Jumalaton kulttuurilehti

Syyskuu 2015

Suomen ainoa kulttuurilehti

Sisällysluettelo

Juha Sipilälle oppia J. W Snellmanilta

Totuus "nälkävuosista" - suomalainen kansanmurha

Näkökulmaa vuoden 1867 tapahtumiin

Lisätty 30.9.2015

gylling

Kirj. Tohtori E Gylling, julkaistu Työväen kalenterissa 1918

Sattuman oikku on, että ensi talvena, jolloin 50-vuotta tulee kuluneeksi vuosien 1867-68 kaameasta nälkävuodesta, kansaamme taaskin näyttää uhkaavan nälkätalven kauhea kohtalo. Olosuhteet ovat kyllä nyt aivan toiset kuin silloin.

Siihen on syynä se, että kapitalistisen tavaratuotannon ja vaihdoin piirissä elävän nykyajan Suomen vuoden tulo ei täytä kuin noin puoleksi maan leipäviljan tarpeen hyvinäkään vuosina. Sodan aiheuttama tuonnin loppuminen merkitsee leivän loppumista, samaa kuin kato ennen.

Viisikymmentä vuotta sitten olivat olot vielä aivan toiset. Oman maan leipäviljan sato riitti hyvinä vuosina joten kuten omaan tarpeeseen, vieläpä maasta vietäväksikin. Karjatalous ei silloin vielä ollut maataloudessa etualalle kehittynyt, kauranviljelys oli vasta aluillaan, ja leipävilja, rukiin ja ohran, viljelys oli maatalouden pääalana.

Suurimmassa osassa maata elettiin vielä talonpoikaisen kotitarvetuotannon aikaa. Kapitalismi siihen aikaan vasta otti ensi askeleitaan maan edistyneimmissä osissa, etupäässä kaupunkiväestön keskuudessa.

Ensimmäiset yksityiset kauppapankit olivat vasta 1860-luvun vaiheessa perustettu.

Tehdasteollisuus oli aivan alkuaskeleilla, varsinkin sahateollisuus, jolle uusi aika jo näytti koittavan, kuin samaan aikaan höyrysahojen perustaminen tuli luvalliseksi. Uuden ajan kulkuneuvoja hommattiin. Saimaan kanava oli äsken valmistunut ja vuonna 1864 valmistui Suomeen ensimmäinen rautatie. Uuden ajan porvarilliset tuulahdukset tuntuivat myös yhteiskunnallisella elämän alalla, kun 1863 säätyvaltiopäivät taas heräsivät puolen vuosisataa kestäneestä horrostilastaan.

Maaseudulle tämän alkavan kapitalismin vaikutus oli tuskin vielä lainkaan oli ulottunut. Maalaisväestö eli siitä erillaan olevaa elämäänsä, ei se tuntenut vielä omistamainsa metsäin kasvanutta arvoa, jota metsäkapitaali alkoi jo yhä ahnaammin vaania, mutta ei se suuresti vielä rahaa tarvinnut, sillä enimmäksi osaksi tultiin omin varoin ja tuottein toimeen. Viinakin oli poltettu kotona. Vasta vuoden 1863-64 valtiopäivillä otettiin talollisilta tämä oikeus ja pakotettiin heidät rahalla totuttu iloliemi ostamaan.

Edellä käynyt vuosisata oli kyllä suuresti muuttanut maaseudun oloja. Sen ajan kuluessa oli maaseudulla yksityinen maanomistus isonjaon kautta lopullisesti valmiiksi kehittynyt.

Talollisluokan alapuolella oli kasvanut sitä monissa paikoin maata jo lukuisampi alustalaisväestö, torppariluokka, ja sen rinnalle monilukuinen mäkitupalais- ja tilaton loisväestö.

Vuonna 1865, viimeisenä väestönlaskentavuonna ennen suuntakatoa laskettiin torpparien luvun koko maassa olleet 63,002 mäkitupalaisten sekä itsellisten 76,469. Mutta tämä väestö oli vielä sanan varsinaisessa merkityksessä kiinteää, kotikuntaansa ja kotikyläänsä sidottuna, jossa se sai toimeentulonsa. Sen työvoima oli kotiseudun maanomistajien riistettävänä, mutta pääoman ruoskaa se varsinaisesti ei vielä ollut tullut tuntemaan. Nykyajan palkkatyöväkeä ei se ollut vielä.

Oli kuitenkin vain ajan kysymys, milloin kapitalismi saisi maanseudunkin valtoihinsa. 1860-luku elettiin tämän murrosajan merkeissä. Tällaiseen murroskauteen kohdistuu vuosien 1867-68 katovuodet, suurimmat ja tuhoisimmat, mitkä Suomi 1700-1800 luvulla on saattanut kokea.

Vuosien 1867-68 nälkävuodet olivat viimeinen ja hirveä loppukohtalo kokonaisille sarjalle ankaroita katovuosia. Jo 1850-luvulla oli ollut huonoja satovuosia, varsinkin oli vuonna 1856 tullut ankara kato. Seuraavalla vuosikymmenellä kuitenkin olotila vielä paheni. Katovuosia seurasi toinen toistaan. Vuonna 1862 oli sato maan pohjoisissa lääneissä kovin huono. Oulun läänissä ei saatu puoltakaan tavallisesta.

Seuraavina vuosina oli vuoden tulo joltinenkin, joskin epätyydyttävä, mutta vuonna 1865 sattui taas katovuosi, melkein yhtä ankara kuin vuonna 1862. Ankarin oli kato pohjois- ja Pohjanmaalla, keski- ja Itä-Suomessa. Kylmä kevät oli pilannut sadon toiveet jo maan keskiosassakin. Vuonna 1866 oli taas niin kolkko ja sateinen suvi, että kylvö jäi monelta tekemättä. Talvi tuli aikaisin huonojen kylvöjen päälle. Sato oli kuitenkin hieman parempi kuin edellisenä vuonna, paitsi Turun, Hämeen ja Vaasan lääneissä, jossa vuoden tulo oli huono, paljon alle edellisen vuoden määrän.

Sitten seurasi vuosi 1867. Talvesta ei tahtonut sinä vuonna tulla loppuakaan. Vielä toukokuun loppupuolella oli keskisessä Satakunnassa hyvä rekikeli. Jäät lähtivät järvistä vasta kesäkuun loppupuolella.

”Oli keväinen talvipäivä kesäkuussa vuonna 1867. Tuuli puhalsi tuikean kylmästi koillisesta ja nakkeli pieniä yksinäisiä, suuria lumihiutaleita, jotka jäivät sulamattomaksi kylmään maahan. Hevosmiehet tylsä, laimea katse harhaili yli jyrkän maiseman, jossa ei vielä näkynyt vihreyden jälkeäkään, vaikka aurinko nousi pilvien takaa jo kello 3 aamulla ja vaikka koko yö oli valoisa kuin aikainen puhde. Kevät ei vielä ollut saapunut, vaikka juhannus jo oli aivan ovella, ja olipa niitä, jotka eivät uskoneet, että se enää ollenkaan tulisikaan tänä vuonna. Nykyisen sukupolven aikana oli kesä tähän aikaan vuodesta jo aina ollut kukkeimmillaan. Nyt olivat järven jäät oikealla puolen tietä vielä valkeana, lumikinokset pysyivät itsepintaisesti pohjoiseenpäin antavissa mäkirinteissä ja aitain kupeilla, pikku koivut tuskin vielä tekivät nuppua, ja pajupensaissa suo-oja reunalla oli vielä pieniä kissankäpäliä jäljellä niin kuin maaliskuussa ennen.”

Näin kuvaa eräs suomalainen kirjailija kevään tuloa vuonna 1867.

Juhannuksen aikana tuli vihdoin suvi kuin taikaviivaiskuja, muutaman päivän kuluessa oli luonto saanut täyden kesäisen leiman. Mutta myöhäinen ja kylmä kevät oli jo pilannut talvilaihot. Kevät kylvöihin voitiin vasta juhannukselta käydä, moni kylvi vielä senkin jälkeen.

Muutamia viikkoja lukuun ottamatta oli kesä kolea ja sateinen. Viljan tuleentuminen myöhästyi sen kautta. Elokuun lopulla sattui jo hallaöitä. Vuodentulon toiveista tekivät sitten kokonaan lopun yli koko maan ulottuvat tavattoman ankarat hallat syyskuun 3-6 päivänä. Ahvenanmaan ja muutamia yksittäisiä rannikko pitäjiä maan etelä osissa lukuun ottamatta, missä sielläkin sato jäi alle keskimäärän, oli kato täydellinen. ”Asia on nyt selvä, elonkorjuusta ei tarvitse huolehtia.” Ilmoitettiin syyskuun 13. päivänä Jämijärveltä.

Edellisenä vuonna oli jo heinän satokin ollut huono. Kun kevät 1867 myöhästyi, oli karjanrehujen tavaton puute. Eläimet, jolle hengen pitimiksi syötettiin olkikattoja, koivunoksia, lantaa ja muuta sopimatonta rehun vastiketta, tulivat niin heikoiksi, etteivät voineet nousta jaloilleen, eräissä Pohjanmaan pitäjissä sortui niitä sadoittain nälästä. Talvi tuli v. 1867 aikainen ja ankara. Jo joulukuun alulla olivat kinokset niin suuret, etteivät liikkumaan tahtonut päästä. ”Pakkasta ja pyryä pitkitti koko talven. Puut taipuivat ja oksat taittuivat lumen alla.”

Onneksi tuli kevät vuonna 1868 varhainen ja lämmin. Mutta kato oli jo silloin tehnyt kamalaa jälkeä. Kadon suuruutta on koetettu tilastollisesti valaista. Numerojen kuiva kieli tosin ei anna elävää kuvaa, mutta sallii kuitenkin mitata suuruutta. Hyviä satovuosia olivat koko 1860-luvulla vaan vuosikymmenen kaksi viimeistä vuotta.

Rukiin ja ohran yhteen laskettu sato oli vuonna 1870, joka oli jotenkin hyvä satovuosi, lähes 4 miljoonaa tynnyriä. Mutta noita kahta vuotta lukuun ottamatta ei vuoden tulo leipäviljasta kymmenluvun parhaimpinakaan vuosina noussut kuin noin 3 miljoonan tynnyrin vaiheille. Vuonna 1862 saatiin vain jonkun verran yli 2 miljoonaa tynnyriä, vuonna 1865 noin 2,5 miljoonaa tynnyriä. 13/4 miljoonan tynnyrin vaiheille. Sato ei ollut täyttä puoltakaan tavallisen vuoden satomäärästä.

Sitäkin, mikä korjattiin, oli suuri osa hallan pilaamaa, jopa aivan kelvotonta syötäväksi. Kuopion läänissä korjattiin vain neljännes, Oulun, Vaasa, ja Hämeen lääneissä vain noin 40% tavallisesta sadosta. Parempi oli tilanne vain Turun läänin etelä osissa, missä sato oli vain neljännekset, eikä kaikkialla sitäkään, keskisatoa alempi.

Rahassakin on koettu kadon tuottamaa tappiota arvostella. Rukiin, ohran ja kauran yhteinen kato on sitten laskettu nousseen noin 53 miljoonan markan eli lähes 29 markkaa maan asukasta kohden. Kieltämättä tämä on, varsinkin sen ajan Suomen taloudellisiin oloihin verraten, iso summa.

Mutta tuon katovuoden kauheat jäljet eivät ole markoin mitattavissa. Vuoden 1867 kato kohtasi useiden aikaisempain äsken edelläkäyneiden katovuosien heikentävää kansaa. Jo useina vuosina sitä ennen olivat maaherrat virkakertomuksissaan eri osista maata kertoneet ennen tuntemattoman hädän olevan vallalla. Missä vanhempaa varastoa oli ollut olemassa, missä vanhempaa varastoa oli ollut olemassa, se oli, samoin kuin julkiset kruunun jyvästötkin, tullut jo ennen suurinta katovuotta loppuun kulutettua.

Jo vuoden 1862 kadon aikana ja sitten uusiutuen seuraavina vuosina oli valtio ryhtynyt suuriin avustustoimenpiteisiin, ja pahin hätä olikin silloin saatu torjuttua. Nälkäkuolleisuus ei vielä silloin kasvanut kovin suureksi, mutta useat perättäiset kadot uuvuttivat väestön.

Velkakaupalla oli jo ennen pahinta vuotta viljaa otettu kaupunkien kauppiailta. Paikotellen niin suuressa määrin tällaista oli jatkunut, että v. 1868 oli luoton saanti kauppiailta jo loppumassa. Virallisissa asiakirjoissa mainitaan nimenomaan, että viljantuottajaliikkeen eivät eräissä paikoin Oulun läänissä enää uskaltaneen viljaa talollisillekaan luottoa vastaan antaa, eivätkä siitä syystä myöskään sitä maahan ryhtyneet tarpeellisissa määrin tuottamaan.

Laajoissa osissa maata oli jo ennen ankarinta nälkätalvea saatu leipään sekoittaa kaikenlaisia lisäkkeitä. Nyt tämä tuli pakottavaksi pakoksi niissäkin osissa maita, missä ei miesmuistiin pettuleipää ollut pakko turvautua ja missä siihen ja sen valmistamiseen oltiin tottumattomia.

Hallituksen puolesta koettiin saada väestöä keräämään jäkälää, aivan niin kuin nytkin, ja opetettiin sen käyttämiseen, kehoitettiin keräämään sieniä yms. Mutta tulos oli yleensä huono, tällaiseen ravintoon oltiin tottumattomia eikä tällaisista aineksista saatu kelvollista leipää syntymään.

Kansa mieluummin käytti oman reseptin mukaan valmistettua nälkäleipää, sekoittamalla jauhoihin hienonnettuja olkia, ruumenia, hallan panemia puoliksi kypsyneitä tähkiä yms. Täten valmistettu leipä oli kuitenkin voimatonta, jopa epäterveellistäkin, ja mainitaan sen olleen syynä puolestaan syynä siihen, että kaikenlaiset taudit pääsivät tuona kovan onnen talvena

Siellä missä pettuleipä vielä nälkäleipänä tunnettiin, turvautui kansa tähän tuntemaansa leivän vastikkeeseen. Turun läänin pohjoisosissa, joissa halla olikin kaikkein armottomimmin kohdannut, oli puute jo syksyllä jo niin suuri, että monella oli jo lokakuussa, oli ainoana syötävänä ”Verinen pettu, puhdas puunkuorinen leipä, jossa ei ollut montaakaan jauhotomua”.

Yleisen hädän teki erään aikalaisen kertomuksen mukaan niin suureksi se seikka, ettei kuori liuennut männystä syksynä. Kyllä sitten kelpasi, kun siihen pääsisi, kun kuori männystä lähtee, nälkä aikain sananpartena noilla pettumailla.

Jauhojen tavatonta puutetta kuvaa sekin, että valtion yleisillä töillä, joissa työväki kuitenkin pääasiassa oli miltei ruokapalkalla oli työväellä tarjottavana enimmäkseen jäkäläleipää, jossa vain jokin osa oli jauhoja lisänä.

Tällaistakin epätyydyttävää ravintoa oli riittämättömästi. Pohjoisella Pohjanmaalla ja Satakunnassa, missä hätä oli kovin, ei kaikilla talollisillakaan ollut tällaista ravintoa saatavana. Ja vielä useammilla oli aikaisempia nälkätalvien jauhovelkoja suoritettavana, joita he eivät yhtä vähän kuin kruunun verojakaan, kyenneet suorittamaan.

Varsin monien täytyi tästä syystä lähteä konnultaan ja jättää tilansa velkojille tai vallan kylmille verohylkynä. Mutta aivan yleisesti koko maassa talolliset irtisanoivat työläisiään ja palkollisiaan, siten pelastaakseen oman nahkansa.

Tätä tapahtui niin suuressa mittakaavassa, että jopa talollisten puolta yleensä pitävän hallituksen taholta maanomistajia varoitettiin siitä, että jolleivät he elätä työväkeään työläisinä, olivat he pakotetut elättämään heidät kerjäläisinä.

Ja tämä kuljeksivan kerjäläisen kolkko asema tulikin mäkitupalais-, itsellis- ja työläisväestön kohtaloksi ankarana kuolon talvena. Jo vuonna 1865 sattunut katovuosi oli Pohjanmaalta ja Savosta pannut kulkemaan yksinäisiä työnhaussa olevia kohti Suomen etelä-osia, jossa olot vielä olivat paremmat ja työtä oli jonkun verran saatavissa.

Kokonaisia perhekuntiakin, jotka hätä konnuiltaan karkottanut, alkoi samaten samota etelämmäs, heillä oli edessään kuljeksivan kerjäläisen asema, joka oli sitäkin kolkompi, kun heidän lukumääränsä suunnattomasti kasvoi.

Mukanaan he kuljettivat kulkutautien siemenet, lavantaudin ja isorokon, josta varsinkin ensimmäinen levisi nälän näännyttämien joukossa tuhoavalla tavalla.

Kun sitten hallayöt 1867 taas ja entistä täydellisemmin tekivät lopun vuoden tulon toiveista, paisui jo syksyllä työtä ja leipää hakevien kuljeksivan väestön luku ylenmäärin. Jo elokuussa oli ruokapalkalla maanomistajien töihin tarjoutuvia enemmän kuin töihin pääseviä.

Syksyllä liike sai melkein kansanvaelluksen luonteen. Kaikki irtain väki kokosi vähät tavaransa ja lähti jonossa, miehet, vaimot, lapset, hakemaan työtä ja kerjäämään leipää.

Kuhmoniemen pitäjän väestöstä toinen puoli siirtyi Venäjän Karjalan puolelle, Pohjanmaalta lähtivät tällöin ensimmäiset siirtolaisjoukot valtameren taa. Mutta useimmat kulkivat etelään päin, jossa etelä-Suomen kaupungeissa, suurilla kartanoilla ja myöskin valtion rakennustöillä, varsinkin Riihimäen-Pietarin ratarakennuksilla, toivottiin jotain ansiota saatava.

Osa kyllä sai töitä. Mainitulla rautatierakennuksella oli ajoittain toistakymmentä tuhatta työläistä ahertamassa. Mutta palkat alenivat puoleen entisestään, ja kuitenkin oli työnhakijoita paljon yli tarpeen ja toisia tuli yhtä mittaa. Ne odottivat vuoroaan, sillä huonon ravinnon ja kulkutautien johdosta oli kuolleisuus tavaton tämän kuljeskelevan väestöjoukon keskuudessa.

Syksyn tullen työt vielä seisautettiin osaksi, ja työttömyys sai entistä laajemman luoteen. Suurissa joukkohaudoissa Salpausselän rinteillä sai viimeisen leposijansa sadoittain ja tuhansittain niitä työläisiä, jotka nälkätalvena rakensivat kyseessä olevaa, Suomen rautatieverkon tärkeintä rataosaa.

Mutta ratarakennus voitiin alhaisten työpalkkain vuoksi voitiin rakentaa alle kustannusarvion määrän. Talven ja kevään kuluessa alkoi sitten nälkäkuolema ja sen seuralaiset, kulkutaudit, tehdä hirvittävää jälkeä.

Ne veivät uhrinsa salomökkien asukkaiden joukosta, mutta varsinkin ne raivosivat nälkäisen ja ryysyihin vaatetetun kuljeksimaan joutuneen väestön keskuudessa. Suorastaan nälän johdosta kuolleiden luku tosi tilaston mukaan oli vain 2.350 ja kuoliaaksi paleltuneiden luku 112 henkeä.

Nälän heikontamat ja epäterveellisillä ja luonnottomilla ravintoaineilla kiusatun, pakkasen ja kaikenlaisen puutteen runtelemana väestön keskuudessa levisivät kuitenkin nälkätaudit kammottavalla voimalla. Kuolleita sortui tienvarsiin, metsälatoihin ja kinoksiin.

Satakunnassa löydettiin tällaisia nälkään sortuneita jo lokakuussa v. 1867. Mutta enemmät kokoontuivat kuolemaan kyliin ja asuttuihin paikkoihin, vaikka sielläkin saatiin riittämätöntä apua. Varsinkin köyhäin- ja sairasmajat, joista useissa kunnissa oli pakko kulkevaa väestöä varten järjestää, keräsivät kaiken kurjuuden yhteen, ja kun niissäkään ei kyetty sen enempää nälänhätää auttamaan kuin sairaita hoitamaan, tuli niistä oikeita tautien ja kurjuuden pesäpaikkoja.

Keväänkin tultua, kuin nälänhätä jo alkoi vähetä, jatkoivat kulkutaudit yhä tuhotyötään, vaikkakin heikkenevällä voimalla, aina syyspuoleen v. 1868.

Suuren kuoleman jäljet tuntuvatkin selvänä, antakaamme lukujen puhua tosin yksitoikkoista, mutta lahjomatonta kieltään. Kuolleiden luku Suomessa 1860 luvun niinä vuosina, joina varsinainen kato ei maata ollut kohdannut, vaihteli noin 40,000 vaiheilla.

Vielä vuosikymmentä myöhemmin pysyi kuolleiden luku huomattavasti alempanakin. Mutta 1862 vuoden kato jo nostatti vuonna 1863 kuolleiden luvun 52,000 henkeen. Vuonna 1866 kuolleiden luku jo oli 61,894 seuraavana vuonna 69,774 henkeä ja vuonna 1868, suurena kuolonvuonna, oli kuolleita 139,720.

Melkoinen määrä ulkopitäjissä kuolleita jäi varmaan tuntemattomina kirjoihin merkitsemättä. Vuonna 1867 oli kuolleita 3.041 enemmän kuin samana vuonna syntyneitä. Seuraavana vuonna oli väkiluvun vähentyminen jo 10.610 henkeä ja vuonna 1868 93.963 henkeä.

Nämä luvut jo antavat tuntea katovuosien kamalan jäljen jälkeen 1696-97 vuosien nälän ei Suomen ole näin ankaroita kuoleman vuosia tarvinnut kestää. Varsinaisena nälkätalvena 1867-68 alkoi kuolleiden luku syksystä lähtien kuukausi kuukaudelta lisääntyä. Keväällä, toukokuussa, se oli korkeimmillaan. Kuolleita oli tuona vuonna yhtenä kuukautena kaikkiaan 25,248 henkeä.

Kuolleiden luku kuukausittain koko Suomessa vuosina 1866, 1867 ja 1868 sekä, vertailun vuoksi, vuonna 1869, jolloin kuolleisuus jo aleni säännöllisiin määriin. Kuvio ei kaipaa selvittelyä. Huomattava vain on, että vuodet 1866 ja 1865 myös olivat nälkävuosia.

Vuoden 1865 kato kohtasi maan pohjois- ja itäosia. Vuonna 1866 oli sen johdosta Oulun läänin eteläosissa, pohjois- ja itä- Hämeessä sekä suuressa osassa Viipurin lääniä kuolleiden luku suurempi kuin syntyneiden.

Vuonna 1867 oli kuolleisuus sen sijaan suurin Turun ja Porin läänissä, saaristoa sekä eteläisiä ja rannikko seutuja lukuun ottamatta. Kuolleita oli koko läänissä 10,389 henkeä enemmän kuin syntyneitä ja kuolleiden kokonaisluku oli noin 3 kertaa tavallista suurempi. Ankarin oli kuolleisuus läänin pohjois- osissa. Paljon paremmin ei asian tila ollut Hämeen läänissäkään, jossa kuolleita oli 2.107 enempi kuin syntyneitä. Pohjanmaalla oli hätä siirtynyt Etelä-Pohjanmaallekin, ja Oulun läänissäkin oli yhä edelleen kuolleisuus isossa osassa lääniä suuri.

Mutta yleensä ne osat maata, jota nälänhätä edellisenä vuonna oli kohdannut, nyt säästyivät nälkäkuolleisuudelta. Vuoden 1867 kato oli sen sijaan yleinen, ja sen aiheuttama nälkäkuolleisuuskin kohtasi yleensä koko maan. Vain Ahvenanmaan saaristo ja eräät harvat
Lounais-Suomen kunnat sekä Lapin raukat perukat, jossa maanviljelys aina oli ollut vain osittaisena toimeentulon perustana, säästyivät siinä määrin, että kuolleisuus pysyi tavallisissa rajoissa.

Suhteellisesti lievä oli hätä myös Uudenmaan ja Turun läänin rannikoilla sekä Viipurin ja Mikkelin lääneissä, vaikka sielläkin suurena kuolon vuonna kuoli kaksi tai kolme kertaa enemmän väkeä kuin tavallisesti.

Sitä ankarammin raivosivat nälkä ja taudit Turun läänin keski- ja pohjoisosissa, Hämeen, Vaasan ja Kuopion lääneissä sekä Oulun läänin eteläosissa. Täällä oli kuolleiden luku tavallista kymmenenkin kertaa isompi.

Kuolleiden luvusta päättäen oli hätä Pohjois-Satakunnassa kovin Parkanon kunnassa, jossa kuoli yksin vuonna 1868 23.2% koko väestöstä. 765 kuollutta kohtaan oli syntyneitä 31. Jos molemmat pahimmat hätävuodet 1867 ja 1868 otetaan lukuun, kuoli yhteensä koko Pohjois-Satakunnassa enemmän kuin viidesosa koko väkiluvusta.

Yksityisissä pitäjissä kuoli enemmän. Keuruussa ja Suodenniemellä noina kahtena vuonna noin kolmas osa koko väkiluvusta.

Tilastoista emme saa tietää, mistä väestöluokista kuolema etupäässä uhrinsa otti. Mutta muut tiedonannot todistavat kaikki yksimielisesti että etupäässä tilaton, pikkutalollis- ja torppariväestö, osin kotinurkissaan, mutta suurimmaksi osaksi kierteleväksi kulkijaväestöksi hädän pakotuksesta muuttuneena joutui uhriksi.

Nälkä hirvittävällä voimallaan irrotti suuren osan maaseudun köyhälistökerrosta kotikamarasta. Mutta se niitti myös heti suuren osan siitä nälkäkuoleman uhriksi. Kuolleisuus kohtasi kaikkia ikäluokkia. Pikkulasten kuolleisuus nousi niin, että suuressa osassa maassa puolet ja enemmänkin syntyneistä jo ensimmäisellä ikävuodellaan joutui hautaan.

Myös yleensä oli lasten kuolleisuus tavaton. Kuolleena syntyneiden luku kohosi enemmän kuin kaksinkertaiseksi.

Solmittujen avoliitojen luku aleni vuosina 1866-68 kolmanneksella. Sen sijaan oli kuoleman kautta purkautuneiden avioliitojen luku enemmän kuin neljä kertaa tavallista isompi. Yksin vuonna 1868 kuoli 24.267 perheistä isä, 15.717 perheistä äiti. Syntyneiden lukukin osoittaa hädän tavatonta laajuutta.

Kuukausittain oli syntyneitä 1860-luvulla ollut noin 5.000 tai 5.500. Jo ennen pahinta kuolonvuotta 1867 oli luku alentunut alle tuon määrän. Mutta nälkätalvea 1867-68 seuranneiden yhdeksän kuukauden ajaksi syntyneiden luku jyrkästi aleni melkein puolella.

Vasta kun syksyllä 1868 oli korjattu tyydyttävä sato, palasi taas tulevaisuuden toivo, ja 9-10 kuukautta myöhemmin entiselleen palautuva syntyneiden luku on todistuksena siitä, että pahimmat koettelemukset nyt oli voitettu ja kansan mieliin taas palannut tulevaisuuden toivo.

Monikin kysynee, kuinka oli mahdollista ,että Suomessa vielä 1860- luvulla tuollainen katastrofi oli mahdollinen. Olihan Suomesta meritse hyvä yhteys ulkomaihin, josta apua voitiin saada, olihan maanteitä kaikkialla maassamme, oli Saimaan kanava ja rautatieverkkokin alulla. Ei siis eletty niin erotettuna muusta maailmasta, ettei olisi ollut mahdollista lieventää nälänhätää tuomalla viljaa ulkomailta ja kuljettamalla se sisämaan nälkämaille.

Niin, hallitus, mitä se teki. Eräs porvarillinen kaunokirjailija kirjoittaa siitä:

"Kyllähän hallitukselle monenmoisissa lähetyskirjoissa ilmoitettiin , että vuodentulontoiveet olivat äärettömän synkkiä, ja vaadittiin, että hallituksen välttämättömästi pitäisi ryhtyä suuriin viljaostoihin ulkomailta. Mutta koska niissä puhuttiin ainoastaan epämääräisistä varotoimista ja kartettiin varsinaisen ehdotuksen tekemistä, siinä luulossa, että tuo maaisällinen viisaus tuntisi itsensä loukatuksi yksityisten innokkaista neuvoista, niin pistivät korkeimmat asianomaiset lähetyskirjeet veran alle".

Ja kuvatessaan vuoden 1867 syyskuun hallaöiden jälkeen nousevaa aurinkoa kirjoittaa hän:

"Viimeksi näki aamunkuningatar jotenkin suuren kaupungin Suomenlahden rannalla, missä hänen säteensä huikenivat valkeisiin kiviseiniin, joiden sisäpuolella viisaat herrat leveillä vuoteilla nukkuivat vanhurskaan unta. Turhaan etsi hän levottomuutta pyöreäkivisillä kaduilla. Vasta päivemmällä nousivat huolettomat ihmiset vuoteeltaan, tietämättömänä yön tekemistä tuhoista, iloitsivat häikäisevästä päivänpaisteesta".

Tätä arvostelua on pidetty vääränä ja oikeudettomana. Mutta aiheeton se ei kokonaan näytä olevan.

Myöhästyneen kevään ja vuodentulon synkkien toiveiden pitkin koko kesää olisi luullut olleen kyllin pätevänä syynä varokeinoihin ryhtymiseen seuraavan talven varalle. Mutta niin ei tapahtunut.

snellman
Senaatti ja sen mukana valtiovarainpäällikkö J. V. Snellman näyttivät odottavan, että sato jonkun ihmeen kautta pelastuisi, eikä siis kesän kuluessa, jolloin aikaa vielä olisi ollut , ryhdytty toimenpiteisiin viljan hankkimiseksi talven varalle. Kun sitten syyskuun hallat olivat tehneet tehtävänsä, ryhdyttiin kyllä avustustoimiin, mutta onnettomuudeksi liian myöhään. Viljaa ostettiin sekä Venäjältä että ulkomailta, mutta se ei enää ennättänyt perille.


Osa viljalla lastatuista laivoista jäätyi matkalla kiinni, osa kärsi syysmyrskyssä haaksirikon. Viljanostolainoja tarjottiin yksityisille kauppiaillekin, muuta nämä olivat osaksi haluttomat viljaa tuottamaan. Ja niinpä tuloksena oli että kadosta huolimatta viljan tuonti Suomeen vuosina 1867 ja 1868 ei ollut sanottavasti lainkaan tavallista isompi.

Ja mikä vielä merkillisempää, viljaa kaikesta huolimatta vietiin suuret määrät, kymmenin tuhansin tynnyrein, maasta pois, vuonna 1867, vieläpä tavallista suuremmissa määrissä.

Toinenkin toimenpide on mainittava, joka puolestaan osoittaa sen ajan porvarillisen hallituksen menettelytapaa. Aikaisempina katovuosina oli hallitus lainannut suuria summia yksityisille kauppiaille, jotta nämä viljaa maahan tuottaisivat, vuonna 1862 esim. enemmän kuin kaksi miljoonaa markkaa.

Kauppiaat olivat tietysti ostamallaan viljalla noina ahtaina aikoina tehneet hyviä kauppoja, myyden sitä hyvästä hinnasta nälänhädän partaalla olevalle väestölle. Vielä vuosikymmeniä myöhemmin tiedettiin yleisesti kertoa, että monet kauppaliikkeet juuri tuolla valtion varoilla käydyllä viljakaupalla olivat koonneet suuria voittopääomia.

Viljaa myytiin suuressa määrässä velkakaupalla. Pienestä viljavelasta otettiin talonkirjat pantiksi tai kiinnitys taloon. Kun sitten katovuosi jatkui, ei velkaa kyettykään maksamaan. Uutta olisi päinvastoin tarvittu. Mutta nyt haettiin hädän huutavaimpana ollessa velka säälimättä ulos. Sen maksusta myytiin lehmät, hevoset ja muu irtain omaisuus pakkohuutokaupalla. Yleisen puutteen vallitessa alenivat hinnat tavattomasti, ja rahan puute oli niin suuri, että ostajia usein kokonaan puuttui. Sadoittain ja tuhansittain myytiin silloin taloja mitättömän pienestä saatavasta, maksamattomista velkojen koroista, jopa rästissä olevista kruununveroistakin.

Joukoittain sortui talollisväestöä vanhoilta perintötiloiltaan. Yksin Suomen hypoteekkiyhdistys oli pakotettu maksamattomien korkojen vuoksi ostamaan itselleen tuhatkunta tilaa.

Oulun läänissä oli syksyllä 1867 yhdellä kertaa noin 500 taloa pakkomyynnin alaisena. Kokonaan autioksi jäi parisen sataa taloa. Tiloilleen jääneet velkaantuivat yhäkin enemmän. Kauppapääoma ja metsänarvolla keinottelijat ottivat nyt nälänhädän avulla ensimmäisen suuren kahmauksensa vanhan tallollisluokan omaisuudesta.

Hallitus tätä kehitystä ei estänyt, päinvastoin sitä tehokkaasti edisti. Sillä sen sijaan että se ennen oli avoimin käsin viljanostolainoja myöntämällä edistänyt talonpoikan velkaantumista, otti se nyt, suuren nälkäkuoleman kynnyksellä uuden ”periaatteen”. Kansaa ei ollut muka opetettava siihen, että se ilmaiseksi sai avustusta. Sen tuli itse ansaita varat, joita viljan ostoon tarvittiin. Tämä periaate, jolla säännöllisissä oloissa olisi saattanut olla edes jotain oikeutusta, oli nälkäkuoleman edessä oleviin nähden useissa tapauksissa sydämettömyyttä.

On kyllä numeroilla koetettu todistaa, että nälkävuosina esiintyi uuden periaatteen hyviä tuloksia. Kaikenlainen kotiteollisuus näet hädänalaisten keskuudessa elpyi, sillä melkein yksistään siitähän saatiin leivän hankkimiseen varoja.

Kotiteollisuustuotteiden maastavienti kasvoi tavattomasti, samaan aikaan kun suuri osa Suomen kansaa ryysyihin vaatetettuna harhaili pitäjästä toiseen ja kylästä kylään leipäpalaa kerjäten.

Ja samaan aikaan kun sadointuhansin kaatui kansaa nälkäkuoleman uhriksi, kasvoi Suomen kapitalistisen maatalouden vientitavaran voin maastavienti parin kolminkertaiseksi entisestään. Kapitalistisen kehityksen valtaanpääsylle maassa saattoi kapitalismin pääperiaatteen: pidä itse vapaan kilpailun vallitessa huoli itsestäsi, olla suureksi eduksi, mutta tällaisten periaatteiden sovelluttamisella kesken suurinta nälänhätää varmaankin maan hallitus suuresti kovensi suuren kadon tuhoisia välittömiä seurauksia.

Kyllähän myös suurta hädänalaisten avustustoimintaa oli. Valtio uhrasi kaikkiaan 6 miljoonan markan erän. Yksityistä avunantoa esiintyi tietysti myös, paikoitellen laajassa mittakaavassa.

Mutta tämä ei estänyt, että nälän partaalla olevien hädänalaista tilaa myöskin laajassa mittakaavassa käytettiin taloudellisen voiton saamiseen.

Kansa itse pysyi hädän uhatessa jotenkin mykkänä. Se vähäinen sanomalehdistö , joka Suomessa oli silloin, ei kyennyt eikä nähtävästi pontevasti halunnutkaan käydä hallitukselle kansan vaatimuksia esille tuomaan.

Virkavalta sai siten rauhassa nukkua ”herätäkseen silloin, kuin se oli myöhäistä”. Niin suuresti kuin sen ajan kansa vielä kulki kirkon talutusnuorassa, oli varmaan myös hyvin osuttu keino kansan tyynnyttämiseksi senaatin juhlallinen päätös yleisen rukouspäivän viettämisestä hädän lieventämiseksi. Varmaankin epätoivoisena mutta levollisena kulki Suomen väestö suurta kuoloa kohti. Rikostilasto tosin osoittaa, että v. 1868 rikoksentekijäin luku kasvoi kaksinkertaiseksi. Mutta yritystäkään suurempiin nälkälevottomuuksiin ei ollut.

Kadon jäljet tuntuivat Suomen historiassa kovin selvinä. Suomen väkiluku , joka vuonna 1865 oli ollut 1.843.245 henkeä, oli vuoden lopussa 1868 alentunut 1.727.538 henkeen. Kadon jälkeisinä vuosina tosin väkiluku alkoi harvinaisella voimalla kasvaa. Kuolleisuus pysyi alhaisena ja syntyneiden luku nousi niin suureksi , ettei koko 1800-luvulla sellaista ole esiintynyt. Jo vuonna 1873 oli väkiluku saavuttanut kadon edellä olleen määrän.

Mutta vielä Suomen nykyisen väestön rakenteessa (1918) on nälkäajan merkit aivan selvästi tunnettavissa. Se ikäluokka, joka syntyi katovuosina, oli jo alusta vajalukuinen , ja se harveni vielä suuresti, kun sen keskuudessa nälkäkuolleisuus tavattomasti raivosi. Kun nälkävuosien harvalukuiset ikäluokat saavuttivat avioliittoisuusiän, aleni solmittujen avioliittojen luku koko maassa.

Samantien osoittaa tilasto, että nälkävuosien ikäluokat ovat jääneet myöskin harvalukuisen jälkeläisjoukon. Niinä vuosina, jolloin nämä ikäluokat enimmän vaikuttivat syntyneisyyteen, aleni syntyneisyysluvutkin koko maassa. Väestöoloissa nälkäkuoleman arvet kuitenkin verraten helposti paranivat.

Ei niin taloudellisen kehityksen alalla. Sillä tässä kohden olivat nälkävuodet sysänneet kehityksen ratasta voimakkaasti uuteen suuntaan. Kapitalismi teki tuloaan Suomaan, ja sen valtaan pääsylle nälkävuodet voimakkaasti valmistivat maaperää, sillä ne edistivät tehokkaasti Suomen maalaisväestön proletarisoitumisprosessia .

Talollisia oli tuhansittain joutunut tiloiltaan, torppareita torpistaan sortunut tilattomiksi. Melkoinen määrä tiloja oli vaihtanut omistajaa, joutunut uusiin käsiin ja myös kasaantunut harvempiin käsiin. Vaikka nälkäkuolema tuhoisimmin oli raivonnut juuri tilattoman väestön keskuudessa, oli sen lukumäärä katovuosinakin tämän vuoksi voimakkaasti kasvanut. Vuoden 1865 väenlaskussa oli maataomistavien talollisten luku ollut 84.446 henkeä, vuonna 1870 oli niitä vain 82.252. Maatorpparien luku oli 1865 ollut 63.002, vuonna 1870 oli niitä vain 56.597.

Mutta työkykyisten loisten luku, jolla nimellä virallinen ammattitilasto nimitti tilatonta väestöä, oli 76.469:stä vuonna 1865 lisääntynyt 88.837:ään vuonna 1870. Samalla oli tilaton väestö tuntuvasti muuttanut luonnettaan. Nälkäkuoleman uhka oli sen saattanut liikehtimään, työansiota hakemaan kotikylän talollisia kauempaa. Se oli nyt valmista kapitalistisen palkkaköyhällistön ainesta, tarjolla pääoman käytettäväksi ja riistettäväksi.

Pian vyöryikin metsäkapitalismin, tuon Suomen kapitalismin erikoismuodon, hyökylaine yli maan. Alulla 1870-lukua oli kaikkialla Euroopassa voimakasta taloudellista nousukautta. Puutavaran menekki oli suuri, sen vienti Suomestakin erinomaisen kannattavaa. Sisämaan metsissä oli suuret säästyneet metsävarat.

Talolliset, joille ne kuuluivat, olivat nälkävuosina köyhtyneet ja velkaantuneet. He eivät myöskään kyenneet arvostelemaan metsänsä arvoa. He joutuivat nyt helposti tunnottomien metsänomistajien saaliiksi. Aivan kuin 1892 vuoden kadon johdosta Salmin kihlakunnan talonpojat meidän päivinämme (1918).

Joukoittain taloja oli suorastaan nälkävuosina joutunut metsäkeinottelijoiden ja kauppiaiden käsiin. Suurilukuinen tilaton väestö tarjosi halpaa työvoimaa mielin määrin. Suurenmoisen nopea ja voimakas olikin näin ollen kapitalismin voittokulku. Ne olivat metsäkauppojen ja puutavaranviennin kulta-aikoja, josta kauan jälkeen päinkin maassa puhuttiin. Suuria pääomia karttui. Mutta tämän kapitalismin häikäisevän nousun taustana oli 1860-luvun kuoleman aikojen synkkä varjo. Silloin luotiin pääoman voittokululle edellytyksiä.

Edvard Gylling

Edvard Otto Wilhelm Gylling (30. marraskuuta 1881 Kuopio – 14. kesäkuuta 1938 Neuvostoliitto) oli suomalainen filosofian tohtori, tiedemies ja sosialidemokraattinen poliitikko. Hän toimi tilastotieteen dosenttina Helsingin yliopistossa ja kansanedustajana sekä SDP:n puoluejohdossa. Myöhemmin Suomen Kommunistiseen Puolueeseen liittynyt Gylling oli kansankomissaarien neuvoston puheenjohtaja Karjalan neuvostotasavallassa.

Suomalaisten kohtaloita Stalinin ajan Neuvostoliitossa laajasti arkistolähteistä tutkinut Eila Lahti-Argutina antaa matrikkelissaan (2001) tiedon, jonka mukaan 17. heinäkuuta 1937 vangittu Edvard Gylling olisi Neuvostoliiton Korkeimman oikeuden sotilaskollegion päätöksellä tuomittu 14. kesäkuuta 1938 rikoslain kohtien §58/1a, §58/2, §58/7, §58/8 ja §58/11 nojalla ammuttavaksi. Lahti-Argutinan mukaan Gylling teloitettiin tuomion lukupäivänä Kommunarkan teloituspaikalla Moskovassa.

Ruskeakielinen Obama

Erkki Hartikainen 30.9.2015

Kun Obaman sanominen ruskeaksi on Suomessa rasismia (rotuismia), sanon häntä ruskeakieliseksi. Katso:

http://www.synonyymit.fi/ruskeakielinen

Yhdysvaltain presidentit eivät voi osallistua sotien lopettamiseen, koska he ovat maailman suurimman sotateolisuuden lobbareita.

Miksi Yhdysvallat sitten tykkää pommittamisesta? Se haluaa auttaa Euroopan kapitalisteja halvan työvoiman saamisessa (pakolaisista).

Yhdysvalloille itselleen riittävät märkäselät eli Rio Granden yli uineet.

Helsingin Yliopiston Vapaa-ajattelijayhdistys ehdottaa teologisen tiedekunnan lakkauttamista

Lisätty 30.9.2015

Torstaina 24.9.2015 kokoontunut Helsingin Yliopiston Vapaa-ajattelijayhdistys Prometheus ryn hallitus päätti yksimielisesti vaatia että Helsingin yliopisto lopettaa teologisen tiedekunnan.

Yliopiston tässä taloudellisessa tilanteessa on aivan hullua jatkaa rahan syytämistä teologian opetukseen. Teologian ei tulisi kuulua tiedeyliopiston toimintaan ollenkaan, sillä yliopiston pitäisi opettaa tiedettä.

Akateemisia määrärahoja raa'alla kouralla vähentävälle Juha Sipilän hallitukselle, joka koostuu pelkästään uskonnollisen oikeiston puolueista, tulee tälaisena palautteena antaa sanoma että teologia ja uskonto on oiva säästökohde.

Valhe-emävalhe-...

Erkki Hartikainen 30.9.2015

Otsikon komen pisteen paikalle voi laittaa Suomessa melkein kaikki asiat.

Jos olet ihmetellyt, puhuvatko kolme ässää tosissaan vai tietävätkö he valehtelehtelevansa, olet hieman tyhmä. He tietävät, että käytännöllisesti katsoen kaikki, mitä he sanovat on emävalheita.

Jos et tiedä, miksi he valehtelevat, olet myös tyhmä. Olet jopa niin tyhmä, että et ymmärrä asiaa, vaikka selittäisin sen sinulle. En tuhlaa tähän asiaan itse maksamaani pilvitilaa ja lopuillaan olevaa elämääni.

Tässä lehdessä puhutaan usein inkvisitiosta, joka estää evankelis-luterilaisen kristinuskon kanssa kilpailevien uskontojen merkitsemisen uskontorekisteriin. Rekisteriin merkitseminen merkitsee suuria etuoikeuksia tavallisiin yhdistyksiin verrattuna.

Tila ja vähiin käyvä elämäni eivät salli, että selostaisin laajemmin sitä, mitä kaikkia inkvisitioita tässä maassa on. Melkein kaikki instituutiot sisältävät sellaisia.

Mainitsen  tässä yhteydessä vain muutamia työnantajien eläkemaksujen alentamiseen tähtääviä inkvisitioita. Työnantajien eläkemaksut ovat työläisten pidätettyä palkkaa, jonka ammattiyhdistysnerot ovat merkinneet lakiin muka työnantajien maksuiksi. Työnantajien eläkemaksujen alentaminen on siis tosiasiassa palkkojen alentamista.

Jotta eläkkeet pystyttäisiin kaikesta huolimatta tulevaisuudessa maksamaan, kuolleisuutta on lisättävä (olen mm. entinen vakuutusmatemaatikko).

Arvauskeskus eli terveyskeskus on kaksinkertainen inkvisitio. Terveydenhoitaja estää sinua pääsemästä arvauskeskuslääkärin vastaanotolle, ja arvauskeskuslääkäri estää sinua pääsemästä oikean lääkärin (erikoislääkärin) vastaanotolle. Työnantajilla itsellään on varaa kävellä suoraan oikealle yksityiselle lääkärille.

Kolmas inkvisitio on lääkkeiden hintalautakunta, joka päättää siitä, että tuetut lääkkeet ovat mahdollisimman halpoja ja tehottomia.

Neljäs inkvisitio on FIMEA, jolla on valtuudet kieltää oikeasti tehokkaiden lääkkeiden myynti Suomessa.

Lopuksi kerron vitsin. Suomalaisilla on tapana sanoa, että jos joku keksii finneihin eli akneen tehoavan lääkkeen, hänestä tulee miljonääri. Lääkejätti Roche keksi sellaisen vuonna 1971. Lääkkeen nimi on isotretinoiini. Kuten kaikissa lääkkeiden tuoteselosteissa, myös tämän lääkkeen tuoteselosteessa on hyvin pitkä lista haitallisista sivuvaikutuksista. Ihme kyllä lääkettä saa myydä Suomessa, mutta kesti yli neljäkymmentä vuotta ennen kuin minä pääsin kokeilemaan sitä.

Finnit eivät ole mikään erillinen sairaus, vaan ne johtuvat liian rasvaisesta ihosta. Noin kolmannes ihmisistä kärsii siitä. Kosmetiikkateollisuus ja apteekitkin tarjoavat tähän sairauteen lisää iholle levitettävää rasvaa.

Minulla oli viime talvena hyvin vakavia ihottumia. Ihotautiklinikka määräsi ensin järeitä lääkkeitä, jotka poistivat pahimmat haavaumat, mutta sitten erikoistuva ihotautilääkäri selitti minulle, että diagnoosi oli väärä, minua vaivasivat sienet.

Edes lääkesuosituksia Internetiin kirjoitteleva ihotautiopin professori ei kerro, mistä on kysymys. Jos minulle ei olisi kehittynyt melko hyvää englannin kielen taitoa, minäkään en tietäisi, mistä on kysymys.

Kun ylin terveydenhoito ja tunnetut yksityiset ihotautilääkärit eivät pystyneet hoitamaan minua, menin hädissäni vähemmän suositun ja ulkomaalaisella nimellä varustetun ihotautilääkärin vastaanotolle.

Hän vilkaisi  punaisia kivespussejani ja naamani ja kysyi, että tiedätkö, mikä on taliköhnä.  En tiennyt. Mies sanoi, että minulla on sellainen ja määräsi minulle kolmeksi kuukaudeksi isotretinoiinia. Kaikki ihottumat sekä akne lukuun ottamatta psoriasista kynsissä hävisivät.

Minulle on ennenkin sattunut tällaisia vahinkoja yksityislääkärin valinnassa, ja minulla on useimpiin sairauksiini tehokas lääkitys. Ḿinulla ei ole tässä yhteydessä aikomuksena kirjoittaa elämänkertaani, mutta ehkä kirjoitan asiasta joskus myöhemmin.

Englanninkielinen tieteellinen kirjallisuus on valitettavasti maksullista. Amerikkalaiset yliopistot ymmärtävät, etteivät köyhät ihmiset tarvitse tietoja tehokkaista hoidoista. Internet on kuitenkin alkanut vuotaa näitä tietoja.

Internetin avulla selvitin, että kaikkien iholla elää minulta löydettyjä sieniä ja että ne käyttävät ravinnokseen rasvaa. Ihon sienidiagnoosi on siis aina potilaan pettämistä. Todellinen syyllinen on ihon laatu, jota voidaan lääkityksellä parantaa.

Tietysti finnit ovat nyt palanneet, mutta kivekset ovat oikean väriset ja psoriasista hoidan toiseksi tehokkaimmalla lääkkeellä, jota saa ilman FIMEAn erikoislupaa.

Jos sieni-ihottumat uusiutuvat, tiedän, keneltä saan reseptin niiden poistamiseen.

Valitettavasti eräillä lähimmäisilläni on sairauksia, joihin saa Suomessa vain täysin tehottomia lääkkeitä. En ole kertonut sitä heille. Tässä maassa elämästä ja kuolemasta eivät määrää minkään uskonnon jumalat vaan valtioneuvosto.

ÄIDILTÄ POISTUMASSA POIKKEUSOIKEUS KASTATTAA LAPSI (26.9.2015)

Lisätty 29.9.2015

http://www.ateistit.fi/uutiset/uuti150926.html

omenat

Ihmislajin typeryys ja uskontojen mahti

Erkki Hartikainen 28.9.2015

Ihmislajin typeryys ja uskontojen mahti perustuvat mielestäni seuraaviin asioihin:
 1. Ihmisen ja simpanssin yhteisiltä esi-isiltä perustuvaan nokkimisjärjestykseen, millä ei ole mitään tekemistä ihmisten todellisten taitojen kanssa.
 2. Nokkimisjärjestyksen mahti pakottaa muut uskomaan samoihin asioihin kuin johtajat (muuten esimerkiksi Suomen nykyinen hallitus ei olisi mahdollinen).
 3. Uskontojen kykyyn käyttää edellä mainittuja seikkoja hyväkseen.
Esimerkiksi maailman laajimmalle levinnyt ja pahin uskonto, kristinusko, nojautui ensin keisareihin ja sitten muunsi yhteisölliset rakenteet (instituutiot) mieleisikseen.

Esimerkiksi avioliitto oli pitkään täysin uskonnoista riippumaton yhteisöllinen rakenne, mutta kristinusko muutti sen lähes laitokseksi, jota kristinusko kutsuu helvetiksi.

Huomaa, että avioliiton muuttuminen elinikäisestä ikeestä sarja-avioliitoksi oli mahdollinen vasta  uskonnottomuuden vallattua alaa ns. länsimaissa.

Sarjaa-avioliiton muuttuminen avoliitoiksi saattaa tulevaisuudessa vapauttaa ihmiset kahden tuhannen vuoden helvetistä. Näin tapahtuu, jos avioliiton merkitys yhteiskunnalle ilmaisena sosiaalihuoltona poistetaan.

Elämänkatsomustiedon ylioppilaskirjoituksen tehtävät kelvottomia (pappien laatimia?)

Lisätty 27.9.2015

Pahimmat virheet olivat:
 1. Ainoa katsomuksellinen kysymys vaati osattavaksi kristinuskon kaitselemusopin: Kristinuskon kaitselmusopin mukaan Jumala johdattaa ihmiskuntaa. Selitä esimerkkien avulla, mitä maailmankuvallisia ja elämänkatsomuksellisia piirteitä kaitselmusoppiin sisältyy.
 2. Johdatteleva kysymys: Miksi yhdenvertaisuus on
  tärkeämpää kuin suvaitsevaisuus. Ei ole ylioppilastutkintolautakunnan asia ottaa kantaa moraalisiin kysymyksiin.
Ylioppilaskokelaat: Tehkää asiasta kantelu YK:n ihmisoikeustoimikuntaan Geneveen ja vaatikaa kokeen uusimista.

Maahanmuuttajien vaikutus katsomusopetukseen

Lisätty 27.9.2015

Nimimerkki Jumalaton kirjoittaa (HS, kommentit)

Ajatus kaikille yhteisestä ja pakollisesta katsomusaineesta olisi paluuta uskonnonvapautta (1923) edeltäneeseen aikaan ja nyt ajatus näyttäytyy tällaisena entistä selvemmin.

Maamme kouluihin on kohta tulossa VALTAVA määrä maahanmuuttajalapsia, nähtävästi enemmistö muslimikodeista. Nyt Suomi tarjoaa heille lähinnä kolme vaihtoehtoa: (a) yleis(islamin) opetus, (b) (enemmistön) evankelis-luterilainen opetus ja (c) (sekularisteille) elämänatsomustiedon opetus.

Kristillinen kulttuuri, islamilainen kulttuuri ja sekularismi ovat kaikki globaaleja. On hienoa, että Suomi ei koeta sulloa kaikkia maailman ihmisiä kansalliseen tai pohjoismaiseen, kristilliseen ja kirkolliseen muottiin, vaan sallii vaihtoehtojen olemassaolon. Huomasin, että myös arkkipiispa otti sen kannan, ettei kirkonkaan tehtävänä ensisijassa ole puolustaa kansallista etua. Kirkko on kristinuskon asialla. Kristinusko on globaali uskonto (eikä alunperin edes kuulunut sinne, mitä nyt kutsumme Suomeksi).

Aloite yhteisestä katsomusaineesta on huono ja oli alunperin selvää, että aloite epäonnistuu. Sillä ei ole riittävästi vetovoimaa. Toivottavasti ihmiset huomaavat sen, että vaihtoehtoja ja vähemmistöjä ei saa tallata, vaan seurataan, mikä on niiden oma vetovoima.

Sekulaarit valtiot kannustavat muslimeita olemaan hyviä muslimeita, hinduja olemaan hyviä hinduja, kristittyjä olemaan hyviä kristittyjä ja ateisteja olemaan hyviä ateisteja. No, Suomi ei ole vielä näin pitkällä, mutta suunta kohti sekularismia on selvä. Maahanmuuttajista on tultava hyviä suomalaisia ja hyviä eurooppalaisia.

Vajarit kirkon renkeinä

Lisätty 26.9.2015

Ateistien inhokki Esa Ylikoski selostaa liittohallituksen päätöksiä seuraavasti:

"3. Liiton linja yhteistä katsomusainetta esittävän kansalaisaloitteen johdosta. Todettiin että liiton kantaa ei ole tarve muuttaa. Liitto kannattaa uskonnonopetuksen poistamista, ja vuoden 2016 tuntijaon mukaisessa tilanteessa vaaditaan elämänkatsomustiedon avaamista kaikille."

Liitto kanta vie monokulttuuriin ja vaarantaa ET:n olemassaolon (sekä muiden vaihtoehtojen olemassaolon).  Liiton kanta on lähellä Perussuomalaisten kansallista, kristillis- ja kirkkovetoista monokulttuuria.

Kuitenkin kristillinen kulttuuri, islamilainen kulttuuri ja sekulaari kulttuuri ovat kaikki globaaleita.  Kouluihin on lähivuosina tulossa valtava määrä maahanmuuttajalapsia, luultavasti enin osa islaminopetukseen.  Nyt heillä on mahdollisuus valita lähinnä näistä: (a) islam, (b) evankelis-luterilainen, (c) ET.

Luuleeko Ylikoski, että muslimit suostuvat mahdollisuuksiensa vähentämiseen?

Yhteinen katsomusopetus olisi paluuta menneisyyteen ja nyt se näyttäytyy yhä selvemmin tältä.  Vaihtoehdot suljettaisiin pois ja vähemmistöt tallattaisiin. 

Onneksi kansalaisaloite epäonnistuu, mikä oli selvää alusta pitäen.

Yle mainostaa jälleen kristinuskon pakollista opetusta kaikille

Erkki Hartikainen 25.9.2015

Ylen verkkosivuilla joku kajaanilainen kouluviranomainen vaatii, että nykyinen eriytetty uskonnonopetus ja elämänkatsomustiedon opetus korvattaisiin "tunnustuksettomalla opetuksella?"

Tämä naisidiootti ei edes tiedä, että evankelis-luterilainen uskonnonopeus on jo virallisesti tunnustuksetonta. Naisidiootista puhuminen uskontoasioissa on täysin korrektia, koska naiset ovat kaikkialla paljon uskonnollisempia kuin miehet.

Norja on jo saanut kansainvälisen tuomioistuimen tuomion kaikille pakollisesta uskontojen ja elämänkatsomustiedon opetuksesta.

Kuten Ruotsin oppikirjoista nähdään, kaikille yhteisestä opetuksesta puolet on kristinuskoa ja ateismia ei yleensä mainita ollenkaan.

Suomessa uskontokuntiin kuulumattomille laadittiin "uskontojen historian ja siveysopin" opetussuunnitelma, jossa oli melkein pelkästään kristinuskoa. Tämäkin tuomittiin minun aloitteestani YK:n kansalais- ja poliittisia oikeuksia valvovassa tuomiosituimessa Genevessä. Suomen opetushallitus sentään korjasi (minä ja virkamies) opetussuunnitelman yhdessä yössä, mutta Norjasta ja Ruotsista ei ole kuulunut parannuksia.

Ihmisoikeussopimukset ovat tyhjiä, jos valtioita ei voida rangaista niiden rikkomisesta. Rangaistuksen pitäisi olla niin suuri sakko, ettei ihmisoikeuksien rikkomista enää kannattaisi jatkaa. Pohjoismaissa sakon pitäisi olla vähintään miljardi euroa. Suomessa valtio voisi säästää tämän summan kymmenessä vuodessa lopettamalla yli sadan miljoonan yleisavustuksen evankelis-luterilaiselle kirkolle.

Tietysti myös Suomen elämänkatsomustiedon opetus on kelvotonta, koska siitä määrää evankelis-luterilainen kirkko. Näiltä sivuilta löytyvät oikeanlaiset elämänkatsomustiedon oppikirjat, mutta kirkkoon kuuluvat tai kirkkoa pelkäävät opettajat eivät käytä niitä juuri ollenkaan siitä huolimatta, että kirjat ovat täysin ilmaiset.

Vajaa-ajattelijain liiton imagofasistit tukevat kirkkoa kaikissa oleellisissa kysymyksissä. Eroa Vapaa-ajattelijain liitosta, se on jopa tärkeämpää kuin eroaminen kirkosta. Puhun näin entisenä kyseisen järjestön puheenjohtajana (6 vuotta) ja pääsihteerinä (10 vuotta).

Meklaririkosmafia

Lisätty 24.9.2015

http://eskoseppanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/196108-pankkimafia-kansainvalinen-rikollisjarjesto 

Maailman mahtavin rikollisjärjestö on kansainvälinen pankkimafia. Sen uhreja ovat muun muassa kaikki ne, jotka käyvät pörssikauppaa osakkeilla. Tämä on kertomus rikollisista ja heidän uhreistaan.

Nimet Dark Attack, Sumo, Slicer, Guerilla, Nighthawk ja Rider saattaisivat olla minkä tahansa tuotteen nimiä. Kyseessä eivät kuitenkaan ole mitkä tahansa tuotteet, vaan näitä nimiä on annettu sähköisen pörssikaupankäynnin supersalaisille algoritmeille, joita maailman suurimmat pankit ovat ladanneet tietokoneisiinsa pörssikurssien manipuloimisen tarkoituksessa.

Algoritmit ovat matemaattisia merkkijonoja, jotka ovat ihmistyötä mutta jotka tietokoneisiin asennettuina korvaavat ihmistyön.

Osakekaupan välittäjänä toimivien meklaripankkien asiakkaiden osto- ja myyntitoimeksiantojen toimeenpanossa suurimman osan ns. likaisista töistä toteuttavat automaattien tapaan toimivat tietokoneet. Niitä on vaikea syyttää mistään rikoksesta, ja sen takia niin monet niiden isännät eli oikeat pankkirosvot kulkevat vapaalla jalalla ja nauttivat yhteiskunnallisesti tarpeettomasta työstä maksetuista kohtuuttomista miljoonabonuksista.

Parhaat algoritmit toimivat 2-3 millisekuntia eli sekunnin tuhannesosaa kilpailijoiden koneiden algoritmeja nopeammin ja tuottavat sen ansiosta pankilleen miljardivoitot pörssiosakekauppaa käyvien asiakkaiden kustannuksella. Kansainväliset suursijoittajat eli rahan tukkumyyjät ovat olleet sähköisen pörssikaupan suuria häviäjiä, mutta ne eivät kuitenkaan vaadi systeemiin muutosta, joka rikkoisi pääomamarkkinoiden voimatasapainon.

Pörssit ovat voittoja maksimoivia yksityisiä yrityksiä, joita maailman suurimmat pankit ovat perustaneet kukin omaan käyttöönsä ja sähköistä kaupankäyntiä varten (Helsinginkin pörssin omistaa yksityinen, ulkomainen pörssi). Markkinoiden pörssidiversiteetin johdosta maailman osakekaupankäynti on ajautunut sekasortoa muistuttavaan tilaan. Se, miten pörssikurssit muotoutuvat, ei tapahdu vapaiden markkinavoimien vaan monopolisoituneiden tai kartellisoituneiden pankkien kurssimanipulaation tuloksena.

Pörssikurssien ja -kauppojen, pankkitoiminnan perustana olevien viitekorkojen ja valuuttakurssien manipuloinnilla pankkimafia on kerännyt jättivoitot, ja parhaiten sitä kuvaa se, että ovat joutuneet maksamaan laittomista toimistaan sakkoja kymmeniä miljardeja dollareita.

Jos joku luulee, että pörssit edustavat vapaata kilpailua ja symboloivat vapaata markkinataloutta, se on väärä luulo. Jos joku luulee, että ”Wall Street” tarkoittaa näissä kuvioissa vain jotakin New Yorkin kadunpätkää ja sen varrella olevaa arvopaperipörssiä, hänelle on todettava, että ”Wall Street” on yleisnimi pankkien toiminnalle isossa Amerikan maassa, jossa on lähes 60 suurelta osin samoja ja samanlaisia finanssituotteita myyvää pörssiä. Tärkeimpiä tämän ”Wall Streetiksi” kutsutun keinottelukeskittymän operaatioyksiköistä ovat pörssien datakeskukset New Yorkin naapuriosavaltiossa New Jerseyssä.

Pörssit elävät rahasta ja tarvitsevat sijoittajia, jotka tekevät osto- tai myyntitarjouksia. Välittäjät ovat perinteisesti julkistaneet asiakkaidensa tarjoukset kaupankäyntiin niin että viime vuosiin saakka kaikki pörssin toimijat saivat tiedot tarjouksista yhtä aikaa. Mutta eivät saa enää. Suurpankit tietokoneineen ja algoritmeineen iskevät raateluhampaansa siihen aikaeroon, joka syntyy sähköisen osto- tai myyntitarjouksen lähettämisen ja sen yleiseen jakeluun saapumisen väliin. Siĺloin ovat tärkeitä jopa millisekunnit eli sekunnin tuhannesosat. Kun silmänräpäykseen kuluva aika on 100 millisekuntia, pankit ovat ohjelmoineet koneensa toimimaan jopa kymmeniä kertoja nopeammin. Pörssikauppoja ei siis nykyisin tehdä silmänräpäyksessä vaan paljon nopeammin.

Millisekuntien minimointi perustuu algoritmeihin, joiden suunnittelijanörtit eivät välttämättä ole tienneet, mihin niitä käytetään. Pankkien markkinointihenkilöstölle tietokoneohjelmat ovat mustia laatikoita, joiden toimintatapaa kukaan ei tunne. Heille riittää, että he saavat omalle koneelleen tiedon muutamaa millisekuntia ennen sen tuloa julkiseksi eli ennen sen julkistamista pörssien näyttötauluille. Koneet on ohjelmoitu tekemään päätöksiä ja toimimaan niiden mukaan ennen kuin tiedot tulevat julkiseen kaupankäyntiin.

Pankkien johtajille nämä toiminnot ovat olleet tulosyksiköitä eivätkä he ole halunneet tietää, mistä ne tämän ”häränperseteollisuuden” tuototo vat tulleet, joiden perusteella heille maksetaan heidän bonuksensa. Heille on juridisesti edullista se, että he eivät tiedä, sillä se on rikostutkinnassa lieventävä asia. Pkkien ylimpiä johtajia ei ole yleensä tuomittu niissä yhteyksissä, joissa pankeille on luettu maksuun miljardisakot.

Kun jokainen millisekunti on ollut tärkeä näiden sähköistä kaupankäyntiä harjoittaneiden eli määrällisesti suuria osakemääriä liikutelleiden pankkien high-frequency trading (HFT)-yksiköiden ajanvoittopelin menestykselle, suurpankit ovat siirtäneet omat serverinsä pörssien datakeskusten läheisyyteen. Silläkin tavalla ne ovat pyrkineet minimoimaan sähkön kulkuun valokaapeleissa kuluvan ajan. Ne ovat poimineet viimeisenkin aikamarjan eli millisekunnin käyttöönsä.

Sillä pankilla, jonka kone pääsee operoimaan ensimmäisenä ja muita ennen uuden myynti- tai ostotarjouksen tullessa sisään, on mahdollisuus tehdä kauppoja jo ennen kuin muu meklarikunta saa pörssisaliin tai toimipaikkaansa tiedon tarjouksesta. Sillä tavalla tämän aikapelin voittajapankki pääsee vetämään välistä ja voi vedättää pörssikursseja omaksi hyväkseen. Julkinen tieto, joka tulee pörssisaleihin sähkön nopeudella, on julkiseksi tullessaan jo vanhentunut eivätkä huonoalgoritmiset tai kokonaan sähköisen konekaupankäynnin ulkopuolelle jääneiden pankkien tietokoneet ihmisistä puhumattakaan saa lainkaan tilaisuutta käydä kauppaa toimeksiannoilla. Hyvillä HFT-valmiuksilla varustettujen pankkien tietokoneet kaappaavat tarjoukset matkalla. USA:ssa yli puolet kaikesta pörssien osakekaupankäynnistä on näiden high-friquency treidareiden hallinnassa.

Kun hyvän pörssitavan ja joidenkin maiden lainsäädännönkin mukaan pörssin toimeksiannot tulee toteuttaa niiden saapumisen aikajärjestyksessä, se sääntö ei ole toiminut maailmanlaajuisella ”Wall Streetillä”. Pankit ovat toimineet oman mielensä ja aikajärjestyksensä mukaan ja omaksi hyväkseen. Ne ovat perustaneet kaupankäyntiä varten ”pimeitä varastoja” (dark pools), joihin ne ovat säilöneet asiakkaidensa toimeksiantoja ja jotka ne ovat paloitelleet käytettäväksi niiden omaan laskuun asiakkaidensa kustannuksella – ja tuottamaan pankin kasinopelijohdolle ansiottomia bonuksia. Osakekaupankäynnin sekasortoista tilaa kuvaa se, että lähes kolmannes osakekaupoista tehdään pörssien ulkopuolella.

Pankit ovat päästäneet näillä pimeisiin varastoihin sijoitetuilla toimeksiannoilla operoimaan myös kilpailijoidensa HFT-toimitsijoita, jotka ovat saaneet tilaisuuden toimia kuin ketut kanatarhassa pimeän varaston pitäjän etua vastaan. Muistissa on, miten kaikkien pankkirikollisten äiti Goldman Sachs laski liikkeelle finanssituotteita, jotka oli tarkoituksellisesti tehty niin huonoiksi, että pankki ei itsekään uskonut niiden riskittömyyteen vaan pelasi optiomarkkinoilla omia tuotteitaan ja itseään vastaan.

Edellä esitetyt tiedot ovat pääosin peräisin Michael Lewisin tavattoman tärkeästä kirjasta ”Flashboys”. Maailman pörssien toimintaa ei ole mahdollista ymmärtää tuntematta niitä mekanismeja, joista Lewis kirjoittaa. Tunnustan, että omat tietoni pörssien tosiasiallisesta toiminnasta ovat olleet puutteelliset ennen tämän kirjan tietoja. Totuus pankkimafian toiminnasta omaksi hyväkseen – ja pankkien kasinopelaajien bonusten kasvattamiseksi – on karumpi kuin itse olin koskaan osannut edes unissani kuvitella.
-
Uusliberalistisen finanssikapitalismin etenemisessä sattumille on sijaa vain häijyn tietoisesti toteutettujen keinottelu/ omaisuudensiirto- suunnitelmien alaviitteissä.

Kapitalismin viimeisessä vaiheessa tulee erityisen hyvin esille se, mikä on kapitalismille ylipäätään luontaista. Pikkurikolliset laitetaan vankilaan ja suuria suojelee eliitin laki.

Ryssävihan jumalatar Sohvi

Lisätty 24.9.2015
Sofi Oksanen haluaa Esa Saariseksi, Saarisen paikalle, kaikkien alojen asiantuntijaksi, kaikenkaikkiaan vastenmielinen ilmiö, ainakin minulle.

Russofobialla itseään myyvä Oksanen käsittelee Suomen henkistä ilmastoa varsin yksipuolisesti. Lieneekö hän lainkaan tutustunut Suomen nykyiseen henkiseen ilmapiiriin, vai luoko hän siitä itselleen omanlaisensa fiktiivisen kuvan? Sellaisen jota hänen on helpompi haukkua omasta russofobisesta näkökulmastaan.

Kyllä suomalaisessa henkisessä ilmastossa haukkumisen varaa löytyy, mutta täysin vastakkaisesta syystä, kuin Oksanen sen tekee.
Sivistysmaissa kaapin päälle nostettavat kirjailijat ajattelevat laaja-alaisesti, ja siksi heitä kuunnellaan. Suomessa kirjailijoita kuunnellaan sen mukaan miten he myyvät itseään – riippumatta heidän ajattelunsa laadusta. Siksi Suomen vallan puudeliksi muuttunut valtamediakin kuuntelee etupäässä Jari Tervoa ja Sofi Oksasta, jotka silittävät vallanpitäjiä myötäkarvaan – toisin kuin siviistysmaiden media.

http://eskoseppanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/194703-sofi-oksanen-suomettumisen-jumalatar 

Kansanedustaja Mikko Alatalon adjektiivein totean, että kirjailija Sofi Oksanen on suhteessa isänmaamme perimmäisiin olemassaolon kysymyksiin enemmän ”känkkäränkkä” kuin ”joviaali-ilmiö”. Kai voidaan - ja pitää - sanoa ääneen, että maailmalla hän näyttäytyy oman pesän likaajana, joka mollaa Suomea tehdessään historiallisesta faktasta kirjallista fiktiota. 

En halua asettaa hänen toiminnalleen esteitä enkä rajoja. Siitä vaan! Hänen ei kuitenkaan pidä tottua ajatukseen, että kirjoittamalla mitä kirjoittaa hän on kaiken kritiikin ulottumattomissa sen johdosta, että hänen tapauksessaan kriitikot leimataan Venäjän maksamiksi trolleiksi. 

Tässä kirjoituksessa haluan sanoa, että ovat eri asioita Suomi ja Viro, että Viron tie ei ole ollut eikä ole meidän tiemme ja että huolimatta Sofin vihapuheista Suomi on hoitanut yli puolen vuosisadan ajan viisaasti suhteita isoon ja ajan rajussa riennossa usein aggressiivisena maailmanvaltana myös meille suomalaisille esittäytyneeseen itänaapuriiin.

En aseta kyseenalaiseksi Sofin tulkintoja Viron historiasta, jota hän on käsitellyt varsinkin kirjassa ”Puhdistus”. Neuvostoliiton kommunistisen puolueen pelkoon, pakkoon ja väkivaltaan perustuvaa toimintaa neuvostovaltion venäläistämiseksi ei ole mahdollista puolustaa Sofi Oksasta vastaan. Kyseessä oli pakkovalta, joka on historiallisessa katsannossa syyllinen omien kansalaistensa kansanmurhaan. Sosialismia se ei ollut, ja mitä kommunismiin tulee, se on uskonto eikä ideologia.

Olen kuitenkin pannut merkille Suomessa tunnetun ja tunnustetun virolaisen kirjailijan Jaan Kaplinskin esittämän arvion Sofin ”Puhdistuksesta”. Hän, jota on vaikea uskottavasti syyttää neuvostovallan lakeijaksi, kirjoittaa:

”Minun ainoa mutta sitäkin vakavampi vastaväitteeni kirjaa kohtaan on se, että sen uskotellaan olevan realistinen kertomus elämästä Neuvosto-Eestissä… Sofi Oksanen, jolla ei ole ollut suoranaista kosketusta siihen aikaan ja niihin tapahtumiin, joita hän kuvaa, on ottanut palasia meidän elämästämme, neulonut ne yhteen jonkun ikivanhan ideologis-myyttisen kirjallisuuden sääntöjen mukaan ja myy niitä nyt Lännessä. Hän myy jotakin, mikä on olevinaan meidän elämäämme, mutta mikä ei sitä ole.”

Minä en väheksy Oksasen ansioita Viron kansan asian ajajana, mutta totean, että koko ikänsä Virossa eläneen Kaplinskin näkemys elämästä Neuvostoliitossa poikkeaa Sofin todellisuudesta.

Kun arvioidaan Sofi Oksasen analyysia Suomesta syksyllä Saksassa ja nyt Latviassa, se tuntuu perustuvan elämään Virossa sirpin ja vasaran varjossa tavalla, joka ei päde Suomeen.

Sekä Suomessa että Virossa 1930-luku oli äärioikeiston juhlaa, ja varsinkin Virossa sen ajan vallanpitäjät olivat presidentti Konstantin Pätsin johdolla sangen viehättyneitä fasistisesta vallankäyttömallista. Natseja he eivät ilmeisesti olleet, mutta toisen maailmansodan melskeissä he olivat liitossa natsien kanssa.

Puna-armeija syöksi nämä voimat vallasta, ja monet sen ajan vallanpitäjät lähtivät maanpakoon (jos olisin ollut maan hallinnossa saksalaisvallan aikaan, minäkin olisin lähtenyt). Ulkomailta käsin virolaiset lähtijät liittoutuivat kylmässä sodassa USA:n puolelle, ja heihin kuului myös Etelä-Virossa suuria maa-alueita omistanut Ilveksen suku.

Nykyinen Viron presidentti Toomas Hendrik Ilves oli CIA:n hallitseman kylmän sodan aikaisen Radio Free Europen propagandatykki. Tästä entisestä sangen arrogantista meppikollegastani, joka oli paluumuuttaja ja jolle palautettiin suvun maat, sanon kuin Sofi Oksasen kuvaamistaan suomettuneen Suomen suhteista Venäjään: Viron presidenttinä hän ei ole kyennyt luomaan uutta kieltä ja termistöä Venäjään liittyvälle julkiselle puheelle. Hän on Amerikan agentti eivätkä hänen neuvopäästönsä vastaa Suomen olosuhteita ja kansallista etua.

Oksasella (ja Ilveksellä) on selkeä ja yksiselitteinen viholliskuva: Venäjä. Juha Sipilä ja Antti Rinne ovat Sofin mukaan sanoneet, että ”Venäjää ei saa kutsua uhkaksi”. Minun käsitykseni mukaan kumpikaan heistä ei ole näin sanonut, ja jos onkin, me vapaat Suomen kansalaiset kutsumme heistä välittämättä Venäjää uhkaksi, jos me sen niin koemme, mutta jos emme niin koe, emme sano niin.

Suomessa media pitää huolen siitä, että sekä Venäjä että sen presidentti (suomensukuinen Tverin karjalainen?) Vladimir Putin on saatanallistettu siinä hengessä, että pukkaa taas uutta sotaa. Ilman median luomaa Venäjä-vastaista kansallista mielipideilmastoa eivät Suomen Nato-haukat voi viedä maatamme sotaan ja mukaan vieraiden valtojen sotiin.

Minun mielestäni Sofi Oksanen oli väärässä sanoessaan Latviassa, että ”Suomi oli Neuvostoliiton menestystarina” ja on sitä edelleen. Suomi ei ole mikään Neuvostoliiton luomus eikä Venäjän sylikoira. Minusta Suomi on sangen perusteellisesti käsitellyt suhteensa muinaiseen Neuvostoliittoon, eikä historian roskatynnyreistä löytyne todistusvoimaa sitä vastaan, että suomettuminen oli aikanaan Suomen tietoista ja omaehtoista politiikkaa niissä kylmän sodan oloissa, joissa Viron nykyinen presidentti tuotti amerikkalaista vastapropagandaa virolaiseen tajuntaan.

Sofin peräänkuuluttamia suomalaisten ”yksilöllisiä” kokemuksia ei voida rinnastaa Viron yksilöiden kokemuksiin, eikä Suomen historiankirjoituksessa mitä ilmeisimmin ole tältä osin suuria mustia aukkoja. Kun Sofi sanoo, että Suomessa poliittisessa puheessa käytetään neuvostoretoriikkaa ja että suomalaiset alitajuisesti välttävät käyttämästä ”epäsopivia” ilmaisuja Venäjän yhteydessä, hän ei seuraa suomalaista mediaa. Hänen on nyt oman uskottavuutensa palauttamiseksi mainittava Suomesta tekemänsä psykoanalyysin perustaksi esimerkkejä siitä, miten ”Suomessa käytetään hyvin huolettomasti poliittisessa puheessa suomettuneen ajan ja jopa neuvostopropagandan tuottamia ilmaisuja ilman että niiden tausta ja niiden myrkyllisyys tiedostetaan”.

Historia avaa kaiken aikaa uusia tutkimuksen kohteita. Minun mielestäni Suomi on käsitellyt perinpohjaisesti suhteensa Neuvostoliittoon, mutta sen sijaan suhteemme Saksaan ovat edelleen uuden historiankirjoituksen tarpeessa.. Itsenäistymisemme aikaan sata vuotta sitten olimme Saksaan nähden siirtomaan asemassa.

Toisen maailmansodan aikaan olimme liitossa Hitlerin natsivaltakunnan kanssa tavalla, jota Sofi Oksanen ei ole käsitellyt Viron pahoinvoinnin osalta. (Virohan on ollut Saksan sylikoira vuosisatoja eli paljon Suomea pitempään.) Tänään Suomi on Saksan läheisin yhteistyöskumppani Euroopan unionissa niin että maan liittokansleri saattoi tulla vaalien alla Suomeen tuomaan äänestäjillemme ohjeet kokoomuksen äänikadon estämiseksi.

En sano, että Sofi Oksanen on isänmaan petturi, mutta minä pidän hänen yksipuolisia suomettumis- ja vihapuheitaan oman pesän likaamisena. Viron kokemukset ovat erilaiset kuin Suomen, ja se, miltä pohjalta Viro nostaa itsensä ilmaan omasta tukastaan, ei kelpaa Suomen malliksi. Virolle meidän on syytä toivoa menestystä sen valitsemalla tiellä, mutta vaikeaa on, jos se on vain Suomen suurin alkoholiliike ja pelkkä USA:n sotilaslentokenttä Venäjän naapurissa. Virolaisille taviksille toivoisi olevan tarjolla enemmän ja parempaa. Siinä maassa kansa on ihan riittävästi omiksi tarpeiksi kärsinyt vilua ja nälkää kotikonnuilla ja Siperiassa.

(Minä olen kirjoittanut parikymmentä vuotta sitten Virossa julkaistun kirjan suomalaisesta kapitalismista. Sanon tämän, koska tämän blogin johdosta on odotettavissa kylmän sodan trollien ja Naton enkeleiden hyökkäys minua vastaan sillä perusteella, että kirja julkaistiin Neuvosto-Virossa. Suomessa se ilmestyi nimellä ”Suomi. Itä ja Villi Länsi” (Gummerus, 1987). Sen tilaajina olivat sellaiset modernit voimat Eestin kommunistisessa puolueessa, joista osa oli sittemmin Viron itsenäistymistä ajaneen Rahvarinteen tukimiehiä – ja joista monista tuli Viron ensimmäisiä suurkapitalisteja. 

Tätä on oikeaoppinen islam

Kuolemanrangaistuksen käyttö Saudi-Arabiassa

Lisätty 23.9.2015

Vuonna 2007 Saudi-Arabiassa toteutettiin 156 teloitusta, selvästi enemmän kuin edellisinä vuosina. Kuolemanrangaistukset pannaan täytäntöön tavallisimmin julkisesti mestaamalla. Mestattavat rauhoitetaan, ja heidän silmänsä peitetään. Mestattavaksi saatetaan nykyisin tuomita rikollinen sukupuolesta riippumatta.

Myös ristiinnaulitseminen on Saudi-Arabiassa hyväksytty rangaistusmuoto, joskin tällaisia teloituksia toteutetaan varsin harvoin. Tuomittu saatetaan ristiinnaulita myös mestauksen jälkeen.

Käytössä on myös lievempiä ruumiillisia rangaistuksia, esimerkiksi raipaniskut tai amputaatio. Myös silmä tai hampaita saatetaan poistaa.

Kuolemantuomioon päättyvät oikeudenkäynnit ovat usein salaisia.

Kuolemanrangaistus saattaa seurata useista eri rikoksista, jopa jumalanpilkka voi olla kuolemanrangeistukseen johtava rikos. Henkirikoksista voi saada kuolemantuomion, mutta viime kädessä asian ratkaisevat uhrin omaiset, jotka saattavat määrätä teloituksen sijasta haluamansa suuruisen "verirahan" tai armahduksenkin.

Myös homoseksuaalinen kanssakäyminen on kuolemanrangaistuksen uhalla kielletty. Tuomioon tarvitaan kuitenkin neljä todistajaa.

Amnesty International on todennut, että suhteettoman suuri osuus Saudi-Arabiassa teloitetuista on ulkomaalaisia.

Yhdysvaltojen sotilaita käsketty sivuuttamaan afgaaniliittolaisten harjoittama poikien hyväksikäyttö

Lisätty 22.9.2015

Aseistettujen ryhmien komentajien harjoittama alaikäisten poikien seksuaalinen hyväksikäyttö on ollut ongelma jo pitkään Afganistanissa. Yhdysvaltojen sotilaita on ohjeistettu, että heidän ei tule puuttua hyväksikäyttöön, kertoo The New York Times -lehti.

Afganistanilaiset aseistetut joukot auttavat Yhdysvaltoja ääri-islamilaisen Taliban-liikkeen vastaisessa taistelussa. Lehden mukaan räikeimmissä tapauksissa afganistanilaiset liittolaiset ovat käyttäneet poikia hyväkseen Yhdysvaltojen sotilastukikohdissa.

Määräys olla puuttumatta hyväksikäyttöihin ahdistaa osaa Yhdysvaltojen merijalkaväen sotilaista. He ovat tyytymättömiä siihen, että Yhdysvallat aseistaa pedofiilien johtamia joukkioita ja joskus jopa nostaa heitä kylien päälliköiksi.

Kapteenin ura kariutui pedofiilin pahoinpitelyyn

Yksi pedofiliaan puuttuneista sotilaista on entinen erikoisjoukkojen kapteeni Dan Quinn. Hän pahoinpiteli Yhdysvaltojen tukeman afgaanikomentajan, joka piti sänkyyn kahlittua poikaa seksiorjanaan.

– Olimme siellä siitä syystä, että kuulimme kauheista asioista, joita talibanit tekivät ihmisille. He veivät ihmisoikeudet, Quinn sanoi The New York Timesille.

– Mutta sitten nostimme valtaan ihmisiä, jotka tekivät pahempia asioita kuin talibanit. Näin kylän vanhimmat kertoivat minulle.

Kapteeni Quinnin kaltaiset sotilaat ovat joutuneet kurinpitotoimien kohteeksi, kun he eivät ole noudattaneet sivuuttamisohjetta. Joidenkin sotilaiden ura on tuhoutunut hyväksikäyttöihin puuttumisen takia.

Esimerkiksi kapteeni Quinn vedettiin pois Afganistanista pahoinpitelyn jälkeen. Myöhemmin Quinn erosi asevoimista.

Lehden mukaan menettelytapa, jossa sotilaita käsketään sivuuttamaan lasten hyväksikäyttö, on nyt joutumassa uudelleenarvioitavaksi.

Hyväksikäytöt Afganistanin oikeusistuinten asia

Yhdysvaltojen Afganistanin joukkojen tiedottaja eversti Brian Tribus kertoi sähköpostitse The New York Timesille, että yleisesti ottaen afganistanilaisten poliisien ja sotilaiden tekemät lasten hyväksikäytöt kuuluvat Afganistanin rikoslain piiriin.

Lehden mukaan puuttumattomuuspolitiikan tarkoituksena on ylläpitää hyviä suhteita afganistanilaisiin poliisi- ja miliisiyksiköihin, joita Yhdysvallat on kouluttanut taistelemaan Taliban-liikettä vastaan.

Käytäntö myös heijastaa Yhdysvaltojen haluttomuutta levittää omia kulttuuriarvojaan maassa, jossa aikuisten miesten ja nuorten poikien väliset seksisuhteet ovat yleisiä varsinkin mahdikkaiden miesten keskuudessa. Valtaa omaaville afgaanimiehille nuorten teinipoikien seura voi olla statussymboli, lehti kirjoittaa.

Tampereen neitsyidenraiskaaja Joki-Erkkilä väittelee pe 2.10. rikoksistaan

Lisätty 22.9.2015
Aputoimittaja

Tonnehan pitäisi mennä kritisoimaan, kyselemään, esittämään hylkäämistä ja mielenosoitukseen?

Tavoitteena on muuttaa nykyistä sekopäistä käytäntöä vielä hullummaksi verrattuna Lapin ex-rikosproffa Terttu munatpoisjatuplastilinnaa Utriaisen miesvihaideologiaan.

http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/nix01933

"kirjataan, ettei objektiivisten löydösten puuttuminen kumoa eikä vahvista seksuaalirikoksen mahdollisuutta. "

Lääkäri ei saa koskaan kirjoittaa, että seksistä/väkivallasta ei ole merkkejä vaan aina on kirjoitettava seksi/väkivalta on mahdollista.

Mainstreamiksi tuodaan raiskaustuomiot neitseistä:

"negatiivinen tutkimuslöydös tuki näytön tulkintaa" 

Siispä mikä EI "tukisi tulkintaa"?

83% syytetyistä saavat Tanskassa kovan tuomion, viis siitä onko neitsytkalvo tallella vai ei.

0,5v pysyvältä hermoromahdukseltaan hihhuliksi

20min

https://www.youtube.com/watch?v=eStR-t7PYJk

Omistus:

To the glory of God, may He comfort all the victims of crime.

https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/97991/978-951-44-9888-6.pdf?sequence=1

Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö – somaattisten lääkärinlausuntojen johtopäätösten ja oikeuslääketieteellisen näytön tulkinta rikosoikeudellisessa prosessissa


LL Minna Joki-Erkkilän oikeuslääketieteen alaan kuuluva väitöskirja Child Sexual Abuse. Interpreting Medical Statement Conclusions and Biological Evidence Detection in the Criminal Legal Process tarkastetaan 2.10.2015 klo 12 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin M-rakennuksen pienessä luentosalissa, Teiskontie 35, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Antti Sajantila (Helsingin yliopisto).

Kustoksena toimii professori Pekka Karhunen.

Valtaosalla lapsen seksuaalisen hyväksikäytön uhreista ei todeta fyysisiä löydöksiä. Löydösten esiintyminen riippuu hyväksikäyttötavasta ja tutkimusajankohdasta. Johtopäätösten tekeminen somaattisten löydösten pohjalta on monimutkainen ja haastava tehtävä kaikilla rikosoikeudellisen prosessin päätöksenteon tasoilla. Jopa ammattilaisten parissa elää myyttejä, jotka voivat johtaa yli- tai alidiagnostiikkaan.

Tämän väitöskirjan tarkoituksena on lisätä somaattisten löydösten tulkinnan ymmärtämistä rikosoikeudellisessa prosessissa. Lisäksi tavoitteena on tuoda käyttöön uusia somaattisia näytön taltiointimenetelmiä sekä arvioida tutkimusajankohdan merkitystä johtopäätösten teossa.

Väitöskirjassa arvioitiin lapsen seksuaalisen hyväksikäyttöepäilyn uhrien somaattisten lääkärinlausuntojen johtopäätösten merkitystä rikosoikeudellisessa prosessissa (osatyö 1).

Lisäksi tutkittiin kliinisen oikeuslääketieteellisen näytön eri taltiointimenetelmiä aikuisilla naisilla vapaaehtoisen yhdynnän jälkeen seuraavasti:

Ultravioletti (UV) -valoa verrattiin valkoiseen valoon tuoreiden vammojen ja arpien toteamisessa (osatyö 2).

Kliinisten seksuaalirikosnäytteen taltiointitekniikoiden mahdollisuutta todeta miehen DNA:ta ja siittiöitä arvioitiin vertaamalla kohdunkaulakanavan harjanäytettä perinteisiin pumpulitikkunäytteisiin (osatyö 3).

Lisäksi selvitettiin mahdollisuutta havaita miehen DNA:ta yhdynnän jälkeisistä naisten virtsanäytteistä (osatyö 4).

Tutkimus osoittaa, että lapsen kertomus seksuaalisesta väkivallasta oli merkittävin näyttö rikosoikeudellisessa prosessissa ja lääkärinlausunnon johtopäätöksillä oli merkitsevä rooli päätöksenteossa.

Kaikista lausunnoista 16 % tuki epäilyä ja näistä suurimmassa osassa todettiin löydös.

Valtaosassa tapauksista lääkärinlausunnon johtopäätökset eivät tukeneet eivätkä poissulkeneet lapsen seksuaalisen hyväksikäytön epäilyä.

Kuitenkin mikäli lapsen kertomus hyväksikäyttötavasta oli yhdenmukainen fyysisen löydöksen puuttumisen kanssa, negatiivinen tutkimuslöydös tuki näytön tulkintaa rikosoikeudellisessa päätöksenteossa.

Tutkimuksessa todettiin, että UV-valolla oli mahdollista havaita ulkosynnyttimien alueella vammoja, joita ei nähty valkoisella valolla. Menetelmä paransi ulkosynnyttimien vammojen diagnostiikkaa.

Tutkituista taltiointimenetelmistä miehen DNA:n toteamiseksi, kohdunkaulakanavan harjanäyte osoittautui hyödylliseksi 60 tunnin jälkeen yhdynnästä ja naisen virtsanäyte osoittautui erinomaiseksi 24 tunnin sisällä vapaaehtoisesta yhdynnästä.

Väitöskirja korostaa sitä tosiasiaa, että somaattisella tutkimuksella ei voida sulkea pois lapsen seksuaalista hyväksikäyttöepäilyä, eikä negatiivisilla seksuaalirikosnäytetuloksilla voida kumota seksuaalisen väkivallan mahdollisuutta, vaikka epäilty väkivalta olisi tapahtunut 72 tunnin sisällä.

Lääkärinlausunnossa suositellaan tulkittavan dokumentoidut löydökset tapauksittain lääketieteelliseen kirjallisuuteen pohjaten ottaen huomioon lapsen kertomuksen, paranemisen ja vaihtoehtoiset syyt löydökselle.

Seksuaalirikosnäytteiden taltiointia suositellaan useilla eri tekniikoilla parhaan mahdollisen näytön saamiseksi vähintään 6 vuorokauden ajan epäillyn tapahtuman jälkeen murrosikäisillä lapsilla.

Seksuaalirikosnäytteiden taltioinnin ja somaattisen tutkimuksen rajoittaminen 72 tuntiin voi johtaa potentiaalisen näytön menettämiseen.

Joki-Erkkilän väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2087, Tampere University Press, Tampere 2015. ISBN 978-951-44-9887-9, ISSN 1455-1616.

Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1581, Tampere University Press 2015. ISBN 978-951-44-9888-6, ISSN 1456-954X.

Toimittajan huomautus

Norjalaisen Jo Nesbön rikosromaanissa Poliisi entinen poliisi Harry Hole suojautuu raiskaussyytteiltä menemällä kiireesti tarkastuttamaan itsensä (mitataan siemenneste jne.)

Kuukauden mietelause

Lisätty 21.9.2015

Älä kirjoita yhtään nuottia ilmaiseksi.

Jean Sipulius

Maailman suurin ongelma: tiedotusvälineet

"Tyhmyyttä vastaan itse jumalatkin taistelevat turhaan", sanoivat jo antiikin ihmiset

Erkki Hartikainen 21.9.2015

Tiedotusvälineiden omistajat ja niiden toimittajat ovat mielestäni maailman suurin ogelma. Jos tätä ongelmaa ei olisi, toiseksi suurin ongelma eli väestön liikakasvu voitaisiin poistaa.

Maailman suurimman ongelman syyt ovat:
 1. Kapitalismi
 2. Koululaitoksen idioottikoulutus.
Ongelmasta kärsivät eniten ne ryhmät, jotka muutenkin kärsivät eniten. Suomessa eniten kärsiviä ryhmiä ovat sairaat ja vanhukset. Kuulun itsekin näihin ryhmiin, ja myös vaimoni kuuluu heihin.

Tampereen neitsyidenraiskaaja Joki-Erkkilä väittelee pe 2.10. rikoksistaan

Added 21.9.2015

Tonnehan pitäisi mennä kritisoimaan, kyselemään, esittämään hylkäämistä ja mielenosoitukseen?
Tavoitteenaan nykyistä sekopäistä käytäntöä vielä hullummaksi Lapin ex-rikosproffa Terttu munatpoisjatuplastilinnaa Utriaisen miesvihaideologiaan.
"kirjataan, ettei objektiivisten löydösten puuttuminen kumoa eikä vahvista seksuaalirikoksen mahdollisuutta. "
Lääkäri ei saa koskaan kirjoittaa, että seksistä/väkivallasta ei ole merkkejä.
Vaan aina on kirjoitettava seksi/väkivalta on mahdollista.
Mainstreamiksi tuodaan raiskaustuomiot neitseistä.
"negatiivinen tutkimuslöydös tuki näytön tulkintaa"   raiskaustuomioiksi. Siispä mikä EI "tukisi tulkintaa"?
 83% syytetyistä saavat Tanskassa kovan tuomion, viis siitä onko neitsytkalvo tallella vai ei.

0,5v pysyvältä hermoromahdukseltaan hihhuliksi 20min https://www.youtube.com/watch?v=eStR-t7PYJk 
omistus: To the glory of God, may He comfort all the victims of crime
https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/97991/978-951-44-9888-6.pdf?sequence=1  teologian? väitöskirjan lataus 2M 
LL Minna Joki-Erkkilän oikeuslääketieteen alaan kuuluva väitöskirja
Child Sexual Abuse. Interpreting Medical Statement Conclusions and Biological Evidence Detection in the Criminal Legal Process (Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö – somaattisten lääkärinlausuntojen johtopäätösten tulkinta ja oikeuslääketieteellisen näytön toteaminen rikosoikeudellisessa prosessissa)

tarkastetaan 2.10.2015 klo 12 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin M-rakennuksen pienessä luentosalissa, Teiskontie 35, Tampere.
Vastaväittäjänä on professori Antti Sajantila (Helsingin yliopisto). Kustoksena toimii professori Pekka Karhunen.

Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö
– somaattisten lääkärinlausuntojen johtopäätösten ja oikeuslääketieteellisen näytön
tulkinta rikosoikeudellisessa prosessissa

Valtaosalla lapsen seksuaalisen hyväksikäytön uhreista ei todeta fyysisiä löydöksiä. Löydösten esiintyminen riippuu hyväksikäyttötavasta ja tutkimusajankohdasta. Johtopäätösten tekeminen somaattisten löydösten pohjalta on monimutkainen ja haastava tehtävä kaikilla rikosoikeudellisen prosessin päätöksenteon tasoilla. Jopa ammattilaisten parissa elää myyttejä, jotka voivat johtaa yli- tai alidiagnostiikkaan. Tämän väitöskirjan tarkoituksena on lisätä somaattisten löydösten tulkinnan ymmärtämistä rikosoikeudellisessa prosessissa. Lisäksi tavoitteena on tuoda käyttöön uusia somaattisia näytön taltiointimenetelmiä sekä arvioida tutkimusajankohdan merkitystä johtopäätösten teossa.

Väitöskirjassa arvioitiin lapsen seksuaalisen hyväksikäyttöepäilyn uhrien somaattisten lääkärinlausuntojen johtopäätösten merkitystä rikosoikeudellisessa prosessissa (osatyö 1). Lisäksi tutkittiin kliinisen oikeuslääketieteellisen näytön eri taltiointimenetelmiä aikuisilla naisilla vapaaehtoisen yhdynnän jälkeen seuraavasti: Ultravioletti (UV) -valoa verrattiin valkoiseen valoon tuoreiden vammojen ja arpien toteamisessa (osatyö 2). Kliinisten seksuaalirikosnäytteen taltiointitekniikoiden mahdollisuutta todeta miehen DNA:ta ja siittiöitä arvioitiin vertaamalla kohdunkaulakanavan harjanäytettä perinteisiin pumpulitikkunäytteisiin (osatyö 3). Lisäksi selvitettiin mahdollisuutta havaita miehen DNA:ta yhdynnän jälkeisistä naisten virtsanäytteistä (osatyö 4).

Tutkimus osoittaa, että lapsen kertomus seksuaalisesta väkivallasta oli merkittävin näyttö rikosoikeudellisessa prosessissa ja lääkärinlausunnon johtopäätöksillä oli merkitsevä rooli päätöksenteossa. Kaikista lausunnoista 16 % tuki epäilyä ja näistä suurimmassa osassa todettiin löydös. Valtaosassa tapauksista lääkärinlausunnon johtopäätökset eivät tukeneet eivätkä poissulkeneet lapsen seksuaalisen hyväksikäytön epäilyä. Kuitenkin mikäli lapsen kertomus hyväksikäyttötavasta oli yhdenmukainen fyysisen löydöksen puuttumisen kanssa, negatiivinen tutkimuslöydös tuki näytön tulkintaa rikosoikeudellisessa päätöksenteossa.
Tutkimuksessa todettiin, että UV-valolla oli mahdollista havaita ulkosynnyttimien alueella vammoja, joita ei nähty valkoisella valolla. Menetelmä paransi ulkosynnyttimien vammojen diagnostiikkaa. Tutkituista taltiointimenetelmistä miehen DNA:n toteamiseksi, kohdunkaulakanavan harjanäyte osoittautui hyödylliseksi 60 tunnin jälkeen yhdynnästä ja naisen virtsanäyte osoittautui erinomaiseksi 24 tunnin sisällä vapaaehtoisesta yhdynnästä.

Väitöskirja korostaa sitä tosiasiaa, että somaattisella tutkimuksella ei voida sulkea pois lapsen seksuaalista hyväksikäyttöepäilyä, eikä negatiivisilla seksuaalirikosnäytetuloksilla voida kumota seksuaalisen väkivallan mahdollisuutta, vaikka epäilty väkivalta olisi tapahtunut 72 tunnin sisällä. Lääkärinlausunnossa suositellaan tulkittavan dokumentoidut löydökset tapauksittain lääketieteelliseen kirjallisuuteen pohjaten ottaen huomioon lapsen kertomuksen, paranemisen ja vaihtoehtoiset syyt löydökselle. Seksuaalirikosnäytteiden taltiointia suositellaan useilla eri tekniikoilla parhaan mahdollisen näytön saamiseksi vähintään 6 vuorokauden ajan epäillyn tapahtuman jälkeen murrosikäisillä lapsilla. Seksuaalirikosnäytteiden taltioinnin ja somaattisen tutkimuksen rajoittaminen 72 tuntiin voi johtaa potentiaalisen näytön menettämiseen.
******
Joki-Erkkilän väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2087, Tampere University Press, Tampere 2015. ISBN 978-951-44-9887-9, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1581, Tampere University Press 2015. ISBN 978-951-44-9888-6, ISSN 1456-954X. http://tampub.uta.fi.
Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa: https://verkkokauppa.juvenes.fi, tai e-mail: verkkokauppa@juvenesprint.fi.

https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/97991/978-951-44-9888-6.pdf?sequence=1  väitöskirjan lataus 2M

VAROITUS KATSOMUSAINEKANSALAISALOITTEESTA (6.9.2015)

Lisätty 20.9.2015

http://www.ateistit.fi/uutiset/uuti150906.html

Lue totuus "maahanmuutosta"

Lisätty 19.9.2015

http://blogit.iltalehti.fi/pauli-vahtera/2015/09/04/kansainvaellukset-tuhoavat-tuntemamme-euroopan/

Kallis pappi

Lisätty 19.9.2015

http://blogit.mtv.fi/elinkautinen/2012/10/22/suomen-kallein-oikeudenkaynti-oli-lopulta-halpa/

Helsingin Yliopisto säästäköön lakkauttamalla jumaluustieteellisen tiedekunnan

Muutakin huuhaata voidaan poistaa

Erkki Hartikainen 19.9.2015

Palkansaajajärjestö Pardian puheenjohtajan Niko Simolan mielestä Helsingin yliopiston ennakoitu henkilöstön vähentämistarve, 1.200 henkeä vuoteen 2020 mennessä, on todella suuri. Hän myös pelkää, että yt-aalto leviää myös muihin yliopistoihin.

Koska jumalia ei ole olemassa, mitään oikeaa jumaluustiedettä ei ole olemassa. Jumaluustieteellisten tiedekuntien ylläpitäminen valtion varoilla on valtava tulonsiirto veronmaksajilta evankelis-luterilaiselle kirkolle.

Jos uskonnonopetus poistetaan Suomen kouluista, evankelis-luterilainen kirkko ei tarvitse kouluttaa lisää pappeja vuosikymmeniin, koska uskonnonopettajilla on sama koulutus kuin papeilla.

Uskonnonopetuksen poistaminen pitää ulottaa myös muihin uskontoihin kuin evankelis-luterilaiseen kirkkoon. Mainittakoon, että ateistina itseään pitänyt kansleri Ilkka Niiniluoto olisi ottanut yliopistoon myös islamin imaamikoulutuksen sillä ehdolla, että tämäkin tapahtuisi veronmaksajien rahoilla.

Kirkon holhouksessa oleva elämänkatsomustiedon opetus joutaa myös kelvottomana pois. Kouluissa ei pidä opettaa mitään uskontoja kehuvia mielipiteitä.

Yliopistoissa on myös suuri määrää tarpeettomien tai vahingollisten huuhaa-alojen professuureja. Kun kyseiset "tieteet" lopetettaisiin, säästyisi suuri määrä rahaa.

Yliopistokoulutuksen luonnetta voitaisiin helposti muuttaa tehokkaammaksi lopettamalla turha luennointi, ovathan opiskelijat lukutaitoisia. Minä itse suoritin täysin pistein tietojenkäsittelytieteen keskimmäisen oppimäärän työn ohella käyden vain laskuharjoituksissa, joista sai lisäpisteitä.

Nykytekniikalla oppimateriaalit voidaan tarjota DVD-levyinä, joiden hinta on mitätön. Tietysti esimerkiksi tietojenkäsittelytieteen opiskelija joutuu istumaan tietokoneen ääressä, mutta nykyään jokaisella tämän alan opiskelijalla on kotona oma tehokas tietokone, ja Internet tarjoaa yhteydet tieteen tietokantoihin.

Valitettavasti Helsingin Yliopisto on alkanut salata ulkopuolisilta (kuten minä) jopa eri alojen tutkintovaatimuksia.

Yhdysvalloissa melkein kaikki virallinen tiede on maksullista, mutta tieto vuotaa muita teitä myös minun tietokoneeni näytölle.

Miten työttömyyttä oikeasti vähennettäisiin

Sipilän hallitus vain lisää sitä

Erkki Hartikainen 18.9.2015

Kenelle tahansa täysjärkiselle on selvää, että työajan pidentäminen lisää työttömyyttä.

Ainoa oikea keino poistaa työttömyyttä nykysuomesta olisi nostaa rikkaiden tuloveroa, säätää rikkaiden varallisuusvero ja käyttää saadut tulot korjaamalla Suomen rappeutuvaa infrastruktuuria kuten vaaraalliseksi rappeutuneita teitä jne.

Myös turhakekulutusta voisi verottaa nykyistä ankarammin.

Miksi Sipilän hallitus ei säästä poistamalla yli 100 miljoonan tukea evankelis-luterilaiselle kirkolle?

Erkki Hartikainen 17.9.2915

Jos tämä olisi blogi, uskovaiset vastaisivat tähän kirjoitukseen, että kirkko tarvitsee rahat hautausmaiden ylläpitoon.

Ei tarvitse. Hautapaikat maksavat vainajan perikunta tai kunta. Polttohaudattu ei tarvitse minkäänlaista hautapaikkaa, koska tuhka voidaan sirotella kiinteistön omistajan luvalla minne tahansa kiinteistön alueelle.

Jos hautaustoimilaki kumottaisiin (vastustin sen säätämistä yhdessä muiden ateistien kanssa) ja hautaustoimi muutettaisiin normaaliksi yritystoiminnaksi, markkinat määräisivät hautapaikan hinnan, ja kahden neliömetrin maapalan hinta on tunnetusti varsin olematon.

Arkut tehdään jätelaudoista ja verhoillaan kankaalla (tieto on työntekijältä, joka tekee arkkuja). Kuka tahansa osaa tehdä sellaisen itse. Laudat voi ostaa vaikka uusina, hinta on noin yksi euro/metri. Naulat ja saha eivät maksa paljon mitään. Arkun voi verhoilla valkoiseksi vaikka vanhoilla lakanoilla ja tavallisella nitojalla.

Hautaaminen kannattaa tehdä hiekkamaahan, koska se on ostohinnaltaan halpaa ja haudan voi kaivaa muutamassa tunnissa tavallisella pistolapiolla.

Sipilän hallitus ei ole ole edes porvarillinen hallitus, koska se toimii markkinatalouden sääntöjen vastaisesti. Markkinataloudessa palkkoja ei määrää hallitus vaan työntekijät ja työnantajat yhdessä.

Sipilän hallitus toimii kuten fasistit, jotka liioin eivät piitanneet markkinataloudesta vaan määräsivät milloin mitäkin riippuen siitä, mikä Führeriä sattui miellyttämään.

Muuten tiesitkö, että Sipilä on laestadiolainen?

Koululaitos: idioottien johtamaa idioottikoulutusta

Koulutuksen tuloksia ovat esimerkiksi Helsingin Sanomain toimittajat

Erkki Hartikainen 16.9.2015

Otsikot todistaa tämän päivän Helsingin Sanomat.

Olen toiminut 2/3 työurastani opettajana ja 1/3 työurastani tilastotieteilijänä (mm. SAS- ohjelmoijana).

Kouluissa olen opettanut matematiikkaa, fysiikkaa, kemiaa, tietotekniikkaa ja elämänkatsomustietoa.

Aikuisille olen opettanut tietotekniikkaa (myös ns. "koodausta" eli ohjelmointia). Osaan yli kymmentä ohjelmointikieltä.

Olen kirjoittanut täydelliset elämänkatsomustiedon ja filosofian kouluoppikirjat (luokille 1-12) Internetiin, mutta niitä ei käytetä, koska opettajat ovat idioottikoulutuksen saaneita (filosofiassa ja elämänkatsomustiedossa tavallisesti myös uskontoidiootteja).

En kannata tabletteja alaluokkalaisille enkä "koodauksen" eli ohjelmoinin opettamista peruskoululaisille.

Alaluokkalaisillekin pitää antaa koko ajan pulpetissa kiinni oleva oikea tietokone (tietysti kosketusnäytöllä varustettu), jossa on kunnolliset Internet -yhteydet.

Jotteivät koululaiset kompastu johtoihin, kaikki laitteet olkoot langatttomia. Akut jätettäköön lataukseen työpäivän päätteeksi, ja latausjohdot otettakoon pois aamulla kansainvälisiä sopimuksia rikkovan aamuhartauden (peitenimi päivän avaus) sijasta.

Kovien aineiden (matematiikka, fysiikka, kemia ja tietotekniikka) opetusohjelmat ostettakoon ulkomailta ja käännettäköön suomeksi. Idioottioppiaineet poistettakoon kokonaan opetusohjelmasta.

Peruskoulun oppimäärään kuulukoon kymmensormijärjestelmä ja tietokoneen ajokortti.

Kaikenlainen mielipide- ja kulttuuriopetus lopetettakoon kokonaan.

Olen valmis laatimaan koko koululaitoksen opetusohjelman yksin yhdessä vuodessa, jos minulle eläkkeeni lisäksi maksetaan tavallinen opettajan palkka.

Vaikka tässä lehdessä on rajattomasti tilaa, en nyt esittele ajatuksiani laajemmin, koska niillä ei ole tässä idioottikoulutuksen aivopesemässä maassa mitään käytännön merkitystä.

Demari taas vastustamassa Forssan puoluekokouksen ohjelmaa

Erkki Hartikainen 15.9.2015

Suomen sosialidemokraattisen puolueen Forssan puoluekokouksen ohjelmassa sanotaan mm.:

5. Uskonto on julistettava yksityisasiaksi. Kirkko on erotettava valtiosta ja kirkolliset sekä uskonnolliset yhdyskunnat katsottava yksityisiksi yhdistyksiksi, jotka itse järjestävät sisälliset asiansa. Uskonnonopetus on poistettava kouluista.

Nyt Demari on tekemässä uskonnonopetuksesta kaikille pakollista! Tämä on YK:n kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen vastaista. Sopimus sanoo mm.:

18 artikla

1. Jokaisella on oikeus ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapauteen. Tämä oikeus sisältää vapauden tunnustaa omavalintaista uskontoa tai uskoa taikka omaksua se sekä vapauden joko yksinään tai yhdessä muiden kanssa julkisesti tai yksityisesti harjoittaa uskontoaan tai uskoaan jumalanpalveluksissa, uskonnollisissa menoissa, hartaudenharjoituksissa ja opetuksessa.

2. Ketään ei saa saattaa sellaiselle pakotukselle alttiiksi, joka rajoittaa hänen vapauttaan tunnustaa tai valita oman valintansa mukainen uskonto tai usko.

3. Henkilön vapaudelle tunnustaa uskontoaan tai uskoaan voidaan asettaa vain sellaisia rajoituksia, jotka on säädetty lailla ja jotka ovat välttämättömiä suojelemaan yleistä turvallisuutta, järjestystä, terveydenhoitoa tai moraalia tahi muiden perusoikeuksia ja -vapauksia.

4. Yleissopimuksen sopimusvaltiot sitoutuvat kunnioittamaan vanhempain ja tarvittaessa laillisten holhoojain vapautta taata lastensa uskonnollinen ja moraalinen opetus omien vakaumustensa mukaan.

Ruotsin ja Norjan mallin mukainen kaikille pakollinen uskonnonopetus rikkoo tätä sopimusta, joka on perustuslakeja vahvempi.

Norja on jo saanut tuomion sopimuksen toteuttamista valvovalta YK:n  ihmisoikeustoimikunnalta sopimuksen rikkomisesta.

Vaikka itse olen Suomen sosialidemokraattisen puolueen vapaajäsen, olen iloinen siitä, että nykyinen rappiososialidemokratia katoaa Suomesta. Toisin kuin Iso.Britanniassa Suomessa ei liene mitään keinoja kääntää puolueen toiminnan suuntaa tai palauttaa ihmisoikeuksia kunnioittavien äänestäjien luotamusta siihen.

Miksi en aio katsoa kipulääkitysohjelmaa

Erkki Hartikainen 14.9.2015

Siksi, että kärsin aikoinaan kauan kroonisesta kivusta ja minua hoidettiin kunnolla vain muutamia vuosia.

Ihminen on tuntenut tehokkaat kipulääkkeet kauemmin kuin ihminen on kirjoittanut historiaa. Useimmat tunnetuista huumeista ovat tehokkaita kipulääkkeitä. Niiden saaminen todelliseen kipuun on hyvin vaikeaa.

Toisin oli silloin, kun Saksa-Suomi hyökkäsi Neuvostoliittoon. Sotilaille syötettiin Pervitiniä (=metamfetamiini), jonka avulla sotilaat saatiin taistelemaan pitempään ja tehokkaammin. Itse Adolf Hitler söi kyseistä ainetta vuosikausia.

Sen sijaan tupakkaa ja alkoholia, joiden aiheuttama riippuvuus ylittää useimpien huumeiden aiheuttaman riippuvuuden ja joista tupakka tappaa melko varmasti ja alkoholi lyhentää ikää kymmenellä-kahdellakymmenellä vuodella, myydään maitokaupassa.

Minulla on perinnöllinen selkäsairaus, joka vaatii myöhemmällä iällä leikkauksen. Minun ja veljeni selästä on kunnostettu kolme nikamaväliä. Serkkuani edes leikkaukset eivät ole auttaneet.

Tunnen suuren joukon selkäsairaita ihmisiä, joita suomalainen yhteiskunta ei edes yritä auttaa. En tarkoita satunnaisia iskiaspotilaita, jotka paranevat itsestään lyhyessä ajassa, ja jotka tarvitsevat lähinnä lihasjäykkyyttä alentavia lääkkeitä (jotka nekin luokitellaan huumeiksi ja joita ei arvauskeskus määrää).

En ole koskaan tupakoinut tai käyttänyt alkoholia lukuun ottamatta muutamaa shampanjalasillista häissä. Yllä mainitsemiini myrkkyihin tupakkaan ja alkoholiin kuolleiden hautajaisissa ei tarvitse nauttia edes shampanjaa (tiettävästi joidenkin maiden ortodoksikristityt ryyppäävät myös hautajaisissa).

Ns. tulehduskipulääkkeet (huomaa, että kyseessä ovat kaikki tulehduskipulääkkeet, myös ns. uudet tulehduskipulääkkeet) lisäävät riskiä kuolla lääkkeen sivuvaikutuksiin (esimerkiksi sisäinen verenvuoto) tai yhteisvaikutuksiin muiden lääkkeiden kanssa. Asetosalisyylihappoa et saa käyttää edes verenohennuslääkkeenä, koska saatat kuolla sisäiseen verenvuotoon, nopeimmin aivoverenvuotoon).

Minullekin arvauskeskus syötti selkäkipuun useita vuosia tulehduskipulääkkeitä. Sitten eräs fysiatri sanoi minulle suoraan, ettei minun pidä syödä mitään tulehduskipulääkkeitä.

Menin kalliin yksityisen ortopedin vastaanotolle, ja hän määräsi minulle ensin jotain ns. uusista tulehduskupulääkkeistä. Menin muutaman päivän päästä uudestaan (kalliiksi tuli) ja sanoin, ettei hänen määräämillään lääkkeillä ole yhtään mitään vaikutusta.

Silloin hän otti selkäsairauteni tosissaan ja määräsi minulle tramadolia (mieto opiaatti) ja lähetteen magneettikuvaukseen. Lisäksi hän neuvoi minua pitämään sairaslomaa, jotta mahdollisesti pääsisin sen perusteella yhteiskunnan varoilla selkäleikkaukseen.

Pääsin selkäleikkaukseen, ja kolmen nikamavälin korjaaminen vei minulta kipulääkkeiden tarpeen kokonaan. Heikosta opiaatista en tullut ollenkaan riippuvaiseksi.

Nyt myös sukuviasta kärsineen veljeni selkä on leikkattu yhteiskunnan varoilla, ja hän ei tarvitse enää mitään kipulääkkeitä. Häneltä on leikattu samat kolme nikamaväliä kuin minultakin. Leikkaus kuulemma maksaa yksityisellä puolella 5000 euroa/nikamaväli.

Myös veljeni jotui käymään sotaa lääkityksen suhteen. Jotkut ortopeditkin pilailevat määräämällä kodeiinin ja parasetamolin sekoitusta, joka ei auta selkävaivoihin ollenkaan. Muihin kipuihin se auttaa saman verran kuin parasetamoli.

Koviin kipuihin käytetyt "huumeet" parantavat myös mielialaa. Vastaavasti mielialalääkkeet vähentävät kipuja muuttamalla kipukynnystä.

Mielialaa parantavaa mäkikuismavalmistetta on käytetty jo satoja vuosia, kenties pitempäänkin. Nyt, kun lääketeollisuuden tuottamia mielialalääkkeitä on markkinoilla, mäkikuisman teho on jouduttu tunnustamaan, ja mäkikuismavalmisteita ei pidä nauttia yhtä aikaa masennuslääkkeiden kanssa.

Jos ihmisellä ei ole muita sairauksia kuin masennus, mäkikuismavalmisteita voi käyttää. Jos epäilee muita sairauksia, on syytä mennä kalliin yksityisen psykiatrin puheille. Kannattaa kelpuuttaa halvin valmiste amitriptyliini ja syödä määrätty annos nukkumaan mennessään, niin nukkuu paremmin, koska masennuslääkkeet väsyttävät hieman. Alkoholia ei kannata nauttia masennukseen. Uudemmat masennuslääkkeet tehoavat huononommin kuin amitriptyliini ja aiheuttavat ainakin miehille erektion heikkenemistä.

Tästä tuli turhan pitkä juttu, mutta kirjoitan myöhemmin lisää.

Norja torjui maan vanhimman moskeijan tarjouksen pakolaisten majoittamisesta

Lisätty 13.9.2015 Helsingin Sanomat

Norjassa maahanmuuttovirasto (UDI) on torjunut Oslon suurimman moskeijan avuntarjouksen majoittaa ja auttaa maahan saapuvia pakolaisia. Päätöstä perustellaan sillä, että avun pitää olla ”neutraalia”, uutisoi The Local.

Norjaan odotetaan tällä viikolla noin 700 pakolaista pääasiassa Syyriasta. Tulijoihin varautuakseen maahanmuuttovirasto on kartoittanut hyväntekeväisyysjärjestöjä ja muita toimijoita, jotka voisivat järjestää tulijoille väliaikaismajoitusta.

Oslossa toimiva islamilainen kulttuurikeskus, jonka yhteydessä on myös maan vanhin moskeija, tarjoutui auttamaan. Maahanmuuttovirasto kuitenkin torjui tarjouksen.

”Meillä on tarpeeksi vapaaehtoisia ja jätehuolto on kunnossa. Jos voimme auttaa, olemme valmiita”, keskuksen edustaja Arshad Jamil sanoi Norjan yleisradioyhtiö NRK:lle.

Maahanmuuttoviraston avunpyyntöön ovat jo vastanneet Norjan punainen risti sekä armeija. Punainen risti pystyy majoittamaan 60 ihmistä yhdeksi yöksi, ja armeija on luvannut pakolaisille tyhjillään olevia parakkeja.

Viraston johtaja Frode Forfang sanoi, ettei virasto voi käyttää uskonnollisia järjestöjä.

”Apua tarjonneilla voi olla taustallaan uskonnollisia arvoja. Me olisimme aivan hyvin voineet käyttää Pelastusarmeijaa tai kirkon kaupunkilähetystä, mutta tarjouksen pitää olla riippumaton”,

hän sanoi viitaten siihen, että islamilaisen kulttuurikeskuksen rakennus itsessään on uskonnollinen, eikä siksi sovelias.

Jamilin mukaan heidän rakennuksensa ei poikkea mitenkään kirkon kaupunkilähetyksen rakennuksesta, mitä uskonnollisuuteen tulee.

”Rakennushan on kulttuurikeskus, ja moskeija vain pieni osa sitä”,

Jamil sanoo.

Sananen kansalaissodista

Erkki Hartikainen 12.9.2015

Mielestäni perussuomalaisten Jussi Niinistö sopisi erinomaisesti uuden lahtarijärjestön päälliköksi.

Elänköhän niin vanhaksi, että näen kokoomuksen Sauli Niinistön ottavan vastaan lahtariparaatin Nikolainkirkon portailla?

Vihreiden Ville Niinistö antaa sentään köyhien syödä mutta ei paskantaa.

Mitä tulee Ukrainan sotaan, se on venäläisten vapaussota korruptoitunutta hallitusta vastaan.

Mitä Suomen kansan pitäisi nyt tehdä

Erkki Hartikainen 11.9.2015

Suomen kansan neuvominen on turhaa, sillä kansa ei ole yhtä poikkeusta (kansalaissota) lukuun ottamatta uskaltanut tehdä mitään. Kansalaissodan tapauksessakin torpparit olivat niin tyhmiä että tappoivat töikseen toisia torppareita (entisen kotini lähinaapurit olivat torppareita, jotka osallistuivat kansalaissotaan valkoisten puolella).

Nyt Suomen kansan pitäisi aloittaa yleislakko, jonka ainoa vaatimus olisi uudet vaalit ennen joulua. Näin päästäisiin eroon sodanjälkeisistä hallituksista kaikkein kelvottomimmasta ja saataisiin syrjään herrat Sipilä, Stubb ja Soini.

VAROITUS KATSOMUSAINE-KANSALAISALOITTEESTA (6.9.2015)

Lisätty 10.9.2015

Kaikille yhteistä katsomusainetta peruskouluihin vaativa kansalaisaloite aloitti kannatusilmoitusten keruun 13.8.2015. Varoitamme osallistumasta aloitteeseen.

Yhdistyksemme vastustaa kaikenlaisia hankkeita yhteiseksi katsomusaineeksi. Sellaisessa oppiaineessa uskontojen opit vain esitettäisiin totena, varhain ja laajasti. Raamatun kertomusten annettaisiin toimia niiden sepittäjien tarkoittamalla tavalla pienissä lapsissa uskoa luovasti; tästä esimerkki lopussa. Oppiaine, "uskontotieto", olisi vain yksi muoto (luterilaista) uskonnonopetusta, mutta pakotettuna kaikille. Oppiaine olisi ateistien ihmisoikeuksien vastainen.

Joku voisi kuvitella kannatusilmoituksen teon vain pieneksi näpäytykseksi kirkolle, mutta se olisi harkitsematonta, sillä tunnetun uskontotiedon ajajan, uskonnondidaktiikan professori Arto Kallioniemen mukaan uusi oppiaine ei voisi olla pelkästään sekulaari. On huomattava, että kansalaisaloitelaki ei säädä oikeutta peruuttaa kannatusilmoitus (toisin voisi olla, jos keruuaika olisi säädetty puolen vuoden sijasta vaikkapa vuodeksi).

Ymmärrettävästikin moni ehdottaisi sekulaaria elämänkatsomustietoa sen sinänsä kaikille sopivan sisältönsä perusteella yhteiseksi oppiaineeksi. Tähän kuitenkin tavallisesti tulee kirkkopuolen vastaus: Kyllä, mutta ... Ja sitten seuraakin vaatimus uskontojen ymppäämisestä opetukseen eli oppiaineen muuttamisesta uskontotiedoksi.

On huomattava, että Opetushallitus määrää eri oppiaineiden opetussuunnitelman perusteet. Tämän kirjoittaja on monissa kanteluissaan nähnyt nurjuuden elämänkatsomustietoa kohtaan eri kuntien koulutoimessa, Opetushallituksessa ja puolustusvoimissa. On vain realismia, että jos eduskunta säätäisi yhteisen katsomusaineen minkä nimisenä tahansa, vaikkapa elämänkatsomustietona, Opetushallituksessa se muuntuisi uskontotiedoksi.

Yhdistyksemme tavoite on kaikenmuotoisen uskonnonopetuksen poistaminen koulusta. Elämänkatsomustieto saisi silloin ohessa mennä. Tavoitteemme on siis saada kaikki muista oppiaineista erillinen katsomusopetus lakkautetuksi. Mutta hyväksyisimme peruskouluunkin filosofian etiikkaan painottuvana yhteisenä oppiaineena. Sen sijaan etiikka-niminen oppiaine uskonnollistettaisiin.

Vuoden 1922 uskonnonvapauslaki mahdollisti vuoden 1923 alusta alkaen uskonnollisista yhdyskunnista eroamisen ja valtionkirkkoihin kuulumattomien oppilaiden uskonnonopetuksesta vapautumisen. Tässä uskonnonvapauden kehittymisessä Suomi eroaa ratkaisevasti edukseen muista Pohjoismaista.

Yhteinen katsomusaine merkitsisi koulun osalta siis peruuttamista takaisin lähes sadan vuoden takaiseen tilanteeseen.

On myös muistettava itse elämänkatsomustiedon synty. Uskonnonopetuksesta vapautetuille oppilaille järjestettiin kansakoulussa vähäisessä määrin uskontojen (aluksi uskonnon) historian ja siveysopin opetusta, oppikoulussa ei lainkaan. Peruskoulussa uskonnonopetuksesta vapautetuille, uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomille oppilaille opetettiin aluksi uskontojen historiaa ja siveysoppia. Mutta Vapaa-ajattelijain liiton pääsihteeri Erkki Hartikainen kanteli vuonna 1978 kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen noudattamista valvovalle YK:n ihmisoikeuskomitealle, että oppiaine oli ateistivanhempien osalta ristiriidassa sen sopimusmääräyksen kanssa, että vanhemmilla on vapaus taata lastensa uskonnollinen ja moraalinen kasvatus omien vakaumustensa mukaan. Ratkaisuksi tuli sekulaari elämänkatsomustieto vuodesta 1985 alkaen, myös lukiossa. Tätä ennen ratkaisumahdollisuudeksi nousi ateistien salliminen korvata koulun antama opetus heidän itsensä antamallaan opetuksella.

Yhteinen katsomusaine katkaisisi elämänkatsomustiedon jo kolmekymmentä vuotta kestäneen, alati vahvistuvan uran.

Yhdistyksemme vaatii, jo tähän historialliseen kehitykseenkin vedoten, että mahdollisesta "yhteisestä" katsomusaineesta olisi uskonnonvapauden tähden voitava saada vapautus eli että siihen osallistuminen olisi vapaaehtoista. Olisi sitten tarkoituksenmukaisuuskysymys, tulisiko tilalle sekulaari elämänkatsomustieto joko koulussa tai kotona.

Eduskunta saattaisi kuitenkin ohittaa tämän historiallisen taustan. Mutta juuri tämän taustan vuoksi uskoisin olevan kannattavaa kannella mahdollisen yhteisen katsomusaineen pakollisuudesta kansainvälisiin ihmisoikeuselimiin.

Joka tapauksessa olisi syytä pohtia, kuinka tässä maassa - tai ainakin tässä maailmassa - voisi elää, jos Suomeen tulisi yhteinen (uskontoinen) katsomusaine. Sitä minulla oli mielipidekirjoitus
Vastustan yhteistä katsomusainetta [HTML] Helsingin Sanomissa 21.8.2015.

Yhdistyksemme kanta on, että 12 vuotta täyttäneen tulisi saada omalla päätöksellään erota uskonnollisesta yhdyskunnasta ja että 12 vuotta täyttänyt uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumaton peruskoulun oppilas osallistuisi uskonnonopetukseen vain, jos hän itse niin ilmoittaisi, muuten elämänkatsomustiedon opetukseen. Tätä nykyä jo lasten oikeuksien sopimus tuo painetta korjata uskonnonvapauslaissa uskonnollisesta asemastansa itsenäisesti päättämisen ikäraja alemmaksi alkuperäistä ja edelleen voimassa olevaa kovin korkeaa 18 vuoden ikärajaa.

Palaan yhteisen katsomusaineen, minkä nimisen tahansa, välttämättä uskontoiseen luonteeseen. On selvää, että valtakirkko myötäilijöineen saisi aikaan sen, että opetus toimisi sellaisenaan valtakirkon mukaisena uskonnonopetuksena; uskovien vanhempien ei tarvitsisi opetusta oikaista eikä täydentää. Toisin olisi kaikkien muiden vanhempien laita: he joutuisivat sekä oikaisemaan että täydentämään, jos vähänkään välittäisivät.

Mielipidekirjoituksessani Uskonnonopetuksen voi torjua [HTM] Aamulehdessä 13.8.2002 tarkastelin uskonnonopetusta käyttäen lehden itsensä tarjoamana esimerkkinä Raamatun kertomusta Jeesuksen tyhjästä kalliohaudasta (neljä kappaletta kappaleesta "Katsotaanpa esimerkkiä." alkaen). Nyt voi ymmärtää, että yhteisessä katsomusaineessa kertomus edelleenkin esitettäisiin pienille lapsille ja nimenomaan totena, sillä kertomuksen kritisointi olisi toki kristittyjen uskonnonvapautta loukkaavaa. Ateistien uskonnonvapaudesta ei tällöin kuitenkaan piitattaisi. Ja miksi koulun ylipäätään pitäisi tarjota ateistien lapsille Raamatun tarinoita?

Koulun tulisi kauttaaltaan pitäytyä tieteen mukaisessa käsityksessä luonnosta koko todellisuutena, ainakin uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomien lasten (ensisijaisessa) opetuksessa. Vain tämä tieteen naturalismi voi oikeasti olla objektiivinen, neutraali ja kriittinen lähtökohta katsomuksiin, eli uskonnot olisi jätettävä vähälle tarkastelulle ja myöhäiseen vaiheeseen. Yhteinen katsomusaine ei täyttäisi yhtäkään näistä ehdoista.

Jouni Luukkainen
puheenjohtaja, filosofian tohtori

Kirkot täyttyvät - muslimeilla

Lisätty 10.9.2015

Kirkosta eroaminen on kiihtynyt yli sataan päiväeroon eroakirkosta.fi-palvelussa.  Nyt on viides tällainen päivä.

Muslimit eivät ole eronneet kirkosta vaan kristityt.  Mutta ei hätää, toisesta ovesta tulee väkeä sisään.  Kirkot täyttyvät taas - muslimeista.  Mutta yksi ongelma jää.  Lähtijät olivat veronmaksajia, kun taas tulijat ovat varattomia maahanmuuttajia.

Päivi Räsänen ja Timo Soini ovat mukavasti kiihdyttäneet kirkosta eroamista.  Kiitokset heille.  Sitä tarvitaan, koska menossa on ennätyshuono erovuosi.  Saammeko nyt tuhannet maahanmuuttajamuslimit eroliikkeen avuksi!

Onko Microsoftin/CIA:n myyriä ilmaisohjelmia tuottavissa projekteissa?

Erkki Hartikainen 10.9.2015

Tästä lehdestä jää puuttumaan yksi artikkeli. Tämä johtuu siitä, että käyttämääni ilmaisohjelmaan oli solutettu entisen toimivan aliohjelman tilalle ohjelmanpätkä, joka kaatoi koneen.

Tällaisia haittaohjleman pätkiä on ilmaantunut sekä Bluegriffoniin että Kompozeriin. En voi pitää tätä minkäänlaisena ilmaisohelmien tekijäin vahinkona.

Kapitalismi yrittää panna matalaksi kaikki, jotka välttelevät kapitalismin maksuja. Bill Gates, maailman rikkain mies, on äärioikeistolainen. CIA on äärioikeistolainen. Yhdessä nämä kaksi voivat tehdä melkein mitä tahansa.

Kuukauden niksi

Miten saan kahdesta rikki menneestä Cotech -porasta (hinta 35 euroa) toimivan kokonaisuuden

Erkki Hartikainen 9.9.2015

Molemmista porista menee rikki pieni heikosta muovista valmistettu suunnanvaihtajan osa.

Ota suunnanvaihtajakytkin ja rikki mennyt osa pois. Laita toinen pora pyorimään oikeakätiseen suuntaan (ruuvit kiinni, poraus) ja toinen pora pyörimään vasenkätiseen suuntaan (ruuvien irroitus).

Jos ainoa Cotech -porasi on mennyt rikki, laita pora pyörimään oikeakätiseen suuntaan, niin saat tehtyä reikiä ja ruuvattua ruuveja kiinni. Valitettavasti joudut irroittamaan ruuvit käsityönä, joten älä väännä ruuveja liian tiukkaan kiinni.

Marine Le Pen: Saksa ottaa pakolaisia orjikseen

Lisätty 8.9.2015

Ranskan Front National -puolueen johtaja Marine Le Pen syytti sunnuntaina Saksaa siitä, että se ottaa vastaan syyrialaisia pakolaisia alentaakseen palkkoja ja palkatakseen orjia.

"Saksassa ajatellaan, että maan väkiluku on kuolemaisillaan. Saksa haluaa näköjään alentaa palkkoja ja jatkaa orjien värväämistä tuomalla maahan paljon siirtolaisia",

Le Pen sanoi kannattajilleen Marseillessa uutistoimisto Reutersin mukaan.

Saksaan odotettiin tulevan sunnuntain aikana jopa 10 000 turvapaikanhakijaa, joista suurin osa on Syyriasta.

Kaikkiaan Saksa on EU:n suurin turvapaikanhakijoiden kohdemaa. Viime vuonna Saksasta haki turvapaikkaa yli 200 000 ihmistä ja tänä vuonna määrän on arvioitu nelinkertaistuvan 800 000 hakijaan muun muassa Syyrian sodan vuoksi.

Le Penin viittaus Saksan väkilukuun liittyi siihen, että Saksassa syntyvyys on ollut eurooppalaisittain erittäin alhainen, kun taas Ranskassa tilanne on ollut parempi. Suurin osa turvapaikanhakijoista puolestaan on nuoria, mikä on Saksalle edullista väestönkehityksen kannalta.

Le Pen syytti Saksaa myös siitä, että se yrittää luoda EU:n laajuista siirtolaispolitiikkaa kaikkiin unionin jäsenmaihin.

"Saksa ei yritä yksin hallita talouttamme, vaan se yrittää myös pakottaa meidät vastaanottamaan satojatuhansia turvapaikanhakijoita",

Le Pen sanoi.

Hänen mukaansa Ranskalla ei ole Saksan tavoin samoja haluja tai voimavaroja avata ovensa "maailman surkeudelle".

Siirtolaisuus on ollut Ranskassakin merkittävä vaaliteema. Marine Le Pen pyrkii Ranskan presidentiksi vuoden 2017 vaaleissa. Hänen odotetaan pääsevän toiselle kierrokselle, mutta häviävän lopullisessa äänestyksessä.

Myyriä on

Erkki Hartikainen 7.9.2015

Olen lukenut (todennäköisesti ulkomaisten sosialidemokraattien murhaaman) ulkomaisen äärioikeistoa tutkineen journalistin kirjoja.

Mieleeni tuli, että on ehkä taas syytä mainita minun elämäntyötäni pahiten tuhonneet myyrät.

He ovat opetusneuvos Pekka Elo, joka tuhosi elämänkatsomustiedon ja Jori Mäntysalo, joka tuhosi Vapaa-ajattelijain liiton.

Pekka Elon toimeksiantaja oli valtio, Jori Mäntysalon toimeksiantajaa en tiedä.

Kun elämäntyöni tuhottiin helposti, minua itseäni ei ole tarvinnut tuhota, vaan olen edelleen 73 -vuotiaana hengissä.

Ääriuskovaisten näkyvä hirvittävyys vierottakoon valtaosan suomalaisista

Lisätty 7.8.2015

"Tuomiokristilliset" aatesuunnat, nämä ääriuskovaiset, mielipiteillään ja kaksinaismoralismillaan näyttäytyvät suurimmalle osalle ihmisiä pahuutena ja epäloogisena, jolloin heidän aatesuuntansa marginalisoituvat.

Uskontojen merkitys ja painoarvo yhteiskunnassa vähenee. Tämä on tietenkin enemmän kuin suotavaa, etiikan ja hyvien arvojen eteenpäin menemistä.

Ainoat pysyvät ja kaikille hyvät arvot voivat kummuta yhteisesti sovitusta, ei jonkun ihmisryhmän ns. pyhistä kirjoista.

Pääkaupunkiseudun ateistien lausunto ihmisoikeuksien suojelemisasiakirjasta

Lisätty 6.9.2015

USKONTOTIETOA VASTAAN: LAUSUIMME EUROOPAN NEUVOSTON SUUNTAVIIVOISTA (31.8.2015)

Uskontotietouhkaa pitää vastustaa missä vain voi. Siksi lähetin seuraavan lausunnon ulkoministeriölle.

Viite: Ulkoasiainministeriön lausuntopyyntö 4.8.2015 (HEL7M0598-17)

Pääkaupunkiseudun ateistit ry:n oma-aloitteinen lausunto seuraavasta asiasta:

Euroopan neuvoston luonnos suuntaviivoiksi ihmisoikeuksien suojelusta ja edistämisestä kulttuurisesti monimuotoisissa yhteiskunnissa

Ehdotamme seuraavaa lisäystä suuntaviivaan 40 [Human rights education]:

"The education in question should not imply obligatory religious education for those presently free of religious education."

Selvennys suomeksi: Ihmisoikeuskasvatusta ei saa käyttää verukkeena erityisesti uskonnottomien oppilaiden/opiskelijoiden pakottamiseksi eri tahojen ehdottamaan uskontotietoon, olipa sen nimenä mikä tahansa.

Helsingissä 31.8.2015.

Jouni Luukkainen
puheenjohtaja


Syyttäjä ryhtyi syyttämään ihmistä sukupuolisiveellisyyden loukkaamisesta vaikka ihminen oli alasti ollut vain omassa kodissaan,

eikä syyttäjä ryhtynytkään syyttämään ahdasmielisiä tirkistelijöitä kotirauhan ja yksityiselämän suojan loukkaamisesta

Lisätty 5.9.2015

Eräs keskisuomalainen kihlakunnansyyttäjä pitäisi panna viralta. Hänellä on aivan ilmeisesti todellisuudentaju hukassa ja innostusta kohdistaa rikoslain ruhjovaa mahtia sen mukaan mitä tiukkanutturaiset tirkistelijät haluavat.

Vaasan hovioikeudessa on käsiteltävänä juttu koskien ihmistä joka hyppi alasti trampoliinilla ja nakutreenasi kodissaan.

Pari poikkeuksellisen ahdasmielistä naapuria oli ryhtynyt valitettavan innokkaasti tirkistelemään tätä kodissaan alastomana voimailevaa ihmistä. (He eivät edes ole voineet nähdä mitään tarkasti ilman kiikareita.) Nämä tirkistelijät joutaisivat saada rikossyytteet tirkistelystään.

Paikallinen, jotenkin sekaisin oleva kihlakunnansyyttäjä ei kuitenkaan nähnyt asioita niin päin. Alastomuutta selvästi inhoava syyttäjävirkamies päinvastoin intoutui lähtemään tirkistelijöiden kelkkaan, ja nosti älyttömän syytteen.

Käräjäoikeudessa tuomarena toimi epäilemättä jotakin ahdasmielisiä, ehkäpä ihan hurahtaneita. Mitenkään muuten ei ole selitettävissä että he hyväksyivät kihlakunnansyyttäjän ajaman hullun syytteen.

Suomessa on tosiaan huomattavia ongelmia sellaisten tuomareiden suhteen, jotka ovat tuomarinvalassaankin luvanneet asettaa oman jumalansa ja jumalallisen lain tuomitsemisen perusteeksi. Tällaisilta tuomareilta voi odottaa järjettömiä ratkaisuja.

Kihlakunnansyyttäjä on aika selvästi rikkonut velvollisuutensa suojella kodissaan oleskelleen alastoman ihmisen yksityisyyden suojaa tirkistelijöitä vastaan.

Jos tällainen jatkuu, niin ällöttävät tirkistelijät ja naapurikyttääjät pääsevät maassamme valtaan. Tähänkö suuntaan ollaan menossa?

Vuosisadan ihme

Saman päivän Helsingin Sanomissa oli kaksi asiallista artikkelia

Erkki Hartikainen 4.9.2015

Torstain 3. syyskuun 2015 numerossa tämä ihme tapahtui.

Syyt ihmeeseen ovat seuraavat:
 1. Ensimmäisen artikkelin nimeltä mainitun toimittajan haastateltavaksi oli vahingossa sattunut täysjärkinen tutkija.
 2. Ensimmäisen artikkelin toimittaja oli sattunut vahingossa ymmärtämään sen, mitä haastateltava sanoi.
 3. Ensimmäisen artikkelin toimittajalla oli ollut niin kiire, ettei hän ollut ehtinyt pahemmin vääristellä haastateltavan sanomaa.
 4. Toinen artikkeli oli juuri ja juuri uskallettu julkaista, kun kirjoittajan nimi oli jätetty pois.
 5. Toisen artikkelin palstatila ei riittänyt pahimpien ongelmien käsittelyyn.

Suomi ohitti Putinin Venäjän rikoksissa uskonnonvapautta vastaan

Lisätty 4.9.2015

Opetusministeriölle sekä Patentti- ja rekisterihallitukselle Suomen perustuslaki sekä YK:n kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskeva yleissopimus eivät kelpaa enää edes perseeen pyyhkimiseen.

Ns. uskonnonvapauslaissa on säädetty lausunnon antajasta, jota jo yleisesti kutsutaan Suomen inkivisitioksi. Ns. uskonnovapauslaki määrittelee inkvisition seuraavasti:

23 § Asiantuntijalautakunta

Opetusministeriö asettaa neljän vuoden toimikaudeksi ministeriön yhteydessä toimivan asiantuntijalautakunnan, jonka tehtävänä on antaa Patentti- ja rekisterihallitukselle lausunto siitä, ovatko uskonnollisen yhdyskunnan tarkoitus ja toimintamuodot 7 §:n mukaisia. Patentti- ja rekisterihallituksen tulee ennen rekisteröimistä pyytää edellä tarkoitettu lausunto uskonnollisen yhdyskunnan perustamisilmoituksesta, yhdyskunnan tarkoitusta ja toimintamuotoja koskevasta muutosilmoituksesta sekä vastaavista ennakkotarkastushakemuksista.

Lautakunnassa on kolme jäsentä. Jäsenistä yhden tulee edustaa uskontojen, yhden yhteiskunnallista ja yhden oikeudellista asiantuntemusta. Lautakunnan sihteerinä ja esittelijänä toimii opetusministeriön nimeämä virkamies. Lautakunta voi kuulla ulkopuolisia asiantuntijoita ja pyytää asianomaiselta yhdyskunnalta asian selvittämisen kannalta tarpeellisia selvityksiä.

Lautakunnan puheenjohtajalle, jäsenille ja sihteerille maksettavista palkkioista ja korvauksista on voimassa, mitä niistä valtion komiteoiden osalta säädetään tai määrätään.

Inkvisition jäsenet ovat olleet poikkeuksetta kiihkoluterilaisia. Kaikki perinteisistä vanhoista uskonnoista poikkeavat uskonnot hylätään. Muistaakseni vasta monien hylkäämisten jäkeen "Karhun kansa" -niminen uskonto hyväksyttiin, ja Wiccaa ei ole hyväksytty ollenkaan.

Nyt inkvisitio on ryhtynyt antamaan täysin lakien ja kansainvälisen oikeuden vastaisia lausuntoja uudesta kristillisestä uskontokunnasta, joka on ilmoittanut nojautuvansa pääasiassa Raamattuun. Hakemus on jo monta kertaa hylätty, ja todennäköisesti myös uusi hakemus hylätään.

Opetusministerinä toimii kokoomuspuolueen Sanni Grahn-Laasonen, joka on tullut tunnetuksi köyhien koulutuksen romuttajana. Se, että hän nimittää inkivisitioon kiihkoluterilaisia, tekee hänestä ihmisoikeusrikollisen.

Aviorikoksesta tuomitut mies ja nainen ruoskittiin Afganistanissa – rangaistus näytettiin televisiossa

Lisätty 3.9.2015
Petteri Tuohinen, Helsingin Sanomat

Aviorikoksesta tuomitut mies ja nainen ruoskittiin julkisesti Afganistanissa Ghorin maakunnassa. Kummankin rangaistus oli sata raipaniskua. Rangaistuksen toimeenpano näytettiin myös paikallisessa televisiossa.

"Heillä oli suhteet kauan sitten, mutta heidät pidätettiin aiemmin elokuussa. Heidän rangaistuksensa perustuu shariaan ja se antaa muille opetuksen", alueen hallintojohtajan edustaja Seema Jowenda sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan.

Islamistijärjestö Talebanin hallinnon aikaan 1996–2001 sharia-lakia noudatettiin ankarasti. Sittemmin vastaavat rangaistukset kuten teloitukset kivittämällä ovat vähentyneet.

Paikallisen tuomarin mukaan rangaistus aviorikoksista oli linjassa Afganistanin perustuslain ja rikoslain kanssa, kertoo Reuters.

Soini ei voisi päästä Yhdysvaltain presidentiksi

Erkki Hartikainen 2.9.2015

Yhdysvalloissa ei ole koskaan ollut yhtään republikaanipresidenttiä, joka olisi ollut katolinen.

Katolinen republikaani Timo Soini ei voisi päästä Yhdysvaltain presidentiksi pelkästään väärän uskonto-puoluekantayhdistelmän vuoksi.

Ainoa katolinen presidentti oli John Kennedy, mutta hän oli demokraatti. Lisäksi hänellä oli jyrkästi antikommunistisia sukulaisia, joiden otteet politiikassa ylittivät välillä mafian toimet. Katolisten pappien tapaan Kennedyt olivat hyvin naisiin meneviä.

Maahanmuuttajien pitäisi hyväksyä ihmisoikeudet

Erkki Hartikainen 1.9.2015

Useimmat islamilaiset maat eivät ole koskaan hyväksyneet edes YK:n ihmisoikeuksien julistusta.

Vielä harvemmat islamilaiset maat ovat ratifioineet YK:n kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevan sopimuksen.

Minun mielestäni YK:n kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskeva sopimus, joka on Suomessa perustuslakia vahvempi, pitäisi kääntää arabiaksi, ja muslimimaahanmuuttajien pitäisi sitoutua noudattamaan sitä Suomessa oleskelunsa ajan.

Laissa pitää säätää, että maahanmuuttaja, joka ei noudata edes kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevaa yleissopimusta, pitää karkottaa sinne, mistä hän on lähtenyt.

Lahtarit tapelkoot keskenään, meidän ei pidä huolehtia minkään osapuolen lahtareista päästämällä heitä Suomeen.

Laskuharjoitin lapsille löytyy osoitteesta Laskuharjoitin

Gravitation

This is a link. Updated 5/7/2013.

Ateismin määritelmä

George H. Smithin ontologinen ateismin määritelmä:

Ateismi on väite: jumalaa tai jumalia ei ole olemassa

Tässä määritelmässä on määritelty olemassaoloa koskeva eli ontologinen käsitys. Jumala joko on olemassa tai ei ole olemassa. Mitään olemassaolon ja olemattomuuden välimuotoa ei ole.

Teismi on väite: jumala tai jumalia on olemassa

Deismi (jumala on olemassa, mutta ei puutu maailmanmenoon) ja panteismi (jumala on sama kuin maailmankaikkeus) ovat tämän mukaan teismiä

Inhimillinen tieto siitä, mitä on olemassa, on vajavaista. Joku saattaa pitää varmana, että jumalaa tai jumalia ei ole olemassa. Joku toinen saattaa pitää varmana, että jumala tai jumalia on olemassa. Joku kolmas voi olla epävarma siitä, onko jumalaa tai jumalia olemassa vai ei.

Ateistin määrittelemä

Ateisti on henkilö, jonka mielestä ateismi on tosi.

Agnostikon eli jumalaongelmaisen määritelmä

Agnostikko eli jumalaongelmainen on henkilö, joka ei mielestään tiedä, onko ateismi tosi vai onko teismi tosi.

Uskonnon määritelmä

Uskonto on järjestäytynyttä teismiä.

Ne käsitykset joissa ei ole jumalia, eivät ole tämän määritelmän mukaan uskontoja.

Raamatun ristiriidat

Lukeaksesi napauta tästä

Godless Culture Magazine

September 2015

Contents

Julkaisija Suomen ateistiyhdistys ry
Sähköposti: info@ateismi.fi

Publisher: Atheist Association of Finland
E-mail: info@ateismi.fi


Last uppdate 09/30/2015.
Tämä on viimeksi päivitetty 30.09.2015.

Member of

http://www.atheistalliance.org/secular-world/current-issue

Editor of the net magazine: Erkki Hartikainen
Verkkojulkaisun vastaava toimittaja Erkki Hartikainen


Sisällysluettelo
 1. Jumalaton kulttuurilehti
 2. Syyskuu 2015
 3. Suomen ainoa kulttuurilehti
 4. Sisällysluettelo
 5. Juha Sipilälle oppia J. W Snellmanista
  1. Totuus "nälkävuosista" - suomalainen kansanmurha
   1. Näkökulmaa 1867 tapahtumiin
  2. Edvard Gylling
 6. Ruskeakielinen Obama
 7. Helsingin Yliopiston Vapaa-ajattelijayhdistys ehdottaa teologisen tiedekunnan lakkauttamista
 8. Valhe-emävalhe-...
 9. ÄIDILTÄ POISTUMASSA POIKKEUSOIKEUS KASTATTAA LAPSI (26.9.2015)
 10. Ihmislajin typeryys ja uskontojen mahti
 11. Elämänkatsomustiedon ylioppilaskirjoituksen tehtävät kelvottomia (pappien laatimia?)
 12. Maahanmuuttajien vaikutus katsomusopetukseen
 13. Vajarit kirkon renkeinä
 14. Yle mainostaa jälleen kristinuskon pakollista opetusta kaikille
 15. Meklaririkosmafia
 16. Ryssävihan jumalatar Sohvi
 17. Tätä on oikeaoppinen islam
  1. Kuolemanrangaistuksen käyttö Saudi-Arabiassa
 18. Yhdysvaltojen sotilaita käsketty sivuuttamaan afgaaniliittolaisten harjoittama poikien hyväksikäyttö
  1. Kapteenin ura kariutui pedofiilin pahoinpitelyyn
  2. Hyväksikäytöt Afganistanin oikeusistuinten asia
 19. Tampereen neitsyidenraiskaaja Joki-Erkkilä väittelee pe 2.10. rikoksistaan
  1. Tonnehan pitäisi mennä kritisoimaan, kyselemään, esittämään hylkäämistä ja mielenosoitukseen?
  2. Lääkäri ei saa koskaan kirjoittaa, että seksistä/väkivallasta ei ole merkkejä vaan aina on kirjoitettava seksi/väkivalta on mahdollista.
  3. 0,5v pysyvältä hermoromahdukseltaan hihhuliksi
  4. Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö – somaattisten lääkärinlausuntojen johtopäätösten ja oikeuslääketieteellisen näytön tulkinta rikosoikeudellisessa prosessissa
  5. Toimittajan huomautus
 20. Kuukauden mietelause
 21. Maailman suurin ongelma: tiedotusvälineet
  1. "Tyhmyyttä vastaan itse jumalatkin taistelevat turhaan", sanoivat jo antiikin ihmiset
 22. Tampereen neitsyidenraiskaaja Joki-Erkkilä väittelee pe 2.10. rikoksistaan
 23. VAROITUS KATSOMUSAINEKANSALAISALOITTEESTA (6.9.2015)
 24. Lue totuus "maahanmuutosta"
 25. Kallis pappi
 26. Helsingin Yliopisto säästäköön lakkauttamalla jumaluustieteellisen tiedekunnan
  1. Muutakin huuhaata voidaan poistaa
 27. Miten työttömyyttä oikeasti vähennettäisiin
  1. Sipilän hallitus vain lisää sitä
 28. Miksi Sipilän hallitus ei säästä poistamalla yli 100 miljoonan tukea evankelis-luterilaiselle kirkolle?
 29. Koululaitos: idioottien johtamaa idioottikoulutusta
  1. Koulutuksen tuloksia ovat esimerkiksi Helsingin Sanomain toimittajat
 30. Demari taas vastustamassa Forssan puoluekokouksen ohjelmaa
 31. Miksi en aio katsoa kipulääkitysohjelmaa
 32. Norja torjui maan vanhimman moskeijan tarjouksen pakolaisten majoittamisesta
 33. Sananen kansalaissodista
 34. Mitä Suomen kansan pitäisi nyt tehdä
 35. VAROITUS KATSOMUSAINE-KANSALAISALOITTEESTA (6.9.2015)
 36. Kirkot täyttyvät - muslimeilla
 37. Onko Microsoftin/CIA:n myyriä ilmaisohjelmia tuottavissa projekteissa?
 38. Kuukauden niksi
  1. Miten saan kahdesta rikki menneestä Cotech -porasta (hinta 35 euroa) toimivan kokonaisuuden
 39. Marine Le Pen: Saksa ottaa pakolaisia orjikseen
 40. Myyriä on
 41. Ääriuskovaisten näkyvä hirvittävyys vierottakoon valtaosan suomalaisista
 42. Pääkaupunkiseudun ateistien lausunto ihmisoikeuksien suojelemisasiakirjasta
  1. USKONTOTIETOA VASTAAN: LAUSUIMME EUROOPAN NEUVOSTON SUUNTAVIIVOISTA (31.8.2015)
 43. Syyttäjä ryhtyi syyttämään ihmistä sukupuolisiveellisyyden loukkaamisesta vaikka ihminen oli alasti ollut vain omassa kodissaan,
  1. eikä syyttäjä ryhtynytkään syyttämään ahdasmielisiä tirkistelijöitä kotirauhan ja yksityiselämän suojan loukkaamisesta
 44. Vuosisadan ihme
  1. Saman päivän Helsingin Sanomissa oli kaksi asiallista artikkelia
 45. Suomi ohitti Putinin Venäjän rikoksissa uskonnonvapautta vastaan
 46. Aviorikoksesta tuomitut mies ja nainen ruoskittiin Afganistanissa – rangaistus näytettiin televisiossa
 47. Soini ei voisi päästä Yhdysvaltain presidentiksi
 48. Maahanmuuttajien pitäisi hyväksyä ihmisoikeudet
 49. Laskuharjoitin lapsille löytyy osoitteesta Laskuharjoitin
 50. Gravitation
 51. Geometria
 52. Ateismin määritelmä
 53. Ateistin määrittelemä
 54. Agnostikon eli jumalaongelmaisen määritelmä
 55. Uskonnon määritelmä
 56. Raamatun ristiriidat
 57. Godless Culture Magazine
 58. September 2015
 59. Hajj Stampede: Where Was Allah? – By Leo Igwe
 60. Friendly Atheist Podcast Episode 74: Mrs. Betty Bowers, America’s Best Christian
 61. Secularist speaker barred from university
 62. Here’s Why the United States Isn’t a “Christian Nation”
 63. DIVIDING  AN ANGLE INTO EQUAL PARTS
 64. Bloggers appear on new Islamist hit list
 65. Why Did the Bible’s Writers Write About the “Heart” When They Should Have Said “Brain”?
 66. This is real islam
  1. Saudi man to be crucified & beheaded
 67. U.S. Soldiers Told to Ignore Afghan Allies’ Abuse of Boys
 68. Atheist Group’s Adopt a Highway Sign Vandalized in California
 69. Muslim terror in Finland
 70. Politician jailed for insulting Islam
 71. Mountain-meadows-massacre
 72. Muslim faith healer murdered in London
 73. I’m An Atheist…Christianity Adds No Value To My Life
 74. In Honor of Slain Atheist Avijit Roy, Here’s a Collection of His Work
 75. God says he wants saggy jeans banned
 76. Feminists disrupt Muslim conference
 77. Ken Ham: If Evolution Says Humans Are Animals, Why Bother Worrying About Climate Change?
 78. Darwin’s atheism note to be auctioned
 79. Jail for two brutal Muslim teachers
 80. Oslo Muslims not allowed to help refugees
 81. Spain: Conservatives tighten abortion availability for teens
 82. For Harvard Freshmen, Non-Religious Students Outnumber Christians
 83. Vatican Won’t Allow Transgender Individuals to Become Godparents
 84. NZ Christian group forces book ban
 85. "Reverse Missionaries: Are African Churches Exporting Homophobia to the West?" (Leo Igwe)
 86. Here’s Why the United States is Not a Christian Nation
 87. How to be an atheist in the Philippines
 88. In Germany, Muslims dash to ditch Islam
 89. In the U.S., 49% of Former Catholics Have Left Organized Religion for Good
 90. Hate lessons for Jewish youngsters
 91. Ohio Public School District Removes “Higher Power Exists” from List of Core Value for Students
 92. Death of atheist Dr Oliver Sacks
 93. Anti-Superstition Activist M.M. Kalburgi Shot Outside His Home in India
 94. Filosofia ja elämänkatsomustieto
  1. Elämänkatsomustiedon opetussuunnitelma 2016
 95. Filosofi och livsåskådning
 96. Philosophy and Life View
  1. Constructed language misil
 97. Katsomusaineiden didaktiikkaa
  1. Yleistä didaktiikkaa
  2. Kristillinen dogmatiikka
  3. Filosofian, elämänkatsomustiedon ja uskonnon didaktiikkaa
 98. Lukion filosofia, Filosofi i gymnasiet
  1. Opetussuunnitelmat ja lisätietoa
  2. Ilmaiset filosofian oppikirjat
  3. Filosofian ylioppilastehtävät
 99. Elämänkatsomustieto, livsåskådning
  1. Opetussuunnitelmat ja lisätietoa
  2. Peruskoulu Grundskola
   1. Ilmaiset oppikirjat
   2. Opetussuunnitelmat ja lisätietoa
  3. Lukio Gymnasium
   1. Ilmaiset oppikirjat
   2. Opetussuunnitelmat ja lisätietoa
  4. Elämänkatsomustiedon ylioppilastehtävät
 100. Syksyn 2014 ylioppilaskirjoituksiin valmistautuminen
 101. Elämänkatsomustieto ainereaalissa
 102. Muuta tietoa
 103. Ehdotus lukion opetuksen järkiperäistämiseksi

Hajj Stampede: Where Was Allah? – By Leo Igwe

Added On 30 Sep 2015

This question has agitated my mind since I read about the tragic incident in Saudi Arabia which claimed over 700 hundred lives including that of a foremost Nigerian journalist, Hajia Bilkisu Yusuf.

My heart goes out to all muslims and non muslims alike who lost their loved ones to this unfortunate incident, and hope they draw strength and find consolation in the memories of what might have been the worthy life which they lived and also the good work that they had done.

But to all muslims who are still alive, I believe this is a time for sober reflection, this is a time for us to draw critical lessons from this incident.

The Hajj stampede presents us with yet another opportunity to think and rethink the existence of Allah, which is the central pillar of Islam, because such exercise may generate ideas and insights that could awaken all muslims around the world from the kind of dogmatic slumber that led to the tragedy in Mecca.

Personally I have noticed that there is hardly any reference to Allah in the discussions about the stampede in Mecca. Instead people and parties are busy trading blames as if the accident, going by islamic beliefs, was only as a result of some human error or oversight.

The Saudi authorities have blamed African muslims for the accident and African muslims leaders and Iran have blamed Saudi Arabia for not putting in place the necessary structures.

But I have not heard anybody blame Allah.

Hence I ask: Why? I mean is Allah not part of the deal that took pilgrims to Saudi Arabia? So why do muslims exclude the ‘almighty Allah’ when apportioning blames and responsibilities since Allah is the raison d’etre of Hajj and Islam?

At least, Allah should be blamed for not doing his (her) own part of the job of helping the Saudi authorities or preventing the stampede.

For me, Allah literally abdicated his responsibility by abandoning these muslims who lost their lives at a time and place they needed him most – when they were stoning the devil in Mecca. I mean when should one expect Allah to show up in full force if not during the Hajj?

Instead Allah just allowed the devil to have an upper hand, and at the end of the duel, hundreds of muslims were crushed to death.

Allah literally failed a trial test – a test of his (her) responsibility to protect the Ummah? Allah could not prevent this tragic incident and he (she) made it seem as if the devil actually triumphed at the end of that contest?

But before drawing the conclusion on whether Allah failed or succeeded, we need to ask: Does Allah exist in the first place? I think this is the main issue here.

To all muslims and in fact to all who are concerned about what happened in Saudi Arabia, I think that an incident like this should make us question the existence of Allah or re-examine his purported attributes as an all powerful, all merciful and all knowing God? Such a tragedy should shock us into questioning aloud and into interrogating the claim that Allah is a deity that deserves worship, reverence and sacrifice including the sacrifice of one’s life or that of others?

From what happened in Saudi Arabia and in other places in the Africa and the Middle East where muslims have died, have killed or have been killed in mosques and on holy grounds, I think it is high time we began to express openly our doubts and disbelief in the existence of Allah and the assumed qualities?

There is no iota of doubt that Allah is an imaginary being that was invented centuries ago by Arabs. Is it not evident that the belief in Allah is a form of superstition like the belief in witches, dwarfs, demons and jinns? Is the belief in an afterlife in paradise not a form of illusion?

I am saying this because when one considers what millions of muslims have done and are doing world wide particularly the bad and ugly things being done by Muslims who strongly believe that Allah exists, that Allah watches over them and wants them to abide by certain rules, fulfil certain obligations like going on a Hajj and would reward them in the hereafter, one cannot but enjoin muslims to rethink the belief in the existence of Allah especially at times like this because such reflections could mitigate the impact of Islamic dogmatism and extremism on muslims and on the world at large.

Or I put it this way such rethinking could save lives – both the lives of muslims and non muslims alike.

Let us take for instance the case of Hajj. Hajj is one of the pillars of Islam. Other pillars are Shahadah, Salat, Zakat, Sawm. Muslims embark on a Hajj as a practical demonstration of their faith and they expect that Allah would reward them for fulfilling this religious duty.

Due to this expectation, many muslims including those from poor countries like Nigeria risk their lives and use their life savings to go on a Hajj because they expect some reward from Allah but only to meet their untimely death in Mecca.

Now as the recent stampede in Mecca has demonstrated, Allah is an impotent imaginary being who could not save or protect pilgrims. So why should poor pilgrims from Africa, who are now blamed for the stampede embarked on this risky journey?

The narrative of Allah’s existence is being used by Islamic demagogues to oblige poor African muslims to embark on this journey which benefits only the economy of Saudi Arabia not the economies of the countries where the pilgrims come from.

Now if Allah exists and is omnipotent as muslims claim then he could have saved these pilgrims who died. Couldn’t he? If Allah were omniscient as muslims claim, then he would have known that the stampede would happen and would have given prior notice to Saudi Arabia or to the pilgrims themselves. But Allah did not. Instead he supposedly chose to remain silent and watched as pilgrims were crushed to death while performing one of the religious duties that he decreed for all muslims.

Or let us take the case of prophet Muhammad who muslims literally deify. Muslims believe that Muhammad was a messenger sent by Allah and that Allah revealed the Quran to him.

This belief forms the basis of Muhammad’s prophethood. In fact the respect which muslims accord Muhammad, to the extent that some are ready to kill those who cartoon him, is largely due to this foundational role.

Now imagine as the stampede has demonstrated that Allah does not exist at all.

It means nobody actually sent Mohammad or at least he is not a prophet of Allah. It means that nobody revealed the Quran to him and that Quran is just like any other piece of literature. It means that the Islamic holy book is an adaptation of the Bible, the Torah and other ancient texts and mythologies.

Now imagine the number of muslims who have lost their lives propagating these falsehoods; imagine the number of people who have been killed over the centuries because they did not embrace these fabrications or the number of lives that have been wasted by those protesting any real or imagined insult on Muhammad under the pretext that Allah exists.

Imagine the number of people – muslims and non muslims alike who have been killed for ‘insulting’ Muhammad or Allah or for desecrating the Quran. Muslims who indulged in these acts believed that Muhammad was the prophet of Allah and that the Quran was the verbatim word of Allah.

Imagine the number of Mujahideen, who are fighting and ready to kill or be killed, that would be demobilized on realizing that they have been duped, and that the existence of Allah is a form of fiction and the paradise promised them in the hereafter is an illusion.

So the realization of Allah’s non existence has a lot of benefits. It will get the Mujahideen to know that they are fighting for nothing and for nobody whenever they claim to be fighting for Allah, and that they die for nothing or kill for nothing whenever they think they die or kill to further the cause of Allah.

The realization that Allah does not exist would save the lives of future pilgrims because many would not be obliged to go for Hajj since there is no Allah to protect or reward them.

Understanding that Allah is an imaginary being would save the lives of people around the world that are in danger due to the activities of muslim fanatics, militants, jihadists and others who think that Allah really exist and are ready to take actions that may harm themselves or others in order to please Allah.

Muslims do not need another Hajj stampede to wake up to this liberating fact about Allah and Islam.

Friendly Atheist Podcast Episode 74: Mrs. Betty Bowers, America’s Best Christian

Added September 29, 2015
by

Our latest podcast guests are the people behind YouTube sensation Mrs. Betty Bowers, America’s Best Christian.

Andrew Bradley is the creator and writer for BettyBowers.com. If you haven’t seen the videos, Betty is American’s Best Christian, and she has a lot to say about traditional marriage, abortion, the upcoming elections, and so much more. She’s a hilarious parody of right-wing extremists. Andrew was also one of the main writers for Landover Baptist Church, a parody of a fundamentalist Christian church that featured articles that people still believe are real. He’s also the author of Welcome to JesusLand.

Deven Green plays Mrs. Betty Bowers. She’s a comedian, musician, and performer. She was also a comedy judge on RuPaul’s Drag Race.

We spoke with Andrew and Deven about how they collaborate, the kind of hate mail they receive, and the origins of Landover Baptist Church.

(By the way, this is our first time trying to host four people on the same phone call, so the audio’s not always ideal, but hopefully it’s all still audible!)

We’d love to hear your thoughts on the podcast. If you have any suggestions for people we should chat with, please leave them in the comments, too.

You can subscribe to the podcast on iTunes, stream all the episodes on SoundCloud or Stitcher, or just listen to the whole thing below. Our RSS feed is here.

And if you like what you’re hearing, please consider supporting this site on Patreon and leaving us a positive rating!

Secularist speaker barred from university

Added September 28, 2015

Ex-Muslim and outspoken secularist Maryam Namazie, above, has been branded as ‘too inflammatory’ to deliver a talk at Warwick University.

Namazie today reports that she had been invited to speak at university by the Warwick Atheists, Secularists and Humanists’ Society on October 28 but had received notification from the Warwick University Student Union that she was not welcome.

The union said it had researched both her and her organisation:

A number of flags have been raised. We have a duty of care to conduct a risk assessment for each speaker who wishes to come to campus.

There a number of articles written both by the speaker and by others about the speaker that indicate that she is highly inflammatory, and could incite hatred on campus. This is in contravention of our external speaker policy.

The union drew her attention to its rules regarding speakers. These included not spreading “hatred and intolerance in the community” and “avoiding insulting other faiths or groups”.

In addition to this, there are concerns that if we place conditions on her attendance (such as making it a member only event and having security in attendance, asking for a transcript of what she intends to say, recording the speech) she will refuse to abide by these terms as she did for Trinity College Dublin.

Said Namazie:

The Atheist group is of course appealing their decision, however, it’s important for me to comment briefly on the Student Union’s position. I will be writing a more detailed letter to the university to formally complain about the Student Union accusations against me after taking legal advice.

For now, though, suffice it to say that criticising religion and the religious-Right is not incitement of hatred against people. If anything, it’s the religious-Right, namely Islamism in this case, which incites hatred against those of us who dare to leave Islam and criticise it.

The Student Union seems to lack an understanding of the difference between criticising religion, an idea, or a far-Right political movement on the one hand and attacking and inciting hate against people on the other.

Inciting hatred is what the Islamists do; I and my organisation challenge them and defend the rights of ex-Muslims, Muslims and others to dissent.

She added:

It’s a topsy turvy world when ‘progressives’ who are meant to be on our side take a stand with our oppressors and try to deny us the only tool we have to resist – our freedom of expression.

And she defiantly concluded:

By the way Warwick, in case you’re wondering, I will speak at your university – as I will be soon at Trinity College Dublin despite my initial talk being cancelled by organisers.

Here’s Why the United States Isn’t a “Christian Nation”

Added September 27, 2015
by

YouTuber Counter Arguments unpacks the myth that the United States is a “Christian Nation“:

DIVIDING  AN ANGLE INTO EQUAL PARTS

Added September 26, 2015

See:

http://archive.maths.nuim.ie/staff/sbuckley/Papers/divide_angle.pdf

Bloggers appear on new Islamist hit list

September 26, 2015

An Islamic militant group in Bangladesh has issued a hit list of secular bloggers, writers and activists around the world, saying they will be killed if its demands are not met. Included in the list is Ananya Azad, above, a Bangladeshi blogger who was forced into exile in Europe.

The list, according to the Guardian, will raise fears that Islamic militant violence within the unstable south Asian country could take on an international dimension.

The targets in the list include nine bloggers based in the UK, seven in Germany, two in the US, one in Canada and one in Sweden. Some are Bangladeshi citizens living overseas. Others are dual nationals or citizens of the Western nations.

The list was issued in a statement on the Internet by the Ansarullah Bangla Team (ABT), a group that has been blamed for a series of murders of bloggers and activists in Bangladesh over the last 18 months.

All those killed have been prominent critics of extremist religious doctrines, especially in Islam.

The acting leader of the ABT and two close associates were arrested earlier this month in Dhaka, the capital of Bangladesh, for their involvement in the murder of a secular blogger earlier this year.

Individuals on the new list told the Guardian they intend to keep writing and blogging. Said a defiant Azad:

I can’t give you assurance that I can’t be hurt here also. Fundamentalists have threatened that they will come and kill me. I can’t say that I am fully safe, as the fundamentalists know where I am residing. I can’t say what will happen in future, but I can give you this assurance that I will write until the end of my life.

A decade ago Humayun Azad, his father, was killed by radical Islamists for his writings against fundamentalism.

There has been no previous indication that the ABT was targeting bloggers overseas and the list will worry security authorities in Europe and the US.

British-based bloggers of Bangladeshi origin named on the list have approached police in London and elsewhere following its publication. They say authorities have have advised them to take precautions to minimise the risk of attack.

It is unclear if the ABT has the capability to carry out their threats, but its call for action may prompt individuals to mount “lone wolf” attacks.

Police have charged an ABT organiser and four supporters with the murder of a 27-year-old blogger, Washiqur Rahman, in Dhaka in March.

Rahman’s death came just weeks after a Bangladesh-born American atheist blogger Avijit Roy was butchered in Dhaka by machete-wielding attackers.

Rafida Ahmed, wife of a Bangladeshi-American blogger, Avijit Roy being rushed to hospital on a stretcher after she was seriously injured by attackers, in Dhaka, Bangladesh. Roy, who was known for speaking out against religious fundamentalism was hacked to death in the streets of Bangladesh’s capital as he walked with his wife. (Source: AP).

Rafida Ahmed, wife of a Bangladeshi-American blogger, Avijit Roy being rushed to hospital on a stretcher after she was seriously injured by attackers, in Dhaka, Bangladesh. Roy, who was known for speaking out against religious fundamentalism was hacked to death in the streets of Bangladesh’s capital as he walked with his wife. (Source: AP).

The murder in February of  Roy, a science writer and blog moderator, prompted outrage around the world. His US-based widow is among those named on the new list.

The list featured a logo comprising a black flag carrying the seal of the “prophet” Mohammed, often favoured by extremist groups, and the phrase, in English:

We do not forget, we do not forgive.

Al-Qaida has publicly praised violent operations by the ABT and has hailed activists charged with the murder of bloggers as:

Lions of the international community.

The list is accompanied by an incoherent demand to strip bloggers of their citizenship. It appears to be addressed to the government of Bangladesh’s Prime Minister Sheikh Hasina, though many of those on the hit-list have dual nationality or are citizens of Britain, the US or European nations. The statement said:

Cancel the Bangladeshi citizenship of enemies of Islam and [Muslim religious] education, atheists, apostates, unbelievers, anti-Islamic … bloggers, agents of India … otherwise they will be killed wherever they can be found in the Almighty’s world.

The origin of the list is unclear, and some have doubted it is an official statement from the ABT in Bangladesh, but instead compiled or published from the UK or elsewhere in the West.

More than 150 writers, including Margaret Atwood, Salman Rushdie, Yann Martel and Colm Tóibín, signed a letter condemning the series of fatal attacks and calling on the government of Bangladesh “to ensure that the tragic events … are not repeated”.

Authorities in Dhaka have been previously criticised for requesting local bloggers and activists to avoid provocative statements on sensitive religious issues.

Human Rights Watch, the international campaigning group, last month called for the government:

To recall that its duty is to uphold the constitution and protect people’s lives, as well as their religious freedom. It’s shocking that Bangladesh authorities not only failed to protect the bloggers despite complaints to the police about threats against them, but instead are proposing self-censorship.

Why Did the Bible’s Writers Write About the “Heart” When They Should Have Said “Brain”?

Added September 25, 2015
by  

The Bible has a lot of verses that include references to body parts, like 1 Samuel 16:7:

“For the Lord sees not as man sees: man looks on the outward appearance, but the Lord looks on the heart.”

“The Lord looks on the heart.”

We all know what that metaphor means. We also know that the heart isn’t actually where our consciences and thoughts reside. Our heart doesn’t think or get depressed or feel love. All of those things emanate from our brain.

So YouTuber TruthSurge has a simple question: Did the men who wrote the Bible know they were using metaphors, or did they really believe, for example, that the heart had qualities that we now attribute to the brain (in which case they were wrong)?

This is real islam

Saudi man to be crucified & beheaded

Added September 24, 2015
Saudi man to be crucified & beheaded

Just days after the UN was blasted for handing Saudi Arabia a key human rights role – despite the country having ‘arguably the worst record in the world’ for human rights abuses – comes news that the Saudi’s hard-line Islamic authorities are to crucify and behead Ali Mohammed al-Nimr, above.

Al-Nimr was arrested in February 2012 when he was aged 17, and accused of taking part in anti-government protests and illegally possessing firearms. He was initially held at a juvenile offenders facility where he was denied access to lawyers and reportedly tortured and forced to sign a false confession.

Said Maya Foa, director of the death penalty team at legal charity Reprieve:

No one should have to go through the ordeal Ali has suffered – torture, forced ‘confession’, and an unfair, secret trial process … But worse still, Ali was a vulnerable child when he was arrested and this ordeal began.

His execution – based apparently on the authorities’ dislike for his uncle, and his involvement in anti-government protests – would violate international law and the most basic standards of decency. It must be stopped.

The uncle is Sheikh Nimr al-Nimr, a 53-year-old critic of the Saudi regime who is also scheduled to be executed this week.

Faisal-bin-Hassan-Trad

Earlier, UN Watch, an independent campaigning NGO, revealed that Faisal bin Hassan Trad, Saudi Arabia’s ambassador at the UN in Geneva, above, was elected to chair of a panel of independent experts on the UN Human Rights Council.

Critics labelled the appointment as “scandalous”, saying it meant “oil trumps human rights”.

UN Watch executive director Hillel Neuer said the appointment, made in June but unreported until now, may have been a consolation prize for the Saudis after they withdrew their bid to head the 47-nation council following international condemnation of the kingdom’s human rights record.

The Saudis’ bid emerged shortly after it posted a job advertisement for eight new executioners, to cope with what Amnesty International branded a “macabre spike” in the use of capital punishment, including beheadings, this year.

Mr Neuer described the appointment as “scandalous”.

Editor’s note: Although the Washington Times report says that Ali Mohammed al-Nimr faces death by crucifixion, other reports, including this one, say that he will be crucified, then beheaded.

U.S. Soldiers Told to Ignore Afghan Allies’ Abuse of Boys

Added Septembeer 23, 2015
By JOSEPH GOLDSTEIN

KABUL, Afghanistan — In his last phone call home, Lance Cpl. Gregory Buckley Jr. told his father what was troubling him: From his bunk in southern Afghanistan, he could hear Afghan police officers sexually abusing boys they had brought to the base.

“At night we can hear them screaming, but we’re not allowed to do anything about it,”

the Marine’s father, Gregory Buckley Sr., recalled his son telling him before he was shot to death at the base in 2012. He urged his son to tell his superiors.

“My son said that his officers told him to look the other way because it’s their culture.”

Rampant sexual abuse of children has long been a problem in Afghanistan, particularly among armed commanders who dominate much of the rural landscape and can bully the population. The practice is called bacha bazi, literally “boy play,” and American soldiers and Marines have been instructed not to intervene — in some cases, not even when their Afghan allies have abused boys on military bases, according to interviews and court records.

The policy has endured as American forces have recruited and organized Afghan militias to help hold territory against the Taliban. But soldiers and Marines have been increasingly troubled that instead of weeding out pedophiles, the American military was arming them in some cases and placing them as the commanders of villages — and doing little when they began abusing children.

“The reason we were here is because we heard the terrible things the Taliban were doing to people, how they were taking away human rights,”

said Dan Quinn, a former Special Forces captain who beat up an American-backed militia commander for keeping a boy chained to his bed as a sex slave.

“But we were putting people into power who would do things that were worse than the Taliban did — that was something village elders voiced to me.”

The policy of instructing soldiers to ignore child sexual abuse by their Afghan allies is coming under new scrutiny, particularly as it emerges that service members like Captain Quinn have faced discipline, even career ruin, for disobeying it.

After the beating, the Army relieved Captain Quinn of his command and pulled him from Afghanistan. He has since left the military.

Four years later, the Army is also trying to forcibly retire Sgt. First Class Charles Martland, a Special Forces member who joined Captain Quinn in beating up the commander.

“The Army contends that Martland and others should have looked the other way (a contention that I believe is nonsense),”

Representative Duncan Hunter, a California Republican who hopes to save Sergeant Martland’s career, wrote last week to the Pentagon’s inspector general.

In Sergeant Martland’s case, the Army said it could not comment because of the Privacy Act.

When asked about American military policy, the spokesman for the American command in Afghanistan, Col. Brian Tribus, wrote in an email:

“Generally, allegations of child sexual abuse by Afghan military or police personnel would be a matter of domestic Afghan criminal law.”

He added that

“there would be no express requirement that U.S. military personnel in Afghanistan report it.”

An exception, he said, is when rape is being used as a weapon of war.

The American policy of nonintervention is intended to maintain good relations with the Afghan police and militia units the United States has trained to fight the Taliban. It also reflects a reluctance to impose cultural values in a country where pederasty is rife, particularly among powerful men, for whom being surrounded by young teenagers can be a mark of social status.

Some soldiers believed that the policy made sense, even if they were personally distressed at the sexual predation they witnessed or heard about.

“The bigger picture was fighting the Taliban,”

a former Marine lance corporal reflected.

“It wasn’t to stop molestation.”

Still, the former lance corporal, who spoke on the condition of anonymity to avoid offending fellow Marines, recalled feeling sickened the day he entered a room on a base and saw three or four men lying on the floor with children between them.

“I’m not a hundred percent sure what was happening under the sheet, but I have a pretty good idea of what was going on,”

he said.

But the American policy of treating child sexual abuse as a cultural issue has often alienated the villages whose children are being preyed upon. The pitfalls of the policy emerged clearly as American Special Forces soldiers began to form Afghan Local Police militias to hold villages that American forces had retaken from the Taliban in 2010 and 2011.

By the summer of 2011, Captain Quinn and Sergeant Martland, both Green Berets on their second tour in northern Kunduz Province, began to receive dire complaints about the Afghan Local Police units they were training and supporting.

First, they were told, one of the militia commanders raped a 14- or 15-year-old girl whom he had spotted working in the fields. Captain Quinn informed the provincial police chief, who soon levied punishment.

“He got one day in jail, and then she was forced to marry him,”

Mr. Quinn said.

When he asked a superior officer what more he could do, he was told that he had done well to bring it up with local officials but that there was nothing else to be done.

“We’re being praised for doing the right thing, and a guy just got away with raping a 14-year-old girl,”

Mr. Quinn said.

Village elders grew more upset at the predatory behavior of American-backed commanders. After each case, Captain Quinn would gather the Afghan commanders and lecture them on human rights.

Soon another commander absconded with his men’s wages. Mr. Quinn said he later heard that the commander had spent the money on dancing boys.

Another commander murdered his 12-year-old daughter in a so-called honor killing for having kissed a boy.

“There were no repercussions,"

Mr. Quinn recalled.

In September 2011, an Afghan woman, visibly bruised, showed up at an American base with her son, who was limping.

One of the Afghan police commanders in the area, Abdul Rahman, had abducted the boy and forced him to become a sex slave, chained to his bed, the woman explained.

When she sought her son’s return, she herself was beaten. Her son had eventually been released, but she was afraid it would happen again, she told the Americans on the base.

She explained that because

“her son was such a good-looking kid, he was a status symbol”

coveted by local commanders, recalled Mr. Quinn, who did not speak to the woman directly but was told about her visit when he returned to the base from a mission later that day.

So Captain Quinn summoned Abdul Rahman and confronted him about what he had done. The police commander acknowledged that it was true, but brushed it off. When the American officer began to lecture about

“how you are held to a higher standard if you are working with U.S. forces, and people expect more of you,”

the commander began to laugh.
Continue reading the main story
Recent Comments
Prof.Jai Prakash Sharma, 49 minutes ago

It's as much reflective of the US obsession with being in Afghanistan at any cost as its penchant for training the untrainable be it the...
Ann 1 hour ago

I want to see the higher ups who who condoned this behavior court--who ever was responsible on the U.S. side--generals and their...
Doc Who 2 hours ago

Turn out the lights. The party's over.
   
“I picked him up and threw him onto the ground,”

Mr. Quinn said. Sergeant Martland joined in, he said.

“I did this to make sure the message was understood that if he went back to the boy, that it was not going to be tolerated,”

Mr. Quinn recalled.

There is disagreement over the extent of the commander’s injuries. Mr. Quinn said they were not serious, which was corroborated by an Afghan official who saw the commander afterward.

Sergeant Martland, who received a Bronze Star for valor for his actions during a Taliban ambush, wrote in a letter to the Army this year that he and Mr. Quinn

“felt that morally we could no longer stand by and allow our A.L.P. to commit atrocities,”

referring to the Afghan Local Police.

The father of Lance Corporal Buckley believes the policy of looking away from sexual abuse was a factor in his son’s death, and he has filed a lawsuit to press the Marine Corps for more information about it.

Lance Corporal Buckley and two other Marines were killed in 2012 by one of a large entourage of boys living at their base with an Afghan police commander named Sarwar Jan.

Mr. Jan had long had a bad reputation; in 2010, two Marine officers managed to persuade the Afghan authorities to arrest him following a litany of abuses, including corruption, support for the Taliban and child abduction.

But just two years later, the police commander was back with a different unit, working at Lance Corporal Buckley’s post, Forward Operating Base Delhi, in Helmand Province.

Lance Corporal Buckley had noticed that a large entourage of “tea boys” — domestic servants who are sometimes pressed into sexual slavery — had arrived with Mr. Jan and moved into the same barracks, one floor below the Marines. He told his father about it during his final call home.

Word of Mr. Jan’s new position also reached the Marine officers who had gotten him arrested in 2010. One of them, Maj. Jason Brezler, dashed out an email to Marine officers at F.O.B. Delhi, warning them about Mr. Jan and attaching a dossier about him.

The warning was never heeded. About two weeks later, one of the older boys with Mr. Jan — around 17 years old — grabbed a rifle and killed Lance Corporal Buckley and the other Marines.

Lance Corporal Buckley’s father still agonizes about whether the killing occurred because of the sexual abuse by an American ally.

“As far as the young boys are concerned, the Marines are allowing it to happen and so they’re guilty by association,”

Mr. Buckley said.

“They don’t know our Marines are sick to their stomachs.”

The one American service member who was punished in the investigation that followed was Major Brezler, who had sent the email warning about Mr. Jan, his lawyers said. In one of Major Brezler’s hearings, Marine Corps lawyers warned that information about the police commander’s penchant for abusing boys might be classified. The Marine Corps has initiated proceedings to discharge Major Brezler.

Mr. Jan appears to have moved on, to a higher-ranking police command in the same province. In an interview, he denied keeping boys as sex slaves or having any relationship with the boy who killed the three Marines.

“No, it’s all untrue,”

Mr. Jan said. But people who know him say he still suffers from “a toothache problem,” a euphemism here for child sexual abuse.

Atheist Group’s Adopt a Highway Sign Vandalized in California

Added September 22, 2015
by  

The Atheists United chapter in San Luis Obispo, California cleans up a section of Highway 101. Like other groups that “adopt a highway,” they have a sign on the road with their name on it.

Yesterday morning, however, this is what that sign looked like:

Yes, it’s relatively mild vandalism. Yes, the sign can be replaced. But it’s telling how the mere mention of the word “atheists” inspires this sort of act, even when the group is volunteering to clean up the highway.

AU SLO President Steven Arkowitz maintained that the group “stands for reason, compassion, and tolerance for all people. The highway sign is a symbol of the positive work we are dedicated to performing in our local community.”

And they’re not going to stop helping the community just because some idiot doesn’t want them there.

By the way, atheist Adopt a Highway signs have been vandalized (or at least tampered with) multiple times.

Muslim terror in Finland

Added September 21, 2015

Newspaper Savon Sanomat: Learning institution in Kuopio town will advise female students to cover the neckline because of asylum seekers.

Politician jailed for insulting Islam

Added September 20, 2015

Malaysian politician David Orok, above, has been jailed for 16 months for insulting Islam and the ‘prophet’ Mohammed in a Facebook posting.

Orok pleaded to sedition at his trial at Kota Kinabalu High Court. He was charged under Section 4(1)(c) of the Sedition Act. He had initially pleaded not guilty to the charge.

The Court was told that a police report had been lodged by a woman after she received a WhatsApp message containing a screenshot of Orok’s Facebook posting.

It was one the 46 police reports lodged against Orok, a State Reform Party member, after his Facebook posting went viral.

Pressing for a deterrent sentence, senior federal counsel Jamil Aripin said belittling any religion indicated the person concerned had no sense of mutual respect nor good social behaviour.

He said individuals who chose to post opinions or statements that were incompatible with the nation’s values should not be spared.

Such postings and remarks incite religious and racial hatred, which is capable of causing violence and distrust among the diverse races and religions in Malaysia.

Orok’s counsel Hendry Gudid, appealing for a lenient sentence, said his client regretted his actions and had posted an apology on his Facebook page.

He said David’s passion was intellectual debate among his family and friends and used platforms like Facebook for such discourse.

This matter was blown out of proportion.

Mountain-meadows-massacre

Added September 19, 2015

The Mountain Meadows Massacre was the killing of roughly 120 emigrants who were passing through Southern Utah in September 1857. The massacre occurred on September 11, 1857. The emigrants–men, women, and children–were traveling from Arkansas to California, part of the Baker-Fancher wagon train. They were killed by a group of Mormons with the help of local Paiute Indians.

Muslim faith healer murdered in London

Added September 18, 2015

The dead man is Zakariyya Islam, 46, above, a co-founder of the Ruqya centre in Whitechapel which specialises is curing people of ‘demonic possession’ and related ‘spiritual’ afflications.

According to this Evening Standard report, last year the father of three hosted a conference – “The World of Jinns” – at the East London Mosque which he visited regularly.

Friends described him as a “popular guy with a big heart” who was well-known within the Muslim community.

Police and paramedics rushed to the scene and found the Islamic healer suffering critical injuries.

Despite desperate attempts he could not be saved and was pronounced dead a short time later.

A 43-year-old man was arrested at the scene on suspicion of murder. He was treated in hospital for hand injuries and was questioned by detectives who recovered a knife following the attack at 6.30pm on Monday.

Islam had been treating people who believe themselves possessed by ‘jinns’, or spirits, and black magic victims, for more than a decade.

The centre also offers advice on sorcery, witchcraft and the “evil eye”.

One of Islam’s three daughters today said they were “in shock” and too distraught to speak about the tragedy.

His sister-in-law Shazeda Khanom, 41, said:

He was a very nice man and we don’t know who would do something like this or have any reason to.

A Met Police spokesman confirmed the victim and suspect were known to each other.

Islam, from Mile End, was a former caretaker at Stepney Green Secondary School and a member of Islamic Forum of Europe.

Curiously, the Evening Standard’s coverage of the murder was criticised by the East London News, which said:

Inevitably, the Evening Standard is reporting the murder by sensationalising Mr Islam’s professional life.


I’m An Atheist…Christianity Adds No Value To My Life

By

According to Adherends.com (which you can check below), so far 850 Million people on earth are Secular/Nonreligious/Agnostic/Atheist. CCTV Africa business presenter Ramah Nyang is one of the few non-believers after he revealed his lacks of belief in the existence of God or gods in an interview with standard’s Peter Oduor.

atheist

To see the text click the picture.

Atheism is beginning to take root in Kenya with many people coming out to reveal they are non-believers and Just 5 months ago Mr Harrison Mumia, president of Atheists in Kenya said that;

God does not solve any of our problems, because He does not exist!

After the interview that was done 4 days ago, yesterday on a Facebook conversation with friends, the popular TV personality Ramah Nyang further went ahead to talk about his decision as some of the friends insisted on praying for him and converting him. Well, everyone is free to choose what they want to believe in or worship and so Ramah chose.

I’m an atheist. I was raised as a Christian in a Christian family, but as I grew older and studied it, in detail, I realised that Christianity adds no value to my life. As a way of life, it is untenable.

In Honor of Slain Atheist Avijit Roy, Here’s a Collection of His Work

Added September 16, 2015
by Hemant Mehta

Earlier this year, author Avijit Roy and his wife were attacked when returning home from a book fair in Dhaka, Bangladesh. While his wife survived, Roy did not. He was the first of four atheists brutally killed in the country so far this year.

His 44th birthday would have been this past weekend. In his honor, the folks at Mukto-Mona, the secular website he founded, put together a wonderful collection of articles by him and about him.

Do yourself a favor and check it out.

God says he wants saggy jeans banned

God may have been happy to expose his ‘back parts’ to Moses (Exodus 33:17-23) but he’ll tolerate no imitators.

This we know because an Alabama councilman, Frank Goodman, 66, claims to have consulted the Almighty regarding a problem plaguing the town of Dadeville: saggy jeans.

The buffoon is quoted here as saying:

I prayed and asked God to show me what I should do, and the way I should go about it.

God’s response. apparently, was to tell Goodman to issue an ordinance making it an offence to wear pants at half-mast.

Goodman said:

We have a lot of older people here who don’t want to see it. A lot of middle-aged people don’t want to see it either. They don’t want to see anybody walking around with their pants down with underwear that is showing.

The law might also banish short shorts and skimpy dresses, following a suggestion from a city councilwoman.

Goodman said he first proposed banning saggy pants when he took office in 2008, but the legislation fell by the wayside. Still, he couldn’t take the low-riding pants any longer. Every time he goes to the grocery store or department store, he sees it.

Seeing the young boys with pants hanging down, having to walk wide-legged, holding their pants up to keep them from falling down – now it’s gotten real bad. It’s something I couldn’t take no more.

At a council meeting this month, Goodman explained how drooping denim is “disrespectful”. It’s bad example to children, and bars the wearer from gainful employment. He told his colleagues:

I prayed about this. I know that God would not go around with pants down.

Councilwoman Stephanie Kelley, who suggested outlawing short skirts and shorts too, added:

We just want to make sure people are decent.

Town attorney Robin Reynolds indicated a draft of the saggy pants ordinance would be ready for the next council meeting.

If the council wants me to write in something for the females – it will take a little more creativity on my part.

The proposed legislation has apparently made Dadeville the butt of jokes and some residents aren’t  happy. One woman wrote on the local paper’s Facebook page:

This is getting some national coverage and not in a good way …

Another resident fumed:

So many more issues …  should take priority. Can we ban people from showing crack when they bend over too?

buttcrack

Saggy-pants laws are nothing new in America. Jefferson Davis Parish, Louisiana, passed a similar ordinance last year that carries a $50 fine for first-time offenders and a $100 ticket for each additional violation.

Meanwhile, officials in Ocala, Florida, repealed their saggy-pants ordinance last year after a local NAACP branch threatened the city with a lawsuit, claiming the law was seen as a move to target young black men.

The ordinance – which banned people on city property from wearing pants falling two inches below the waist while exposing underwear or buttocks – carried a penalty of up to $500 and 60 days in jail.

Feminists disrupt Muslim conference

Feminists disrupt Muslim conference

Added September 16, 2015

Two topless feminists stormed the stage at a Muslim conference in France.

The activists, from hard-line feminist outfit Femen jumped on the stage, with “Nobody makes me submit” scrawled across their bare breasts. Before being dragged and kicked off the stage by angry Muslims, one shouted:

Nobody makes me submit, me nobody owns me, I’m my own prophet!

A video in this report shows the incident that took place at the Muslim Salon in Pontoise, France, a town just outside of Paris. It ended “violently” according to one eyewitness.

The activists stormed the stage, “leading to two embarrassed looking Muslim men shuffling off stage smirking while clearly trying to get an eyeful”. Then a posse of delegates kicked the women off the side of the stage.

The Telegraph reports that Inna Shevchenko, a spokeswoman for the feminist protest group, said that two fundamentalist preachers were discussing the question of “whether wives should be beaten or not” when the activists, aged 25 and 31, ripped off their Arab-style cloaks and jumped on to the stage on Saturday evening.

The protesters grabbed microphones and shouted feminist slogans in French and Arabic before being roughly bundled off the stage by about 15 men and handed over to police. Video footage of the incident shows a man apparently kicking one of the women.

Femen protesters are best known for their targeting of Christian iconography and representatives, such as the desecration of crucifixes in St. Peter’s Square, or baring their chests in churches.

The group was founded in Ukraine in 2008, but has since become a Europe-wide phenomenon.
In 2013 the group burned the ISIS flag in front of the Great Mosque in Paris.

Ken Ham: If Evolution Says Humans Are Animals, Why Bother Worrying About Climate Change?

Added September 15, 2015
by Hemant Mehta

Creationist Ken Ham is known for his evolution denial… he’s less well known for his climate change conspiracy theories.

In short, he doesn’t believe humans contribute to climate change because the Bible says so.

Darwin’s atheism note to be auctioned

September 14, 2015

A private letter in which Charles Darwin confesses to not believing in the Bible or that Jesus was the son of God is set to sell for more than £50,000.

The naturalist and geologist was renowned for keeping his religious views to himself and very rarely discussed the existence of God. He avoided the subject for fear of offending friends and family.

But in a handwritten letter to a potential reader he shared his honest thoughts.

Francis McDermott, a barrister and committed Christian, wrote to Darwin on November 23, 1880, and asked:

If I am to have pleasure in reading your books I must feel that at the end I shall not have lost my faith in the New Testament.

My reason in writing to you therefore is to ask you to give me a Yes or No to the question Do you believe in the New Testament …

McDermott promised not to publicise any response and Darwin wrote back to him the following day, saying:

Dear Sir, I am sorry to have to inform you that I do not believe in the Bible as a divine revelation & therefore not in Jesus Christ as the son of God. Yours faithfully Ch. Darwin.

letter

Darwin, who died two years later, is still regarded as the greatest naturalist of his age.

There were rumours he converted to Christianity on his deathbed but they were denied by his daughter.

McDermott kept his word and his no-nonsense letter from Darwin remained unknown to scholars for the next 100 years.

The letter will be sold by Bonhams at its History of Science and Technology auction on September 21 in New York.

It has been given a guide price of £45,000 – £60,000.

Jail for two brutal Muslim teachers

Added September 13, 2015

Two Muslim school teachers who beat a 10-year-old boy with a stick for reciting the Koran incorrectly have been jailed for a year.

According to the BBC, Mohammed Siddique, 60, and his son Mohammed Waqar, 24, pictured above, admitted wilful cruelty to a child.

The four attacks took place at the Jamia Mosque in Sparkbrook, Birmingham, between May and June 2014, Birmingham Crown Court heard.

The pair, from the Tyseley area of the city, also face a teaching ban.

Sam Forsyth, prosecuting, said the victim was beaten with a plastic stick and given back-of-the-hand slaps by each of his tutors for “talking in the classroom” at a Birmingham Islamic centre.

The boy was hit during four separate incidents, with photographs of his injuries showing “extensive” bruising to the back of his legs.

Miss Forsyth said the boy had been left distressed by the experience.

He told police that “Waqar would call him names like ‘paedo’,” in the classroom, Miss Forsyth added.

He describes how this has had a great effect on him, causing him to lose hair as he was getting very stressed. When he was bruised he would try and hide them with clothing even in very hot weather and make excuses not to go to the centre, such as having tummy ache.

Charanjit Jutla, defending, said both defendants were men of previous good character and deeply regretted their conduct.

Judge Mark Wall QC told them:

These were not assaults committed in ignorance of how inappropriate it was to use corporal punishment such as this. Acts of brutality of this sort which you each indulged in, with a stick, will not be tolerated.

Oslo Muslims not allowed to help refugees

Added 12 Sep 2015

One of Oslo's leading mosques has been banned from accommodating refugees after the Norwegian Directorate of Immigration (UDI) ruled that organisation's providing emergency help should be "neutral".

At least 700 new refugees, mainly from Syria, are expected to arrive in Norway this week and the UDI is coordinating with charities and other organisation who can provide temporary accommodation for those arriving.

The Islamic Cultural Centre, Norway's oldest mosque, had offered the UDI assistance by providing shelter, an offer that has now been denied.

"We have enough volunteers and sanitation is in place. If we can help, we are ready,"

Arshad Jamil of ICC told Norway's state broadcaster NRK. 

The UDI's call for organisations to offer accommodation to make up for its shortage of beds has already been met by the Norwegian Red Cross for assistance, which has offered 60 beds for for overnight visitors, and the Norwegian Armed Forces, who have pledged to make available disused military barracks.

Frode Forfang, the UDI's director, said that the directorate could not use religious organisations.

"Those behind an offer of reception may well have basic values, even if they are religious or political. We could have used the Salvation Army, or the Church City Mission for that matter. But the actual offer needs to be neutral," 

he said, adding that in the ICC's case, the building itself was religious and therefore not suitable.
 
Jamil said he did not believe the ICC's facilities were in any way different from those of the Church City Mission.

"This building is a cultural centre. The Mosque is just a small part of that,"

he said.

Spain: Conservatives tighten abortion availability for teens

Added September 11, 2015

Spain's ruling conservative Popular Party has used its majority in Parliament to restrict abortion availability, making parental permission once again obligatory for 16- and 17-year-olds who seeking abortions.

The Senate vote late Wednesday was 145-89 with five abstentions.

The government last September scrapped a much-criticized plan to roll back the Socialists' 2010 abortion law—which allows for abortion without restrictions in the first 14 weeks of pregnancy. It said at the time that there was no consensus for the change.

But it pledged to seek to restore the parental permission obligation for 16- and 17-year-olds.

Three Popular Party lawmakers defected and voted against parental permission for teens seeking abortion.

For Harvard Freshmen, Non-Religious Students Outnumber Christians

Added September 10, 2015
by  

For the past few years, Harvard University’s newspaper, The Crimson, has asked incoming freshman to fill out a survey in order to assess various demographic trends.

It’s not scientific (70% of freshmen responded and it was all voluntary), but it’s still fascinating for anyone who loves to crunch numbers. Last year, they reported that a third of the incoming class were atheists (16.4%) or Agnostic (19.2%).

This year, it got a little more godless:

To see the text click the picture.

[Read more...]

Vatican Won’t Allow Transgender Individuals to Become Godparents

Added September 10, 2015
by Hemant Mehta

While many are quick to sing the praises of Pope Francis, the Vatican has once again revealed its true colors and incapacity to welcome every creature they claim their God created.

In a decision that screams intolerance and feels right at home in the Catholic Church, Vatican officials refused to allow a transgender man to become his nephew's godfather, calling his identity "contrary to human nature."

NZ Christian group forces book ban

Added September 9, 2015

A prurient bunch of Christian prodnoses, Family First, has succeeded in getting an award-winning book for young adults banned in New Zealand.

The Film and Literature Board of Review, according to this report, has placed an interim restriction order on Into The River, by Auckland author Ted Dawe, above, meaning it cannot be sold, lent or displayed by anyone. It is the first ban imposed on a book in New Zealand in 22 years.

Dawe says he is appalled.

The idea that some Christian group can bring about the banning of a book seems to me a hideously unfair situation and something of a miscarriage of justice.

Dawe, 64, the head of studies at Taylors College for international students in Auckland, was quoted here as saying:

It’s extraordinary. I’ve had quite a few emails from people who share that sense of outrage. Do we live in a country where books get banned? I’ll get burnt next.

The NZ Booksellers Association has placed a notice on its website saying that they face fines of up to $3,000 for an individual or $10,000 for a business if they supply the book.

However, the book is still on sale on Amazon at $US24.99 in paperback or $US9.99 on Kindle.

Into the River won Book of the Year at the 2013 New Zealand Post Children’s Book Awards, but has had a turbulent history.

The board of review initially restricted it to people aged 14 or over, but that was lifted last month.

The board then banned the book after Family First asked for a review, objecting to the book’s sex scenes, “offensive” language and references to drug-taking.

Dawe, his publisher Penguin and school libraries were all discussing what they could do next, he said.

Librarians have thrown their support behind the novel.

Regional collections manager at Auckland Libraries Louise LaHatte said she hoped there would be a chance to support the book through the review process. She said the freedom to read on a range of issues and topics was a really important one.

LaHatte added that the sex in the novel was not gratuitous.

An Internal Affairs spokeperson said the board of review now had to discuss what final restriction should be placed on Into the River.

The three options they would consider were an R18 restriction, an R14 restriction and no restriction, the spokesperson said.

No meeting date has been set yet.

Editor’s note: Readers may be interested in an article I wrote about censorship for the autumn issue of The Pink Humanist magazine.

"Reverse Missionaries: Are African Churches Exporting Homophobia to the West?" (Leo Igwe)

Added September 8, 2015

Sub-Saharan Africa, with its 800 million people, is often ignored when talking about homophobia.

While there is a lot of focus on the activities of Western American evangelists who are sponsoring or supporting anti gay legislations like Uganda's 'Kill the Gays' bill in Africa, there is rarely mention of African churches and evangelists propagating anti-gay gospel in Europe and America.
Leo

Here’s Why the United States is Not a Christian Nation

Added September 7, 2015
by  

Somehow, AmericaIsAChristianNation.com was available as a domain name.

So an atheist website developer who saw The Unbelievers — a documentary featuring Richard Dawkins and Lawrence Krauss — purchased it and created this lovely page, quoting our Founding Fathers as they explain how the United States is most certainly not a Christian Nation:


How to be an atheist in the Philippines

Added September 6, 2016
By Cate de Leon

In this predominantly Christian country, any attempt at secularization is met with Bible quotes and conservative moral codes.  

MANILA, Philippines - Being an atheist in a predominantly Catholic/Christian country can be a bitch. You have to sit through a million homilies and God-arguments should you decide to tune in to the law-making process. Any attempt at secularization is sure to be met with Bible quotes and conservative moral codes, when all you want to do is matter-of-factly discuss the situation at hand and come up with the most rational solution. Instead, you have to make room for a lot of what you honestly regard as superstition.

There are many days when I wish I lived in a secular country, where everybody I could talk to would more or less have the same wavelength. The reality is that I only have a handful of friends with whom I can freely discuss certain issues without a glitch in the communication, because we have the same frame of mind. For starters, I don’t have to explain to them where I get my morals, meaning, and passion.

My conservative friends and family, who comprise the majority of my relationships, are still trying to fish for my “hidden hurt, anger, and bitterness,” which they believe is the cause for my atheism, and once you get that out of the way I will surely go back to God. “Kahit mag-sorry pa ang buong mundo sa’kin,” I’ve tried explaining to some of them. They still don’t believe me.

That’s the biggest issue that atheists and other liberal thinkers in the Philippines have, I think — having to live with a huge communication barrier, whether you’re discussing the political or the personal. It’s like living on completely different planes from the people around you. It’s possible that you may never, ever meet and see eye to eye.

Lessons in living

Being an atheist in the Philippines is a bitch, but it’s a bitch that teaches you a lot.

One day I realized that while many of my friends and family didn’t understand me, they were still my friends and family. They were still pretty damn sure that they weren’t going anywhere. It’s easy to love when you understand the person perfectly. But loving even when you don’t understand? Damn. I had to give them credit for that.

I’ve learned to stop having epic arguments with my Christian dad over our conflicting beliefs. Ideologies aren’t worth killing relationships over. Personal beliefs are important, but not that important.

I’ve learned to stop demanding to be understood and cut people some slack. My convictions aren’t very common after all, and people need the space to get me all wrong before they can get me all right. Being gracious doesn’t make you a doormat. It means you’re secure enough to afford it. Besides, you can’t blame other people for not liking you if you’re so righteous and defensive all the time.

I’ve learned not to take other people’s off-putting comments too seriously. Yeah, they’re judging me for being “too liberal” and thinking I “know everything.” And, well, I’m judging them for speaking in tongues and believing an invisible person talks to them. Everyone’s a little bit racist. And as someone who likes to make a lot of snarky comments, I figured it would only be fair to let people have a go at me as well.

Division over the RH law

I’ve had to explain so many times that belief in God isn’t the source of morality — that I managed to make the transition without wanting to kill my mother, rob a bank, and rape our dog. But in turn, I also have to keep reminding myself that non-belief in God isn’t the source of reason, intelligence, and open-mindedness.

With the RH Law, it’s easy to assume that it’s a battle won by liberal people like me against the house of God, but I had to stop myself from gloating. “Ay wait. Pia Cayetano is a Christian!” A good bulk of the bill’s supporters was comprised of the Catholic and Christian majority. See, even that, we can’t delude our secular asses into taking full credit for. The house of God was there, too. “Vox populi, vox Dei,” my Catholic professor tweeted when the pros won in Congress.

Living in the Philippines serves as a stark reminder of all the reasons I’m proud of being an atheist. I don’t have a monopoly of them. It’s important to know that because liberals have the tendency to be proud, generalizing bigots, too.

I bet it would be a lot easier to be an atheist in the States where there are more like-minded people and condoms aren’t believed to have the ability to possess human beings with lust. Living in the Philippines, however, has kept me in check and forced me to dig deeper, go beyond differences, judgments, and at the end of the day relate to people as people. It taught me that division/isolation is a choice, and that it’s possible to be grossly outnumbered and grossly loved at the same time.

Then again, I should stop treating myself like such a special case because the truth is we all have differences to fight about. No matter how many hilarious memes are spread over Facebook, how hard and bitterly we work on our arguments, and who wins the battle, in the end we’re still stuck with each other. We still have to figure out a way to make things work. Ah, how satisfying it is to know that you all share my burden. What our beautiful, chaotic motherland strives to teach me, she strives to teach all of us.

In Germany, Muslims dash to ditch Islam

Muslims seeking asylum in Germany are converting to in droves to Christianity.

Most, according to this report, say true belief prompted them to accept Jesus. But there’s no overlooking the fact that the decision will also greatly boost their chances of winning asylum by allowing them to claim they would face persecution if sent home.

The report focuses on on one convert, Mohammed Ali Zonoobi, who bends his head as pastor Gottfried Martens of the evangelical Trinity Church in Berlin, above, pours “holy” water over his hair. The priest asks the Iranian refugee:

Will you break away from Satan and his evil deeds? Will you break away from Islam?

“Yes,” Zonoobi fervently replies. Spreading his hands in blessing, Martens then baptises the man:

In the name of the Father, the Son and the Holy Ghost.

Zonoobi, who now calls himself Martin, is a carpenter from the Iranian city of Shiraz. He arrived in Germany with his wife and two children five months ago, and is one of hundreds of mostly Iranian and Afghan asylum seekers who have converted to Christianity at the church.

Martens recognises that some convert in order to improve their chances of staying in Germany — but for the pastor motivation is unimportant. Many, he said, are so taken by the Christian message that it changes their lives. And he estimates that only about 10 percent of converts do not return to church after christening. He said:

I know there are — again and again — people coming here because they have some kind of hope regarding their asylum,. I am inviting them to join us because I know that whoever comes here will not be left unchanged.

Being Christian alone does not help an applicant, and Chancellor Angela Merkel went out of her way this week to reiterate that Islam “belongs in Germany”. But in Afghanistan and Iran, for example, conversion to Christianity by a Muslim could be punished by death or imprisonment for apostacy, and it is therefore unlikely that Germany would deport converted Iranian and Afghan refugees back home.

None will openly admit to converting in order to help their asylum chances. To do so could result in rejection of their asylum bid and deportation as Christian converts. Several candidates for baptism at Martens’ church would not give their names out of fear of repercussions for their families back home.

Most said their decision was based on belief, but one young Iranian woman said she was convinced most people had joined the church only to improve their chances for asylum.

Iranian asylum-seekers Aref Movasaq Rodsari, left, and Vesam Heydari in the Trinity Church in Berlin.

Iranian asylum-seekers Aref Movasaq Rodsari, left, and Vesam Heydari in the Trinity Church in Berlin.

Congregation member Vesam Heydari initially applied for asylum in Norway and converted there in 2009. But his case was rejected because the Norwegian authorities did not believe he would be persecuted as a Christian in Iran, so he moved to Germany to seek refugee status here – and is awaiting a decision.

He criticised many of the other Iranian church members, saying they were making it much harder for “real, persecuted Christians” like himself to get approved for asylum.

Iranian asylum-seeker Aref Movasaq Rodsari added:

The majority of Iranians here are not converting out of belief. They only want to stay in Germany.

Meanwhile, as other churches across Germany struggle with dwindling numbers of believers, Martens has seen his congregation swell from 150 just two years to more than 600 parishioners now – with a seemingly unending flow of new refugees finding the way to his congregation.

Some come from cities as far away as Rostock on the Baltic Sea, having found out by word-of-mouth that Martens not only baptises Muslims after a three-month “crash course” in Christianity, but also helps them with asylum pleas.

Other Christian communities across Germany, among them Lutheran churches in Hannover and the Rhineland, have also reported growing numbers of Iranians converting to Christendom. There are no exact numbers on how many Muslims have converted in Germany in recent years – and they are a tiny minority compared to the country’s overall four million Muslims.

But at least for Berlin, Martens describes the number of conversions as nothing short of a “miracle”. And he says he has at least another 80 people — mostly refugees from Iran and a few Afghans — waiting to be baptised.

Germany’s Federal Office for Migration and Refugees said it does not comment on the reasons individual applicants give when they apply for asylum, or on how many people receive refugee status in Germany based on religious persecution.

Zonoobi, who dressed all in white for his recent baptism, said he had attended secret religious services in Iran ever since friends introduced him to the Bible at age 18. He decided to flee to Germany after several Christian friends were arrested for practicing their religion.

For Zonoobi and his wife Afsaneh — who since her baptism goes by the name of Katarina — the christening marks a new beginning.

Now we are free and can be ourselves. Most important, I am so happy that our children will have a good future here and can get a good education in Germany.

In the U.S., 49% of Former Catholics Have Left Organized Religion for Good

September 5, 2015
by

Last week, the Public Religion Research Institute in partnership with Religion News Service released a comprehensive survey of American Catholics, and we’re still getting reports on what they found.

The latest analysis focuses on where ex-Catholics go — to another religion or out of the game altogether? — and the answer won’t surprise you.

About half of the people who leave Catholicism become “Unaffiliated,” essentially saying goodbye to organized religion altogether:

Click the picture to see the text.

Consider again that pale blue slice. That’s here. That’s home. That’s us.

It’s telling that so many people who decide to leave Catholicism do so because they realize the whole organized religion game is not for them. They’re not even bothering to give another faith a shot. It’d be a waste of time for them.

Bear in mind that many of the people who still call themselves Catholic don’t even agree with the Church’s positions on some hot-button issues, and you have to wonder how many Catholics are left whose beliefs actually align perfectly with the Church.

Hate lessons for Jewish youngsters

Added September 4, 2015

Children as young as three were told that ‘non-Jews’ were ‘evil’ in a kindergarten worksheet handed out at ultra-Orthodox Jewish schools in north London.

The Independent reports that it has seen a worksheet given to boys aged three and four. In it, children were asked to complete questions related to the holiday of 21 Kislev, observed by Satmer Jews as the day its founder and holy Rebbe, Rabbi Yoel Teitelbaum, escaped the Nazis.

The document refers to Nazis only as “goyim” – a term for non-Jews some people argue is offensive.

Emily Green, who chairs the Gesher EU organisation which supports ultra-Orthodox Jews who want to leave the community, said she used to teach at Beis Rochel, part of the Satmer Hasidic sect.

It’s not uncommon to be taught that non-Jewish people are evil in ultra-Orthodox Jewish schools. It is part of the prayers, teaching, their whole ethos.

Describing it as a form of “indoctrination” Green added:

Psychologically, you become so afraid of the world out there after being taught how dangerous and bad and evil non-Jews are, that it makes it harder to leave.

Independently translated from Yiddish for The Independent, the worksheet’s first question reads:

What have the evil goyim (non-Jews) done with the synagogues and cheders [Jewish primary schools]?

The answer in the completed worksheet reads: “Burned them.”

Another question asks:

What did the goyim want to do with all the Jews?

The answer, according to the worksheet, is: “Kill them”.

The anonymous whistleblower who handed the worksheet to the newspaper said:

It doesn’t explicitly refer to the Holocaust. It’s a document that teaches very young children to be very afraid and treat non-Jews very suspiciously because of what they did to us in the past.

It’s not a history lesson – you can’t say that. It’s a parable that is actively teaching the children extremism, hatred and a fear for the outside world.

A spokesperson for Beis Rochel said that the worksheets would be amended and apologised for any offence.

However they argued the phrase “goyim” was not offensive and accusations that they were indoctrinating children were “without basis”.

The language we used was not in any way intended to cause offence, now this has been brought to our attention, we will endeavour to use more precise language in the future.

Ohio Public School District Removes “Higher Power Exists” from List of Core Value for Students

Added September 3, 2015
by

Back in May, a student sent me a page from the Rossford Exempted Village Schools handbook. The Ohio public school district listed its “core values” in the book and one of them was acknowledging that a “Higher power exists”:

That was out of place and illegal… (not to mention really grammatically awkward).

The Freedom From Religion Foundation sent a letter to Superintendent Dan Creps asking him to remove that item from the list:

Listing “Higher power exists” as a core value violates the First Amendment because it imposes religious sentiments upon students and their parents within the school district. Students and their parents cannot possibly conclude that “Higher power exists” on the list of core values is merely a “suggestion.” This statement clearly demonstrates that the school not only prefers religion over non-religion but also religious students over non-religious students. This value enunciated by the District offends the one in three young Americans who are not religious.

This was an easy complaint to make. Believing in a Higher Power doesn’t make you a better person and it’s not a “value” public schools should be promoting.

I’m happy to say the FFRF just got word from the Superintendent that the phrase would be stricken from future editions of the handbook. No prolonged battle. No argument. Just an admission that it would be removed.

Smart move by the District.

Death of atheist Dr Oliver Sacks

Added September 2, 2015

Readers of the weekly Freethinker bulletin may recall that, on July 9 of this year, neurologist and author Oliver Sacks was the subject of our  “Born on this day” feature.

Sadly, today we learned that Sacks, an atheist who was branded by his mother as an “abomination” because he was gay, has died at the age of 82.

According to Why Evolution is True, Sacks died of cancer this morning in New York.

He documented his terminal condition (a melanoma in his eye that eventually metastasized to his brain) and his thoughts on mortality in a series of poignant pieces.

Today’s arts section of The New York Times contains a postmortem appraisal, “Oliver Sacks, casting light on the interconnectedness of life.”

The WEIT tribute said:

He was a delightful guy, much admired and loved, and, at the end, finally came out as a gay man. How sad that he found true love only at the end of a closeted life! But at least he had that experience, short as it was.

Sacks’s last piece in the NY Times, “Sabbath“, appeared just two weeks ago, and ended this way:

And now, weak, short of breath, my once-firm muscles melted away by cancer, I find my thoughts, increasingly, not on the supernatural or spiritual, but on what is meant by living a good and worthwhile life – achieving a sense of peace within oneself.

I find my thoughts drifting to the Sabbath, the day of rest, the seventh day of the week, and perhaps the seventh day of one’s life as well, when one can feel that one’s work is done, and one may, in good conscience, rest.

Sacks was born in London, England, to a Jewish couple: Samuel Sacks, a medical general practitioner, and Muriel Elsie Landau, one of England’s first female surgeons.

He earned his medical degree at Oxford University (Queen’s College), and did residencies and fellowship work at Mount Zion Hospital in San Francisco and at UCLA.

Since 1965, he  lived in New York, where he was a practicing neurologist, while maintaining his British citizenship. In July of 2007, he was appointed Professor of Neurology and Psychiatry at Columbia University Medical Center, and he was also designated the university’s first Columbia University Artist.

Dr Sacks, dubbed  “the poet laureate of medicine,” by the The New York Times, considered himself a popular scientist in the tradition of Stephen Jay Gould and Carl Sagan. He is the best-selling author of many books about the mysteries and marvels of the human mind.

Sacks was the subject of a 1990 movie, Awakenings, a drama based on Oliver Sacks’ 1973 memoir of the same title. It tells the true story of Sacks, fictionalised as American Malcolm Sayer and portrayed by the late Robin William.

Hallucinations, his 12th, explores the various ways in which we may viscerally experience worlds that, ultimately, do not exist. He wrote:

One must wonder to what extent hallucinatory experiences have given rise to our art, folklore, and even religion.

In 2013 Sacks, who was an honorary director of the US Freedom From Religion Foundation, said:

I have no belief in (or desire for) any post-mortem existence, other than in the memories of friends and the hope that some of my books may still ‘speak’ to people after my death.

Atheism came at a tender age to Sacks. When he was a lad he planted two rows of radishes in the vegetable garden at his boarding school. He prayed for God to bless one or curse the other, whichever He thought best. When the two rows grew up to be identical, Sacks gave up belief in any reality beyond that which could be proved rationally by science.

Anti-Superstition Activist M.M. Kalburgi Shot Outside His Home in India

Added September 1, 2015
by  

On Sunday morning, 77-year-old M. M. Kalburgi, a notable Indian skeptic who had fought against superstition throughout his career, was shot dead in front of his home.

According to his family members, Prof. Kalburgi was speaking on his cellphone when someone knocked on the door of his house. When he opened the door, Prof. Kalburgi was shot at from a point-blank range on his forehead. The bullet pierced through his head.

The CCTV camera installed at [his home in] Kalyan Nagar has recorded the movement of two youths aged between 24 and 28, wearing black clothes and riding a motorcycle, in the area. But it would be premature to say anything now, the sources added.

The killing bears a striking resemblance to how Dr. Narendra Dabholkar died in 2013 — in fact, this killing comes approximately two years after that incident. (Dabholkar’s assassins have still not been apprehended.)

Last year, Kalburgi was at the center of controversy when he publicly criticized idol worship. He, like Dabholkar, infuriated right-wing groups on a regular basis.

If you include the deaths of the Bangladeshi bloggers, South Asia is quickly becoming a dangerous place for rational-minded people.

Filosofia ja elämänkatsomustieto

Last update 25.9.2015

Yleistietoa, opetussuunnitelmia, oppikirjoja ja linkkejä.


Elämänkatsomustiedon opetussuunnitelma 2016

Tutustuaksesi opetushallituksen versioon elämänkatsomustiedon opetussuunnitelmasta napauta tästä (pdf) tai tästä (doc).

Html muodossa opetussuunnitelman löydät napauttamalla tästä.


Syksyn 2015 elämänkatsomustiedon ylioppilastehtävät saat näkyviin napauttamalla tästä

Syksyn 2015 filosofian ylioppilastehtävät html-muodossa saat näkyviin napauttamalla tästä.


Kevään 2015 elämänkatsomustiedon ylioppilastehtävät saat näkyviin napauttamalla tästä

Kevään 2015 filosofian ylioppilastehtävät html-muodossa saat näkyviin napauttamalla tästä.Syksyn 2014 elämänkatsomustiedon ylioppilastehtävät saat näkyviin napauttamalla tästä.

Kevään 2014 filosofian ylioppilastehtävät html-muodossa saat näkyviin napauttamalla tästä.

Kevään 2014 elämänkatsomustiedon ylioppilastehtävät saat näkyviin napauttamalla tästä.

Syksyn 2013 elämänkatsomustiedon ylioppilastehtävät saat näkyviin napauttamalla tästä.

Syksyn 2013 filosofian ylioppilastehtävät html-muodossa saat näkyviin napauttamalla tästä. ja pdf -muodossa napauttamalla tästä.

Kevään 2013 elämänkatsomustiedon ylioppilastehtävät saat näkyviin napauttamalla tästä.

Kevään 2013 filosofian ylioppilastehtävät saat näkyviin napauttamalla tästä.

Filosofi och livsåskådning

20 läroböcker och vokabulär

Philosophy and Life View

20 books and dictionary in Finnish

Constructed language misil

misil

Katsomusaineiden didaktiikkaa

Yleistä didaktiikkaa

Ilmaista didaktiikkaa

Kristillinen dogmatiikka

http://etkirja.pp.fi/dogmatiikka.html

Filosofian, elämänkatsomustiedon ja uskonnon didaktiikkaa

Motivaatio, kv sopimukset, totuus jne...

Lukion filosofia, Filosofi i gymnasiet

Opetussuunnitelmat ja lisätietoa

Mitä filosofia on?
Vad är filosofi?
Opetussuunnitelma
Läroplan
Yliopistofilosofian sivustot
Filosofi.fi på svenska
Svenska material
Philosophy links in Internet
Logiikan alkeet Internetissä
Palautelomake

Ilmaiset filosofian oppikirjat

FI1 , FI2 , FI3 , FI4

Normatiivinen etiikka
Sukupuolietiikka
Metaetiikka
Deskriptiivinen etiikka

Filosofian ylioppilastehtävät

S 2012 K 2012 S 2011 K 2011
Vanhoja ylioppilastehtäviä
Vanhojen tehtävien sanaluettelo lukumäärineen
Ylioppilaskirjoitusten filosofit
Ylioppilaskirjoitusten sivistyssanat
Palautelomake

Elämänkatsomustieto, livsåskådning

Opetussuunnitelmat ja lisätietoa

Elämänkatsomustieto vai uskonto?
Mitä elämänkatsomustieto on?
Miksi evankelis-luterilaiset eivät pääse et:n opetukseen
Elämänkatsomustiedon opetussuunnitelmat
Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen
Koululait ja muut säädökset
Kysymyksiä ja vastauksia
Keskeiset ongelmat opetuksessa
Elämänkatsomustiedon opetusaineistoa ja linkkejä
Ohjeita kouluille
Dosentti Jouni Luukkaisen kantelut
Elämänkatsomustiedon stipendit
Kilpailut
Uskonnottomien uutisia
Religionskunskap i Sverige
Svenska material
Palautelomake

Peruskoulu Grundskola

Ilmaiset oppikirjat

et1 et2 et3 et4 et5 et6 et7 et8 et9

Opetussuunnitelmat ja lisätietoa

Elämänkatsomustiedon opetussuunnitelmat
Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen
Opetusvihjeitä: 1-5, 5-9
Verkkomateriaalia
Vähemmistöuskontojen oppikirjat
Palautelomake

Lukio Gymnasium

Ilmaiset oppikirjat

et10 et11 et12 et13 et14

Opetussuunnitelmat ja lisätietoa

Elämänkatsomustiedon opetussuunnitelmat
Grunderna för läroplanen
Sanasto
Opinnot Helsingin yliopistossa
Uskontojen vertailutaulukko
Palautelomake

Elämänkatsomustiedon ylioppilastehtävät

S 2012 K 2012 S 2011 K 2011
Vanhoja tehtävä
Vanhojen tehtävien sanaluettelo lukumäärineen
Ylioppilaskirjoitusten sivistyssanat

Syksyn 2014 ylioppilaskirjoituksiin valmistautuminen

Sekä elämänkatsomustiedon että filosofian ylioppilaskirjoituksiin kannattaa valmentautua lukemalla tämän oppiaineiston sanastoa sanasto.

Elämänkatsomustiedon kokeeseen lue myös ainakin kerran viikossa Elämänkatsomustiedon (opetushallituksen) opetussuunnitelmaohjeen sanat aakkosjärjestyksessä.

Filosofian kokeeseen lue ainakin kerran viikossa Filosofian(opetushallituksen) opetussuunnitelmaohjeen sanat aakkosjärjestyksessä.

Elämänkatsomustieto ainereaalissa

Elämänkatsomustieto on eräs lukion reaaliaineista. Elämänkatsomustiedon ainereaalissa kokelas valitsee vastattavakseen kuusi kysymystä kymmenestä vaihtoehdosta.

Reaaliaineiden sijoittuminen koepäivien kesken: Samana koepäivänä järjestetään evankelis-luterilaisen uskonnon, ortodoksisen isen uskonnon, elämänkatsomustiedon, yhteiskuntaopin, kemian, maantieteen ja terveystiedon kokeet.

Muuta tietoa

Esitelmä ateismista 9.2.2012 (pdf)
Maailmanuskonnot
Wienin piiri
Valtion ja kirkon ero
Java kielen perusteet versio 0.7
Palautelomake
Jäsenlomakkeet ja palautelomakkeet tekstinä ohjelmoijille

Ehdotus lukion opetuksen järkiperäistämiseksi

Suomen Ateistiyhdistys ry. kannattaa kaikkien mielipideaineiden poistamista kouluista. Erityisesti oman uskonnon opetus on mielipideopetusta.

Suomen ateistiyhdistys vastustaa kuitenkin jyrkästi kaikille yhteiseen "elämänkatsomustiedon" opetukseen siirtymistä lukioissa. Se merkitsisi Ruotsin mallin mukaista uskonnon opetusta eli sitä, mitä Kulosaaren yhteiskoulussa nyt opetetaan.

Kulosaaren yhteiskoulun kaikille pakollisen opetussuunnitelman löydät napauttamalla tästä.

Koska peruskoulun järkeistäminen on Suomen äärivanhoillisessa mielipideilmastossa mahdotonta, ehdotamme että järkeistäminen aloitetaan lukiosta.

Kun oman uskonnon tai elämänkatsomustiedon opetusta on peruskoulussa 9 vuotta, on kohtuutonta, että sitä on lukiossa.

Koska lukion elämänkatsomustiedon opetus oli aikoinaan filosofian opetusta ja nykyään huuhaata, ehdotamme, että oma uskonto ja elämänkatsomustieto poistetaan lukiosta ja muutetaan filosofian opetusta niin, että lukioissa filosofian nykyiset kurssit 2, 3 ja 4 ovat pakollisia. Samalla on päätettävä, että näiden kurssien sisältöjä ei muuteta lisäämällä niihin uskontotietoa.

Koska lukioissa on paljon evankelis-luterilaisia uskonnonopettajia, ehdotan, että heitä varten luodaan lakkautuspalkkajärjestelmä siirtymisajaksi. Vastaavasti teologikoulutusta vähennetään niin, että lukioiden evankelis-luterilaisen uskonnon opettajat voivat siirtyä joustavasti evankelisluterilaisen kirkon tehtäviin.

Nykyisin pätevät elämänkatsomustiedon opettajat katsottakoon päteviksi lukion filosofian opettajiksi.

Siirtymäajaksi myös opettajakoulutusta vailla olevat, joilla on yliopistossa suorittettu vähintään keskimmäinen oppimäärä filosofiassa, katsottakoon päteviksi lukion filosofian opettajiksi.

Lakkautuspalkka lisää menoja, mutta teologikoulutuksen keskeyttäminen pienentää menoja.

Kun joukko teologian professoreja joutuu lomautetuiksi, tämä on vain osoitus siitä, että kansalaisia lomautetaan tasapuolisesti kaikissa yhteiskuntaluokista.

Todellisiä hyötyjiä ovat lukiolaiset.

Mainittakoon, että ylempää löytyvät täysin ilmaiset lukion filosofian oppikirjat.