Jumalaton kulttuurilehti

Marraskuu 2016

Suomen ainoa kulttuurilehti

Hollannin parlamentti kieltäisi burkat ja niqabit julkisilla paikoilla

Lisätty 30.11.2016

Musliminaisten kasvot peittämät asut kiellettäisiin hallintorakennuksissa, julkisessa liikenteessä, kouluissa ja sairaaloissa.

Hollannin parlamentin alahuone on äänestänyt musliminaisten kasvot peittävien asujen käyttökiellon puolesta. Laki tarvitsee vielä senaatin hyväksynnän tullakseen voimaan.

Parlamentin alahuone kieltäisi burkat ja niqabit julkisilla paikoilla, joissa on olennaista, että henkilö pystytään tunnistamaan. Tällaisia paikkoja ovat hallintorakennukset, julkinen liikenne, koulut ja sairaalat.

Hollannin vajaasta 17 miljoonasta asukkaasta noin 5 prosenttia on muslimeja. Hollannin yleisradioyhtiön NOS:n mukaan maassa asuu 100–500 naista, jotka käyttävät burkaa, useimmat heistäkin vain toisinaan.

Kysymys on kuitenkin ollut puheenaiheena jo vuosia, koska islamin vastainen vapauspuolue on vaatinut burkien ja niqabien käytön kieltoa.

Puolue on mielipidemittauksissa Hollannin suurin. Maassa pidetään parlamenttivaalit maaliskuussa.

Jyrkkä ei muslimien sharialakihankkeille Suomessa

Erkki Hartikainen 30.11.2016

Jos muslimeille eivät kelpaa Suomen lait, EU:ssa voi matkustaa vapaasti muualle.

VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 (24.5.2016)

Lisätty 29.11.2016

http://www.ateistit.fi/uutiset/uuti160524.html

Pitäisikö hautausmaille asettaa kiinteistövero?

Kimmo Sundström 28.11.2016

Minulla on ollut käsitys, että ainakin yksityiset hautausmaat olisivat kiinteistöveron alaisia, mutta tämä käsitys lienee väärä. 

Kiinteistöverolain 3 §:n mukaan nimittäin myös nämä hautausmaat on vapautettu kiinteistöverosta, jos ne on perustettu asianomaisella luvalla.  Ainakin melkein kaikki hautausmaat on perustettu asianomaisella luvalla.

Olen periaatteessa kiinteistöveron vastustaja, koska vero kohdistuu omaisuuteen eikä tuottoon.  Vero on radikaali poikkeus verojärjestelmässä.  Kuitenkin verotusmuotona kiinteistöverolla on monia hyviä puolia, ja kiinteistöt ovat verottajalle kiitollisia verotuskohteita.  Suomessa kiinteistöverotusta tiukennetaan koko ajan.

Kiinteistöveroa ei peritä, jos sen määrä jää alle 17 euron.

Pitäisikö ateistien alkaa vaatia, että myös hautausmaat, ainakin kaikki käytössä olevat hautausmaat, pitäisi panna kiinteistöverolle?  Veron pitäisi koskea niin julkisyhteisöiden kuin yksityisten hautausmaita.  Koska veronsaaja on kunta, ainoa poikkeus olisi kunnallinen hautausmaa, jonka vielä tulisi sijaita omistajan kunnassa.  Jos kunnallinen hautausmaa olisi jossakin muualla kuin omistajakunnan alueella, kiinteistövero pitäisi maksaa hautausmaan sijaintikunnalle.

Ateisteille kalliimpi hautapaikka?

Lisätty 27.11.2016

Hallintovaliokunta päätti tänään mietinnöstä, jonka perusteella evlut kirkon valtionrahoitus jäädytetään. Inflaation vuoksi tämä tarkoittaa reaaliarvoisesti noin miljoonan vähennystä ensi vuonna.

Seuraavat neljä halusivat kirkolle vielä tuon yhden lisämiljoonan:

Sirpa Paatero sd
Joona Räsänen sd
Olli-Poika Parviainen vihr
Matti Semi vas


Vaihtelua, kun yleensä Keskustan, PS:n ja osin Kokoomuksen suunnalta on kuultu kirkkomyönteisiä kantoja. Mutta tärkeämpänä, enemmistön mukaan päätetty mietintö kertoo:

"Perustuslakivaliokunta on kuitenkin lausunnossaan PeVL 71/2002 vp pitänyt hyväksyttävänä, että maksujen perusteena otetaan huomioon jäsenyysaika kirkossa.

Tässä yhteydessä hallintovaliokunta viittaa hautaustoimilain säätämiseen liittyvään mietintöönsä (HaVM 21/2002 vp), jossa katsotaan, että edellä mainitun perustuslakivaliokunnan lausunnossa ilmaistun kannan perusteella on pikaisesti syytä ryhtyä erilliseen valmisteluun niiden edellytysten tarkemmaksi määrittelemiseksi, joilla voidaan poiketa samamaksuisuuden periaatteesta."


Suomeksi tämä voisi kai tarkoittaa sitä, että kuolinhetken kirkkoonkuuluvuus ei vaikuta, vaan se, miten suuren osan vaikka edeltävästä kymmenestä vuodesta on ollut kirkon jäsen. Kuitenkin samaan aikaan valtionrahoitus säilyisi. Tämä vaikuttaa joteensakin pahalta avaukselta.

Lisäksi valiokunta hyväksyy epäilyksittä kirkon lausuman siitä, paljonko se kuluttaa rahaa hautaustoimeen.

Samanmaksuisuudesta luopuminen

Lisätty 27.11.2016
 1. toisi lisää asiakkaita yksityisille hautausmaille, myös vapaa-ajattelijain ja ateistien hautausmaille;
 2. madaltaisi kynnystä perustaa uusia yksityisiä hautausmaita;
 3. olisi peruste vaatia vähennettäväksi valtionrahoitusta kirkolle, joka rahoitus tänä vuonna on 114.000.000 euroa;
 4. voisi lisätä merihautauksen suosiota;
 5. olisi peruste vaatia julkisia avustuksia myös yksityisille hautausmaille;
 6. olisi uutta hautaustoimilakia edeltäneiden ateistien ja vapaa-ajattelijoiden lausumien toiveiden mukaista;
 7. voisi edesauttaa uusien maakunnallisten, sekulaarien hautausmaiden perustamista; ym.

Miksi papit juhlivat Fidel Castron kuolemaa?

Erkki Hartikainen 26.11.2016

Täysin turhaan, sillä katolinen kirkko hallitsi maata koko Fidel Castron hallituskauden ja jatkaa kansan hallitsemista Raoul Castron aikana.

Ns. sosialistit eivät ole ollenkaan edistäneet ateistien ihmisoikeuksia maailmassa, poikkeuksena on ehkä Viro, joka on maailman ateistisimpia maita. Virossa oli ateismin lehtorina Villi Ehatamm, johon tutustuin sekä Virossa että Suomessa.

KIRJELMÖIMME OIKEUSKANSLERILLE UUSIEN MINISTERIEN VIRKAVALOJA VASTAAN (24.11.2016)

Lisätty 25.11.2016

http://www.ateistit.fi/uutiset/uuti161124.html

Trumpin hallinto uhkaa kirkon ja valtion eroa Yhdysvalloissa

Erkki Hartikainen 24.11.2016

Tämän lehden englanninkielisessä osiossa kerrotaan, että Trump on nimittänyt opetusministeriksi ihmisen, joka aikoo jakaa valtion rahaa uskonnollisille kouluille (Suomessa ne saavat automattisesti valtionapua).

Matematiikan suhteen internet on puutteellinen

Erkki Hartikainen 23.11.2016

Olen etsinyt internetistä funktioita, jotka esimerkiksi vähenevät modifioidun Newtonin dynamiikan (MOND) mukaisesti tai esittävät luonnossa oikeasti esiintyviä kyllästymiskäyriä.

Internetistä löytyi kuvia koordinaatiston pisteinä ja kasvukäyrät oli piirretty käsivaralla. Varsinaiselta sivulta ei tavallisesti löytynyt yhtään yhtälöä.

Käytin toimivia yhtälöitä jo toimiessani vakuutusmatemaatikkona vuosina 1966-1969. Eivät ole vielä löytäneet tietään internetiin.

Tunnetuin kyllästymiskäyrä Gompertz -funktio on differentiaaliyhtälön

(y''/y') - (y'/y) = 1.

eräs ratkaisu (joka kulkee pisteen (0,0) kautta). Myös kuolleisuuskäyrillä voisi olla käyttöä vakuutusmatematiikan ulkopuolella.

Antirelativismiartikkelissani olen käyttänyt hyperbelin muotoista kasvukäyrää.

Luonnontieteissä on tarjottu myös ns logistista käytää, mutta se ei täysin sovi kasvukäyräksi (sitä ei saa kulkemaan luontevasti pisteen (0,0) kautta). Sen differentiaaliyhtälö on yksinkertaisimmassa muodossaan

y'= y(1-y).

Myös muista rationaalifunktioista kuin hyperbelistä saa tarjokkaita.

Einstein käytti kasvukäyrää, joka perustuu arcusfunktioihin, mutta minusta tuntuu, ettei luonto osaa laskea trigonometristen funktioiden käänteisfunktioita.

Valitettavasti internet opettaa ensisijaisesti lukion ja toissijaisesti yliopistojen teoreetikkojen matematiikkaa. Oikea sovellettu matematiikka ei ole löytänyt tietään Inernetiin.

Älä unohda valtiovarainministeriön tietokoneohjelmaa

joka kyykyttää köyhiä

Lisätty 22.11.2016

Helsingin Sanomain sunnuntain  artikkeli köyhien kyykytyskoneesta löytyy onneksi edelleen osoitteesta:

http://www.hs.fi/sunnuntai/a1479447060290K

Kommenttina totean, että valitettavasti kansantaloustiede ei ole vieläkään tiede.

Kun maailmasta ei enää löydy paikkaa, missä köyhiä ei kyykytetä, muunlaisten mallien kehittämiselle ei ole ole kokemuksesta saatavaa pohjaa.

Mainittakoon, että olen toiminut matemaatikkona, tilastotieteilijänä (SAS-ohjelmoijana) sekä tietotekniikan opettajana. Yhtään mallia en ole tehnyt Excel - taulukoilla. Lehtiuutisesta päätellen kooma on tehty Excelillä, mutta tuskin kansantaloustietelijät edes osaavat Excelin makrokielienä käytettävää basicia.

Edes Vantaan kaupungin kaikki asukkaat eivät mahtuneet Exceliin, niin että työtä piti tehdä SAS:illa, jonne ne mahtuivat.

SAS:illa laskettaessa ei tarvitsisi ottaa vanhoja ja jo kumottuja malleja ollenkaan huomioon, vaan malli voitaisiin laskea suoraan tiedioista.

JÄTIMME JÄÄHYVÄISET TAPIO TUKIAISELLE (18.11.2016)

Lisätty 21.11.2016

http://www.ateistit.fi/uutiset/uuti161118.html

Turkissa kiistellään lapsiavioliitoista – lakiehdotus armahtaisi hyväksikäyttäjät?

Lisätty 20.11.2016

Turkin hallitus haluaisi armahtaa alaikäisten seksuaaliseen hyväksikäyttöön syyllistyneet, jotka ovat menneet naimisiin uhrinsa kanssa.

Turkin oppositio on raivostunut hallituksen lakialoitteesta, joka sen mielestä laillistaisi lapsiavioliitot ja raiskaukset. Lakiesityksen mukaan miehet, jotka ovat syyllistyneet lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön armahdettaisiin, jos he eivät ole käyttäneet suhteessa pakkoa, ja jos he ovat menneet naimisiin uhrinsa kanssa.

Halituksen mukaan lakiesityksen tavoitteena ei ole hyväksikäyttäjien armahtaminen, vaan sellaisten ihmisten tilanteen helpottaminen, jotka eivät ole tajunneet, että heidän suhteensa on laiton.

Turkissa seksin suojaikäraja on 18 vuotta eivätkä alle 18-vuotiaat voi mennä naimisiin. Maassa on kuitenkin lapsiavioliittoja. Etenkin maaseutualueilla miehet saattavat mennä alaikäisten kanssa naimisiin uskonnollisissa seremonioissa.

– On ihmisiä, jotka ovat menneet naimisiin alaikäisinä. He eivät tunne lakia, ja heillä saattaa olla lapsia. Jos isä joutuu avioliiton takia vankilaan, äiti jää yksin lasten kanssa, Turkin pääministeri Binali Yildirim perusteli lakihanketta.

Oppositio: raiskaukset sallitaan

Pääministerin mukaan lakihanke koskee noin 3 000 perhettä. Sitä sovellettaisiin vain takautuvasti eli se koskisi ennen vuoden 2016 marraskuuta solmittuja liittoja.

– Uusia tämänkaltaisia avioliittoja ei missään nimessä hyväksyttäisi, Yildirim painotti.

Turkin opposition mielestä lakihankkeessa on kyse lapsiavioliittojen ja raiskauksien sallimisesta.

– Seksuaalinen hyväksikäyttö on rikos eikä siinä voi olla kyse uhrin suostumuksen antamisesta. Lapsi ei voi antaa sellaiselle antaa hyväksikäyttäjälleen lupaa, korosti Ozgur Ozel, oppositiossa olevan CHP-puolueen kansanedustaja.

Myös hallitusta lähellä olevan naisjärjestö ihmetteli, miten voidaan todistaa, että nuori tyttö on antanut suostumuksensa avioliitolle.

Turkin parlamentti jatkaa lakihankkeen käsittelyä ensi viikon tiistaina. Ensimmäisessä käsittelyssä torstaina lakiesitys hyväksyttiin alustavasti.

Kesällä turkkilaisen tuomioistuimen päätös nostatti kohun, kun maan väitettiin hyväksyvän lapsiseksin. Sellaista päätöstä Turkissa ei ole tehty, mutta lapsiavioliittoja ja lasten seksuaalista hyväksikäyttöä maassa on.

Hindujen väkivalta kiihtyy

Intian pääministeriä arvostellaan hyökkäysten hiljaisesta hyväksymisestä

Lisätty 19.11.2016

AMIT DAVE / REUTERS

”JÄÄKAAPISSA oli lampaanlihaa. He luulivat sitä naudaksi.”

Muslimiperheen tytär tiivisti murhenäytelmän syyn sanomalehti The Indian Expressille, kun joukko hinduja oli syyttänyt hänen isäänsä lehmänsyöjäksi ja hakannut tämän kuoliaaksi Uttar Pradeshin osavaltiossa Pohjois-Intiassa syyskuun lopussa. Lehmä on hinduille pyhä eläin.

Paljon julkisuutta saanut tapaus on ääriesimerkki viime aikojen väkivaltaisuuksista.

Kreationisti ei sittenkään ryhtynyt USA:n opetusministeriksi

Erkki Hartikainen 18.11.2016

Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, että erityisesti kristittyjen valta muodollisesti sekulaarissa Yhdysvalloissa ei voimistuisi.

Yhdysvaltain tuleva presidentti Donald Trump vannoo nimeävänsä ehdolle korkeimman oikeuden tuomareiksi ihmisiä, jotka suosivat rajoituksia aborttiin ja puolustavat perustuslaillista oikeutta kantaa aseita.

Punavihertouhottajien on syytä karttaa matkustamista muslimimaihin

Erkki Hartikainen 17.11.2016

Norjalainen nainen on Dubaissa tuomittu avioliiton ulkopuolisestan suhteesta siitä syystä, että hänet raiskattiin kuten englanninkielisestä osiosta ilmenee.

VAPAA-AJATTELIJAIN LIITTO EI HAKENUT RAY:N AVUSTUSTA (15.11.2016)

Lisätty 16.11.2016

http://www.ateistit.fi/uutiset/uuti161115.html

Uskonnot tunkevat televisioon myös maallistuneessa Britanniassa

Erkki Hartikainen 15.11.2016

Tämän lehden englanninkielisessä osiossa kerrotaan, että tieteellisyydestä tunnettu BBC lisääkin uskonnollisia ohjelmia.

Konservatiivihallitukset ovat kaikkein pahimpia.

Yhdysvaltain vaalijärjestelmä on vanhanaikainen

Erkki Hartikainen 14.11.2016

Yhdysvaltain vaalijärjestelmä ja koko eikeusjärjestelmä vaihtelee osavaltioittain.

Idässä oikeusjärjestelmä on brittiläistä alkuperää, lännessä espanjalaista alkuperää ja joissain osissa ranskalaista alkuperää.

On omituista, ettei maailman mahtavin talousmahti pysty muuttamaan edes vaali- ja oikeusjärjestelmäänsä.

Jos Yhdysvalloissa asuu väärässä osavaltiossa, voi joutua tuomituksi kuolemaan, mikä ei ole mahdollista esimerkiksi EU:ssa.

Nouseeko kreationisti Yhdysvaltain opetusministeriksi?

Erkki Hartikainen 13.11.2016

Se on valitettavasti mahdollista. Mahdollisuutta on tarkasteltu tämän lehden englanninkielisessä osiossa.

Sebastian Tynkkynen syytteeseen jumalanpilkasta

Lisätty 12.11.2016

Syytteet koskevat Tynkkysen Facebook-sivullaan julkaisemia islaminuskoisia ihmisiä ja islamin uskontoa koskevia kirjoituksia.

toiviainen

Apulaisvaltakunnansyyttäjä Raija Toiviainen (yllä) on asettanut Perussuomalaiset Nuoret ry:n puheenjohtajan Sebastian Tynkkysen syytteeseen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan ja uskonrauhan rikkomisesta. Asiasta kertoi ensimmäisenä STT.

Syytteet koskevat Tynkkysen Facebook-sivullaan julkaisemia islaminuskoisia ihmisiä ja islamin uskontoa koskevia kirjoituksia. Tynkkysen epäillään niissä eri tavoin uhanneen, panetelleen ja solvanneen islaminuskoa tunnustavaa ihmisryhmää heidän uskontonsa perusteella sekä loukkaamistarkoituksessa herjanneen ja häpäisseen muslimien pyhinä pitämiä asioita.

Tynkkynen on kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin. Hän on kertonut tarkoituksensa olleen vaikuttaa poliittisesti ja puolustaa länsimaisia arvoja.

Tutkimus: Evoluutio on pyyhkinyt ihmisistä neandertalien haitallisia geenejä

Luonnonvalinta toimi tehokkaasti ihmisten isommissa väestöryhmissä

Lisätty 11.11.2016
HELSINGIN SANOMAT

IHMISEN lähisukulaisen neandertalilaisen geenejä on 2–4 prosenttia niiden nykyihmisten perimässä, jotka elävät Afrikan ulkopuolella. Se kertoo, että jotkut esi-isämme ja neandertalilaiset saivat muinoin yhteisiä lapsia.

Luonnonvalinta on kuitenkin poistanut evoluutiossa ihmisen perimästä monia lievästi vahingollisia geenimuotoja, jotka tulivat neandertalilaisilta.

Näin osoittaa tutkimus, jonka teki evoluution ja väestöjen tutkija Ivan Juric ryhmineen Kalifornian yliopistossa. Tutkimuksen julkaisi marraskuun alussa PLoS Genetics.

IHMISEN ESI-ISÄT ja neandertalilaiset elivät rinnan ja risteytyivät kymmeniä tuhansia vuosia sitten nykyisen Lähi-idän ja Euroopan alueella.

Ihmisen perimässä neandertalilaisten geenimuodot altistuivat luonnonvalinnalle. Se on tehokkaampaa isoissa väestöryhmissä.

Juric kehitti ryhmänsä kanssa tietokonemallinnuksen, jolla saattoi arvioida neandertalilaisten geenien vahvuutta luonnonvalinnassa. Tutkijat havaitsivat, että luonnonvalinta on poistanut monia neandertalilaisten geenimuotoja ihmisen perimästä. Niillä olisi voinut olla kielteisiä vaikutuksia nykyihmisen terveyteen.

Ihmiset, jotka kantoivat noita geenimuotoja ovat saaneet vähemmän jälkeläisiä. Tarkalleen ei vielä tiedetä, mihin kaikkeen nykyihmisistä jo hävinneet geenit vaikuttivat.

Tutkijat arvioivat, että nämä geenimuodot pysyivät neandertalilaisissa aina heidän sukupuuttoonsa saakka, koska heidän väestöryhmänsä olivat paljon pienempiä kuin ihmisillä.

TYÖ SAATTAA kohentaa ymmärrystä siitä, miten neandertalilaisten geenit ovat vaikuttaneet ihmisen terveyteen. Niiden haittapuolia ovat tutkineet Kelley Harris ja Rasmus Nielsen, joiden tutkimus ilmestyi kesäkuussa Genetics-tiedelehdessä. Jo aiemmin on selvitetty, että neandertalien geenit liittyvät esimerkiksi diabetekseen, hedelmällisyyteen, maksakirroosiin ja immuunipuolustukseen.

Tutkimus vahvisti myös, että itäisen Aasian ihmisillä on perimässään hieman enemmän neandertalilaisen perimää kuin eurooppalaisilla.

Mikä on kolmoiskatastrofi

Erkki Hartikainen 10.11.2016

Kaksoiskatastrofin maailma jo tietää: Kristillisoikeistolaisen klovnin Trumpin voitto Yhdysvalloissa  ja BREXIT.

Kolmas katastrofi on katolisen Timo Soinin läsnäolo Suomen hallituksessa ja perussuomalaisten kannattama vähäosaisten kurittaminen Suomessa.

MARKO LAKKALA VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON UUDEKSI VARAPUHEENJOHTAJAKSI (6.11.2016)

Lisätty 9.11.2016

http://www.ateistit.fi/uutiset/uuti161106.html

Italialaispappi: Maanjäristykset ovat homoliittojen syytä

Giovanni Cavalcolin mukaan voimakkaat maanjäristykset ovat jumalallinen rangaistus

Lisätty 8.11.2016

Italialaisen katolisen papin Giovanni Cavalcolin mukaan hänen maataan viime aikoina koetelleet voimakkaat maanjäristykset ovat jumalallinen rangaistus. Syynä on se, että Italia on loukannut perhekäsityksen ja avioliiton kunniaa hyväksymällä samaa sukupuolta olevien parisuhteet, Cavalcoli sanoo.

Laki rekisteröidystä parisuhteesta tuli Italiassa voimaan eurooppalaisittain hyvin myöhään, vasta viime kesänä. Parlamentin käsittelyssä lakiehdotuksesta poistettiin perheen sisäinen adoptio-oikeus.

Mielipidekyselyssä helmikuussa, kun laki oli juuri läpäissyt senaatin, 69 prosenttia italialaisista hyväksyi rekisteröidyt parisuhteet. 56 prosenttia olisi ollut valmis antamaan nais- ja miespariskunnille oikeuden myös avioliiton solmimiseen.

Vatikaani Cavalcolille: Pakana-ajattelua

Cavalcolin radiohaastatteluun terävästi reagoineen Vatikaanin mukaan ajatus kostavasta jumalasta on pakanallinen ja peräisin kristinuskoa edeltäneiltä ajoilta.

Vatikaanin sihteeristön kakkosmies arkkipiispa Angelo Becciu pyysi anteeksi järistysten uhreilta ja muistutti, että heillä on paavi Franciscuksen tuki ja myötätunto.

Kehotti Vatikaania lukemaan katekismuksensa


Cavalcoli on kuitenkin kieltäytynyt perääntymästä. Hän on toistanut, että maanjäristykset johtuvat ihmisten synneistä, ja kehottanut Vatikaania lukemaan katekismuksensa.

Ymmärrystä pedofiileille, homoille ei
Italian kirkolla on ollut tänä syksynä muitakin ongelmia pappiensa kannanotoista. Viime kuussa yksi seurakunta irtisanoi sielunpaimenensa, kun tämä antoi tv-haastattelussa ymmärrystä pedofiileille. Lapset hakevat itse hellyyttä, hän perusteli.

Toisessa seurakunnassa pappi puolestaan sanoi äskettäin, että hän ymmärtää pedofiliaa, mutta ei ole varma homoseksuaalisuudesta.

Väkivalta naisia kohtaan on naisten oma syy

Joitakin vuosia sitten yksi pappi sanoi jouluviestissään, että miesten väkivalta naisia kohtaan on naisten oma syy. Vaimojen ei pitäisi kuvitella olevansa itsenäisiä ja kiristää miestensä hermoja, hän perusteli. Asiasta syntyi niin iso valtakunnallinen kohu, että pappi joutui eroamaan.

VALTION YLEISAVUSTUKSET USKONNOLLISILLE YHDYSKUNNILLE 2016 (4.11.2016)

Lisätty 7.11.2016

http://www.ateistit.fi/uutiset/uuti161104.html

EROA KIRKOSTA.FI-PALVELU: 550 000 EROA RIKKOUTUI (2.11.2016)

Lisätty 6.11.2016

Eroakirkosta.fi-palvelu avattiin 21.11.2003. Kymmenen ensimmäisen vuoden aikana (21.11.2003-20.11.2013) valtiokirkoista erosi palvelun kautta yhteensä 383 315 henkilöä, keskimäärin 105 henkilöä päivässä.

550 000 eron rajapyykki sivuutettiin yöllä 2.11.2016 kello yhden ja kahden välillä.

600 000 eron rajan odotetaan ylittyvän vuoden 2017 aikana.  

Kimmo Sundström

Kirkkoon kuuluu yhä vähemmän suomalaisia

Nuorten kaupunkilaisten keskuudessa kirkko ja uskonto eivät ole kovin suosittuja

Lisätty 5.11.2016

Evankelisluterilaisen kirkon jäsenmäärä jatkaa laskuaan, maaseudulla pysytään kirkossa, kaupungeissa ei.

Kirkosta erotaan, jos ei tunneta itseään uskonnolliseksi tai ei uskota Jumalaan.

Yksittäiset kirkon kannanotot ovat harvemmin syynä.

Vain puolet suomalaisista  uskoo jumalaan ja Jeesukseen.

Vuoden 2015 lopussa suomalaisista kuului evankelisluterilaiseen kirkkoon 72,9 prosenttia.

Suunta on ollut alaspäin koko 2000-luvun, neljä vuotta aiemmin kirkkoon kuului vielä 77,2 prosenttia suomalaisista.

Ortodoksien määrä on pysynyt tasaisena (1,1 prosenttia), mutta uusiin uskonnollisiin yhteisöihin on liittynyt lisää väkeä.

Rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien määrä on kasvanut tasaisesti koko 2000-luvun. Vuonna 2000 itsenäisiä rekisteröityjä yhdyskuntia oli 49 ja vuoden 2015 lopussa määrä oli 110.

Suurimmat yhdyskunnat vuonna 2015 olivat

Noin kolmasosa rekisteröidyistä yhdyskunnista on kristillisiä tai kristillistaustaisia. Yli puolet uusista yhdyskunnista oli islamilaisia, joita oli yhteensä 42 vuoden 2015 lopussa.

Kirkon tutkimuskeskuksen ylläpitämään Uskonnot Suomessa -tietokantaan on listattu noin 1 000 itsenäistä uskonnollista tai uskonnollistaustaista yhteisöä.

Suomalaisista yli 1,3 miljoonaa ei kuitenkaan kuulu mihinkään uskonnolliseen yhdyskuntaan.

Uskonnottomuus yleistyy

Kirkkoon kuulumisessa alueelliset erot ovat kasvaneet.

Porvoon, Oulun ja Lapuan hiippakunnissa noin neljä viidestä kuului kirkkoon. Sen sijaan Helsingin hiippakunnassa osuus oli parikymmentä prosenttiyksikköä alhaisempi, vain kolme viidestä on seurakunnan jäsen.

Eniten kirkkoon kuuluvia oli vanhimmissa ikäryhmissä ja rippikouluikäisten keskuudessa. Alimmillaan se oli 28–34-vuotiaiden keskuudessa, jossa se oli alle 60 prosenttia.

Helsingissä kirkkoon kuuluvien osuus on maan alhaisin. 26–45-vuotiaiden kohdalla seurakunnissa on alle puolet. Vuonna 2015 se oli alimmillaan 34-vuotiaiden keskuudessa, Helsingissä heistä kuului kirkkoon noin 43 prosenttia. Pääkaupungin miesten kohdalla 29–34-vuotiaiden osuus oli painunut alle 40 prosentin.

2000-luvulla on nähtävissä varsin voimakasta heikkenemistä kristilliseen jumalaan uskovien määrässä. Osuus laskee tasaisesti vanhemmista ikäryhmistä nuorempiin siirryttäessä.

Suomalaisista liki neljännes ilmoitti olevansa uskonnoton ihminen tässä kyselyssä. Ateisteiksi itsensä luokitteli 16 prosenttia. Uskonnottomien kohdalla kävi ilmi, että kyseinen identiteetti oli tavallisempi 1960-luvun jälkeen syntyneillä, perusasteen koulutetuilla sekä muualla kuin maaseudulla asuvilla.

Kirkosta eroamisen syyt

Gallup Ecclesiastica 2015 -kyselyyn vastaajien joukossa oli noin 900 kirkosta eronnutta. He eivät pitäneet itseään uskonnollisina ihmisinä tai uskoneet ollenkaan jumalaan. Kolmas eroamissyy oli se, että he eivät katsoneet kirkolla olevan heille mitään merkitystä.

Näkemykselliset syyt ovat korostuneet viimeisen neljän vuoden aikana. Haluttomuus maksaa kirkollisveroa oli ratkaisevan tärkeä syy noin kolmasosalle eroajista.

Noin viidesosa eronneista ilmoitti ratkaisevaksi syyksi sen, että oli eri mieltä jostakin kirkon päätöksestä tai kannanotosta tai oli muuten pettynyt seurakunnan toimintaan.

Vuoden 2014 poikkeuksellisen korkeiden eroajien määrän taustalla on eduskunnan päätös avioliittolain muutoksesta. Kirkosta erosi tuolloin noin 78 300 henkeä.

Noin kolmasosa suomalaisista suhtautui moskeijaan kokonaisuudessaan kielteisesti ja lähes viidennes (18 %) erittäin kielteisesti, kun sen sijaan myönteisesti suhtautuvia oli kokonaisuudessaan runsas viidennes (22 %).

Kielteiseen suhtautumiseen moskeijoihin omalla asuinalueella vaikuttivat eniten perinteiset moraaliarvot (avioliittokäsityksellä mitattuna), kansallisylpeys ja sosiaalinen valtaorientaatio.

Jälkimmäinen muuttuja mittaa valmiutta hyväksyä sosiaalisten ryhmien eriarvoisuutta yhteiskunnassa, ja se tyypillisesti korreloi vahvasti esimerkiksi rasismin, seksismin ja homofobian kaltaisten ennakkoluulojen kanssa.

1960–70-luvuilla syntyneet, työttömät ja uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomat suhtautuivat keskimääräistä kielteisemmin moskeijoihin.

Tutkimustulokset kertovat, että islamin ja erityisesti moskeijoiden vastustus Suomessa nousee valtaosin ei-uskonnolliselta pohjalta. Moskeijat koetaan uhkaksi suomalaiselle kulttuurille ja moniarvoiselle elämäntavalle.

Tämä paljastuu siitä, että kansallistunne, perinteiset moraaliarvot ja kuulumattomuus uskonnollisiin yhdyskuntiin ennustivat voimakkaampaa kielteisyyttä.

Kuukausittain kirkossa käyvien määrä on hieman noussut neljän vuoden takaiseen, mutta edelleen suomalaiset osallistuvat varsin vähän jumalanpalveluksiin. Noin kolmasosa suomalaisista ilmoitti käyvänsä jumalanpalveluksissa vähintään kerran vuodessa ja noin neljännes (23 %) tätä harvemmin.

Vuoden 2015 Gallup Ecclesiastica -kyselyn mukaan neljäsosa suomalaisista rukoili päivittäin. Heidän osuudessaan oli havaittavissa lievää kasvua vuoteen 2011 verrattuna.

Kolmasosa suomalaisista ilmoitti rukoilevansa vähintään viikoittain tai useammin ja yli puolet suomalaisista (55 %) ilmoitti rukoilevansa vähintään kerran vuodessa.

Jeesuksen olemassaoloon uskoo vakaasti 37 ja todennäköisesti 43 prosenttia. Enkeleiden olemassaoloon taas uskoo vakaasti 28 ja pitää todennäköisenä 19 prosenttia.

Neljäsosa suomalaisista on sitä mieltä, että kuolema on kaiken loppu. Toisaalta yli puolet vastanneista katsoi, ettei kukaan tiedä, mitä kuoleman jälkeen tapahtuu.

Miksi Björn Wahlroos on rikastunut

Erkki Hartikainen 4.11.2016

Oikeistolaisilla mielipiteillään.  Tulin ajatelleeksi niitä tuntemiani oikeistolaisia, jotka laittoivat rahojaan Wahlroosin pankkiin aatteellisista syistäö.                 

Paavi Franciscus: Katolinen kirkko ei tule ikinä hyväksymään naispappeja

Lisätty 3.11.2016

Liberaalina profiloitunut katolisen kirkon johtaja on aiemminkin torjunut naispappeuden, mutta ei näin ehdottomasti.

PAAVI FRANCISCUKSEN mukaan naisista ei tule koskaan katolisen kirkon pappeja, kertoo uutistoimisto Reuters.

Tiistaina Ruotsista Roomaan palaavassa lentokoneessaan toimittajille puhunut paavi sanoi, ettei kirkon nykyistä linjaa tulla ikinä muuttamaan.

REUTERSIN mukaan ruotsalainen naistoimittaja oli huomauttanut paaville, että hänet Ruotsissa vastaanottaneen luterilaisen kirkon johtaja oli nainen. Toimittaja oli kysynyt, voisiko katolinen kirkko sallia naispappeutta tulevaisuudessa.

” Johannes Paavali II sanoi asiasta viimeisen sanan, ja se pysyy, se pysyy”, Franciscus vastasi Reutersin mukaan.

Puolalaissyntyinen paavi Johannes Paavali II julisti vuonna 1994 pappeuden olevan kirkon erehtymättömän opetuksen mukaan varattu yksinomaan miehille.

”Siis pysyy ikuisesti, ikuisesti? Eikö ikinä, ikinä”, naistoimittaja tivasi Reutersin mukaan paavilta.

”Jos luemme Johannes Paavali II:sen julistusta tarkasti, niin siihen se viittaa”, paavi Franciscus vastasi.

PAAVI FRANCISCUS on profiloitunut uudistusmielisenä ja liberaalina, mutta arvostelijoiden mukaan katolisen kirkon johtaja ei ole uskaltanut haastaa kirkkoa monissa vaikeissa asioissa.

”Media yleisesti on tehnyt hänestä liberaalimman kuin hän onkaan, erityisesti mitä tulee samaa sukupuolta olevien liittoihin. Hän on pohjimmiltaan perinteinen katolinen oppikysymyksissä. Hän ei ole muuttanut mitään”, kommentoi esimerkiksi Ruotsin entinen Vatikaanin-suurlähettiläs Ulla Gudmundson HS:lle maanantaina.

Gudmundson lisäsi, että paavi Franciscus on ollut pettymys myös esimerkiksi naispappeutta koskevassa kysymyksessä.

Häviävätkö ruokarukoukset päiväkodeista?

Eivät sanoi opetushallitus mitä tahansa

Lisätty 2.11.2016

Erään uskontotieteen opiskelijan gradussa tekemän selvityksen mukaan etelässä 9/10 päiväkodeista ei ole ruokarukousta, mutta Oulun seudulla noin 9/10 päiväkodeista ne puolestaan ovat ohjelmassa.

Marraskuun hyvä uutinen

Vapaa-ajattelijain liitto on päässyt eroon Petri Karismasta

Erkki Hartikainen 1.11.2016

Vapaa-ajattelijain liiton puheenjohtaja Petri Karisma on viimeinkin päättänyt erota itse.

Kun liitto vielä pääsisi eroon Esa Ylikoskesta, liitolla menisi hyvin eikä se ehtisi tuhlata koko omaisuuttaan meikäläisen eläessä.

Esa Ylikoski on tosin hyvin ahkera ihminen mutta olen inhonnut häntä ensinäkemästä lähtien, kun hän oli vielä Turun nuoria taistolaisia.

Sikäli kuin jotkut lukijat eivät tunne asiaa kerron, että tein kymmenen vuotta töitä liiton pääsihteerinä ja kuusi vuotta töitä liiton puheenjohtajana. Toimitin myös pitkähköjä jaksoja Vapaa Ajattelija -lehteä.

Sekä pääsihteerijakson lopussa että puheenjohtajajakson lopussa alalle ilmaantui ensin liiton ulkopuolisia ja sitten liiton sisäisiä toimijoita, joiden vuoksi en välittänyt tehdä töitä.

Uskonnottomat EU-maissa (Eurobarometri 2010)

Lisätty 1.2.2016

Sija Maa Osuus %
1 Ranska 40
2 Tšekki 37
3 Ruotsi 34
4 Alankomaat 30
5 Viro 29
6 Norja 29
7 Saksa 27
8 Belgia 27
9 Slovenia 26
10 Iso-Britannia 25
11 Luxemburg 24
12 Tanska 24
13 Suomi x22
14 Unkari 20
15 Espanja 19
16 Islanti 1
17 Bulgaria 15
18 Slovakia 13
19 Portugali 12
20 Liettua 12
21 Itävalta 12
22 Latvia 11
23 Sveitsi 11
24 Irlanti 7
25 Kroatia 7
26 Italia 6
27 Puola 5
28 Kreikka 4
29 Kypros 3
30 Malta 2
31 Romania 1
32 Turkki 1

Laskuharjoitin lapsille löytyy osoitteesta

Laskuharjoitin

Gravitation

This is a link. Updated 5/7/2013.

Ateismin määritelmä

George H. Smithin ontologinen ateismin määritelmä:

Ateismi on väite: jumalaa tai jumalia ei ole olemassa

Tässä määritelmässä on määritelty olemassaoloa koskeva eli ontologinen käsitys. Jumala joko on olemassa tai ei ole olemassa. Mitään olemassaolon ja olemattomuuden välimuotoa ei ole.

Teismi on väite: jumala tai jumalia on olemassa

Deismi (jumala on olemassa, mutta ei puutu maailmanmenoon) ja panteismi (jumala on sama kuin maailmankaikkeus) ovat tämän mukaan teismiä

Inhimillinen tieto siitä, mitä on olemassa, on vajavaista. Joku saattaa pitää varmana, että jumalaa tai jumalia ei ole olemassa. Joku toinen saattaa pitää varmana, että jumala tai jumalia on olemassa. Joku kolmas voi olla epävarma siitä, onko jumalaa tai jumalia olemassa vai ei.

Ateistin määrittelemä

Ateisti on henkilö, jonka mielestä ateismi on tosi.

Agnostikon eli jumalaongelmaisen määritelmä

Agnostikko eli jumalaongelmainen on henkilö, joka ei mielestään tiedä, onko ateismi tosi vai onko teismi tosi.

Uskonnon määritelmä

Uskonto on järjestäytynyttä teismiä.

Ne käsitykset joissa ei ole jumalia, eivät ole tämän määritelmän mukaan uskontoja.

Raamatun ristiriidat

Lukeaksesi napauta tästä

Godless Culture Magazine

November 2016

Contents

New book: Logicical empiricism 2016

An antirelativist postulate

Anti-relativist-postulate.html

Julkaisija Suomen ateistiyhdistys ry
Sähköposti: info@ateismi.fi

Publisher: Atheist Association of Finland
E-mail: info@ateismi.fi


Last uppdate November 30, 2016
Päivitetty 30.11
.2016.

Member of

http://www.atheistalliance.org/secular-world/current-issue

Editor of the net magazine: Erkki Hartikainen
Verkkojulkaisun vastaava toimittaja Erkki Hartikainen


Sisällysluettelo
 1. Jumalaton kulttuurilehti
  1. Suomen ainoa kulttuurilehti
 2. Hollannin parlamentti kieltäisi burkat ja niqabit julkisilla paikoilla
 3. Jyrkkä ei muslimien sharialakihankkeille Suomessa
 4. VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 (24.5.2016)
 5. Pitäisikö hautausmaille asettaa kiinteistövero?
 6. Ateisteille kalliimpi hautapaikka?
 7. Samanmaksuisuudesta luopuminen
 8. Miksi papit juhlivat Fidel Castron kuolemaa?
 9. KIRJELMÖIMME OIKEUSKANSLERILLE UUSIEN MINISTERIEN VIRKAVALOJA VASTAAN (24.11.2016)
 10. Trumpin hallinto uhkaa kirkon ja valtion eroa Yhdysvalloissa
 11. Matematiikan suhteen internet on puutteellinen
 12. Älä unohda valtiovarainministeriön tietokoneohjelmaa
  1. joka kyykyttää köyhiä
 13. JÄTIMME JÄÄHYVÄISET TAPIO TUKIAISELLE (18.11.2016)
 14. Turkissa kiistellään lapsiavioliitoista – lakiehdotus armahtaisi hyväksikäyttäjät?
  1. Oppositio: raiskaukset sallitaan
 15. Hindujen väkivalta kiihtyy
  1. Intian pääministeriä arvostellaan hyökkäysten hiljaisesta hyväksymisestä
 16. Kreationisti ei sittenkään ryhtynyt USA:n opetusministeriksi
 17. Punavihertouhottajien on syytä karttaa matkustamista muslimimaihin
 18. VAPAA-AJATTELIJAIN LIITTO EI HAKENUT RAY:N AVUSTUSTA (15.11.2016)
 19. Uskonnot tunkevat televisioon myös maallistuneessa Britanniassa
 20. Yhdysvaltain vaalijärjestelmä on vanhanaikainen
 21. Nouseeko kreationisti Yhdysvaltain opetusministeriksi?
 22. Sebastian Tynkkynen syytteeseen jumalanpilkasta
 23. Tutkimus: Evoluutio on pyyhkinyt ihmisistä neandertalien haitallisia geenejä
  1. Luonnonvalinta toimi tehokkaasti ihmisten isommissa väestöryhmissä
 24. Mikä on kolmoiskatastrofi
 25. MARKO LAKKALA VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON UUDEKSI VARAPUHEENJOHTAJAKSI (6.11.2016)
 26. Italialaispappi: Maanjäristykset ovat homoliittojen syytä
  1. Giovanni Cavalcolin mukaan voimakkaat maanjäristykset ovat jumalallinen rangaistus
  2. Vatikaani Cavalcolille: Pakana-ajattelua
  3. Kehotti Vatikaania lukemaan katekismuksensa
  4. Väkivalta naisia kohtaan on naisten oma syy
 27. VALTION YLEISAVUSTUKSET USKONNOLLISILLE YHDYSKUNNILLE 2016 (4.11.2016)
 28. EROA KIRKOSTA.FI-PALVELU: 550 000 EROA RIKKOUTUI (2.11.2016)
 29. Kirkkoon kuuluu yhä vähemmän suomalaisia
  1. Nuorten kaupunkilaisten keskuudessa kirkko ja uskonto eivät ole kovin suosittuja
  2. Uskonnottomuus yleistyy
  3. Kirkosta eroamisen syyt
 30. Miksi Björn Wahlroos on rikastunut
 31. Paavi Franciscus: Katolinen kirkko ei tule ikinä hyväksymään naispappeja
 32. Häviävätkö ruokarukoukset päiväkodeista?
  1. Eivät sanoi opetushallitus mitä tahansa
 33. Marraskuun hyvä uutinen
  1. Vapaa-ajattelijain liitto on päässyt eroon Petri Karismasta
 34. Uskonnottomat EU-maissa (Eurobarometri 2010)
 35. Laskuharjoitin lapsille löytyy osoitteesta
 36. Laskuharjoitin
 37. Gravitation
 38. Geometria
 39. Ateismin määritelmä
 40. Ateistin määrittelemä
 41. Agnostikon eli jumalaongelmaisen määritelmä
 42. Uskonnon määritelmä
 43. Raamatun ristiriidat
 44. Godless Culture Magazine
 45. New book: Logicical empiricism 2016
 46. An antirelativist postulate
 47. Pious and scared: the Muslim who launched Ohio attack
 48. Staff abused over school’s plan to charge £1 for nativity play
 49. Christian biker challenges gay marriage rule … and loses
 50. Shame on you Finland
 51. ‘What Hitler did to the Jews, Trump will do to Muslims’
 52. Atheists in Kenya denied access to a children’s home
 53. The Biggest Religious Scandals of All Time
 54. Secretary of Education Pick Betsy DeVos May Be a Disaster for Church/State Separation
 55. New Zealand Muslim preacher sacked over hate sermons
 56. Catholic bishops apologize for role in Rwanda genocide
 57. Turkey to free child rapists if they marry their victims
 58. Rabbi accuses education body of targeting Jewish schools
 59. Indian ‘god woman’ arrested after fatal wedding shooting
 60. Creationist Ben Carson won’t be in Trump’s administration
 61. Dubai’s Islamic law defines rape as ‘sex outside marriage’
 62. God Magicked Donald Trump Into the White House, Says Pastor Who Doesn’t Get the Electoral College
 63. BBC considers expanding its religious broadcasting output
 64. Muslim taxi driver fined for refusing to transport guide dog
 65. Remembering feminist and atheist, Elizabeth Cady Stanton
 66. Crazy creationist Carson could shape US education policy
 67. Paedophile: ‘an evil spirit made me do it’
 68. Will ‘horror-clown’ Trump keep his promises to Christians?
 69. Indonesian Islamists riot over Governor’s alleged blasphemy
 70. Italian priest blames earthquakes on gay civil unions
 71. Washington, D.C. Company Opens Up Humanist Wedding “Chapel”
 72. Britain First deputy leader convicted of religious hatred
 73. Transgender Muslim bride hacked to death in Moscow
 74. Blasphemy law abolished in Alsace-Moselle region of France
 75. Pope says he believes ban on female priests is forever
 76. One-year ban imposed on doctor who beat his daughter
 77. Abuse victims launch lawsuit against Catholic school
 78. Atheism has ancient roots and is not ‘modern invention’
 79. Contradictions of the Bible
 80. Arguments for atheism
 81. Filosofia ja elämänkatsomustieto
  1. Elämänkatsomustiedon opetussuunnitelma 2016
 82. Filosofi och livsåskådning
 83. Philosophy and Life View
  1. Constructed language misil
 84. Katsomusaineiden didaktiikkaa
  1. Yleistä didaktiikkaa
  2. Kristillinen dogmatiikka
  3. Filosofian, elämänkatsomustiedon ja uskonnon didaktiikkaa
 85. Lukion filosofia, Filosofi i gymnasiet
  1. Opetussuunnitelmat ja lisätietoa
  2. Ilmaiset filosofian oppikirjat
  3. Filosofian ylioppilastehtävät
 86. Elämänkatsomustieto, livsåskådning
  1. Opetussuunnitelmat ja lisätietoa
  2. Peruskoulu Grundskola
   1. Ilmaiset oppikirjat
   2. Opetussuunnitelmat ja lisätietoa
  3. Lukio Gymnasium
   1. Ilmaiset oppikirjat
   2. Opetussuunnitelmat ja lisätietoa
  4. Elämänkatsomustiedon ylioppilastehtävät
 87. Syksyn 2014 ylioppilaskirjoituksiin valmistautuminen
 88. Elämänkatsomustieto ainereaalissa
 89. Muuta tietoa
 90. Ehdotus lukion opetuksen järkiperäistämiseksi

Pious and scared: the Muslim who launched Ohio attack

Added November 30, 2016

Abdul Razak Ali Artan, the student who injured at least 11 people at Ohio State University yesterday morning before he was shot dead, claimed earlier this year that he was a pious and ‘scared’ Muslim.

The attack took place in the morning when Artan, 18, aimed his Honda Civic at a group of pedestrians, jumping the curb and colliding with them. He then exited the vehicle and began slashing pedestrians. By 9:53 am, less than a minute later, responding officer Alan Horujko had shot and killed him.

In an interview with the Ohio State student newspaper in August, Artan, a logistics management student, explained why he was scared:

I wanted to pray in the open, but I was scared with everything going on in the media.

I’m a Muslim, it’s not what the media portrays me to be. If people look at me, a Muslim praying, I don’t know what they’re going to think, what’s going to happen. But, I don’t blame them. It’s the media that put that picture in their heads so they’re going to just have it and it, it’s going to make them feel uncomfortable. I was kind of scared right now. But I just did it. I relied on God. I went over to the corner and just prayed.

Just before the attack on Monday morning, Artan posted to Facebook lamenting the treatment of Muslims worldwide.

I am sick and tired of seeing [Muslims] killed & tortured EVERYWHERE… I can’t take it anymore. America! Stop interfering with other countries… [if] you want us Muslims to stop carrying [out] lone wolf attacks.

By Allah, we will not let you sleep unless you give peace to the Muslims. You will not celebrate or enjoy any holiday.

NBC News reports Artan was born in Somalia and moved to Pakistan with his family in 2007. He came to the United States as a legal permanent resident in 2014.

While there have been no reports that Artan pledged allegiance to ISIS, the OSU attack came just two days after the terrorist group put out a call for would-be jihadis in the West to carry out attacks there by using weapons that would not attract the attention of authorities, such as knives or homemade explosives.

Staff abused over school’s plan to charge £1 for nativity play

Added November 29, 2016

A plan to charge a £1 entrance fee for three performances of a nativity play at a Catholic primary school in Worcester has angered some parents, who have reportedly subjected staff to abuse.

The money raised, according to head teacher Louise Bury, of St Joseph’s Catholic Primary School, would be spent on books and equipment, but this has angered some tightwads.

In a letter to parents, Bury said:

I know that for some of you, paying to see your child perform doesn’t feel right. With ever tightening budgets and growing numbers, we saw this as an opportunity to be able to invest in some valuable reading and learning resources for Key Stage One and Early Years.

The resources would help improve children’s reading progress, particularly learning at home, she said.

Bury voiced concerns about the hostile reaction to the plan.

She said in the letter:

I have been extremely concerned about the conduct of some parents towards my staff which in some cases I can only describe as verbal abuse.

Bury added the “partnership” between the school and parents was very important and she would arrange to meet anyone to discuss any issues of concern.

However, several people backed the school on the BBC Hereford and Worcester Facebook page.

Philip Bannister wrote:

Nothing wrong with it at all. Schools are struggling financially due to funding cuts and if this helps even just a little, it seems a sensible thing to do.

Michael Leighton wrote:

Can’t believe parents moaning about paying a £1 then you see them queuing at the drive through at McDonald’s.

Meanwhile, in the US, the deranged Bill Donohue, of the Catholic League has been angrily detailing how Amazon, a gun-rights activist and an atheist have “hijacked” Christmas to make “cultural statements”.

Christian biker challenges gay marriage rule … and loses

Added November 28, 2016

Kevin Kisilowsky,  a barmy Christian biker who became marriage commissioner in Manitoba, but quit after Canada legalised same-sex marriage, has just lost a long-running discrimination case.

In September, Kevin Kisilowsky filed his case at the Court of Queen’s Bench in Winnipeg, calling for the law mandating that all marriage commissioners perform same-sex weddings be struck down. But the court ruled against him.

Kisilowsky, a Christian who performs his ministry through the Bondslave Motorcycle Club using the name Q.Tip, began trumpeting his opposition to same-sex marriage more than ten years ago.

Kevin Kisilowsky, AKA Q.Tip (fourth from left) and his band of merry Jesus junkies.

Kevin Kisilowsky, AKA Q.Tip (standing fourth from left) and his merry band of Jesus junkies.

Kisilowsky said marrying gay couples went against his religious beliefs. He also filed a complaint with the Manitoba Human Rights Commission but it was dismissed in 2005.

He was appointed a marriage commissioner in 2003 but he stopped in 2004 following the Supreme Court of Canada ruling that legalised same-sex marriage.

All commissioners in Manitoba are required to perform same-sex ceremonies. Unlike priests, rabbis and other religious officials, marriage commissioners perform civil ceremonies only and must follow provincial guidelines.

In her judgment delivered on Monday, Justice Karen Simonsen said Kisilowsky had other options for performing marriages including applying for a temporary marriage commissioner’s appointment, which he has done before. She ruled:

The effect of the applicant telling a same-sex couple that he cannot marry them would be significant and offensive. If the applicant were allowed to refuse to do so, other marriage commissioners may follow suit.

This could result in more rejections and difficulty for same-sex couples finding a marriage commissioner who would marry them. The difficulty could be compounded in remote or small communities where the number of marriage commissioners is small.

Simonsen added that Kisilowsky can practice his faith as he chooses:

But is simply not permitted to use his faith as a basis to refuse to marry couples whose weddings, due to religious or moral views, offend him.

Shame on you Finland

Added November 28, 2016

According to the EU Habitats Directive, the Finnish Grey Wolf is an endangered species. Nevertheless, the Finnish government and it's Ministry of Agriculture and Forestry has approved the wolf hunt to continue.

There are about 200 wolves in Finland and the SS-government (Sipilä-Soini) is giving about 50 licences per year to kill wolves and there are much of illegal hunting of the wolves.
 
The situation is severe and we must act urgently before it is too late. Write to the European Commissioner for the Environment and ask for the wolf hunt to stop and to implement non-lethal measures: karmenu.vella@ec.europa.eu
Share this post with your friends and save the Finnish wolves!

‘What Hitler did to the Jews, Trump will do to Muslims’

Added November 27, 2016

Police in San Jose, California are investigating a letter threatening a local mosque and telling members of the religious centre to ‘pack their bags and get out of Dodge’, now that ‘new sheriff’ Donald Trump is in town.

According to this report, the letter arrived at the mosque on Wednesday and was addressed to “The Children of Satan”, saying:

You Muslims are vile and evil people …. and your day of reckoning has arrived.

Referring to Führer-elect Donald Trump, the letter continued

He’s going to cleanse America and make it shine again. And he’s going to start with you Muslims. He’s going to do you Muslims what Hitler did to the Jews.

The letter, signed by “Americans for a Better Way”, concluded:

This is a great time for Patriotic Americans. Long live President Trump and God bless the USA.

According to Evergreen Islamic Center Board President Faisal Yazadi, the letter was turned over to local police who also responded to the center on Thursday based upon reports of suspicious activity.

We wanted to let law enforcement know so that in case there’s an unfortunate event people are prepared. Our doors are never locked. I hope that person knows that we’re more than happy to have a dialogue. Hopefully, we learn a thing or two from him or her, and he or she learns something from us.

According to Sgt Enrique Garcia, spokesman for the San Jose Police Department, the incident is being treated as a “hate-motivated incident.”

Atheists in Kenya denied access to a children’s home

Added November 26, 2016

Atheists in Kenya (AIK), led by Harrison Mumia, above, has suffered another setback.

After receiving official recognition, the group was left in limbo earlier this year when the Attorney General ordered the reversal of its registration because of pressure put on the government by religious zealots.

Now, according to this report, members have been banned from visiting a children’s home in Limuru to donate food, clothes and stationery.

Mumia, quite rightly, has accused the authorities of discrimination, and has written a letter of complaint to the Ministry of Public Service, Youth and Gender Affairs.

The letter to Cabinet Secretary Sicily Kariuki pointed out that the management of the NEST home had allowed the atheists to make the visit which was scheduled for today, November 26, but the department instructed the home to bar them.

Part of the letter stated:

We want to take issue with the Children’s Department in the country for what seems to be blatant discrimination against atheists in Kenya. Their decision to stop atheists from visiting the NEST Children’s Home reeks of religious extremism and is in a bad taste.

Director of the Home, Irene Baumgartner, confirmed that she received a call from the department asking her to bar the group from visiting the facility.

I am not the one who banned them. I received a call from the Children’s office in Kiambu and was directed not to allow them because they have a court case.

According to this May, 2016, report, on February 17,  2016, Atheists in Kenya (AIK) received their registration certificate from the Registrar of Societies. The group became the first atheist society to gain registration in Kenya. The Deputy Registrar of Societies registered the group as a society under Section 10 of the Societies Act.

Before that, the Registrar of Societies had denied AIK registration, saying that the move could affect the “peace and good order” in the country. The group’s leader threatened to go to court and the Registrar’s office withdrew the earlier decision, thereby granting AIK registration status in the process.

However, in what appears to be outright intimidation from religious “characters”, the Attorney General has written to the Registrar of Societies directing the office to withdraw the registration of AIK. This comes after a group of religious leaders demanded that the Attorney General resigns for issuing the directive to have AIK registered.

An alliance of these Christian and Muslim leaders said that they would go to court and mobilise their followers into the streets if the Registrar of Societies failed to deregister the group. Nevertheless, in a statement, AIK said that they had not received written notice concerning deregistration and pledged to go on with their activities.

The Biggest Religious Scandals of All Time

Added November 25, 2016
by Hemant Mehta

The YouTube channel WatchMojo compiled a list of the Top 10 Most Shocking Religious Scandals,” and there are some worthwhile entries in the bunch — from financial ripoffs to physically harming people in your care.

Secretary of Education Pick Betsy DeVos May Be a Disaster for Church/State Separation

Added November 24, 2016

Donald Trump has selected Michigan Republican Betsy DeVos as his Secretary of Education. While that may sound like a relief when you consider the others who were in the running, DeVos’ appointment should frighten anyone who cares about church/state separation.

DeVosBetsy

DeVos has been a longtime supporter of school voucher programs, which use the pleasant-sounding phrase “school choice” to take money away from public schools and leave them in the dust. (Trump elaborated on his vision of dismantling our public education system while on the campaign trail.)

More pressing on this website is the question of whether parents who want to send their kids to a private religious school would be given taxpayer dollars to do so.

There’s reason to believe she’ll want to make that an option, laws be damned. DeVos grew up in a Religious Right-loving home and gave money to organizations working to push Christian beliefs through the government. As Americans United for Separation of Church and State’s Rob Boston wrote in a 2010 profile of her:

Growing up in the strict Calvinist Christian Reformed Church, Betsy DeVos’ antipathy toward public education may run in her blood. She comes from a politically active, socially conservative family. Her parents are Elsa Prince Broekhuizen and the late Edgar Prince, a Michigan couple that has funded the Religious Right for years.

The Princes have provided huge sums to both Focus on the Family and its quasi-affiliate, the Family Research Council (FRC). Even today, the FRC maintains a fulfillment center in Grand Rapids, where the Princes and the DeVoses are based. (Betsy DeVos’ brother, Erik, is notorious in his own right: He founded the controversial international security company Blackwater.)

DeVos needs to make clear that federal funds will not go toward supporting religious indoctrination. Because we know how bad things have gotten on that front in states where voucher programs have been implemented.

Her husband Dick DeVos, a former candidate for governor of Michigan and heir to the Amway fortune, has also backed Intelligent Design, the widely debunked pseudo-scientific theory that says some Higher Power must have created us (or at least parts of us) because evolution can’t possibly explain it. In 2006, when running for office, Dick DeVos said he wanted to see ID taught alongside evolution in science classes:

I would like to see the ideas of intelligent design — that many scientists are now suggesting is a very viable alternative theory — that that theory and others that would be considered credible would expose our students to more ideas, not less.

Exposing students to more good ideas is fine. But Intelligent Design is not a good idea, nor does it have any backing from credible scientists. Just as we would never waste time in math class teaching kids that 2 + 2 = 5, there’s no need to push Christian mythology into science class.

Would Betsy DeVos feel the same way? She should make clear that only real science, and not the fringe fake kind pushed only by Christians, ought to be taught in schools receiving federal funds.

It’s also telling that DeVos and her husband’s fortune comes from a business model that scams its own “employees.” (John Oliver did a terrific job last week explaining why you should avoid multi-level marketing schemes.)

If DeVos gets the chance to waste taxpayer money to fund more charter schools and create a nationwide voucher program, she’d be doing to our country’s children what her husband’s company has long done to customers and employees.

New Zealand Muslim preacher sacked over hate sermons

Added November 23, 2016

Shaykh Dr Mohammad Anwar Sahib, above, has been permanently stood down by New Zealand’s Federation of Islamic Associations following video evidence of his virulent anti-Semitism.

The Federation is reported here as saying that it vehemently opposes all teachings that promote intolerance, prejudice and discrimination. Sahib was the Federation’s secretary.

New Zealand’s Human Rights Commission earlier said speeches allegedly given by Sahib were appalling and had no place in the country.
Said Race Relations Commissioner Dame Susan Devoy:

We live in one of the most ethnically diverse nations on Earth as well as one of the most peaceful: this is because we are a tolerant nation.
This kind of intolerance is not welcome here in any form: prejudice against Jewish people has no place in New Zealand.

Videos of speeches delivered by Sahib, President of the At Taqwa Mosque in Manukau, have been widely viewed online.

Sahib did what most hate preachers do when they are rumbled: he complained that his words were “taken out of context” and claimed that he preaches for peace and harmony in society.

He said he had been misrepresented as a scholar of Islam and his lectures, if watched in their entirety, would show he was simply discussing history.

Sadly and falsely, I have been accused of giving hate speeches and being anti-Semitic. I wish to make it absolutely clear that I do not hate any human being regardless of their faith, place of origin, race, colour and political affiliation.

In this report, he claimed to be the victim of a “cut-and-paste” attack by a blogger.

This slander and attack is not just on me, but it is on all Muslims in New Zealand. Sadly, it is at a time when there is so much misrepresentation about Muslims in the media and this unfortunate attack is perpetuating this.

And he wants an apology.

But Shalom Kiwi revealed that in a “shocking” video containing excerpts of a number of Auckland sermons and lectures given by Sahib between April 2014 and November 2016 he repeatedly uses appalling anti-Semitic slanders and libels and denigrates women. In one sermon, he calmly calls Jews “the enemy of Muslims” and claims that:

Jews are using everybody because their protocol is to rule the entire world.

The website added:

Like his views on Jews, Dr Sahib also shares views on women’s rights that are out of step with New Zealand values. In one sermon, he proclaims that ‘no woman can dare step out of her house without the permission of her husband’.

Fiji-born Dr Sahib was trained in Saudi Arabia, receiving a PhD in Qur’anic Sciences and Islamic Studies from Madinah University.

In 2013, as New Zealand’s only Salafi preacher at the time, he led prayers at an Australian conference, which had invited other like-minded speakers such as the imam at the Great Mosque in Mecca, Sheikh Abdur-Rahman Al-Sudais, above, who said:

Read history and you will understand that the Jews of yesterday are the evil fathers of the Jews of today, who are evil offspring, infidels … the scum of the human race whom Allah cursed and turned into apes and pigs… These are the Jews, an ongoing continuum of deceit, obstinacy, licentiousness, evil, and corruption …

The Administration Council of the Islamic Women’s Council described Sahib’s comments as:

Totally inappropriate. We unequivocally condemn any divisive comments of a similar nature. While we may disagree with aspects of Jewish theology, and may have political disagreements, we see the Jewish people as closely connected to us through the Abrahamic tradition.

The Prophet Muhammad had good relationships with his Jewish neighbours and encouraged Muslims to do the same. We are permitted to eat their kosher food, and we offer them our respect. We regularly extend our hand in friendship to the Jewish community in New Zealand, and will continue to do so.

Representatives of the Ahmadiyya Muslim Community in New Zealand have said they strongly condemn any anti-Semitic hate speech, and say any Muslim cleric who expresses hate-filled views about other faiths or their followers must be condemned.

Said community president Bashir Khan:

Islam teaches respect, tolerance and love for all people regardless of faith, colour or background. The Prophet Muhammad championed the protection of other faiths and their rights to practice their belief.

I never like it when people try to limit their sympathy and love to their own people. I admonish you again and again to never ever limit the scope of your compassion.

Catholic bishops apologize for role in Rwanda genocide

Catholic Church in Rwanda says it regrets actions of "all Christians for all forms of wrongs" during massacres in 1994.

Many of the victims died at the hands of priests, clergymen and nuns.

A church statement acknowledged on Sunday its members planned, aided, and executed the genocide, in which more than 800,000 ethnic Tutsis and moderate Hutus were killed by Hutu hardliners.

"We apologise for all the wrongs the church committed. We apologise on behalf of all Christians for all forms of wrongs we committed. We regret that church members violated [their] oath of allegiance to God's commandments,"

said the statement by the Conference of Catholic Bishops, which was read out in parishes across the country.

Many of the victims died at the hands of priests, clergymen and nuns, according to accounts by survivors, and the Rwandan government said many died in the churches where they had sought refuge.

In the years since the genocide - which was sparked by a contentious plane crash that killed the then-president, a Hutu - the local church had resisted efforts by the government and groups of survivors to acknowledge the church's complicity in mass murder, saying those church officials who committed crimes acted individually.

"Forgive us for the crime of hate in the country to the extent of also hating our colleagues because of their ethnicity. We didn't show that we are one family, but instead killed each other,"

the statement said.

Turkey to free child rapists if they marry their victims

Added November 21, 2016

If passed, a draft bill in Turkey law will free prisoners guilty of sexually assaulting a minor if the act was committed without ‘force, threat, or any other restriction on consent’ and if the aggressor ‘marries the victim’.

The proposed bill has caused widespread fury throughout the Muslim country, according to the Guardian, which published the photo above showing woman protesting against the bill.

Opposition parties, celebrities, and even an association whose deputy chairman is the daughter of President Recep Tayyip Erdogan expressed alarm over the move.

Dozens protested against the bill in central Istanbul, tearing up copies of the proposed legislation and brandishing slogans like “rape is a crime against humanity”.

Said protester Fadik Temizyurek:

Until she is 18, a child remains a child, that is why this has to be condemned.

But the government insisted the legislation was aimed at dealing with the widespread custom of child marriages and the criticism was a crude distortion of its aim.

The bill was approved at an initial parliamentary reading on Thursday and will be voted on again in a second debate in the coming days.

The bill was brought to parliament by the ruling Justice and Development Party (AKP).

Said an MP for the opposition Republican People’s Party (CHP), Ozgur Ozel.

The AKP is pushing through a text which pardons those who marry the child that they raped.

On Twitter, the hashtag TecavuzMesrulastirilamaz (Rape Cannot be Legitimised) became a top-trending topic as users took to social media to express their anger.

A petition on change.org urging the authorities to block the legislation has received over 600,000 signatures.

The Turkish Prime Minister said the measure would only be applied to offences committed before November 11, 2016. He told reporters in Ankara:

There are people who get married before reaching the legal age. They just don’t know the law.

He added that the measure aims to “get rid of this injustice”.

He said claims that the law would de facto legalise rape were “completely false”, noting that the government had raised penalties for the crime, accusing the CHP of exploiting the issue for political gain.

The Justice Minister, Bekir Bozdag, said marriages involving minors were “unfortunately a reality” in Turkey but the men involved:

Were not rapists or sexual aggressors.

He said the measure would affect some 3,000 families.

The latest controversy comes after Turkey’s constitutional court in July annulled a criminal code provision punishing as “sexual abuse” all sexual acts involving children under the age of 15.

Defenders of that law argued it made a distinction between cases of sexual acts involving a young teenager as opposed to a much younger child.

Campaigners accuse the government of not doing enough to stamp out the practice and of being more interested in pushing up the birth rate.

Gauri van Gulik, Amnesty International’s deputy Europe director, said the parliament bill risks sending:

The wrong message and could lead to further abuse. It is impossible … to guarantee that there was in fact full and informed consent of the girl, not just of her family.

Rabbi accuses education body of targeting Jewish schools

Added November 20, 2016

At an acrimonious meeting in the London borough of Hackney this week, Rabbi Avraham Pinter, above, attacked Ofsted inspectors, saying that it was “offensive and very patronising” to suggest ultra-Orthodox children attending illegal schools were not getting ‘the best’.

In response to concerns about the physical safety of children in illegal schools voiced at a Hackney council meeting, he said:

I believe that there is an agenda and all this talk about safety is really about social engineering.

According to the The Independent, the number of ultra-Orthodox Jewish schools believed to be operating illegally in the east London borough Hackney now outstrips those which are legal, the council has suggested for the first time.

The admission by a senior education official at a bad-tempered council meeting on Wednesday night has intensified concerns for the safety and welfare of hundreds of children who are being taught in often isolated conditions with little contact for the secular world.

Andrew Lee, Assistant Director of Education Services at Hackney’s education authority the Hackney Learning Trust, said his team had now identified “possibly 35” unregistered ultra-Orthodox schools in the borough, compared with 33 that are legal.

His comments were met with anger from Councillor Abraham Jacobson, a committee member and Orthodox Jew. He said:

I’m streetwise. I know what goes on. I think we’re talking possibly about 12 – maximum. They tend to move from place to place.

Hackney is home to a large ultra-Orthodox Jewish Charedi community, which is regarded as insular and practices a strict 19th-century interpretation of the faith.

Engagement with the secular world is for many deeply taboo.

Those forced to attend illegal schools have reported that they are not taught English or anything secular so they can instead focus on studying the Torah.

One former pupil at an illegal school in Hackney told The Independent he was regularly subject to:

Physical and psychological abuse. They went to extreme length to stop us learning English. Education is all about preparing people to make their own choices. The very ethos of these schools is to do the exact opposite and to isolate people from secular society.

An investigation by The Independent found that the Hackney Learning Trust, Hackney’s education authority, destroyed evidence of children being educated in illegal faith schools at the request of religious institutions.

In a tense exchange, Pinter, a spokesperson for the London Jewish community, accused Ofsted of “targeting the Jewish community” and ignoring the “end result” after pupils had been through the illegal school system.

Ofsted’s  deputy director for unregistered schools Victor Shafiee said:

We are asking them to work within the law.

Shafiee also revealed inspectors had worked to help prepare a case to prosecute an unnamed illegal school in Hackney for repeatedly failing to register with authorities.

Sometimes schools don’t close, they defy that, we pursue that [with prosecution]. The evidence needed to pursue that through the courts is high. We have to work incredibly hard and carefully to make sure the evidence does stack up.

He also hinted the Government would bring forward new legislation to deal with unregistered schools more effectively.

The Department for Education is working hard to strengthen our legal powers so we can close the settings [illegal schools] immediately rather than go through the courts. We’re hoping to sort that out very soon.

Indian ‘god woman’ arrested after fatal wedding shooting

Added November 19, 2016

Flamboyant Indian ‘god woman’ and nationalist politician Sadhvi Deva Thakur has surrendered after a shooting incident at a wedding in which one person died and four others injured.


According to this report, All Indian Hindu Mahasabha leader Thakur gave herself up today at a local court in Karnal, Haryana after she and her associates had fired guns in in the air on Tuesday.

The BBC reported that the self-proclaimed god-woman went on the run after after the shooting. The groom’s aunt was killed and three of his relatives critically wounded.

In a video of the incident that took place in the northern state of Haryana, Sadhvi Deva Thakur is first seen firing from a revolver and then a double-barrel gun. A few of her guards are also seen shooting along with her.

Indian media reports quoted stunned guests at the wedding as saying that the Sadhvi, which is the Hindi word for holy woman or god woman, walked up to the dance floor, asked the DJ to play a song of her choice, and began dancing.

deva-thakur1_1469907617Then, much to the horror of everyone around, began shooting.

Reports said families of both the bride and the groom pleaded with her to stop, but their entreaties fell on deaf ears.

It was only when the groom’s 50-year-old aunt collapsed after being hit by a stray bullet and three others were critically injured, that the firing stopped.

In the confusion that followed, the Sadhvi and her six guards escaped. Police registered a case of murder against seven people.

Since the wedding there has been no comment from her or any of her representatives.

Last year, police registered a case against her for saying that Muslims and Christians must undergo sterilisation to restrict their growing population. She ignited fury after telling a gathering:

The population of Muslims and Christians is growing every day. To control this, the government should bring in a law to stop Muslims and Christians from producing so many children. They should be forced to undergo sterilisation so that they can’t increase their numbers.

This prompted India Today to brand her “Idiot of the day”.

The Sadhvi said she agreed with some Hindu nationalist leaders’ suggestion that Hindu women must have more children to counter the threat of becoming a minority religion in their own country.
In another controversial remark, the DNA newspaper quoted her as saying that idols of Hindu gods and goddesses should be placed in mosques and churches and that a statue of Nathuram Godse, the assassin of Mahatma Gandhi, should be installed in Haryana.

The Sadhvi was born and grew up in Bras, a small village in Karnal district, and a few years ago, set up an ashram in her village. She has a small following and most of her followers are local villagers.

A local journalist says she is a known publicity-seeker with a fancy lifestyle.

The 27-year-old is always dressed in saffron robes from head to toe, she appears to have a fondness for gold jewellery, and guns.

Her Facebook page, managed by her brother Rajeev Thakur, describes her as the director of the Deva India Foundation and has her proclaiming to be “a nationalist”.

She joined the Hindu Mahasabha two years ago.
Dharampal Siwach, a senior Hindu Mahasabha member in Haryana, told the BBC that he travelled along with the Sadhvi to their party’s Delhi headquarters two years ago.

She was appointed as the national vice-president of the party after I lobbied on her behalf. But soon we stopped inviting her to our functions and events because she was getting photographed with guns and that made us very uncomfortable.

Creationist Ben Carson won’t be in Trump’s administration

Added November 18, 2016

A large swathe of Americans can breathe easier today in the knowledge that Christian fundamentalist Ben Carson will not be part of President-elect Trump’s administration.

Last week, it was widely reported that Carson was shortlisted to be Education Secretary, but later he was offered the post of Secretary of Health and Human Services. However, this week it was reported here that turned down the high-profile role as he had “no government experience”.

Carson’s close friend and business manager, Armstrong Williams, said that Carson would only serve as an unofficial adviser.

Carson said he would be tempted to reconsider his stance if Trump “absolutely needed him”, but he added:

Having me as a federal bureaucrat would be like a fish out of water, quite frankly.

That’s the good news.

The bad news is that Trump has appointed Breitbart News Executive Chairman Stephen Bannon his chief strategist. Bannon has been called “the most dangerous political operative in America“.

bannon_lede
Carson described Bannon, above, who looks like an unmade bed, as a “very smart and wise counselor”, but Americans United for Separation of Church and State is horrified by Trumps choice, describing Bannon as having:

A disturbing history of attacking a variety of religious minorities. Bannon’s hateful rhetoric towards Jews, Muslims and Catholics should worry anyone who cares about the values Americans United cherishes. We support freedom of religion for all and welcome the country’s growing religious and philosophical diversity.

Bannon doesn’t seem to agree. Some of his most disturbing anti-Semitic comments were made public through his ex-wife’s testimony as they went through a divorce, although he has denied them. In a 2007 sworn statement, his ex-wife said that Bannon had a problem with their kids attending school with Jews.
At one school, she said that he asked, “Why there were so many Hanukkah books in the library?” and at another, Bannon allegedly expressed concern that the school used to be a temple.

His ex-wife said in the 2007 statement:

He said that he doesn’t like Jews and that he doesn’t like the way they raise their kids to be ‘whiny brats’ and that he didn’t want the girls going to school with Jews.

The Anti-Defamation League (ADL), which battles anti-Semitism and other forms of bigotry, released a statement strongly condemning Trump’s decision to appoint Bannon.

It is a sad day when a man who presided over the premier website of the ‘alt-right’ – a loose-knit group of white nationalists and unabashed anti-Semites and racists – is slated to be a senior staff member in the ‘people’s house’.

The ADL’s statement, said Rokia Hassanein of American United:

Is spot-on given how Bannon has been unapologetically hateful of various religious groups.

But today, Joel Pollak, the senior editor-at-large of Breitbart, accused presenter Justin Webb, of BBC Radio 4’s Today programme, of defaming Bannon by referring to his anti-Semitism.

“He doesn’t like Jews, does he,” was the opener from Webb, who cited claims made in court by Bannon’s ex-wife.

Pollak retorted:

That’s 100 per cent false, 100 per cent false. I’m surprised you’d repeat a line like that on air.

Pollak pointed out that he was himself an Orthodox Jew.

You’ve made an inflammatory accusation … your statement is libellous and defamatory.

He claimed that, in five years working with Bannon he had never witnessed him insult any religious group and found him “sensitive” to Jewish concerns.

Bannon apparently doesn’t like Catholics either, according to AU. He is quoted as saying:

Catholics want as many Hispanics in this country as possible because the church is dying in this country, right, if it was not for the Hispanics.

Rokia Hassanein asked:

Will this hostility towards religious minorities continue with Bannon in the White House? Many are hoping Trump reconsiders his choice. The #StopBannon hashtag on Twitter became popular after Sunday, with many activists urging people to pressure congressional leaders to oppose Bannon’s appointment.

Many groups have condemned Trump’s decision, and I hope that if Bannon remains in Trump’s administration despite this backlash, he rids himself of his divisive rhetoric and acknowledges that religious freedom for all is a fundamental American value.He has since looked for other ways to make an impact outside of politics, including his Christian group called My Faith Votes.

Buzzfeed reports that:

Well before victories for Brexit and Trump seemed possible, Bannon declared there was a “global tea party movement” and praised European far-right parties like Great Britain’s UKIP and France’s National Front. Bannon also suggested that a racist element in far-right parties “all gets kind of washed out”, that the West was facing a “crisis of capitalism” after losing its “Judeo-Christian foundation,” and he blasted “crony capitalists” in Washington for failing to prosecute bank executives over the financial crisis.

This was said by Bannon when he addressed, via Skype, a conference held inside the Vatican in the summer of 2014.

The was hosted by the Human Dignity Institute, which BuzzFeed News attended as part of its coverage of the rise of Europe’s religious right.

The group was founded by Benjamin Harnwell, a longtime aide to Conservative member of the European Parliament Nirj Deva to promote a “Christian voice” in European politics.

The group has ties to some of the most conservative factions inside the Catholic Church; Cardinal Raymond Burke, one of the most vocal critics of Pope Francis who was ousted from a senior Vatican position in 2014, is chair of the group’s advisory board.

Dubai’s Islamic law defines rape as ‘sex outside marriage’

Added November 17, 2016


Back in 2011, the Expat Info Desk ran an article entitled ‘6 Dubai Laws You Should Never Break‘. Sixth on the list was ‘sex outside marriage’ which pointed out that rapists in the United Arab Emirates apparently get a free pass.

Sex outside marriage is not permitted in Dubai and it is a fact that this law can be applied to expats and visitors no matter where you are from.

In a case that shocked the world last year a newly engaged couple found themselves in prison after the woman alleged that she was raped by a hotel employee.

During the course of the investigation the police discovered that the couple were sharing a hotel room, even though they were unmarried, and they arrested them for having sex outside of marriage. The alleged attacker was not charged with rape, but instead was charged with sex outside of marriage. The couple were eventually allowed to leave Dubai after producing a marriage certificate and dropping the allegations of rape against the attacker.

Well, a similar case has just come to light. According to this report, a British tourist’s dream holiday turned into a nightmare when she who was allegedly gang-raped in Dubai – and was then charged by police for having extra-marital sex.

It is feared the woman, who has since been bailed, could be given a long prison sentence after breaking the United Arab Emirates’ strict laws.

Meanwhile her alleged attackers, both from the UK, have been allowed to return home. The pair filmed their hotel room attack on mobile phones, it is claimed.

A friend said the victim’s passport had been confiscated.

She went to the police as the victim as one of the worst ordeals imaginable but she is being treated as the criminal.

The Foreign Office said it was aware of the case and was working with the victim’s family.

victim
In 2013, a Norwegian woman, Marte Deborah Dalelv, above, who said she had been raped by a colleague, was jailed for 16 months. She was later pardoned and allowed to leave the country.

For a rape conviction to actually be handed down, UAE law mandates either a confession from the rapist or a witness account from four adult males.

And with neither of those things readily available, along with laws on the books that make extramarital sex illegal, women reporting rape are likely to find themselves as the subject of criminal investigation and, often, harsh sentencing.
Nicholas McGeehan, a Gulf researcher at Human Rights Watch, said.

I think people go there and see the five-star hotels and the shopping malls, and you assume that everything must be safe. And the reality is, if you come into contact with the police for any reason, you could be in a fair amount of trouble.

McGeehan says the the projected image of Dubai and the UAE as progressive and modern is “a total farce” – but, as the into photo shows, they do like whizzing about in very fast cars.

According to Expat Info Desk, other behaviour deemed “objectionable” by the Islamic authorities include:

Public displays of affection. Kissing, cuddling and holding hands is not allowed in public, even in expat bars and clubs and can lead you into serious trouble. The case of Charlotte Lewis, 25, from Palmers Green in London is testament to this. In 2010 she was sentenced to one month in prison for allegedly kissing and stroking the back of British Dubai-based marketing executive Ayman Najafi in public.

In a further case in 2007, an unmarried Indian couple were sentenced to a year in prison after being caught hugging and kissing in the back seat of a taxi. The driver observed them in his interior mirror and drove them straight to the nearest police station
.
Oh, and don’t bring banned substances, such as pain killers … or seeds from a bun into the UAE.

Consider the case of one Swiss man who was sentenced to four years in prison after poppy seeds from a bread roll he had eaten in Heathrow were found on his clothes. In a further case British tourist Keith Brown was sentenced to four years in jail after Dubai customs officers found a 0.003g trace of cannabis stuck to his shoe.

God Magicked Donald Trump Into the White House, Says Pastor Who Doesn’t Get the Electoral College

Added November 16, 2016 by
Robyn Pennacchia

Former Pennsylvania House Representative Sam Rohrer, who is currently president of the American Pastors Network, is pretty sure he knows why Donald Trump is now President.

In an appearance on “Focus Today” on Friday, Rohrer explained that Trump’s unexpected rise to the highest office in the land was the result of God “overriding the manipulations of man” and answering people’s prayers.

BBC considers expanding its religious broadcasting output

Added November 15, 2016

Religious leaders in the UK have been invited by the BBC’s Director-General Lord Hall, above, to ‘join discussions about plans for multi-faith coverage’.

The move, according to this report, follows a review earlier this year that found that the BBC’s religious output was “too Christian”.

The Times reported that an increase in broadcasting for minority faiths “would not be at the expense of Christian output”,  suggesting the BBC will move towards an overall increase in religious programming.

Spotting a unique opportunity, The Muslim Council of Britain has asked the BBC to consider broadcasting Islamic prayers.

A BBC source told the Independent:

The BBC will do more to represent faiths across the board, and has specifically rejected the notion of in any way diminishing what it does around Christianity.
Another BBC source told the Times that:

Faith is remarkably important. The BBC can and must do more to ensure that the important role faith plays is recognised and reflected in our programming.
NSS campaigns director Stephen Evans said:

It’s not the job of the BBC to promote religion. By ignoring the fact that religious broadcasting is the least popular genre amongst its viewers, the BBC risks alienating the non-religious majority.
There are numerous niche channels offering round-the-clock religious programming for people that want that sort of thing. There is no need for the BBC to ramp up religious programming that few people are interested in. Increasing the total amount of religious broadcasting will simply mean producing more content that very few people enjoy or watch.

There is a place for informative and thought-provoking religious programming that reflects the religion and belief demographics in the UK, but simply broadcasting acts of worship or religious messages would be the totally wrong approach.
Meanwhile, its reported here that, immediately after the US election, a radio station in Madison, Wisconsin, pulled the plug on Freethought Radio, which it has been broadcasting for a decade.
The Freedom From Religion programme was hosted by Annie Laurie Gaylor with her husband, Dan Barker. The couple are co-presidents of the Madison-based state/church watchdog and freethought advocacy group. Gaylor said:

We opened up the Wisconsin State Journal the morning after the election to read the remarkable announcement that progressive talk had been banished forthwith on 92.1 FM and replaced with around-the-clock Christmas music! It’s not exactly the appropriate vehicle for Freethought Radio.
Barker says FFRF is looking into other Madison broadcast options.

We’re looking at this as an opportunity rather than a disruption. Stay tuned.

Muslim taxi driver fined for refusing to transport guide dog

Added November 14, 2016

An Uber driver in Leicester, who claimed it was against his religion to transport dogs, was fined this week for refusing service to Charles Bloch, above, and his guide dog Carlos.

According to this report, Bloch told driver Ahmed Kayd, 42, that he had his Labrador with him via a message on the Uber smartphone app.

But when Kayd arrived he asked if the dog would “lick him” before refusing to give Bloch and his partner a lift home to Spinney Hill Park, Leicester.

Kayd claimed he did not like dogs and taking animals was against his religion, despite Mr Bloch explaining his refusal was illegal.

Bloch left feedback on the Uber app, exposing Kayd’s actions, and Kayd called back to apologise – but the disgruntled dog owner had already made other arrangements.

Kayd, of Beaumont Leys, Leicester, admitted refusing to convey a guide dog under the Equality Act 2010 at Leicester Magistrates Court.

He was issued a £140 fine and ordered to pay £327 in costs plus a victim surcharge of £30 on Wednesday.

Councillor Piara Singh Clair, assistant city mayor for culture, leisure and sport, said:

Taxi drivers are legally required to accept bookings from passengers with assistance dogs, unless the driver has been granted an exemption certificate by the local authority.

In this case, the driver didn’t have any legitimate reason not to accept Mr Bloch and Carlo.

We are pleased with the successful prosecution and hope that it sends a clear message that we will not tolerate any discrimination.

Earlier this year we reported that Kayd, above, had been sacked by the ADT Taxi company over the incident, which took place in July.

At the time, Darren Green, ADT Taxis office manager, said:

We very much regret this. The driver, who is self-employed has only been with us for two months. We will not use him again after this. I am visually impaired myself after suffering a detached retina. We have many customers who are visually impaired.

ADT Taxis has also ssued a long apology on its Facebook page, saying:

We are deeply ashamed of the conduct of this Leicester City Council licensed driver and he clearly broke the law after not accepting a booking we gave to him on religious grounds and has been dispensed with as well as being reported to the council.

Our policy is clear, we do not discriminate. If we have drivers reported to us for breaking terms of their licence, we cut them off from our bookings system and no longer use their service. The manager is contacting the customer concerned, and will offer him a full apology and some free journeys.

Remembering feminist and atheist, Elizabeth Cady Stanton

Added November 13, 2016

It’s been nigh on impossible this week to compete with the tens of thousands of media reports of the US election, and the predictions of what America might look like in the coming years under the oppressive dominion of Christian extremists and their imaginary god.

So, today, rather than try to select one of a myriad of reports about crowing Christian imbeciles on the one hand, and horrified secularists, gays, non-believers, women, Latinos and Muslims et al on the other, let me remind you that it was on this day – November 12, 1815 – that Elizabeth Cady, outspoken atheist and founding mother of the feminist movement was born in Johnstown, New York.

Anxious to please her eminent father – a judge and member of Congress – in the face of his bitter loss of all five of his sons, she excelled in academic studies and horseback riding.

Barred as a young woman from college despite her lively, brilliant intellect, she married young anti-slavery agent Henry Stanton. Their 1840 honeymoon took them to the fateful World’s Anti-Slavery Convention in London.

Her eyes were opened to women’s subjugation, and religion’s role in keeping women subordinate, after she and other female abolition delegates were humiliatingly curtained off from debate at clergy instigation.

At 32, the harried housewife and mother (eventually of 7) instigated and planned, with Lucretia Mott and three other women, the world’s first woman’s rights convention. The historic Seneca Falls convention met on July 19-20, 1848.

Stanton’s “shocking” suffrage plank won endorsement and galvanised women for the next 72 years. She recalled later how

“the Bible was hurled at us from every side”

in a history of the early movement.

Stanton entered into a lifelong working partnership with Susan B Anthony, above, founded and was first President of the National Woman Suffrage Association in 1869, and served as the National American Woman Suffrage Association’s controversial first president in 1890.

Stanton wrote the 19th Amendment finally adopted in 1920 granting the vote to women. Nearly every speech Stanton wrote condemned religious dogma.

In her first letter to Anthony (April 2, 1852), she wrote:

The Church is a terrible engine of oppression, especially as concerns woman.

In her diary, she recorded that her belief was

“grounded on science, common sense, and love of humanity,”

not:

Fears of the torments of hell and promises of the joys of heaven.

Stanton told the 1885 National woman Suffrage Association Convention:

You may go over the world and you will find that every form of religion which has breathed upon this earth has degraded woman … I have been traveling over the old world during the last few years and have found new food for thought. What power is it that makes the Hindoo woman burn herself upon the funeral pyre of her husband?

Her religion.

What holds the Turkish woman in the harem?

Her religion.

By what power do the Mormons perpetuate their system of polygamy? By their religion/ Man, of himself, could not do this; but when he declares,

‘Thus saith the Lord’,

of course he can do it.

So long as ministers stand up and tell us Christ is the head of the church, so is man the head of woman, how are we to break the chains which have held women down through the ages?

You Christian women look at the Hindoo, the Turkish, the Mormon women, and wonder how they can be held in such bondage …

Now I ask you if our religion teaches the dignity of woman? It teaches us the abominable idea of the sixth century – Augustine’s idea – that motherhood is a curse; that woman is the author of sin, and is most corrupt. Can we ever cultivate any proper sense of self-respect as long as women take such sentiments from the mouths of the priesthood?

She dedicated her last years to freeing women from superstition, writing The Woman’s Bible (1895, 1898).

In 1898, that book was officially repudiated by the very suffrage movement Stanton had formed. The last article she wrote before her death was

An Answer to Bishop Stevens”

urging people to:

Embrace truth as it is revealed today by human reason.

In The Degraded Status of Woman in the Bible, (1896) Stanton, who died in 1902, wrote:

I have endeavoured to dissipate these religious superstitions from the minds of women, and base their faith on science and reason, where I found for myself at least that peace and comfort I could never find in the Bible and the church … the less they believe, the better for their own happiness and development ….

For fifty years the women of this nation have tried to dam up this deadly stream that poisons all their lives, but thus far they have lacked the insight or courage to follow it back to its source and there strike the blow at the fountain of all tyranny, religious superstition, priestly power, and the canon law.

This week, Stanton’s “deadly stream” broke its banks, and there’s nothing we can do other than hang our heads in sorrow and disbelief and head towards the lifeboats.

Crazy creationist Carson could shape US education policy

Added November 12, 2016

Amidst widespread rioting across America following Trump’s victory, the Freedom From Religion Foundation warned that Dr Ben Carson, above, could well be appointed the US’s next Secretary of Education as he is on a short-list of just two.

Writing for Patheos, staff attorney for the FFRF Andrew L Seidel pointed out that:

Carson is a man who thinks that Joseph, a character from the Bible, ‘built the pyramids to store grain’. This is a man who believes that evolution ‘was encouraged by the adversary’. The ‘adversary’ referred to here is the devil, also a character from the Bible.

Those are two important ‘facts’ derived from the book of fairy tales upon which Carson bases his life. But Carson’s anti-education, pro-religious-myth views don’t end there.

He thinks that ‘highfalutin scientists’ came up with the Big Bang, which he thinks is ‘even more ridiculous’ than the old trope of a hurricane going through a junkyard and building a 747.

And he has claimed that ‘ultimately, if you accept the evolutionary theory, you dismiss ethics, you don’t have to abide by a set of moral codes, you determine your own conscience based on your own desires.

Ben Carson is for a vast expansion of vouchers, claiming that ‘the best education is homeschool, the next is private schools’. He has called public schools ‘the best propaganda system in the world’.

The common thread here is Carson putting his religion-addled worldview above facts and the mountains (pyramids?) of evidence that support those facts.

Seidel added:

If he’s given control of our nation’s education system, FFRF has little doubt that Carson will abuse it. He will abuse a public office that belongs to We the People to foist his personal religion on other people’s children. But before accepting this appointment, Carson should know that FFRF is going to pummel him with the First Amendment.

Carson by himself isn’t the only problem, though. More alarmingly, his appointment will be seen as a signal by many teachers that religion in public schools is now acceptable.

And Seidel vowed:

FFRF is going to continue protecting our public schools from vouchers that bankrupt a secular system and give money to unregulated, ineffective religious schools.

We will stand between non-religious families and the religious bullies that threaten them.

We are going to take on any teacher that chastises a student for opting out of the godly Pledge.

We will preserve the teaching of evolution and rain down lawsuits on schools that insist on preaching creationism.

We are going to expel the Gideons – those predatory adults who want to give children books that promise eternal torture – from our public schools.

We are going to plague teachers and coaches who think preaching to and praying with a captive audience is their Christian right.

FFRF is going to keep our schools secular. We are going to defend the Wall of Separation. We hope you’ll join us.

Meanwhile, it is reported here that in the 24 hours after Trump became President-elect, people flocked to donate to the ACLU – a national legal organisation known for suing the government to block racially biased laws and advocate for free speech.

The American Civil Liberties Union’s donation website crashed under a crush of visitors Wednesday morning, ACLU spokesperson Gabriela Melendez said.

By Thursday morning, she added, the group reached a record for online donations in that timeframe: $2.4 million from 38,626 contributions.

The surge was an over 7,000% increase to our donate link.

The group shared internal records indicating the site went down.

It’s hard to say how long it was down for and we’re trying to pull dollars and gift numbers. Our system is extremely overwhelmed with all of the hits we’re getting.

Paedophile: ‘an evil spirit made me do it’

Added November 11, 2016


Matthew Durham, 20, who is facing 17 charges of raping and sexually abusing children as young as six when he was performing Christian missionary work at the Upendo Children’s Home in Kenya, told a US federal court this week that he was innocent but believed he was possessed by an ‘evil spirit’ that made him do things he does not remember.

According to this report, if convicted, Durham faces up to life in prison.

He  blames a spirit named “Luke” for the crimes.

I have no recollection of molesting those children, but they told me I did, so it must have been an evil spirit. I wasn’t in a good place.

Several videos taken by an Upendo manager and presented as evidence show Durham being questioned by Upendo founder Eunice Menja, in which he repeatedly states that he does not remember committing the crimes.

He is shown asking for patience while he tried to remember, but then admits to taking children into a bathroom at the orphanage and engaging in acts with them.

Durham told the jury:

I was scared. They made me doubt my own memories.

Durham’s attorney, Stephen Jones, told jurors that the videotape and handwritten confessions were coerced because officials had taken Durham’s passport, held him in isolation and threatened to call Kenyan police if he did not confess.

Prosecutors called suspected victims to the stand who testified in a cleared court room about their sexual abuse at the hands of Durham, court officials said.

The trial continues.

Will ‘horror-clown’ Trump keep his promises to Christians?

Added November 10, 2016

‘Although many pro-life and pro-family advocates are breathing sighs of relief at having dodged a Clinton presidency, they now have the task of ensuring Trump keeps his pro-life promises – and appoints Supreme Court justices opposed not only to Roe v Wade but also to same-sex “marriage” and Obergefell v Hodges.’

Those are the words of Claire Chretien, writing for LifeSite News, which has launched a petition calling on Trump to “defend the unborn and religious freedom.

In an op-ed following the shocking news that that Trump is now to become America’s 45th President, Chretien wrote pointed out that:

Many polls indicate Trump won more evangelical voters than Romney, McCain, or George W Bush … He will be responsible for thousands of appointments and federal employees with the power to shape American culture and public policy for generations to come.

She added:

Trump’s candidacy has troubled many pro-life and pro-family advocates, and many refused to get behind his candidacy, but the majority came around to supporting him in order to prevent Clinton’s election.

Trump made a series of pro-life pledges that sharply contrasted Clinton’s support of abortion on demand: he promised to sign the Pain Capable Unborn Child Protection Act, defund Planned Parenthood, and appoint Supreme Court judges like the late Justice Antonin Scalia. He also said he would make the Hyde Amendment permanent law so that taxpayers would not be forced to fund abortions.

Trump also appointed many strong social conservatives to leadership roles in his campaign, such as Kellyanne Conway, a pro-life pollster who he appointed as his campaign manager. His Catholic Advisory Board was chaired by Joseph Cella, the founder of the National Catholic Prayer Breakfast. Its members included leaders such as Senator Rick Santorum, Father Frank Pavone of Priests for Life, and C-FAM’s Austin Ruse.

As his general election campaign gathered steam, Trump became more vocal about his pro-life views and attacked Clinton for her abortion extremism.

During the final debate, Trump also weighed in on what his potential Supreme Court justice nominees would do.

“If we put another two or perhaps three justices on, that’s really what’s going to be – that will happen,” Trump said of the Supreme Court overturning Roe v Wade.

That’ll happen automatically in my opinion because I’m putting pro-life justices on the court. I will say this, it will go back to the states, and the states will then make a determination.

With regard to gay rights, Chretien said, Trump became the first presidential candidate from either party in history to use the words “LGBTQ community” in his nomination acceptance speech.

Trump promised to advance equality for homosexuals but also said marriage should ultimately be a states’ rights issue.

He said it would be his “preference” that the Supreme Court justices he nominates overturn Obergefell v Hodges, the decision redefining marriage, but would not promise to ensure they would overturn it.

One of Trump’s main religious freedom issues during his campaign was repealing the Johnson Amendment, which threatens churches with the loss of their tax statuses if they endorse political candidates.

Chretien concluded:

Who Trump appoints as Secretary of Health and Human Services, Attorney General, and Surgeon General will seriously affect religious freedom, the health services tax dollars fund or don’t fund, and American social policy.

Soon, it will become apparent if Trump will fulfill his promises to the social conservatives who helped elect him or if he will simply pay life and family issues lip service – at best.

Meanwhile, the Telegraph reported that “panicked” Americans are researching how to emigrate online after early election results pointed to a a victory for Donald Trump.

There was an explosion in search traffic on Google for terms such as “emigrate” and “how to emigrate to Canada” following the announcement of a series of victories in key swing states for the Republican nominee.

Huge numbers of Internet surfers worldwide also began googling the phrase “end of the world” when the news broke.

And in Canada, the government’s website crashed after it was inundated with visitors apparently researching how to become Canadian citizens.

Indonesian Islamists riot over Governor’s alleged blasphemy

Added November 9, 2016

Indonesian police used tear gas and water cannon at the weekend to quell a violent protest staged by thousands of hard-line Muslims.

Demonstrators accused Basuki Tjahaja Purnama – a Christian and the first ethnic Chinese to hold the post of Governor of Jakarta – of having insulted the Koran, and want him to be prosecuted.

According to the BBC, clashes broke out between police and protesters who refused to disperse.
One elderly man died and several other people, including police officers, were injured.

Police had been braced for the possibility of religious and racial tensions erupting at the rally, which an estimated 50,000 people attended.
It had mostly been peaceful but groups of angry demonstrators clashed with police after nightfall and set vehicles alight.

The protest was held to demand that Purnama, above, be prosecuted for blasphemy over comments he made in September that were seen as criticising a Koranic verse.

He said that Islamic groups, using a passage of the Koran to urge people not to support him, were deceiving voters, who will go to the polls in February.

The verse is interpreted by some as prohibiting Muslims from living under the leadership of a non-Muslim.

Purnama has since apologised but formal complaints of “defamation” were lodged against him by Islamic groups. He is now being investigated by police. Representatives met with Vice-President Yusuf Kalla, who promised that the investigation into Purnama would be completed within two weeks.

Some protesters at Friday’s rally carried signs calling for the governor’s death.

There have long been tensions around Purnama political role.

In 2014, he was deputy Governor under Joko Widodo. When Widodo was elected President the main group behind the current protest – Islamic Defenders Front (FPI) – did not want Purnama to succeed him.

They argued that a Christian should not govern a Muslim-majority city. The campaign against him has since taken on anti-Chinese overtones, though the FPI said the rally was not about the governor being from a minority group.

Jakarta police said there were “provocative statements and images” on social media urging people to take violent action against Purnama, including calls to kill him.

Despite being seen as brash and outspoken, the governor is popular among many in the capital and has been praised for his effectiveness.

Muslims in Indonesia are largely moderate and the country’s largest Islamic organisation, Nahdlatul Ulama, had advised its 40 million members not to take part in the protest.

Italian priest blames earthquakes on gay civil unions

Added November 8, 2016

An Italian priest has angered the Vatican after claiming the earthquakes that have shaken the country killing hundreds and leaving thousands homeless were “divine punishment” for gay civil unions.

Fr Giovanni Cavalcoli, a theologian known for his hard-line views, made the comments on 30 October, the day central Italy was struck by a 6.6-magnitude quake - the most powerful to hit the country in 36 years.

It was the third major quake in the region in just over two months.

Cavalcoli told Radio Maria that the seismic shocks were

“divine punishment” for “the offence to the family and the dignity of marriage, in particular through civil unions”.

Italy is one of the last western European countries to legally recognize same-sex relationships, having introduced legislation last month to allow gay civil unions.

The radio station distanced itself from Cavalcoli’s views and the Vatican has issued a stinging rebuke, saying the idea of a vengeful God was
“a pagan vision” dating from “the pre-Christian era”.
Archbishop Angelo Becciu, number two in the Vatican’s powerful secretariat of state, said Cavalcoli’s comments were
“offensive to believers and disgraceful for non-believers”.
Becciu asked for forgiveness from quake victims and reminded them they had the “solidarity and support” of Pope Francis.

However, Cavalcoli refused to back down, insisting to another radio station that earthquakes were caused by “the sins of man” and telling the Vatican to “read their catechism”.

It is not the first time comments by members of the Italian clergy have embarrassed the Catholic church.

Last month a priest was suspended from his parish in Trento after apparently defending pedophilia during a live TV interview, arguing that
“children often seek affection”.
Fr Gino Flaim of the San Giuseppe and Pio X parish claimed he
“understands pedophilia”
but added,
“I’m not sure about homosexuality.”
When asked to explain his comments he told the La7 channel:
“Pedophilia is a sin, and like all sins has to be accepted also.”
He went on to describe homosexuality as “a disease”.

Following his suspension the priest said his words
“do not represent the positions of Trento archdiocese and the general sentiment of the parish”.
In 2012 another Italian priest sparked outrage by delivering a Christmas message that claimed women were to blame for men’s violence towards them because they wore “filthy clothes” and served “cold suppers”.

Fr Piero Corsi put a leaflet on his church’s noticeboard in San Terenzio, north-west Italy, asserting that 118 women killed by men in Italy that year only had themselves to blame.
“Is it possible that men have turned crazy all of a sudden? We don’t believe so. The point is that more and more women provoke, fall into arrogance, believe [themselves] to be independent and exacerbate tensions,”
the leaflet read.
“Children are left outside alone, homes are dirty, meals are served cold … clothing is filthy. They [women] trigger the worst instincts leading to violence and sexual abuse. They should do a self-examination and think: did we ask for it?”
The priest received a torrent of abuse after a scan of the leaflet was posted online, and his Facebook account was closed.

Senior religious figures distanced the church from Corsi’s comments and he was forced to resign.

Washington, D.C. Company Opens Up Humanist Wedding “Chapel”

Added November 7, 2016 by 

A Washington, D.C.-based startup called Pop Wed Co. that helps couples plan small, fun, festive weddings for a fraction of the normal price just announced their new Humanist Wedding “Chapel.”

11-3-16-pop-wed-co-wedding-chapple-thumbnail1.jpg.optimal

There’s nothing atheistic about it; rather, it’s a neat non-religious venue for any couple to hold a wedding ceremony:

It’s officially official — after months and months of searching and running into hilarious snags at every turn, we finally have our own space to host the most fun weddings on the planet!

Since we’ve started offering Styled Popups, so many of you have wanted to have slightly larger weddings, indoors, so that no matter what the crazy DC weather of the day is, you’ll be all comfy in a beautifully styled space. Plus, while many of our couples are thrilled to have a guest list of 10 or fewer, many of you also wanted to be able to include more family members! And on all counts, we’re with ya. Our new space will be able to host up to 20 guests in any weather, and we’ll be able to host weddings there anytime. In fact, if you bring your own license on a Friday between 12-5p, Steven can marry you on the spot!

Neat idea and more power to them. Give the rise of non-religious Americans, I wouldn’t be surprised if there was also a corresponding rise of non-religious wedding venues in the coming years. After all, why get married in a church when you don’t believe the myths, where the priest thinks a woman should be subservient to a man, and where gay and lesbian couples may not be allowed to get married at all?

Incidentally, in 2013, Washington, D.C. legislators passed a bill allowing non-religious people to perform marriage ceremonies. That privilege had only been available to religious leaders to that point, but the new act granted temporary “Civil celebrant” status on atheists and others who wanted that ability.

Britain First deputy leader convicted of religious hatred

Added November 6, 2016

Jayda Fransen, 30 deputy leader of a far-right outfit called Britain First, has been found guilty of religiously aggravated harassment for hurling abuse at a Muslim woman wearing a hijab.

Fransen, according to this report, was fined nearly £2,000 for wearing a political uniform and shouting at Sumayyah Sharpe during a provocative march in Bury Park, Luton, on Saturday, January 23.

Earlier this year we reported that Fransen and her supporters, bearing crosses, had carried out a “Christian patrol” in Luton, and had been subjected to “ferocious hostility”.

Fransen admitted telling Sharpe that Muslim men force women to cover up to avoid being raped:

Because they cannot control their sexual urges.

She had added:

That’s why they are coming into my country raping women across the continent.

Sharpe was with her four young children at the time.

Fransen denied the words were intended to be offensive at a trial in Luton and South Bedfordshire Magistrates’ Court. She said in her defence:

The reason I said them was because from everything I have studied, I understand them to be true.

Onward Christian soldiers ... Britain First members
      marching through Luton

Onward Christian soldiers … Britain First members marching through Luton

District Judge Carolyn Mellanby said she believed the group had gone to the area “looking for trouble”  and that Sharpe had been mistaken as an “easy target”.

I have no doubt the words used towards her [Ms Sharpe], in her expression, represented everything against her and what she believes in. In other words, offensive, insulting, abusive and, in my judgment, intended to cause offence and alarm and distress to her religion.

In a video posted to Facebook after the verdict, Fransen said:

It was just absolutely absurd in the court. It was just a really clear display of Islamic appeasement.

She said:

We have an establishment that is against anything patriotic in this country and is only concerned with appeasing the Muslim community.

Paul Golding, the leader of Britain first, said:

The fact of the matter is, it’s one rule of law for Muslims, the protected species in this country, and another for British people.

Transgender Muslim bride hacked to death in Moscow

Added November 5, 2016

Raina Aliev was brutally slain days after her father said on Russian TV that he wanted her dead.

According to this report, the complete circumstances of her death are unknown, but Aliev’s body was hacked into pieces and left virtually unrecognisable.

The horrific incident allegedly took place after Raina Aliev’s father, Alimshaikh Aliev, called for his daughter’s execution while repeatedly misgendering her in an announcement to a Russian TV station. He said:

Let him be killed, I don’t want to see him. Bring him here and kill him in front of my eyes.

Although the exact motivation behind Aliev’s death is still under investigation, the Express reported that a Dagestan mufti, a legal expert who interprets Muslim law, told Russian media that being transgender is banned in Islam:

Changing sex is totally forbidden, because it means that a man will be a woman.

Aliev’s family is Chechen and lives in Dagestan, Russia, a Muslim region between the Caspian Sea and Chechnya.

After completing her education, Aliev eventually relocated to Moscow. She met her husband in Karachaevo-Cherkessiya, another primarily Muslim region in Russia, and had a sex-change operation in order to marry him.

A neighbor told the Russian Dialog news site that Aliev’s father issued a “purman”, which invited people to kill his child, after discovering that she would be marrying a man who openly embraced her transgender identity.

Blasphemy law abolished in Alsace-Moselle region of France

Added November 4, 2016

The ‘blasphemy’ law in force in the region of Alsace-Moselle, France, has been repealed by the national Senate!

The repeal has been termed an “evolution” by lobbyists, and means that France is now free of ‘blasphemy’ laws as such!

Pope says he believes ban on female priests is forever

Added November 3, 2016

By Philip Pullella | ABOARD THE PAPAL PLANE

Pope Francis said on Tuesday he believes the Roman Catholic Church's ban on women becoming priests is forever and will never be changed, in some of his most definitive remarks on the issue.

He was speaking aboard a plane taking him back to Rome from Sweden, in the freewheeling news conference with reporters that has become a tradition of his return flights from trips abroad.

A Swedish female reporter noted that the head of the Lutheran Church who welcomed him in Sweden was a woman, and then asked if he thought the Catholic Church could allow women to be ordained as ministers in coming decades.

"St. Pope John Paul II had the last clear word on this and it stands, this stands," Francis said.

Francis was referring to a 1994 document by Pope John Paul that closed the door on a female priesthood. The Vatican says this teaching is an infallible part of Catholic tradition.

The reporter then pressed the pope, asking: "But forever, forever? Never, never?

Francis responded: "If we read carefully the declaration by St. John Paul II, it is going in that direction."

Francis has previously said that the door to women's ordination is closed, but proponents of a female priesthood are hoping that a future pope might overturn the decision, particularly because of the shortage of priests around the world.

The Catholic Church teaches that women cannot be ordained priests because Jesus willingly chose only men as his apostles. Those calling for women priests say he was only following the norms of his time.

In August, Francis set up a commission to study the role of women deacons in early Christianity, raising hopes among equality campaigners that women could one day have a greater say in the 1.2 billion-member Church.

One-year ban imposed on doctor who beat his daughter

Added October 2, 2016

A Muslim doctor, Gohar Rahman, above, has been banned from practising for a year following his conviction earlier this year for assaulting his 17-year-old daughter.

According to this report, he beat the teenager with a walking stick and rained punches on her head because she went to a Halloween party.

He was given a suspended 10 month sentence at Liverpool Crown Court in February for the assault.

Now a medical tribunal has banned him from practising as punishment for bringing “disrepute” to the profession.

The married father-of-three, who works as a consultant cardiologist at Wigan Infirmary in Manchester, accused his daughter of “bringing shame” to the family and branded her a “prostitute” before subjecting her to the beating.

Rahman grabbed his daughter, smashed her head against a car seat, caned her on the bottom with a walking stick and then rained punches on her head.

He had believed his daughter was going to a friend’s house and would be home by 9.30pm but was left incensed when she stayed out all night.

He shouted:

I can’t believe what you have done – sleeping at a boy’s house.

After the beating, he ordered the girl to take off her party dress and don Islamic clothing, before telling her to pray.

After the assault the teen managed to send out an SOS social media message and her friends alerted the police.

Margaret Dodd, chair of the tribunal at the Medical Practitioners Tribunal Service hearing in Manchester, said:

The tribunal considered that, in being convicted of assault occasioning actual bodily harm, you have brought the profession into disrepute.

The tribunal was of the view that public confidence in the profession would be seriously undermined if a finding of current impairment were not made in this case.

The tribunal considered this to be a serious offence, but took account of the fact that it was a single incident.

It considered that you have acknowledged your fault in entering a guilty plea at the first opportunity, and the tribunal is satisfied that this behaviour is unlikely to be repeated.

The tribunal heard that Dr Rahman, who previously worked for the UN, has completed 100 hours of unpaid work given to him as part of his sentence and has successfully reconciled with his daughter.

Work colleague Dr Ahmed Ismail, a consultant radiologist, told the hearing:

He was shattered and full of regret. He admitted it was the biggest regret of his life. He is such a calm and quiet person. I have known him for over 10 years.

He added:

I believe it is a big lesson that he did learn. I believe he would never do such a silly thing again.

Abuse victims launch lawsuit against Catholic school

Added November 1, 2016

Five former pupils at a Catholic school headed by James Carragher, above, who is now in jail for abusing boys, have launched a High Court bid for compensation over the abuse they suffered.

According to the BBC, more than 200 men claim they suffered abuse at St William’s residential school in Market Weighton, East Yorkshire, between 1970 and 1991. It was run by the De La Salle brothers on behalf of Middlesbrough Diocese.

The order has apologised “unreservedly” to those affected by the abuse and for the actions of its former principal, Carragher.

Carragher who was principal from 1976-1990, is serving his third prison sentence for physically and sexually abusing boys there.

If the compensation claim succeeds, the eventual payout could run into millions of pounds.

The school, which closed in 1992, provided residential care and education for boys aged 10 to 16 with emotional and behavioural problems.

feeley

Nigel Feeley, above, one of Carragher’s victims, was sent to St William’s in 1972, when he was 13 years old. Feeley said Carragher:

Had a gold card to sexually abuse children. It was like giving candy to a baby.

Solicitor David Greenwood, acting for those claiming compensation, said St William’s was “the biggest single home where boys were abused” that he had seen.

The BBC discovered that the Catholic Church had several opportunities to investigate the abuse but failure to act meant boys continued to be abused for decades.

There have been three criminal investigations into abuse at the home.

Carragher, described here as “the devil himself” was jailed for nine years in January after being found guilty of 21 indecent assaults and three serious sex offences. He was cleared of a further 30 charges.

Former chaplain Anthony McCallen, was jailed for 15 years after being convicted of 11 charges including a serious sexual offence. He was acquitted of eight other charges at the same trial.

Court documents seen by the BBC state that on April  6, 1970 an incident was investigated by a “sub-committee of managers” at the home.
The investigation concluded:

Brother James [Carragher] is a conscientious and useful member of the staff and having expressed his regret, no further action should be taken.

Allegations of abuse continued into the 1980s. The BBC has seen written testimony from a boy at the home describing how Carragher hit him on the head “with his fist”, “dragged” him onto the landing and “kicked” and “pulled” him down the stairs.

Documents show Carragher was subjected to an internal disciplinary hearing following the assault and was given a warning.

According to a letter sent to Humberside County Council in 1992, complaints at the home were dealt with by the principal, meaning that for 14 years allegations were dealt with by Carragher himself.

A spokesman for the De La Salle Order said:

We repeat our total condemnation of the serious criminal behaviour of James Carragher, a former member of the De La Salle Brothers, during his time on the staff at St William’s.

We condemn, without reservation, any action or behaviour which harms young people.

We deeply regret what happened at St William’s and the harm that was done there through the behaviour of James Carragher. We unreservedly apologise to all who have been affected by his behaviour. Our hearts go out to all victims of abuse and their families.

A spokesman for the Diocese said:

Abusive behaviour has absolutely no place in the Catholic Church, or anywhere in society, and is against everything we stand for.

The compensation case is expected to last three weeks at the High Court in Leeds.

Atheism has ancient roots and is not ‘modern invention’

Added April 1, 2016

Atheism is not a modern invention from the western Enlightenment, but actually dates back to the ancient world, according to a new book by a Cambridge academic – which challenges the assumption that humanity is naturally predisposed to believe in gods.

In Battling the Gods, Tim Whitmarsh, professor of Greek culture at Cambridge University, lays out a series of examples showing that atheism existed in polytheistic ancient Greece. It is, according to its author, partly “an attempt to excavate ancient atheism from underneath the rubble heaped on it by millennia of Christian opprobrium”.

Early atheists were making what seem to be universal objections about the paradoxical nature of religion. Disbelief in the supernatural is as old as the hills. It is only through profound ignorance of the classical tradition that anyone ever believed that 18th-century Europeans were the first to battle the gods.

“We tend to see atheism as an idea that has only recently emerged in secular western societies. The rhetoric used to describe it is hyper-modern. In fact, early societies were far more capable than many since of containing atheism within the spectrum of what they considered normal,” said Whitmarsh.

“Rather than making judgments based on scientific reason, these early atheists were making what seem to be universal objections about the paradoxical nature of religion – the fact that it asks you to accept things that aren’t intuitively there in your world. The fact that this was happening thousands of years ago suggests that forms of disbelief can exist in all cultures, and probably always have.”

In the fourth century BC, he points to Plato, as the philosopher imagines a believer chastising an atheist:

“You and your friends are not the first to have held this view about the gods! There are always those who suffer from this illness, in greater or lesser numbers.”

“We may balk at his disease imagery,”

writes Whitmarsh,

“but Plato was surely right in his general point. There have been many throughout history and across all cultures who have resisted belief in the divine.”

Because you disbelieved things that are not unbelievable, your name from now on shall be Disbeliever (Apistos)
The god Asclepius, to a man who mocked miracle cures
These range from Carneades, head of the Platonic academy in the second century BC, who argued that

“belief in gods is illogical”,

to the Epicureans, who were often called atheoi in antiquity, and the atheistic writings of Xenophanes of Colophon.

Whitmarsh argues that the diversity of ancient Greece’s polytheistic societies meant there was no such thing as religious orthodoxy, and no clergy laying out how people should live. This meant, he said, that while atheism could be viewed as mistaken, it was usually tolerated – although not in the case of Socrates, who was executed in Athens for “not recognising the gods of the city.

Contradictions of the Bible

Added December 9, 2016

http://infidels.org/library/modern/jim_meritt/bible-contradictions.html

Arguments for atheism

Added December 10, 2016

http://www.argumentsforatheism.com/

Filosofia ja elämänkatsomustieto

Last update 01.03.2016

Yleistietoa, opetussuunnitelmia, oppikirjoja ja linkkejä.


Elämänkatsomustiedon opetussuunnitelma 2016

Tutustuaksesi opetushallituksen versioon elämänkatsomustiedon opetussuunnitelmasta napauta tästä (pdf) tai tästä (doc).

Html muodossa opetussuunnitelman löydät napauttamalla tästä.

Syksyn 2016 elämänkatsomustiedon ylioppilastehtävät saat näkyviin napauttamalla tästä

Syksyn 2016 filosofian ylioppilastehtävät html-muodossa saat näkyviin napauttamalla tästä.


Kevään 2016 elämänkatsomustiedon ylioppilastehtävät saat näkyviin napauttamalla tästä 

Kevään 2016 filosofian ylioppilastehtävät html-muodossa saat näkyviin napauttamalla tästä


Syksyn 2015 elämänkatsomustiedon ylioppilastehtävät saat näkyviin napauttamalla tästä

Syksyn 2015 filosofian ylioppilastehtävät html-muodossa saat näkyviin napauttamalla tästä.


Kevään 2015 elämänkatsomustiedon ylioppilastehtävät saat näkyviin napauttamalla tästä

Kevään 2015 filosofian ylioppilastehtävät html-muodossa saat näkyviin napauttamalla tästä.


Syksyn 2014 elämänkatsomustiedon ylioppilastehtävät saat näkyviin napauttamalla tästä.

Kevään 2014 filosofian ylioppilastehtävät html-muodossa saat näkyviin napauttamalla tästä.

Kevään 2014 elämänkatsomustiedon ylioppilastehtävät saat näkyviin napauttamalla tästä.

Syksyn 2013 elämänkatsomustiedon ylioppilastehtävät saat näkyviin napauttamalla tästä.

Syksyn 2013 filosofian ylioppilastehtävät html-muodossa saat näkyviin napauttamalla tästä. ja pdf -muodossa napauttamalla tästä.

Kevään 2013 elämänkatsomustiedon ylioppilastehtävät saat näkyviin napauttamalla tästä.

Kevään 2013 filosofian ylioppilastehtävät saat näkyviin napauttamalla tästä.

Filosofi och livsåskådning

20 läroböcker och vokabulär

Philosophy and Life View

20 books and dictionary in Finnish

Constructed language misil

misil

Katsomusaineiden didaktiikkaa

Yleistä didaktiikkaa

Ilmaista didaktiikkaa

Kristillinen dogmatiikka

http://etkirja.pp.fi/dogmatiikka.html

Filosofian, elämänkatsomustiedon ja uskonnon didaktiikkaa

Motivaatio, kv sopimukset, totuus jne...

Lukion filosofia, Filosofi i gymnasiet

Opetussuunnitelmat ja lisätietoa

Mitä filosofia on?
Vad är filosofi?
Opetussuunnitelma
Läroplan
Yliopistofilosofian sivustot
Filosofi.fi på svenska
Svenska material
Philosophy links in Internet
Logiikan alkeet Internetissä
Palautelomake

Ilmaiset filosofian oppikirjat

FI1 , FI2 , FI3 , FI4

Normatiivinen etiikka
Sukupuolietiikka
Metaetiikka
Deskriptiivinen etiikka

Filosofian ylioppilastehtävät

S 2012 K 2012 S 2011 K 2011
Vanhoja ylioppilastehtäviä
Vanhojen tehtävien sanaluettelo lukumäärineen
Ylioppilaskirjoitusten filosofit
Ylioppilaskirjoitusten sivistyssanat
Palautelomake

Elämänkatsomustieto, livsåskådning

Opetussuunnitelmat ja lisätietoa

Elämänkatsomustieto vai uskonto?
Mitä elämänkatsomustieto on?
Miksi evankelis-luterilaiset eivät pääse et:n opetukseen
Elämänkatsomustiedon opetussuunnitelmat
Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen
Koululait ja muut säädökset
Kysymyksiä ja vastauksia
Keskeiset ongelmat opetuksessa
Elämänkatsomustiedon opetusaineistoa ja linkkejä
Ohjeita kouluille
Dosentti Jouni Luukkaisen kantelut
Elämänkatsomustiedon stipendit
Kilpailut
Uskonnottomien uutisia
Religionskunskap i Sverige
Svenska material
Palautelomake

Peruskoulu Grundskola

Ilmaiset oppikirjat

et1 et2 et3 et4 et5 et6 et7 et8 et9

Opetussuunnitelmat ja lisätietoa

Elämänkatsomustiedon opetussuunnitelmat
Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen
Opetusvihjeitä: 1-5, 5-9
Verkkomateriaalia
Vähemmistöuskontojen oppikirjat
Palautelomake

Lukio Gymnasium

Ilmaiset oppikirjat

et10 et11 et12 et13 et14

Opetussuunnitelmat ja lisätietoa

Elämänkatsomustiedon opetussuunnitelmat
Grunderna för läroplanen
Sanasto
Opinnot Helsingin yliopistossa
Uskontojen vertailutaulukko
Palautelomake

Elämänkatsomustiedon ylioppilastehtävät

S 2012 K 2012 S 2011 K 2011
Vanhoja tehtävä
Vanhojen tehtävien sanaluettelo lukumäärineen
Ylioppilaskirjoitusten sivistyssanat

Syksyn 2014 ylioppilaskirjoituksiin valmistautuminen

Sekä elämänkatsomustiedon että filosofian ylioppilaskirjoituksiin kannattaa valmentautua lukemalla tämän oppiaineiston sanastoa sanasto.

Elämänkatsomustiedon kokeeseen lue myös ainakin kerran viikossa Elämänkatsomustiedon (opetushallituksen) opetussuunnitelmaohjeen sanat aakkosjärjestyksessä.

Filosofian kokeeseen lue ainakin kerran viikossa Filosofian(opetushallituksen) opetussuunnitelmaohjeen sanat aakkosjärjestyksessä.

Elämänkatsomustieto ainereaalissa

Elämänkatsomustieto on eräs lukion reaaliaineista. Elämänkatsomustiedon ainereaalissa kokelas valitsee vastattavakseen kuusi kysymystä kymmenestä vaihtoehdosta.

Reaaliaineiden sijoittuminen koepäivien kesken: Samana koepäivänä järjestetään evankelis-luterilaisen uskonnon, ortodoksisen isen uskonnon, elämänkatsomustiedon, yhteiskuntaopin, kemian, maantieteen ja terveystiedon kokeet.

Muuta tietoa

Esitelmä ateismista 9.2.2012 (pdf)
Maailmanuskonnot
Wienin piiri
Valtion ja kirkon ero
Java kielen perusteet versio 0.7
Palautelomake
Jäsenlomakkeet ja palautelomakkeet tekstinä ohjelmoijille

Ehdotus lukion opetuksen järkiperäistämiseksi

Suomen Ateistiyhdistys ry. kannattaa kaikkien mielipideaineiden poistamista kouluista. Erityisesti oman uskonnon opetus on mielipideopetusta.

Suomen ateistiyhdistys vastustaa kuitenkin jyrkästi kaikille yhteiseen "elämänkatsomustiedon" opetukseen siirtymistä lukioissa. Se merkitsisi Ruotsin mallin mukaista uskonnon opetusta eli sitä, mitä Kulosaaren yhteiskoulussa nyt opetetaan.

Kulosaaren yhteiskoulun kaikille pakollisen opetussuunnitelman löydät napauttamalla tästä.

Koska peruskoulun järkeistäminen on Suomen äärivanhoillisessa mielipideilmastossa mahdotonta, ehdotamme että järkeistäminen aloitetaan lukiosta.

Kun oman uskonnon tai elämänkatsomustiedon opetusta on peruskoulussa 9 vuotta, on kohtuutonta, että sitä on lukiossa.

Koska lukion elämänkatsomustiedon opetus oli aikoinaan filosofian opetusta ja nykyään huuhaata, ehdotamme, että oma uskonto ja elämänkatsomustieto poistetaan lukiosta ja muutetaan filosofian opetusta niin, että lukioissa filosofian nykyiset kurssit 2, 3 ja 4 ovat pakollisia. Samalla on päätettävä, että näiden kurssien sisältöjä ei muuteta lisäämällä niihin uskontotietoa.

Koska lukioissa on paljon evankelis-luterilaisia uskonnonopettajia, ehdotan, että heitä varten luodaan lakkautuspalkkajärjestelmä siirtymisajaksi. Vastaavasti teologikoulutusta vähennetään niin, että lukioiden evankelis-luterilaisen uskonnon opettajat voivat siirtyä joustavasti evankelisluterilaisen kirkon tehtäviin.

Nykyisin pätevät elämänkatsomustiedon opettajat katsottakoon päteviksi lukion filosofian opettajiksi.

Siirtymäajaksi myös opettajakoulutusta vailla olevat, joilla on yliopistossa suorittettu vähintään keskimmäinen oppimäärä filosofiassa, katsottakoon päteviksi lukion filosofian opettajiksi.

Lakkautuspalkka lisää menoja, mutta teologikoulutuksen keskeyttäminen pienentää menoja.

Kun joukko teologian professoreja joutuu lomautetuiksi, tämä on vain osoitus siitä, että kansalaisia lomautetaan tasapuolisesti kaikissa yhteiskuntaluokista.

Todellisiä hyötyjiä ovat lukiolaiset.

Mainittakoon, että ylempää löytyvät täysin ilmaiset lukion filosofian oppikirjat.