015 elämänkatsomustiedon ylioppilastehtävät saat näkyviin napauttamalla tästä

Kevään 2015 filosofian ylioppilastehtävät html-muodossa saat näkyviin napauttamalla tästä.


Syksyn 2014 elämänkatsomustiedon ylioppilastehtävät saat näkyviin napauttamalla tästä.

Kevään 2014 filosofian ylioppilastehtävät html-muodossa saat näkyviin napauttamalla tästä.

Kevään 2014 elämänkatsomustiedon ylioppilastehtävät saat näkyviin napauttamalla tästä.

Syksyn 2013 elämänkatsomustiedon ylioppilastehtävät saat näkyviin napauttamalla tästä.

Syksyn 2013 filosofian ylioppilastehtävät html-muodossa saat näkyviin napauttamalla tästä. ja pdf -muodossa napauttamalla tästä.

Kevään 2013 elämänkatsomustiedon ylioppilastehtävät saat näkyviin napauttamalla tästä.

Kevään 2013 filosofian ylioppilastehtävät saat näkyviin napauttamalla tästä.

Filosofi och livsåskådning

20 läroböcker och vokabulär

Philosophy and Life View

20 books and dictionary in Finnish

Constructed language misil

misil

Katsomusaineiden didaktiikkaa

Yleistä didaktiikkaa

Ilmaista didaktiikkaa

Kristillinen dogmatiikka

http://etkirja.pp.fi/dogmatiikka.html

Filosofian, elämänkatsomustiedon ja uskonnon didaktiikkaa

Motivaatio, kv sopimukset, totuus jne...

Lukion filosofia, Filosofi i gymnasiet

Opetussuunnitelmat ja lisätietoa

Mitä filosofia on?
Vad är filosofi?
Opetussuunnitelma
Läroplan
Yliopistofilosofian sivustot
Filosofi.fi på svenska
Svenska material
Philosophy links in Internet
Logiikan alkeet Internetissä
Palautelomake

Ilmaiset filosofian oppikirjat

FI1 , FI2 , FI3 , FI4

Normatiivinen etiikka
Sukupuolietiikka
Metaetiikka
Deskriptiivinen etiikka

Filosofian ylioppilastehtävät

Vanhoja ylioppilastehtäviä
Vanhojen tehtävien sanaluettelo lukumäärineen
Ylioppilaskirjoitusten filosofit
Ylioppilaskirjoitusten sivistyssanat
Palautelomake

Elämänkatsomustieto, livsåskådning

Opetussuunnitelmat ja lisätietoa

Elämänkatsomustieto vai uskonto?
Mitä elämänkatsomustieto on?
Miksi evankelis-luterilaiset eivät pääse et:n opetukseen
Elämänkatsomustiedon opetussuunnitelmat
Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen
Koululait ja muut säädökset
Kysymyksiä ja vastauksia
Keskeiset ongelmat opetuksessa
Elämänkatsomustiedon opetusaineistoa ja linkkejä
Ohjeita kouluille
Dosentti Jouni Luukkaisen kantelut
Elämänkatsomustiedon stipendit
Kilpailut
Uskonnottomien uutisia
Religionskunskap i Sverige
Svenska material
Palautelomake

Peruskoulu Grundskola

Ilmaiset oppikirjat

et1 et2 et3 et4 et5 et6 et7 et8 et9

Opetussuunnitelmat ja lisätietoa

Elämänkatsomustiedon opetussuunnitelmat
Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen
Opetusvihjeitä: 1-5, 5-9
Verkkomateriaalia
Vähemmistöuskontojen oppikirjat
Palautelomake

Lukio Gymnasium

Ilmaiset oppikirjat

et10 et11 et12 et13 et14

Opetussuunnitelmat ja lisätietoa

Elämänkatsomustiedon Blasphemy / 9opetussuunnitelmat
Grunderna för läroplanen
Sanasto
Opinnot Helsingin yliopistossa
Uskontojen vertailutaulukko
Palautelomake

Elämänkatsomustiedon ylioppilastehtävät

S 2012 K 2012 S 2011 K 2011 Vanhoja tehtävä
Vanhojen tehtävien sanaluettelo lukumäärineen
Ylioppilaskirjoitusten sivistyssanat

Syksyn 2017 ylioppilaskirjoituksiin valmistautuminen

Sekä elämänkatsomustiedon että filosofian ylioppilaskirjoituksiin kannattaa valmentautua lukemalla tämän oppiaineiston sanastoa sanasto.

Elämänkatsomustiedon kokeeseen lue myös ainakin kerran viikossa Elämänkatsomustiedon (opetushallituksen) opetussuunnitelmaohjeen sanat aakkosjärjestyksessä.

Filosofian kokeeseen lue ainakin kerran viikossa Filosofian(opetushallituksen) opetussuunnitelmaohjeen sanat aakkosjärjestyksessä.

Elämänkatsomustieto ainereaalissa

Elämänkatsomustieto on eräs lukion reaaliaineista. Elämänkatsomustiedon ainereaalissa kokelas valitsee vastattavakseen kuusi kysymystä kymmenestä vaihtoehdosta.

Reaaliaineiden sijoittuminen koepäivien kesken: Samana koepäivänä järjestetään evankelis-luterilaisen uskonnon, ortodoksisen isen uskonnon, elämänkatsomustiedon, yhteiskuntaopin, kemian, maantieteen ja terveystiedon kokeet.

Muuta tietoa

Esitelmä ateismista 9.2.2012 (pdf)
Maailmanuskonnot
Wienin piiri
Valtion ja kirkon ero
Java kielen perusteet versio 0.7
Palautelomake
Jäsenlomakkeet ja palautelomakkeet tekstinä ohjelmoijille

Ehdotus lukion opetuksen järkiperäistämiseksi

Suomen Ateistiyhdistys ry. kannattaa kaikkien mielipideaineiden poistamista kouluista. Erityisesti oman uskonnon opetus on mielipideopetusta.

Suomen ateistiyhdistys vastustaa kuitenkin jyrkästi kaikille yhteiseen "elämänkatsomustiedon" opetukseen siirtymistä lukioissa. Se merkitsisi Ruotsin mallin mukaista uskonnon opetusta eli sitä, mitä Kulosaaren yhteiskoulussa nyt opetetaan.

Kulosaaren yhteiskoulun kaikille pakollisen opetussuunnitelman löydät napauttamalla tästä.

Koska peruskoulun järkeistäminen on Suomen äärivanhoillisessa mielipideilmastossa mahdotonta, ehdotamme että järkeistäminen aloitetaan lukiosta.

Kun oman uskonnon tai elämänkatsomustiedon opetusta on peruskoulussa 9 vuotta, on kohtuutonta, että sitä on lukiossa.

Koska lukion elämänkatsomustiedon opetus oli aikoinaan filosofian opetusta ja nykyään huuhaata, ehdotamme, että oma uskonto ja elämänkatsomustieto poistetaan lukiosta ja muutetaan filosofian opetusta niin, että lukioissa filosofian nykyiset kurssit 2, 3 ja 4 ovat pakollisia. Samalla on päätettävä, että näiden kurssien sisältöjä ei muuteta lisäämällä niihin uskontotietoa.

Koska lukioissa on paljon evankelis-luterilaisia uskonnonopettajia, ehdotan, että heitä varten luodaan lakkautuspalkkajärjestelmä siirtymisajaksi. Vastaavasti teologikoulutusta vähennetään niin, että lukioiden evankelis-luterilaisen uskonnon opettajat voivat siirtyä joustavasti evankelisluterilaisen kirkon tehtäviin.

Nykyisin pätevät elämänkatsomustiedon opettajat katsottakoon päteviksi lukion filosofian opettajiksi.

Siirtymäajaksi myös opettajakoulutusta vailla olevat, joilla on yliopistossa suorittettu vähintään keskimmäinen oppimäärä filosofiassa, katsottakoon päteviksi lukion filosofian opettajiksi.

Lakkautuspalkka lisää menoja, mutta teologikoulutuksen keskeyttäminen pienentää menoja.

Kun joukko teologian professoreja joutuu lomautetuiksi, tämä on vain osoitus siitä, että kansalaisia lomautetaan tasapuolisesti kaikissa yhteiskuntaluokista.

Todellisiä hyötyjiä ovat lukiolaiset.

Mainittakoon, että ylempää löytyvät täysin ilmaiset lukion filosofian oppikirjat.