Jumalaton kulttuurilehti

Tammikuu 2016

Suomen ainoa kulttuurilehti

Sisällysluettelo

Älä sano olevasi ateisti Saudi-Arabiassa!

Lisätty 31.1.2016

Ystävällismielinen neuvo niille ateisteille, jotka syystä tai toisesta aikovat matkustaa Saudi-Arabiaan vaikka työkomennukselle (tuskinpa se maa kenenkään unelmalomamaa on): 

Siellä ei kannata maassa ymmärrettävällä kielellä sanoa olevansa ateisti, koska ateismi on äskettäin määritelty terrorismiksi Saudi-Arabiassa.

Etenkin ulkomaalaisia siellä teloitetaan aika hatarien ei-julkisten oikeudenkäyntien perusteella monenlaisista siinä maassa rikkeinä pidetyistä syistä, yksi henkilö lähes joka toinen päivä. Terrorismi ei ole siellä pieni rike.

SUOMEN ORTODOKSISEN KIRKON VÄKILUKU LASKUSSA (27.1.2016)

Lisätty 30.1.2016

http://www.ateistit.fi/uutiset/uuti160127.html

VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON JÄSENMÄÄRÄ LASKI KAHDEKSAN PROSENTTIA (26.1.2016)

Lisätty 29.1.2016

http://www.ateistit.fi/uutiset/uuti160126.html

VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON VALTIONAPU POLKEE PAIKALLAAN (25.1.2016)

Lisätty 28.1.2016

http://www.ateistit.fi/uutiset/uuti160125.html

Mistä hyvä pöytätietokoneen käynnistyspainike

Ratkaistu

Erkki Hartikainen 27.1 2016

Pyöreä sähköisen ovikellin painike, joita saa aivan Suomesta, on kestävä ja helppo asentaa.

Muoviseen etupaneelin kannattaa tehdä reikä oikean kokoisella metalliporalla. Hieman tavallisen huonon painikkeen alapuolella on vapaata tilaa.

Ovikellon painike on hieman ulkoneva, mutta en ole huomannut, että joku tönäisisi koneen vahingossa käyntiin.

Jos koneessa sattuu olemaan reset-nappi, sen voi ottaa käynnistyspainikekäyttöön.

Koska käynnistys ja sammutus vie liikaa aikaa (ts. ihmisen elämää), kannattaa laittaa koneeseen vähintään i3 - suoritin, vähintään 8 Gt työmuistia ja 256 Gb:n ssd-levy. Ainakin Ubuntu 15.10 - käyttöjärjestelmällä tämä yhdistelma toimii hyvin.

Tarvitsen Windowsia pelkästään värikuvien tulostukseen, ja siihen välttää kuinka vanha Windows -kone tahansa. Tästä syystä kaikia vanhoja koneita ei kannata viedä ongelmajätekeräykseen.

Kysely: Nolla prosenttia islantilais­nuorista uskoo Jumalan luoneen maan

Lisätty 26.1.2016

Alle puolet islantilaisista kertoo enää olevansa uskovaisia. Tuore kyselytutkimus viittaa Islannin ateistiliiton mukaan siihen, että evankelis-luterilaisen kirkon vaikutusvalta on heikkenemässä saarella.

Ortodoksinen kirkko vastustaa jyrkästi kaikille yhteistä katsomusainetta

Uskonnonopetuksen korvaaminen yhteisellä uskontotiedon ja etiikan oppiaineella huolestuttaa

Lisätty 25.1.2015
TM, lehtori Marianne Kantonen:
 
Valtioneuvosto on antanut kesäkuussa 2012 asetuksen perusopetuslaissa tarkoitetun uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksen tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta. Nyt olisi aika keskittyä sisältöjen kehittämiseen, sillä seuraavat reilut 10 vuotta mennään tällä nykyisellä oman uskonnon opetuksen mallilla. Mediassa ja muillakin tahoilla käydään silti edelleen vilkasta keskustelua uskonnon muuttamisesta kaikille yhteiseksi katsomusaineeksi.  Opetusministeri Jukka Gustafsson on (10.4.2013) ilmoittanut, että opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää resurssiensa määrittelemissä puitteissa selvitystyön koskien uskonnon opetuksen korvaamista kaikille yhteisellä uskontotiedon ja etiikan oppiaineella.
Samanaikaisesti Helsingin Kulosaaren yhteiskoulu on jo hyvän aikaa suunnitellut itsenäisesti ensi syksystä lähtien yhdistävänsä osittain uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksen. Muutos koskisi nykyisiä seitsemäsluokkalaisia ja tulevia oppilaita. Koulun tarkoituksena on integroida nykyään erillisinä opettavat eri uskonnot ja elämänkatsomustieto pääosin yhteisiksi oppitunneiksi, joiden puitteissa oppilaita eriytetään osittain erikoistumaan omaan katsomukseensa. Järjestelyillä on tarkoitus syventää maailmanuskontojen ja etiikan opetusta sekä lisätä innostusta katsomusaineiden opiskeluun. Kotimaa -lehden haastatteleman (21.3.2013) rehtori Lauri Hallan mukaan vanhemmat ja koulun johtokunta on tukenut suunnitelmia. Opetussuunnitelma on tarkoitus laatia kevään aikana.
 
Kulosaaren yhteiskoulu on yksityinen ja kansainvälinen koulu, jonka toinen opetuskieli on englanti. Rehtorin mukaan koulussa noudatetaan Opetushallituksen kansallisen tason opetussuunnitelmaa, mutta koulun omasta opintosuunnitelmasta voi päättää koulun johtokunta. Opetusneuvos Pekka Iivosen mukaan Kulosaari toimii perusopetuslain vastaisesti, mikäli se uudistaa uskonnonopetuksen järjestämisen itsenäisesti. Perusopetuslain mukaan eri uskontojen ja elämänkatsomustiedon oppilaat ovat oman oppimääränsä mukaisissa ryhmissä ja jokaisella ryhmällä on oma opettajansa. Uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetusta ei voi yhdistää. Pääkaupunkiseudun ateistit ry:n puheenjohtaja, dosentti Jouni Luukkainen on tehnyt Kulosaaren yhteiskoulun suunnitelmista kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle.
 
Uuden katsomusaineen puolustajat ovat perustelleet muutoksen tarpeellisuutta mm. nykyjärjestelmän kalleudella, sillä että se jakaa oppilaat eri ryhmiin ja että pienryhmäisten uskontojen opettajat eivät ole riittävän korkeasti koulutettuja. Yhteisen uskonnonopetuksen katsotaan myös edistävän monikulttuurisuutta.
 
Tarkemmin tarkasteltaessa uuden oppiaineen perustelut eivät kestä. Nykyisen järjestelmän hinta ei itse asiassa ole korkea; Opetushallituksen selvityksen mukaan se on koko Suomen alueella puolen promillen luokkaa. Uuden oppiaineen perustaminen sen sijaan on kallis ja laaja operaatio joka on myös vaikea järjestää. Sen opetuksessa tieto kunkin vähemmistön osalta jää vähäiseksi ja pinnalliseksi. Mm. Norjassa vähemmistöt ovat tyytymättömiä uskontonsa pieneen rooliin ja ovat tehneet asiasta kanteluita. Vaarana on ympäripyöreän, kaikkia miellyttävän oppiaineen syntyminen, joka johtaa lopulta uskontosokeuteen ja uskontolukutaidottomuuteen. Kyky uskonnon ymmärtämiseen ei synny sieltä täältä poimitun tiedon varassa. Uskontojen merkitys maailmassa ei ole vähenemässä; päinvastoin se on vahvistumassa. Esimerkiksi Venäjällä on pitkän uskonnottoman kauden jälkeen alettu kouluissa perinteisten uskontojen opetus. Uskonto kuuluu siellä ns. pakollisiin oppiaineisiin.
 
Uskonnollisten koulujen perustamiseen on Suomessa suhtauduttu varauksellisesti. Yhteinen katsomusaine voi jakaa oppilaat vielä pahemmin. Uskonnollisten ja elämänkatsomuksellisten ryhmien perustaessa omia koulujaan, on vaarana että maahamme syntyy kapealle aatteelle perustuvia rinnakkaiskouluja. Kun katsoo laajemmin maailmaa, ovat sovinnon teko ja sovussa eläminen myös uskonnollisissa kysymyksissä päivän polttava asia. Se edellyttää turvallista pohjaa oman identiteetin kannalta.
 
Pätevien opettajien puuttuminen on ohimenevä ilmiö, joka poistuu koulutusjärjestelmän kehittyessä. Näin on käynyt mm. ortodoksisten uskonnon opettajien kohdalla. Täysin uuden oppiaineen opettajiksi kaikki nykyiset katsomusaineiden opettajat ovat epäpäteviä.
 
Monikulttuurisuus on uskonnonkin oppitunneilla yhä enenevässä määrin läsnä. Uskonnon opetus tukee lapsen kehitystä ja uskontokasvatus osaltaan monikulttuurisuutta, mutta myös oman tradition, kulttuurin, historian ja oman katsomusperinteen ymmärtäminen, arvostaminen ja kunnioittaminen on tärkeää. Uskonnoilla on oma kielensä, erilaiset tavat ja sanat. Tämä kieli on syytä osata, jotta voi oppia puhumaan uskonnosta ilman kiistoja tai ulkopuolisuuden tunnetta. Uskonnonopetuksessa opittu oman uskonnon kieli antaa hyvät edellytykset käsittää muita uskontoja ja niiden ajattelua. Ihmisoikeusliiton tutkimuksen (2009) mukaan oman uskonnon opetus edistää erityisesti vähemmistöjen ihmisoikeuksia ja maahanmuuttajaperheiden kotoutumista.
 
Pelkkä etiikka sinänsä on relativistista, määrittelevää ja kuvailevaa, mutta ei kasvata moraaliseen kannanottoon saati sitten käytännön toimintaan, kuten uskontopohjainen arvoihin perustuva eettinen ajattelu. Juuri tällaista arvopohjaista opetusta lapset ja nuoret tarvitsevat kasvaessaan ehjään minuuteensa ja ”uuden ajan kansalaistaitoihin”. Nyt siis suunnitellaan uskontoihin ja katsomuksiin sitomatonta etiikkaa, jota samassa ryhmässä opiskelevat niin kristityt, ei-kristityt kuin ateistitkin.
 
Nykyinen malli tukee parhaalla mahdollisella tavalla sekä enemmistön että vähemmistöjen uskontokasvatusta ja takaa myös uskonnottomille omista lähtökohdista nousevaa kasvatusta. Tämä kansainvälisestikin ainutlaatuinen malli on joustava kohtaamaan monikulttuurisuuden haasteet ja toteuttaa kansainvälisten sopimusten velvoitteita uskontokasvatuksessa. Se täyttää niin uskonnonvapaus- ja ihmisoikeuslainsäädännön kuin ihmisoikeussopimustenkin kriteerit. Uskonnon muuttaminen kaikille yhteiseksi katsomusaineeksi ja etiikaksi on arvoitus. Kukaan ei tiedä mitä uusi oppiaine pitäisi sisällään. Uskonnonopetuksesta tiedetään, että se on taannut Suomessa hyvää uskontorauhaa.
 
Esitän, että Suomen Ekumeenisen Neuvoston hallitus ryhtyy pikaisiin toimenpiteisiin oman uskonnon opetuksen aseman säilyttämiseksi ja turvaamiseksi.
 
TM Marianne Kantonen on Suomen ortodoksisen kirkon varsinainen yleiskokousedustaja Suomen Ekumeenisessa Neuvostossa ja SENin kasvatusasiain jaoston sihteeri.

Lumikki liian siveetön Qatarissa – kirja joutui pannaan koulussa

Lisätty 24.1.2016

Koulun rehtori on pahoitellut kirjan aiheuttamaa pahennusta. Hänen mukaansa tilanne syntyi tahattomasti.

Qatarilaisen koulun kirjastosta on poistettu Lumikista ja seitsemästä kääpiöstä kertova kirja, koska sen on arvioitu sisältävän säädyttömiä kuvituksia, kertoo sanomalehti The Guardian ja verkkosivusto Doha News.

Kansainvälisen koulun oppilaan isä valitti, että siveettömien kuvien ja sanontojen lisäksi kirja sisältää seksuaalista vihjailua. Jutussa ei tarkenneta, mitä kuvia isä piti sopimattomina. Kirjan kannessa Prinssi Uljas syleilee hymyilevää Lumikkia.

Koulun rehtori on pahoitellut kirjan aiheuttamaa pahennusta. Hänen mukaansa tilanne oli tahaton, ja koulu pyrkii välttämään vastaavankaltaiset välikohtaukset jatkossa.

– Kunnioitamme Qatarin kulttuuria syvästi, ja olemme sitoutuneet sen arvojen ja periaatteiden edistämiseen. Aiomme työskennellä siten, että koulumme liitetään aina Qatarin kansaan sitoutumiseen ja sen palvelemiseen, sanoo rehtori Vivian Arif Dohalle.

Naisten ja miesten välisiä julkisia kiintymyksenosoituksia, kuten halailua ja suutelua, pidetään Qatarin kulttuurissa sopimattomina. Joissakin Lumikki-versioissa Prinssi Uljas herättää hänet syvästä unesta tosirakkauden suudelmalla, toisissa prinsessan arkku putoaa, ja myrkkyomenan pala irtoaa hänen kurkustaan.

Kirjan poistamisesta koulun kirjastosta kertoi ensimmäisenä arabiankielinen Al Sharq -lehti.

Saudi-Arabian suurmufti kielsi šakin

Suurmuftin mukaan šakki on ajanhaaskausta ja rohkaisee islamin vastaiseen uhkapeliin

Lisätty 23.1.2016

Saudi-Arabian suurmufti on kieltänyt šakin pelaamisen islamin vastaisena. Suurmuftin mukaan šakki rohkaisee uhkapeliin ja vihamielisyyteen, ja peli on lisäksi ajanhaaskausta, kertoo brittilehti Guardian.

Linjaus tuli julki, kun sheikki Abdulaziz al-Sheikh vastasi televisiossa katsojien kysymyksiin uskonnollisista asioista. Epäselvää kuitenkin on, onko kielto sitova vai oliko se tarkoitettu yksin ohjeistukseksi muslimeille. Muslimit ovat pelanneet šakkia tiettävästi 600-luvulta lähtien.

Irakissa puolestaan shiiamuslimien uskonnollinen johtaja ajatolla Ali al-Sistani on kieltänyt muslimeilta šakinpeluun. Iranissa šakkikielto peruttiin puolestaan vuonna 1988.

”Ei šakki ole uhka yhteiskunnalle. Jopa (Iranin) ajatolla Khomeini tuli siihen johtopäätökseen, että hän oli mennyt kiellossa liian pitkälle ja perui oman kieltonsa”, brittiläinen šakkimestari Nigel Short totesi BBC:lle.

Kirkkoon kuuluvien määrä pieneni alle neljän miljoonan – uusia jäseniä silti enemmän kuin aiemmin

Kirkkoon kuului viime vuoden lopussa 72,8 prosenttia suomalaisista.

Lisätty 22.1.2016

Helsingin Sanomat

Suomen luterilaisella kirkolla on ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin alle neljä miljoonaa jäsentä. Edellisen kerran siinä oli alle neljä miljoonaa jäsentä vuonna 1955.

Kirkon tiedotuskeskuksen mukaan kirkkoon kuului vuoden 2015 lopussa noin 3 999 800 suomalaista. Määrä on 72,8 prosenttia koko väestöstä.

Jäsenmäärän pieneneminen on kuitenkin hidastunut edellisvuodesta. Viime vuonna määrä pieneni 34 400 hengellä, kun vuonna 2014 luku oli lähes kaksinkertainen, 67 000.

Tiedotuskeskuksen mukaan kirkkoon liityttiin vuonna 2015 enemmän kuin koskaan aiemmin. Uusia jäseniä oli 17 600. Eronneita taas oli 45 200.

Lisäksi viime vuonna kuoli 44 000 kirkon jäsentä ja kastettiin 38 700 alle yksivuotiasta lasta.

Miksi tieto siitä, mitä ateismi on, ei mene perille

Erkki Hartikainen 21.1.2016

Jokaisessa tämän lehden numerossa on ateismin määritelmä. Miksi se ei mene perille edes ateisteille itselleen?

Tämän sivun lopussa oleva määritelmä on

Ateismi on väite: jumalaa tai jumalia ei ole olemassa.

Ateismi on siis nimi tosiasiaväitteelle, että jumalaa tai jumalia ei ole olemassa.

Tosiasiaväitteet ovat joko tosia tai epätosia. Ateistin mielestä ateismi on tosi.

Ateismi ei siis ole mikään uskon asia tai mielipide.

Ateismin totuus perustuu siihen, että minkäänlaisten uskontojen jumalien olemassaolosta ei ole tieteellisiä todisteita.

Erityisesti olemassaoloväitteet ovat tosiasiaväitteitä. Olemassaolon ja olemattomuuden välillä ei ole yhtään mitään.

Venäjän patriarkka syyttää Isisin noususta homoseksuaalisuutta

Lisätty 20.1.2016
Erik Nyström
HELSINGIN SANOMAT

Venäjän ortodoksisen kirkon johtajan, patriarkka Kirillin mukaan homoseksuaalisuuden hyväksyminen on osasyy terroristijärjestö Isisin nousuun. Aiheesta uutisoi brittiläinen The Independent -lehti.

Homoseksuaalisuutta aiemminkin rankasti arvostellut Kirill, 69, puhuu kirkon virallisilla sivuilla julkaistussa haastattelussa. Hänen mukaansa muslimit lähtevät Isisin hallinnoimille alueille osittain paetakseen ”jumalatonta sivilisaatiota”, jossa juhlitaan Gay Pride -kulkueen kaltaisia tapahtumia.

”Isis on luomassa verrattain uutta sivilisaatiota, kun sitä vertaa nykyiseen jumalattomaan, sekulaariseen ja jopa äärisekulaariseen sivilisaatioon”,

hän sanoo.

Kirillin mukaan ei ole yllättävää, että liberaaleja ja sekulaareja ideoita vastustavat ihmiset liittyvät terroristijärjestöihin. Haastattelussa hän lähes päätyy tukemaan Isisin julistamaa kalifaattia sanomalla, että terroristijärjestön alueille muuttaneet ihmiset tekivät niin ”puhtaasti uskonnollisista syistä”.

”Katsokaa, kuinka [länsimaat] rakensivat maailman - syntisen maailman - mutta me kutsumme teidät rakentamaan Jumalan maailmaa... [Isis-taistelijat] vastaavat siihen. He antavat elämänsä sille”,

Kirill sanoo.

Elokuussa 2013 Kirill sanoi, että samaa sukupuolta olevien avioliitot ovat merkki lähestyvästä maailmanlopusta ja kehotti silloin ihmisiä vastustamaan homoseksuaalisten oikeuksien vahvistumista.

Patriarkka Kirill eli siviilinimeltään Vladimir Gundjajev tunnettiin 1990-luvulla erittäin vapaamielisenä pappina, jota kirkon vanhoillinen siipi sätti vääräoppisuudesta.

Patriarkkana Kirill on kuitenkin noudattanut melko konservatiivista linjaa. Venäjän ortodoksisella kirkolla on läheiset suhteet Venäjän valtion johtoon

Tutkimus: uskonnollisuuden vähentyminen ei johda moraalikatoon

Toisten vahingoittaminen tuomitaan Euroopassa edelleen jyrkästi, mutta suhtautuminen perinteiden rikkomiseen on höllentynyt.

Lisätty 19.1.2016

Johanna Junttila
HELSINGIN SANOMAT

Uskonto ei määritä eurooppalaisten moraalia niin voimakkaasti kuin vielä 30 vuotta sitten, viittaa Manchesterin yliopiston tekemä tutkimus.

”Uskonto on ollut jyrkästi vähenemään päin monissa Euroopan maissa. Jokainen sukupolvi on vähemmän uskonnollinen kuin edellinen, joten olin kiinnostunut selvittämään, onko syytä odottaa moraalin rappiota”,

kertoo tutkimuksen tehnyt tohtori Ingrid Storm tutkimustiedotteessa.

Storm analysoi mammuttimaisessa European Value Survey -kyselytutkimuksessa saatuja vastauksia vuosilta 1981–2008. Kysely toistettiin samanlaisena yhdeksän vuoden välein. Viimeisellä kierroksella vastaajia oli 70 000 yhteensä 48 eri maasta.

Tutkittavilta kysyttiin, miten valmiita he olisivat hyväksymään erilaisia mielipiteitä jakavia ilmiöitä ja tekoja. Mukana oli kahdentyyppisiä moraalikysymyksiä.

Ensimmäisessä tyypissä teon kiistanalaisuudessa oli kyse perinteiden rikkomisesta, kuten esimerkiksi homoseksuaalisuudesta tai abortista.

Toisentyyppisissä moraalikysymyksissä oli kyse lakien rikkomisesta tai toisten vahingoittamisesta, esimerkiksi valehtelusta, huijaamisesta ja varastamisesta.

Storm huomasi, että uskonnon merkitys vastaajien elämässä väheni tutkimuksen edetessä. Samalla heikkeni myös uskonnon ja moraalin välinen yhteys.

”Yhä useammat eurooppalaiset ovat nyt valmiita hyväksymään perinteiden vastaista toimintaa, mutta asenteet eivät ole muuttuneet lain rikkomisen ja muiden vahingoittamisen suhteen”,

hän summaa.

Uskonto ohjaa tutkimuksen mukaan moraalia vain muutamien kysymysten suhteen. Voimakkaimmin tämä yhteys esiintyy uskonnollisissa maissa ja ihmisillä, jotka eivät luota valtioon.

Uskonnon merkityksen heiketessä eurooppalaiset ovat alkaneet suhtautua sallivammin toisten ihmisten itsemääräämisoikeuteen perheen ja seksuaalisuuden suhteen.

”Jokainen uusi sukupolvi on näiden asioiden suhteen edellistä liberaalimpi. Toisaalta ei ole todisteita siitä, että moraaliset arvot olisivat muuttuneet itsekkäämmiksi tai antisosiaalisiksi.”

Uskonnolliset ihmiset osoittautuivat tutkimuksessa tosin muita epäitsekkäämmiksi, mutta tulos voi johtua myös vastaajien iästä. Uskonnolliseksi tunnustautuneet ihmiset kun sattuivat olemaan keskimäärin vanhempia kuin vähemmän uskonnolliseksi itsensä määritelleet vastaajat, ja itsekkyys tuppaa vähenemään iän myötä.

Tutkimuksen julkaisi Politics and Religion

Hedgepomon sijoitusohje: Jumala on kuollut, sääntöjä ei ole

Lisätty 18.1.2016


Hedgerahastoyhtiö Electica Asset Managementin perustaja, skotlantilainenHugh Hendry (kuvassa) nousi sijoitusmaailman tietoisuuteen Yhdysvaltain finanssikriisin puhjettua.

Hänen rahastonsa tuotti vuonna 2008 yli 30 prosenttia. Samaan aikaan Yhdysvaltain S&P 500 -indeksi sukelsi lähes 40 prosenttia. Hendry toimi eri tavalla kuin muut sijoittajat. Hän oli nähnyt, mikä Yhdysvaltain finanssisektoria odotti ja luotti omaan näkemykseensä. Niin hän tekee edelleen.

Hendryä on kuvattu finanssimaailman kapinalliseksi ja pahaksi pojaksi. Hän ei sovi massaan. Sen huomaa, kun hän saapuu Arvopaperin haastatteluun Tukholmassa. Ennen haastattelua hän oli hauskuuttanut sijoittajakansaa värikkäillä kommenteillaan rahastoyhtiö Skagenin tilaisuudessa.

Hendry ei näytä sliipatulta pankkiirin stereotyypiltä, jotka keimailevat liituraitapuvuissaan kalliine kultakelloineen. Hiukset sojottavat pystyssä ja kravattikin on vähän sinne päin. 

Eräässä lehtihaastattelussa muutama vuosi sitten sanoitte, että...

"Kiistän ehdottomasti kaiken, mitä olen koskaan yhtään missään sanonut", Hendry keskeyttää leveä virne kasvoillaan.

...sanoitte, että sijoitusperiaatteenne on:

"Jumala on kuollut, elämä on absurdia ja sääntöjä ei ole"

"Se pitää paikkansa.

Olen eksistentialisti ja vapaa-ajattelijaradikaali. Se pätee myös sijoitusfilosofiaani. Voin tehdä, mitä haluan. Voin ostaa tai myydä ihan mitä vain millä tahansa markkinalla. Kaikki on mahdollista!"

"Viimeisen kymmenen vuoden aikana en ole kertaakaan keskustellut investointipankkiirien kanssa tai lukenut heidän raporttejaan. Silti olen pystynyt hahmottamaan sijoitusmaailmaa ja löytämään sieltä mahdollisuuksia."

Ettekö luota investointipankkeihin ja analyytikoihin?

"Kyse ei ole luottamuksesta, suurin osa heistä varmasti osaa asiansa, mutta en tarvitse heitä. Ongelma on siinä, että toisinaan faktat saattavat sekoittua oletuksiin. Ja muiden oletukset voivat olla vaarallisia."

"Haluan olla itse oma arkkitehtini. En usko siihen, että jotain osaketta pitäisi myydä vain siksi, että se on ylittänyt jonkin tavoitehinnan. Olen vapaa sellaisesta. "

Pitäisikö piensijoittajien ottaa enemmän mallia teistä ja jättää pankkien suositukset vähemmälle?

"Kyllä. Piensijoittajia usein vähätellään. Mitä he muka voisivat tietää? Minäkin olen piensijoittaja. Johdan suurta rahastoa, mutta sijoitusfilosofialtani olen piensijoittaja. Vietän paljon aikaa yksin kotona tai hotellissa etsien uusia sijoitusmahdollisuuksia ja varsin vähän aikaa toimistolla."

"Toisin kuin piensijoittajilla, minulla tosin on suuremmat resurssit ja tiimi, joka tarkistaa, tarkistaa ja vielä kerran tarkistaa tietoja ja haastaa ideoitani. Uskon kuitenkin, että piensijoittajan on kovalla työllä ja omalla vaivannäöllä mahdollista menestyä ilman pankkiirien apua. Täytyy vain luottaa omaan näkemykseensä. Muistutan vielä, sääntöjä ei ole!"

Arkipyhät tavallisiksi työpäiviksi

Lisätty 17.1.2016

http://www.ateistit.fi/julkaisu/JUTTU88.html

YHTEISÖVEROTILITYKSET SEURAKUNNILLE KASVOIVAT TAAS 7,7 PROSENTTIA (13.1.2016)

Lisätty 16.1.2016

http://www.ateistit.fi/uutiset/uuti160113.html

ATEISMI HYVÄKSYTÄÄN TURVAPAIKAN PERUSTEEKSI BRITANNIASSA

Lisätty 15.1.2016 

Britannian päätökseen sisältyy ajatus, että uskonnottomuus voi olla yhtä vahva peruste turvapaikalle kuin syrjityn uskonnon tunnustaminen.

Britannian sisäministeriö on myöntänyt turvapaikan 23-vuotiaalle afganistanilaismiehelle sillä perusteella, että hän on ateisti. Britannian viranomaiset eivät anna tietoja yksittäistapauksista, mutta tiettävästi kyseessä on ensimmäinen kerta, kun turvapaikka on siellä myönnetty tällä perusteella.

Turvapaikan saanut mies – jonka nimeä ei ole julkistettu – kasvatettiin muslimiksi. Hän pakeni Afganistanin väkivaltaisuuksia Britanniaan 16-vuotiaana vuonna 2007.

Miehelle oli myönnetty vuoteen 2013 ulottunut väliaikainen oleskelulupa. Britanniassa ollessaan hän kiinnostui ateismista ja luopui lopulta uskostaan.

Ilmaisia juristipalveluja tarjoava Kent Law Clinic ryhtyi ajamaan miehen asiaa. Asianajajien mukaan mies olisi joutunut vainon kohteeksi, jos hänet olisi palautettu Afganistaniin.

Asianajajat perustelivat näkemystä sillä, että sharialain mukaan uskostaan luopunut voidaan tuomita kuolemaan. Mies ei myöskään olisi voinut elää hissuksiin ja pitää kiinni omasta vakaumuksestaan, koska uskonto hallitsee kaikkia elämänaloja Afganistanissa.

Sisäministeriön päätöstä pidetään merkittävänä ennakkotapauksena. Siinä tunnustetaan, että uskonnottomuus voi olla yhtä hyvä perustelu suojelutarpeelle kuin jonkun uskonnon harjoittaminen.

Ateismin hyväksyttävyys turvapaikan perusteeksi vaihtelee eri maissa. Esimerkiksi Yhdysvallat ei tunnusta sitä suojeltavana vakaumuksena.

SOTILASPAPPIEN OPPITUNNEISTA PYSYVÄISMÄÄRÄYS (12.1.2016)

Lisätty 14.1.2016

http://www.ateistit.fi/uutiset/uuti160112.html

Kanne vapaa-ajattelijain kustannusyhtiötä vastaan peruttiin [HTML]

Lisätty 13.1.2016

http://www.ateistit.fi/uutiset/uuti160111.html

Tieteestä

Erkki Hartikainen 12.1.2016

Tieteestä pitäisi tehdä se, mitä sen yleisesti väitetään olevan.

Katolisen poikakuoron jäseniä raiskattiin ja hakattiin vuosikymmeniä – tutkimus kolminkertaisti uhrimäärän

Lisätty 11.1 2016
Linnamainen rakennus kuvattuna syksyllä lammen takaa.

Nimekkään saksalaisen poikakuoron jäsenten seksuaalinen hyväksikäyttö on osoittautunut paljon laajemmaksi kuin aiemmin oletettiin, kertoo vuosikymmenten taakse ulottuvien tapausten tutkija, asianajaja Ulrich Weber.

Baijerilaisen Regensburgin kaupungin katolisen Dompatzen-kuoron hyväksikäyttötapaukset alkoivat paljastua vuonna 2010, kun osa uhreista kertoi lapsuutensa aikaisista tapahtumista.

Viime helmikuussa Regensburgin hiippakunta sanoi, että uhreja on 72. Todellinen luku on ainakin 231, sanoo Weber.

Entinen kuorolainen: Systemaattista ja sadistista

Suurin osa tapauksista koskee 1960–1990-lukuja, jolloin kuoroa johti 30 vuoden ajan paavi Benedictusin veli Georg Ratzinger. Hänen mukaansa kukaan ei tuolloin esittänyt syytöksiä hyväksikäytöstä. Weberin haastatteluissa tapauksia on tullut esiin aina 1940-luvulta asti.

Entiset kuorolaiset ovat kertoneet raiskauksien lisäksi myös rajusta hakkaamisesta ja nälkiinnyttämisestä sisäoppilaitoksessa, jossa kuorolaiset asuivat. Haastattelujen perusteella syyllisiä oli kymmenen.

Kuoroon lapsena kuulunut kapellimestari ja säveltäjä Frank Wittenbrink kertoi Der Spiegel -lehden haastattelussa vuonna 2010, että poikien rankaiseminen oli systemaattista, sadistista ja seksuaalista. Hän sanoi pitävänsä käsittämättömänä, ettei Ratzinger muka tiennyt rehtorin noutavan poikia makuusaleista asuntoonsa.

Valtaosa rikoksista on lain silmissä vanhentuneita

Saksan katolisen kirkon seksiskandaalin tutkimukset ovat paljastaneet lasten hyväksikäyttöä useissa kirkon laitoksissa, muun muassa jesuiittojen eliittikoulussa Berliinissä 1970–1980-luvuilla.

Useimmat syyllisiksi epäillyistä papeista välttynevät rangaistuksilta, koska tapaukset ovat vanhentuneet rikosoikeudellisesti. Saksassa on kuitenkin vaadittu lakimuutosta.

Lisäksi kirkkoa on kehotettu maksamaan uhreille korvauksia. Regensburgin hiippakunta tarjoutui  helmikuussa korvaamaan 2 500 euroa kullekin uhrille.

Maailmanlaajuinen huomio toi jättimäiselle Mao-patsaalle purkutuomion Kiinassa

Koska jättimäiset Jeesus -patsaat puretaan?

Lisätty 10.1.2016
Reuters
Kuvat valtavasta kullanvärisestä Mao-patsaasta levisivät maailmalle alkuviikosta.
Kuvat valtavasta kullanvärisestä Mao-patsaasta levisivät maailmalle alkuviikosta.

Kiinan entistä johtajaa Mao Tsetungia esittävä valtava patsas on purettu, kertoo uutistoimisto AFP.

Kiinan viestimissä olleiden tietojen mukaan paikallinen hallinto ei ollut ilmeisesti antanut lupaa rakentaa 36 metriä korkeaa patsasta.

Rakennelma purettiin muutama päivä sen jälkeen, kun valokuvat syrjäiseen Henanin maakuntaan rakennetusta patsaasta levisivät maailmalle.

Valtavan kullanvärisen patsaan rakentaminen köyhään maakuntaan herätti maailmanlaajuista ihmetystä. Kommunistisen puolueen pitkäaikaisen puheenjohtajan Maon kaudella kymmenet miljoonat ihmiset kuolivat nälkään.

Patsaan valmistaminen kesti vähän yli vuoden ja maksoi tiettävästi kolme miljoonaa yuania eli noin 425 000 euroa. Patsas oli valmistettu teräksestä ja betonista.

Sanomalehti New York Timesin mukaan purkajat saapuivat paikalle torstaina, ja perjantaiaamuna paikalla oli enää raunio. Purkajien henkilöys jäi arvoitukseksi, mutta paikallisten asukkaiden mukaan he olivat maakunnan hallinnosta.

Asukkaiden mukaan patsas oli paikallisen liikemiehen Sun Qingxinin idea.

”Hän on hulluna Maoon”, kertoi Wangiksi esittäytynyt maanviljelijä New York Timesille. ”Hänen tehtaansa on täynnä Maoa.

Tietotekniikan ihmeitä

Erkki Hartikainen 9.1.2016

Ubuntussa on se vika, ettei se kalibroi (säädä värejä) tulostimessa.

Jotta saisin kuvat tulostettua suoraan tästä koneesta enkä toisesta koneesta, jossa on vanha Windows XP, asensin tähän koneeseen kalliin SSD - levyn ja siihen kalliin Windows 10 käyttöjärjestelmän.

Valitattavasti SSD ei nopeuta ollenkaan Windowsin käynnistymistä.  Pikemminkin päin vastoin.

Toiseksi: Windows 10:een ei ole tehty HP 1600 - tulostimen ajureita.

Verkossa kerrottiin, että HP 3700 - tulostimen ajureilla toimii myös HP 1600. Valitettavasti HP ei anna minun imuroida HP 3700:n ajureita, jos minulla ei ole HP 3700 -tulostimen salasanaa.

Saisin siis uuden Windowsin tulostamaan, jos hankkisin uuden tulostimen.

Koska entinen tulostin toimii moitteettomasti Windows XP -koneessa, minun pitää väritulosteissa nähdä se vaiva, että siirrän tiedostot toiseen koneeseen.

Jos teillä on Windows XP, älkää päivittäkö sitä yhtään mihinkään.

Jos ette tarvitse väritulosteita, käyttäkää pelkästään Ubuntua.

Charlie Hebdo jatkaa uskontojen pilkkaamista

Satiirilehti muistaa vuoden takaista terrori-iskua

Lisätty 8.1.2016
Charlie Hebdo-lehden erikoisnumerossa muistetaan vuoden takaista terrori-iskua. Lehden etukannessa parrakas jumala, jonka selässä rynnäkkökivääri.

Ranskalainen satiirilehti Charlie Hebdo on julkaissut tänään erikoisnumeron vuoden takaisten terrori-iskujen uhrien muistoksi. Aseistautuneet miehet hyökkäsivät viime tammikuussa lehden toimitukseen ja tappoivat 12 ihmistä. Iskujen jälkeen Charlie Hebdon tilaajien määrä on kuusinkertaistunut.

Satiirilehti Charlie Hebdon keskiviikkona ilmestynyt erikoisnumero teki kauppansa Pariisin lehtikioskeilla.

Vaikka jonot eivät olleet yhtä pitkiä kuin vuosi sitten, oli moni herännyt tavallista aikaisemmin varmistaakseen oman kopionsa saamisen. Näin myös pariisilainen Hervé, joka olisi halunnut ostaa peräti kymmenen lehteä.

– Uskon, että Charlie Hebdon erikoisnumerosta tulee keräilyesine. Olisin halunnut ostaa sen onnellisemman uuden vuoden kunniaksi myös ystävilleni, mutta harmikseni yksi ihminen sai ostaa vain kaksi lehteä, Hervé sanoi.

Hervé on yksi Charlie Hebdon vakituisista lukijoista. Hänen mielestään loukkaavaksi syytettyä huumoria ei pidä tulkita liian kirjaimellisesti.

– Kyse on ironiasta, mutta huumorissa on aina myös totuutta. Siksi se varmaan ärsyttää.

Charlie Hebdon 32-sivuista tuplanumeroa on painettu lähes miljoona kappaletta. Lehden sivuilla terrori-iskusta hengissä selvinneet, kuten vakavasti haavoittunut pilapiirtäjä Riss, kertaavat vuodentakaisia kauhunhetkiä.

Mukana on myös terroristien tappamien pilapiirtäjien töitä: Cabun, Honorén, Tignous’n ja Wolinskin piirtämiä sotaisia muslimeja, irstaita pappeja, alastomia naisia ja valehtelevia poliitikoita.

Pilkan kohteena katoliset, muslimit, perussuomalaiset ja pakolaiset

Viime tammikuun tapahtumien lisäksi lehti keskittyy tuttuun teemaan eli eri uskontojen pilkkaamiseen. Rissin piirtämässä kansikuvassa esiintyy rynnäkkökivääri selässään juokseva Jumala ja kuvateksti julistaa, että ”vuoden jälkeen, tappaja on yhä vapaana”.

Riss arvioi pääkirjoituksessa, että Charlie Hebdon toimitus joutui maksamaan kovimman mahdollisen hinnan siitä, että he kehtasivat nauraa uskonnoille.

– Enemmän kuin koskaan haluan nyt antaa turpaan kaikille niille, jotka toivovat meidän katoamistamme, Riss kirjoittaa.

Erikoisnumero on suututtanut useiden uskontokuntien edustajat. Muun muassa Vatikaanin sanomalehti on kuvannut sitä rienaavaksi ja Ranskan muslimivaltuuskunnan edustaja loukkaavaksi ja väkivaltaiseksi.

Charlie Hebdon tapauksessa tässä ei ole mitään uutta. Lehteä on syytetty vähemmistöjen ja jumalan pilkasta, seksismistä, huonosta mausta ja riidanhaluisuudesta.

Viimeisen vuoden aikana pilkan kohteeksi ovat joutuneet niin perussuomalaiset kuin koko pakolaisongelmaa väistelevä Eurooppa. Erityistä pahennusta herätti lehden syyskuussa julkaistu numero, jonka pilapiirroksissa hyödynnettiin hukkuneen syyrialaispojan ikoniseksi noussutta kuvaa.

Levikin kasvu ei ole poistanut Charlie Hebdon ongelmia

Taloudellisesti Charlie Hebdolla menee nyt paremmin kuin vielä vuosi sitten. Charlie Hebdon viime tammikuussa julkaistu muistonumero on Ranskan kaikkien aikojen myydyimpiä lehtiä. Tilaajien määrä on kuusinkertaistunut vuoden aikana ja heitä on tällä hetkellä yli 180 000.

Levikin kasvu ei ole kuitenkaan ratkaissut Charlie Hebdon ongelmia. Lehden toimittajat saavat edelleen kymmeniä tappouhkauksia ja toimitustyötä varjostavat surun lisäksi kovat turvatoimet.

– Tunnemme olomme kamalan yksinäisiksi. Toivoisimme kovasti, että satiiria tekisivät muutkin kuin me. Siitä on vain tullut kuolemanvaarallista, piirtäjä Riss sanoi haastattelussa tällä viikolla.

Ranskalaiset kuitenkin vaikuttavat uskovan, että poliittisesti epäkorrektia huumoria tarvitaan myös vuonna 2016.

– Charlie Hebdo on ranskalainen roisi sanomalehti, jonka huumori ei varmastikaan ole kaikkien mielestä hauskaa. Mutta meille on tärkeää, että tällainenkin lehti saa olla olemassa, sanoi ranskalainen Stephane.

Poliittisen satiirin tulevaisuus lepää tällä hetkellä kuitenkin harvojen harteilla.

Älkää päästäkö muslimeja bussikuskeiksi!

Opaskoirat joutuivat muslimien hampaisiin Britanniassa

Lisätty 7.1.2016

Britannian liikenneministeri on joutunut muistuttamaan muslimibussikuskeja siitä, ettei uskonto anna näille oikeutta poistaa opaskoiria linja-autoista.

Tapaukset, joissa muslimikuljettajat ja -matkustajat poistavat opaskoiran kanssa liikkuvia sokeita busseista ovat yleistyneet.

Kirkkoon liittyi yli 17 500 suomalaista

Lisätty 6.1.2016

Luterilaiseen kirkkoon liittyi viime vuonna yli 17.500 ihmistä, mikä on enemmän kuin koskaan aiemmin. Lähes puolet kaikista kirkkoon liittyneistä oli alle 30-vuotiaita.

Miten evoluutio tulee esittää peruskoulun biologiassa?

Vaalikoneen ehdokkaiden vastaukset

Lisätty 5.1.2016

1. Vallitsevana tieteellisenä käsityksenä, siten kuin muutkin asiat.
2. Yhtenä selityksenä, jonka rinnalla on mm. luomisoppi.
3. En vastaa / Ei mikään edellisistä.

Puolue 1 2 3
Keskusta 55,0 % 35,0 % 10,0 %
Kokoomus 84,2 % 15,8 % 0,0 %
Kristillisdemokraatit 20,0 % 71,4 % 8,6 %
Perussuomalaiset 69,6 % 30,4 % 0,0 %
RKP 66,7 % 23,8 % 9,5 %
SDP 80,5 % 9,8 % 7,3 %
Vasemmistoliitto 88,7 % 8,2 % 3,1 %
Vihreä Liitto 97,0 % 3,0 % 0,0 %
Itsenäisyyspuolue 77,8 % 22,2 % 0,0 %
Kommunistinen työväenpuolue 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Köyhien Asialla 0,0 % 100,0 % 0,0 %
Muutos 2011 88,2 % 2,9 % 8,8 %
Piraattipuolue 94,3 % 3,8 % 1,9 %
Senioripuolue 44,4 % 55,6 % 0,0 %
Suomen Työväenpuolue 81,8 % 18,2 % 0,0 %
Suomen kommunistinen puolue 91,7 % 8,3 % 0,0 %
Vapauspuolue 63,3 % 30,0 % 6,7 %

Maailmanloppu tulee

Lisätty 4.1.2016
maailmanloppu-tulee

Teloitukset kuuluvat suuriin uskontoihin

Erkki Hartikainen 3.1.2016

Saudi-Arabian teloitukset on tehty muslimien sharia -lain perusteella. Raamatun Vanhassa testamentissa määrätään esimerkiksi ns. noitien teloituksesta, joten teloitukset kuuluvat juutalaisuuteen. Sieltä noitavainot (joita on edelleen kristillisessä Afrikassa), tulivat kristinuskoon. Islam on keksinyt perusteet laajamittaisille teloituksille pääasiassa itse, mutta myös juutalaisuudesta on saatu vaikutteita.

Itse asiassa mikään ns. suurista uskonnoista ei ole pidättäytynyt teloituksista.

Harhakäsitys suhteellisuusteoriasta

Erkki Hartikainen 3.1.2016
Lähde: Wikipedia

On harhaanjohtavaa sanoa, että kappaleen massa lisääntyisi sen liikkuessa. Liikesuuntaan kappaletta on vaikeampi kiihdyttää kuin sivuttain, joten olisi outoa määritellä massa suureeksi, joka riippuu suunnasta. Silti tällaista, niin sanottua relativistista "liikemassaa" (γm), joka on siis vain kiertoilmaisu kappaleen energialle, käytetään usein fysiikan kirjoissa, vaikka jo Einstein itsekin vastusti termin käyttöä.

Lähipäivinä kirjoitan lisää ns. suhteellisusteoriasta, johon yleinen lainaus Wikipediasta on johdantoa.

Voitaisiinko uskonto muokata ihmisen aivoista pois

Erkki Hartikainen 2.1.2016

Kolmiosaisessa televisio-ohjelmassa on osoitettu näyttävästi, että ihmisen kykyjä voidaan huomattavasti muokata. Näyttämättä on sellainen tutkimus, jossa uskonto muokattaisiin ihmisen aivoista pois.

Tosin eräs amerikkalainen uskovainen päätti ryhtyä vuodeksi ateistiksi. Hän jäikin ateistiksi eikä muuttunut takaisin uskovaiseksi.

Kirkosta eroaminen heikkoa viime vuonna

Lisätty 1.1.2016

Alla on pylväsdiagrammi viime vuosien kirkosta eroamisista. Lähde on www.eroakirkosta.fi.

Kirkosta erosi EK:n kautta 45349 henkilöä.  Keskiarvo 2007-2015 on 52830.

Jos lukuja verrataan kirkkoon liittyneisiin, kuva heikkenee entisestään, koska liittymisissä tehtiin ennätys.  Nettoeroaminen siis laskee ja erityisen paljon se laski edelliseen vuoteen verrattuna.

Suurentaaksesti kuvaa valitse kuva ja selaimestasi vaihtoehto Näytä Kuva.

eroamiset

Laskuharjoitin lapsille löytyy osoitteesta

Laskuharjoitin

Gravitation

This is a link. Updated 5/7/2013.

Ateismin määritelmä

George H. Smithin ontologinen ateismin määritelmä:

Ateismi on väite: jumalaa tai jumalia ei ole olemassa

Tässä määritelmässä on määritelty olemassaoloa koskeva eli ontologinen käsitys. Jumala joko on olemassa tai ei ole olemassa. Mitään olemassaolon ja olemattomuuden välimuotoa ei ole.

Teismi on väite: jumala tai jumalia on olemassa

Deismi (jumala on olemassa, mutta ei puutu maailmanmenoon) ja panteismi (jumala on sama kuin maailmankaikkeus) ovat tämän mukaan teismiä

Inhimillinen tieto siitä, mitä on olemassa, on vajavaista. Joku saattaa pitää varmana, että jumalaa tai jumalia ei ole olemassa. Joku toinen saattaa pitää varmana, että jumala tai jumalia on olemassa. Joku kolmas voi olla epävarma siitä, onko jumalaa tai jumalia olemassa vai ei.

Ateistin määrittelemä

Ateisti on henkilö, jonka mielestä ateismi on tosi.

Agnostikon eli jumalaongelmaisen määritelmä

Agnostikko eli jumalaongelmainen on henkilö, joka ei mielestään tiedä, onko ateismi tosi vai onko teismi tosi.

Uskonnon määritelmä

Uskonto on järjestäytynyttä teismiä.

Ne käsitykset joissa ei ole jumalia, eivät ole tämän määritelmän mukaan uskontoja.

Raamatun ristiriidat

Lukeaksesi napauta tästä

Godless Culture Magazine

January 2016

Contents

New book: Logicical empiricism 2016

Julkaisija Suomen ateistiyhdistys ry
Sähköposti: info@ateismi.fi

Publisher: Atheist Association of Finland
E-mail: info@ateismi.fi


Last uppdate 01/31/2016.
Tämä on viimeksi päivitetty 31.1.2016.

Member of

http://www.atheistalliance.org/secular-world/current-issue

Editor of the net magazine: Erkki Hartikainen
Verkkojulkaisun vastaava toimittaja Erkki Hartikainen


Sisällysluettelo
 1. Jumalaton kulttuurilehti
 2. Tammikuu 2016
  1. Suomen ainoa kulttuurilehti
 3. Sisällysluettelo
 4. Älä sano olevasi ateisti Saudi-Arabiassa!
 5. SUOMEN ORTODOKSISEN KIRKON VÄKILUKU LASKUSSA (27.1.2016)
 6. VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON JÄSENMÄÄRÄ LASKI KAHDEKSAN PROSENTTIA (26.1.2016)
 7. VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON VALTIONAPU POLKEE PAIKALLAAN (25.1.2016)
 8. Mistä hyvä pöytätietokoneen käynnistyspainike
  1. Ratkaistu
 9. Kysely: Nolla prosenttia islantilais­nuorista uskoo Jumalan luoneen maan
 10. Ortodoksinen kirkko vastustaa jyrkästi kaikille yhteistä katsomusainetta
  1. Uskonnonopetuksen korvaaminen yhteisellä uskontotiedon ja etiikan oppiaineella huolestuttaa
 11. Lumikki liian siveetön Qatarissa – kirja joutui pannaan koulussa
 12. Saudi-Arabian suurmufti kielsi šakin
  1. Suurmuftin mukaan šakki on ajanhaaskausta ja rohkaisee islamin vastaiseen uhkapeliin
 13. Kirkkoon kuuluvien määrä pieneni alle neljän miljoonan – uusia jäseniä silti enemmän kuin aiemmin
  1. Kirkkoon kuului viime vuoden lopussa 72,8 prosenttia suomalaisista.
 14. Miksi tieto siitä, mitä ateismi on, ei mene perille
 15. Venäjän patriarkka syyttää Isisin noususta homoseksuaalisuutta
 16. Tutkimus: uskonnollisuuden vähentyminen ei johda moraalikatoon
  1. Toisten vahingoittaminen tuomitaan Euroopassa edelleen jyrkästi, mutta suhtautuminen perinteiden rikkomiseen on höllentynyt.
 17. Hedgepomon sijoitusohje: Jumala on kuollut, sääntöjä ei ole
 18. Arkipyhät tavallisiksi työpäiviksi
 19. YHTEISÖVEROTILITYKSET SEURAKUNNILLE KASVOIVAT TAAS 7,7 PROSENTTIA (13.1.2016)
 20. ATEISMI HYVÄKSYTÄÄN TURVAPAIKAN PERUSTEEKSI BRITANNIASSA
 21. SOTILASPAPPIEN OPPITUNNEISTA PYSYVÄISMÄÄRÄYS (12.1.2016)
 22. Kanne vapaa-ajattelijain kustannusyhtiötä vastaan peruttiin [HTML]
 23. Tieteestä
 24. Katolisen poikakuoron jäseniä raiskattiin ja hakattiin vuosikymmeniä – tutkimus kolminkertaisti uhrimäärän
  1. Entinen kuorolainen: Systemaattista ja sadistista
  2. Valtaosa rikoksista on lain silmissä vanhentuneita
 25. Maailmanlaajuinen huomio toi jättimäiselle Mao-patsaalle purkutuomion Kiinassa
  1. Koska jättimäiset Jeesus -patsaat puretaan?
 26. Tietotekniikan ihmeitä
 27. Charlie Hebdo jatkaa uskontojen pilkkaamista
  1. Satiirilehti muistaa vuoden takaista terrori-iskua
  2. Pilkan kohteena katoliset, muslimit, perussuomalaiset ja pakolaiset
  3. Levikin kasvu ei ole poistanut Charlie Hebdon ongelmia
 28. Älkää päästäkö muslimeja bussikuskeiksi!
  1. Opaskoirat joutuivat muslimien hampaisiin Britanniassa
 29. Kirkkoon liittyi yli 17 500 suomalaista
 30. Miten evoluutio tulee esittää peruskoulun biologiassa?
  1. Vaalikoneen ehdokkaiden vastaukset
 31. Maailmanloppu tulee
 32. Teloitukset kuuluvat suuriin uskontoihin
 33. Harhakäsitys suhteellisuusteoriasta
 34. Voitaisiinko uskonto muokata ihmisen aivoista pois
 35. Kirkosta eroaminen heikkoa viime vuonna
 36. Laskuharjoitin lapsille löytyy osoitteesta
 37. Laskuharjoitin
 38. Gravitation
 39. Geometria
 40. Ateismin määritelmä
 41. Ateistin määrittelemä
 42. Agnostikon eli jumalaongelmaisen määritelmä
 43. Uskonnon määritelmä
 44. Raamatun ristiriidat
 45. Godless Culture Magazine
 46. January 2016
 47. New book: Logicical empiricism 2016
 48. Animal rights advocate jailed in Egypt for insulting Islam
 49. Richard Dawkins Responds After Being Booted from NECSS Conference
 50. NEW CASE STUDY: ISLAMISM ON CAMPUS
  1. The Council of Ex-Muslims of Britain
  2. END-YEAR CELEBRATION
  3. FUTURE EVENTS
  4. SUPPORT US
 51. Anti-abortion extremists could be jailed for up to 20 years
 52. An Unkillable Myth About Atheists
 53. ‘Devout Christians’ jailed for murder of ‘possessed’ teen
 54. Be fruitful and multipy
 55. Qatar school removes Snow White book after indecency complaint
 56. Chess forbidden in Islam, rules Saudi mufti, but issue not black and white
 57. Kenyan plan to regulate faith groups is ‘persecution’
 58. A Burmese atheist who takes inspiration from George Carlin and Bart Simpson
 59. Allah approves of rape says Egyptian university professor
 60. Morality in Context: A Multilevel Analysis of the Relationship between Religion and Values in Europe
  1. Abstract
  2. Correspondence
  3. Footnotes
 61. 2016 U.S. Presidential Election: Which of the presidential hopefuls are the most atheist-like?
 62. 21-Year-Old Irish Woman Faces Life in Prison for Taking Abortion Medication
 63. Charlie Hebdo portrays god as terrorist, Vatican predictably upset about “blasphemy”
 64. Teenage Waiter Disappointed After Receiving Fake $20 Tip from Christian Proselytizer
 65. There’s a Petition Asking God to Return David Bowie from the Dead
 66. The worst political error
 67. The science
 68. Metaphysics
 69. Finnish Muslims broadly back Helsinki mosque – but question funding sources
 70. Reactionary forces in Northern Ireland block abortion reform
 71. “You Have the Right Not to Believe” Billboards Go Up in Poland
 72. Atheist Chaplain Begins New Role in UK Hospital
 73. On relativity theories
 74. There are only three dimensions of the space
 75. Why the speed of the particles with the mass can not be infinite
 76. There is no relativistic mass
 77. Albert Einstein's circular argument
 78. Anne Gaylor, 88, Dies; Guarded Wall Between Church and State
 79. The 11 Most Important Atheism-Related News Stories of 2015
 80. Contradictions of the Bible
 81. Arguments for atheism
 82. Filosofia ja elämänkatsomustieto
  1. Elämänkatsomustiedon opetussuunnitelma 2016
 83. Filosofi och livsåskådning
 84. Philosophy and Life View
  1. Constructed language misil
 85. Katsomusaineiden didaktiikkaa
  1. Yleistä didaktiikkaa
  2. Kristillinen dogmatiikka
  3. Filosofian, elämänkatsomustiedon ja uskonnon didaktiikkaa
 86. Lukion filosofia, Filosofi i gymnasiet
  1. Opetussuunnitelmat ja lisätietoa
  2. Ilmaiset filosofian oppikirjat
  3. Filosofian ylioppilastehtävät
 87. Elämänkatsomustieto, livsåskådning
  1. Opetussuunnitelmat ja lisätietoa
  2. Peruskoulu Grundskola
   1. Ilmaiset oppikirjat
   2. Opetussuunnitelmat ja lisätietoa
  3. Lukio Gymnasium
   1. Ilmaiset oppikirjat
   2. Opetussuunnitelmat ja lisätietoa
  4. Elämänkatsomustiedon ylioppilastehtävät
 88. Syksyn 2014 ylioppilaskirjoituksiin valmistautuminen
 89. Elämänkatsomustieto ainereaalissa
 90. Muuta tietoa
 91. Ehdotus lukion opetuksen järkiperäistämiseksi

Animal rights advocate jailed in Egypt for insulting Islam

Added January 31, 2016

Egyptian writer Fatima Naoot has been sentenced to three years in prison for talking about animal rights.
According to this report, she was found guilty of insulting Islam after using Facebook to describe Eid al-Adha’s tradition of slaughtering sheep as:

The greatest massacre committed by human beings.
During the Eid al-Adha celebrations, each year thousands of livestock – mainly cows, sheep and goats – are cruelly slaughtered in public by Muslims across the globe.
slaughter

The case against the secular writer related to an October 2015 Facebook post. She was also ordered to pay a fine of $255.
Her sentence comes into effect immediately, but it is reported that she will be able to appeal from prison. While she did admit to writing the Facebook post, she argued that it was in no way meant to be an insult to Islam. She said:

I’m not sad about the sentencing as I don’t care about going to jail. I’m sad that the efforts of reformists have been wasted.
Sherif Adeeb, her defence attorney, expressed his surprise at the court’s decision.

Despite having hoped for an acquittal, I cannot comment on court decisions but the situation in general is odd because we have submitted proof that there were no criminal intentions on the part of my client, a claim that the prosecution authorities also supported.

Richard Dawkins Responds After Being Booted from NECSS Conference

Added January 30, 2016

Last week, the Northeast Conference on Science & Skepticism (NECSS) opened up registration for its annual conference, which draws hundreds of people annually.Richard Dawkins was one of the keynote speakers.

shutterstock_160874297

Last night, however, conference organizers withdrew its invitation to him with this statement:

[Read more...]

NEW CASE STUDY: ISLAMISM ON CAMPUS

The Council of Ex-Muslims of Britain

Added January  29, 1016
 
The Council of Ex-Muslims of Britain (CEMB) has today published a case study on the Islamic Societies at Trinity College Dublin, Warwick University and Goldsmiths University where attempts were made to restrict or bar our spokesperson Maryam Namazie from speaking in 2015.
 
The case study shows that the Islamic Societies at the three universities in question are clearly promoting Islamist values through hate preachers who condone Sharia Law, Islamic states, and the death penalty for apostasy.
 
The study is only an example of a widespread problem – which is the normalisation and legitimisation of Islamism on university campuses. 
 
CEMB calls on universities and Student Unions to unequivocally defend free expression, including by removing policies which restrict and censor free expression, such as safe space policies, so that apostates and dissenters can confront Islamism on campuses with a progressive counter-narrative.
 
You can read the new case study here: http://ex-muslim.org.uk/wp-content/uploads/2016/01/Islamism-Case-Study-FINAL.pdf.
 
It is important to note that apostasy and blasphemy are not abstract theological debates but a matter of life and death for many across the globe: 
http://ex-muslim.org.uk/2016/01/apostasy-and-blasphemy-are-basic-human-rights/.

END-YEAR CELEBRATION

The Presidents of Warwick and Goldsmiths Universities Atheists Societies who fought hard for free expression were speakers at our end-year event in December 2015 as was Philosopher AC Grayling, Centre for Secular Space's Gita Sahgal and Kurdish Women's Rights Campaigner Houzan Mahmoud amongst others. The fantastic event is now online: https://www.youtube.com/watch?v=z2Tw0dcXBpE. 

FUTURE EVENTS

CEMB is organising or has speaking engagements at a number of upcoming events, including at the European parliament in Brussels, Oxford Union and Reason rally in Washington DC as well as at various universities across the country. You can see the listing of events here: http://ex-muslim.org.uk/category/events/.
 
We are also organising an ex-Muslim "flash mob" to celebrate freedom of expression, blasphemy and apostasy with music and dance for our 9th anniversary in June. If you're interested in participating in the #ExMuslimBecause flash mob, please contact us. The flash mob will help to further build on the successful #ExMuslimBecause, which saw over 120,000 tweets describing the many reasons for leaving Islam. 

SUPPORT US

CEMB fights on numerous fronts to challenge Islamism and apostasy laws and support those who face persecution or intimidation as a result of leaving Islam as well as opposing bigotry against Muslims and defending universal rights and secularism. Unlike Islamist organisations with huge amounts of state and other backing, we must rely on our friends to support our work. A special thanks to all those who donated to our organisation in 2015. 
 
Please continue to support our work if you can by sending a cheque made payable to CEMB or making a donation via Paypal. No amount is too small and all support is hugely appreciated and needed. You can find out more about donating here: http://ex-muslim.org.uk/donate/.
 
Thanks again and best wishes for 2016.
 
Onwards and upwards!
 
Maryam Namazie
Imad Iddine Habib
Nahla Mahmoud
Rayhana Sultan
Spokespersons
Council of Ex-Muslims of Britain
BM Box 1919, London WC1N 3XX, UK
tel: +44 (0) 7719166731
email: exmuslimcouncil@gmail.com
web: http://ex-muslim.org.uk/

Anti-abortion extremists could be jailed for up to 20 years

Added January  28, 2016

The man who was lauded last year by Christianity Today for his efforts to bring down ‘abortion giant’ Planned Parenthood, has been indicted by a Texas jury, along with cohort Sandra Merritt, for tampering with a governmental record.

According to The Guardian, Daleiden, who received a second indictment under a law prohibiting the purchase and sale of human organs, is the founder the Center for Medical Progress, an organisation that filmed and released a series of “sting” videos edited so they appeared to show Planned Parenthood employees selling foetal tissue in violation of federal law.
David Daleiden and Susan Merritt in photos provided by Planned Parenthood from fake driver’s licences the anti-abortion extremists used.

In a surprise move, the Texas grand jury investigating Planned Parenthood wrapped up on Monday by issuing several indictments – not to the women’s healthcare provider, but to Daleiden and Merritt.

According to this report, Daleiden and Merritt each face up to 20 years in prison if convicted on the charges of tampering with a governmental record.

Planned Parenthood has denied the accusations, saying it donates foetal tissue to medical research companies at no cost. The only money it has received, it says, has been reimbursement for transportation and storage costs. (Planned Parenthood recently announced that it would no longer accept reimbursements.)

In a separate lawsuit, filed earlier this month, Planned Parenthood accused Daleiden and his group in court of:
Engaging in wire fraud, mail fraud, invasion of privacy, illegal secret recording, and trespassing.

The accusations in the videos have been disproved, including by a string of state-level investigations that found no wrongdoing on the part of Planned Parenthood. Still, the videos resulted in five separate congressional investigations of Planned Parenthood and unsuccessful efforts by Republicans in Congress to strip the group of some half a billion dollars in federal family planning funds.

Conservatives in some half-a-dozen states also attempted to strip the group of hundreds of thousands of dollars of state and federal family planning funds and Medicaid contracts.
In Texas, the indictments conclude a two-month investigation into video taped at a Planned Parenthood clinic in Houston operated by Planned Parenthood of the gulf coast. Daleiden and Merritt introduced themselves as executives at a biomedical research company and presented fake California drivers’ licenses.

The investigation began at the urging of Republican lieutenant governor Dan Patrick. It ultimately involved Harris County’s DA, the Texas Rangers, and the Houston police department. The district attorney, Devon Anderson, said:

We were called upon to investigate allegations of criminal conduct by Planned Parenthood Gulf Coast. As I stated at the outset of this investigation, we must go where the evidence leads us. All the evidence uncovered in the course of this investigation was presented to the grand jury. I respect their decision on this difficult case.

Daleiden defended his actions in a statement released on Monday night.

The Center for Medical Progress uses the same undercover techniques that investigative journalists have used for decades in exercising our first amendment rights to freedom of speech and of the press, and follows all applicable laws.

We respect the processes of the Harris County district attorney, and note that buying fetal tissue requires a seller as well. Planned Parenthood still cannot deny the admissions from their leadership about fetal organ sales captured on video for all the world to see.

Abbott, the Texas governor, said a state investigation of Planned Parenthood would continue unimpeded.
Nothing about today’s announcement in Harris County impacts the state’s ongoing investigation. The State of Texas will continue to protect life, and I will continue to support legislation prohibiting the sale or transfer of fetal tissue.
The state’s attorney general, Ken Paxton, said:

The fact remains that the videos exposed the horrific nature of abortion and the shameful disregard for human life of the abortion industry. The state’s investigation of Planned Parenthood is ongoing.

These are not the first legal troubles to face Daleiden and the center. Planned Parenthood’s lawsuit, filed in California, accuses the group of violating the Racketeer Influence and Corrupt Organization Act.

The center has also been blocked by a federal judge from disclosing video footage of an annual conference held by the National Abortion Federation. NAF President, Vicki Saporta,  said:

As we’ve known all along, David Daleiden is the one who broke the law, not abortion providers.

StemExpress, a biotech firm conducting tissue research, won a restraining order against the center in Los Angeles superior court and has vowed to sue the group over invasion of privacy. The firm had ties to Planned Parenthood, and the “sting” videos caused the company’s CEO to receive online death threats.

The restraining order prevents the center from releasing any video footage it took of StemExpress employees.
In a statement on Monday, Eric Ferrero, Planned Parenthood’s Vice-President of Communications, applauded news of the grand jury indictment.

These anti-abortion extremists spent three years creating a fake company, creating fake identities, lying, and breaking the law. These people broke the law to spread malicious lies about Planned Parenthood in order to advance their extreme anti-abortion political agenda. As the dust settles and the truth comes out, it’s become totally clear that the only people who engaged in wrongdoing are the criminals behind this fraud, and we’re glad they’re being held accountable.

An Unkillable Myth About Atheists

Updated January 27, 2016
BARBARA J. KING
 
In his new book, The Big Question: Why We Can't Stop Talking About Science, Faith and God, Alister McGrath argues that "we need more than science to satisfy our deep yearnings and intuitions." That something more for McGrath is God, specifically, the Christian God.

As he develops this argument, again and again McGrath characterizes atheists who embrace science but not God as stuck in a place devoid of full understanding or meaning. There's a "richness" in the Christian engagement with nature that atheists miss, for example.

McGrath understands the foundational atheist perspective to be this: "Since science discloses no meaning to the universe, the only reasonable conclusion is that there is no meaning to find."

Here, yet again, is the unkillable myth, the persistent blind spot about atheism that apparently no amount of explaining can make go away. No matter how lucidly atheists explain in books,essays and blog posts that, yes, life can and does for us have meaning without God, the tsunami of claims about atheists' arid existence rolls on and on.

Where does this persistent (is it also willful?) misunderstanding come from?

McGrath offers some quotes from atheists that may seem, at first glance, to support his stance, as in this excerpted passage from The Atheist's Guide to Reality by Alex Rosenberg: "What is the purpose of the universe? There is none. What is the meaning of life? Ditto." Yet, to conclude from these lines that atheists' lives suffer from a lack of meaning amounts to conflating two very different things.

First is the understanding, emergent from evolutionary theory, that neither the universe as a whole, nor we humans within it, have evolved according to some plan of design. Cosmic evolution and human evolution unfold with no guiding hand or specific goals. Most atheists do accept this, I think.

Second is to embrace as a logical next step the idea that our own individual lives have no purpose or meaning. Do you know of any atheists who believe this? I don't.

Nor do I recognize the scientific communities of which I am a part — both online and offline — in McGrath's insistence that a "sense of cosmic pointlessness haunts many today, particularly within the scientific community."

An anthropological perspective teaches us that we humans are a quintessentially meaning-making species. We create love and kindness (hate and violence, too), and also work that matters. We recognize and protect (or, too often, harm) our sense of connection to other animals, to plants and trees, to all of nature's landscapes. What are those acts if not ones of meaning and purpose?

Another new book, this one published just last week, takes up questions of meaning and purpose. Neurosurgeon Paul Kalanithi's When Breath Becomes Air is a memoir by a physician confronting, at age 36, a diagnosis of stage 4 lung cancer, made all the more poignant because we readers know at the outset that Kalanithi died at age 37, before he could fully complete the book.

Lurking within passages that speak to creating meaning in the face of death — passages beautiful enough to cause me to recommend the book to anyone and everyone — is a version of the unkillable myth. Kalanithi writes:

"To make science the arbiter of metaphysics is to banish not only God from the world but also love, hate, meaning — to consider a world that is self-evidently not the world we live in. That's not to say that if you believe in meaning, you must also believe in God. It is to say, though, that if you believe science provides no basis for God, then you are almost obligated to conclude that science provides no basis for meaning and, therefore, life doesn't have any."

Kalanithi describes the "sacredness" of his work as a neurosurgeon, the burdens that make medicine "holy." His view, though powerful and rewarding to read about, doesn't render his equation — science provides no basis for God = life has no meaning — into a truth.

Let's return to McGrath. His central theme in The Big Question revolves around "the ultimate coherence of science and faith." I'd like to say that open dialogue about the interweaving of scientific and religious narratives that McGrath champions — dialogue asking if that interweaving is really a possible, or even a desirable, goal — is the way forward. At the same time, I find intriguing and persuasive the perspective of physicist Sean Carroll, who explains why he takes no money from the John Templeton Foundation by saying it is because its underlying goal is to further this very notion of consilience.

It's a real irony that McGrath spills a lot of ink in his book railing against Richard Dawkins' reductive judgments about people of faith — which I, too, have questioned — while McGrath himself makes reductive judgments about atheists.

I'm yet another atheist voice chiming in to say that my life, thanks very much, is full of meaning.

Now, how to make this unkillable myth about atheism into a moribund myth?

Barbara J. King, an anthropology professor at the College of William and Mary, often writes about human evolution, primate behavior and the cognition and emotion of animals. Barbara's most recent book on animals is titled How Animals Grieve. You can keep up with what she is thinking on Twitter: @bjkingape

‘Devout Christians’ jailed for murder of ‘possessed’ teen

Added January 26, 2016

Four South African women – described by a judge as ‘instruments of evil’ – have been jailed for the fatal exorcism of Sinethemba Dlamini, 14.

The Durban women, according to this report, believed that Dlamini was possessed by a demon and decided to disembowel her via her private parts to take out the demon code “44666” they believed was in her intestines.

Two of the teen’s killers, Fundiswa Faku, 33, and Lindelwa Jalubane, 41, were sentenced to life imprisonment.

Jalubane’s daughters Nokubonga, 22, and Minenhle, 19 were jailed for 12 years, one half of which is to be suspended for five years on condition they are not convicted of murder, culpable homicide or assault during that period.

Nokubonga and Minenhle were 18 and 15, respectively, at the time of the killing in March 2012.

Durban High Court was told that all four were first-time offenders in good physical and mental health. They all attended the same church and were “devout Christians”.

Judge Philip Nkosi told the killers:

The horrific exorcism was performed under the pretext that you were removing a secret code of a demon from her abdomen. The evidence shows that all of you acted in common purpose to kill.

The judge added:

The crime is horrendously serious. You killed an innocent child. The attack was sustained, brutal and cruel.

Her organs were eviscerated through her vagina and anus while she was still alive. Although it was accused one (Faku) who performed the evisceration, she wouldn’t have succeeded if she wasn’t aided and abetted by all of you.

This death was not an accident. You could have foreseen that death would happen. You were the instruments of evil driven by your desire to undertake an exorcism of a demon. You know what is practised in church in exorcisms, but you chose a bizarre method that would result in her death.

In my view, you acted in full realisation that you would endanger a human life, and you succeeded.

Nkosi said that the girl’s aunt, Faku, and Jalubane were in loco parentis to Dlamini, and in terms of African culture they were the elder representatives in the absence of Dlamini’s father.

Both of you were therefore in a position of trust, which you abused … The deceased’s life was snuffed (out) at a time it was starting to blossom. She was showing good prospects of going far in life with the help of her father.

Her death was sudden and left her family with deep wounds which will be difficult to heal.

Nkosi said a lighter sentence of correctional supervision would have been acceptable only if the offenders had accepted they were guilty and deserved to be punished. But the accused had maintained their innocence throughout.

Be fruitful and multipy

Added January 25, 2016
The Freetinker (UK)

Genesis 1.28 goes on to command that the Earth be subdued and to give dominion over living things.

Where has that led us? To an astonishing destruction of nature and a frighteningly rapid change of our global climate. So much for the Bible-waving Trump (‘This very expensive GLOBAL WARMING bullshit has got to stop.’) and the biblically reassuring James Mountain ‘Jim’ Inhofe (‘cold and heat and summer and winter shall not cease’, Gen.8.22), and so much for the deceitful assertion that temperature had reached a plateau.

There has been too much subduing and too much multiplying. Are we, now 7,400 million, any better or happier than the ancients in their far emptier world? It’s not clear if there is an absolute limit to human numbers – we could all live in one endless metropolis, nutrients synthesised, dimly recalling the freer, more natural world vanquished by folly. But human effects are already well beyond the capacity of our poor subdued planet. There may be no way of living at all.

The uncompensated interventions of hygiene and medicine enabled the survival of large families (in 1850 we were about 1,200 million). We have too slowly adapted to this, and increasing longevity adds further to numbers. The total burden, population multiplied by the consequences of demand for the damaging and dubious comforts of developed consumerism, is crucial to climate and environment.

But also very important is how the balance of population is changing. England, for example, has had large influxes in the past three generations, requiring communities to adjust at a pace that many have found unwelcome, with resulting social difficulty and problems of identity on both sides.

Climate change is already altering conditions in many places, and new refugees are created even though in many cases local solutions could be achieved with help. What is the big picture from our feckless multiplying?

The global youthfulness pushes growth (Index mundi gives the 2014 median age as 30, with 26 percent under 15). By mid-century Muslims are likely to be near overtaking Christians as the largest single religious group. The irreligious will probably decline as a proportion (Pew Res. Center estimates down from 16 percent to 13 percent).

Currently top of the global table for fertility is Niger – poor, Muslim and African, it is typical of the driving characteristics that link with conflict, ignorance and the subjugation of women.

The fast growing states seem rather dreadful places. For example, Nigeria has the redoubled curse of fierce religious division and of oil wealth that impoverishes many.
Indonesia destroys rain forest for palm oil, is horrid in New Guinea, and incidentally is home to huge peat fires emitting carbon.

Bangladesh, with wretched quality of life and vulnerable to sea level rise, is most known for the atheists hacked to death.
Religion, like nationality, is a characteristic given at birth, the last resort for self-worth when there is no achievement or other merit. And God, so very heterosexual, surely wants there to be more faithful.

Outnumbering the enemy requires only a minimal biological equipment, everyone can and should contribute, divine reward due. (Family Studies, an IFS blog, shows national rates of fertility roughly doubling from low to high religiosity).
There have been faith groups of restrained reproduction – Cathars and Shakers, oddly admirable and very rare exceptions to the rule. No condoms for Catholics or anyone else who can do it for Him.

The godly USA is a fine place for bad and batty beliefs. The Hutterites secured themselves by producing ten children per woman, and the Mormons ensure that Utah tops the contiguous states for birth rate (and, for a laugh, there’s the Quiverfull movement – Trollope when Malthus is needed).

What about the irreligious? We increase in number partly by lost faith, mostly of enlightened Christians. But our reproduction rate is low and this relates with education in the West and age in Asia. Excluding the rabbit option, what, in addition to exposing religious nonsense and harm, can we do about the increasing imbalance?

Europe and some other places may become more secular but with the problem of large and assertive faith communities resistant to merging in. Firmly embedding the secular principle would be wise (not wholly reliable – USA, but generally helpful – Singapore).

Globally we can try to promote education, so wisely hated by all fundamentalists (Boko Haram is exemplary). If wealth were better spread (remember Oxfam’s bus load of 85 super-rich equalling the poor half of the world) that would provide quality in life and reduce fertilit

Specific measures can encourage smaller families – support for women, open discussion, alternative forms of status, popular models, practical inducements. Above all, contraception – now cheap and easy – should be widely enabled, and every aid programme should include it as intrinsic to the package (lobby them!).

It is important that we, the irreligious, should be recognised as decent, helpful folk, pleasant enough to join. If science achieves a solution to our crises of climate, environment and sustainability, perhaps some of that glow will endorse the rational. Maintaining hope will help, and a vision of a better world for all that can be achieved by combining evidence with sense. A bit simple, but what else have we got?

Qatar school removes Snow White book after indecency complaint

Added January 24, 2015

Doha school apologises after pupil’s father reportedly claims the book based on Disney version contains sexual innuendo
 It is not known which images in the Snow White version caused offence.

A book based on Disney’s Snow White and the Seven Dwarfs has reportedly been removed from a Qatar school library after it was deemed to contain “indecent” illustrations.

Officials from Qatar’s supreme education council were said to have intervened after a complaint from the father of a pupil at the Spanish SEK international school, based in the capital, Doha.

The father said the book contained indecent illustrations and phrases as well as “sexual innuendo”, the Al-Sharq newspaper wrote on Thursday.

It is not known which images caused offence, but the book cover shows a smiling Snow White being held by the prince, who in the story revives her with a kiss after she eats a poisoned apple, English-language website Doha News reported.

SEK headteacher Vivian Arif told Doha News that the school immediately took action after receiving the complaint.

“SEK international school Qatar is proud to be established in this country and presents its formal apologies for any offence that this unintended situation may have caused,” Arif was quoted as saying in a statement.

The school opened in September 2013 and has more than 150 pupils from 27 countries, according to its website. It offers classes for students from the ages of three to 18.

The book is based on the Disney-animated version of Snow White, released in 1937 and based on the Grimm brothers’ fairytale.

The removal of the book comes less than a fortnight after Qatar banned the film The Danish Girl, which is about an artist who has one of the world’s first sex changes, after protests about the movie’s alleged “depravity”.

Chess forbidden in Islam, rules Saudi mufti, but issue not black and white

Added January 23, 2016

Saudi Arabia’s grand mufti has ruled that chess is forbidden in Islam, saying it encourages gambling and is a waste of time.

Sheikh Abdulaziz al-Sheikh was answering a question on a television show in which he issues fatwas in response to viewers’ queries on everyday religious matters.

He said chess was “included under gambling” and was “a waste of time and money and a cause for hatred and enmity between players”.

Sheikh justified the ruling by referring to the verse in the Qur’an banning “intoxicants, gambling, idolatry and divination”. It is not clear when the fatwa was delivered.

Grand Ayatollah Ali al-Sistani, Iraq’s supreme Shia religious authority, has previously issued rulings forbidding chess.

After the 1979 Islamic revolution, playing chess was banned in public in Iran and declared haram, or forbidden, by senior clerics because it was associated with gambling. But in 1988, Iran’s then supreme leader, Ayatollah Ruhollah Khomeini, lifted the ban and said it was permissible as long as it was not a means of gambling. Iran now has an active confederation for playing chess and sends players to international games.

Moves to suppress chess are likely to have come as a surprise to the seventh-century Muslims who conquered Persia and adopted the game before exporting it to Europe.

Muslim scholars tend to place chess, a skill-based game, in a different category from games of chance, such as dice, but frown upon it if it distracts a person from performing the five daily prayers. Placing bets under any circumstances is forbidden.
Advertisement

Nigel Short, the British chess grandmaster, told the BBC that forbidding chess in Saudi Arabia would be a “great tragedy”. “I don’t consider chess to be a threat to society. It is not something that is so depraved as to corrupt morals,” he said. “Even Ayatollah Khomeini came to the conclusion that he’d gone too far and repealed his own ban.”

The region’s clerical establishment figures are no strangers to seemingly strange fatwas, or edicts. In the early 2000s, Saudi and other clerics issued a fatwa against the popular Pokémon franchise, and during football’s 2010 World Cup in South Africa, religious scholars in the United Arab Emirates said that using the widely reviled vuvuzela instrument was forbidden if the sound produced was above 100 decibels.

It is unlikely that Sheikh’s ruling will be enforced, and more plausible that chess will be relegated to the status of other minor vices, such as music, which many in the clerical establishment frown upon. Moreover, since the ruling was in response to a specific question, it was probably meant as an advisory opinion rather than a formal edict.

Kenyan plan to regulate faith groups is ‘persecution’

Added January 22, 2016

Bishop Mark Kariuki, chairman of the Evangelical Alliance of Kenya, has slammed a plan by Kenyan authorities to regulate religious groups.

According to Religion News Service, the government recently published a set of rules that require religious leaders to have theological degrees and religious groups to submit a statement of faith.

The rules come amid concerns that some pastors were fleecing followers and some mosques were becoming centers of radicalisation

Kariuki, who warned Barack Obama not to discuss gay rights when the US President visited Kenya last year, described the planned regulation as “persecution”.

Requiring pastors to obtain a theological degree is presupposing that all ministers of the gospel are learned. There are some who are called and yet do not have the benefit of formal education.

He also complained that not one church had been formally registered in 2015 and that in 2014 more than 7,000 churches were denied official recognition.

This is manifest discrimination and persecution of the church. We will not take it anymore.

But he added that churches were not opposed to “reasonable” regulation after proper consultation.

Describing it as fraud, the Government is also seeking to stop a new and voluntary trend where Christians send offerings or “seed money” to pastors via mobile phones.

The government also seeks to control preaching on television through new rules governing broadcasting.

Said Kariuki:

The church is in the business of spreading the gospel. It is offensive to tell us we cannot invite people to make decisions for Christ (on TV).

Roman Catholic bishops also expressed shock at the rules, saying that if implemented, they would impede the work of evangelisation.

Bishop Philip Anyolo, chairman of the Kenya Conference of Catholic Bishops said:

Similar attempts to regulate the procedures for Christian marriage have led to a major drop in young people coming to church to celebrate the sacrament.

Evangelical and Pentecostal church leaders have threatened countrywide protests against the rules.

The Rev Peter Karanja, General Secretary of the National Council of Churches of Kenya, a Protestant group, warned the government not to provoke churches.

Christians are voters, and it will be tragic to provoke the church into asking whether they voted for the right government.

Sheikh Adan Wachu, chairperson of the Supreme Council of Kenya Muslims, warned that the regulations violate freedom of worship.

In a comment below the Religion News Service report, New Yorker Daniel Berry wrote:

When it comes to the conflict between African church leadership and the West, this, of course, is the elephant in the living room everyone has been choosing to ignore.

Many or most or the Anglican bishops in Kenya, Uganda and other places aren’t prepared to deal with modern social critique, biblical criticism, or even critique of their own histories.

They have no idea what they’re talking about when they blather about “biblical truth,” the “decadence” of Euro-American culture and religious thought, and the impact their untutored perspectives has on the discussion of such issues as the place of gay people in the church, or even the greater community.

The nonsense they preach suggests that, at best, they poorly understand the nature and history of the colonialism that sought deliberately to keep African people in a subjugated position with respect to white people. It’s so deep and so complex that I almost despair of even the Holy Spirit’s ability to unravel it.

A Burmese atheist who takes inspiration from George Carlin and Bart Simpson

Added January 21, 2016

PRI's The World

When Kyaw Moe Khine was in 9th grade, he told his parents that he was an atheist. His parents didn’t quite get it, he says.

Kyaw Moe Khine, who goes by the name “Bart,” is from Myanmar, frequently referred to as Burma, and it’s a pretty religious place. Most Burmese are Theravada Buddhists, but there are also plenty of religious minorities that have been there for centuries, from Catholics to Muslims of diverse origins all over the country.  

Bart says now that he’s 19, his mom knows about atheism, but she still hasn’t come to terms with his new “faith.”

Occasionally she still says things to him like, “You're going to burn in hell! Allah’s going to punish you!”

He laughs: “Yeah. She says stuff like that.”

Bart was raised Muslim, but even as a kid he questioned everything: in Islam and the Quran, and in the Buddhism around him. He even read the Bible to see what it had to offer.

But he says in all of these faiths, people seemed as if they were just robotically following rules, mostly out of fear; and the rules didn't make sense in the modern world.

He did find some kindred spirits, though.

“When you read people like [Friedrich] Nietzsche or when you listen to people like George Carlin, they're really making a point. And those books are not!”

Yes, the George Carlin, who regularly ranted about religion as “utter bulls---.”

Bart wholeheartedly agrees with that.

The first time Bart deliberately broke a religious rule he described the feeling as “emancipating.”

So he kept going.

As you might have guessed, Bart takes his name from the cartoon character, Bart Simpson. And like his namesake, the Burmese Bart has always had a rebellious streak.

It started when he was young. He liked to draw — a lot. (He’s now an artist.) And he was always getting in trouble at school for drawing in books, in class. Teachers would confiscate his drawing pads; sometimes he would steal them back. It was a constant battle, he says.

“That’s where the rebellious nature came from, I guess. The more they me busted me, the more I would react. It became bigger and bigger; from school to religion,”

Bart says.

There was something else pivotal in Bart’s experience growing up in Yangon, Burma’s main city.

“In school they would treat Muslim kids differently,”

he says.

“The teachers and even the kids, they would bully kids. I got bullied for being Muslim.”

While there’s long been anti-Muslim discrimination in the Myanmar, recently, it’s climbed to almost a fever pitch with the growing strength of the Ma Ba Tha, a group of extremist Buddhist monks who’ve been preaching anti-Muslim rhetoric.  There are even new laws prohibiting interfaith marriages, laws primarily enacted to target Muslims. And the Muslim Rohingya population in the West have faced severe persecution.

Bart, himself, has plenty of Buddhist and Christian friends and has for years. But it all made him wonder,

“Why am I Muslim and most people are Buddhists? That's the question. Why am I different — in a way that's not… good?”

As an artist, Bart wanted to be different, but on his own terms. Religious rules felt wrong. So did societal ones.

He says since he became an atheist, the game has changed slightly for him.

“Before that, if I met a racist person that doesn't like Muslims, they would treat me in a way. But now, I’m like I don't have a religion, so you guys fight over there. I'm just going to watch and eat my popcorn.”

Bart connected with other Burmese atheists through a Facebook group called Myanmar Irreligion. Though the group isn’t active anymore, they still keep tabs on each other. And Bart estimates that there are now about 50 plus self-described atheists in Yangon.  A few have even spun out a magazine called Curiosity.

“It’s a science magazine. They’re delivering atheism through science. But every time I say it, they’re like, shut up,”

he says.

“Because if you do it as an atheist magazine openly, people are going to freak out.”

As for his art?

Bart’s still in college but he’s pretty respected in the local art scene as a graffiti artist.

Bart at work (in white shirt). He's a graffiti artist, and one of Yangon's few self-described atheists.Bart at work (in white shirt). He's a graffiti artist, and one of Yangon's few self-described atheists. Credit: Naomi Gingold.

His work has been featured in exhibitions, and he gets commissions for all different kinds of art. He’s part of a graffiti crew that goes by the name ROAR: Release of Artistic Rage.

He says the artist he’s most inspired by and who he’d love to work with is Neil Gaiman.

For a 19-year-old self-described atheist, he’s doing pretty well. Life is good, he says,

“except…when it comes to relationships.”

Recently his girlfriend’s mom broke up their relationship. She’s a conservative Buddhist, and as she pointed out, Bart’s parents are Muslims.

He may have taken religion out of his personal life. But in Myanmar, sometimes it can still find him.

Allah approves of rape says Egyptian university professor

Added January 20, 2016

An Islamic professor from the renowned Al-Azhar University in Cairo, Egypt, has claimed that, in certain circumstances, Allah permits Muslim men to rape non-Muslim women in order to ‘humiliate’ them.

According to this report, Suad Saleh, above, made the outrageous claim during a TV interview.

In a video posted by LiveLeak, Saleh suggests that the only time it is acceptable for Muslim men to enslave a woman for sexual purposes is during a “legitimate war” between Muslims and their enemies such as Israel.

Therefore, said the professor, enslaving Israeli women and raping them would be entirely acceptable and is to be encouraged.

A  transcript of the interview provided by The Middle East Media Research Institute says:
The female prisoners of wars are ‘those whom you own’. In order to humiliate them, they become the property of the army commander, or of a Muslim, and he can have sex with them just like he has sex with his wives.

However, after her interview went viral many including members of Muslim community condemned her claims and termed them false propaganda of Islam.

Meanwhile, the Mirror yesterday carried a sickening series of photographs of the killing by Islamic State “butchers” of a man they believed was gay.

ISIS-release-video-of-man-being-thrown-off-building-to-his-death-for-being-gay
The Islamic fundamentalists released pictures of the unknown man’s final minutes after holding a “trial” into accusations he was a homosexual.

After he was found guilty, the man was sentenced to death for breaching what ISIS claims is a true interpretation of Shariah law, and he was thrown off the roof of a building in the al-Furat province of Iraq.

In a final series of horrifying photographs, the men are seen pushing the victim, sending him tumbling off the roof and plunging to the concrete pavement below.

The last picture in the gruesome set shows the man’s body lying on the floor with blood splattered on the ground.

IS has released a number of terrifying videos and photographs showing the murder of men who have been accused of being homosexual.
One horrifying case surrounded a teenage boy who was hurled from a building after being raped by an IS chief who was simply demoted.

Morality in Context: A Multilevel Analysis of the Relationship between Religion and Values in Europe

Added January 19, 2016

Ingrid Storm
University of Manchester

Abstract

The exact relationship between religiosity and moral values is understudied, and it is unclear what the process of secularization means for the morality of Europeans. Previous research shows that religion is associated with low levels of political and economic development.

A potential explanation is that religion provides an alternative moral authority to the authority of the state. Using data from four waves of the European Values Study 1981–2008, I analyze attitudes to personal autonomy (vs tradition) and self-interest (vs social norms) in a multilevel model of 48 European countries.

The results show that religious decline has been accompanied by an increase in autonomy values, but not self-interest, that the relationship between religion and morality is stronger in more religious countries, and that it has declined since the 1980s. We also show that religiosity is more negatively associated with self-interest among people with low confidence in state authorities.

Correspondence

Address correspondence and reprint requests to Ingrid Storm, Cathie Marsh Institute for Social Research, University of Manchester, Humanities Bridgeford Street 2.13W, Oxford Road, Manchester M13 9PL, UK. E-mail: Ingrid.storm@manchester.ac.uk

Footnotes

The data used in this article comes from the European Values Study and is freely available for academic use from the Gesis data catalogue (www.gesis.org/en/home/). The Author would like to thank David Voas and Siobhan McAndrew for their comments and support. This research was supported by the Marston Family Trust.

2016 U.S. Presidential Election: Which of the presidential hopefuls are the most atheist-like?

Added Jqanuary 18, 2016
by Chrys Jordan, also an American citizen (still)

"Most atheist-like" in the context of American politics means religiously liberal and/or secular - which is how it should be, in any case. American law separates the church from the state, and whether the president is Jewish or Christian or atheist, the president's first concern is to uphold the Constitution.

That said, the Republican Party has always been traditional in terms of religion; over the last 15-odd years, it has become even more so. That alone helps us eliminate half the candidates.

Of the Democratic candidates, both Vice-President Joe Biden and former Secretary of State Hillary Clinton are both very liberal in their views on religion, and in my view are the most likely to support a secular society.

Until things change, this will be the best we can expect in that respect.

21-Year-Old Irish Woman Faces Life in Prison for Taking Abortion Medication

Added January 17, 2016
by Rachel Ford

A 21-year-old woman from Northern Ireland, whose name is being withheld for legal reasons, has been charged with procuring and using the abortion drugs Mifepristone and Misoprostol — and could face life in prison for doing so.

[Read more...]

Charlie Hebdo portrays god as terrorist, Vatican predictably upset about “blasphemy”

Added January 16, 2016

by Andrew Seide
Freedom From Religion Foundation

The latest Charlie Hebdo cover, portraying god as a terrorist.

The latest Charlie Hebdo cover, portraying god as a terrorist.

Laurent Sourisseau, Charlie Hebdo’s head of publication who was injured in the attack and has been living with police protection, explained,

“it’s the very idea of God that may have killed our friends a year ago. . . . Faith is not always peaceful. Maybe we should learn to live with a little less of God.”

The Vatican was not amused.

“Charlie Hebdo’s move shows the sad paradox of a world which is increasingly sensitive about being politically correct to the point of being ridiculous … but does not want to recognize or respect believers’ faith in God, regardless of their religion,”

complained the Vatican newspaper L’Osservatore Romano.

After claiming the right not to have their beliefs criticized or mocked (exactly why the shooters targeted Charlie Hebdo in the first place), the Vatican added:

Behind the deceptive flag of an uncompromising secularism, the French weekly once again forgets what religious leaders of every faith have been urging for ages – to reject violence in the name of religion and that using God to justify hatred is a genuine blasphemy.

This is the clash of two world views. Pope Francis and other religious leaders blamed the Charlie Hebdo victims in the aftermath of last year’s attack:

“You can’t provoke, you can’t insult the faith of others, you can’t make fun of faith.”

Francis’s lap dog, Bill Donohue of the Catholic League, said

“Muslims are right to be angry”

and also sided with the murderers. While condemning their method, he insisted we should not

“tolerate the kind of intolerance that provoked this violent reaction.”

(Donahue didn’t take our criticism well.)

Salman Rushdie, who knows a thing or two about religion’s willingness to turn to violence to protect a supposedly omnipotent god, wrote of the Hebdo attacks,

“‘Respect for religion’ has become a code phrase meaning ‘fear of religion.’ Religions, like all other ideas, deserve criticism, satire, and, yes, our fearless disrespect.”

To be sure, there are limits on free expression. You can’t yell fire in a crowded theater unless there really is a fire. But we cannot censor speech or expression because it is deemed “offensive.” One can legally wear a jacket that says “Fuck the Draft” or, to alter the facts of an actual case so as to be a bit more relevant, a jacket that says “Fuck God.” This speech is protected under our First Amendment and should be protected everywhere. There is no right not to be offended. As the Supreme Court put it:

“. . . from the standpoint of freedom of speech and the press, it is enough to point out that the state has no legitimate interest in protecting any or all religions from views distasteful to them which is sufficient to justify prior restraints upon the expression of those views. It is not the business of government in our nation to suppress real or imagined attacks upon a particular religious doctrine . . . .”

Joseph Burstyn, Inc. v. Wilson, 343 U.S. 495, 505 (1952).

If people lack a right to be unoffended, certainly their imaginary friends do not possess such a right. God, Jesus, Allah and religion in general have no right to be free from ridicule and criticism. Even Thomas Jefferson agreed that

“Ridicule is the only weapon which can be used against unintelligible propositions.”

He was writing of the Catholic trinity.

If your god needs the protection of secular laws—if human mockery and criticism can get under his thin skin—your god is not worthy of praise or worship. If your ideas cannot withstand criticism or mockery and must instead resort to violence or cries of blasphemy to suppress critics, those ideas are likely undeserving of respect in the first place.

Charlie Hebdo’s latest cover is brilliant. God is a terrorist, a tyrant, and, despite the Catholic paper’s unsupported protestations to the contrary, has been used as the rationale and justification for countless acts of violence and terror throughout the ages.
 
For Thomas Jefferson’s thoughts on the trinity, see Letter to Francis Adrian Van der Kemp (30 July 1816) in Jefferson’s Extracts from the Gospels: The Philosophy of Jesus and The Life and Morals of Jesus, ed. Dickinson W. Adams, (Princeton University Press, 1983) pp 374-375 at 375. 

Teenage Waiter Disappointed After Receiving Fake $20 Tip from Christian Proselytizer

Added January 15, 2016

A 17-year-old waiter in Kansas says that he was the recipient of a fake $20 tip — a proselytizing message, printed to look like a folded twenty-dollar bill.

Garrett Waymanposted pictures of the tip on his>Twitter account, commenting “someone seriously left this as my tip today. pissed is an understatement.”

There’s a Petition Asking God to Return David Bowie from the Dead

Added January 14, 2016

God is being petitioned to bring David Bowie back to life, because, frankly, us Earthlings are not taking “dead” for an answer.

The Change.org petition titled “Say no to David Bowie dead” (to the point, I like it) began in Rome by Andrea Natella two days ago and quickly picked up steam on Twitter.

Makes sense, I suppose. After all, Jesus got crucified only because he didn’t reach the threshold on his own petition in time. That only happened three days later.

image


[Read more...]

The worst political error

Erkki Hartikainen January 13, 2016

The worst political error is the mixing of the ends and the means.

The science

Erkki Hartikainen January 12, 2016

Science should be changed into what is generally believed to be.

Metaphysics

Erkki Hartikainen January 11, 2016

The metaphysics is an enterprise to solve physical problems without experience.

Finnish Muslims broadly back Helsinki mosque – but question funding sources

Added January 10, 2016

The city of Helsinki has not yet agreed on a site for the new building – an issue that has already aroused controversy among city residents. Muslim leaders hope that can be resolved by year's end.

Plans for a major new mosque in Helsinki are broadly supported by the country's various Muslim communities. Most leaders interviewed by Yle believe it will help immigrants to integrate while preventing radicalisation. However some are concerned about the source of the funding. Under the current plan, the mosque is to be partly funded by the Gulf state of Bahrain.

"I’d be worried if financing comes from countries Saudi Arabia or Qatar, where there's an extremely hard-line form of Islam. We’d like to avoid those kinds of problems here," says Abbas Bahmanpour, imam of the Resalat Shia mosque in Mellunmäki, eastern Helsinki.
"Five more mosques needed"

However Anas Hajar, imam of another mosque located on Helsinki's Lönnrotinkatu, says he's not worried as long as the mosque will be run by Finnish Muslims.

He says there is a desperate need for more space for Muslims to worship in the capital region, estimating that it needs five new mosques.

"There are already 10,000 Muslims who pray at our mosques in the capital region, men, women and children. Now we have to rent spaces for holiday prayers. One large mosque would hold a maximum of about 1500 worshippers at a time. That's simply not enough," says Hajar.
Ongoing location debate

All the Muslims interviewed by Yle take a positive view of the envisaged new mosque. Finland's oldest Muslim group, the Finnish Tatar Community, stresses that Muslims themselves should take part in paying for the mosque – though foreign money is not seen as a problem in itself.

"I'd still see it as positive that some of the funding would be gathered from Muslims living in Finland. I thought it would in a way commit them to it and advance this integration process," says the president of the Tatar Community, Atik Ali.

There will apparently be plenty of time to consider the financing of the large mosque, as the city of Helsinki has not yet agreed on a site for the new building – an issue that has already aroused controversy among city residents. Muslim leaders hope that can be resolved by the end of this year. A proposal for the mosque to be built on the site of the former Hanasaari power plant in the Sörnäinen neighbourhood was rejected by the city power utility Helen.

According to the daily Helsingin Sanomat, two other locations have been suggested by city officials: Verkkosaari, just north of Sörnäinen, or next to the Mäkelänrinne swimming hall in East Pasila.

Once the location is set, there are plans to arrange an international architectural competition for the mosque and a neighbouring conference centre.

Sources
    Yle, Helsingin Sanomat

Reactionary forces in Northern Ireland block abortion reform

Added January 9, 2016

An alliance of evangelical Protestants, the Catholic church and a majority of Northern Ireland’s  Assembly’s politicians has prevented the UK Abortion Act of 1967 from being extended to the region.

According to the Guardian, Northern Ireland’s first female leader Arlene Foster, above, vowed to maintain the Democratic Unionist party’s opposition to any reform of the province’s notoriously strict abortion laws.

After being elected DUP leader unopposed, Foster told the Guardian:

I would not want abortion to be as freely available here as it is in England and don’t support the extension of the 1967 act.

But she conceded the Northern Ireland executive, which she will co-lead with Sinn Féin’s Martin McGuinness, will have to carefully consider a landmark judgment in which the high court ruled that denying abortions to women who had become pregnant through rape was a breach of British and European human rights laws.

Despite her statement in defence of the existing law, Foster’s acknowledgement of the November court ruling suggests politicians in Northern Ireland are also preparing for judicial decisions that would force the Stormont assembly’s hand and potentially introduce some liberalisation.

Commenting on the ruling, Foster said:

It is impossible not to be moved by some couples’ heartbreaking experiences. Many of the cases are extremely complex, and increasingly so as medical practice advances. Along with executive colleagues I will be taking time to consider carefully Mr Justice Horner’s judgment.

Foster declined to answer specific questions on whether she would accept limited exceptions to the near-total ban on abortion. She would not say whether she would support – as some have campaigned for – exceptions to be introduced for women who became pregnant through rape or incest, and those whose baby had fatal foetal abnormalities.

Foster pointed out that terminations did take place in certain circumstances and expressed sympathy for women with crisis pregnancies.

I recognise this is a deeply personal issue for people, which deserves to be treated with the utmost sensitivity and compassion. The legal position in Northern Ireland is often misunderstood, and many don’t appreciate it can permit abortion when the woman’s physical or mental health is affected.

The Stormont assembly has the lowest level of female representatives out of the devolved parliaments, and only a fifth of members supports a relaxation of the near-total ban on abortions.

Last year one of Foster’s DUP colleagues, Alastair Ross, attempted to further tighten the ban. Ross tabled a motion to ban private clinics such as Marie Stopes from offering non-medical terminations for women pregnant up to nine weeks. The combined votes of Sinn Féin, the Alliance party, the Greens and liberal unionist party N21 vetoed the DUP member’s proposal.

Eileen Calder, co-founder of the Rape Crisis and Sexual Abuse Centre in Belfast, said that if abortion were permitted on the grounds of rape it could lead to situations where innocent men faced false rape allegations.

I think it is totally wrong to say that perhaps we should allow for terminations on the grounds of rape only. Many women in unwanted and crisis pregnancies might go to their GP or local hospital and say they were raped and demand an abortion in those circumstances.

In these cases the onus would be on medics to then report a crime to the Police Service of Northern Ireland, which in turn could lead to innocent men who get women pregnant after consensual sex being arrested, questioned and possibly charged over a crime they did not commit.

Accusing the Northern Ireland assembly of “political cowardice”, Calder added that:

Only the extension of the 1967 act and full equal rights for women like they enjoy in the rest of the UK was the way forward.

“You Have the Right Not to Believe” Billboards Go Up in Poland

Added January 8, 2016
by  

A new atheist billboard campaign in Poland reminds citizens “You have the right not to believe.” There are 47 signs spread out across 29 towns:

Billboard


[Read more...]

Atheist Chaplain Begins New Role in UK Hospital

Added January 7, 2016
by

Jane Flint has a nifty new job title: “Non-Religious Pastoral Carer for Leicester Hospitals NHS Trust.”

She’s basically a secular “chaplain” for people in the hospital. Instead of a Bible-bearing priest coming buy to offer religious advice, this is a wonderful option for people who aren’t religious — a label that includes about a quarter of people in the UK according to the last census.

shutterstock_98508344


[Read more...]

On relativity theories

Added January 6, 2016
by Erkki Hartikainen

The Einsteinian theory of the relativity is not the only theory of the relativity. Late Finnish professor Paul Kustaanheimo had his own theory of relativity. Wikipedia says:

The theories of Whitrow and Morduch (1960, 1965), Kustaanheimo (1966) and Kustaanheimo and Nuotio (1967) are either incomplete or inconsistent. The incorporation of Maxwell's equations is incomplete unless it is assumed that they are imposed on the flat background space-time, and when that is done they are inconsistent, because they predict zero gravitational redshift when the wave version of light (Maxwell theory) is used, and nonzero redshift when the particle version (photon) is used. Another more obvious example is Newtonian gravity with Maxwell's equations; light as photons is deflected by gravitational fields (by twice that of GR) but light as waves is not.

Today the relativity theory of Dr Tuomo Suntola (Finland) is the best known alternative to the Einsteinian theory of relativity:

http://article.sciencepublishinggroup.com/pdf/10.11648.j.ijass.s.2014020601.18.pdf

I am writing the new theory of the relativity but is is not     ready-made. You can read the beginning in the address:

http://etkirja.pp.fi/gravitation.html

You can find a list of historically most famous alternative theories of the gravitation from the address:

https://en.wikipedia.org/wiki/Gravity

There are only three dimensions of the space

Added January 6, 2016
by Erkki Hartikainen

Good physics uses the principle of the simplicity. The time is not a simple quantity.

Why the speed of the particles with the mass can not be infinite

Added January 5, 2016
by Erkki Hartikainen

The answer is that a single photon can stop the particle. The energy of the photon is

    E = hv

h is Plancks constant and v (ny) is the frequency of the photon.

If v is very big, the energy of the photon is very big and the energy can stop the particle.

There is no relativistic mass

Added January 4, 2016

Source:
Mass versus relativistic and rest masses
Authors: Okun, L. B.
Publication: American Journal of Physics, Volume 77, Issue 5, pp. 430-431 (2009).
Publication Date: 05/2009

The concept of relativistic mass, which increases with velocity, is not compatible with the standard language of relativity theory and impedes the understanding and learning of the theory by beginners.

The same difficulty occurs with the term rest mass. To get rid of relativistic mass and rest mass it is appropriate to replace the equation
    E =mc2
by the true Einstein's equation
    E0=mc2,
where E0 is the rest energy and m is the mass.

Albert Einstein's circular argument

Erkki Hartikainen January 3, 2016

I am not the only person who says that Einstein's theory of gravitation (the theory of general relativity) is a circular argument.

The circularity is very simple. Einstein says that the gravity is the same thing than the curvature of the space. He is giving a new name for the gravitation. The renaming is without empirical content.

The mathematics (I am a mathematician) knows a lot of different curved spaces. Different concepts of spaces are only mathematical constructions, not empirical phenomenons.

I have met much of jeering in Finland because I will not support the Einsteinian mythology.

I think that the Einsteinian mythology has a long life. The long life is typical for the mythologies.

Anne Gaylor, 88, Dies; Guarded Wall Between Church and State

Added January 2, 2016

By SAM ROBERTS JUNE 16, 2015

anne
Photo Anne Gaylor in 1975. Credit Paul J. Gaylor.

Anne Nicol Gaylor, who transformed a local campaign for abortion rights into a national crusade to maintain the separation of church and state, died on June 14 at a hospice in Fitchburg, Wis., near Madison. She was 88.

The cause was complications of a fall on May 30, her daughter, Annie Laurie Gaylor, said.

Claiming descent from a carpenter’s apprentice on the Mayflower, whose fellow passengers had sought religious freedom, and born to a nonbeliever, Ms. Gaylor became a principal founder in the 1970's of the Freedom From Religion Foundation, which bills itself as the nation’s largest group of atheists and agnostics.

Even in death, she held to her principles. Having already arranged to be cremated, she left a handwritten list of instructions with her family that explicitly ordered “No memorial,” and specified that a small tombstone be inscribed “Feminist — Activist — Freethinker.”

No one could dispute those characterizations, not even the adversaries whose vitriolic passions she provoked, first by advocating abortion rights and raising money for poor women unable to afford to terminate their pregnancies, and then by singling out religion as “the root cause of women’s oppression.”

“My mother and I and a Milwaukee gentleman first founded the Freedom From Religion Foundation as a regional group when I was a college student in 1976,” her daughter said. With her husband, Dan Barker, a former evangelical minister, the younger Ms. Gaylor succeeded her mother as co-president of the foundation in 2004.

“The impetus for the group was our somehow becoming aware that they were opening county board meetings with prayer,” she said. “We went down to ask them to stop this unconstitutional practice, and thought we would sound more powerful if we called ourselves a group. So we made up a name, and the rest is history.”

Since then the group has challenged, often successfully, laws and regulations that proclaimed a National Day of Prayer and a Year of the Bible, established Good Friday as a state holiday in Wisconsin, required Bible instruction in a Tennessee school district, favored religious groups in awarding federal social service grants, permitted the Knights of Columbus to display a statue of Jesus along a Montana ski run on property owned by the United States Forest Service, required invocations at commencement exercises, and granted clergy tax-exempt housing allowances.

The elder Ms. Gaylor never minced words, beginning with the provocative name of her group.

“I’ve never liked euphemisms,” she told The Wisconsin State Journal. “If you have something to say, say it.”

“More people have been killed in the name of religion than for any other reason,” Ms. Gaylor said. She branded the Bible “a grim fairy tale” and preached that “nothing fails like prayer.” She wrote a book titled “Abortion Is a Blessing” and declared unabashedly that “in the kind of world I want to live in, all children would be wanted.”

Lucie Anne Nicol was born in rural Tomah, Wis. — between Madison and Eau Claire — on Nov. 25, 1926. Her father, Jason, was a farmer, feed store manager and atheist. Her mother, the former Lucie Sowle, was an elementary school teacher and died before her daughter turned 2.

She graduated from the University of Wisconsin-Madison with a degree in English in 1949, the same year she married Paul J. Gaylor.

In addition to her daughter, she is survived by their three sons, Andrew, Ian and Jamie; two granddaughters; and a brother, Thomas.

Ms. Gaylor operated an employment agency in Madison, then, with her husband, bought the weekly newspaper The Middleton Times-Tribune, which in 1967 editorialized in favor of legalized abortion. In 1972, she co-founded the Women’s Medical Fund to help poor women pay for abortions.

In 1989, the fund successfully sued to remove Wisconsin as a friend of the court in a brief seeking to overturn the United States Supreme Court decision upholding the right to abortion. As a volunteer, Ms. Gaylor continued to answer telephone inquiries at the fund’s offices until earlier this year, when she had two strokes.

Her foundation, which began as “a dining room table cause group,” she once said, was formed with her daughter and a friend, John Sontarck, and evolved into a national association in 1978 with her as its president.

The group invoked the 19th-century term freethinker to describe someone who forms an opinion about religion on the basis of reason, rather than faith, tradition or authority. The Gaylors formally described the organization’s goals as educating the public about “nontheism” and protecting the constitutional principle of separation of church and state. The foundation now claims more than 20,000 members.

Ms. Gaylor’s final instructions to her family were far more personal. After dictating the text of her tombstone, she wrote, “Please plant something flowering when weather permits.” Then she told them: “Take care of each other.”

The 11 Most Important Atheism-Related News Stories of 2015

January 1, 2016
by

The video below, part of The Atheist Voice series, discusses the 11 most important atheism-related news stories from 2015… according to me.[Read more...]

Contradictions of the Bible

Added December 9, 2016

http://infidels.org/library/modern/jim_meritt/bible-contradictions.html

Arguments for atheism

Added December 10, 2016

http://www.argumentsforatheism.com/

Filosofia ja elämänkatsomustieto

Last update 01.11.2016

Yleistietoa, opetussuunnitelmia, oppikirjoja ja linkkejä.


Elämänkatsomustiedon opetussuunnitelma 2016

Tutustuaksesi opetushallituksen versioon elämänkatsomustiedon opetussuunnitelmasta napauta tästä (pdf) tai tästä (doc).

Html muodossa opetussuunnitelman löydät napauttamalla tästä.


Syksyn 2015 elämänkatsomustiedon ylioppilastehtävät saat näkyviin napauttamalla tästä

Syksyn 2015 filosofian ylioppilastehtävät html-muodossa saat näkyviin napauttamalla tästä.


Kevään 2015 elämänkatsomustiedon ylioppilastehtävät saat näkyviin napauttamalla tästä

Kevään 2015 filosofian ylioppilastehtävät html-muodossa saat näkyviin napauttamalla tästä.Syksyn 2014 elämänkatsomustiedon ylioppilastehtävät saat näkyviin napauttamalla tästä.

Kevään 2014 filosofian ylioppilastehtävät html-muodossa saat näkyviin napauttamalla tästä.

Kevään 2014 elämänkatsomustiedon ylioppilastehtävät saat näkyviin napauttamalla tästä.

Syksyn 2013 elämänkatsomustiedon ylioppilastehtävät saat näkyviin napauttamalla tästä.

Syksyn 2013 filosofian ylioppilastehtävät html-muodossa saat näkyviin napauttamalla tästä. ja pdf -muodossa napauttamalla tästä.

Kevään 2013 elämänkatsomustiedon ylioppilastehtävät saat näkyviin napauttamalla tästä.

Kevään 2013 filosofian ylioppilastehtävät saat näkyviin napauttamalla tästä.

Filosofi och livsåskådning

20 läroböcker och vokabulär

Philosophy and Life View

20 books and dictionary in Finnish

Constructed language misil

misil

Katsomusaineiden didaktiikkaa

Yleistä didaktiikkaa

Ilmaista didaktiikkaa

Kristillinen dogmatiikka

http://etkirja.pp.fi/dogmatiikka.html

Filosofian, elämänkatsomustiedon ja uskonnon didaktiikkaa

Motivaatio, kv sopimukset, totuus jne...

Lukion filosofia, Filosofi i gymnasiet

Opetussuunnitelmat ja lisätietoa

Mitä filosofia on?
Vad är filosofi?
Opetussuunnitelma
Läroplan
Yliopistofilosofian sivustot
Filosofi.fi på svenska
Svenska material
Philosophy links in Internet
Logiikan alkeet Internetissä
Palautelomake

Ilmaiset filosofian oppikirjat

FI1 , FI2 , FI3 , FI4

Normatiivinen etiikka
Sukupuolietiikka
Metaetiikka
Deskriptiivinen etiikka

Filosofian ylioppilastehtävät

S 2012 K 2012 S 2011 K 2011
Vanhoja ylioppilastehtäviä
Vanhojen tehtävien sanaluettelo lukumäärineen
Ylioppilaskirjoitusten filosofit
Ylioppilaskirjoitusten sivistyssanat
Palautelomake

Elämänkatsomustieto, livsåskådning

Opetussuunnitelmat ja lisätietoa

Elämänkatsomustieto vai uskonto?
Mitä elämänkatsomustieto on?
Miksi evankelis-luterilaiset eivät pääse et:n opetukseen
Elämänkatsomustiedon opetussuunnitelmat
Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen
Koululait ja muut säädökset
Kysymyksiä ja vastauksia
Keskeiset ongelmat opetuksessa
Elämänkatsomustiedon opetusaineistoa ja linkkejä
Ohjeita kouluille
Dosentti Jouni Luukkaisen kantelut
Elämänkatsomustiedon stipendit
Kilpailut
Uskonnottomien uutisia
Religionskunskap i Sverige
Svenska material
Palautelomake

Peruskoulu Grundskola

Ilmaiset oppikirjat

et1 et2 et3 et4 et5 et6 et7 et8 et9

Opetussuunnitelmat ja lisätietoa

Elämänkatsomustiedon opetussuunnitelmat
Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen
Opetusvihjeitä: 1-5, 5-9
Verkkomateriaalia
Vähemmistöuskontojen oppikirjat
Palautelomake

Lukio Gymnasium

Ilmaiset oppikirjat

et10 et11 et12 et13 et14

Opetussuunnitelmat ja lisätietoa

Elämänkatsomustiedon opetussuunnitelmat
Grunderna för läroplanen
Sanasto
Opinnot Helsingin yliopistossa
Uskontojen vertailutaulukko
Palautelomake

Elämänkatsomustiedon ylioppilastehtävät

S 2012 K 2012 S 2011 K 2011
Vanhoja tehtävä
Vanhojen tehtävien sanaluettelo lukumäärineen
Ylioppilaskirjoitusten sivistyssanat

Syksyn 2014 ylioppilaskirjoituksiin valmistautuminen

Sekä elämänkatsomustiedon että filosofian ylioppilaskirjoituksiin kannattaa valmentautua lukemalla tämän oppiaineiston sanastoa sanasto.

Elämänkatsomustiedon kokeeseen lue myös ainakin kerran viikossa Elämänkatsomustiedon (opetushallituksen) opetussuunnitelmaohjeen sanat aakkosjärjestyksessä.

Filosofian kokeeseen lue ainakin kerran viikossa Filosofian(opetushallituksen) opetussuunnitelmaohjeen sanat aakkosjärjestyksessä.

Elämänkatsomustieto ainereaalissa

Elämänkatsomustieto on eräs lukion reaaliaineista. Elämänkatsomustiedon ainereaalissa kokelas valitsee vastattavakseen kuusi kysymystä kymmenestä vaihtoehdosta.

Reaaliaineiden sijoittuminen koepäivien kesken: Samana koepäivänä järjestetään evankelis-luterilaisen uskonnon, ortodoksisen isen uskonnon, elämänkatsomustiedon, yhteiskuntaopin, kemian, maantieteen ja terveystiedon kokeet.

Muuta tietoa

Esitelmä ateismista 9.2.2012 (pdf)
Maailmanuskonnot
Wienin piiri
Valtion ja kirkon ero
Java kielen perusteet versio 0.7
Palautelomake
Jäsenlomakkeet ja palautelomakkeet tekstinä ohjelmoijille

Ehdotus lukion opetuksen järkiperäistämiseksi

Suomen Ateistiyhdistys ry. kannattaa kaikkien mielipideaineiden poistamista kouluista. Erityisesti oman uskonnon opetus on mielipideopetusta.

Suomen ateistiyhdistys vastustaa kuitenkin jyrkästi kaikille yhteiseen "elämänkatsomustiedon" opetukseen siirtymistä lukioissa. Se merkitsisi Ruotsin mallin mukaista uskonnon opetusta eli sitä, mitä Kulosaaren yhteiskoulussa nyt opetetaan.

Kulosaaren yhteiskoulun kaikille pakollisen opetussuunnitelman löydät napauttamalla tästä.

Koska peruskoulun järkeistäminen on Suomen äärivanhoillisessa mielipideilmastossa mahdotonta, ehdotamme että järkeistäminen aloitetaan lukiosta.

Kun oman uskonnon tai elämänkatsomustiedon opetusta on peruskoulussa 9 vuotta, on kohtuutonta, että sitä on lukiossa.

Koska lukion elämänkatsomustiedon opetus oli aikoinaan filosofian opetusta ja nykyään huuhaata, ehdotamme, että oma uskonto ja elämänkatsomustieto poistetaan lukiosta ja muutetaan filosofian opetusta niin, että lukioissa filosofian nykyiset kurssit 2, 3 ja 4 ovat pakollisia. Samalla on päätettävä, että näiden kurssien sisältöjä ei muuteta lisäämällä niihin uskontotietoa.

Koska lukioissa on paljon evankelis-luterilaisia uskonnonopettajia, ehdotan, että heitä varten luodaan lakkautuspalkkajärjestelmä siirtymisajaksi. Vastaavasti teologikoulutusta vähennetään niin, että lukioiden evankelis-luterilaisen uskonnon opettajat voivat siirtyä joustavasti evankelisluterilaisen kirkon tehtäviin.

Nykyisin pätevät elämänkatsomustiedon opettajat katsottakoon päteviksi lukion filosofian opettajiksi.

Siirtymäajaksi myös opettajakoulutusta vailla olevat, joilla on yliopistossa suorittettu vähintään keskimmäinen oppimäärä filosofiassa, katsottakoon päteviksi lukion filosofian opettajiksi.

Lakkautuspalkka lisää menoja, mutta teologikoulutuksen keskeyttäminen pienentää menoja.

Kun joukko teologian professoreja joutuu lomautetuiksi, tämä on vain osoitus siitä, että kansalaisia lomautetaan tasapuolisesti kaikissa yhteiskuntaluokista.

Todellisiä hyötyjiä ovat lukiolaiset.

Mainittakoon, että ylempää löytyvät täysin ilmaiset lukion filosofian oppikirjat.