Jumalaton kulttuurilehti Syyskuu 2014 

Suomen ainoa kulttuurilehti

Sisällysluettelo

Käypä hoito ei tunne ainoaa hoitokeinoa

Erkki Hartikainen 30.9.2014

Pääsin laikkausjonoon sairaudessa, jonka ainoa tehokas hoitotapa on leikaus. Tässä ei ole mitään ihmeellistä. Sen sijaan on ihmeellistä se, etteivät Duodecimin Käypä hoito -suositukset tunne tätä ainoaa tehokasta hoitotapaa.

Syynä tähän tietämättömyyteen on se, että ½-1 tunnin leikkaus maksaa yhteiskunnalle melkoisesti (sen hinta yksityissairaaloissa on liikaa eläkeläiselle = 200-1000€).

Kyllä kokoomus jyllää!

Mikä on Madon luku

Lisätty 29.9.2014

Koska Mato on ilmeisesti Pedon vastakohta, Hegelin dialektiikan mukaan Madon luku on -666.

Madon asteikko saadaan seuraavalla laskutoimituksella:

273,15/666 = 0,410135135135.

Tämä tarkoittaa, että absoluuttinen nollapiste on -666~  astetta (madon astetta). Veden sulamispiste on 0 madon astetta. Asteen koko on hieman alle puolet nykyisestä asteen koosta, joten asteet voisi erottaa nykyistä tarkemmin esimerkiksi spriilämpömittarista.

666 madon astetta puolestaan olisi +273,15 celsiusastetta, ja veden kiehumispiste olisi 243,822075783~.

Onko luterilaisia ateisteja olemassa?

Erkki Hartikainen 29.9.2014

Olen itse käyttänyt käsitettä "luterilainen ateisti". Olen sillä tarkoittanut niitä ateisteja, jotka lämpimästi kannattavat luterilaista kirkkoa ja jotka vastustavat ateistien ihmisoiḱeuksia.

Tällainen joukkio valtasi Vapaa-ajattelijain liiton.

Ei ole yksimielisyyttä siitä, mitä olemassaolo tarkoittaa, enkä ryhdy tässä kauppaamaan omia käsityksiäni olemassaolosta, koska ammattifilosofit ovat onnistuneet aivopesemään kannattajakuntansa toisenlaisten käsitysten kannattajiksi.

Tässä tapauksessa voidaan oikaista hieman ja asettaa vain seuraavat kaksi vaatimusta luterilaiselle ateismille:

 1. Mikä on luterilaisen ateismin määritelmä.
 2. Onko määritelmälle tulkinta faktorianalyysissä.
Eräät luterilaiset ateistit tutkijapiireissä ovat hegeliläistäneet minun määritelmääni ja asettaneet sen päälaelleen.

Virhepäätelmä on seuraava:

Koska luterilaisten enemmistö on siveyskysymyksissä samaa mieltä kuin ateistit, täkäläisiä ateisteja voidaan kutsua luterilaisiksi ateisteiksi.

Yhdessä Suomen Gallupin kanssa tekemämme tutkimus osoitti jo vuonna 1973, että suomalaisten luterilaisten enemmistö on täysin irtaantunut kristillisestä siveydestä.

pappi

Oikea päätelmä olisi siis:

Ateistien kanssa samaa siveyttä kannattavia luterilaisia voidaan kutsua siveellisesti ateistisiksi luterilaisiksi.

Faktorianalyysejä osaisin ajaa tietokoneohjelmilla itse, mutta valitettavasti tällainen vanha ukko ei voi ryhtyä yksin keräämään tutkimusaineistoa (eikä tietosuojavaltuutettu antaisi minulle siihen lupaakaan).

Kotitietokoneiden käyttöliittymistä

Erkki Hartikainen 29.9.2014

Mitä tulee Windows 8.1:een se on huonompi käyttöjärjestelmä kuin mikä tahansa Ubuntuun perustuva käyttöjärjestelmä.

Ainoa edistysaskel, mikä Windows 8.1:ssä on, on se, että siinä on sammutuskuvake, joka toimii samoin kuin Ubuntun sammutuskuvake. Ubuntun sammutuskuvake on kuitenkin siinä suhteessa parempi kuin Windowsin sammutuskuvake, että Ubuntun sammutusuvake on ain äkyvissä näytön oikeassa yläkulmassa.

Hyvin pitkään Windowsin versioita 3, 2000 ja XP opettaneena voin vakuuttaa, että Ubuntu on helppoudeltaan näiden käyttöjärjestelmien veroinen, mutta tietysti monessa muussa suhteessa ylivoimainen niihin verrattuna.

Windowsin mainoskuvaikkuna on pelkästään haitallinen. Valitettavasti monet Windows uskovaiset pitävät tällaista käyttöä haittaavaa mainosikkunaa merkittävänä uutuutena.

mB - lehdessä on Tapio Berschewskyn Linux Mintiä ylistävä kirjoitus. Kirjoitus on sinänsä erinomainen, mutta minä käytän mieluummin Ubuntua sen Unity -käyttöliittymällä. Unity on aiheuttanut Ubuntun vastaista propagandaa, mutta minun töihini se sopii kaikkein parhaiten. Tarpeellisimmat ohjelmat ovat aina näkyvissä sivupalkissa, joka on monilla vasemmassa laidassa.

Syynä mielipide-eroihin on se, että eri ihmiset tekevät Ubuntulla erilaisia töitä.

Onneksi samassa lehdessä on kirjoitus, jossa esitellään tärkeimmät Ubuntun vaihtoehdot Unityn tilalle.

Perinteistä Windowsia muistuttava KDE-käyttöliittymä asennetaan kirjoittamalla komentokehotteeseen

sudo apt-get install kubuntu-desktop

Hankalasti kirjoitettavan tekstin voit kopioida yllä olevalta ribiltä.

Xfce asennetaan kirjoittamalla komentokehotteeseen

sudo apt-get install lubuntu-desktop

Perinteinen gnome käyttöliittymä asennetaan komennolla

sudo apt-get install gnome-shell ubuntu-gnome-desktop

Asentaminen voidaan tehdä myös käyttämällä suoraan käyttöliittymää.

Valitaan Ubuntun A-kirjaimella varustettu salkku (Ubuntun sovellusvalikoima) ja kirjoitetaan hakuruutuun oikeassa yläkulmassa jokin seuraavista:

kubuntu-desktop

lubuntu-desktop

xubuntu-desktop

Millaiset rauhanturvaajat Ukrainaan?

Erkki Hartikainen 28.9.2014

Kun ns. länsi syyttää Vejäjää koko Ukrainan konfliktista, venäläisten kannattaisi tarjoutua rauhanturvaajiksi Itä-Ukrainaan.

Venäläiset joukot eivät ainakaan antaisi Ukrainan rikkoa tulitaukoa ja varmasti pysäyttäisivät ukrainalaisen vapaaehtoisfasistiarmeijan tulitaukoloukkaukset.

Kun rauhanturvaajina olisivat venäläiset ammattisotilaat, Itä-Ukrainan separatistit eivät uskaltaisi tulittaa heitä.

Filosofian ylioppilaskirkoitukset ovat täynnä vierasperäisiä sanahirviöitä

Erkki Hartikainen 27.8.2014

Linkki syksyn 2014 ylioppilaskirkoitusten tehtäviin löytyy sivulta

http://www.dlc.fi/~etkirja

Sen lisäksi, että tehtävät sisältävät vierasperäisiä sanahirviöitä, ne sisältävät vanhentunutta filosofiaa. Onko Timo Airaksinen alkanut dementoitua?

Sen sijaan, että pyydetään selitystä utilitarismista, olisi syytä pyytää selitystä nykyisin voimistumassa olevasta seuraussiveydestä, jonka eräs vanha muoto utilitarismi on.

Myös esimerkiksi Platonin ja Aristoteleen laaja-alainen vertailu kuuluisi yliopiston filosofian historian kurssin kysymyksiin pikemminkin kuin ylioppilaskirjoituksiin.

Entä jos nuori voisi valita sen, minkä eläkeiän hän haluaa ja kuinka suuren eläkeprosentin hän haluaa?

Erkki Hartikainen 28.9.2014

Jos työelämään menevä nuori saisi itse valita sen, minkä eläkeiän hän haluaa ja minkä eläkeprosentin hän saa, eläkkeiden kanssa ei olisi mitään ongelmia.  Ei tarvittaisi ylhäältä annettuja saneluratkaisuja, jotka eivät kuulu minkäälaiseen kansanvaltaan.

Tämä ja seuraava hallitus  "elinkeinoelämälle" epämieluisissa asioissa täysin stalinistisesti.

Alin eläkeikä, jonka Suomen kansalainen voi valita, voisi olla 60 vuotta ja alin eläkeprosentti voisi olla 50 %.

Eläkkeiden verottaminen pitäisi lopettaa, koska se on byrokratiaa ja vanhusten sortamista.

Entisenä vakuutusmatemaatikkona voin vakuuttaa, että ammattikuntani pystyy kirjoittamaan vakuutusmaksuja laskevan tietokoneohjelman yhdessä viikossa. Ohjelman pitäisi olla sellainen, että jokainen työnantaja laskisi sillä kyseisen henkilön eläkemaksut. Ohjelma pitäisi voida yhdistää palkanmaksujärjestelmään.

KELA - korttia pitäisi muuttaa siten, että siihen voitaisiin tallentaa työntekijän eläkevalinnat.

Työntekijä voisi myöhemmin muuttaa valintojaan, jolloin edellä mainittu tietokoneohjelma laskisi jo työntekijältä saatujen maksujen ja uusien valintojen perusteella sen, minkä suuruinen eläkevakuutusmaksu työntekijältä peritään.

Paskapuhe työntekijän ja työnantajan osuudesta eläkemaksuun pitää pikaisesti lopettaa. Myös työnantajan maksama eläkemaksu on osa työntekijän palkkaa.

Duunariammattiyhdistysjohtajat sallivat hullun nykyisen järjestelmän.

Jos palkkaa nostettaisiin työnantajan eläkemaksun verran, ja jos työntekijä maksaisi työntekijän osuuden ja työnantajan osuuden summan, "elinkeinoelämällä" ei olisi mitään asiaa eläkeneuvoteluihin, vaan ne käytäisiin eri ammattikuntien edustuksella.

Olisin voinut kirjoittaa yllä olevat asiat 45 vuotta sitten, mutta silloin en olisi saanut niitä millään keinolla julkisuuteen.

Suuren eläkepuhalluksen vaietut asiat

Erkki Hartikainen 27.9.2014

puhallus

Osa poliitikoista ja muistakin ihmisistä on oikeasti niin tyhmiä, että he eivät ole tulleet ajatelleeksi alla lueteltuja asioita.

Ne poliitikot, jotka ovat tulleet niitä ajatelleeksi, ajoivat Suurta puhallusta läpi siitä syystä, että he haluavat siirtää tätä yhteiskuntaa sata vuotta taaksepäiín.

"Elinkeinoelämän" eli osakkeenomistajien etu vaatii, että "osaketuloa tuottamattoḿien" vanhusten tuloja alennetaan. Saman tahon etu vaatii, että vanhusten hoitoa ja terveydenhoitoa heikennetään niin, että vanhusten elinikä lyhenee ja osakkeenomistajien voitot kasvavat.

Myös koulutusta on heikennettävä niin, etteivät ihmiset opi vahingossa ajattelemaan itse. Koulutusajan lyhentäminen sataa myös suoraan osakkeenomistajien pussiin.

Miksi peruskoulun jälkeisestä koulutuksesta ei makseta palkkaa? Kyllähän työstä pitää aikuiselle ihmiselle maksaa palkkaa.

Se, ettei palkanmaksusta opiskelijoille edes puhuta, johtuu (niin selvästi, että idiootinkin pitäisi se huomata) siitä, että tämä palkka olisi poissa osakkeiden tuotoista. Lisäksi palkan maksaminen opiskelijoille lisäsäisi huomattavasti heidän eläkekarttumaansa. Nykyistä suuremmat eläkkeet olisivat poissa osingoista.

Jos kaikille opiskelijoille ja työttömille maksettaisiin palkkaa siten, etttä käteen jäävä tulo olisi vähintään 1 000 euroa kuukaudessa, "elinkeinoelämällä" olisi muuta tekemistä kuin tämän yhteiskunnan rakentaneiden vanhusten kurittaminen. Kyllä Stubb vaikenee visusti "menneiden sukupolvien" työstäkin.

Stubb on niin nuori, ettei hän ole voinut nähdä miestä kesähelteellä kuorimassa metsässä hyttysten keskellä koivupropseja. Minä olen itse tehnyt sitä. Yöt nukuttiin tukkikämpässä, joka oli täynnä kerrossänkyjä.

Tämä oli jo edistynyttä työläisten kohtelua. Lähellä sijaitsi savupirtti, jossa metsätyöläiset asuivat aiemmin. Vielä aikaisemmin metsätyöläiset asuivat metsässä laavujen alla, mutta sitä aikaa minun ei onneksi tarvinnut nähdä. Onneksi metsätyöt tehdään nykyään puhtaasti koneellisesti ja me onnettomat, joille ei olisi löytynyt töitä, olemme onnistuneet muuttamaan muualle. Vaikka kokoomus yritti aikoinaan savustaa minut töistä pois, en ole ollut päivääkään virallisesti työttömänä.

Tässä maassa on mm. Työterveyslaitos, jolla on käytössään kaikki tarpeellinen ihmisten työkyvyn tutkimiseen. Vastaavaa asiantutemusta löytyy monesta muusta paikasta. 60-70 vuotiaiden ihmisten työkyvyn tutkiminen kohtuullisella otoksella (2 000 ihmistä) ei edes maksaisi paljon mitään. Miksi tällaista tutkimusta ei ole tehty?

Koska eri ammateissa työkyky loppuu eri iässä, tutkimus pitäisi tehdä yllä mainitun suuruisena eri ammattialojen ihmisille.

On myös vaiettu siitä, että vakavasti sairaankin ihmisen sairaseläkkeelle pääsy riippuu melko puhtaasti kokoomuslaisesta lääkärikunnasta.

Mitä tulee lääkärien aiheuttamaan eläkeongelmaan, se on ollut olemassa aina. Kerron esimerkin oman nuoruuteni ajalta. Eräs mies oli niin sairas, että hän ei voinut työttömyystöissakään tehdä muuta kuin nojata lapioonsa. Muut sanoivat, että mene koppiin, että et palellu.

Sosiaaliavun saamisessa perheelle oli vaikeuksia, ja välillä perheellä ei ollut muuta syötävää kuin suolaa ja perunoita. Tähän kokoomuslainen tietysti sanoo, että olihan heillä sentään syötävää. Isäni oli sosiaalilautakunnan jäsenenä paikallinen palkaton sosiaaliviranomainen, mutta hänen piti pitää kokouksia paikallisten isäntien kanssa. Kuulin kamarinoven läpi, kun eräs sukulaismies sanoi, että mies on laiska, ja isäni vastasi siihen, ettei nykyään saa ketään tappaa nälkään.

Kunnanlääkärinä oli serkkuni, joka lopulta kertoi miehen vaimolle, että nyt se teidän miehenne alkaa saada eläkettä. Vaimo vastasi, ettei sitä oteta vastaan, koska muuten menee KELA:n "arkunostoavustus". Viimeksi mainitusta en tiedä mitään, mutta kai kysymys oli siitä, että mahdollisesti muutaman viikon sairaseläke olisi vähemmän kuin muuten saatavat avustukset.

Eläkkeelläoloaikaa pidetään erityisen arvokkaana niissä maissa, joiden kilpailukyky on korkealla siitä syystä, että kesälomia ei ole tai on yksi viikko. Ihmiset tekevät työtä odottaen leppoisia eläkepäiviä, jolloin he voivat tehdä sitä, mitä he olisivat tehneet koko elämänsä ajan mutta ovat joutuneet myymään elämänsä työnantajille.

Minä en olisi pystynyt tekemään niitä töitä, joita tein, 65-vuotiaaksi  asti. Jäin ensin osa-aikaeläkkeelle. Sitäkään työtä en olisi jaksanut tehdä 65-vuotiaaksi asti, ja jäin eläkkelle 63 vuotiaana. Ennen eläkkeelle lähtöäni olin sairaslomalla noin yhden vuoden. 

Joku minua tunteva voisi sanoa minulle, että teethän sinä nytkin työtä enemmän kuin moni työssä käyvä. Teen kyllä, mutta siitä työstä, mitä teen, ei makseta mitään eikä maksettaisi mitään, vaikka kuinka yrittäisin saada työni palkalliseksi. Jos minulle alettaisiin maksaa työstäni palkkaa, kirkko kyllä yllyttäisi valtionsyyttäjän sakottamaan minua siitä, että teen työtä.

Tämä lista ei ole täydellinen, mutta en ole "erityisasiantuntija", jonka pitäisi kirjoittaa täydellisiä selontekoja.

Miksi yksityisten yhtiöiden tekemiä luottoluokituksia käytetään köyhien kyykyttämiseen?

Erkki Hartikainen 27.9.2014

Miten muuten Suomen vanhuksia olisi voitu siirtää kaksi ikäluokkaa työttömyyspäivärahalle?

Ammattiyhdistysidiootit laittoivat kaksi ikäluokkaa vanhuksia työttömiksi

Suomen ammattiyhdistysliike haudattiin 25.9.2014

Erkki Hartikainen 26.9.2014

Jos ammattiyhdistysidiootit olisivat päättäneet pyytää eläkkeen suuruista työttömyyspäivärahaa 63-65 -vuotiaille työttömille, porvarit eivät olisi enää mitään eläkeikärajan nostamista vaatineeetkaan.

Jos ammattiyhdistysjohtajat eivät olisi idiootteja, he olisivat antaneet eläkeneuvottelujen olla poikki. Jos valtioneuvosto olisi siitä huolimatta ryhtynyt najamaan eläkeiän nostoa, olisi ollut, kuten Antti Rinne eräässä toisessa yhteydessä sanoi, "yleislakon paikka".

Ehdotus kansalaisten suojelusta SUPOlta

Erkki Hartikainen 26.9.2914

Säädettäköön lailla jokaiselle Suomen kansalaiselle oikeus saada SUPOSTA kaikki itseään koskevat tiedot 

Palkattakoon myös puolueeton valvontaviranomainen, jonka tehtävä on taata se, että SUPO antaa jokaiselle kansalaiselle oikeat tiedot. Väärän tiedon antamiseta säädettäkoon sakkorangaistus sille SUPOn virkailijalle, joka on väärää tiedon antanut.

Tiedon saanti pitää voida hoitaa pankkitunnuksilla Internetissä.

Nuorisolla ei ole mitään tietoa niistä ajoista, jolloin SUPON asiamies istui kaikissa radikaaleina pidetyissä tilaisuuksissa. Nuoriso ei liioin tiedä, että SUPO on iät ja ajat salakuunnellut suomalaisten puhelimia perustuslain vastaisesti.

Kun olin nuori, SUPOlla oli niin huonot salakuuntelulaitteet, että saatoimme päätellä sen, milloin SUPO kuunteli ja milloin ei. Kun selvää kuuntelua tapahtui, sanoimme puhelun väliin: "SUPO pois langalta."

Aikoinaan SUPOlla oli myös laajat "kommunistirekisterit", mutta nyt ne lienee siirretty kassakaappiin siitä syystä, että kommunisteja on Suomessa hyvin vähän ja he ovat "elinkeinoelämälle" täysin vaarattomia.

Voiko Suomi ylpeillä tasaisella tulonjaolla?

Lisätty 25.9.2014

Ei voi. Gini-indeksin kyky ottaa huomioon köyhät on hyvin rajoitettu.

Seuraavassa kartta maailman Gini-indekseistä:

gini

Huomaa, että huippukristillisten katolisten maiden Gini-indeksit ovat hirveitä.

Miten Suomen Gini-indeksille käy, jos katolisesta konservatiivi Soinista tulee pääministeri.

Miksi opetushallitusta ei ole vielä lakkautettu?

Erkki Hartikainen 24.9.2014

Opetushallituksen ylläpitäminen maksaa, ja opetushallitusta tarvitsee vain evankelisluterilainen kirkko koulujen painostamiseen ruokarukouksiin yms.

Opetushallituksella ei ole varsinaisia tehtäviä.

Opetussuunnitelmasuositusten tekeminen pitäisi antaa parlamentaarisen komitean tehtäväksi, mutta komitean kokoonpanosta ja valinnasta pitäisi säätää erillinen laki. Laissa pitäisi sanoa, että sekä itse komiteassa että sen jaostoissa pitää olla ateistien edustus.

Edellinen kappale johtuu siitä, että ensimmäinen peruskoulun opetussuunnitelma oli komitean tekemä, mutta vasta vuosikausien oikeuden hakeminen kaatoi uskontojen historian ja siveysopin kristillisen opetussuunnitelman (YK:n Genevessä toimivan kansalais- ja poliittisia oikeuksia valvovan toimikunnan puututtua asiaan).

Erillisen komitean pitäisi tutkia opetushallituksen nykyisten virkailijoiden tekemät ihmisoikeusrikokset. Mielestäni ihmisoikeusrikoksista voidaan tuomita myös taannehtivalla lainsäädännöllä.

Oletko koskaan ajatellut sitä

miten valtioilla voi olla velkaa?

Erkki Hartikainen 23.9.2014

Valtioiden velkaantuminen johtuu siitä, että rikkaat antavat mieluummin valtioille velkaa kuin osallistuvat yhteiskunnan ylläpitämiseen veroja maksamalla.

Koska Kreikka oli viimeinen Euroopan valtio, jossa oli vielä jopa yleislakkoja, sen työväki piti panna matalaksi pysäyttämällä koko EU.

Kun Yhdysvalloissa työväen reaalipalkkojen nousu onnistuttiin pysäyttämään jo vuonna 1973, mutta näin ei käynyt Euroopassa, piti ryhtyä laajentamaan ja voimistamaan EU:ta.

Opetushallitus tarkisti ohjeita uskonnon opetuksesta ja uskonnon harjoittamisesta kouluissa ja oppilaitoksissa

Opetushallituksen lehdistötiedote 22.9.2014

Lisätty 23.9.2014

http://www.oph.fi/ajankohtaista/tiedotteet/101/0/opetushallitus_tarkisti_ohjeita_uskonnon_opetuksesta_ja_uskonnon_harjoittamisesta_kouluissa_ja_oppilaitoksissa

Uuutisessa ei ollut paljon mitään myönteistä paitsi seuraava kohta:

Oppilasta ei voida velvoittaa osallistumaan jumalanpalvelukseen, uskonnolliseen päivänavaukseen tai muuhun uskonnolliseen tilaisuuteen tai toimitukseen. Vapaus olla osallistumatta uskonnolliseen tilaisuuteen ja toimitukseen on riippumaton yhdyskunnan jäsenyydestä. Näin ollen myöskään tiettyyn uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluvia ei voida velvoittaa osallistumaan asianomaisen uskonnollisen yhdyskunnan uskonnollisiin tilaisuuksiin ja toimituksiin. Oppilaan huoltaja ilmoittaa, osallistuuko oppilas uskonnollisiin tilaisuuksiin ja toimituksiin vai ei.

Kielteisintä uutisessa oli seuraava kohta:

Suomalaisella peruskoululla, lukiolla ja ammatillisilla oppilaitoksilla on useita perinteisiä juhlia kuten joulujuhla, kevätjuhla sekä YK:n päivän juhla ja itsenäisyyspäivän juhla. Opetuksen järjestäjät ja koulut päättävät juhlista ja niiden sisällöstä. Juhliin voi sisältyä myös joitakin uskontoon viittaavia elementtejä. Tällaiset juhlatraditiot ovat osa suomalaista kulttuuria. Juhlaan mahdollisesti sisältyvän yksittäisen virren laulamisen johdosta juhlaa ei voida uskonnollisen suvaitsevaisuuden nimissä pitää uskonnon harjoittamiseksi katsottavana tilaisuutena.

Koulun ja oppilaitoksen juhlat ovat osa opetusta ja koulun toimintaa, johon oppilaiden tulee osallistua. Tarvittaessa huoltajien kanssa voidaan sopia oppilasta koskevista yksilöllisistä järjestelyistä ja mahdollisesta vaihtoehtoisesta toiminnasta, jos huoltaja ei halua oppilaan osallistuvan kaikkeen juhlaan kuuluvaan ohjelmaan.

Koulu voi järjestää uskonnollisia tilaisuuksia, kuten jumalanpalveluksia ja uskonnollisia päivänavauksia, tai sisällyttää koulun toimintaan uskonnollisia toimituksia, kuten ruokarukouksia. Tällaiset tilaisuudet ja toimitukset ovat uskonnon harjoittamista.

Kristillidemokraatit haluavat Suomeen Berija - tyyppisen suojelupoliisin

Lisätty 23.9.2014

Siviilitiedustelulle on supolaisten kabineteissa jo annettu nimikin: Finnish intelligence service eli Finint. Sitä eivät sido poliisin esitutkinta- ja pakkokeinolait, vaan Finintille pitäisi kirjoittaa omat poliisia laveammat lait ja toimivaltuudet.

HARTAUDEN HARJOITTAMINEN PUOLUSTUSVOIMIEN PARAATIKATSELMUKSISSA. KANTELUT EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIEHELLE (20.9.2014)

Lisätty 22.9.2014

http://www.ateistit.fi/uutiset/uuti140920.html

Jos persut voittavat vaalit

Anneli Auer teloitetaan

Erkki Hartikainen 22.9.2014

täysin riippumatta siitä, onko hän syyllinen vai syytön. Suomi on jäänyt toisen maailmansodan jälkeen Yhdysvalloista huomattavasti jälkeen syyttömien ihmisten teloittamisessa.

Kun onnellinen mies Stubb on saanut aikaan oikein hienon melkein - nato - hallituksen, olisi kerta kaikkian väärin, ettei tyhmin ministeri eli Anna-Maja Kristina Henriksson saattaisi oikeuslaitostamme nato - kuntoon. Vai onko Carl Christoffer ”Calle” Haglund vielä tyhmempi kuin Henriksson?

Miten suomenruotsalaiset voivat olla paljon tyhmempiä kuin ruotsinruotsalaiset?

Kymmenien miljardien putkiremonttihuijaus on lopullinen todistus Suomen kansan tyhmyydestä

Erkki Hartikainen 22.9.2014

Omistan yhden ison kerrostaloasunnon ja kaksi omakotitaloa. Eduskunnan idioottien säätämästä asunto-yhtiöosakelaista johtuen näyttää ilmeiseltä, että nyt, yli 70 - vuotiaana, minun on muutettava omakotitaloon siitä syystä, että minun ei kannata asua omistusasunnossa kerrostaloasunnossa, varsinkaan, kun seuraava kolmen porvaripuolueen (persut, kepu ja kokoomus) hallitus alentaa myös olemassa olevia eläkkeitä.

Kumpikaan puurakenteinen omakotitalo ei tarvitse putkiremonttia, ja siihen, johon luultavasti muutan, veljeni veti viisitoista vuotta sitten uudet muoviputket yhdessä viikonlopussa. Putketkin maksoivat mitättömän vähän, koska veljeni on niiden tukkumyyjä.

Jos minä oikeasti omistaisin kerrostalohuoneiston, jossa minä asun, tekisin reiän ala- ja yläpohjaan ja sanoisin, että työntäkää myoviputken päät noihin reikiin, minä teen yhdessä veljeni kanssa loput yhtenä viikonloppuna. Voisin jopa lyödä vetoa siitä, että se onnistuu.

Niille, jotka yrittävät huijata kansaa vesivahingoilla, sanottakoon, että olen yksin tai yhdessä muiden kanssa omistanut koko ikäni omakotitaloja, eikä niissä ole sattunut yhtään vesivahinkoa. Olen yli 70.

Vesivahinkoja sattuu, jos putket valetaan betoniin ja liitokset betonin sisässä tehdään huonosti. Sellaisessa kerrostalossa olen jonkin aikaa asunut. Ilmeni, että laattojen väliseen hiekkaan oli tehty huolimaton putkiliitos noin viisikymmentä vuotta sitten, ja vettä on saattanyt olla laattojen välissä koko ajan.

Ne insinöörit, jotka ovat syyllisiä älyttömän kalliiseen tekniikkaan, pitäisi toimittaa vankilaan loppuiäkseen, sikäli kuin he ovat vielä elossa.

Rakennusalan diplomi-insinöörien tupsulakkien tupsut vaihdettakoon vesivaakaan, jotta he vähitellen oppivat, miten vesi virtaa, tai ainakin sen, että painovoima on olemassa. Nykyään insinööreille opetetaan Einsteinia, joka väitti, että painovoimaa ei ole olemassa.

Juuri nyt televisio esittää ohjelmasarjaa, jossa ei kerrota mitään putkiremonttien hölmöstä tekniikasta vaan pääasiassa siitä, kuinka tyhmiä suomalaiset ovat.

Suurmiesten välisiä eroja

Snellman ja Stalin

Erkki Hartikainen 21.9.2014

Snellman tapatti köyhiä ihmisiä nälkään ja Stalin tapatti rikkaita ihmisiä nälkään.

Mannerheim ja Berija

Erkki Harikainen 21.9.2014

Mannerheim ammutti 50 000 köyhää ihmistä (Väinö Tannerin arvio, Väinö Tanner ei ollut historian vääristelijä vaan silminnäkijä) ja Berija asukaslukuun nähden saman määrän rikkaita ihmisiä.

Molemmat tapattivat myös valitsemiaan ihmisryhmiä nälkään.

Surkea peruskoulun elämänkatsomustiedon opetussuunnitelmaluonnos on lähetetty lausunnoille

Erkki Hartikainen 20.9.2014

Opetushallituksen Orwellin koirat aikovat edelleen pitää elämänkatsomustiedon opetuksen kelvottomana. Surkea opetussuunnitelman luonnos on lähetetty eilen lausunnoille.

Ateisteilla on ollut pitkään kunnollinen opetussuunnitelmaluonnos, mutta Orwellin koirat eivät ole taaskaan piitanneet siitä mitään.

Ateistien ehdotuksen peruskoulun elämänkatsomustiedon opetussuunnitelmaksi löydät osoiteeesta

http://www.dlc.fi/~etkirja/Peruskoulu.htm

Vertaapa sitä opetushallituksen höpötykseen "monoteistisista uskonnoista".

Orwellin koirat tähtäävät Ruotsin mallin mukaiseen uskonnonopetukseen, ja tästä syystä he pitävät elämänkatsomustietoa Ruotsin mallin mukaisen uskonnon opetuksen esiasteena.

Kirkko ja Vanha majuri kehittivät tämän ajatuksen 1980 - luvulla.

Itsestään nimitystä "Vapaa Ajattelija" käyttävä kaiken ajattelun vapauden kieltävä julkaisu tekee jatkuvasti propagandaa Ruotsin mallin mukaisen uskonnon opetuksen puolesta.

Venäjän ortodoksisen kirkon osuutta Venäjän omalaatuisiin lakeihin väheksytään tiedotusvälineissä

Erkki Hartikainen 20.9.2014

Suomen tiedotusvälineiden puolueellisuus on mielestäni jo ylittänyt Hitlerin ja IKL:n aikaisen.

Erityisesti uskonnot eivät ole tiedotusvälineiden mielestä koskaan syyllisiä mihinkään.

Melkein kaikki viime vuosien kummalliset ja ihmisoikeuksia loukkaavat lait Venäjällä on säädetty ortodoksisen kirkon aloitteesta.

Putinia voi verrata Hitleriin vain siinä suhteessa, että hän etsii poliittista kannatusta ortodokseilta siinä, missä Hitler etsi sitä paavilta.

Kun Suomi itsenäistyi, luostarit kiellettiin, koska ortodoksiluostarit olivat iljettäviä ryyppypaikkoja. Mihin tämä tieto on kadonnut?

Yhdysvaltain ilmavoimien valassa ei enää tarvita Jumalaa

Lisätty 19.9.2014

Ilmavoimat taipui uskonnottomien etuja ajavan järjestön edessä. Muissa asevoimien haaroissa Jumalaan viittaavaa tekstiä ei ole vaadittu enää pitkään aikaan.

Lentosotamiesten ja -upseerien ei ole jatkossa pakko vannoa valojaan Jumalan nimeen Yhdysvalloissa. Maan ilmavoimat kertoi keskiviikkona, että kohdan "Jumala minua auttakoon" voi halutessaan jättää pois.

Päätös on seurausta tapauksesta, jossa uskonnoton sotilas ajautui riitaan Yhdysvaltain puolustusministeriön kanssa. Mies oli yliviivannut värväyspapereista "Jumala minua auttakoon" -kohdan.

Sotilaan asianajajan mukaan ilmavoimat oli asettanut ehdoksi koko tekstin hyväksymisen sellaisenaan: muuten mies ei pääsisi palvelukseen.

Ilmavoimat on kieltänyt sanojen poisjättämisen. Muissa asevoimien haaroissa vaihtoehtoiset ilmaisut ovat olleet sallittuja jo vuosia.

Puolustusministeriön lakiasiainjohtaja päätyi lopulta sille kannalle, että myös ilmavoimien on syytä muuttaa käytäntöään.

Onko koululaitos olemassa vain autoritaarisen ja vanhoillisen yhteiskunnan säilyttämiseksi ikuisesti?

Erkki Hartikainen 18.9.2014

Kun katselee tämän syksyisiä elämänkatsomustiedon ylioppilastehtäviä, ei voi muuta kuin ihmetellä ylioppilastutkintolautakunnan päiden sisältöä. Edes aiheista ei jäänyt mieleeni muuta kuin asiaankuulumaton shiiojen ja sunnien poliittinen kiista, mikä kuuluisi kokonaan toisen oppiaineen ylioppilastehtäviin.

Oppiaineita tosiasiallisesti ohjatessaan ylioppilastutkintolautakunta haluaa varmistaa sen, ettei koulussa opeteta mitään oppilaille oikeasti tarpeellista tietoa.

Oppimateriaaleiksi kelpaavat vain aukroriteettien eli vanhoillisten professorien mielipiteet.

Jotta muita oppimateriaaleja kuten tästäkin lehdestä löytyviä elämänkatsomustiedon oppimateriaaleja ei otettaisi ilmaisuudesta huolimatta käyttöön, ylioppilaskirkoitusten tehtävät on laadittava siten, että on ihan sama ovatko oppilaat oikeasti opiskelleet oppiainetta vai eivät.

Vanha majuri on kuollut, mutta Orwellin koirat toimivat vielä majuria tehokkaammin. Neljä jalkaa paha.

Loppujen lopuksi en voi pitää vanhaa majuria muuna kuin erityisen pahana ihmisenä. Miten muuten suuri lauma ateisteja voidaan opettaa vihaamaan ateistien alkeellisimpia ihmisoikeuksia.

orwelss-hounds

Ovensuusssa seisovasta joukosta löydetty pääministeri voi olla aivan hyvä, mutta pystymetsästä löydetyt vanhan majurin kannattajat ovat vain Orwellin koiria.

 VAPAA AJATTELIJAN TEEMANA SEKSUAALINEN YHDENVERTAISUUS (14.9.2014)

Lisätty 17.9.2014

http://www.ateistit.fi/uutiset/uuti140914.html

Pieleen meni etikettiopas

Mirva Saukkola neuvoo, millaisia ovat oikeaoppinen netiketti ja petiketti

Erkki Hartikainen 17.9.2014

Manitussa etikettioppaassa ei tiedetä, että petiketti on "pet etiquette" eli lemmikkielänten kohtelusäännöt.

Englannin kielisenä löytyy tietysti suuri määrä yhdyntäkäyttäytymisen oppaita (sex etiquette), mutta niissäkin puhutaan pääsääntöisesti asian vierestä. Ainakaan niissä ei tunneta yhdyntää koskevia tieteellisiä tutkimustuloksia.

Jos seksin tarve on kova, mistään säännöistä ei välttämättä piitata.

Kummallinen piirre esimerkiksi feministien oppaissa on suuri joukko neuvoja miehille, mutta mitään tasapuolisia sääntöjä ei juuri esitellä.

Mielestäni ns. esileikkien aloittaminen kuuluu kummallekin sukupuolelle, eikä esileikeillä ole muuta merkitystä kuin saada selville se, haluaako toinen osapuoli seksiä. Orgasmin todennäköisyyteen esileikit eivät tutkimusten mukaan vaikuta.

Sama pätee riisuutumiseen. Mielestäni (onneksi) Suomessa on yleinen käytäntö, että kumpikin riisuu itsensä. Se on tasapuolinen ja yhdynnän onnistumista edistävä tapa.

Kumpikin osapuoli voi hieman masturboida ennen miehen sisään tunkeutumista, jos se tuntuu tarpeelliselta.

Vakiintuneessa suhteessa myös mahdollinen raskauden ehkäisykäytäntö on vakiintunut. Muissa tapauksissa naisen on syytä ilmoittaa, jos hän haluaa kondomin käyttöä tai yhdynnän keskeytystä.

Liukasteen laittaminen emättimeen kuuluu naiselle, hänhän tietää, tarvitaanko sitä. Apteekeissa myytävä Ceridal (ei tarvitse olla kalliimpi Intime, se on samaa ainetta kalliimmassa pullossa) on suosittu. Apteekeissa myydään muovisia kertakäyttöpipettejä, ja aineen laitto emättimeen kuuluu naiselle.

Ns. liukastusvoiteita markkinoitaessa väitetään, että Ceridalia tai mitä tahansa rasvaa sisältävää ainetta käytettäessä lateksikondomi saattaa hajota. En ole kuullut näin tapahtuneen, mutta jos kerran niin tapahtuu, on ehkä syytä harkita viralliseen liukastusvoiteeseen siirtymistä.

Yhdestä yhdyntäkerrasta tulee raskaaksi, jos yhdyntä sattuu naisen kuukautiskierron keskivaiheille ja olosuhteet ovat muutenkin otolliset. Tavallisesti raskaaksi tulee vain pitkäaikaisesta suhteesta tai runsaasta seksistä, molemmat ilman ehkäisyä.

Mies pystyy pidättämään laukeamista siihen saakka, kun nainen on saanut orgasmin. On tietysti poikkeustapauksia, joihin lääkäri voi määrätä pienen annoksen masennuslääkettä, joka hidastaa miehen menoa tarpeeksi.

Mies ei siis saa lopettaa ennen kuin nainen on antanut luvan. Tärkein tekijä naisen orgasmin saamisessa on riittävän pitkään jatkuva yhdyntä.

Jos mieheltä ei naisen orgasmin jälkeen tahdo tulla siemensyöksyä, hän voi pyytää luvan tulla emättimeen sisään päin takaapäin. Tämä auttaa usein. Jos tämä ei auta, naisen ei pidä suuttua siitä, että mies masturboi lopuksi.

Erektiolääkkeistä tehokkain lienee edelleen Viagra. Erektiolääkkeitä tarvitsevat lähinnä vanhemmat ihmiset. Toisin kuin Suomen virallisissa ohjeissa sanotaan, Viagraa voi vanhempi ihminen ottaa kaksi sadan milligramman tablettia kerralla. 

red-viagra

Muualla maailmassa myydään myös punaista viagraa, jonka vahvuus on 200 mg. Postitse erektiolääkkeitä ei pidä tilata. Toista sukupuolta oleva terveyskeskuslääkäri kirjoittaa sinulle silmää räpäyttämättä reseptin sen jälkeen, kun hän on katsonut tietokoneelta, ettei sinulla ole sairautta, jota erektiolääke saattaisi pahentaa.

Vakiosuhteessa suihkussa käydään ennen yhdyntää, mutta jos suihkua ei ole käytettävissä (esimerkiksi ulkona metsässä lumihangessa), yhdynnän voi suorittaa kokonaan ilman suihkua. Terveen ihmisen sukupuolielimet eivät ole yleensä mitenkään likaiset.

Myös jomman kumman osapuolen kiireelle muualle yhdynnän jälkeen pitää löytyä ymmärrystä

hangessa

Lumihangessa on paleltumisen ehkäisemiseksi syytä puheutua nopeasti

Elämänkatsomustiedon oppikirjoissa on varsinaiset ohjeet nuorisolle. Ne löytyvät osoitteesta.

http://www.dlc.fi/~etkirja/

Ulvilan ensimmäinen tekninen tutkija

Lisätty 18.9.2914

http://www.mikkoniskasaari.fi/node/190

Mikä ero on vapaustaistelijalla ja terroristilla

Erkki Hartikainen 16.9.2014

Se selviää, kun selviää, onko ryhmittymä voittanut vai hävinnyt.

Onko Ahvenanmaalla oikeus liittya Ruotsiin

Erkki Hartikainen 16.9.2014

Minun mielestäni on, jos Ahvenanmaa itse niin päättää. Tähän mielipiteeseeni ei vaikuta mitään se, mitä sanotaan Suomen perustuslaissa.

Uskonnot vaikuttavat aina konflikteihin

Lisätty 15.9.2014

Kotimaa24.fi

Väkivaltaa ei voi selittää uskonnolla, mutta uskonnolla on aina jokin rooli väkivaltaisissa konflikteissa, sanotaan Kotimaan jutussa, joka käsittelee uskonnollisia konflikteja maailmalla.

– On erehdys ajatella, ettei uskonnoilla ole konflikteissa mitään roolia. Uskontojen merkitystä ei pidä häivyttää. Uskonnot eivät ole viattomia, vaan ne vaikuttavat konflikteihin aina jollakin tavalla, sanoo Kirkon tutkimuskeskuksen vs. johtaja Kimmo Ketola.

Kotimaa listaa parikymmentä parhaillaan maailmalla olevaa konfliktia, joissa uskonnolla on merkittävä rooli. Näitä on muun muassa Nigeriassa, jossa ääri-islamilainen Boko Haram taistele hallitusta ja kristittyjä vastaan sekä Etelä-Filippiineillä, jossa muslimikapinalliset taitelevat katolisen maan hallitusta vastaan.

Eero Heinäluoma saarnaa kristinuskon puolesta

Eduskunnan puhemies odottaa kirkolta rohkeampia kannanottoja

Lisätty 15.9.2014

http://simeonjahanna.com/2014/09/05/eduskunnan-puhemies-odottaa-kirkolta-rohkeampia-kannanottoja/

Amerikkalaisia jumaluustieteen tutkintoja Ruotsissa

Lisätty 15.9.2014

Seurakuntalainen- lehti kirjoittaa:

Kyrkhelg-tapahtuman aihe on tänä vuonna "Pyhä Henki, herätä meidät!" Tapahtuma kerää vuosittain lähes 3000 kävijää. Pääpuhujana tapahtumassa on Shayestehin lisäksi Seurakuntatiedekunnan (Församlingsfakulteten) tutkimusjohtaja Rune Imberg Ruotsista.

Mikään ruotsalainen yliopisto ei kuitenkaan anna tästä tiedekunnasta diplomeja, vaan ne annetaan Yhdysvalloista.

Lukioon tulossa lisää yhteiskuntaoppia, vähemmän uskontoa

Alkuperäisestä tuntuvasti vesitetty lukiouudistus saattaa lykkääntyä vuodella eli syksyyn 2017

Lisätty 14.9.2014

Marjukka Liiten Helsingin Sanomat

Uskonto säilyisi pakollisena, koska se mainitaan lukiolaissa, jota ei haluttu avata.

Lisää kaikille yhteisiä oppitunteja ovat saamassa liikunta, yhteiskuntaoppi ja opinto-ohjaus.

Menettäjiä olisivat:

uskonto/elämänkatsomustieto, biologia ja maantiede.

Kiistaa on vielä ainakin uskonnosta, jonka karsinta on vaikea pala kristillisdemokraateille, vaikka muille hallituspuolueille se sopii.

Myös peruskoulun uudessa tuntijaossa uskonnon tunteja karsittiin.

Hallituksen sivistyspoliittisen ministerityöryhmän on määrä puristaa ensi tiistaina päätös lukion uusista tavoitteista ja tuntijaosta eli kurssien ja oppituntien jaosta eri aineitten kesken.

Silti sen mielestä jokaisesta aineesta pitäisi vastakin lukea yksi pakollinen kurssi.

Lukion opinnot jaettaisiin vastakin pakollisiin, syventäviin ja soveltaviin kursseihin.

Työryhmän ehdottamista, eri aineita yhdistävistä johdantokursseista on luovuttu.

Matematiikka alkaisi kuitenkin sekä lyhyen että pitkän linjan lukijoille yhteisellä kurssilla.

Uutta olisivat kaikille pakolliset teemaopinnot, jotka ylittäisivät oppiainerajat. Niiden avulla on määrä kehittää niin ajattelun ja elämän taitoja kuin myös tieto- ja viestintäteknologian tietoja ja taitoja.

Näkökulma: "Jumalan edessä kaikki paljastuu"

Lisätty 13.9.2014

Miljoonan euron rikoksesta epäilty kohusaarnaaja valehteli toimittajalle päin naamaa, kirjoittaa Marko- Oskari Lehtonen.

http://www.iltalehti.fi/uutiset/2014091118652830_uu.shtml

Venäjän ortodoksikirkko perui keskustelut, koska Suomen luterilainen kirkko ei tuominnut homoutta

Lisätty 13.9.2014

Suomen luterilaisten ja Venäjän ortodoksien viralliset oppikeskustelut katkesivat erimielisyyksiin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä, kertoi Kotimaa-lehti torstaina. Asiasta päätettiin viikko sitten tiistaina, kun arkkipiispa Kari Mäkinen tapasi Venäjän partiarkan Kirilin Moskovassa.

Kirkot olivat suunnitellleet virallisia oppikeskusteluja, joita olisi käyty viime viikolla Moskovassa. Keskustelujen aiheena olisi ollut kristillinen antropologia, jonka piiriin kuuluu myös suhtautuminen homoseksuaalisuuteen. Nimenomaan kirkkojen erilainen suhtautuminen seksuaalivähemmistöihin esti viralliset oppikeskustelut.

– Meidän kirkkomme linjaus, jossa ei selkeästi tuomita homoseksuaalisuutta on heidän näkökulmastaan sellainen, etteivät he voi jatkaa virallisia oppikeskusteluja, arkkipiispa Kari Mäkinen kertoi Yle Uutisille torstaina.

Vapaa Ajattelija 3/4/2014 uskovaisten äänitorvena

Lisätty 12.9.2014

Ingressi

Seuraavassa on julkaistu ja kommentoitu kristityn Anna Kontulan haastettelu lähiaikoina ilmestyvässä Vapaa Ajattelija -lehdessä.

Lisäksi on esitetty ja kommentoitu Jori Mäntysalon vaimon, partiolainen Laura Mäntysalon samansuuntaisia ajatuksia.

Teksti on esitetty vinolla (kursiivilla) ja lehtemme kommentit tavallisella leipätekstillä.

anna kontula

Moni kakku päältä kaunis - Anna Kontula.

Kohti yhtä katsomusainetta

Hallitus leikkaa, miten käy vähemmistöuskontojen?

Teksti:

Alkuvuodesta hallituksen kehysriihi teki päätöksiä tiukoista leikkauksista. Yksi leikkuriin joutunut taho olivat vähemmistöuskonnot. Kehysriihessä päätettiin järjestää vähemmistöuskontoihin kuuluville oman uskonnon opetusta vain, jos oppilaita on vähintään kymmenen. Aiemmin opetusta piti järjestää, jos oppilaita oli vähintään kolme.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontula ja vapaa-ajattelijain partiolainen Laura Mäntysalo pohtivat leikkausta

Teksti:

”Mielestäni kyseessä on etukäteen hävitty viivytystaistelu sen tosiasian edessä, että oman uskonnon opetus kouluaineena pyritään säilyttämään jatkuvasti moninaistuvassa yhteiskunnassa”,

toteaa Kontula.

Kommentti:

Onneksi oman uskonnon opetus ei todellisuudessa häviä edes Anna Kontulan eläessä. Vain tämä takaa heikonlaisen elämänkatsomustiedon opetuksen säilymisen.

Teksti:

”On selvää, että jolla(k)in aikavälillä on pakko siirtyä yhtenäisiin katsomusaineisiin ja jättää vastuu oman uskonnon opetuksesta seurakunnille. Vielä poliitikkojen enemmistö ei kuitenkaan ole siihen valmis.”

Kommentti:

Anna Kontula on vasemmistoliittolaisena oikealla Forssan puoluekokouksen sosialidemokraateista. Sosialidemokraatit vaativat silloin, että uskonnonopetus on poistettava kouluista (eikä sen tilalle pidä laittaa mitään korvikeainetta).

Teksti:

Kontula vertaa uskonnonopetusta poliittisiin sidoksiin.

“Oman uskonnon opetuksessa on kyse samanlaisesta järjestelmästä kuin jos yhteiskuntaoppia opetettaisiin erillisryhmissä vasemmistolaisista ja oikeistolaisista kodeista tuleville lapsille.  Siis lähtökohtaisesti yhtenäisen peruskoulun idean vastainen”,

linjaa Kontula.


Kommentti:

 1. Kontula kannattaa kokoomuksen aikoinaan pannaan julistamaa tasapäisyyttä ja vastustaa monimuotoisuutta.
 2. Kontula ei tunne Suomen perustuslakia. Perustuslain mukaan: Jokaisella on uskonnon ja omantunnon vapaus. Uskonnon ja omantunnon vapauteen sisältyy oikeus tunnustaa ja harjoittaa uskontoa, oikeus ilmaista vakaumus ja oikeus kuulua tai olla kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan. Kukaan ei ole velvollinen osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen.
 3. Kontula ei tunne tapausta Erkki Hartikainen vastaan Suomen valtio. Peruskoulun ensimmäinen opetusuunnitelma tehtiin työryhmässä, jossa ei ollut ketään ateistia. YK:n Genevessä toimivan ihmisoikeustoimikunnan mukaan opetussuunnitelma oli liian kristillinen. Aivan samalla tavalla käy, jos elämänkatsomustiedon opetukseen osallistumisoikeutta laajennetaan.

Eriarvoisia lain edessä

Teksti:

Uusi linjaus ei koske evankelis-luterilaisen uskonnon, ortodoksisen uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetusta. Tätä ei Laura Mäntysalo ymmärrä:

”Päätös on kummallinen - ja on vaikea nähdä tämän edistävän aitoa vuorovaikutusta eri uskontojen välillä. Näen sen myös yhdenvertaisuuden kannalta ongelmallisena: miksi kolmen katsomusaineen opetuksen vähimmäisryhmä on erilainen kuin toisten?"

Kommentti:

Mistä syystä uskontojen välillä pitäisi olla vuorovaikutusta? Meidän ateistien mielestä on sitä parempi mitä enemmän uskonnot riitelevät keskenään. Tämän lehden toimittaminenkin onnistuu vain siitä syystä, että eri uskonnot eri puolilla maailmaa sekä möhläävät että tekevät ihmisoikeusrikoksia.

Kun nykymuotoista elämänkatsomustietoa juntattiin tähän maahan Vapaa-ajattelijain liiton silloisen pääsihteerin Erkki Hartikaisen toimesta (virkavapaalla ylimääräisen valtionavun turvin), Erkki Hartikainen olisi ollut valmis hyväksymään elämänkatsomustietoon ja vähemmistöuskonnoille vähimmäismäärän viisi oppilasta.

Lisäksi Erkki Hartikainen vaati lakiin sanontaa "uskonnottomille". Humanisti Pekka Elo ja uskontokunnat torjuivat tämän vaatimuksen erilaisilla tekosyillä, ja elämänkatsomustiedolle tuli heikompi opetusryhmä "uskontokuntiin kuulumattomille". Vähemmistöuskontoja miellyttääkseen evankelis-luterilaiset antoivat vähimmäismäärän pudota kolmeen.

Eräänä evankelis-luterilaisten tausta-ajatuksena oli, että jos oppilaiden vähimmäismäärät ovat suuria, osa oppilaista saa lisää vapaa-aikaa siitä syystä, että he eivät ole evankelis-luterilaisia.

Luultavasti vähimmäismäärän korotus vähemmistöuskonnoille johtuu siitä, että evankelisluterilaiset eivät ole erityisen ihastuneita islamin opetukseen.

On vähemmistöuskontojen asia valittaa vähimmäismäärän korotuksesta. Ateistien asia on vaatia elämänkatsomustiedon opetuksen rajaamista uskonnottomille ja opetussuunnitelman muuttamista kunnolliseksi.

Teksti:

Kontula ei myös(kään) koe perusteltuna erottaa kolmea katsomusainetta omaksi joukkiokseen:

”Erityissäätely olisi perusteltua ainoastaan elämänkatsomustiedon osalta, joka ei ole sitoutunut mihinkään uskontoon ja jonne siksi hakeutuu jo nyt sellaisia opplaita, joilla ei ryhmäkokovaatimusten vuoksi ole mahdollisuutta saada oman uskonnon opetusta tai jotka eivät sitä halua. Mikäli uskonnonopetukselle asetetaan joitakin vähimmäisryhmä kokoja, tulisi sen olla kaikille uskonnoille sama.”


Kommentti:

Uskontokuntiiin kuuluvien elämänkatsomustiedon opetukseen tulo on helppoa estää:

Tehdään elämänkatsomustiedosta niin totuudenmukaista, etteivät uskovaiset sinne tule.

Kuten tunnettu tietoteoreetikko Alvin Goldman sanoo kirjoittamassaan oppikirjassa:

"Kouluissa pitäisi opettaa totuus."

Kumpi on tärkeämpää, totuus vai erilaisten valheiden vyoropuhelu?

Laura Mäntysalo erittelee tarkemmin eri katsomusaineiden asemaa

Teksti:

”Ortodoksinen opetus on mukana erityisasemansa vuoksi - mutta onko tuolle erityisasemalle olemassa perusteita? Erityisesti tämä on väärin muita pienuskontoja kohtaan. Ev.lutin erityisaseman suomalaisessa koulujärjestelmässä ymmärrän, mutta miksi se on kirjoitettu erikseen tähän lakiin jos sen asema olisi aidosti näin vahva myös tulevaisuudessa?”

Kommentti:

Miksi evankelis-luterilaisten erityissasema on oikea ja ortodoksien erityisasema on väärä? Voitaisiinhan ajatella niinkin, että ortodokseja pitää suosia, koska Vladimir Putin on ortodoksi (vaikka tekee ristinmerkin väärin).

Ennustaminen on vaikeaa, varsinkin tulevaisuuden, vai mitä, Laura Mäntysalo?

Teksti:

Laura Mäntysalo voisi kuitenkin tukea elämänkatsomustiedon erityisasemaa:

”Luonnollisesti uskonnottoman perheen lapselle on suurempi asia joutua uskonnonopetukseen, kuin uskonnollisen perheen lapselle olla toisen uskonnon oppien parissa.”

Kommentti:

Mistä olet saanut tällaista päähäsi?

Teksti:

Hän pohtii ryhmäkokojen kasvun eri seurauksia et-opetuksessa:

”Ongelmia tulee nimenomaan siinä että vähimmäisoppilasmäärä nousee yli kolminkertaiseksi, ja silloin moni lapsi putoaa oman uskonnon opetuksesta - ryhmää ei järjestetäkään.”

Tällaisessa tilanteessa elämänkatsomustiedon ryhmät kasvavat. Suunta on vapaa-ajattelijoiden mielestä luonnollisesti hieno.

”Vaarana on kuitenkin se että ryhmän muodostuessa suurelta osin eri pienuskontoisista lapsista tulee siitä sekalainen sillisalaatti, eikä asioita ehkä voida käsitellä samalla tavoin kuin tällä hetkellä kun ryhmä koostuu lähinnä uskonnottomien perheiden jälkikasvusta”,

Kommentti:

Oppilaathan saavat vapaata ja sanovat "hurraa".

Teksti:

Laura Mäntysalo muistuttaa

Laura Mäntysalo näkee kuitenkin positiivisen mahdollisuuden elämänkatsomustiedon opetussuunnitelman
laajuudessa.

”Tunneille saatetaan saada aivan loistavia keskusteluja ja vuorovaikutusta osaavan opettajan johdolla, tai jopa tästä huolimatta. Tällöin luonnollisesti tämä mahdollisuus pitäisi antaa myös ev.lut. kirkon ja ortodoksisen kirkon jäsenille”,

Laura Mäntysalo toteaa.


Kommentti:

Uusvajaa-ajattelua. Koulun tehtävä, kuten edellä esitettiin, ei ole järjestää yhteiskunnan varoilla keskusteluja eri tavalla valheellisesti ajatteleville.

Oikeiden asteistien motto

Kaikki katsomusopetus pois kouluista!

USKONNOTTOMILLE UUSI YHDISTYS HELSINKIIN (10.9.2014)

Lisätty 12.9.2014

http://www.ateistit.fi/uutiset/uuti140910.html

Kaksiulotteiset nuolet Sagessa

Lisätty 11.9.2014

Löytyy osoitteesta Laskuharjoitin.

Ateistitit vaikeuksissa Yhdysvaltain ilmavoimissa

Lisätty 11.9.2014

Tomi Peurakoski
Helsingin Sanomat
HANDOUT / REUTERS

Yhdysvaltain ilmavoimien kersantti joutuu eroamaan palveluksesta, ellei hän vanno valaa Jumalan kautta. Ilmavoimissa vannottava vala päättyy sanoihin "so help me God", eli Jumala minua auttakoon.

Kyseessä on jo toinen kerta lyhyen ajan sisään, kun ateisti joutuu vaikeuksiin ilmavoimissa. Viime kuussa ilmavoimiin uudelleen värväytyvältä evättiin pääsy takaisin samasta syystä. Hän ei jättänyt asiaa sikseen, vaan on viemässä asiaa oikeuteen.

miller

"Emme ole saaneet ilmavoimilta vastausta kirjeeseemme. He eivät ole ilmaisseet, että he haluaisivat sopia asian oikeussalin ulkopuolella",
sanoi American Humanist Associatonin asianajaja Monica Miller.

Koska uudelleenvärväytymisen takaraja on marraskuussa, ilmavoimien Creechin tukikohdan kersantti haastaa valtion oikeuteen, Miller kertoi uutistoimisto AFP:lle.

Aikaisemmin lentosotamiehet ovat voineet valita vaihtoehtoisen valan, missä Jumalasta ei puhuta. Mutta viime vuonna Yhdysvaltain ilmavoimat muutti käytäntöään ja otti "so help me God" -lisäyksen valaan pakolliseksi.

Muissa Yhdysvaltain asevoimien puolustushaaroissa viittaukset Jumalaan eivät ole pakollisia.

"Tämä on tietääkseni ainoa puolustushaara, joka vaatii kaikissa tapauksissa uskonnollisen kielen käyttämistä",
Miller sanoo.

Hänen mukaansa pakottaminen jumalaan viittaavaan valaan on perustuslain vastaista.

"Hallitus ei voi pakottaa ei-uskovaa vannomaan valaa, jossa hän myöntää, että kaikkivaltias olisi olemassa."

Lentosotamiehen palvelusaika päättyy marraskuussa ja hänellä on siihen saakka aikaa uudelleenvärväytyä ja vannoa vala, sanoo Yhdysvaltain ilmavoimien tiedottaja Ann Stefanek.

Stefanekin mukaan Pentagonin huippujuristeilta on pyydetty "kirjallista oikeudellista lausumaa asiasta".

Herätyskristillisten rooli ilmavoimissa on viime vuosien aikana aiheuttanut ristiriitoja. Muutamia vuosia sitten Yhdysvaltain ilmavoimien akatemia Coloradossa joutui syytösten kohteeksi, jonka mukaan herätyskristilliset käyttivät ylivaltaa oppilaitoksessa.

Kaikki yritykset saada tilanne tasapainotettua on tyssännyt aktiivikristittyjen ryhmien vastustukseen. He pelkäävät, että käyttöön otettu uusi sääntö tukahduttaisi mahdollisuudet uskonnon ilmaisemiseen armeijassa.

Kiistanalainen sääntö estää korkeampiarvoisia sotilashenkilöitä tyrkyttämästä vakaumustaan alempiarvoisille sotamiehille. Säännön kannattajat sanovat, että se suojelee sotamiehiä, jotka ovat huolissaan siitä, että heidän sotilasuransa voi vaarantua, elleivät he ota osaa esimiehiensä uskonnollisiin toimiin.

Thailands nya premiärminister tror på Feng Shui, vigvatten och Black Magic

September 11, 2014 av Hemant Mehta

Prayuth Chan-ocha, den thailändska arméofficer som ledde en militärkupp mot regeringen tidigare i år, handplockade sin lagstiftande församling, och var enhälligt valt dem att vara landets nya premiärminister förra månaden.

Stepping ifrån hur han erhöll kontoret, hans tro på vidskeplig skitsnack gör amerikanska politiker verkar nästan sekulär i jämförelse:

Liksom många politiker och generaler före honom, tror Prayuth i spiritism och spådom och på måndag medlemmar av hans följe sågs bära Buddha statyer och religiösa idoler tros bringa lycka i att Government House.

Men hans övertygelse utöver konventionell religion, och i förra veckan, Prayuth berättade en publik på dousing sig från topp till tå i heligt vatten som hans fiender hade försökt att förbanna honom.

Möbler i Prayuth utsedda kontor har ordnats i enlighet med principerna om feng shui, en kinesisk form av geomantik eller tro att universum består av fem element - jord, vatten, eld, trä och metall.

"Prayuths arbetsbord har placerats i den östra delen av arbetsrummet eftersom det är tänkt att underlätta snabba lösningar,"

en statsminister medhjälpare, som inte vill identifieras eftersom han inte hade rätt att tala med media, till Reuters.

Lycka till, Thailand. I allt. Du kommer att behöva det.

Ruotsin kristillisdemokraattien johtaja jäi kiinni varkaudesta – eroaa

Lisätty 10.9.2014

Vanhusten tukijana mainetta niittänyt puoluejohtaja varasti lompakon 77-vuotiaalta naiselta eikä maksanut sakkoa ennen kuin se meni perintään.

Ruotsin kristillisdemokraattien johtajistoon kuuluva Anne-Sophie Lainesdotter Emilsson eroaa kaikista poliittisista tehtävistään, kertoo Ruotsin televisio SVT.

Ruotsin television Blekingen aluetoimitus on saanut tietoonsa hänen varastaneen iäkkään naisen lompakon vuoden 2012 marraskuussa. Poliisi paljasti nopeasti Lainesdotter Emilssonin tekemän varkauden, mutta hän ei maksanut oikeuden määräämää korvausta lähes kahteen vuoteen.

Lainesdotter Emilsson on kristillisdemokraattien valtiopäivävaalien vaalilistalla neljäntenä. Hän on myös Karlskronan puolueosaston puheenjohtaja ja vaalipäällikkö.

Ruotsin valtiopäivävaalit pidetään ensi sunnuntaina, joten skandaali on puolueelle hyvin kiusallinen. Lainesdotter Emilsson jättääkin kaikki puoluetehtävänsä. Hän ei myöskään aio ottaa paikkaa vastaan, jos tulee valituksi Karlskronan kaupunginvaltuustoon.

SVT Blekingen paljastuksen mukaan Lainesdotter Emilsson otti itselleen lompakon, jonka oli unohtanut ruokakaupan kassalle iäkäs nainen. Valvontakameran kuvista näkyy, kuinka Lainesdotter Emilsson katsoo lompakon sisään ja ottaa sen sitten mukaansa.

Lompakko löytyi myöhemmin Lainesdotter Emilssonin kotoa poliisietsinnässä. Lompakon omistajan mukaan siinä oli rahaa runsaat 500 kruunua, eli noin 55 euroa.

Käräjäoikeus määräsi Lainesdotter Emilssonin maksamaan vastaavan summan rikosten uhrien tukirahastoon, mutta hän maksoi sen vasta viime perjantaina, kun maksu oli perinnässä.

– Toivon, että voisin kääntää kelloa takaisin ja saada tämän tekemättömäksi. Olen voinut huonosti tämän tekoni jälkeen. Mutta minut on kestettävä tämä ja ottaa siitä vastuu, hän kommentoi.

Lainesdotter Emilssonin toiminta on kiusallista kristillisdemokraattiselle puolueelle myös siksi, että hän on kotikaupungissaan profiloitunut erityisesti iäkkään väestönosan tukijana. Hän on myös edistänyt nuorten rikosuhrien tukikeskuksen perustamista.

Lainesdotter Emilsson sanoo SVT:n haastattelussa olevansa pettynyt puolueeseensa, joka on hänen mielestään jättänyt hänet yksin.

Jumalattomien opiskelijain lukumäärä Harvardin yliopistossa

Lisätty 7.9.2014

harvard

Olen tyytyväinen siihen, etteivät tiedotusvälineet enää kovin usein vaivaa minua

Erkki Hartikainen 6.9.2014

Olin viime viikolla tunnin YLE:n puheradiossa suorassa lähetyksessä. Kuuntelin ohjelman jälkikäteen YLE:n Areenasta, ja olin tyytyväinen siihen, etteivät ohjelman toimittajat yrityksiestään huolimatyta pystyneet kokonaan pilaamaan ohjelmaa.

Kokemukseni tiedotusvälineistä viimeisten viidenkymmenen vuoden ajalta ovat enimmäkseen olleet hyvin kielteisiä. Viimeiset myönteiset kokemukset ovat 1960 - luvun lopulta. Silloin tiedostusvälineet olivat jossain määrin kiinostuneita kuulemaan sitä, mitä maan vähemmistöt halusivat sanoa.

Tänään olin entisessä kotitalossani, jonka nyt omistan, ja katsoin veljieni kanssa Speden parhaan elokuvan Uuno Turhapuro armeijan leivissä. Olen katsonut sen ennenkin, ja aion ryhtyä katsomaan sen kerran vuodessa, koska maailmassa on nykyään hyvin vähän naurun aiheita.

Kirkko on näköjään jatkanut imagofasistien tukemista ja mainostaa jopa ehdokas Petri Karismaa. Myönteinen asia on, että Karisma saa ylimääräisestä mainostuksesta huolimatta vain muutamia kymmeniä ääniä, mikä on aivan oikein.

LISÄÄ SÄÄNTÖSOTKUJA VAPAA-AJATTELIJAIN LIITOSSA (27.8.2014)

Lisätty 4.9.2014

http://www.ateistit.fi/uutiset/uuti140827.html

Vastauksia eräisiin ateisteille esitettyihin kysymyksiin

Lisätty 3.9.2014

Lukeaksesi napauta tästä.

Saudibloggari sai 10 vuotta vankeutta ja tuhat raipaniskua

Lisätty 3.9.2014
AFP

Saudiarabialainen tuomioistuin on pitänyt voimassa liberaalin Free Saudi Liberals -liikkeen perustaneelle Raif Badawille toukokuussa langetetun kymmenen vuoden vankeustuomion. Tuomio sisältää lisärangaistuksena tuhat raipaniskua ja miljoonan rialin (noin 200 000euroa) sakot.

Tuomiota perusteltiin sillä, että hän oli perustanut islamia halventavan verkkosivuston. Tuomiosta kertoi maanantaina AFP:lle järjestön toinen perustaja Suad al-Shamari. Badawi itse on ollut vangittuna vuodesta 2012 lähtien.

Badawi tuomittiin jo heinäkuussa 2013 seitsemän vuoden vankeuteen ja 600 raipaniskuun, mutta tuomiosta valitettiin ja se palautettiin uudelleen käsiteltäväksi. Tuomiosta valitettiin myös toukokuussa, jolloin sen epäoikeudenmukaisuudesta huomautti myös Amnesty International.

Ateismista puheradiossa

Erkki Hartikainen 2.9.2014

Olen tänään klo 13-14 Puheradiossa puhumassa ateismista.

Kentät ja vektorikentät Sagessa

Lisätty 2.9.2014

Löytyy osoitteesta Laskuharjoitin.

Matriisien määritteleminen Sagessa (yhtölöryhmien ratkaiseminen)

Lisätty 1.9.2014

Löytyy osoitteesta Laskuharjoitin.

Amerikkalainen teologi Bryan Fisher väittää, että Jeesus pitää atomit koossa

Lisätty 1.9.2014

Bryan Fischer väittää, ettei tiede vieläkään tiedä mikä pitää protoneja yhdessä atomin ytimessä. Hän väittää, että Jeesus pitää niitä yhdessä.

Mitä mieltä mahtaa olla Helsingin Yliopiston jumaluustieteellinen huippuyliopisto, joka on äskettäin saanut professorikseen pragmatisti Sami Pihlströmin (uskonnonfilosofia).

Ehdotus eläkeratkaisuksi

Erkki Hartikainen 1.9.2014

Ehdotan, että otetaan käyttöön kaksi eläkeikää.

Ne, jotka uskovat voivansa jatkaa eläkepäiviään kuoleman jälkeen taivaassa, määrättäköön eläkeikäksi 70 vuotta.

Muille kuten meille jumalattomille eläkeikä olkoon entiset 73 vuotta.

Gravitation

This is a link. Updated 5/7/2013.

Ateismin määritelmä

George H. Smithin ontologinen ateismin määritelmä:

Ateismi on väite: jumalaa tai jumalia ei ole olemassa

Tässä määritelmässä on määritelty olemassaoloa koskeva eli ontologinen käsitys. Jumala joko on olemassa tai ei ole olemassa. Mitään olemassaolon ja olemattomuuden välimuotoa ei ole.

Teismi on väite: jumala tai jumalia on olemassa

Deismi (jumala on olemassa, mutta ei puutu maailmanmenoon) ja panteismi (jumala on sama kuin maailmankaikkeus) ovat tämän mukaan teismiä

Inhimillinen tieto siitä, mitä on olemassa, on vajavaista. Joku saattaa pitää varmana, että jumalaa tai jumalia ei ole olemassa. Joku toinen saattaa pitää varmana, että jumala tai jumalia on olemassa. Joku kolmas voi olla epävarma siitä, onko jumalaa tai jumalia olemassa vai ei.

Ateistin määrittelemä

Ateisti on henkilö, jonka mielestä ateismi on tosi.

Agnostikon eli jumalaongelmaisen määritelmä

Agnostikko eli jumalaongelmainen on henkilö, joka ei mielestään tiedä, onko ateismi tosi vai onko teismi tosi.

Uskonnon määritelmä

Uskonto on järjestäytynyttä teismiä.

Ne käsitykset joissa ei ole jumalia, eivät ole tämän määritelmän mukaan uskontoja.

Raamatun ristiriidat

Lukeaksesi napauta tästä

Godless Culture Magazine  September  2014

Contents

Julkaisija Suomen ateistiyhdistys ry
Sähköposti: info@ateismi.fi
Publisher: Atheist Association of Finland
E-mail: info@ateismi.fi


Last uppdate 9/30/2014.
Tämä on viimeksi päivitetty 30.9.2014.

Member of

http://www.atheistalliance.org/secular-world/current-issue

Editor of the net magazine: Erkki Hartikainen
Verkkojulkaisun vastaava toimittaja Erkki Hartikainen

Sisällysluettelo
 1. Jumalaton kulttuurilehti Syyskuu 2014
 2. Suomen ainoa kulttuurilehti
 3. Sisällysluettelo
 4. Käypä hoito ei tunne ainoaa hoitokeinoa
 5. Mikä on Madon luku
 6. Onko luterilaisia ateisteja olemassa?
 7. Kotitietokoneiden käyttöliittymistä
 8. Millaiset rauhanturvaajat Ukrainaan?
 9. Filosofian ylioppilaskirkoitukset ovat täynnä vierasperäisiä sanahirviöitä
 10. Entä jos nuori voisi valita sen, minkä eläkeiän hän haluaa ja kuinka suuren eläkeprosentin hän haluaa?
 11. Suuren eläkepuhalluksen vaietut asiat
 12. Miksi yksityisten yhtiöiden tekemiä luottoluokituksia käytetään köyhien kyykyttämiseen?
 13. Ammattiyhdistysidiootit laittoivat kaksi ikäluokkaa vanhuksia työttömiksi
  1. Suomen ammattiyhdistysliike haudattiin 25.9.2014
 14. Ehdotus kansalaisten suojelusta SUPOlta
 15. Voiko Suomi ylpeillä tasaisella tulonjaolla?
 16. Miksi opetushallitusta ei ole vielä lakkautettu?
 17. Oletko koskaan ajatellut sitä
  1. miten valtioilla voi olla velkaa?
 18. Opetushallitus tarkisti ohjeita uskonnon opetuksesta ja uskonnon harjoittamisesta kouluissa ja oppilaitoksissa
  1. Opetushallituksen lehdistötiedote 22.9.2014
 19. Kristillidemokraatit haluavat Suomeen Berija - tyyppisen suojelupoliisin
 20. HARTAUDEN HARJOITTAMINEN PUOLUSTUSVOIMIEN PARAATIKATSELMUKSISSA. KANTELUT EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIEHELLE (20.9.2014)
 21. Jos persut voittavat vaalit
  1. Anneli Auer teloitetaan
 22. Kymmenien miljardien putkiremonttihuijaus on lopullinen todistus Suomen kansan tyhmyydestä
 23. Suurmiesten välisiä eroja
  1. Snellman ja Stalin
  2. Mannerheim ja Berija
 24. Surkea peruskoulun elämänkatsomustiedon opetussuunnitelmaluonnos on lähetetty lausunnoille
 25. Venäjän ortodoksisen kirkon osuutta Venäjän omalaatuisiin lakeihin väheksytään tiedotusvälineissä
 26. Yhdysvaltain ilmavoimien valassa ei enää tarvita Jumalaa
 27. Onko koululaitos olemassa vain autoritaarisen ja vanhoillisen yhteiskunnan säilyttämiseksi ikuisesti?
 28. VAPAA AJATTELIJAN TEEMANA SEKSUAALINEN YHDENVERTAISUUS (14.9.2014)
 29. Pieleen meni etikettiopas
  1. Mirva Saukkola neuvoo, millaisia ovat oikeaoppinen netiketti ja petiketti
 30. Ulvilan ensimmäinen tekninen tutkija
 31. Mikä ero on vapaustaistelijalla ja terroristilla
 32. Onko Ahvenanmaalla oikeus liittya Ruotsiin
 33. Uskonnot vaikuttavat aina konflikteihin
 34. Eero Heinäluoma saarnaa kristinuskon puolesta
  1. Eduskunnan puhemies odottaa kirkolta rohkeampia kannanottoja
 35. Amerikkalaisia jumaluustieteen tutkintoja Ruotsissa
 36. Lukioon tulossa lisää yhteiskuntaoppia, vähemmän uskontoa
  1. Alkuperäisestä tuntuvasti vesitetty lukiouudistus saattaa lykkääntyä vuodella eli syksyyn 2017
 37. Näkökulma: "Jumalan edessä kaikki paljastuu"
 38. Venäjän ortodoksikirkko perui keskustelut, koska Suomen luterilainen kirkko ei tuominnut homoutta
 39. Vapaa Ajattelija 3/4/2014 uskovaisten äänitorvena
  1. Ingressi
  2. Kohti yhtä katsomusainetta
   1. Hallitus leikkaa, miten käy vähemmistöuskontojen?
   2. Vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontula ja vapaa-ajattelijain partiolainen Laura Mäntysalo pohtivat leikkausta
   3. Eriarvoisia lain edessä
   4. Laura Mäntysalo erittelee tarkemmin eri katsomusaineiden asemaa
  3. Laura Mäntysalo muistuttaa
  4. Oikeiden asteistien motto
 40. USKONNOTTOMILLE UUSI YHDISTYS HELSINKIIN (10.9.2014)
 41. Kaksiulotteiset nuolet Sagessa
 42. Ateistitit vaikeuksissa Yhdysvaltain ilmavoimissa
 43. Thailands nya premiärminister tror på Feng Shui, vigvatten och Black Magic
 44. Ruotsin kristillisdemokraattien johtaja jäi kiinni varkaudesta – eroaa
 45. Jumalattomien opiskelijain lukumäärä Harvardin yliopistossa
 46. Olen tyytyväinen siihen, etteivät tiedotusvälineet enää kovin usein vaivaa minua
 47. LISÄÄ SÄÄNTÖSOTKUJA VAPAA-AJATTELIJAIN LIITOSSA (27.8.2014)
 48. Vastauksia eräisiin ateisteille esitettyihin kysymyksiin
 49. Saudibloggari sai 10 vuotta vankeutta ja tuhat raipaniskua
 50. Ateismista puheradiossa
 51. Kentät ja vektorikentät Sagessa
 52. Matriisien määritteleminen Sagessa (yhtölöryhmien ratkaiseminen)
 53. Amerikkalainen teologi Bryan Fisher väittää, että Jeesus pitää atomit koossa
 54. Ehdotus eläkeratkaisuksi
 55. Gravitation
 56. Geometria
 57. Ateismin määritelmä
 58. Ateistin määrittelemä
 59. Agnostikon eli jumalaongelmaisen määritelmä
 60. Uskonnon määritelmä
 61. Raamatun ristiriidat
 62. Godless Culture Magazine  September  2014
 63. Godless congregation' opens in Rochester
 64. India's High Court rules that people have the right to "no religion"
 65. New burial site found near Donetsk
 66. Islamic State kills human rights lawyer
  1. Sameera Salih Ali Al-Nuaimy, who had expressed outrage over the destruction of shrines by IS, was executed by a firing squad on on Thursday
 67. Neural and cognitive characteristics of extraordinary altruists
  1. Author Affiliations
  2. Significance
  3. Abstract
 68. Facts and values
  1. Introduction
  2. Statistics 2013
 69. Israeli Cult Leader Goel Ratzon Is Convicted of Rape; Fathered Six of His Own Grandchildren
 70. Mass graves found on Ukrainian National Guard positions in eastern Ukraine
 71. Abdication, God Steps Down for Good
 72. Please help
 73. The Problem with the Conservative Christian View on Spanking
 74. New Survey Says Americans Equally Split Between Those Who Think Government Gets in the Way of Religion and Vice Versa
 75. 2014 autumnal equinox is September 23 at 2:29 UTC
 76. Muslim scholar shot dead for ‘blasphemy’
 77. Egypt urged to free gay wedding video men
 78. Kids, If You Want This Ice Cream, You Have to Hear About Jesus First
 79. Did you know?
 80. How Many People in Each State Have No Religious Affiliation?
  1. This Tool Lets Us Know
 81. Conservative Christians Trying Their Damnedest to Make America's Kids Wildly Ignorant
  1. You wouldn't believe what they're trying to stick in school kids' curricula
 82. The Air Force will now allow airmen to omit ‘so help me God’ from enlistment oaths
 83. Ukraine may create nuclear bomb in 10 years
 84. The Same People Who Say Their Religious Freedom is Under Attack Held a Rally to Put God Back in Public Schools
 85. The Number of Atheist “Churches” is Set to Double in a Single Day
 86. Girl killed after UK mum rejected Islam
 87. Is America losing faith? Atheism on the rise but still in the shadows
 88. Atheist Billboard Campaign in Brazil Aims to Change Stereotypes and Influence Elections
 89. Scientists Discover Fossil of an Ancient Crocoduck. Your Move, Kirk Cameron…
 90. Utilitarianism & Going Beyond the Call of Duty
 91. The British should speak out against UK witch hunts by African Pentecostalists
 92. News from Iceland:
  1. Another thought provoking talk for Members of Parliament instead of a Christian mass
 93. The Problem with the Fine-Tuning Argument: An Excerpt from Victor Stenger’s Last Book God and the Multiverse
 94. Here steals Christian Democratic top 77-year-old's wallet
 95. Non-Religious Students Make Up More Than a Third of Harvard’s New Freshman Class
 96. Rape: It’s the Christian tradition
 97. Helen Ukpabio, Nigerian Witch Hunter, Sues Her Critics for £500,000,000
 98. On the use of the term ‘spiritual’
 99. New definition of the philosopher
 100. Saudi blogger Raif Badawi gets 10 year jail sentence
  1. Saudi blogger Raif Badawi Mr Badawi's sentence was increased after he appealed against an earlier verdict
 101. With Germany Changing How It Collects the Church Tax, Many Are Leaving Their Churches Altogether
 102. Hundreds of Yazidi women held in Islamic State prison where they are held as sex slaves or sold off as jihadi brides for as little as $25
 103. Books of Victor Strenger
 104. Filosofia ja elämänkatsomustieto
 105. Filosofi och livsåskådning
 106. Philosophy and Life View
  1. Constructed language misil
 107. Katsomusaineiden didaktiikkaa
  1. Yleistä didaktiikkaa
  2. Kristillinen dogmatiikka
  3. Filosofian, elämänkatsomustiedon ja uskonnon didaktiikkaa
 108. Lukion filosofia, Filosofi i gymnasiet
  1. Opetussuunnitelmat ja lisätietoa
  2. Ilmaiset filosofian oppikirjat
  3. Filosofian ylioppilastehtävät
 109. Elämänkatsomustieto, livsåskådning
  1. Opetussuunnitelmat ja lisätietoa
  2. Peruskoulu Grundskola
   1. Ilmaiset oppikirjat
   2. Opetussuunnitelmat ja lisätietoa
  3. Lukio Gymnasium
   1. Ilmaiset oppikirjat
   2. Opetussuunnitelmat ja lisätietoa
  4. Elämänkatsomustiedon ylioppilastehtävät
 110. Syksyn 2014 ylioppilaskirjoituksiin valmistautuminen
 111. Elämänkatsomustieto ainereaalissa
 112. Muuta tietoa
 113. Ehdotus lukion opetuksen järkiperäistämiseksi

Godless congregation' opens in Rochester

Neeti Upadhye

Added September 30, 2014
LP atheist church C 092814 Metro.JPG

On Sunday morning — while sermons were beginning in churches throughout the city — Rochester ushered in its first godless congregation.

The Sunday Assembly, more commonly known as the atheist church, did not have a pastor or a traditional church choir; instead, the assembly held its first local service with an upbeat, rock band rendition of Michael Jackson's "Man in the Mirror."

Nearly 50 people attended the service at the the Rochester Academy of Science auditorium.

Derrick Stein, 29, of Camillus, Onondaga County, drove nearly 80 miles with his family to attend the Sunday Assembly service. Stein said his wife, Danika, had been searching for a group like this.

"She grew up pretty religious," he said. "She misses the community, but not the church."

Sunday Assembly Rochester, one of 30 new chapters to launch worldwide on Sunday, is part of the rapidly expanding movement of godless churches. The organization, which was founded in London in early 2013, now has 58 assemblies.

Local organizer Leslie Hannon said the congregation aimed to be "radically inclusive" and give the secular part of the community an opportunity to be acknowledged.

"It is great," said Hannon. "We are picking up on some very positive momentum."

Bonnie Smith, 35, of Rochester brought her 6-year-old daughter, Grace, to the atheist service. Grace was jumping up and down with excitement before the service began.

"It's important for my children to know that you don't need to go to church to be a good person," she said.

The hourlong service, based around the theme "wonder," included uplifting pop songs and a thought-provoking speech about education. Speaker Arlene Leach, former professor of education at Nazareth College, encouraged out-of-the-box thinking by asking everyone in the audience to look at a picture of an ambiguous object — which had been posted on the podium — and call out what they thought it was.

While many came to check out the informal church experience, the true draw seemed to be the opportunity to build an atheist community.

Lorelei Eschbach, 27, of Rochester, who is already part of a group called the Atheist Community of Rochester, came to find like-minded people.

Hannon said small interest groups — which they call smoops — will meet in between the monthly services to give back to the community and foster camaraderie within the congregation. The Sunday Assembly Rochester's first smoop will be a photography walk thorough Mt. Hope Cemetery in October. Hannon said community service projects are also in early planning stages.

Antonio Cruz, 54, of Rochester had not been to church in 40 years, but was happy and at-ease during Sunday's service.

"Everyone here is so friendly," he said. "I've never experienced anything like this before."

NUPADHYE@Gannett.com

 India's High Court rules that people have the right to "no religion"

Added Septenber 30, 2014

https://newhumanist.org.uk/articles/4752/indias-high-court-rules-that-people-have-the-right-to-no-religion

New burial site found near Donetsk

Added September 30, 2014

DONETSK, September 28. /ITAR-TASS/. Militias in the Donetsk People’s Republic (DPR) have found another burial site near Donetsk, DPR First Vice-Premier Andrei Purgin said on Sunday.

The mass grave was found near the village of Nizhnyaya Krynka where a battalion of the Ukrainian National Guard had been stationed two weeks ago.

 “Another burial site has been discovered. It is located near the village of Nizhnyaya Krynka. Exhumation will help establish how many bodies are there and how these people died,” Purgin said.

This is not the first mass grave discovered by the Donetsk self-defense fighters on the territory earlier controlled by the Ukrainian troops, Purgin said. Mass graves found on Ukrainian National Guard positions in eastern Ukraine
Other mass burials

On September 23, reports came that Ukrainian people’s militia found mass burials in the area of mine No 22 “Kommunar” outside Donetsk in eastern Ukraine. Medical examiners made a conclusion that the bodies found in one of the graves were killed by point-blank shots in the head.

Reports of mass graves near Donetsk to be investigated by UN.

This area was previously controlled by the Ukrainian security forces and fighters of the Aidar battalion of the National Guard. The whole area will be examined. The militia say they found other graves that have not been opened up.

Russia’s Foreign Ministry believes the mass burial of civilians near Donetsk is a military crime that could have been committed by Ukraine’s National Guard, and insists on an urgent and comprehensive international probe into the case. Kiev has rejected the claims.

Islamic State kills human rights lawyer

Sameera Salih Ali Al-Nuaimy, who had expressed outrage over the destruction of shrines by IS, was executed by a firing squad on on Thursday

Added Septembe 29, 2014

The Freethinker

dead-children

According to the United Nations Assistance Mission for Iraq, she was taken from her home by militants on September 17, reportedly after she wrote the posts on her Facebook page  condemning the group’s destruction of shrines, churches, mosques and cultural sites.

She was convicted of apostasy by a sharia court and was held for five days, during which time she was tortured, apparently in an attempt to force her to repent.

Islamic State has made public killings a hallmark of its rule in much of the territory it controls across Iraq and Syria. In Raqqah, the group’s stronghold in Syria, corpses are left to rot in public squares as a warning for others who may challenge their rule.

Using the group’s full name, Nickolay Mladenov, special representative of the UN Secretary-General for Iraq, said:

The public execution … is yet another of the innumerable sickening crimes committed against the people of Iraq by the Islamic State of Iraq and the Levant … My heartfelt condolences are extended to Ms. Al-Nuaimy’s family and to the thousands other victims of ISIL’s brutality.

When Islamic State overran Mosul on June 10, they were initially welcomed by many of the city’s Sunni residents, who celebrated the rout of the Iraqi army, seen as little more than a sectarian force. But as Islamic State began to impose its brutal interpretation of Islam on residents and destroyed sites of religious and cultural importance to many religions and sects, the people of Mosul began to chafe under the group’s rule.

In late July, Islamic State blew up a mosque said to house the tomb of prophet Jonah, revered by both Muslims and Christians. Many of the city’s Sunnis began to turn against the group.

Mladenov added:

ISIL continues to attest to its infamous nature, combining hatred, nihilism and savagery, as well as its total disregard of human decency. ISIL has repeatedly targeted the weak and defenseless in acts of brutality and cowardice that are beyond description, bringing about unfathomable suffering to all Iraqis regardless of their gender, age, religion, faith or ethnicity.

According to this report, Zeid Ra’ad al-Hussein, the United Nations human rights commissioner, said that the slain lawyer’s family had been barred from giving her a funeral.

Her  killing follows the execution of a number of Iraqi women in areas under Islamic State control documented by United Nations monitors, including two candidates contesting Iraq’s general election in Nineveh Province, who were killed in July.

A third female candidate was abducted by gunmen in eastern Mosul and has not been heard from since. United Nations monitors in Iraq have received numerous reports of executions of women by Islamic State gunmen, some after perfunctory trials, the organisation said.

Educated, professional women seem to be particularly at risk.

These killings, together with abductions and the enslavement of women and children, illustrate the “utterly poisonous nature” of the extremist group,  Zeid said, drawing attention to the plight of hundreds of women and girls of the Yazidi religious minority and other ethnic and religious groups sold into slavery, raped or forced into marriage after the group overran large areas of northern Iraq. He added:

The fact that such groups try to attract more people to their cause by asserting their acts are supported by Islam is a further gross perversion.

Neural and cognitive characteristics of extraordinary altruists

Added September 28, 2014

    Abigail A. Marsha,1,
    Sarah A. Stoycosa,
    Kristin M. Brethel-Haurwitza,
    Paul Robinsonb,
    John W. VanMeterc, and
    Elise M. Cardinalea

Author Affiliations


Edited by Michael S. Gazzaniga, University of California, Santa Barbara, CA, and approved August 18, 2014 (received for review May 8, 2014)

Significance

Altruism, and particularly costly altruism toward strangers, such as altruistic kidney donation, represents a puzzling phenomenon for many fields of science, including evolutionary biology, psychology, and economics.

How can such behavior be explained? The propensity to engage in costly altruism varies widely and may be genetically mediated, but little is known about the neural mechanisms that support it.

We used structural and functional brain imaging to compare extraordinary altruists, specifically altruistic kidney donors, and controls.

Altruists exhibited variations in neural anatomy and functioning that represent the inverse of patterns previously observed in psychopaths, who are unusually callous and antisocial.

These findings suggest extraordinary altruism represents one end of a caring continuum and is supported by neural mechanisms that underlie social and emotional responsiveness.

Abstract

Altruistic behavior improves the welfare of another individual while reducing the altruist’s welfare.

Humans’ tendency to engage in altruistic behaviors is unevenly distributed across the population, and individual variation in altruistic tendencies may be genetically mediated.

Although neural endophenotypes of heightened or extreme antisocial behavior tendencies have been identified in, for example, studies of psychopaths, little is known about the neural mechanisms that support heightened or extreme prosocial or altruistic tendencies.

In this study, we used structural and functional magnetic resonance imaging to assess a population of extraordinary altruists: altruistic kidney donors who volunteered to donate a kidney to a stranger.

Such donations meet the most stringent definitions of altruism in that they represent an intentional behavior that incurs significant costs to the donor to benefit an anonymous, nonkin other.

Functional imaging and behavioral tasks included face-emotion processing paradigms that reliably distinguish psychopathic individuals from controls.

Here we show that extraordinary altruists can be distinguished from controls by their enhanced volume in right amygdala and enhanced responsiveness of this structure to fearful facial expressions, an effect that predicts superior perceptual sensitivity to these expressions.

These results mirror the reduced amygdala volume and reduced responsiveness to fearful facial expressions observed in psychopathic individuals.

Our results support the possibility of a neural basis for extraordinary altruism. We anticipate that these findings will expand the scope of research on biological mechanisms that promote altruistic behaviors to include neural mechanisms that support affective and social responsiveness.

http://www.pnas.org/content/early/2014/09/11/1408440111

Facts and values

Erkki Hartikainen September 28, 2014

Introduction

I think that only few people can make difference between facts anf values.

Words "facts and values" statistic will give no scientifical matches in Internet.

There are philosophers who will not undestant the difference between facts and values. I remember a disussion between Harry Stopes-Roe and a Polish philosopher. Harry was understanding the difference between fact and values but the Polish Philosopher did not.

Worse than this is that the number of religious professors of philosophy is growing.

Statistics 2013

atheism 72.8%; theism 14.6%; other 12.6%. 

http://philpapers.org/archive/BOUWDP.pdf

Israeli Cult Leader Goel Ratzon Is Convicted of Rape; Fathered Six of His Own Grandchildren

Added September 27, 2014

What kind of a person do you have to be to get taken in and abused by a religious cult?

According to a piece in The Jerusalem Post that cites Britain’s Cult Information Center,

[P]eople in cults tend to be “intelligent, idealistic, well-educated, economically advantaged, intellectually or spiritually curious, and any age.”

Then again (in a bit of a contradiction),

Cult recruitment techniques work equally effectively on PhD holders or high-school drop-outs.

The paper also notes that

The Haredi world, with its emphasis on belief in a charismatic leader, complete obedience and discipline, leaves many of those searching for a deeper religious experience particularly susceptible.

As an example, there’s the incredible case of Goel Ratzon, a serial sex abuser who recently got his comeuppance.

This self-styled healer based in Tel Aviv advertised his services as a mediator and psychologist for troubled couples and young women. Slowly the men left, but the women stayed. Ratzon offered them marriage and life in a commune. Eventually, he amassed 30 “wives” and over 60 biological children, many of whom he physically and sexually abused, including committing incest with two of his daughters and fathering six of his own grandchildren.

Many of the women in Ratzon’s sect

… [sported] large tattoos bearing Ratzon’s face and name on their arms and neck. All of the children conceived by the women and Ratzon are named after him, like Tehilat Ratzon (Ratzon’s Glory), one of his daughters.

All the while, in addition to the income provided by his de facto slaves,

Ratzon also received large state funds in the form of child benefit payouts.

Here‘s the path of another victim, a young girl who had the misfortune of being lured to a religious lecture. When she finally meets the Dear Leader in person,

She is thrilled, overwhelmed by the honor. As he shows her more and more attention, she is flattered, feeling special. After all, so many admire this man, he is so holy, so learned, and he has singled her out.

More months go by. And when the leader feels she is ready, he explains to her that her special kapara (atonement) and task in life is to bring the fallen sparks of holiness back to the world by sleeping with anyone he tells her to. He roams the streets, picking up men and sending her to sleep with them while he watches, pocketing the fee. She collects money for him, cooks for him and cleans for him.

Earlier this month, an Israeli court convicted Ratzon for multiple rapes, but acquitted him of enslavement charges. A sentencing date has not yet been set.

He probably shouldn’t expect the court’s leniency, considering that he’s without remorse: according to the Times of Israel, he claims he has done nothing wrong, opining after his arrest that “petting young girls wasn’t rape.”

http://www.patheos.com/blogs/friendlyatheist/2014/09/26/israeli-cult-leader-goel-ratzon-is-convicted-of-rape-fathered-six-of-his-own-grandchildren/

Mass graves found on Ukrainian National Guard positions in eastern Ukraine

Added September 26, 2014

The OSCE Special Monitoring Mission in Ukraine said in its daily report on September 23 that the military police of the self-proclaimed Donetsk People’s Republic found three unmarked graves allegedly containing multiple bodies.

Two of the burials were located in a coal mine Komunar near the village Nyzhnia Krynka, some 35 kilometers (21.7 miles) northeast of Donetsk, and one inside the village, the OSCE report said. Earlier the territory was under the control of the Ukrainian army and the National Guard’s battalion Aidar.

The first exhumation results after the discovery of four bodies, including three identified as women, reportedly showed that the victims had been raped, tortured, tied up and gunned down. One of the women was pregnant.

Abdication, God Steps Down for Good

Added September 26, 2014
by

Monotheism, as known in Judaism, Christianity, and Islam, seems to have reached a dead end from which no more generous view of humanity can be expected. Its view of man as a craven, fallen sinner in need of salvation and redemption by a heavenly father is insufficient to prevent man from destroying himself and endangering the planet. The suicide-bomber-with-nuclear-bomb ready to blow the planet to hell and kingdom come, is one image of this failure. Another is the end-times anticipator of apocalypse, rapture, judgment day, and a new heaven and earth. Ubiquitous holy wars are a third. On a planet where 1,750 million or more years of good living should lie before us, we have managed to fashion deadly scenarios of immediate crisis and death, and then expected God to intervene and save us. It’s been our game all along. We must clean up our own messes. God, with our thanks, should be allowed to abdicate, and retire from anthropoid form back into the physical world. Here, now, at the beginning of human history, humanity, with the help of science, needs to reinvent itself, reassess the meaning of life, and reconfigure its relationship to God.


What is both refreshing and remarkable about Abdication is that it takes a thoughtful, respectful middle road. Dr. Callender does not attack or belittle religion. He recognizes and even respects the role and value of religion in society. He does not count himself among atheists or even agnostics but rather thinks of himself as a hopeful theist.

The topics of conversation covered in Abdication are diverse, fascinating and thought-provoking. Dr. Callender is lucid, scholarly yet accessible, funny in places, and quick to point out when he is talking on subjects on which he is not an expert.

Always thoughtful and utterly devoid of scorn and vitriol, Abdication offers its premise not as a solution per se, but as an intelligent invitation to re-examine the nature of our relationship to God. Abdication is not a call to arms; it is an opportunity to reflect.

– Warren Layberry, EditorWill Callender, Jr. Author

Will Callender, Jr. is a graduate of Bates College (BA, 1958), and the University of Connecticut (MA, 1960; Ph.D., 1967). His doctorate is in Sociology. He is Emeritus Professor of Adult Learning at the University of Southern Maine. He is the author of Reflections of a Fanatical Learner: Memories, Meanings, and Musings (University Press of America, 1995).

http://www.friesenpress.com/bookstore/title/119734000015116468/Will-Callender%2C-Jr.-Abdication

Please help

Added September 25, 2014

Dear Friends,

Please help Mubarak Bala realize his dream. Donate NOW!

Leo


You saved his life.  Now save his future

Mubarak Bala is a Nigerian national who renounced Islam.  For that he was beaten, drugged and imprisoned in the secure psychiatric wing of Aminu Kano Teaching Hospital by his own family...........

Mubarak is now homeless and without a means of support.  He has also been accepted for a Masters Degree in International Development and Social Change course at Clark University of Massachusetts,

He also needs living expenses and the means to get there from Nigeria.

https://www.indiegogo.com/projects/help-mubarak-bala

The Problem with the Conservative Christian View on Spanking

Added September 25, 2014

http://www.patheos.com/blogs/friendlyatheist/2014/09/23/the-problem-with-the-conservative-christian-view-on-spanking/

New Survey Says Americans Equally Split Between Those Who Think Government Gets in the Way of Religion and Vice Versa

Added September 24, 2014

http://www.patheos.com/blogs/friendlyatheist/2014/09/22/new-survey-says-americans-equally-split-between-those-who-think-government-gets-in-the-way-of-religion-and-vice-versa/

2014 autumnal equinox is September 23 at 2:29 UTC

Although the equinox happens at the same moment worldwide, the clock times vary by time zone.

The traditional harvest festival in the United Kingdom was celebrated on the Sunday of the full moon closest to the September equinox.

The French First Republic was proclaimed and the French monarchy was abolished on September 21, 1792, making the following day (the equinox day that year) the first day of the "Republican Era" in France. The start of every year was to be determined by astronomical calculations following the real Sun and not the mean Sun.

Muslim scholar shot dead for ‘blasphemy’

Added September 23, 2014

http://freethinker.co.uk/2014/09/22/muslim-scholar-shot-dead-for-blasphemy/

Egypt urged to free gay wedding video men

Added September 23, 2014

New York based human rights campaigners, Human Rights Watch (HRW) , have urged Egyptian authorities to release the seven men currently being detained for making a video of a gay wedding and accused of inciting debauchery.

HRW described the arrests as an assault on fundamental human rights.

Last weekend the Egyptian prosecutor general ordered the men be detained and undergo physical examinations after the video which showed a seemingly gay couple taking part in a wedding on a boat on the Nile came to his attention.

The prosecutor described the video as devilish and accused the men of corrupting the morals of Egyptians.

While homosexuality is not illegal in Egypt it can be punished under several statutes in Egyptian law relating to morality and public decency.

HRW watch said the men had been forced to undergo forensic examinations.

“Over the years, Egyptian authorities have repeatedly arrested, tortured, and detained men suspected of consensual homosexual conduct,"
HRW's Graeme Reid said.

"These arrests represent another assault on fundamental human rights and reflect the Egyptian government's growing disdain for the rule of law."

Kids, If You Want This Ice Cream, You Have to Hear About Jesus First

Added September 22, 2014

http://www.patheos.com/blogs/friendlyatheist/2014/09/21/hey-kids-if-you-want-this-ice-cream-you-have-to-hear-about-jesus-first/

Did you know?

Erkki Hartikainen September 21, 2014

The concentration camps are of Finnish origin. In 1918 white troops killed about 50.000 people in concentration camps. Many died in hunger. (There were about 3 millions on habitants in Finland).

The estimate is made by Väinö Tanner, later premier minister of Finland (13.12.1926–17.12.1927).

The most important developer of the concentration camps of Stalin canal (1931–1933) was a Finn.

How Many People in Each State Have No Religious Affiliation?

This Tool Lets Us Know

Added September 21, 2014

http://www.patheos.com/blogs/friendlyatheist/2014/09/19/how-many-people-in-each-state-have-no-religious-affiliation-this-tool-lets-us-know/

Conservative Christians Trying Their Damnedest to Make America's Kids Wildly Ignorant

You wouldn't believe what they're trying to stick in school kids' curricula

Added September 20, 2014

http://www.alternet.org/education/conservative-christians-trying-their-damnedest-make-americas-kids-wildly-ignorant

 The Air Force will now allow airmen to omit ‘so help me God’ from enlistment oaths

Added September 19, 2014

http://www.irreligion.org/2014/09/17/the-air-force-will-now-allow-airmen-to-omit-so-help-me-god-from-enlistment-oaths/

Ukraine may create nuclear bomb in 10 years

hiroshima

September 18, 2014

Russian experts say Ukrainian Defence Minister's provocative statement on creation of weapons of mass destruction should be taken seriously

Ukraine which has large uranium deposits, nuclear power plants and the ability to enrich nuclear fuel as well as enterprises which produced ballistic missiles in the Soviet times may create a nuclear bomb in ten years.

“Ukrainian Defence Minister Valery Geletei’s statement that Ukraine may regain the status of a nuclear power and create weapons of mass destruction is a provocation, but this should be taken seriously,”

the daily quoted deputy chairman of Russia’s lower house State Duma defence committee Frants Klintsevich as saying, noting that

“This cannot be forgotten that science in Ukraine has always been developed and there won't be any problems creating a nuclear bomb.”

NATO confirms Ukrainian military used ballistic missiles in country’s east

“Ukraine’s turning in a nuclear power contradicts all international regulations on non-proliferation of nuclear weapons,” because “any nuclear weapons are an instrument of deterrence and parity, but not blackmail,”

the daily noted.

“Ukraine has inherited a major potential from the Soviet Union. These are nuclear technologies used in peaceful ends and nuclear scientists. They should not begin from scratch,”

the daily quoted military expert Andrei Klenov as saying, adding that

“Meanwhile, western Ukraine and a larger part of eastern Ukraine has plants which produce missiles Satana [third-generation Soviet strategic missile system]. Before the start of hostilities in Ukraine these plants were mothballed and all technical documentation, charts and technologies were transferred to Kiev.”

Meanwhile, Ukraine has Tochka U, a tactical missile system which uses conventional ballistic missiles with a fire range of 120 kilometres and more that can carry nuclear warheads, the daily recalled. Meanwhile, according to international classification the so-called ‘dirty bomb’, the simplest variant of weapons of mass destruction that contaminates the territory with radioactive materials, belongs to nuclear weapons.

“If the Ukrainian president decides to create nuclear weapons, ‘the dirty bomb’ with conventional explosives and radioactive element which can be generated at Chernobyl nuclear power plant can be produced literally in a few days,”

Klenov said with confidence.

On September 14, Ukrainian Defence Minister Valery Geletei stated the possibility to develop nuclear weapons, if the West refuses to help Ukraine:

“If we cannot protect [Ukraine] today, if the world does not help us, we will have to return to creation of these weapons to protect ourselves from Russia.”

This is quite illustrative that “officials" of the International Atomic Energy Agency (IAEA) and the US ambassador in Ukraine refused to comment on possible after-effects of Ukraine’s turning in a nuclear power.

It is possible that United States can support the nuclear war between Ukaine and Russia.

The Same People Who Say Their Religious Freedom is Under Attack Held a Rally to Put God Back in Public Schools

Added September 18, 2014

http://www.patheos.com/blogs/friendlyatheist/2014/09/16/the-same-people-who-say-their-religious-freedom-is-under-attack-held-a-rally-to-put-god-back-in-public-schools/?utm_source=SilverpopMailing&utm_medium=email&utm_campaign=friendlyatheist_091614UTC060934_daily&utm_content=&spMailingID=46986291&spUserID=OTQ5MTYxODc4MTQS1&spJobID=521991285&spReportId=NTIxOTkxMjg1S0

The Number of Atheist “Churches” is Set to Double in a Single Day

Added September 17, 2014

http://www.patheos.com/blogs/friendlyatheist/2014/09/16/the-number-of-atheist-churches-is-set-to-double-in-a-single-day/

Girl killed after UK mum rejected Islam

victim

Added September 16, 2014

http://freethinker.co.uk/2014/09/14/girl-killed-after-uk-mum-rejected-islam/

Is America losing faith? Atheism on the rise but still in the shadows

Added September 16, 2014

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/northamerica/usa/10626076/Is-America-losing-faith-Atheism-on-the-rise-but-still-in-the-shadows.html

Atheist Billboard Campaign in Brazil Aims to Change Stereotypes and Influence Elections

Added September 14, 2014

http://planetatheism.com/author/hemant-mehta/

Scientists Discover Fossil of an Ancient Crocoduck. Your Move, Kirk Cameron…

Added September 13, 2014

http://www.patheos.com/blogs/friendlyatheist/2014/09/12/scientists-discover-fossil-of-an-ancient-crocoduck-your-move-kirk-cameron/

Utilitarianism & Going Beyond the Call of Duty

Added September 12, 2014

http://ethicalrealism.wordpress.com/2014/09/10/utilitarianism-supererogation/

The British should speak out against UK witch hunts by African Pentecostalists

Added September 12, 2014

https://richarddawkins.net/2014/09/the-british-should-speak-out-against-uk-witch-hunts-by-african-pentecostalists/

News from Iceland:

Another thought provoking talk for Members of Parliament instead of a Christian mass

Added September 12, 2014

On Tuesday, September 9, 2014 Sidmennt, the Icelandic Ethical Humanist Association offered Members of the Icelandic Parliament a secular alternative to the traditional Lutheran state church mass in the National Cathedral in connection with the opening session of Parliament.

This is the 8th time Sidmennt has held such an event. We hold it in a stately hotel across the street from the House of Parliament and the National Cathedral and serve the MPs a light snack while our various speakers present a short talk on some important ethical issue.

Yesterday’s talk was called “We Must Do Better – the Information Revolution and the Present Day” and was given by Huginn Freyr Thorsteinsson, an adjunct in philosophy at the University of Akureyri, Iceland.

Sidmennt invites all Members of Parliament to our alternative event. This time 10 MPs from 2 different political parties attended. There are 63 MPs in Iceland making this 16% of the total. Since we started offering this secular alternative more MPs have chosen to not attend the religious ceremony.

Sidmennt has formally pointed out to the Icelandic Parliament that its members represent all the citizens of Iceland, not only the ones who are members of the Lutheran state church whose numbers have been shrinking rapidly over the past 2 decades.

Sidmennt has been working on separation of church and state issues since our organization was founded in 1990. In May 2013 Sidmennt became a legally registered life stance organization and our wedding ceremonies gained formal legal status.

Since that time, Sidmennt has grown from 300 members to 900. Our goal is to have 1000 members by the end of the year.

Submitted by Hope Knutsson, President of Sidmennt

The Problem with the Fine-Tuning Argument: An Excerpt from Victor Stenger’s Last Book God and the Multiverse

Added September 11, 2014

http://www.patheos.com/blogs/friendlyatheist/2014/09/09/the-problem-with-the-fine-tuning-argument-an-excerpt-from-victor-stengers-last-book-god-and-the-multiverse/

Here steals Christian Democratic top 77-year-old's wallet

Added September 10, 2014

stealing

Anne-Sophie Laine Daughter Emilsson, Chairman of the Christian Democratic Party in Karlskrona, taking time out since SVT Blekinge News revealed that she has been sentenced for stealing a purse of an elderly person. A few hours later, on Monday evening, she left all his political offices, several local media reports.

The decision to resign means that Laine Daughter Emilsson, among other things, will leave his post as the electoral leader, KD-chairman of Karlskrona and that she does not take place in the council after the election.

"I have no choice"

Laine Daughter Emilsson is disappointed with the Christian Democrats.

- I feel I have no choice. The party has asked me to leave and then I do the same, she says to Blekinge New.

It was in 2012 that the KD-woman sentenced for stealing more than 500 crowns from a 77-year-old woman in a grocery store in Karlskrona. The politician has made the elderly as one of its core issues.

Non-Religious Students Make Up More Than a Third of Harvard’s New Freshman Class

Added September 7, 2014

http://www.patheos.com/blogs/friendlyatheist/2014/09/06/non-religious-students-make-up-more-than-a-third-of-harvards-new-freshman-class/?utm_source=SilverpopMailing&utm_medium=email&utm_campaign=friendlyatheist_090614UTC050934_daily&utm_content=&spMailingID=46912819&spUserID=OTQ5MTYxODc4MTQS1&spJobID=520741688&spReportId=NTIwNzQxNjg4S0

Rape: It’s the Christian tradition

Added September 6, 2014

http://freethinker.co.uk/2014/09/06/rape-its-the-christian-tradition/

Helen Ukpabio, Nigerian Witch Hunter, Sues Her Critics for £500,000,000

Added September 4, 2014

http://www.patheos.com/blogs/friendlyatheist/2014/09/02/helen-ukpabio-nigerian-witch-hunter-sues-her-critics-for-500000000/?utm_source=SilverpopMailing&utm_medium=email&utm_campaign=friendlyatheist_090214UTC040913_daily&utm_content=&spMailingID=46876785&spUserID=OTQ5MTYxODc4MTQS1&spJobID=520225074&spReportId=NTIwMjI1MDc0S0

On the use of the term ‘spiritual’

Added September 3, 2014

http://humanistlife.org.uk/2014/09/02/on-the-use-of-the-term-spiritual/

New definition of the philosopher

Added September 2, 2014

The philosopher is a person which is arguing with other philosophers on the question which of the competing false theories is true.

Saudi blogger Raif Badawi gets 10 year jail sentence

Saudi blogger Raif Badawi Mr Badawi's sentence was increased after he appealed against an earlier verdict

A Saudi court has imprisoned blogger Raif Badawi for 10 years for "insulting Islam" and setting up a liberal web forum, local media report.

He was also sentenced to 1,000 lashes and ordered to pay a fine of 1 million riyals ($266,000; £133,000).

Amnesty International called the verdict "outrageous" and urged the authorities to quash the verdict.

Mr Badawi, the co-founder of a website called the Liberal Saudi Network, was arrested in 2012.

A Saudi newspaper close to the government reported that he had lost his appeal against an earlier, more lenient sentence of seven years and three months in jail and 600 lashes.

Last year he was cleared of apostasy, which could have carried a death sentence.

Mr Badawi had previously called for 7 May to be a "day for Saudi liberals". The website he set up has since been closed.
"Ruthless campaign"

Amnesty International describes him as a "prisoner of conscience" and has called for his release.

"Raif Badawi is the latest victim to fall prey to the ruthless campaign to silence peaceful activists in Saudi Arabia," it said in a statement.

Last October a Saudi journalist was freed after spending a year and a half in prison for writing insulting tweets about the Prophet Muhammad.

Hamza Kashgari fled Saudi Arabia for Malaysia in 2012 but was extradited just days later. He was released last year after making a public apology.

With Germany Changing How It Collects the Church Tax, Many Are Leaving Their Churches Altogether

September August 2, 2014

by Hemant Mehta

If you live in Germany, then you're aware of something called a Church Tax. As far as I can understand it -- forgive me if I screw this up -- here's how this works: When you pay your income taxes, a portion of it (depending on where you live) is set aside by the government for your place of worship if you're Catholic, Protestant, or Jewish. (If you're a theist, you almost certainly fall into one of those categories.)

This amounts to several billion Euros for the Roman Catholic Church and various Protestant (Lutheran) churches.

What if you're not religious? No problem. That money won't go to a church. In fact, you won't have to pay the amount at all! But in order to be exempt, you have to officially declare that you're not a member of those religious groups. 

Recently, the government decided to simplify the process. Instead of you paying all your taxes, and the government taking some money out of there and handing it over to the proper place of worship, they’re having the nation’s banks do most of that work:

Under a simplified procedure starting next year, banks will withhold that premium from church members earning more than 801 euros ($1,055) in capital gains annually and pass it on to tax authorities for distribution to the churches.

In other words, the banks will withhold the money right off the bat and give that amount directly to government officials, who will then hand it over to the houses of worship. It streamlines the whole process, without there being any change in how much money is given.

One German reader explained the situation this way:

The company you work for knows whether you belong to a church with “public corporation” status, so they send the income tax and the church tax (if it applies) to the finance office. The banks didn’t know about your religious affiliation, so they automatically sent taxes on your interest to the finance offices. They didn’t send a church tax on interest to the finance offices, so you could easily evade that church tax on interest, and almost everyone did.

Beginning next year, the banks will get automatic notifications about your religious affiliation, so they can also send the church tax on interest to the finance offices. This caused some stir in Germany due to our strong privacy laws. People didn’t want their bank to know their religious affiliation.

Guess what’s happened since the banks informed people of that change?

People started leaving their churches in droves:

The first half of 2014 saw a further upsurge of people leaving both the Catholic and Protestant Churches in Germany.

Ten thousand Protestants formally left their Church in Berlin, more than the total number in the whole of 2011 and 2012, and in Catholic Bavaria 14,800 left between January and June compared to 9,800 during the whole of 2013.

(And that’s on top of all the Catholics who left the Church earlier after learning about the “Bishop of Bling.”)

It turns out when you can see the money the bank is withholding right there in front of you (as opposed to it being a percentage of a larger sum that’s already out of your hands) — and you have a choice between keeping it and signing it over to your church — many people are realizing they don’t take religious that seriously. (One reader informs me that part of the issue is that many Germans didn’t even know about the Church Tax until they received the letter from the banks.)

The Catholic Church says that those who opt out of the Church Tax won’t be able to receive the sacraments, get married in the Church, or even have a religious funeral.

But if you were only nominally Catholic to begin with… who really gives a damn?

Some clergy have accused financial advisers of telling clients to quit their churches if they don’t want to pay up…

    …

    “… [The churches] should ask themselves why such a personal decision as belonging to a church is reduced to the issue of capital gains tax,” said Thomas Lange of the local banking association in Duesseldorf.

It raises an interesting question: If the United States said a portion of your taxes would be going to your church if you designated one, how many Americans would suddenly declare themselves non-religious (or at least without a church)? I suspect the percentage of “Nones” would rise up significantly.

It seems many Germans call themselves religious for the same reason we do — it’s tradition — but when push comes to shove, they’re admitting they don’t need their house of worship that badly.

(Thanks to Scott for the link and thanks to my German readers for helping me understand the basics of the law)

Source: 

http://www.patheos.com/blogs/friendlyatheist/2014/09/01/with-germany-changing-how-it-collects-the-church-tax-many-are-leaving-their-churches-altogether/?utm_source=SilverpopMailing&utm_medium=email&utm_campaign=friendlyatheist_090114UTC050936_daily&utm_content=&spMailingID=46866149&spUserID=OTQ5MTYxODc4MTQS1&spJobID=520094952&spReportId=NTIwMDk0OTUyS0

Hundreds of Yazidi women held in Islamic State prison where they are held as sex slaves or sold off as jihadi brides for as little as $25

Added September 1, 2014

Read more: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2737096/Hundreds-Yazidi-women-held-Islamic-State-prison-raped-sold-jihadi-brides-little-25.html#ixzz3BxCEHZwF

Books of Victor Strenger

Added September 1, 2014

All published by Prometheus Books:

Filosofia ja elämänkatsomustieto

Last update 16.9.2014

Yleistietoa, opetussuunnitelmia, oppikirjoja ja linkkejä.

Syksyn 2014 elämänkatsomustiedon ylioppilastehtävät saat näkyviin napauttamalla tästä.

Kevään 2014 filosofian ylioppilastehtävät html-muodossa saat näkyviin napauttamalla tästä.

Kevään 2014 elämänkatsomustiedon ylioppilastehtävät saat näkyviin napauttamalla tästä.

Syksyn 2013 elämänkatsomustiedon ylioppilastehtävät saat näkyviin napauttamalla tästä.

Syksyn 2013 filosofian ylioppilastehtävät html-muodossa saat näkyviin napauttamalla tästä. ja pdf -muodossa napauttamalla

tästä.

Kevään 2013 elämänkatsomustiedon ylioppilastehtävät saat näkyviin napauttamalla tästä.

Kevään 2013 filosofian ylioppilastehtävät saat näkyviin napauttamalla tästä.

Filosofi och livsåskådning

20 läroböcker och vokabulär

Philosophy and Life View

20 books and dictionary in Finnish

Constructed language misil

misil

Katsomusaineiden didaktiikkaa

Yleistä didaktiikkaa

Ilmaista didaktiikkaa

Kristillinen dogmatiikka

http://etkirja.pp.fi/dogmatiikka.html

Filosofian, elämänkatsomustiedon ja uskonnon didaktiikkaa

Motivaatio, kv sopimukset, totuus jne...

Lukion filosofia, Filosofi i gymnasiet

Opetussuunnitelmat ja lisätietoa

Mitä filosofia on?
Vad är filosofi?
Opetussuunnitelma
Läroplan
Yliopistofilosofian sivustot
Filosofi.fi på svenska
Svenska material
Philosophy links in Internet
Logiikan alkeet Internetissä
Palautelomake

Ilmaiset filosofian oppikirjat

FI1 , FI2 , FI3 , FI4

Normatiivinen etiikka
Sukupuolietiikka
Metaetiikka
Deskriptiivinen etiikka

Filosofian ylioppilastehtävät

S 2012 K 2012 S 2011 K 2011
Vanhoja ylioppilastehtäviä
Vanhojen tehtävien sanaluettelo lukumäärineen
Ylioppilaskirjoitusten filosofit
Ylioppilaskirjoitusten sivistyssanat
Palautelomake

Elämänkatsomustieto, livsåskådning

Opetussuunnitelmat ja lisätietoa

Elämänkatsomustieto vai uskonto?
Mitä elämänkatsomustieto on?
Miksi evankelis-luterilaiset eivät pääse et:n opetukseen
Elämänkatsomustiedon opetussuunnitelmat
Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen
Koululait ja muut säädökset
Kysymyksiä ja vastauksia
Keskeiset ongelmat opetuksessa
Elämänkatsomustiedon opetusaineistoa ja linkkejä
Ohjeita kouluille
Dosentti Jouni Luukkaisen kantelut
Elämänkatsomustiedon stipendit
Kilpailut
Uskonnottomien uutisia
Religionskunskap i Sverige
Svenska material
Palautelomake

Peruskoulu Grundskola

Ilmaiset oppikirjat

et1 et2 et3 et4 et5 et6 et7 et8 et9

Opetussuunnitelmat ja lisätietoa

Elämänkatsomustiedon opetussuunnitelmat
Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen
Opetusvihjeitä: 1-5, 5-9
Verkkomateriaalia
Vähemmistöuskontojen oppikirjat
Palautelomake

Lukio Gymnasium

Ilmaiset oppikirjat

et10 et11 et12 et13 et14

Opetussuunnitelmat ja lisätietoa

Elämänkatsomustiedon opetussuunnitelmat
Grunderna för läroplanen
Sanasto
Opinnot Helsingin yliopistossa
Uskontojen vertailutaulukko
Palautelomake

Elämänkatsomustiedon ylioppilastehtävät

S 2012 K 2012 S 2011 K 2011
Vanhoja tehtävä
Vanhojen tehtävien sanaluettelo lukumäärineen
Ylioppilaskirjoitusten sivistyssanat

Syksyn 2014 ylioppilaskirjoituksiin valmistautuminen

Sekä elämänkatsomustiedon että filosofian ylioppilaskirjoituksiin kannattaa valmentautua lukemalla tämän oppiaineiston sanastoa sanasto.

Elämänkatsomustiedon kokeeseen lue myös ainakin kerran viikossa Elämänkatsomustiedon (opetushallituksen) opetussuunnitelmaohjeen sanat aakkosjärjestyksessä.

Filosofian kokeeseen lue ainakin kerran viikossa Filosofian(opetushallituksen) opetussuunnitelmaohjeen sanat aakkosjärjestyksessä.

Elämänkatsomustieto ainereaalissa

Elämänkatsomustieto on eräs lukion reaaliaineista. Elämänkatsomustiedon ainereaalissa kokelas valitsee vastattavakseen kuusi kysymystä kymmenestä vaihtoehdosta.

Reaaliaineiden sijoittuminen koepäivien kesken: Samana koepäivänä järjestetään evankelis-luterilaisen uskonnon, ortodoksisen isen uskonnon, elämänkatsomustiedon, yhteiskuntaopin, kemian, maantieteen ja terveystiedon kokeet.

Muuta tietoa

Esitelmä ateismista 9.2.2012 (pdf)
Maailmanuskonnot
Wienin piiri
Valtion ja kirkon ero
Java kielen perusteet versio 0.7
Palautelomake
Jäsenlomakkeet ja palautelomakkeet tekstinä ohjelmoijille

Ehdotus lukion opetuksen järkiperäistämiseksi

Suomen Ateistiyhdistys ry. kannattaa kaikkien mielipideaineiden poistamista kouluista. Erityisesti oman uskonnon opetus on mielipideopetusta.

Suomen ateistiyhdistys vastustaa kuitenkin jyrkästi kaikille yhteiseen "elämänkatsomustiedon" opetukseen siirtymistä lukioissa. Se merkitsisi Ruotsin mallin mukaista uskonnon opetusta eli sitä, mitä Kulosaaren yhteiskoulussa nyt opetetaan.

Kulosaaren yhteiskoulun kaikille pakollisen opetussuunnitelman löydät napauttamalla tästä.

Koska peruskoulun järkeistäminen on Suomen äärivanhoillisessa mielipideilmastossa mahdotonta, ehdotamme että järkeistäminen aloitetaan lukiosta.

Kun oman uskonnon tai elämänkatsomustiedon opetusta on peruskoulussa 9 vuotta, on kohtuutonta, että sitä on lukiossa.

Koska lukion elämänkatsomustiedon opetus oli aikoinaan filosofian opetusta ja nykyään huuhaata, ehdotamme, että oma uskonto ja elämänkatsomustieto poistetaan lukiosta ja muutetaan filosofian opetusta niin, että lukioissa filosofian nykyiset kurssit 2, 3 ja 4 ovat pakollisia. Samalla on päätettävä, että näiden kurssien sisältöjä ei muuteta lisäämällä niihin uskontotietoa.

Koska lukioissa on paljon evankelis-luterilaisia uskonnonopettajia, ehdotan, että heitä varten luodaan lakkautuspalkkajärjestelmä siirtymisajaksi. Vastaavasti teologikoulutusta vähennetään niin, että lukioiden evankelis-luterilaisen uskonnon opettajat voivat siirtyä joustavasti evankelisluterilaisen kirkon tehtäviin.

Nykyisin pätevät elämänkatsomustiedon opettajat katsottakoon päteviksi lukion filosofian opettajiksi.

Siirtymäajaksi myös opettajakoulutusta vailla olevat, joilla on yliopistossa suorittettu vähintään keskimmäinen oppimäärä filosofiassa, katsottakoon päteviksi lukion filosofian opettajiksi.

Lakkautuspalkka lisää menoja, mutta teologikoulutuksen keskeyttäminen pienentää menoja.

Kun joukko teologian professoreja joutuu lomautetuiksi, tämä on vain osoitus siitä, että kansalaisia lomautetaan tasapuolisesti kaikissa yhteiskuntaluokista.

Todellisiä hyötyjiä ovat lukiolaiset.

Mainittakoon, että alempaa löytyvät täysin ilmaiset lukion filosofian oppikirjat.