Jumalaton kulttuurilehti 13
Godless Culture Magazine 13

Tammikuu January 2007

Julkaisija: Suomen ateistiyhdistys ry Sähköposti: info@ateismi.fiPublisher: Atheist Association of Finland E-mail: info@ateismi.fiSisällysluettelo

Verkkojulkaisun vastaava toimittaja fil.maist. Erkki Hartikainen

Editor of the net magazine: Erkki Hartikainen, MA

Tämä on viimeksi päivitetty 1.2.2011.
Last uppdate 2/1/2011.


Important things: Tärkeät asiat:
15 books in Finnish 15 kirjaa suomeksi

Elämänkatsomustieto Life View (in Finnish)

Sanasto Sanasto
Peruskoulu et1-2 et1 et2 et3 et4 et5 et6 et7 et8 et9
Lukio et10 et11 et12 et13 et14
Elämänkatsomustieto, kotisivu etkirjat

Analytical Logical Empiricism: see

http://etkirja.pp.fi/ale.htm

Dictionary of Atheism
Atheists in action
Physics pages of Pekka T. Laakso

Tilaa kirja

Sisällysluettelo

 1. Pääkirjoitus tammikuu 2007
  1. Tuleeko ateisteille pakollinen kirkollisvero Suomeen?
  2. Mitä tekevät luterilaiset ateistit Vapaa-ajattelijain liitossa ja Suomen humanistiliitossa?
  3. Kirkolle sponsorijäseniä?
  4. Jumalaton – lehti ilmestyy vähitellen
 2. Humanistien töppäilyistä
  1. Töppäilyn juuret
 3. Kirkkoon liittyneet ja kirkosta eronneet Ruotsissa 1970–2006
 4. Tiedepalsta Kosmologian ongelmia 2
 5. Onko ihmisillä ja muilla eläimillä eroa 2?
  1. Älykkyysvisailu
  2. Ihmisen kyky arvioida muita ihmisiä
 6. Uusi jumaluustieteen
 7. Kielenhuolto
 8. Kasvihuoneilmiö
  1. Uusi Turingin testi ja ID
 9. Elämänohjeet
  1. Lehden linja
  2. Elämänohje 1/2007
 10. Talouselämä
  1. Uusi suomalainen innovaatio
  2. Uuden vuoden alkuperä
 11. Kuukauden ihme
 12. Kuukauden vitsi
 13. Kuukauden toinen vitsi
 14. Jumaluusoppinut herjaa Dawkins’ia, eikä vastaa kysymykseen elämän tarkoituksesta (jatkuu tammikuussa)
  1. Älä tuhlaa tähän kirjaan rahojasi
  2. Todisteet ja usko…
  3. Tämä artikkeli jatkuu vasta helmikuun numerossa.
 15. Uskontoa etiikan valeasussa (jatkuu helmikuussa)
  1. Tämä artikkeli jatkuu lehden tammikuun numerossa.
 16. Ateistifilosofi Pertti Lindfors 80 vuotta
 17. Syntien tekeminen kielletään Intiassa
 18. Koulukiusaaminen
 19. Vapaa-ajattelijain liiton hölmöily jatkuu
  1. Hyvä Pääkaupunkiseudun Ateistit ry:n jäsen
 20. Onko Pääkaupunkiseudun ateistit oikeasti erotettu Vapaa-ajattelijain liitosta?
 21. Vapaa-ajattelijain liiton liittohallitus erotti liitosta yhdistyksen, jota ei ole olemassa
 22. Yleisön osasto
  1. Huvittunut Uusi-Uitto
 23. Humanistiliiton Jussi Tuovinenkin on huvittunut
 24. Sian muotoiset piparkakut
 25. Ratkaisu Helsingin asuntopulaan
 26. Wittgensteinin Tractatus kirjoitetaan uudestaan, uudelleenkirjoitus meneillään
 27. Person of the Year 2006
 28. Martin Lutherin kirja Juutalaisista ja heidän valheistaan englanniksi
 29. 12 todistetta Jumalasta!
  1. Tässä kaikille ateisteille purtavaa!
 30. Ranskalainen tuomioistuin kielsi sianlihakeiton ilmaisjakelun
 31. Uskontojen nöyryys?
 32. Gravitation
 33. Geometria
 34. Ateismin määritelmä
 35. Ateistin määrittelemä
 36. Agnostikon eli jumalaongelmaisen määritelmä
 37. Uskonnon määritelmä
 38. Raamatun ristiriidat
 39. Linkkejä

Pääkirjoitus tammikuu 2007

Tuleeko ateisteille pakollinen kirkollisvero Suomeen?

Erkki Hartikainen 28.1.2007Helsingin Sanomat on julkaissut tänään tahallisen harhauttavalla otsikolla ”Voisimme luopua nykymuotoisesta kirkollisverosta” hiippakuntasihteeri Mauri Vihkon kirjoituksen, jossa ehdotetaan ateisteille Ruotsin mallin mukaista pakollista kirkollisveroa. Kirjoitus on kokonaisuudessaan seuraava:

Suomi on yksi harvoista maista, jossa kirkolla on veronkanto-oikeus. Tämä ratkaisu on ollut historiallisesti perusteltu ja toimiva. Yhteiskunnan moniarvoistumisen vuoksi tämä järjestely on kuitenkin tulossa tiensä päähän, ainakin kahdesta syystä.

Ensinnäkin jo nyt joka viides suomalainen ei kuulu ns. kansankirkkoihin. Varovaisenkin arvion mukaan näihin kirkkoihin kuulumattomien osuus väestöstä kaksinkertaistuu seuraavan 25 vuoden aikana.

Ei voi olla pitkällä aikavälillä kestävä ratkaisu, että kahdella kirkolla on veronkanto-oikeus tilanteessa, jossa merkittävä osa väestöstä ei ole niiden kummankaan jäsen.

Toisaalta kirkollisveroa maksamattomat kansalaiset ovat tietyltä osin vapaamatkustajia. Vaikka yhteisöveron kautta kirkolle kulkeutuu myös kirkkoon kuulumattomien rahaa, niin se ei kuitenkaan kata kirkon yhteiskunnallisten velvoitteiden kustannuksia näiden henkilöiden osalta.

Näistä velvoitteista tärkeimmät ovat hautausmaiden ylläpito koko väestölle sekä valtion suojeltavaksi määräämien satojen kirkkorakennusten ylläpito.

Kirkolla on myös yhteiskunnallisesti merkittäviä, kaikille avoimia toimintoja (esimerkiksi diakonia ja kasvatus), jotka sen jäsenistö kirkollisveroillaan kustantaa ilman, että yhteiskunta on sen niihin velvoittanut.

Mitä pitäisi tehdä? Voisiko hyvää suomalaista mallia uudistaa aikaa vastaavaksi? Ja voidaanko se tehdä niin, että samalla ei hukata kansakunnan tärkeää henkistä perintöä, jolla edelleen on suuren enemmistön tuki? Mielestäni voidaan.

Ehdotan, että kirkollisverosta luovutaan. Sen sijaan kaikilta 18 vuotta täyttäneiltä ryhdytään kantamaan prosentin suuruista uskonto- ja perinneveroa.

Verovelvollinen voisi valita, mille uskonnolliselle yhteisölle hänen veronsa osoitetaan. Henkilön tulisi olla valitsemansa uskonnollisen yhteisön jäsen.

Ratkaisu ei kiristäisi verotusta, sillä vaikka kirkkoon kuulumattomien verotus nousisikin, vastaavasti kirkkoon kuuluvan enemmistön uskonnolliseen jäsenyyteen liittyvä verotus laskisi keskimäärin neljänneksen.

Luonnollisesti samalla pitäisi laajentaa niiden uskonnollisten yhteisöjen määrää, joille näin kerättyjä varoja voidaan osoittaa.

Voitaisiin esimerkiksi säätää, että kaikilla rekisteröidyillä uskonnollisilla yhteisöillä, jotka ovat toimineet Suomessa vähintään kymmenen vuotta ja joilla on vähintään 2 500 rekisteröitynyttä täysi-ikäistä jäsentä, olisi oikeus saada näitä tuloja.

Ryhmien tulisi täyttää erikseen sovittavat uskonnollisen yhteisön tuntomerkit, noudattaa toiminnassaan tiettyjä eettisiä linjauksia ja sitoutua kunnioittamaan toisten uskonnollisten ryhmien ja niiden jäsenten oikeuksia.

Joukkoon voisi luonnollisesti ajan saatossa tulla uusia ryhmiä ja jotkut voisivat myös kuihtua siitä pois. 20 prosenttia muiden ryhmien verotuotosta ohjattaisiin luterilaiselle ja ortodoksiselle kirkolle (suhteessa 19/1).

Tätä perustelen edellä mainituilla yhteiskunnallisilla velvoitteilla, joista myös muiden yhteisöjen jäsenet hyötyvät.

Entä sitten henkilöt, jotka eivät kuulu mihinkään rekisteröityyn uskonnolliseen yhteisöön tai joiden yhteisö olisi liian pieni tai nuori saamaan uskonto- ja perinneveron tuottoja?

Heidänkin osaltaan 20 prosenttia verosta menisi luterilaiselle ja ortodoksiselle kirkolle. Loput voitaisiin rahastoida suojeltavaksi määrättyjen kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden ei-uskonnollisten rakennusten peruskorjauksiin.

Kaikki eivät pidä urheilusta, mutta sitä tuetaan verovaroin. Kaikki eivät katsele tai kuuntele Ylen kanavia, mutta sillä on oikeus lupamaksuihin. Kaikki eivät käy taidelaitoksissa, mutta niitä tuetaan budjettivaroin.

Ja hyvä niin, sillä se takaa elävän ja moni-ilmeisen suomalaisen yhteiskunnan.

Nyt on aika soveltaa samaa ajattelua uskontoon osana suomalaista kulttuuria ja siirtyä kirkollisverosta uskonto- ja perinneveroon. Uusi eduskunta voisi ottaa muutoksen tehtäväkseen.

Mauri Vihko
hiippakuntasihteeri
Espoo

Mitä tekevät luterilaiset ateistit Vapaa-ajattelijain liitossa ja Suomen humanistiliitossa?

Ruotsin humanistit ovat kiltisti maksaneet ”hautausmaaveronsa”, joten oletan, että Vapaa-ajattelijain liitto ja Suomen humanistiliitto antavat yhteisen julkilausuman uuden veron puolesta. Ei kai aatteellisia ateisteja turhaan bulvaanien välityksellä syrjäytetty Vapaa-ajattelijain liitosta. Suomen humanistiliittohan on ajanut Ruotsin mallin mukaista kaikille pakollista uskonnonopetusta (puolet kristinuskoa, puolet muita uskontoja, ei ollenkaan ateismia) koko olemassaolonsa ajan.

Vapaa-ajattelijain liitossa Paul J. Koponen ajoi Ruotsin mallin mukaista uskonnonopetusta jo 1960- luvulla. Se Vapaa Ajattelija – lehti, jossa Koponen näin ehdotti, on mm. tämän kirjoittajan arkistossa.

Eduskuntaan ei ole ennakkotietojen mukaan pääsemässä ketään, joka uskaltaisi vastustaa ateistien kirkollisverottamista.

Kirkolle sponsorijäseniä?

Espoon piispa Mikko Heikka ehdotti viime keskiviikon Helsingin Sanomissa, että ne, jotka eivät tarvitse kirkon palveluja, voisivat kuitenkin pysyä kirkon sponsorijäseninä.

Sponsorijäsenistä uskonnoilla ei ole ollut koskaan puutetta. Esimerkiksi evankelisluterilaiselle kirkolle lahjoitettujen tai testamentattujen varojen määrä on valtava.

Miksi Helsingin Sanomat tarvitsee sekaantua tähän asiaan? Kyllähän Aatos Erkolla ja Patricia Seppälän kuolinpesällä (eli Robin Langenskiöld ja Rafaela Seppälä)

on jättiläismäinen omaisuus. Jo tämä ei riitä, kirkko voi pyytää sponsorointiapua kirkkoon kuulumattomalta Niklas Herliniltä, joka varmaan mielellään maksaa muutaman vaivaisen miljoonan.

Jumalaton – lehti ilmestyy vähitellen

Erkki Hartikainen 5.1.2007

Tätä lehteä tuotetaan siten, että kuukauden ajan siihen lisätään koko ajan mielenkiintoisia uutisia ja artikkeleita. Alkukuusta lehti on pelkkä luuranko, mutta loppukuussa siinä on usein niin paljon aineistoa, että sen painattaminen paperille ei olisi enää kannattavaa. Myös tämä pääkirjoitus pitenee koko kuukauden ajan.

Ensimmäisenä asiana lehtemme julkaisee Vapaa-ajattelijain liiton varapuheenjohtaja Eino Huotarin merkillisen kirjeen Pääkaupunkiseudun ateistit ry:n jäsenille.

Humanistien töppäilyistä


Töppäilyn juuret

Luterilainen ateismi on osa maailmanlaajuista liikettä, joka käyttää itsestään peitenimeä ”humanismi”. Vuonna 1988 Harold Blackham (Britannia), Corliss Lamont (U.S.A.), Rob Thielman (Alankomaat), Harry Stopes Roe(Britannia) ja Levi Fragell (Norja) allekirjoittivat lausunnon, jonka avulla he pyrkivät yhtenäistämään sanan “humanisti” käyttöä.

He ehdottivat ensiksi, että sana “humanismi” kirjoitettaisiin isolla kirjaimella Humanismi. Mitään etuliitteitä kuten “uskonnollinen humanismi” tai “sekulaari humanismi” ei käytettäisi.

Toiseksi he ehdottivat, että kaikki humanistijärjestöt käyttäisivät tunnuksenaan onnellista ihmistä. Kolmanneksi he ehdottivat, että kaikki pitäisivät humanismia elämänasenteena. Erilaiset luterilaiset ateistit ja humanistit ovat järjestäytyneet Kansainväliseen humanistiseen ja eettiseen unioniin (IHEU).

Yllä mainituista herroista (naisia ei näy olleen mukana) olen henkilökohtaisesti keskustellut Rob Thielmanin, Harry Stopes Roen ja Levi Fragellin kanssa. Rob Thielman ja Levi Fragell kävivät itse Suomessa kyselemässä sen jälkeen, kun Ruotsin mallin mukainen uskonnon opetus oli saanut takaiskun ja alun perin Norjassa keksitty elämänkatsomustieto saatiin Suomeen.

Levi Fragell ja Norjan humanistit ajoivat elämänkatsomustiedon tilalle Ruotsin mallin mukaisen uskonnon opetuksen ja saivat sen. Ennen Ruotsin mallin tuloa Norjaan Levi Fragell sanoi kannattavansa sitä. Rob Thielman vain kyseli eikä sanonut mielipidettään. Harry Stopes-Roe sanoi minulle kannattavansa kaikille yhteistä tunnustuksetonta uskonnon opetusta.

Norjalaiset vanhemmat ovat joutuneet valittamaan oikeuksistaan kansainvälisiin ihmisoikeustuomioistuimiin, kun humanistit veivät heiltä yhteistyössä valtiokirkon kanssa ihmisoikeudet kouluissa.

Suomessa Ruotsin mallia on jo vuosikymmeniä ajanut Opetushallituksen elämänkatsomustiedon ylitarkastaja, Suomen humanistiliiton puheenjohtaja Pekka Elo.

Norjassa ja Ruotsissa humanistit ovat vaatineet ja saaneet kaikille pakollisen ”uskontotiedon” opetuksen, josta puolet on kristittyjen itsensä tekemää kristinuskoa ja loput muiden uskontojen itsensä tekemää omaa uskontoa. Peruskoulun ja lukion oppikirjasarjat eivät kerro käytännöllisesti katsoen mitään ateismista. Tavallisesti niissä esitellään jonkin paikallisen humanistijohtajan haastattelu, ja humanistit ovat tästä suuresta saavutuksesta ylpeitä.

Kun Vapaa-ajattelijain liiton päättävien elinten enemmistö on luterilaisilla ateisteilla, voidaan sanoa, että Vapaa-ajattelijain liitto ajaa (ehkä aluksi hieman peitellysti ja myöhemmin avoimesti) Ruotsin mallin mukaista uskonnon opetusta.

Liiton pääsihteeri Jori Mäntysalo on jo ehdottanut Ruotsin mallin mukaisen uskonnonopetuksen aloittamista lukiossa. Liittohallituksen ja liiton täysin uusi jäsen Erja Sallinen on vaatinut Ruotsin mallin mukaista uskonnonopetusta koulujen alaluokillekin.

Vapaa-ajattelijain liiton ”tiedottaja”, liittohallituksen jäsen Petri Karisma on saattanut julkisuuteen vihreiden kansanedustajien Irina Krohnin ja Rosa Meriläisen ehdotuksen Ruotsin mallin mukaiseen ”uskontotiedon” opetukseen siirtymisestä.

Ehdotus on minun arvailujeni mukaan tamperelaisten ”vapaa-ajattelijain” avustuksella muotoiltu käsittämään joukon kirkon ja valtion eroon liittyviä toimenpiteitä. Itse asiassa kirkko ja valtio on Suomessa enemmän toisistaan erotettu kuin Ruotsissa.

Suomen koulujen ja päivähoidon kristillinen terrori ja ateistien syrjintä ovat perustuslain ja myös tavallisten lakien (koululakien) vastaisia. Jos opetushallitus ei ”johdatukseen” uskovan luterilaisen ateistin johdolla haluaisi sortaa ateisteja, elämänkatsomustiedon opetus voisi olla ateisteja tyydyttävää ja koulu voisi olla muilta osin uskontojen suhteen neutraali.
Kirkkoon liittyneet ja kirkosta eronneet Ruotsissa 1970–2006

Useimmat liittyvät Ruotsin kirkkoon kastamalla. Tässä taulukossa katsotaan kuitenkin liittyneiksi vain yli 12 - vuotiaat, jotka voivat itse päättää kuulumisestaan kirkkoon. Eronneisiin on laskettu mukaan kaikenikäiset ihmiset.

Kirkkoon liittyneet ja kirkosta eronneet Ruotsissa 1970–2006

Useimmat liittyvät Ruotsin kirkkoon kastamalla. Tässä taulukossa katsotaan kuitenkin liittyneiksi vain yli 12 -vuotiaat, jotka voivat itse päättää kuulumisestaan kirkkoon. Eronneisiin on laskettu mukaan kaikenikäiset ihmiset.

Liittyneitä

Eronneita

Vuosi

Luku-määrä

% ei-jäsenistä

Luku-määrä

% jäsenistä

1970

2,571

9,403

1971

2,173

7,078

1972

1,560

0.4

6,406

0.1

1973

1,777

0.5

11,946

0.2

1974

1,969

0.5

10,869

0.1

1975

2,006

0.5

8,680

0.1

1976

2,394

0.5

11,537

0.1

1977

2,750

0.6

14,196

0.2

1978

2,816

0.5

31,016

0.4

1979

3,241

0.6

21,381

0.3

1980

5,729

1.0

12,935

0.2

1981

4,851

11,553

1982

4,909

0.8

14,373

0.2

1983

5,180

0.8

12,661

0.2

1984

5,874

0.9

13,394

0.2

1985

5,541

0.8

14,775

0.2

1986

5,431

0.7

13,423

0.2

1987

4,985

0.6

12,617

0.2

1988

5,739

0.7

14,059

0.2

1989

6,040

0.7

12,411

0.2

1990

5,263

0.6

13,975

0.2

1991

8,254

0.8

12,329

0.2

1992

11,783

1.1

11,038

0.1

1993

6,528

0.6

14,441

0.2

1994

8,033

0.7

20,613

0.3

1995

12,157

1.0

20,037

0.3

1996

7,115

0.6

15,533

0.2

1997

5,954

0.4

13,037

0.2

1998

5,025

0.4

13,233

0.2

1999

4,990

0.3

33,587

0.5

2000

5,766

0.4

18,751

0.3

2001

6,005

0.4

57,653

0.8

2002

5,381

0.3

44,760

0.6

2003

5,131

0.3

59,004

0.8

2004

5,145

0.1

79,063

1.1

2005

6,104

0.2

68,871

1.0

2006

5,411

0.3

59,302

0.9

1970 ja 1971 tiedot kirkon jäsenistä puuttuvat.

1978 erosi paljon naispappeuskiistan takia.

1981 puuttuvat tiedot kirkon jäsenistä.

1992 ja 1994 liittyi paljon. Syytä ei tiedetä.

1999 kaksoisjäsenet erosivat Ruotsin kirkosta lain muutoksen vuoksi.

2001–2005 erosi monia veroilmoituksen yhteydessä.

Tiedepalsta Kosmologian ongelmia 2Kosmologit eli kaikkeustieteilijät tutkivat mm. seuraavia asioita:

1. Mitä olioita on olemassa ja mitä olioita ei ole olemassa.

2. Onko olemassa vain

a. äärellisiä olioita

b. äärettömiä olioita ja äärellisiä olioita

3. Jos äärettömiä olioita on olemassa, onko niitä

a. olemassa vasta tulevaisuudessa

b. olemassa nykyään

c. ollut olemassa vain kauan sitten

d. ollut olemassa silloin tällöin

e. ollut olemassa aina.

f. on olemassa äärettömän pitkän ajan kuluttua.

Lukijoiden vastaukset pyydämme lähettämään osoitteella erkki.hartikainen@ateismi.fi

Onko ihmisillä ja muilla eläimillä eroa 2?

Älykkyysvisailu

Koska korkeakirollisen Kotimaa – lehden päätoimittaja Pauli Aalto-Setälä järjestää televisiossa visailuja, Jumalaton lehti ei halua jäädä huonommaksi vaan järjestää tästä eteenpäin joka lehdessä visailun. Kun television palkinnot ovat jumalattoman suuria, Jumalaton – lehden palkinnot ovat helvetin pieniä.

Aloitamme älykkyysvisailulla.

1. Aseta älykkyysjärjestykseen seuraavat olemassa olevat tai olemassa olemattomat olennot. Ne ovat alla aakkosjärjestyksessä.
 • Aasi
 • Allah
 • Delfiini
 • George W. Bush
 • Hevonen
 • Ihminen
 • Ihmisapinat
 • Jeesus
 • Jumala
 • Kissa
 • Koira
 • Lehmä
 • Matti Vanhanen
 • Mies
 • Nainen
 • Neanderthalin ihminen
 • Paholainen
 • Pyhä Henki
 • Rotta
 • Sakaali
 • Sika
 • Suomen Leijona
 • Susi
 • Tarja Halonen
 • Vladimir Putin
2. Kuinka moneen mahdolliseen järjestykseen yllä olevat oliot voidaan laittaa?

3. Onko olioiden järjestys sattumaa vai älykkään suunnittelun tulosta?

Oikein vastanneiden kesken arvotaan A4 – kokoinen valokuva älykkäimmästä oliosta.

Koska tehtävä on epäilemättä vaikea, kehotamme lukijoita lukemaan vähintään kolme asiasta tehtyä keskenään ristiriitaista väitöskirjaa.

Ihmisen kyky arvioida muita ihmisiä

Eri ihmisillä on eri syistä eri tapauksissa erilainen kyky arvioida muita ihmisiä. Eräiden tutkimusten mukaan ihmisen pitäisi olla keskimääräisen näköinen, mutta juuri muita arvosteluperusteita ihmisten suorittamille toisten ihmisten arvioinneille ei ole löytynytkään. Erityisen harhaanjohtaviksi on todettu työhönottohaastattelut.

Tämän kirjoittaja on joskus nuoruudessaan onnistunut saaman töitä työhönottohaastattelujen perusteella. Kerran sain töitä siksi, että laitoin Helsingin yliopiston matematiikan laitoksen ilmoitustaululle asetetun ilmoituksen taskuuni, jolloin muita hakijoita ei siihen työpaikkaan ilmaantunut.

Toisaalta myös ennakkoluulottomuus on ainakin tämän kirjoittajan mielestä osoittautunut erittäin vaaralliseksi. Esimerkiksi eräistä Vapaa-ajattelijain liitossa vaikutusvaltaisista ihmisistä varoitettiin minua jo 1960- luvulla, mutta kun en piitannut näistä läheisten ihmisten tai tuttavien varoituksista, tein melkein turhaa palkatonta työtä vuosikymmeniä.

Eräästäkin ihmisestä minua varoittivat hänen äitinsä, hänen vaimonsa, hänen entinen työntekijänsä ja minun sittemmin edesmennyt työtoverini.

Monien mielestä ihminen älykkäänä oliona pystyy huijaamaan eläimiä. Toisaalta eläimet pystyvät huijaamaan ihmisiä, ja ihmisten harrastama toisten ihmisten huijaus on varsin yleistä.

Olisikin tutkittava, onko ihmisen keskimääräinen kyky arvioida muita ihmisiä huonompi kuin monien eläinten kyky arvioida toisia saman lajin eläimiä tai myös ihmisiä.

Uusi jumaluustieteen

Luterilainen jumaluustiede on tiedettä, joka tutkii pappien käyttäytymistä. Epäilemättä Kirkon tutkimuskeskus on tehnyt kyselytutkimuksen, jonka mukaan valtaosa seurakuntalaisista on sitä mieltä, että pappi käyttäytyi joko hyvin tai erittäin hyvin hautajaisissa.

Kielenhuolto

1970 – luvun alkupuolella olin vuoden opettajana silloisessa Myyrmäen yhteiskoulussa. Syttyi koulusota. Koulussa oli yhtä aikaa kolme johtokuntaa. Keskimmäisen johtokunnan puheenjohtaja kuoli. Kun johtokunnat eivät tienneet, mikä niistä on laillinen, kaikki johtokunnat laskivat seppeleen keskimmäisen johtokunnan puheenjohtajan haudalle yhtä aikaa.

Siihen aikaan olivat olemassa kouluneuvostot. Koulun rehtorina oli tunnettu ateisti, fil. tri Lauri Teivainen. Opettajien velvollisuuksiin katsottiin kuuluvan päivänavausten pitäminen.

Jossain vaiheessa minutkin määrättiin pitämään päivänavaus. Kun asia ei minua vähääkään kiinnostanut, luin kouluhallituksen silloisen pääjohtajan Erkki Ahon Kouluneuvostot – lehteen kirjoittaman kirjoituksen.

Myyrmäen yhteiskoulun kouluneuvosto tuomitsi päivänavaukseni, koska siinä oli käytetty poliittisesti puolueellista sanaa ”edistyksellinen”.

Tämän johdannon jälkeen aloitamme kielenhuoltoa tarkastelevan artikkelisarjamme tarkastelemalla käsitettä ”uudistus”. Tämä Suomen kielen sana viittaa virheellisesti sanaan ”uusi” ikään kuin ”uudistukset” toisivat mukanaan jotain uutta. Ainakin Suomessa suurin osa nykyisistä ”uudistuksista” on paluuta menneisyyteen.

Englanninkielen sana ”reform” on paljon parempi. Se tarkoittaa uudelleen muodostamista tai uudelleen järjestämistä. Englannin kielessä on lisäksi sana ”restoration”, joka tarkoittaa palauttamista tai entisöimistä.

Ehdotan, että ainakin Yleisradion uutisissa puhutaan vastaisuudessa lakien entisöinnistä eikä uudistamisesta. Jos jotakin vain muutetaan tuomatta mukaan mitään ennestään tuntematonta, meillä on arvoneutraali sana muutos.

Kasvihuoneilmiö


Vahvistamattomien tietojen mukaan Suomen punavihreä puolue (SPP) on pohtinut, pitäisikö työt teettää roboteilla vai kiinalaisilla.SPP:n mielestä työt pitäisi teettä ensisijaisesti kiinalaisilla.Puolue perustelee kannanottojaan seuraavasti:
 • Kiinalaisia valmistetaan uusiutuvista luonnonvaroista kun taas robottien rakentamiseen tarvitaan sähköä ja kalliita metalleja.
 • Kiinalaisten polttoaineina käytetään uusiutuvia luonnonvaroja kun taas robottien valmistamiseen tarvitaan sähköä ja uusiutumattomia luonnonvaroja.
 • Kuolleet kiinalaiset voidaan palauttaa luontoon, kun taas käytetyt robotit ovat vaarallisia aineita sisältäviä tietokoneromuja.
 • Kiinalaisten tuottaminen ei maksa mitään, vaan kiinalaiset lisääntyvät itsestään.
 • Kiinalaisten käyttö tuottaa osakkeenomistajille enemmän kuin robottien käyttö.

Uusi Turingin testi ja IDAlan Turing.

Vanha Turingin testi sanoo, että tietokone on älykäs, jos sen vastauksia ei pysty erottamaan ihmisen vastauksista.

Älykäs suunnittelu (engl. Intelligent Design, ID) on väite, jonka mukaan ”jotkut piirteet tai rakenteet luonnossa ovat parhaiten selitettävissä älyllisellä syyllä, ei ohjaamattomalla luonnontapahtumalla, kuten luonnonvalinnalla”. Näin älykkään suunnittelun määrittelee Discovery Institute (DI), johon ovat yhteydessä kaikki liikkeen tärkeimmät edustajat.

Tiedeyhteisön suuri enemmistö pitää älykästä suunnittelua epätieteenä näennäistieteenä tai roskatieteenä. Yhdysvaltain kansallinen tiedeakatemia on sanonut, että älykäs suunnittelu sekä ”muut väitteet yliluonnollisesta väliintulosta elämän synnyssä” eivät ole tiedettä, sillä niitä ei voida koetella kokemusperäisesti.

Eläintieteilijä, tieteen kansantajuistamisen professori Richard Dawkins on todennut älykkään suunnittelun huonoksi tieteeksi, huonoksi ajatteluksi, huonoksi filosofiaksi ja jopa huonoksi teologiaksi.

Maailman jumaluustieteen huippua edustavat Helsingin yliopiston jumaluusoppineet ovat kehittäneet uuden Turingin testin, jolla voidaan ratkaista, onko luonto ihmisen kaltaisten älyllisten olioiden suunnittelema.

Haastatellaan vähintään tuhatta kaikkeuden synnystä tai rakenteesta tietämätöntä ihmistä ja pyydetään jokaista heistä laatimaan suunnitelma, jolla kaikkeus voidaan saada aikaan.

Jos vähintään 95 % keksii keinon, jolla uusia kaikkeuksia voidaan tuottaa (keinoa on testattava käytännössä), kaikkeutta on pidettävä ihmisen kaltaisen älykkään olennon suunnittelemana.

Elämänohjeet

Lehden linja

Aloitamme lehtemme tässä numerossa elämänohjeiden jakamisen lukijoillemme. Monia lukijoitamme on mietityttänyt se, että lukuisat lehdistössä jaettavat elämänohjeet ovat keskenään ristiriitaisia, pelkkiä mielipiteitä makuasioista tai kehotuksia noudattaa jonkin ns. kulttuurin tapoja.

Jumalaton – lehti ei sorru tällaisiin mauttomuuksia. Valitettavasti kaikkien ei ole mahdollista noudattaa elämänohjeitamme, sillä mukava elämä on tunnetusti kallista ja tulot sekä varallisuus ovat jakautuneet kovin epätasaisesti eri ihmisten kesken. Yleissääntömme on, että mikään esittämämme elämänohje ei saa maksaa enempää kuin uusi keskihintainen auto.

Kirjoittaja myöntää avoimesti, että ollessaan vielä – enemmän tai vähemmän vastoin tahtoaan – mukana työelämässä, sellainen keskihintainen auto oli välttämättömyys, jota ilman työssä ei voinut käydä. Nyt eläkkeellä ollessani minun on ollut mahdollista elää ilman autoa tai ajaa veljenpojalta ostettua hyväkuntoista vanhaa pikkuautoa.

Elämänohje 1/2007

Miten keksin uusia ajatuksia

Uusien ajatusten keksimiseen tarvitaan henkilökohtaisesti mitoitettu kaksoispussijousitettu runkopatjasänky. Alempaa ilmenee, että myös sängyn päädyt ovat tarpeelliset (ainakin sängyn jalkopäähän). Sänky asennetaan huoneeseen, johon ei kuulu ainakaan kovin paljon häiritsevää melua. Sängyn toista päätä nostetaan sopivalla keinolla noin 20 cm, jotta vatsahapot eivät nouse kurkkuun häiritsemään ajattelua.

Asetutaan sänkyyn oikealle kyljelle. Oikean kyljen valinta on tärkeää mm. siksi, että näin asettumalla ei rasiteta vasemmalla puolella sijaitsevaa sydäntä. Näin happea pääsee parhaiten aivoihin.

Ennen sänkyyn asettumista ei syödä kovin paljon, muutoin verenkierto suuntaa tehonsa vatsan suunnalle. Nälkiintyneenä ei liioin kannata ryhtyä ajattelemaan. Jos verensokeri laskee kovin alas, ihminen ajattelee mieluummin ruokaa kuin suuria ajatuksia.

Otetaan vähintään 15 minuutin nokkaunet. Jos yhdet nokkaunet eivät auta, toistetaan yllä oleva ohje.

Jos kolmet nokkaunet päivässä eivät auta, kannattaa kääntyä lääkärin puoleen.

Talouselämä

Uusi suomalainen innovaatio

Suomalaiset suuryritykset ovat perustaneet rahaston maailmanlopun uhrien auttamiseksi. Tämä rahasto on laatuaan ensimmäinen maailmassa. Hyvä Suomi, Hyvä Minä!

Uuden vuoden alkuperä

Vuonna 46 B.C. E Rooman hallitsija Julius Caesar päätti, että tammikuun (januari) 1. päivä on uuden vuoden alkamispäivä. Kaksikasvoinen Janus – jumala oli roomalainen ovien ja porttien jumala, joka pystyi katsomaan sekä eteen että taakse. Ensimmäisenä uutena vuotena Caesar juhli mm. sotimalla juutalaisia vastaan. Roomalaiset juopottelivat uutena vuotena, koska he muistelivat sitä, miten jumalat järjestivät sekasorron ja loivat kaikkeuden.

Kiinalainen vuodenvaihe on silloin, kun aurinko on siirtynyt Vesimiehen tähtikuvioon. Tämä tapahtuma on talvipäivänseisauksen ja kevätpäiväntasauksen välillä. Vuosilukua ei lasketa tietystä tapahtumasta, vaan vuodet seuraavat toisiaan kuudenkymmenen vuoden jaksoissa. Vuosien nimet määräytyvät ”taivaallisen kannan” ja ”maallisen haaran” merkkien yhdistelmistä.

Juutalaisuudessa, kristinuskossa ja islamissa vuosi vaihtuu eri aikoihin. Juutalainen vuosi vaihtuu syyspäiväntasauksen tienoilla. Juutalaisen taruston mukaan maailma luotiin 7. lokakuuta vuonna 3761 eaa. (juliaanisen kalenterin mukaan). Kristillisessä perinteessä uusivuosi on muun muassa Jeesuksen ympärileikkaamisen muistopäivä. [1] Islamilaisessa kalenterissa ajanlasku aloitettiin 16. heinäkuuta 622. Islamilaisen taruston mukaan profeetta Muhammad pakeni tuona päivänä Medinasta.

Kuukauden ihme

"Jumalan silmissä ihme - Puhetta seksuaalisuudesta, ruumiillisuudesta ja sukupuolisuudesta -kirjanen on seurakunnille ilmainen. Valistusoppaan on rahoittanut Sosiaali- ja terveysministeriö."

Seurakunnat ovat tilanneet kyseistä opasta ensimmäisen viikon aikana n. 7000 kpl.

Kristillisen evankelis-luterilaisen rippikoulun (15 v.) ”isoisille” tarkoitettu seksiopas löytyy osoitteesta

http://www.aidstukikeskus.fi/sivut/media/ihme_taitto.pdf

Kuukauden vitsi


Jotta emme kiihottaisi mitään kansanryhmää tai kansaa tai ryhmää yleensä vastaan, seuraavan lauseen loppuosan lukija saa keksiä itse:

Väärin valehdeltu, sanoi…

Kuukauden toinen vitsi

Evankelisluterilainen kirkko on ryhtynyt arvioimaan tietokonepelejä. Se esittää esimerkiksi seuraavan arvion:

http://evlfi.typepad.fi/peliraati/wow/index.html World of Warcraft

Pelin väkivalta on epärealistista - haavat ja vammat hoidetaan kuntoon loitsuilla ja taikajuomilla, kuolema ei ole lopullinen, sillä hahmon voi aina herättää uudelleen henkiin, jne.

Jumaluusoppinut herjaa Dawkins’ia, eikä vastaa kysymykseen elämän tarkoituksesta (jatkuu tammikuussa)


Erkki Hartikainen 18.9.2003

Seuraavassa on arvioitu Alister McGrath’in uusin kirja ”Dawkins’in jumala, geenit, meemit ja elämän tarkoitus” Kirjapaja, Helsinki, 2006, ISBN 952-607-279-8.

Älä tuhlaa tähän kirjaan rahojasi

Kirjapaja Oy on osa Kotimaa-yhtiöitä, johon kuuluvat lisäksi Kustannus Oy Kotimaa, Suomen Kirkko-Mediat Oy, Kotimaa Tuotannot, CredoNet Oy, KuvaKotimaa, Sacrum Oy ja Urkurakentamo Veikko Virtanen Oy. Se on siis suuri kirkollinen kustantaja, jota me ateistit emme tue julkaisi se mitä tahansa.

Kirjan nimi on suora käännös englanninkielisestä, joten myös kysymys elämän tarkoituksesta kuuluu kirjan alaan. Kirja kuitenkin jättää tähän kysymykseen vastaamatta. Koska tieto elämän tarkoituksesta on hyvin monia ihmisiä hämäävä, tässä artikkelissa vastataan kysymykseen elämän tarkoituksesta. Uskonnolliset vastauksen tähän kysymykseen ovat yleensä alkeellisesti virheellisiä. Elämän pohjimmainen tarkoitus ei voi olla esimerkiksi iankaikkisen elämän saavuttaminen, koska se jättää avoimeksi kysymyksen siitä, mikä on iankaikkisen elämän tarkoitus. Jos kaikella pitää olla syynsä, jumalat eivät voi olla ensimmäinen syy, koska jää avoimeksi, mikä on jumalien syy.

Todisteet ja usko…

Tämä artikkeli jatkuu vasta helmikuun numerossa.

Uskontoa etiikan valeasussa (jatkuu helmikuussa)

Erkki Hartikainen 10.9.2005

Ilkka Niiniluodon ja Juha Sihvolan toimittamaa kirjaa ”Nykyajan etiikka ”, Gaudeamus ISBN 951-662-939-3 voidaan todella kutsua uskonnon puolustamiseksi etiikan valeasussa. Kaksi viimeistä kirjoittajaa ovat jumaluusopin tohtori Terho Pursiainen historian professori Juha Sihvola. Juha Sihvola jopa yrittää kumota muiden kirjoittajien kirjoituksia, mikä on hyvin selkeästi toimittajan etiikan vastaista.

Aloitan kirja-arvion julkaisemisen viimeisestä kirjoituksesta ja lisään sitten sen eteen myöhemmin muiden kirjoittajien arviointeja.

Yritän tässä artikkelissa jäljitellä pastori Pursiaisen vuosikymmenien saatossa ja mitä erilaisimpien aatteiden puolesta kirjoittaessa kehittämää tyyliä. Arvostelin herännäisiin kuuluvan päätoimittaja Juhani Simojoen pyynnöstä Terho Pursiaisen kirjan Uusin testamentti (1969) Kirkko ja kaupunki lehteen. Totesin jo silloin, ettei Pursiainen esitä mitään uutta.

Tämä artikkeli jatkuu lehden tammikuun numerossa.

Ateistifilosofi Pertti Lindfors 80 vuottaAteistien hyvin tuntema ”telaketjuateisti” Pertti Lindfors täyttää tammikuun 12. päivänä 80 vuotta.

Lindfors on Eino Kailan ja loogisen empirismin perinteen jatkaja (Lindforsin määritelmä loogiselle empirismille esiintyy alempana). Hänen mielestään järkevä tieto­yhteiskunta tarvitsee matematiikkaa. Loo­ginen empirismi on Lindforsin mielestä pa­ras tiedepolitiikan filosofia.

J. E. Salomaan filosofian kirjat eivät nuorta Lindforsia innostaneet. Salomaan myönteisenä ajatuksena hän pi­tää käsitystä, että tiede ja filosofia ovat itse­korjaavia.

Vuonna 1950 Lindfors tutustui kybernetiikkaan (kybernetiikka on tiede, joka tutkii informaatio- ja kommunikaatiojärjes­telmiä elollisissa ja elottomissa organismeis­sa, siis ihmisissä, eläimissä ja koneissa sekä yhteiskunnassa yleensä) ja kymmenkunta vuotta myöhemmin Georg Klausin kyber­netiikkaa soveltavaan tietoteoriaan.

Lind­fors katsoo, että loogisen empirismin ns. kol­manteen vaiheeseen kuuluu olennaisena osa­na kyberneettinen tieteenteoria, jonka mu­kaan tiede ja sen filosofia määritellään itse­ään ja ympäristöään tarkasteleviksi ja tar­kastelun perusteella itseään (ja mahdollisesti ympäristöään) korjaaviksi järjestelmiksi. Korjaus tapahtuu ns. invarianssiperiaattei­den mukaisesti (invarianssi = pysyvyys).

Vuonna 1945 Lindfors tutustui G. H. v. Wrightin teokseen Den logiska empirismen (suomennettu nimellä Looginen empirismi) ja Eino Kailan teokseen Inhimillinen tieto sekä Ajatuksen 13 ensimmäisen niteeseen, jotka sisälsivät psykologiaa ja matemaattis­ta logiikkaa pääasiallisesti loogisempiristi­sessä hengessä tarkasteltuna. Lindfors oppi, että filosofiassa voidaan käyttää matematiik­kaa, ja erityisesti matemaattisesta logiikas­ta tuli hänelle intohimo.

Eino Kailan Persoo­nallisuuden avulla Lindfors tutustui psyko­logiaan ja jätti kesken perinnöllisyystieteen ja eläintieteen opinnot. Psykologiaa hän yrit­ti palauttaa eläintieteeseen. Erityisesti häneen vaikuttivat Yrjö Sirolan vuonna 1906 kirjoittama Sosialidemokraat­tisen puolueen ohjelma ja Arvi Korhosen Valtiotieteen käsikirjassa ollut artikkeli Ma­terialistinen historiankäsitys.

Lindforsin ensimmäinen tieteellinen keksintö oli, että aineellinen (materialistinen) historiankäsitys ja Eino Kai­lan dynaaminen psykologia ovat yhtäpitä­viä. Toinen Lindforsin keksintö oli nimire­laation teoria, joka voidaan katsoa Kailan esittämän symbolifunktion matematisoin­niksi. Toisin kuin muinaiset ihmiset ajattelivat, nimi on eri asia kuin nimen kohde.

Lindfors väittää, että darwinistinen ja marxilainen kehitysteoria ovat yhteensopi­via, mutta marxilainen selittää vähä vähäl­tä enemmän ja enemmän ihmisen kehitys­tä. Materialistisen historiankäsityksen mu­kaan keksijöistä ja neroista on aina ylituo­tantoa, mutta vain ne keksinnöt, jotka sopi­vat tuotantotapaan ja sitä ylläpitävään ‘ajan henkeen’ otetaan käytäntöön.

Lindfor­sin mielestä Lothar Meyer on 1980-luvulla kirjoittanut oikein, että kapitalismi tosin tuhoaa kaikki kilpailevat järjestelmät mutta tuhoutuu itse tuottamiinsa asioihin ku­ten ydinsotaan, saasteongelmiin, väestörä­jähdykseen ja ympäristötuhoon tulokseen, että globaali sosialismi voitaisiin matema­tisoida ja viimeistään tulevat kvanttitieto­koneet pystyvät laskemaan globaalisen suunnitelmatalousjärjestelmän. Ongelmana on poliittisen tahdon puute.

Lindfors suh­tautuu myönteisesti Attac-liikkeen mahdol­lisuuksiin. Kaikki ihmisen käyttäytymistä koskeva tieto olisi Lindforsin mielestä koot­tava aksiomaattiseksi järjestelmäksi, jota valvoo testipsykologia. Jo laudatur­työssään Lindfors osoitti virheellisiksi sekä natsistisen että stalinistisen perinnöllisyys­tieteen.

Tämän työn laajennus oli teos Mar­xilaisuus ja tiede (254 s. Kirjamaailma, Lah­ti 1967). Sen sijaan 523-sivuinen Moderni marxilainen filosofia jäi julkaisematta. Mar­xilainen teoria selittää Lindforsin mielestä mm. työväenluokan, työväenliikkeen, am­mattiyhdistysliikkeen, sosialismin, sosiali­demokratian, siirtomaaimperialismin ja ke­hitysmaiden kurjistumisen. Geenien tulo yhteiskuntatieteeseen tarkoittaa darvinismin ja marxilaisuuden yhteensovituksen painotusta eikä marxilaisuuden hylkäämistä darvinismin hyväksi.

Lindforsin monikerroksinen tyyppiteoria on eräs tapa toteuttaa ajatus kaikkien mah­dollisten maailmoiden teorioista. Hän pa­hoittelee sitä, että loogisempiristinen meta­fysiikkakritiikki on pois muodista. Erityisesti hän vastustaa tieteeksi naamioitua mielipi­dekirjallisuutta kuten uskontoja, antroposo­fiaa sekä teosofiaa, hermeneuttis-eksistentialistista koulukuntaa, Frankfurtin koulu­kuntaa, praksis-ryhmää, postmodernismia sekä neuvostokanonisoitua marxismi-leninismiä.

Lindforsin mukaan looginen empi­rismi on pyrkimys palauttaa koko tieteenfi­losofia suhteellisen yksinkertaisuuden on­gelmaan, jonka tutkija Lindfors on. Lindfor­sin MISIL (Method of Invariant Scientific Ideal Language) on tähän tarkoitettu menetelmä. Riip­pumatta tosiasiallisista ja keksityistä syis­tä Lindfors väittää, että pääasiallinen syy hänen syrjimiseensä on se, että hän on loo­gisempiristisen perinteen johdonmukaisin edustaja Suomessa.

Lindforsin aineellinen (materialistinen) todellisuuskäsitys, jonka mukaan kaikkeus toimii omien, ihmisestä riippumattomien lakiensa mukaan, on nyt tullut muotiin posthumanistisena käsityksenä tiedosta ja totuudesta. Perinteinen humanismi ajatteli, että ihminen on kaiken mitta. Posthumanistinen tietoteoria ajattelee täsmälleen päinvastoin. Tästä periaatteesta Richard Dawkins käyttää uusimmassa kirjassaan The God Delusion (=jumalapetkutus) nimitystä antrooppinen periaate.

Antrooppinen periaate tarkoittaa, että meidän havaitsemamme osa kaikkeutta on suunnilleen sellainen kuin se on, sillä muuten emme voisi olla täällä sitä havaitsemassa. Kaikkeuden luonnonlait mahdollistavat ihmisen kaltaisten olioiden syntymisen eli kyllä ihminen on kehittynyt luonnon mittojen mukaan eikä päinvastoin.

Eino Kaila puhui inhimillisestä tiedosta mutta posthumanismi puhuu tiedosta, joka on ihmisestä riippumatonta. Tällaista tietoa on esimerkiksi älykkäillä eläimillä. Jossain avaruudessa voi olla eläviä olioita, joiden tieto on laajempaa ja täsmällisempää kuin inhimillinen tieto. Kaikkeusopin (kosmologian) professori Kari Enqvist on tuonut esiin käsitteen karkeistus. Inhimillinen tieto on karkeistusta todellisuuden suhteen, kuten on myös esimerkiksi ihmisen kotieläinten tieto.

Pertti Lindfors on ollut koko ajan aikaansa edellä ja on sitä myös nyt, täyttäessään 80 vuotta. Hän katsoo yhä kaikki televisiosta tulevat luonto-ohjelmat, joten älkää onnitelko päivänsankaria väärään aikaan.

Erkki Hartikainen
Lindforsin oppilas Iisalmen lyseon II B-luokalta

Syntien tekeminen kielletään Intiassa

Intian kuuluisimman pyhän joen Gangesin vesi on niin saastunutta, että siinä peseytymisestä voi sairastua ja pahimmassa tapauksessa peseytyminen voi johtaa kuolemaan. Miljoonat intialaiset peseytyvät edelleen Gangesissa. Monet intialaiset ajattelevat, että peseytymällä Gangesissa saa synnit anteeksi.

Vainajien tuhkaa levitetään Gangesiin, mutta tuhkasta ei ole mitään vaaraa, sitä on levitetty jokeen jo tuhansia vuosia. Sen sijaan köyhät, joilla ei ole varaa ostaa riittävästi puita ruumiin polttamiseen, voivat heittää osittain palamattoman ruumiin jokeen. On nähty petolintujen nokkivan jokeen heitettyjä ruumiita.

Jotta Gangesissa peseytymisen terveyshaittoja voitaisiin vähentää, Intian hallitus aikoo (saamiemme epävirallisten tietojen mukaan) kieltää syntien teon kokonaan.

Koulukiusaaminen

 • Uutinen 1: Koulukiusaaminen ei ole lisääntynyt.
 • Uutinen 2: Koulukiusaaminen ei ole vähentynyt.

Vapaa-ajattelijain liiton hölmöily jatkuu

Varapuheenjohtaja Eino Huotarin merkillinen kirje Pääkaupunkiseudun ateistit ry:n jäsenille:

Vapaa-ajattelijain liitto ry
4. linja 1
00530 Helsinki
09-715601 19.12.-06

Hyvä Pääkaupunkiseudun Ateistit ry:n jäsenVapaa-ajattelijain liitto ry:n monissa jäsenjärjestöissä ja liittohallituksessa on vuosien ajan kiinnitetty huomiota entisen Pääkaupunkiseudun Vapaa-ajattelijoiden, nykyisin Pääkaupunkiseudun Ateistien kotisivujen väitteisiin. Niitä on syystä pidetty muita jäsenjärjestöjä ja yksittäisiä ihmisiä loukkaavina. Samoin sivuston uutisointi ja tiedotus on koettu loukkaavana ja liiton toimintaa vahingoittavana.

Tilanteesta on yritetty keskustella PAT:n hallituksen jäsenten kanssa ja saada muutosta aikaan, mutta jäsenet eivät ole olleet kiinnostuneita yhteistyöstä. Aluksi linkki PAT:n sivustolle poistettiin liiton sivuilta, mutta tämä ei parantanut tilannetta.

Liittohallitus pyysi PAT:lta selvitystä toiminnastaan 23.9. pidetyssä hallituksen kokouksessa. Selvityksessä ei PAT:n johto halunnut tehdä linjaansa mitään muutoksia. Tämän valitettavan tilanteen johdosta liittohallitus oli liiton sääntöjen ja yhdistyslain antamien valtuuksien nojalla pakotettu erottamaan Pääkaupunkiseudun ateistit ry kokouksessaan 9.12.2006.

Sinulle hyvä PAT:n jäsen suosittelemme nyt siirtymistä muihin liiton jäsenjärjestöihin, jos haluat olla mukana liiton toiminnassa edelleen. Lisäksi useimmissa muissa jäsenjärjestöissä saat jäsenmaksusi vastineeksi täydet jäsenoikeudet. PAT:n sääntöjen 4 §:n mukaan:" Yhdistyksen jäsenistö jakaantuu kahteen jäsenluokkaan: A- eli varsinaisiin jäseniin, joilla on täydet jäsenoikeudet sekä K- eli kannattajajäseniin, joilla on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus sekä oikeus saada jäsenmaksun vastikkeena keskusjärjestön julkaisema lehti, jos yhdistys on jonkin keskusjärjestön jäsen, muttei muita oikeuksia. Molemmille jäsenluokille määrätään oma jäsenmaksunsa."

Vuoden 2005 toimintakertomuksen mukaan PAT:n jäsenistä 12 oli A-jäseniä, jotka siis käyttävät kaikkea valtaa yhdistyksessä. K-jäseniä oli 86 vuoden 2005 lopussa. A-jäsenen jäsenmaksu oli tuona vuonna A-jäseniltä 15 € ja K-jäseniltä 22 €. Tällaista ei muissa yhdistyksissä ole.

Toivon sinun edelleen jatkavan toimintaa Vapaa-ajattelijain liitossa sen toimivissa jäsenjärjestöissä. Muussa tapauksessa saat enää vuoden viimeisen Vapaa-ajattelija-lehden. Siirtyessäsi muihin yhdistyksiin, muista myös ilmoittaa erostasi PAT:lle.

Tervetuloa aktiiviseen toimintaan vapaa-ajattelun ja uskonnottomien oikeuksien puolesta liitossa.

Eino Huotari/varapuheenjohtaja

Lisätietoja päätöksestä: Eino Huotari p. 040–5240722 tai Jori Mäntysalo p. 03–2618608

Mikäli jäsentietonne on virheellinen, ettekä kuulu kyseiseen yhdistykseen, ilmoittakaa ystävällisesti siitä allekirjoittaneelle.

Onko Pääkaupunkiseudun ateistit oikeasti erotettu Vapaa-ajattelijain liitosta?


Julkaisemme seuraavassa Vapaa-ajattelijain liiton pääsihteerin Jori Mäntysalon pohdiskelua asiasta.

Subject: Virheen korjaus: PAT erottamisen astuminen voimaan

Liittohallitus & PATin pj Luukkainen,

LYHYESTI:

Lisäselvityksessä on huomattu, että PATin erottamispäätös ei sittenkään astu voimaan heti, vaan vasta jos erottaminen vahvistetaan liittovaltuuston kokouksessa, tai jos 60 päivän määräaika kuluu eikä PAT toimita valitusta.

Tämä tarkoittaa käytännössä, että

a) PATin tulee toimittaa vuoden 2006 liittomaksut 31.1.2007 mennessä ja

b) VA-lehti 1/2007 tulee toimittaa PATin jäsenille.

Koska erottamisasian pitäisi olla ratkennut suuntaan tai toiseen viimeistään 9.3.2007 (tieto PATille 15.12.2006, 60 päivää aikaa tehdä valitus ja valtuustolla 30 päivää aikaa ratkaista se), ei VA-lehteä 2/2007 tarvitse huomioida erikseen.

PIDEMMIN:

Yhdistyslain 15. pykälän 3. momentin 1. virke ei selvennä asiaa suuntaantai toiseen. Siinä ainostaan sallitaan sellainen sääntömääräys, joka liittommekin säännöissä on: "Jos erottamisesta sääntöjen mukaan päättää hallitus, voidaan säännöissä määrätä, että jäsenellä on oikeus saattaa erottaminen säännöissä määrätyssä ajassa yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi. - -"

Pääsääntöisesti siviilioikeuden puolella ei ole lainvoimaisuus-käsitettä.

Liittohallituksen päätökset astuvat voimaan heti, vaikka kyse olisi päätöksestä jonka liittovaltuusto voi kumota.

Erottamispäätös on kuitenkin poikkeuksellinen.

Riitesuon kirjassa: Erottaminen ja kurinpito yhdistyksestä luvun 37.3.3. kohta 763 sivuilla
389-390 mainitsee asian. Siinä viitataan Halila-Tarastin Yhdistysoikeus -kirjan sivulle 208.

Tämä on siis yhdistyslain 15 §:n 3 momentin tulkinta, joka löytyy käytännössä alan auktoriteettina olevasta kirjosta.

Olen pahoillani tapahtuneesta virheestä. Onneksi VA ei sattunut ilmestymään tässä välissä, ja lisäksi nyt vuodenvaihteessa PATin olisi joka tapauksessa pitänyt toimittaa liittolle luettelo jäsenistään ja heidän osoitetiedoistaan.

Avoimeksi jää edelleen se, onko PATilla velvollisuus maksaa vuoden 2007 liittomaksut tammikuun 2008 loppuun mennessä, jos liittohallituksen erottamispäätös jää voimaan.

Oma järkeni sanoisi, että näin ei ole.

Järkeen ei kuitenkaan voi aina luottaa laintulkintaa koskevissa asioissa, kuten kai tässäkin tuli taas huomattua.

Lisäksi huomautan, että liittovaltuuston paikka säilyy, vaikka ko. valtuutetun jäsenyhdistys eroaisi tai erotettaisiin liitosta. Käytännössä siis Jari Hakkarainen jatkaa liittovaltuutettuna ja Unto Söderman hänen varajäsenenään, ja heille tulee toimittaa kokouskutsut ym. kuten muillekin.

PATin jäsen ja valtuutettu voi myös äänestää asiassa, joka koskee PATin erottamista. Tämä seuraa nähdäkseni jo suoraan yhdistyslain 15. pykälän 1. momentin viimeisestä virkkeestä ("Jäsen ei ole yhdistyksen kokouksessa esteellinen äänestämään itseään koskevasta erottamisasiasta.").

Tällaista tällä kertaa. Nyt siirryn hauskempiin aiheisiin eli pohtimaan huomista eroakirkosta-tiedotetta.

Vapaa-ajattelijain liiton liittohallitus erotti liitosta yhdistyksen, jota ei ole olemassa

Vapaa-ajattelijain liiton liittohallituksen kokous erotti 9.12.2006 liitosta Pääkaupunkiseudun vapaa-ajattelijat ry nimisen yhdistyksen, jota ei ole olemassa.

Tämän nimisen yhdistyksen edustaja pyrki mm. kesäkuussa 2005 liittokokoukseen käyttääkseen edustusoikeuttaan, mutta lakimies Arto Tiukkanen esti yhdistyksen edustajan pääsyn liittokokoukseen sillä perusteella, ettei sen nimistä yhdistystä ollut yhdistysrekisterissä.

Nyt tämä yhdistys tuli kuitenkin erotetuksi Vapaa-ajattelijain liitosta. Samainen Arto Tiukkanen oli läsnä erottamiskokouksessa, mutta tällä kertaa hän ei huomauttanut liittohallitukselle, ettei Pääkaupunkiseudun vapaa-ajattelijat ry nimistä yhdistystä ole olemassa.

Mainitun yhdistyksen erottamisasia käy ilmi liittohallituksen kokouspöytäkirjasta, pykälästä, joka tarkastettiin jo itse erottamiskokouksessa. Pääkaupunkiseudun ateistit ry on saanut mainitusta pöytäkirjasta 11.12.2006 tehdyn pöytäkirjan otteen, jonka Marketta Ollikainen ja Katariina Suutala nimiset henkilöt ovat omakätisesti todistaneet oikeaksi.

"PÄÄTÖS Hallitus päätti erottaa liiton jäsenyhdistyksen, Pääkaupunkiseudun vapaa-ajattelijat ry:n liiton sääntöjen 5 §:n 2 kappaleen 1. kohdan ja yhdistyslain 14 §:n 1 momentin perusteella, koska hallitus katsoi, että Pääkaupunkiseudun vapaa-ajattelijat ry on menettelyllään liitossa tai sen ulkopuolella tavalla vakavasti vaikeuttanut liiton toimintaa (sääntöjen 5 §) ja huomattavasti vahingoittanut liittoa (yhdistyslain 14 §)."

Huom. Päätöksen kirjoitusvirheitä ei ole lainauksessa korjattu (eikä muitakaan virheitä).

Yleisön osasto

Huvittunut Uusi-Uitto

Seuraava poiminto on suomi24: sen ateismi palstalta. Kyseisellä nimimerkillä kirjoittava on kovanluokan uskovainen.

Avoimia salaisuuksia

Kirjoittanut: H.H. 15.1.2007 klo 13.52

Antaapa salaisuuksien haltijoiden itse kertoa aitiopaikan näkymiään. Vapaa-ajattelijoilla ja vapaamuurareilla on omiensa mukaan juridisestikin kiinnostavaa kerrottavaa. Käsitellään nämä erikseen.

Ateistisessa vihajärjestö vapaa-ajattelijain liitossa kuhisee:

"Vapaa Ajattelijan päätoimittaja erotettu kaikista tehtävistään ja muuta sekoilua", vuosina 1976–86 vapaa-ajattelijain liiton pääsihteerinä ollut Erkki Hartikainen purkaa tuskaansa ja kertoo liiton
ongelmista kirjeessään 9.11.2005.

E.H. kavahtaa avointa humanismia järjestön ateistisuuden korostamiseksi ja tuo esille riitaisan kuvan rahoja hukkaavasta organisaatiosta.

"Termi "vapaa-ajattelija" on vanhaa perua, peitenimitys ateistille."

"Liitolla on ollut jatkuvia maksuvalmiusongelmia. Rahat katoavat jonnekin. Toiminnanjohtaja Leenan mukaan liitto ei myy n. 13.500 euron arvoisia liiton omistamia kuntaobligaatioita, vaan ottaa lainan liiton
tilintarkastaja Jarmolta." Nimet muutettu;)

"Vapaa-ajattelijain liitto, jolla on miljoonan euron omaisuus, näyttää enää olevan vain ateistivihamielisen humanistiliikkeen rahoittaja."

"Erottamiskampanjan tarkoituksena on estää ateisteja valtaamasta liittoa takaisin."

Miten jumalattoman tikkari voitiin ottaa pois? Joutuuko tämä nyt nuolemaan näppejään?

Tästä lähdettä:

http://www.dlc.fi/~etkirja/Janne.htm

------------clip---------------

"tässä vielä? tanssin ja hypin?"

Tähän on hjuva lopettaa :D :D :D

Huvittavaa,
Mikko Uusi-Uitto

Humanistiliiton Jussi Tuovinenkin on huvittunut

"Vapaa-ajattelijain liitto, jolla on miljoonan euron omaisuus, näyttää enää olevan vain ateistivihamielisen humanistiliikkeen rahoittaja."

Hieno idea! Rahasta meillä onkin entisen pääsihteerimme töppäilyjen vuoksi huutava pula. Onhan teillä tilinumero tiedossa..?? :-) Tosin ei me nyt
kauheasti ateistejakaan vihata, vaikka niissäkin muutama höyrypää tuntuu olevan... :-p

JT

Sian muotoiset piparkakut

Nimimerkki ”Huolestunut” kirjoittaa:

”Minulla on ollut tapana leipoa sian muotoisia piparkakkuja. Olen syöttänyt niitä koiralleni. Onko tämä laitonta vai laillista?”

Ratkaisu Helsingin asuntopulaan

Nimimerkki ”Järki kunniaan” ehdottaa, että Helsingistä Lauttasaaren kautta Espooseen rakennetaan pato, jonka pohjoispuoliset merenlahdet pumpattaisiin tuulivoimalla tyhjiksi ja muodostettaisiin syntyneestä uudesta laaksosta alakaupunki (downtown) pilvenpiirtäjineen.

Noin Helsingin nykyisen keskustan suuruiselle alueelle mahtuisi riittävän korkealla rakentamisella useita satoja tuhansia ihmisiä. He voisivat kävellä Helsingin keskustaan tai Itä-Espooseen töihin. Asukkaiden autoille rakennettaisiin pilvenpiirtäjämäiset hisseillä toimivat pysäköintitalot.

Tornien korkeutta lisättäisiin pohjoiseen mentäessä siten, että jokaisen tornin ylimmästä kerroksesta näkisi merelle. Näistä asunnoista saataisiin korkea hinta, ja köyhemmät ihmiset voisivat asua halvalla alimmissa kerroksissa, joista ei näkisi paljon minnekään. Liikenne nykyisten moottoriteiden välillä voitaisiin hoitaa moottoritiellä, joka rakennettaisiin kannen Merihaan tapaan alle.

Wittgensteinin Tractatus kirjoitetaan uudestaan, uudelleenkirjoitus meneillään


Erkki Hartikainen 9.9.2006

Jotta looginen empirismi tulisi kansainvälisesti tunnetuksi, olen päättänyt kirjoittaa uusiksi Ludvig Wittgensteinin teoksen Tractatus Logico-Philosophicus. Se löytyy Internetistä useistakin osoitteista, esimerkiksi Wittgenstein - Tractatus Logico-Philosophicus

Osaan saksaa, mutta kirjoitan korjatun teoksen suomeksi ja englanniksi. Ensimmäinen jakso julkaistaan Jumalaton lehdessä kaksikielisenä ja Suomen Ateistiyhdistyksen englanninkielisillä sivuilla englanniksi.

Mitkään Wittgensteinin tekijänoikeudet eivät sido minua, koska teos on Erkki Hartikainen: Tractatus Logico-Philosophicus. Tämä teos käsittelee täsmälleen samat asiat kuin Wittgensteinin Tractatus mutta nykyisen loogisen empirismin mukaisesti. Erot alkuperäisen teoksen ja uuden teoksen välillä ovat todella suuret.

Ensimmäinen osa uudesta Tractatuksesta tulee toivottavasti tähän lehteen myöhemmin helmikuussa.

Person of the Year 2006

31 Dec 06, 05:52 PMThis has been a big year for so many people across many fields, but in the field of religion, ethics and ideas, this is one man's year. Like him or loathe him, people are talking about him and his ideas.

We recognise Richard Dawkins, the Charles Simonyi Professor of the Public Understanding of Science at Oxford University, as our Person of the Year 2006.

This year also marks the 30th anniversary of the publication of his book The Selfish Gene. To some he's "Darwin's rottweiller" (echoing TH Huxley's nickname, "Darwin's bulldog"); to others he's "A Devil's Chaplain" (Darwin's phrase, now the title of one of Dawkins's books).

You have voted overwhelmingly for Dawkins, and for many conflicting reasons:
 • For being everywhere this year, with the publication of his global bestseller, The God Delusion.
 • For proving that scientists can still change the way people think.
 • For writing a book (The God Delusion) which enabled Terry Eagleton to write the most negative review ever published.
 • For thinking clearly in a world that doesn't much value clear thinking anymore.
 • For saying what he thinks.
 • For defending the delusion that science and religious faith are incompatible.
 • For creating the Richard Dawkins Foundation for Reason & Science.
 • For writing the most overrated book of the year (in the judgment of Prospect magazine).
 • For making people talk about the dangers of religious fundamentalism.
 • For lobbying atheism and humanism into the headlines more than anyone else has done before.
 • For being the face of science on television across the western world.
 • For not having been given an honour by the Queen, while being a recipient of the Medal of the Presidency of the Italian Republic and many scientific and literary prizes.
 • For marrying the actress who played Romana in Doctor Who.
 • For raising questions that need to be answered by any intelligent religious believer wishing to develop a coherent worldview.
 • For being a scientific fundamentalist and the worst advert for atheism currently doing a book tour.
 • For raising a debate about the nature of "science" and how future generations of schoolchildren should be pretected from "pseudo-science".
 • For being rude and getting away with it.
For these, and many other reasons, Richard Dawkins is our Person of the Year 2006. William Crawley

When I wrote to congratulate Richard early this morning, he wrote the following:

"Er, well, no not really. Not BBC, just one particular talk show on BBC Belfast! But thank you anyway. Where did you hear the rumour? Maybe I should take steps to tone it down at source!"

Margaret Downey,
Chaiman, Atheist Alliance

Martin Lutherin kirja Juutalaisista ja heidän valheistaan englanniksi
Martin Lutherin teos juutalaisista ja heidän valheistaan on ilmestynyt myös suomeksi. Koska teosta voi löytää enää vain varastokirjastoista, olemme etsineet yllä olevan linkin täydelliseen englanninkieliseen käännökseen. Myös ateistien on hyvä tietää, millä keinoilla Martin Luther käski puhdistaa uskoa. Teos on esimerkki uskonnollisesta kiihkoilusta eli fundamentalismista.

Suomeksi:

Luther, Martti. Juutalaisista ja heidän valheistaan. Suomentanut T. T. Karanko. Kustannus - Oy. Vasara 1939. 218 s.

12 todistetta Jumalasta!

Tässä kaikille ateisteille purtavaa!

Kirjoittanut: via-cruxis 14.1.2007 klo 21.48

12 kovaa argumenttia Jumalan puolesta!

1. HISTORIALLINEN TODISTUS
(1) Monet historioitsijat olettavat, että Jeesus on ehkä historiallinen henkilö
(2) Joten Jumala on olemassa

2. MAANTIETEELLINEN TODISTUS
(1) Jumala on kaikkialla
(2) Ihminen ei ole tutkinut kaikkia paikkoja
(3) Joten Jumala on olemassa

3. PARHAAN MAHDOLLISEN MAAILMAN TODISTUS
(1) Jos maailma olisi toisenlainen, niin se olisi toisenlainen
(2) Se olisi huono juttu
(3) Joten Jumala on olemassa

4. SYYLLISTÄMISEEN PERUSTUVA TODISTUS
(1) Jumala rakastaa sinua
(2) Et voi olla niin julma ja ilkeä, että et usko noin mukavaan Jumalaan!
(3) Joten Jumala on olemassa

5. SINNIKKÄÄN VASTAANVÄITTÄMISEN TODISTUS
(1) Jumala on olemassa
(2) (Ateistin vastaväite)
(3) Mutta Jumala on silti olemassa
(4) (Ateistin vastaväite)
(5) Jumala kuitenkin on olemassa
(6) (Ateistin vastaväite)
(7) Jumala on olemassa!!!
(8) (Ateisti luovuttaa ja häipyy paikalta)
(9) Joten Jumala on olemassa

6. VIHAAN PERUSTUVA TODISTUS
(1) Jotkut ateistit vihaavat kristinuskoa
(2) Siitä syystä he eivät usko Jumalaan
(3) Säälittävää käytöstä, eikö olekin?
(4) Joten Jumala on olemassa

7. VÄHÄISEN YMMÄRRYKSEN TODISTUS
(1) En ymmärrä ateistien vastaväitteitä
(2) Joten minun ei voi odottaa ymmärtävän ateismia
(3) Joten Jumala on olemassa

8. TUULESTA TEMMATTU TODISTUS
(1) Tuulta ei voi nähdä
(2) Mutta tuuli on silti olemassa
(3) Jumalaakaan ei voi nähdä
(4) Mutta... Joko oivallat?
(5) Joten Jumala on olemassa.

9. MYSTISEN KÄSITTÄMÄTÖN TODISTUS
(1) Labba lurk zuum bong lubba nurgleshnorgle ping!
(2) Väitettä (1) ei ole koskaan pystytty todistamaan vääräksi
(3) Joten Jumala on olemassa

10. OMAHYVÄINEN TODISTUS
(1) Jumala on olemassa
(2) Minua ei kiinnosta p****n vertaa, mitä te ääliöt ajattelette väitteestä (1)
(3) Joten Jumala on olemassa

11. ÄSKEINEN TODISTUS LYHENNETTYNÄ
(1) Haistakaa v****!
(2) Joten Jumala on olemassa

12. NETTITODISTUS ENGLANTIA OSAAVILLE
1 Netissä on sivu, joka todistaa aukottomasti Jumalan olemassaolon
2 Tässä osoite: http://www.godlessgeeks.com/
LINKS/GodProof.htm
3 Joten Jumala on olemassa

Ranskalainen tuomioistuin kielsi sianlihakeiton ilmaisjakelun

Kaleva plus 6.1.2007

Ranskan korkein hallinto-oikeus on vahvistanut päätöksen kieltää sianlihakeiton jakelu varattomille. Keittoa on jakanut äärikansallismielinen oikeistojärjestö.

Poliisi kielsi sianlihakeiton jakelun jo joulukuussa, koska jakelun katsottiin sortavan muslimeja ja juutalaisia, joiden uskonto kieltää sianlihan syönnin. Aiemmin tällä viikolla pariisilainen hallinto-oikeus kumosi poliisin määräämän kiellon.

Korkein hallinto-oikeus vahvisti poliisin kannan myöhään perjantaina julkistamassaan päätöksessä.

Arvostelijoiden mielestä äärioikeistolainen SDF oli valinnut jakeluruoaksi sianlihakeiton loukatakseen juutalaisia ja muslimeja. Järjestö puolestaan selitti sianlihakeiton olevan perinteinen ranskalainen maalaisruoka.

Uskontojen nöyryys?

Arno Kotro kirjoittaa Metro-lehdessä 16.1.2007

Ateismi on älyllistä teeskentelyä", pamautti katolisen Opus Dein jäsen television keskusteluohjelmassa äskettäin. "Jos Jonella on ongelmia suvaitsevaisuuden kanssa - hän on joko ateisti tai muuten ihan pihalla", kommentoi Ilkka Jääskeläinen viime viikolla Idols-tuomaria. Itse Mauno Koivisto murahti aikoinaan, että hän "vihaa ateisteja", koska he "luulevat ymmärtävänsä asioita, joita kukaan ei ymmärrä".

Ateismi on huonossa huudossa. Se mielletään usein suvaitsemattomaksi ja ylimieliseksi. Mutta eivätkö juuri uskovat ole niitä, jotka luulevat ymmärtävänsä totuuden? Eivätkö he nosta omat uskomuksensa ja mytologiansa terveen järjen, päättelyn ja perusteluiden yläpuolelle? Ateistihan vain katsoo, ettei ole perusteita pitää minkään uskonnon jumalaa todellisena.

Ainakin omaan ateismiini mahtuu se mahdollisuus, että maailmankaikkeudessa vallitsee jokin meille täysin tuntematon äly tai periaate. Mikään ei kuitenkaan viittaa siihen, että se olisi yhdenkään uskonnon jumala. Mikäli jokin kosminen arkkitehti ja intelligenssi ovat olemassa, emme tiedä emmekä ymmärrä siitä mitään.

Jos ateismi onkin tarpeettoman kehnossa maineessa, agnostisismiksi kutsuttu kanta sen sijaan tuntuu säästyvän koko lailla kritiikiltä. Tämä usein sivistyneeksi ja salonkikelpoiseksi mielletty näkemys sanoo, että Jumalan olemassaoloon ei ole syytä ottaa kantaa, koska emme voi todistaa Jumalaa sen enempää olevaksi kuin olemattomaksikaan.

Ymmärrän kyllä teistin kokemuksellisen uskon, mutta agnostikon päättely jonkin Jumalan olemassaolosta ontuu: se, että Jumalaa ei voi todistaa olemattomaksi, ei ole peruste pestä käsiään koko kysymyksestä. On jopa mahdotonta osoittaa jotakin ei-olevaksi, edes joulupukkia tai menninkäisiä.

'Todisteluvelvoite on sillä, joka väittää, että jokin on olemassa. Johdonmukaisen agnostikon pitäisi ajatella, ettei keijukaisia voi todistaa sen enempää oleviksi kuin olemattomiksikaan, ja niinpä on pidättäydyttävä ottamasta kantaa siihen, onko keijuja oikeasti vai ei. Hän tuskin ajattelee näin. Miksi jokin jumala, vaikkapa kristinuskon, olisi erityistapaus?

Tieto harvoin on absoluuttista ja ehdotonta. Mutta niin kauan kuin ei ole mitään perusteita olettaa että jokin tietty olio olisi olemassa, voi sanan kohtuumerkityksessä tietää, että sellaista ei ole. Tämä pätee uskontojen persoonallisiin jumalolioihin aivan siinä missä riihitonttuihinkin.

Gravitation

This is a link.

Geometria

Tämä on linkki.

Ateismin määritelmä

George H. Smithin ontologinen ateismin määritelmä:

Ateismi on väite: jumalaa tai jumalia ei ole olemassa

Tässä määritelmässä on määritelty olemassaoloa koskeva eli ontologinen käsitys. Jumala joko on olemassa tai ei ole olemassa. Mitään olemassaolon ja olemattomuuden välimuotoa ei ole.

Teismi on väite: jumala tai jumalia on olemassa

Deismi (jumala on olemassa, mutta ei puutu maailmanmenoon) ja panteismi (jumala on sama kuin maailmankaikkeus) ovat tämän mukaan teismiä

Inhimillinen tieto siitä, mitä on olemassa, on vajavaista. Joku saattaa pitää varmana, että jumalaa tai jumalia ei ole olemassa. Joku toinen saattaa pitää varmana, että jumala tai jumalia on olemassa. Joku kolmas voi olla epävarma siitä, onko jumalaa tai jumalia olemassa vai ei.

Ateistin määrittelemä

Ateisti on henkilö, jonka mielestä ateismi on tosi.

Agnostikon eli jumalaongelmaisen määritelmä

Agnostikko eli jumalaongelmainen on henkilö, joka ei mielestään tiedä, onko ateismi tosi vai onko teismi tosi.

Uskonnon määritelmä

Uskonto on järjestäytynyttä teismiä.

Ne käsitykset joissa ei ole jumalia, eivät ole tämän määritelmän mukaan uskontoja.

Raamatun ristiriidat

Lukeaksesi napauta tästä.

Linkkejä

Ateistien ehdotus lukion elämänkatsomustiedon opetussuunnitelmaksi
Ateistien ehdotus perusasteen elämänkatsomustiedon opetussuunnitelmaksi
Ateistifilosofi Pertti Lindforsin juhlakirja on ilmestynyt
Bill ja Melinda Gates’in säätiö antoi yli 10 miljoonaa dollaria Discovery Institute’lle, “älykkään suunnittelun jumalatodistuksen” propagandaan
Edvard Westermarck: Siveys ja kristinusko (1907)
Esitelmä ateismista 30.10.2003
Esitelmä posthumanismista 16.2.2004
Islam ja naiset
Jumalanpilkkasakot Suomessa
Lausunto uskonnonvapauskomitean mietinnöstä
Lausunto vihkimisoikeuden laajentamisesta
Lavanam on terrorism
Lavanam: Let all of us search for new means
Lavanam's open letter to Naxalite (Maoist) friends
Ortodoksipappi aiheutti Suomessa naisen kuoleman ja peri hänen omaisuutensa
Rolf Lagerborg (1907) Kristinuskon opetusta vai maallista siveys­kasvatusta
Tunnettuja ”älykkään suunnittelun jumalatodistuksen” kannattajia ja vastustajia
Tätä Helsingin Sanomat ei julkaissut
Vapaa Ajattelijan päätoimittaja on erotettu kaikista tehtävistään
Vapaa-ajattelijain liiton liittovaltuuston kokous 27.11.2005
Vapaa-ajattelijain tiedottaja vastustaa ateismia
Wikipedia ateisteja vastaan
Write to Lavanam